2.12.09

Luvatun maan vastaanottaminen


Maria Magdaleenaa kanavoinut Michelle Eloff (thelightweaver.org)
22.10.2009 Johannesburg, Etelä-Afrikka
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Olen Maria Magdaleena. Tervehdin teitä ja
toivotan teidät tervetulleeksi jumalaisen rakkauden ja totuuden piiriin.

Meillä on upea tilaisuus kommunikoida teille
kaikille. Kaikkien parhaillaan kokemat energiat
yrittävät ohjata teitä aitojen sielujen polkua pitkin.

Aitojen sielujen polku vie teidät todellisen
itsenne ulottuvuuksiin ja paljastaa teille ne
osat, jotka ovat alitajuntanne sopukoissa ja
jotka on joko kielletty tai täysin sivuutettu nykyelämässänne.

Kun kaikki nämä osat tulevat esiin ja jokainen
teistä ottaa vastaan todellisen itsenne upean
toimintatavan, niin vanhaan maailmaan
kiinnittyneet identiteetit häviävät vielä lisää.
Kun lisää vanhan maailman asioita heikkenee,
jokainen teistä antaa itselleen tilaisuuden
osallistua maailmankaikkeutenne suureen ja upeaan
jumalaisen suunnitelmaan, mikä heijastuu sisäisen
maailmanne suureen jumalaiseen suunnitelmaan.

-----------------

Monta kertaa olette kuulleet, että "niin ulkona
kuin sisällä ja niin ylhäällä kuin alhaalla".
Näillä sanoilla, niin yksinkertaisia kuin
ovatkin, on syvällinen merkitys. Se paljastaa,
että kaikki sisällänne - tunnettu ja tuntematon,
näkyvä ja näkymätön - heijastuu maailmaanne tai
se heijastetaan teille ulkoisesta maailmastanne.
Se mitä on ylächakroissanne, luo myös
heijastettavan dynamiikan, ja sama pätee alachakroihinne.

Kaikki on osa kokonaisuutta. Tämä ei kuitenkaan
ole uutta teille. On tärkeää, että ymmärrätte,
mitä tämä todella merkitsee, sillä silloin kun se
on sisällänne pelkkänä ajatuskonseptina, sitä ei
voida ankkuroida aineelliseen maailmaan. Nyt
ennen kuin jatkan, minun on tärkeää kertoa
teille, että vanhan maailman kudoksessa eli
vanhan maailman matriisissa on repeämä. Tämä
merkitsee sitä, että vanhan matriisin koodin
voima heikkenee, sillä informaation korkeammat
oktaavit kumoavat tuon vanhan matriisin. Tästä
syystä tuo kudosrepeämä on kasvanut riittävän
suureksi, jotta suuret sieluryhmät voivat kulkea sen läpi uuteen maailmaan.

Olemme puhuneet kolmannesta ja neljännestä
ylösnousemusaallosta, mitkä aktivoituvat
marraskuussa 2009. Tässä kohtaa miljoonille
sieluille tarjotaan tilaisuutta herätä unestaan
ja alkaa nähdä henkilökohtaisen kohtalonsa suurempi suunnitelma.

Silloin kun sielulle annetaan elämän suudelma ja
se ilmestyy esiin vanhan maailman varjosta, upea
ääni kajahtaa koko maailmankaikkeuteen. Tämän
äänen kaikuessa pikkuportteja aktivoituu monissa
energiaulottuvuuksissa maapallollanne ja sen
ympärillä. Näiden pienempien porttien
aktivoituessa on mahdollista välittää muita
älykkyys-, tietoisuus-, tieto-, tiede- ja
totuustasoja niille, jotka pystyvät tuntemaan ja kuulemaan totuuden.

Te jotka kuulette sanani nyt ja te jotka kenties
luette sanani tulevaisuudessa, tietäkää tämä:
olette valmiita lähtemään tälle matkalle ja
palvelemaan uuden aamunkoiton valonkutojina.
Olette saavuttaneet omalla matkallanne kohdan,
missä kokoonnutte yhteen monien muiden sielujen
kanssa käynnistämään sieluryhmätarkoituksen,
johon kaikki tällä hetkellä mukana olevat
suostuivat osallistumaan. Mikään luomakunnassa ei
todellakaan tapahdu ennen aikojaan. Kaikki alkaa
elää tai lakkaa kokemasta elämää juuri oikealla hetkellä, kuten tiedätte.

Tässä päivässä on hyvin voimakasta energiaa. Emme
sano tätä ainoastaan valon smaragdisäteen
jumalaisen dynamiikan vuoksi, vaan tämä on myös
astrologisesti kohta, jolloin kaikki planeetat
vaikuttavat maailmaanne suoraan. Tämä itsessään
saa planeetalle kokonaisuutena aikaan dynaamisen
värähtelyn. Ihmiskunnan kollektiivitietoisuus on
vastannut kutsuun nousta tuhon ja hävityksen sekä
vanhan maailman kurjan kohtalon yläpuolelle,
kuten vanhan maailmanne muinaiset ihmiset ovat ennustaneet.

Sydämenne sisältämää muutosvoimaa innostaa
viisauden kehittyvä ääni - viisauden minkä olette
saavuttaneet tässä elämässä ja viisauden mitä
kannatte DNA:ssanne. Kun useammat teistä sallivat
rakkauden ja viisauden opastaa itseään, sitä
helpommaksi teidän kaltaistenne kehittyvien
sielujen ryhmille tulee kokoontua yhteen
suurilukuisesti ja keskittää energianne ohjaamaan
tietoisuuden massavirtaa valon suuntaan.

Maailma jossa elätte, on kaksinaisuuden maailma,
joka on tehty polariteeteista - vastakohdat
toimivat koko ajan. Tuhansia vuosia on pelattu
kaksinaisuuden peliä ja koska maapallo on
oppimisen korkeakoulu, se sisältää yhden
sielukoulutuksen haastavimmista tasoista.

Maakoulu paljastaa teille henkilökohtaisen
voimanne toimintatavan, kun teidän on käsiteltävä
vastakohtia elämässänne. Käsittelette
kaksinaisuutta ja polariteetteja koko ajan. Nyt
kun ymmärrätte, että tuska, kärsimys, haasteet ja
trauma ovat osa tätä kaksinaista toimintatapaa,
niin ymmärrätte, miksi nyt on tärkeää, että
mahdollisimman monet sielut keskittyvät sen
vastakohtaan, mitä on esitetty maakoulun pääteemana.

Oppituntien intensiivisyyden ja koulun koon
vuoksi - toisin sanoen tätä koulua käyvän
oppilasmäärän vuoksi - on tullut tarpeellista
nimittää eri yhteisöjä valon erityisprojekteihin,
valjastamaan ryhmien taitojen, lahjojen ja
elämänkokemusten muutosvoiman vahvuus.

Kaikki maailmassanne eivät näe samalla tavalla
eikä tämäkään ole uusi käsite - paljon opitaan
vastakohtien kautta. Kuitenkin käsiteltäessä
näitä vastakohtia rakkauden ja viisauden
näkökulmasta, saavutetaan valtava alue pelkästään
siksi, että päätetään tarkkailla vastakohtien
toimintatapaa ja tunnistetaan oppitunti tai
tilaisuus opettaa. Kuthumi on aina sanonut, että
jokainen on opettaja ja oppilas samaan aikaan.

Yksi yhteiskunnan hajalle repineistä energioista
on pelko. Pelko pahentaa monia tunteita ja
tuntemuksia, mikä luo valheellisia havaintoja ja
odotuksia sen tuloksena, mitä vaikuttaa olevan
totta, mutta mikä todellisuudessa on valheellista.

Jokaisella tällä kertaa osallistuvalla on oma
havaintonsa elämästä - tulkitsette sanojani
perustuen uskomuksiinne, havaintoihinne elämästä
ja asenteisiinne itseänne ja teitä ympäröivää
maailmaa kohtaan. Siksi tämä on täydellinen
esimerkki siitä, miten muutama sata ihmistä voi
kokoontua ja erilaiset energiat sekoittuvat
yhteen. Kuitenkin tämä tukee samaa motivaatiota
herättää nukkuvien sydämet löytämään polku, mikä
johtaa sielun täydelliseen vapauteen.

Teistä tulee voimaantuneempi jokaisella
askeleella, jonka otatte kohti itsenne ja
ympäröivän maailman ymmärtämistä. Mitä
voimaantuneempi teistä tulee, sitä
voimakkaammaksi totuuden kollektiivisen
muutosvoiman valo tulee. Nämä energiat pakottavat
sitten vanhan maailman rajoja laajenemaan, mikä
johtaa vanhan maailman kudoksen repeämiseen,
kuten mainitsin aiemmin. Kun energiaa pidetään
rajallisessa energia-astiassa, tulee aika,
jolloin energia kuolee, koska se ei voi kasvaa,
tai myrkyt saastuttavat sen, mikä luo lisää
sairauksia ja vaivoja. Energia joka ns. kuolee,
ei haihdu ilmaan tai häviä, se tulee yhdeksi Äiti
Maan kanssa - aivan kuin ihmiskeho tietyissä
tapauksissa, kun se laitetaan maan lepoon.
Pilaantunut energia yhdistyy maan sisältämään
tietoisuuteen ja siitä tulee osa säteiltävää värähtelyjä.

Yksi syy miksi sitä ei muunneta valoksi tai
rakkaudeksi, on se, että Äiti Maa on
ylikuormittunut. Sillä on raskas taakka
pitäessään monia vanhan maailman negatiivisia
vaikutelmia ja leimoja. Teidät kaikki - maan
suojelijat, maan enkelit ja enkelit jotka
herättävät sieluja - Äiti Maa on kutsunut
yhdistymään ja työskentelemään yhtenä
rakkauslähteenä, mikä heijastaa rakkauden ja viisauden voimaa maailmaanne.

Tämä ei merkitse sitä, että teitä pyydetään nyt
uskaltautumaan ulos maailmaan ja käännyttämään
kaikki omaan tapaanne elää ja nähdä elämää. Teitä
pyydetään vain elämään aidosti ja tekemään
sanojenne mukaisesti, johtamaan esimerkin avulla.
Silloin kun johdatte esimerkin avulla, käsitätte
tekojen puhuvan paljon kovempaa kuin sanojen,
sillä ihmiset havainnoivat enemmän toiminnan kuin
sanojen kautta. Miksi sanon tämän? Koska
alitajunta ja tiedostamaton mieli ovat jatkuvasti
valppaana ja ottavat sisään informaatiota.
Alitajunta järjestää sitten nähdyn ja kuullun
informaation ja jaottelee sen tiedostoihin, jotka
on tallennettuna DNA:nne nk.
informaatiotietokantaan ja näin kehonne soluihin.

Kun tämä informaatio toimitetaan ja jaetaan eri
paikkoihin, se vahvistaa tuon tiedoston entistä
sisältöä. On siis yksinkertaista, että silloin
kun tietoisuuden tietokantoihin syötetään
positiivista vahvistusta - tällä tarkoitan
positiivisia tekoja ja asenteita - itsen
dynamiikka muuttuu, sillä silloin vahvistatte
tiedostoja, joissa on samanlaisia ohjelmia.

Inhimillisesti on mahdotonta olla 100%:sti
positiivinen koko ajan. Kuitenkin se tulee
helpommaksi, kun tiedostatte, miten käyttäydytte
päivittäin. Teitä hallitsevan dynamiikan
ymmärtäminen on erittäin tärkeää. Siksi jokaisen
on ensimmäiseksi osattava elää hetkessä. Myös
tämä on erittäin vaikeaa kolmannen ulottuvuuden
aineellisessa maailmassa, erityisesti silloin kun
aika ja aikataulut hallitsevat teitä. Kuitenkin
tällaisissa tilanteissa itse projisoi jatkuvasti
tulevaisuuteen tai elää menneisyydessä pelon,
tietokantanne sisältämän informaation tuloksena.

Yksi helpoimmista tavoista pitää itsenne hetkessä
on kiitollisuuden asenne. Ehdotamme, että otatte
viisi minuuttia - ja jos teillä ei ole siihen
varaa, niin kaksi minuuttia - joka tunti ja
tarkkailette ympäristöänne ollen kiitollinen
näkemästänne. Jos olette betoniviidakossa, niin
sulkekaa silmänne hetkeksi ja kiittäkää siitä, mitä elämässänne on.

Mitä enemmän teette tätä, sitä enemmän pystytte
olemaan läsnä hetkessä. Tulevaisuuteen
heijastetut osanne kohtaavat kanssanne ja
tunnistatte, mikä on tärkeää nykyisyydessä. Sama
pätee osiinne, jotka ovat menneisyyden ansassa
tai jotka jatkuvasti käyvät menneisyydessä. Tämä
auttaa tuota osaanne tunnistamaan, että asiat
elämässänne ovat muuttuneet. Älkää keskittykö
tuon parin minuutin aikana siihen, mikä ei ole
muuttunut. Ja sitten kun teillä on aikaa,
pyydämme teitä lisäämään noita kahta minuuttia.
Joistakin teistä saattaa tuntua hyödylliselle
kirjoittaa muistiin kaikki, mistä olette
kiitollinen, ja pitää luetteloa lähellä muistutuksena.

Läsnä oleva hetki on ainoa hetki, joka teillä on
nyt. Se on ainoa asia, joka teille taataan nyt.
Tämä sekunti ja kaikki mitä teille tapahtuu nyt,
on ainoa asia, jonka voitte todella sanoa
tapahtuvan teille. Ette tiedä, mitä tapahtuu
tunnin kuluttua, ja se mitä tapahtui tunti
sitten, ei ole tärkeää. Juuri nyt teidän on
tarkoitus olla tässä hetkessä ja kokea se, mitä
tällä hetkellä on tarjottavana teille. Näin
hyödytte jokaisen olemassaolohetkenne energioista
ja jokaisella hetkellä on tarkoitus.
Nanosekuntikaan ei kulu ilman tarkoitusta, ilman
energiajälkeä ja niiden miljardien
energiadynamiikkojen vuoksi, joita teille tulee
jatkuvasti, teidän on mahdotonta erottaa, mitkä
energiat vaikuttavat teihin, silloin kun olette
pirstoutuneena ympäriinsä - maleksien jossain
tulevaisuudessa tai kurjana ja eksyneenä jossain
menneisyydessä. Se mitä on tässä ja nyt, on tärkeä.

Saatatte kysyä, miten tämä liittyy Luvatun maan
paljastumiseen. No, kalliit ystävät, se liittyy
kaikin tavoin Luvatun maan paljastumiseen, koska
jos yhteiskunnan enemmistö keskittyy
tulevaisuuteen ja siihen, mikä siellä voi mennä
pieleen, ja valmistaudutaan sotaan, hallitukset
tekevät strategioitaan toisiaan vastaan,
manipuloivat toisiaan ahneuden, pelon ja elämän
hallintatarpeen motivoimana, ja kun tuon
keskittymisen toinen osa on menneisyydessä
luomassa tulevaisuutta, menneisyyden perusteella,
niin mihin silloin keskitytään, mille annetaan
eniten huomioita? Yksikertaisesti, mitä energiaa,
todellisuutta korostetaan, hoivataan, mihin
keskitytään ja mitä luodaan? Olen varma, että
tiedätte kaikki vastauksen tähän, sillä olette
eläneet sitä elämänne ajan ja esi-isänne ovat tehneet samaa.

Nyt ymmärrätte - luotan siihen - miksi on tärkeää
olla hetkessä, tunnistaa, mikä on hyvää, mikä on
positiivista ja mistä olette kiitollinen. Ja mitä
useammat teistä tekevät tätä, sitä enemmän
painopiste muuttuu, dynamiikka muuttuu ja
matriisikoodien on muututtava, koska
energiadynamiikka on muuttunut. Tämä on
perusalkemiaa, muuntamistiedettä - sen
muuntamista, mikä on kultaisen tietoisuuden perusta.

Kultainen tietoisuus on Jupiter-energiaa, se on
laajentumisen energiaa. Jupiter tunnetaan suurena
hyväntekijänä, mikä tuo onnea. Se on planeetta,
mikä hymyilee ja antaa teille uskomattomia
lahjoja. Siksi kultaisen tietoisuuden
vastaanottaminen on Jupiter-olemuksen
vastaanottamista ja tuon laajentavan energian
käyttämistä laajentamaan elämäänne, mieltänne,
toiveitanne ja halujanne ja täyttämään ne
kaikella, mikä on ihanaa, ja tunnistamaan tämän siunaukseksi elämässänne.

Tiedätte lopputuloksen elämänne negatiivisiin
asioihin, pimeään puoleen, keskittymisestä. Teitä
kaikkia kutsutaan siirtymään vastakohtaan -
näkemään, että vastakohta on jo olemassa. Sen on
oltava olemassa, koska valon vastakohta on
pimeys, ja jos pimeys, tuska ja kärsimys ovat
sitä, mitä koette todellisuudessanne, on
vääjäämätöntä, että tuon kolikon toinenkin puoli
on olemassa. Siksi pyyntömme teille kaikille,
kalliit ystävät, ja itse asiassa erikoisviestimme
taustalla oleva tarkoitus, on pyytää teitä
kunnioittamaan luomisen lakeja, kunnioittamaan
syyn ja seurauksen lakia. Vanhan tekemistavan
vaikutuksia on kaikkialla ympärillänne. Koska
tiedätte, että kolikon toisenkin puolen on oltava
olemassa - se ei voi olla olematta - se on
tilaisuutenne uskaltautua toiseen suuntaan ja löytää pimeyden valoisa puoli.

Jokainen pieni yritys parantaa elämänne laatua
keskittymällä rakkauteen ja kiitollisuuteen pari
minuuttia päivän joka tunti, rikastaa henkeänne.
Huomaatte jonkin ajan kuluttua, että teille tulee
välttämättömäksi viettää enemmän aikaa
hiljaisuudessa tehden tätä - ei siksi, että
teidän täytyy, vaan koska haluatte. Tunnette ja
koette ne hyödyt, joita tulee tämän tekemisestä,
sillä se kohottaa henkeänne, käynnistää rauhan
tunteen sisällänne. Tiedätte, että vaikka
kohtaatte ehkä haastavan hetken elämässänne, on
silti elämän osia, jotka ovat täydellisiä ja
kauniita - vaikka vain kaunis kukka pöydällänne
tai lapsenne tai lapsenlapsenne hymyilevä kuva.
Se voi olla lintu rakentamassa pesää puussa. Se
voi olla mitä tahansa ja suurimman osan ajasta se
on yksinkertaista, yksinkertaista energiaa.

Ego mutkistaa kaiken. Sielu yksinkertaistaa ja
koska henki elävöittää teidät, on tärkeää, että
ihmisenä ymmärrätte, mitä henki on, miten henki
toimii kauttanne ja sitä dynamiikkaa, minkä
luovat nuo vastakohdat ja nuo yhteistyötä tekevät energiat.

Kilpailu on ajanut maailmanne umpikujaan, sillä
se on vain vahvistanut ahneutta, pelkoa, tuskaa,
kamppailua, ristiriitaa ja kärsimystä. Siksi
pyydämme teitä kaikkia nyt valitsemaan yhteistyön
kilpailun sijasta. Alempaa egoa manipuloidaan
käytännössä 98% ajasta. Sitä manipuloivat ne
miljardit energiat, joista puhuin aiemmin -
dynamiikat jotka pommittavat teitä joka kulmasta.

Silloin kun ette ole omassa keskuksessanne, ette
pysty erottamaan, mitkä noista energioista ovat
todellisuudessa omia kysymyksiänne ja mitkä
eivät, ja sitten kuin tuo trauma vaikuttaa teihin
fyysisesti, se voi olla ja on hyvin tuhoavaa.
Siksi tunnistaessanne toisenne oleelliseksi
osaksi sitä toimintatavan muutosta, mistä olen
pitkään puhunut, näette yhteistoiminnan edut,
vaikka olisittekin maapallon vastakkaisilla
puolilla ja vastakkaista mieltä siitä, miten
yhteistyöponnistelut pitäisi aloittaa.

Nyt valotyöntekijöiden on aika käyttää tunne- ja
henkiälyn yhdistelmää. Nyt on aika näyttää
kypsyytenne olentona, joka kehittyy tunteiltaan
ja henkisesti. Teidän on aika laittaa alempi
egonne valvonnan alle ja omistaa kaikki
tunteenne, ennen kuin heijastatte ne fyysiseen maailmaanne.

Kaikki mikä on tukahdutettuna sisällenne,
jokainen osanne joka tuntee olevansa uhri,
hylätty, petetty, loukattu - ja tämä luettelo voi
jatkua pitkään - kaikki ne osat, joille ei ole
annettu tilaisuutta parantua tai tulla
tunnistetuksi, tulevat jatkuvasti esiin
reaktioissanne, asenteissanne, ajatuksissanne ja
siinä, miten elätte elämäänne, erityisesti
päätöksissänne ja valinnoissanne. Siksi silloin
kun tämä suuri hölynpölykori on täynnä ettekä
tiedä, mitä siinä on, on melko vaikeaa tietää,
mitä heijastatte ja mitä ette heijasta.

Ensimmäinen askel teille kaikille on tarttua
pelkoonne. Tästä puhuin aivan äskettäin yhdessä
lähetyksessä, mikä toimitettiin Egyptin
aktivointeja varten. Seuraavaksi teidän on
tarkasteltava itseänne siinä mielessä, mikä
aiheuttaa stressiä elämäänne. Mikä aiheuttaa
vääristymää? Mikä saa teidät suuttumaan? Mikä
teitä ärsyttää muissa ihmisissä? Miten
arvostelette toisia? Nyt puhun erityisesti
ulkoisesta maailmastanne, kun puhun
arvostelustanne ja siitä, mikä suututtaa
toisissa. Siinä on avain ratkaisemattomien
kysymystenne tunnistamiseen, sillä se minkä
tuomitsette jossain toisessa, on peili siitä,
mitä on sisällänne - toisten tuomitsemista
osistanne, toisten teihin heijastamista
arvosteluista, mitkä olette ottaneet omaksenne ja
siitä on ollut seurauksena niiden paljastuminen todellisuuteenne.

Mitä se on, mikä suututtaa teitä toisissa? Se
palaa takaisin teille. Kenties vihanne liittyy
johonkin ratkaisemattomaan kysymykseen, joka
teillä on varhaisilta kouluvuosiltanne. Kenties
teitä kiusattiin ja olette unohtaneet sen, tai
kenties ystävä ei ottanut vetoomuksianne
vakavasti, kenties sanoitte "ei" eikä sitä kunnioitettu.

Näin hienovarainen negatiivisten energioiden
toimintatapa on. Työstämällä näitä puolia alatte
nähdä monia arvokkaita avaimia viisautenne
vahvistamiseen. Silloin kun omistatte jonkin
tunteen, reaktion ja asenteen - varsinkin
negatiiviset - selvitätte tietä monien muiden
seurattavaksi, sillä silloin johdatte esimerkin
avulla. Silloin kun ette tartu noihin kysymyksiin
ja reagoitte, heijastatte vain omaa "roskaanne"
ulkoiseen maailmaan - käytätte toisia ihmisiä ja
ympäristöänne kaatopaikkana - ja tiedätte, mitä
sitten tapahtuu. Se kaadetaan suoraan takaisin puutarhaanne.

Näiden alueidenne parantaminen kehittää sisäistä
kykyänne tuntea oma totuutenne ja löytää ne
osanne, jotka ovat olleet kätkettynä niiden
monien heijastettujen vaikutuskerrosten alle,
jotka ovat hallinneet elämänne tähän saakka ja se
jatkuu myös tulevaisuudessa. Jos olette valmis
tällä hetkellä ottamaan täyden vastuun
itsestänne, se merkitsee tietysti sitä, että
teidän on annettava anteeksi itsellenne, teidän
on tarkasteltava itseänne ilman häpeää, ilman
pelkoa, ilman syyllisyyttä ja ilman
tuomitsemista. Jatkakaa sinnikkäästi tätä joka
päivä ja selvittäkää yksi osa kerrallaan, sillä
näin vahvistatte energioita, joista lopulta tulee
uuden elämänne vahva perusta. Uuden elämänne
perusta on sitten riittävän vahva ylläpitämään
rakenteita, mitkä sitten luodaan, ja kalliit
ystävät, näin löydätte kolikon toisen puolen ja
uskaltaudutte niiden osienne tuntemattomalle
alueelle, jotka ovat jääneet löytymättä
yksinkertaisesti siksi, että elämässänne on ollut
aika, jolloin teitä estettiin menemästä sinne.

Kaikki on tapahtunut syystä. Olette saavuttaneet
valtavasti vahvuutta ja rohkeutta elämän pimeän
puolen tutkimisesta. Kun siirrytään pimeyden
valoisalle puolelle ja laajennetaan tuota
energiaa, lopulta se sulkee pimeyden sisäänsä ja
pystytte tarkkailemaan tuon käyttäytymistavan
dynamiikkaa rakkaudella ja myötätunnolla, ja
sitten valintojanne ja päätöksiänne innoittaa viisaus.

Viisaat sielut tietävät sen tärkeyden, että
ollaan hiljaa, tarkkaillaan, käsitellään
esiintulevat asiat, tunnistetaan tunteet, joita
tunnetaan, havaitaan ja jossa ollaan kiinni, sen
päättämiseksi, minkä kokemuksen tuo hetki antaa,
ja vasta sitten ryhdytään toimeen. Räjähtäminen
hetken huumassa, vetäytyminen ristiriidasta ja
juokseminen pakoon niitä osianne, joita toiset
ovat sanoneet halveksittaviksi tai
ei-rakastettaviksi, erottaa teidät elämän
valoisalta puolelta. Joka kerta uskoessanne
pimeää puolta, eriydytte keskuksestanne ja se turruttaa tunteenne.

Toinen hyvin tärkeä asia teille kaikille on
pääseminen kehoonne, pääseminen elämisen
prosessiin. Tämä tapahtuu automaattisesti, kun
elätte hetkessä. Tässä on toinen hyöty siitä,
että otatte kaksi minuuttia joka tunti ollaksenne
kiitollinen. Jos ette ole fyysisesti maadoittunut
kehoonne elämään sitä elämää, mikä on annettu
teille, teidän on käytännössä mahdotonta muuttaa
noita toimintatapoja. Teille tulee lisääntyvässä
määrin vaikeaksi löytää harmoniaa ja tasapainoa.
Siksi odotustenne heijastaminen tulevaisuuteen,
uppoutuminen menneisyydestä huolehtimiseen tai
vihan tai niukkuuden tunteminen menneisyytenne
seurauksena vie teidät ulos kehostanne ja
kiinnittää energiaosianne astraalitasolle.

Silloin kun heijastatte tulevaisuuteen, teillä on
tietty odotus mielessä ja tuo odotus sisältää
rajoittunutta energiaa, mikä perustuu nykyiseen
ymmärrykseen ja havaintoon elämästä, mikä voi
muuttua tunnin tai viikon päästä. Näin sidotte
sen rajalliseen energia-astiaan, rajoitatte
kokemustanne elämästä ja teette työtä tämän
tietyn lopputuloksen luomiseksi - teette kaiken
vallassanne olevan saadaksenne tapahtumaan sen,
mistä uskotte, että niin pitää olla.

Taistelette elämän prosessia vastaan ja sitten
toiset haastavat teidät, koska sielunne ja
korkeampi itsenne yrittävät kehottaa teitä
päästämään irti. Tehkää tavoitteita, uneksikaa
unelmianne, mutta älkää hukkuko odotuksiin siitä,
mikä lopputuloksen pitää olla, koska sitä ei ole
kirjoitettu kiveen ja koska itse asiassa sillä
mitä tapahtuu läsnä olevassa hetkessä, siinä
todellisuudessa missä olette nyt, on mahdollisuus
muuttua täysin. Siksi tehdessänne yhteistyötä -
tällä tarkoitan yhteistyön tekemistä
tunteellisesti ja henkisesti - suostuessanne
ottamaan hyvin kunnioitetun tehtävän tarkastella
itseänne ja salliessanne annettavan anteeksi
itsellenne, annatte itsenne kokea jotain
erilaista. Kollektiivisen tahdonilmaisunne
energiat saavat aikaan voimakkaan energia-aallon.
Tämä ohjaa tietoisuusvirtaa suuntaan, mikä sanoo,
että olette vapaa parantumaan, ansaitsette
rakastaa ja tulla rakastetuksi, ansaitsette olla
kuin lapsi ja leikkiä, luoda ja nauttia joka hetki, missä havaitsette
olevanne.

Mitä useammat teistä päättävät tehdä henkisesti
yhteistyötä suostumalla keskittymään
valo-olemuksen kohottamiseen - ei ainoastaan
sisällänne, vaan myös ympäristössänne - luotte
häviämättömän valoverkon, ja tämä on tullut esiin
maailmanlaajuisena virtaavan rakkauden
projektina, minkä olemme jo käynnistäneet.

Laajennamme tämän kutsun kaikille teille:
osallistukaa mukaan, ei ainoastaan Äiti Maan
suojelijoina tai vartijoina, vaan myös toistenne
suojelijoina, viestintuojina ja auttajina.
Silloin kun on yksi sielu, joka kulkee eteenpäin
ja todella omistaa kaiken, mitä tuntee,
tuomitsematta ja asettamatta odotuksia sille,
mitä tulee itsensä haastamisen - noiden itsen
negatiivisten puolien haastamisen - tuloksena, hämmästytte, mitä seuraa.

Pyydämme teitä kaikkia olemaan näkemättä
valoprojekteja vain projekteina, missä annatte
asiantuntemustanne tai missä annatte energioita
tukemaan Äiti Maata tai ympäristöä - mikä on
hyvin tärkeää - vaan teidän on palattava aivan
perussääntöön, minkä mainitsimme aiemmin - niin
sisällä kuin ulkona, niin ylhäällä kuin alhaalla.
Jos siis sisäinen maailma on sairas, jos sinne on
lukittuna epäharmoniaa ja ratkaisematonta tuskaa
ja kärsimystä, se löytää tiensä ulos tavalla tai
toisella, ilmaistavaksi ulkoisessa maailmassa.
Tämä on energian luonne.

Te kaikki olette valmiita tähän, muuten ette
kuuntelisi näitä sanoja, ja jos suostutte
lähtemään mukaan tähän projektiin,
valoprojektiinne, niin kenties olisi hauskaa
kutsua sitä nimellä "oma nimi -projekti".
Uskoaksemme eräs tämän nettiseminaarin
osallistujista on ilmoittautunut Elvis Presleynä,
joten se olisi hänelle Elvis Presley -projekti.
Tai voisitte kutsua projektia sellaisella
nimellä, mikä täyttää teidät valolla, mutta
tärkeintä on, että kunnioitatte tätä projektia
yhtenä elämänne tärkeimmistä - itse asiassa
ainoana projektina, mikä tarvitsee huomiotanne
tällä hetkellä. Tämän projektin lopputulos
vaikuttaa koko luomakuntaan ja näin muutatte
toimintatapaa ulkoisessa maailmassanne. Näin
"ajatte" energioita kohti Luvattua maata.

Niin paljon kuin profeetat ovatkin ennustaneet
tuhoisia tapahtumia, on edelleen aikaa muuttaa
niitä. Se on täysin sama asia, kuin se, mitä
olette hyväksyneet identiteetiksenne. Miksi sanon
näin? Koska ne jotka ovat ohjelmoineet teidät,
toimivat profeettoina, väittivät tietävänsä, kuka
olette tulevaisuudessa, millainen olette, ja
kertoivat teille lapsena, ettei teistä mitään
tulisi. Tällainen henkilö yrittää ottaa profeetan roolin.

Alkakaa nähdä nämä kokemukset sellaisina -
ulkoisen maailman yrityksenä kertoa teille, miten
teidän pitäisi elää elämäänne, väärinä
profeettoina jotka yrittävät vakuuttaa teidät
siitä, kuka olette. On siis tullut aika poistaa
väärät profeetat sydämestänne ja mielestänne, ja
niistä vääristä profetioista jotka ovat tulleet
esi-isiltänne, voidaan nyt myös päästää irti.

Luvattuun maahan astumisprojekti olette siis te
itse lupaamassa itsellenne, että korjaatte
sielunne ja henkenne maan satoa. Maa, sielu ja
henki ovat kaikki osa niitä energioita, jotka sisältyvät chakroihinne.

Kalliit ystävät, haluaisimme siis tämän olevan
ensimmäinen lähetys, mikä valmistelee teitä
kaikkia käynnistämään tämän voimallisen
valoprojektin. Minä, Maria Magdaleena, puhun
teille taas - kaikille teille - 12.12.2009 -
maapallon päivänseisauksen aikaan - ja siirrämme
teidät niiden energioiden seuraavalle tasolle, joita olemme tuoneet tänään.

Teidän kaikkien halutaan nyt käyttävän aika ennen
tätä siihen, että sovellatte toimittamaamme
informaatiota, laitatte käytäntöön sen, mitä on
saarnattu, ja haluamme teidän todella sallivan
itsenne kokea sen tulokset omakohtaisesti.

Solaariarkkienkelit ovat kokoontuneet meidän
kaikkien kanssa, heidän kultaiset siipensä luovat
kultaisia spiraaleja, jotka johtavat teitä
Luvatun maan suuntaan. Vielä kerran anomme teitä
lähtemään mukaan tähän projektiin. Olette tämän
projektin tärkein osa ja ilman teitä muita projekteja ei voida toteuttaa.

Ilman energioidenne yhteistyötä on erittäin
vaikeaa ulottaa näitä energioita massoille sillä
aikajaksolla, mikä maapallollanne on jäljellä.
Teille, kalliit ystävät, annetaan tilaisuus
aloittaa tämä kehitysprojekti nyt, ennen kuin
kolmannen ja neljännen ylösnousemusaallon
energiat tulevat, sillä nämä energiat tuovat
mukanaan hyvin haastavia piirteitä. Nämä piirteet
haastavat kaikki ne elämän alueet, missä esiintyy
vääriä profeettoja. Kun tämän kanssa
työskennellään, viemme teidät kaikki seuraavaan
askeleeseen, missä ei tuoda yhteen vain muutamia
yhteisöjä, vaan annetaan koko planeetallenne
tilaisuus tutustua Luvattuun maahan, vaikka
jotkut heistä päättävätkin vain kurkistaa sinne.

Kiitän kaikkia teitä siitä, että otitte vaarin
sielunne kutsusta olla läsnä kanssamme tällä
kertaa. Kiitän kärsivällisyydestänne sanojeni
kuuntelussa ja luotan, että jokainen teistä ottaa
nuo kaksi minuuttia joka tunti - vain siksi että
voitte todistaa itsellenne, että se todella
muuttaa energioita - ja ottaa aikaa
keskittyäkseen minä-projektiin. Tämän tekemällä
autatte meitä, sillä te olette meidän rakkausprojektimme.

Olkaa rauhassa, kun matkaatte olemisenne
kartoittamattomille alueille, ja tietäkää, että
joka hetki kun omistatte tunteenne, reaktionne ja
asenteenne, teidän ei tarvitse elää uudestaan
menneisyyttänne. Tuotte korkeamman itsenne
rakkautta ja viisautta tuohon hetkeen ja käytätte
tuota osaanne vapauttamaan vanhan osanne, jolloin
se voi parantua ja yhdistyä teihin ja tulette
yhdeksi. Löytäköön jokainen teistä totuuden
elämästään itsenne löytämisen matkalla.

Olen Maria Magdaleena ja kiitän teitä ajastanne.
Muistutamme teitä läsnäolostamme ja ikuisesta
tuestamme. Teitä rakastetaan myös syvästi. Au revoir.