3.12.09

Olette maailman valo - vaatikaa takaisin ilonne


Kahdentoista neuvostoa kanavoinut Selacia (spiritlibrary.com)
15.11.2009
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Tällä hetkellä olette suureksi uudelleenjärjestelyksi nimitetyn vuoden lopussa. Teitä ja yhteiskuntaanne tehdään uusiksi, ja kun tämä sylki on viimein valmis, ette tunnista nykyistä elämäntapaanne tai sitä, miltä teistä tuntuu maan päällä eläminen.

Kun talouttanne ja muita rakenteitanne rukataan, jokainen teistä tutkii uudestaan arvojaan, tavoitteitaan, ihmissuhteitaan jne. Tämän arvioinnin myötä tunnette kokonaisen tunnekirjon - ahdistuksesta ja epävarmuudesta kiitollisuuteen ja iloon.

Vuoden 2009 viime hetkien aikana on läsnä laajentunutta energiaa, mikä antaa teille suuria "henkiaukkoja" toisiin ulottuvuuksiin. Tämä merkitsee laajentunutta näkökulmaa näkemästänne, laajentunutta tunteiden havaitsemista ja
laajentunutta kykyä siirtyä tietoisuuden korkeammalle värähtelytasolle. Tämä energia auttaa teitä yhdistymään moniulotteisen itsenne kanssa. Osana tätä yhdistytte luonnollisesti enemmän sydämeenne, intuitioonne, rohkeuteenne ja kykyynne antaa anteeksi ja päästää irti.

Moniulotteinen itsenne on aina niissä korkeammissa taajuuksissa, jotka sisältyvät 2012-ikkunaan. Vaatikaa tuo itse nyt. Tunnistakaa, että olette maailman valo. Olette täällä nyt säteilemässä tuota valoa. Kun sisällätte enemmän valoa ja säteilette sitä sydänkeskuksestanne, siirrytte pois tuskastanne. Tämä tapahtuu, koska teistä tulee tietoisempi niistä malleista, jotka ovat pitäneet teidät jähmettyneenä pelosta. Pystytte näkemään nämä mallit selvemmin ja teillä on vähemmän vastustusta kohdata ne suoraan. Kun teette tämän tässä seuraavassa syklissä, sinkoudutte elämään, missä on enemmän iloa.

Jumalitsenne joka asuu ihmismuodossanne, on luonnostaan iloinen. Se on luonnostaan myös rakastava ja peloton. Tämä on ajaton ja luonnollinen itsenne. Se ei tarvitse mitään ulkoista asiaa tai olosuhdetta tunteakseen iloa. Niinä päivinä kun olette onneton ja tyytymätön asioiden tilaan, muistakaa, kuka olette ytimessänne. Muistakaa, että energiakenttänne kalibroituu jatkuvasti uudelleen tällä hetkellä. DNA:nne muuttuu ja sopeutuu, jotta voitte sisältää lisääntyvän määrän valoa. Noita muutoksia tapahtuu vielä nopeammin, kun työskentelette tietoisesti DNA:nne kanssa.

Uusia energiatasoja on käytössä

Olette pääsemässä sellaisille energia- ja informaatiotasoille, joita ette aiemmin pystyneet edes kuvittelemaan. Muutoksia tapahtuu hyvin nopeasti ja teille on usein haasteellista nähdä oikein se, miten paljon muututte. Luottakaa kuitenkin, että pääsette todella uusille tiedostamistasoille, kun edistytte. Intuitionne korostuu ja herkkyystasonne laajenee.

Ylösnousemusoireita


Fyysisellä tasolla tämä merkitsee usein ylösnousemusoireita. Totutte tähän. Opitte ymmärtämään eron tilapäisen päänsäryn tai flunssamaisten oireiden ja sellaisen vakavan tilan välillä, mikä vaatii lääkärin hoitoa. Joskus teillä on fyysistä painetta, mikä osuu jonnekin näiden kahden kategorian välille, esim. päänsärkyä mikä tulee epätasapainosta hermojärjestelmässänne tai ruuansulatuksessanne. Kun kehonne sopeutuu jatkuvasti uudelleen
korkeampiin taajuuksiin, teidän ehkä täytyy tehdä muutoksia itsehoitoonne, ruokavalioonne tai DNA:ssa pidettyihin uskomusjärjestelmiin.

Tietoisuusmuutokseen liittyy energiaa ja tiedostamista. Ette pysty tehokkaasti sisältämään korkeammalla värähteleviä energioita, jos olette poissa tasapainosta jollain tasolla - fyysisellä, tunne-, mentaali- tai henkisellä tasolla.

DNA-tason mallit

Nämä ajat tuovat luonnollisesti esiin vanhoja, keskeneräisiä kysymyksiänne. Tämä merkitsee toimimattomia malleja menneisyydestänne. Esim. DNA-tason malli, johon liittyy valtakysymyksiä, saattaa tulla pintaan ja sytyttää eräänlaisen punaisen merkkivalon hermojärjestelmässänne. Koska monilla näistä malleista on juurensa
menneissä elämissä ja sukulinjassanne, saatatte olla huomaamatta sen, mitä todella tapahtuu, ja ajattelette oireidenne olevan jotain muuta. Saatatte myös ajatella, että teillä on paniikkikohtaus tai jotain pahempaa.

Kun tartutte entisiin malleihinne ja säännöllisesti päivitätte itsehoito-ohjelmaanne ja ruokavaliotanne, rentoudutte enemmän omaan energiamuutokseenne. Kun valitsette ruokaanne ja itsehoitoanne, hyvä kysymys esitettäväksi on tämä: "Tukeeko tämä aine tai ruokavalio minua energiataajuuteni nostamisessa?" Vastaus tähän kysymykseen auttaa teitä päättämään parhaat toimenpiteet.

Tietäkää, että kun taajuutenne on tarpeeksi korkea, sairaudet eivät voi kukoistaa kehossanne. Olette myös iloisempi!

Muistakaa joka päivä, että elätte historiallisia hetkiä maapallolla. Ihmiskunnan - ja oman menneisyyteenne - salaisuudet tulevat valoon. Se on myös aikaa, jolloin voitte päästä merkittävästi suurempaan energiavauhtiin
luodaksenne sellaisen maailman, missä olette kauan pyrkineet asumaan. Nämä kaksi transformatiivista tekijää tekee tästä hyvin ainutlaatuista aikaa elää.

Kun jatkatte jumalaisen luontonne löytöretkeä, ympäröimme teidät rakkaudellamme ja siunauksillamme. Olemme Kahdentoista neuvosto.