2.12.09

Ottakaa vastuu elämästänne
Kirjoittanut Patricia Diane Cota-Robles (www.eraofpeace.org)
2.11.2009
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine
 ....
Teillä on kyky vaikuttaa positiivisesti
maailmassa. Tämä on ollut ihmeiden ja haasteiden
vuoristorataa. Näitä äärimmäisiä kokemuksia
käytetään ikään kuin herättämään ihmisiä valoa
nopeammin. Vaikka ihmiset yrittäisivät kuinka
kovasti, heidän "minä olen" -olemuksensa ei salli
heidän painaa torkkuherätystä vaipuakseen takaisin uneen.
 ....
Ihmisten on kaikkialla aika muistaa, keitä he
ovat ja miksi he ovat maan päällä tällä
merkittävällä hetkellä. Tärkeitä muutoksia
tapahtuu ja ulkoisen maailman vaikutelmista
huolimatta alamme nähdä todisteita siitä, että
ihmiset kaikilla elämänalueilla pyrkivät vaikuttamaan positiivisesti.
 ....
Vuosi 2009 on numerologisesti 11. Yksitoista on
mestariluku, mikä heijastaa fyysisen
transformoitumista jumaluudeksi. Ne monet
valotoimet joita on tapahtunut tänä vuonna, ovat
antaneet meille upeita tilaisuuksia siirtyä
tietoisuuden korkeimmalle tasolle, minkä olemme
kokeneet sitten armosta lankeamisemme aioneita sitten.
 ....
Marraskuu on vuoden 2009 yhdestoista kuukausi,
joten meitä siunataan voimakkaalla
11:11-numerotaajuudella koko kuukauden ajan.
Marraskuun 11. päivä meitä siunataan
11:11:11-numerotaajuudella, mikä on uskomattoman
voimallista aikaa meille kaikille.
 ....
Riippumatta siitä, muistammeko sen tietoisesti,
jokainen meistä on hyvin pitkään valmistautunut
auttamaan tänä ennenkuulumattomana aikana. Meillä
on kaikilla ainutlaatuisia taitoja ja kykyjä,
joita kenelläkään toisella ei ole tällä
planeetalla aivan samalla tavalla. Olemme tulleet
vapaaehtoisesti auttamaan niiden vanhojen ja
vanhentuneiden käyttäytymismallien muuttamisessa,
jotka ovat vastuussa ihmisten tuskasta ja
kärsimyksestä. Tämän tuo huomiomme piiriin "minä
olen" -olemuksemme, Jumalitsemme, koska on aika
aloittaa jumalaisen tehtävämme täyttäminen NYT!
 ....
Ainoa syy siihen, ettemme ole kanssaluoneet
elämään iloa, onnellisuutta, hyvinvointia,
rakastavia ihmissuhteita, taloudellisesti ja
luovasti palkitsevaa työtä, energistä terveyttä,
täyttymystä, valaistumista ja kaikkia muita
positiivisia kokemuksia, on se, että olemme unohtaneet, että voimme tehdä
sen.
 ....
Emme ainoastaan pysty luomaan unelmiemme elämää -
se on myös olemisemme tarkoitus ja syy. Olemme
Jumalan lapsia ja meille on annettu vapaan tahdon
lahja. Ajatuksemme ja tunteemme luovat. Tuomme
fyysiseen muotoon sen, mihin keskitämme
ajatuksemme, sanamme, tekomme ja tunteemme.
Meidän on aika muistaa tämä jumalainen totuus ja
tietoisesti päättää luoda se elämä, minkä
haluamme, sen sijaan että tahattomasti ilmennämme
pelkojemme kautta niitä kokemuksia, joita emme halua.
 ....
Meidän on aika vaatia takaisin jumalaiset
syntymäoikeutemme ja toteuttaa jumalainen
potentiaalimme. Kun otamme vastuun elämästämme,
olemme tehokkaita esimerkkejä rakkaillemme ja
ystävillemme. Olemme positiivisia katalyyttejä ja
ponnistelujemme tulokset ovat eksponentiaalisia.
Olemme kaikki yhtä ja universaali laki sanoo:
"Kun minua nostetaan ylöspäin, KAIKKEA elämää
nostetaan ylöspäin kanssani." Voimme jokainen
vaikuttaa positiivisesti. Kun otamme vastuun
elämästämme, muutamme ihmiskunnan ja kaiken tällä
planeetalla kehittyvän elämän suuntaa. Älkää
koskaan aliarvioiko kykyänne olla voimakas hyvä voima tällä planeetalla.
 ....
Olette hyvin kauan valmistautuneet sen tehtävän
toteuttamiseen, minkä suostuitte suorittamaan
tässä elämässä. Teillä ei ainoastaan ole taitoa,
kykyä, viisautta, rohkeutta ja vahvuutta
tehtävänne suorittamiseen, vaan myös Äiti-Isä
Jumala ja koko Taivaan komppania ovat valmiina ja
innokkaasti odottavat tilaisuutta auttaa teitä.
Nämä epäitsekkäät valo-olennot ovat nyt
kanssanne. Sisäisiltä tasoilta he opastavat ja
suojelevat teitä ja he tulevat apuun joka kerta,
kun pyydätte. Ette ole koskaan yksin. Jos koskaan
tunnette epäilevänne sitä, että teillä on voima
vaikuttaa positiivisesti maailmassa, vain
muistakaa, että koko Taivaan komppania on
auttamassa teitä joka kerta pyytäessänne.
 ....
Sitten kun alatte suunnitella positiivisten
muutosten tekemistä elämässänne, ensimmäisenä
askeleena on tarkastella elämää sellaisena, kuin
se on tällä hetkellä. Muuttaaksenne elämäänne
teidän on ensin tiedettävä, missä olette tällä
hetkellä. Ottakaa siis vähän aikaa ja arvioikaa
elämäänne objektiivisena tarkkailijana. Tämä ei
ole aikaa sättiä, kritisoida tai tuomita itseänne
menneistä virheistä. Se vain lisää negatiivista
energiaa tilanteeseen. Tämän arvioinnin
tarkoituksena on auttaa teitä näkemään, mistä
pidätte elämässänne ja mitä haluaisitte muuttaa.
Tavallisesti ihmiset tietävät, ettei heidän
elämänsä ole sitä, mitä he haluavat sen olevan,
ja he saattavat olla tietoisia joistain suurista
ongelmista, kuten talous tai terveys, mutta he
eivät ole ottaneet aikaa arvioida elämäänsä
kokonaisuutena. Tämä on kriittinen askel kohti
positiivisen muutoksen tekemistä, joten
panostakaa aikaa inventaarion tekemiseen elämässänne.
 ....
Onnistuaksenne elämänne muuttamisessa,
tarvitsette suunnitelman siitä, minne olette
menossa. Tarvitsette tavoitteita ja päämääriä.
Useimmat ihmiset käyttävät niin paljon aikaa
huolehtien ja hautoen niitä asioita, joita he
eivät halua elämäänsä, etteivät he ole ottaneet
aikaa sen selvittämiseen, mitä he oikeastaan
haluavat. Muistakaa, että vedätte sitä elämäänne,
mitä ajattelette, mitä pidätte mielessänne ja
mihin kohdistatte huomionne ja energianne. On
siis aika lopettaa huolehtiminen niistä asioista,
joita ette halua, ja alkaa keskittyä asioihin, joita haluatte.
 ....
Ajattelumallit ja tunnereaktiot ovat tavallisesti
tapoja, joita olette antaneet itsenne kehittää
ilman suurtakaan asian tietoista tajuamista. Nyt
kun olette päättäneet ottaa vastuun elämästänne,
teidän ei enää tarvitse vain rämpiä päivästä
toiseen. Sen sijaan voitte tarkoituksellisesti
kontrolloida ajatuksianne, sanojanne, tekojanne
ja tunteitanne. Koska on luonnon laki, että
vedätte elämäänne sitä, mihin kohdistatte
huomionne ja energianne, on vain loogista, että
otatte tarvittavia askelia päästääksenne irti
tuhoavasta ohjelmoinnista ja näin alatte luoda
itsellenne tyydyttävää, onnellista, harmonista,
yltäkylläistä ja rauhalista elämää.
 ....
Useimmat ihmiset tuntevat harvoin olevansa
negatiivisia. Niinpä kehotan heitä pitämään lukua
koko viikon ajan jokaisesta negatiivisesta
ajatuksesta tai tunteesta, mitä heillä on.
Huomatkaa, että sanon JOKAISESTA negatiivisesta
ajatuksesta tai tunteesta. Tähän sisältyvät
kaikki pienet, yksinkertaiset ja mitättömät
asiat, joita annatte juolahtaa mieleenne - kuten
ihminen joka kiilaa autonne eteen ja jota pidätte
typeryksenä tai saamanne palvelu mitä pidätte
huonona tai supermarketin nainen jota pidätte
vetelyksenä tai inho mitä teillä on itseänne
kohtaan ylisyönnistä tai kiukku mitä tunnette jos autonne hajoaa jne., jne.
 ....
Kokemukseni mukaan viikon lopussa myös nk.
positiivisilla ihmisillä on paljon merkintöjä ja
he ovat hämmästyneitä siitä, miten usein he ovat
olleet negatiivisia ja miten tietämättömiä he
ovat olleet negatiivisesta ajattelustaan. Niinpä
seuraava askel päätöksessänne vaikuttaa
positiivisesti maailmaan, on tarkkailla
päivittäisiä reaktioitanne koko viikon ajan.
Kiinnittäkää erittäin tarkkaa huomiota
ajatuksiinne ja tunteisiinne ja pitäkää lukua
jokaisesta negatiivisesta ajatuksestanne tai
tunteestanne. Älkää antako voimaa negatiiviselle
ajatukselle kirjoittamalla se muistiin - vain pankaa se merkille.
 ....
Tämä on erittäin arvokas harjoitus, koska se
selvittää, miten monta kertaa joka päivä
"kohtelette väärin" energiaa edes käsittämättä sitä.
 ....
Monet ihmiset kieriskelevät "voi minua"
-syndroomassa. He tuntevat olevansa todella hyviä
ihmisiä, mutta kaikkia kamalia asioita vaan
jatkuvasti tapahtuu heille. Tämä harjoitus
paljastaa sen, että emme ehkä tee
katastrofaalisen negatiivisia asioita, kuten
hakkaa ihmisiä tai ryöstä pankkia, mutta
käsittelemme usein negatiivisia pikkuasioita.
 ....
Kun saatte tehtyä tämän harjoituksen ja
tunnistatte ehkä, että te ette hallitse
ajatuksianne tai tunteitanne, vaan annatte niiden
vain tapahtua, voitte siirtyä seuraavaan
askeleeseen ja alkaa muuttaa noita huonoja tapoja
- alatte ottaa hallinnan ajatuksistanne, sanoistanne ja teoistanne.
 ....
Joka kerta kun panostatte siihen, että
tarkoituksellisesti ohjelmoitte itseänne
rakentavaan ajatteluun, tulette voimakkaammaksi
ja positiivisesta reagoinnistanne tulee
luonnollisempaa. Ennen kuin tiedättekään,
ajattelumallinne on automaattisesti positiivinen
negatiivisen sijasta ja olette muodostaneet uuden rakentavan tavan.
 ....
Kun käytte läpi tätä prosessia ajatustenne ja
tunteidenne hallitsemiseksi, teidän on oltava
suvaitseva ja anteeksiantava itsellenne. Jos
huomaatte negatiivisen ajatuksen tai tunteen
hiipivän tietoisuuteenne, teidän on pysähdyttävä,
tyhjennettävä mielenne, vedettävä syvään henkeä
ja sitten etsittävä positiivinen puoli siitä
tilanteesta, mitä käsittelette. Älkää antako
yhtään lisää voimaa negatiiviselle ajatukselle
sättimällä tai tuomitsemalla itseänne
"rikkomuksesta". Vain päästäkää irti,
"huuhdelkaa" sitä anteeksiannon violetilla
liekillä ja keskittykää tilanteen positiiviseen
puoleen - vaikka kuinka pieneen.
 ....
Aloittakaa uusi ajattelutapanne etsimällä
positiivinen puoli jokaisesta ihmisestä,
paikasta, olosuhteesta tai asiasta, minkä
kohtaatte. Yleissääntönä on, että pystymme
helposti paikallistamaan vikoja toisissa
ihmisissä, mutta ellei joku oli nero tai näytä
kuin kreikkalaiselta Jumalalta tai
Jumalattarelta, niin harvoin pystymme huomaamaan
positiivisia ominaisuuksia. Tässä harjoituksessa
teidän on mentävä pois itsenne tieltä etsimään
jotain hyvää joka ihmisestä, paikasta,
olosuhteesta ja asiasta, minkä kanssa olette
tekemisissä. Joskus tämä on varsinainen haaste.
Jotkut ihmiset voivat olla niin vastenmielisiä,
että voitte arvostaa vain hänen sukkiensa väriä,
mutta teidän on löydettävä jotain hyvää jokaisesta tapauksesta.
 ....
Harjoiteltuanne tätä jonkin aikaa oivallatte,
että riippumatta sitä, miten pahalta asiat
näyttävät tai miten turmeltuneelta joku henkilö
vaikuttaa, jokaisessa tilanteessa on toivonkipinä
ja jokaisessa henkilössä on valonkipinä.
Kiinnittämällä tietoisesti huomiota positiiviseen
laatuun sen sijaan, että annamme vauhtia ja
voimaa negatiivisuudelle, voimme muuttaa tuhoavan
tilanteen positiiviseksi kokemukseksi ja usein
annetaan tuolle negatiiviselle henkilölle
kannustimen siihen, että hänen on löydettävä
parempi käyttäytymistapa. Tämä voi kuulostaa
liian hyvältä ollakseen totta, mutta vakuutan
teille, että tämä on vetovoimanlain luonne - ja
se on yhtä tarkka ja toimiva kuin matematiikan,
musiikin, fysiikan tai minkä tahansa tieteenalan lait.
 ....
Seuraava harjoitus jonka haluan jakaa kanssanne,
on suunniteltu auttamaan ajattelunne
uudelleenohjelmointia positiivisten
affirmaatioiden avulla. Ihmiset jotka ovat
käyttäneet positiivisia affirmaatioita, ovat aina
tienneet niiden toimivan, mutta he ovat harvoin
tarkasti ymmärtäneet miksi. Lisätutkimusten myötä
olemme oppineet, miten tämä prosessi toimii.
 ....
Positiivisten affirmaatioiden kautta voimme
tarkoituksellisesti lähettää rakentavia
ajatusmuotoja, jotka kumuloivat lisää
positiivista energiaa ja palaavat luoksemme
tuoden sitä, mitä vahvistamme. Ero rukouksen ja
affirmaation välillä on se, että rukouksessa
tavallisesti nöyrästi pyydämme jotain ja
affirmaatiossa kutsumme Jumalaa ja "minä olen"
-olemuksemme käskee universaalia valosubstanssia
virtaamaan lävitsemme rakentavasti ja luomaan sen
täydellisyyden, mitä vahvistamme.
 ....
On toinenkin hyvin tärkeä syy affirmaatioiden
toimimiseen. Silloin kun teemme positiivisen
vahvistuksen, aloitamme usein sanoilla "minä
olen". Nämä kaksi sanaa kutsuvat "minä olen"
-olemustamme ja yhdistävät meidät suoraan
kaikkitietävään, kaikkivoivaan ja kaikkialla
läsnä olevaan Isä-Äiti Jumalaamme, Kaikkeuteen.
Tämä kaikenkattava Jumalaolemus on kaiken elämän universaali lähde.
 ....
Kaikki maailmankaikkeudessa koostuu sähköisestä
valosubstanssista, mikä värähtelee eri
taajuuksilla ja eri tiheyksissä. Sanat "minä
olen" heijastavat koko elämän kaikenkattavaa
ykseyttä. "Minä" edustaa alfaa, alkua ja "olen"
edustaa omegaa tai loppua eli Isä-Äiti Jumalamme,
kaiken elämän universaali lähde on kaiken olevaisen alku ja loppu.
 ....
Silloin kun kutsumme Jumalan valoa käyttämällä
sanoja "minä olen", valo reagoi automaattisesti.
Se virtaa ajatustemme, sanojemme, tekojemme ja
tunteidemme läpi ja tottelee affirmaatioitamme.
 ....
Affirmaatiot on suunniteltu auttamaan
negatiivisen ajattelumme uudelleenohjelmoinnissa
positiiviseksi. Mitä pidempään energia on
tottunut virtaamaan aivojen läpi samalla
mallilla, sitä helpompaa sen on edelleen virrata
tuossa samassa mallissa. Esim. jos olemme
tottuneet kritisoimaan tai tuomitsemaan toisia,
olemme kehittäneet tuon mallin ja energia virtaa
hyvin helposti sitä aivouraa pitkin. Jos haluamme
muuttaa tuota tapaa, meidän on tietoisesti
alettava kehittää uutta uraa, mitä pitkin tämä
energia voi virrata. Mitä enemmän pidätämme
energiaa negatiivisesta, kriittisestä mallista ja
lähetämme sen uuden rakentavan mallin läpi, sitä
pikemmin olemme muuttaneet huonon tavan.
 ....
Kun alamme tarkkailla käyttäytymisreaktioitamme,
tavallisesti ensin järkytymme ja vähän pakahdumme
siitä, miten juurtuneita mitättömät ja
merkityksettömät mallimme ovat, ja näyttää siltä,
että on valtava tehtävä voittaa niitä. Kuitenkin
kun alatte tietoisesti ottaa hallintaan
ajatuksianne, sanojanne, tekojanne ja
tunteitanne, muutoksia tapahtuu paljon nopeammin,
kuin voitte tällä hetkellä kuvitella. Kun olette
oikeasti kehittäneet positiivisen ajattelutavan,
ne kriittiset, mitättömät ja vähäpätöiset asiat
joita nyt niin helposti juolahtaa mieleenne,
eivät ole enää osa tietoisuuttanne.
 ....
Positiivisten affirmaatioiden myötä muodostamme
uusia rakentavia uria ajattelumalleihimme. Tästä
syystä on tärkeää lukea affirmaationne
ensimmäisenä aamulla ja viimeisenä illalla ennen
nukkumaan menoa. Harjoitus aamulla aloittaa
rakentavan energiavirran aivojen läpi ja antaa
teille asenteen uudelle päivälle.
 ....
Iltaharjoitus auttaa vetämällä positiivisia
affirmaatioita alitajuiseen mieleenne, jolloin
voitte ohjelmoida itseänne unessa. Tutkimukset
osoittavat, että se mitä ajattelemme illalla
ennen nukahtamista, viedään alitajuiseen mieleen,
joten on hyvä ajatus kiinnittää huomiota johonkin
rakentavaan. Älkää herran tähden katsoko uutisia juuri ennen nukkumaanmenoa!
 ....
OLEN JUMALAN INSTRUMENTTI
 ....
Kudon lahjani, taitoni, kykyni, tietoni,
vahvuuteni, rohkeuteni, myötätuntoni ja
rakkauteni Jumalan suunnitelman kudokseen uutta maapalloa varten.
 ....
Vastaan sydämeni kutsuun ja minä olen Jumala toiminnassa.
 ....
Keskitän ajatukseni, sanani, tunteeni ja tekoni
ollakseni tällä planeetalla suurin hyvän voima, mihin kykenen.
 ....
Vaikutan positiivisesti joka päivä.
 ....
Keskittämällä huomioni ilmaisen seuraavia jumalaisia totuuksia:
Minä olen yhtä kaiken elämän kanssa. Minä olen
jumalaista rakkautta. Minä olen ääretöntä
yltäkylläisyyttä. Minä olen aidon olemukseni
harmoniaa. Minä olen energisen terve ja ikuisesti
nuorekas. Minä olen rauhaan komentava olemus.
 ....
Teot joita teen joka päivä, parantavat
perhettäni, työtäni, yhteisöäni, kaupunkiani, maatani ja maailmaa.
 ....