8.12.09

Sielusiirtymän "fiilisraportti" joulukuulle

Tässäpä toinenkin juuri tänään meiliini tupsahtanut kanavointi aiheesta "vastuun ottaminen ja uuden ajan energiat". Tooosi mielenkiintoinen ja ainakin omissa energioissani voin tämän(kin) allekirjoittaa. Luepa läpi ja tunnustele. Voi olla että kaikki kohdat eivät juuri sinulle kolise, mutta ei tarvitsekaan. Kukin poimii näistä vain ne oman sielunsa kanssa juuri NYT resonoivat jutut. Iloa ja Valoa!


Halein,
Kirsi

Kirjoittanut/kanavoinut Nancy Leilah Ward (soultransitions.com)
4.12.2009
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Kuu on kirkas, tuulikellot kilisevät tuulenhenkäyksessä kutsuen minua astumaan ulos ja hengittämään sisään yötä.

Monet meistä ovat kokeneet energia- ja mielialavaihteluita. Joskus tuntuu siltä, että olemme pyörremyrskyssä - ikään kuin tornado pyörisi ympärillämme - ja toisinaan taas olemme keitaassa - kun myrskyn silmässä. Hyvin monilla ihmisillä tapahtuu suuria muutoksia, kun suhteet hajoavat ja tulovirta häviää. Stressi- ja pelkotaso on hyvin korkealla. Käymme läpi kuoleman ja uudestisyntymän prosessia.

Tämän prosessin osana opettelemme ottamaan vastuun itsestämme ja päästämään irti vastuuntunteesta toisten osalta. Kukaan ei ole vastuussa toisen kokemuksista. Toisten syyttely on sen kääntöpuoli, että ajattelemme jonkun tarvitsevan apuamme. Parasta mitä voimme tehdä jonkun hyväksi, joka on jonkinlaisessa tuskassa,
on pitää yllä pyhää tilaa, jotta hän voi löytää oman tiensä - ja rukoilla niiden puolesta, jotka kamppailevat. Meillä kaikilla on henkilökohtainen matkamme ja kosketamme toistemme kokemuksia, kun kanssaluomme maailmaamme.

Pyörremyrskyssä tarinamme ja tunteemme aktivoituvat ja haastavat meitä antamaan anteeksi, päästämään irti ja kasvamaan. Keitaassa on hyvä aika säteillä tuntemaamme rauhaa maailmaan - kuin rauhoittavan energian säteilevää nektaria lisäämään sitä rauhaa, mikä leijuu maapallon aurassa jokaisen tarvitsevan käytettävissä. Tunnen itse täyttyväni rakkausenergiasta aina, kun ajattelen tätä - riippumatta siitä, mitä koen. Rakkaus on
parantavaa, rakkaus on laajentavaa ja rakkaus tuntuu erittäin hyvältä. Tämä on korkeaa värähtelyä, mitä sopii siihen rakkauden viattomaan energiaan, mitä säteilee kaikkialle maailmankaikkeuteen suoraan Luojalähteestä.
Meistä on tulossa rakkautta, joten voimme olla rakkautta.

Monia ykseydestä:

Joulukuussa näemme lempeiden energia-aaltojen virtaavan - virtaavan jatkuvasti galaksin läpi, aurinkokuntanne läpi, maan ja kaikkien ihmisten ja elämänmuotojen läpi. Nämä energia-aallot kuljettavat lahjoja. Teille annetaan
vaihtoehtoja. Kiinnittäkää huomioita siihen, mitä ilmestyy omaan tietoisuusmaailmaanne. Katsokaa jokaista tarjousta, jokaista tilaisuutta. Mikä on uutta? Mikä vetää teitä kokemaan? Olkaa tietoisia uusista ihmisistä, joita tulee elämäänne. Monet tarjoavat tilaisuuksia muutos- ja kasvukatalyytteinä. Uusia ovia avautuu, uusia väyliä tutkittavaksi. Kun värähtelynne lisääntyy, näette paljon muutoksia elämässänne. Osa niistä saattaa aiheuttaa stressiä, mutta tietäkää, että näissä muutoksissa nousee feenix-lintu liekeistä luomaan uutta rakkauden ja ilon elämää. Uudet rakenteet muodostuvat sopimaan yhteen ilmentämänne korkeamman värähtelyn kanssa.

Vanhat tavat kuolevat. Jos huomaatte olevanne pelkomyrskyssä, hengittäkää syvään - se tuo tyyneyttä teihin. Muutos voi olla pelottavaa, mutta myös energisoivaa. Tässä on tilaisuutenne luoda uusi elämä syvimmästä totuudestanne. Minkä tekemistä rakastatte? Mikä tuo teille elinvoimaa? Liikkukaa sitä kohti, mikä energisoi teitä. Ette ehkä tiedä, minne se vie teidät, mutta luottakaa, että ovia avautuu, jos seuraatte sydäntänne, omaa totuuttanne.

Mitään mikä ei tunnu todelta sielustanne, ei voi ylläpitää. Ei voi olla enää "väärentämistä". Epäaidot valinnat  kostautuvat. Nämä kokemukset ovat suuria opettajianne. Kaikki epäaidot valinnat sisältävät mahdollisuuden itsensä tuntemiseen.

Kaikki on yhteydessä. Jokainen teistä on yhteydessä toisiin Hengen energiavalon kautta, sillä tulette kaikki samasta lähteestä maan päälle kokemaan aistillisia, fyysisiä ilmentymiä hengestä, mikä täyttää fyysisen kehon
tietoisuudella. Aa, tulimme kaikki maan päälle, jokainen Jumalan kipinä, jokainen tähti loistamaan fyysisen kehon läpi, valoa joka loistaa silmistänne maailmaan. Meistä on tosiaankin tulossa eläviä, olemme vasta tulossa todella eloon, kun tietoisuus kasvaa ja laajenee olemuksemme kautta - olemme niitä, joita olemme odottaneet.

Sanat jotka olette kuulleet ehkä monta kertaa, saavat syvemmän merkityksen - sanojen energia menee syvemmälle tasolle. "Olemme niitä."

Kun sallitte korkeamman itsenne, sielunne tulla olemukseenne, vastaanotatte energiamuutoksia ja -korjauksia, kuten on puhuttu aiemmin. Teitä saattaa huimata toisinaan - tämä menee ohi. Olette saattaneet kokea myös sisäisiä maanjäristyksiä, kun olette venyneet ja laajentuneet. Kovia närästyskohtauksia, turvonneet tai kivuliaat jalat. Kaikki ovat merkkejä laajentumisestanne. Fyysinen kehonne päästää irti tiheämmistä energioista, kun
värähtely nousee. Huomaatte, että epämukavuus haihtuu pois ja yhtäkkiä panette merkille, että te ette ole ajatelleet hartiakipua (tai mitä tahansa) vähään aikaan, koska sitä ei enää ole.

Niin ylhäällä, kuin alhaalla

Kun etenette matkallanne, kuljette ikään kuin rinnakkaisia polkuja - kaikki kulkevat yhdessä kohti keskellä olevaa valoympyrää. Se on kuin tulemista viidakosta tulirenkaaseen. Tämä on paikka eetteriulottuvuudessa ja tämä on paikka sydämessänne. Se tuntuu tutulta, näette sen ehkä unissanne. Tämän tulirenkaan valo loistaa viidakkoon puiden läpi ja opastaa teitä eteenpäin. Saatatte nähdä sisarenne ja veljenne, kun kurkitte puiden lomasta. Jokaisella on ainutlaatuinen valopolku seurattavana. Olette yhdistynyt sydän, mieli ja sielu. Tästä syystä monet tuntevat yhteisön merkityksen - kokemusten jakamisen merkityksen yhdessä, mikä auttaa teitä omalla matkallanne. Voi olla toisinaan hyvin synkkää ja sotkuista ja saatatte huomata kamppailevanne sisäisten demonien kanssa, jotka ovat ajatusmuotoja, muistoja, energioita pitkän ajan päästä - kenties toisista elämistä. Saatatte kaatua juuriin, sotkeutua piikkeihin, tuntea itsenne hyvin yksinäiseksi.

Kaikki oppaanne ovat valaisemassa polkuanne. He tosiaankin ovat kanssanne, yhdessä valo- ja rakkausulottuvuuksien enkelien kanssa. Kun kutsutte heitä apuun, he tulevat luoksenne, mutta joskus mielenne höpöttää siitä, mikä on "väärin", ettekä pysty kuulemaan opastusta. Hengittäkää hyvin syvään. Harjoittakaa tietoista hengittämistä - hämmästytte, miten syvä ja hidas hengittäminen rauhoittaa mieltänne. Tuokaa huomionne sydämeen. Sallikaa sydämenne opastaa itseänne.

Kaikki tuomitseminen häviää, kun teette matkaanne kohti ympyrän keskusta. Tämä on sen puhdistumisprosessin tarkoitus, jota olette käyneet läpi. Sen tarkoituksena on siirtää teidät täydellisen itsenne rakastamisen ja hyväksymisen tilaan. Ympyrän keskus on ehdottoman rakkauden sydän. Kohotatte värähtelyänne, jotta voitte
resonoida tämän keskuksen kanssa. Ympyrän keskuksessa, valossa, sekoitutte hengessä. Fyysinen kehonne ikään kuin häviää ja hetkeksi sekoitutte yhteen ykseyden meressä. Tämä on äärimmäistä läheisyyttä.

Halusimme antaa teille kuvan pidättäväksi sydämessänne. Tämä on kotiin tulemista. Ympyrän keskellä kaikki sekoittuu yhdeksi. Jokainen teistä säilyttää ainutlaatuisen energiapuumerkkinne, kun yhdistytte toistenne kanssa. Tulette tämän transformaation läpi toiselle puolelle ja silloin hauskuus todella alkaa, sillä näette itsenne toisten ihmisten silmissä - ette enää tunne sitä erillisyyttä, mikä on ollut osa ihmiskokemustanne tuhansia vuosia. Rohkeus, luottamus ja usko vahvistavat teitä tänä transformaatioaikana, kun käytte läpi henkilökohtaista kuolemaanne ja uudestisyntymäänne.

Olette kauniita sieluja. Haluamme teidän rakastavan itseänne niin kuin me rakastamme, näkevän itsenne niin kuin me näemme. Ette ole yksin ja energianne ja aikomuksenne koskettaa kokonaisuutta, kun kaikki etenette yhdessä
holograafisessa yhtenäisyydessä. Alatte nähdä enemmän ja enemmän keskinäisiä yhteyksiä toistenne kanssa. Juhlikaa niitä synkronismin hetkiä, jotka saattavat teitä harmoniaan toistenne kanssa.

Kaikkia kutsutaan nyt. Kaikkia pyydetään nousemaan ylöspäin saavuttaaksenne henkisen perintönne.

Paljon kauneutta ja iloa odottaa teitä. Alkakaa tuntea se nyt. Sallikaa muutostuulien puhaltaa pois huolenne ja murheenne ja löytäkää tuo viattomuuden ja ihmetyksen tila sisältänne, kun tarkastelette maailmaa uusin silmin ja kun näette lapsen silmin.

Paljon rakkautta ja siunauksia,

Nancy Leilah Ward ja Monia ykseydestä