4.1.10

Arkkienkeli Gabrielin yleiskatsaus vuoteen 2010

Kaksinaisuuden karkottamisen vuosi, kun sielu ja persoona yhdistyvät

Arkkienkeli Gabrielia kanavoinut Ron Baker (www.childrenoflight.com)
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Kohtaatte paljon enemmän vastakohtia ja kaksinaisuudessa ylläpidettyjen asioiden vastakkainasettelua elämässänne vuonna 2010. Ensimmäiset neljä kuukautta alkavat saattaa teitä TARKOITUKSENNE arvioimiseen. Seuraavat neljä kuukautta tuovat teidät todellisen MERKITYKSEN paljastumiseen. Viimeiset neljä kuukautta ovat aikaa ARVOSTA innostumiselle.

Tammi-huhtikuu ovat elämässänne aikaa, jolloin käsittelette tarkoitusta, kun alatte yhdistyä täydemmin jumalaisen tahdon älykkyyteen. Toisin sanoen, arvioitte valintojanne ja persoonanne aikomuksia. Tämä on myös aikaa, jolloin seitsemännen chakran energiat tulevat alaspäin kehossanne, aktivoimaan kolmannen chakran, alemman tahdon. Tämä saa aikaan paljon järkytystä tavanomaisissa valinnoissanne ja vanhassa tunteessa persoonanne tarkoituksesta. Toisin sanoen, tänä vuonna pelokkaat ja kompensoivat tavoiteohjelmanne keskeytetään.

Maailmassa yleisesti ottaen aletaan nähdä kaikenlaisten ongelmien nousevan esiin, mikä antaa teille tilaisuuden tarkastella tarkoitusta vanhojen valintojenne taustalla. Tätä tapahtuu laajasti, myös uskonnoissa, hallinnoissa ja
suuryrityksissä. Tätä tapahtuu, jotta voitte parantaa aikomustenne ja valintojenne laatua ja painopistettä.
Esim. teidän on tehtävä uusia valintoja ympäristön kannalta, esim. maapallon lämpenemisen todelliset vaikutukset. Tämä on vanhojen valintojen täydellisen uudelleenarvioinnin aikaa.

Kun jumalaisen tarkoituksen seitsemännen chakran energiat alkavat levitä persoonaanne ja alempaan tahtoonne, alatte nähdä selvemmin, mikä teitä palvelee ja mikä ei. Olette samaistuneet monin tavoin ulkoiseen muotoon. Tämä ei palvele sielutasolla, kun taas sisäinen kokemus antaa paljon parempia vihjeitä siihen, mikä todella palvelee teitä kaikkia. Teidän on tarkasteltava, missä olette jääneet kiinni vastakohtaisuuksiin, missä vastustatte ja vältätte toista puolta. Kun teette tämän, teidän täytyy parantaa ja muuttaa vastakohtaisuuksien käyttämistä, jotta voitte oppia, miten luodaan lisää tasapainoa elämäänne.

Tämä on sielun tarkoitus. Vuoden ensimmäinen kolmannes on aikaa kyseenalaistaa vanhat valintanne. Näette tätä jo USA:n hallinnon tarkastellessa sitä, mikä palvelee kokonaisuutta. Esim. yritetään luoda uusi
terveydenhuolto-ohjelma. On ollut olemassa kaksi vastapuolta, jolloin ihmiset eivät ole oppineet, miten yhdistytään luomaan tasapainoinen ratkaisu. Suuremmassa totuudessa toinen puoli pelkästään paljastaa niitä osia, jotka ovat tarpeellisia toiselle puolelle. Tämä saa sielumahdollisuudet paljastumaan paremmin, jolloin otatte vastaan yksilöllisyyden uudella ja syvemmällä tavalla. Henkilökohtaisessa elämässänne tuotte esiin enemmän ja enemmän sisäisiä ristiriitoja, jolloin teidän täytyy arvioida uudelleen uskomuksianne ja käsitellä haavoittuneita tunteitanne, jotta voitte tehdä tehokkaampia ja kattavampia päätöksiä.

Vuonna 2010 siirrytte enemmän ja enemmän pois vastakkaisuuksista. Siirrytte vapaaseen tahtoon oikeastaan ensi kertaa - sen sijaan että näette elämän vain yhtenä valintana (lapsellinen väärinkäsitys oikean tai väärän valitsemisesta). Saavutatte nyt todella uuden kehitysvaiheen. Ensimmäisessä kolmanneksessa on kyse tällaisesta kehityksestä. Fyysisesti on paljon aktiivisuutta vastassa ja pernassa. Energia saattaa huveta, erityisesti jos vastustatte alemmassa tahdossa, kun tätä kaikkea tapahtuu.

Taas kerran, ensimmäiset neljä kuukautta painopiste on seitsemännestä kolmanteen chakraan, mikä vaikuttaa valintojen tekemistapaanne. Teidän on tuomitsemisen sijasta kehityttävä syvemmän erottelukyvyn käyttämiseen. Tämä on ainoa tapa, jolla teidän täytyy alkaa arvioida sitä, mikä palvelee teitä ja mikä palvelee kokonaisuuden
hyvää, sen sijaan että olette jumissa oikea/väärä-moraalissanne.

Kun yhdistytte tähän kaikkeen - sieluenergioiden alkaessa levitä kolmanteen chakraan - alemman tahdon haluluonto alkaa heiketä. Tarkoitamme tällä sitä, että alatte tehdä vähemmän valintoja vastakohtien ja puolustautumisen kautta ja enemmän olemuksenne luovuuden kautta, jos sallitte itsenne päästää irti pelokkaista tavoiteohjelmista. Jos teette tämän, alatte kehittää tietoisuutta moniulotteisesta kokemuksesta. Tämä alkaa tuntua aikomusten uudelleenarvioinnissa ja valinnoissa, jotka liittyvät enemmän kokonaisuuden hyvään, eivät narsismiin, vastapuoliin tai eristyneisyyteen. Tämä ei tietysti tapahdu taianomaisesti. Se vaatii, että opitte, miten tehdään sisäinen transformoituminen.

Näette monien vastakohtaisuuksien tulevan pintaan korkeampien energioiden levitessä matalampiin. Näette tämän tulevan ilmi monissa maailman järjestelmissä, joissa ei ole tasavertaisuutta. Tämä on niiden epätasa-arvoisten järjestelmien paljastumisaikaa, jotka eivät osaa palvella kokonaisuutta. Maailman johtotiimi tekee kovasti työtä erillisyyden säilyttämiseksi pitämällä vastakohtia aktiivisina. He tuovat esiin lisää uhkia ihmisten pitämiseksi pelossa ja tämän tuota vastaan. He järjestävät tapahtumia, jotka muistuttavat jatkuvasti ihmisiä pelosta.

Persoonanne tuo usein esiin kysymyksiä, joissa olette kiinni vastakohtaisuuksissa primitiivisempänä arviointi- tai
kompensointimuotona, kuten yritys olla "oikeassa/oikea ihminen" elämänne tilanteissa. Alatte nähdä eron sisäisen todellisuuden ja sen ulkoisen muodon välillä, mikä pysähtyy ja yrittää pysyä alemman tahdon tutulla mukavuusalueella. Syvempi totuus on, että tämä pitäisi teidät vain siinä selviytymistilassa, mitä pidetään yllä laumatietoisuuden oikean ja väärän heijastuksilla. Näette monia äärijärjestelmiä, joista jotkut pitävät paniikinomaisesti yllä jotain kontrollintapaista. Kun seitsemäs chakra kuitenkin leviää kolmanteen chakraan ja alkaa muuttaa halukehoa, olette vähemmän ja vähemmän vanhan todellisuuden havaintotapojen panttivankina, silloin kun pyritte saavuttamaan itsetuntoa. Tämä elämän vanha havaintotapa alkaa kuolla pois, erityisesti jos kehitätte suoraan tietoisuuttanne.

Vanha järjestelmä on yrittänyt pitää teidät pyrkimässä jonkinlaiseen ulkoisen muodon tyydytykseen. Tämä palvelee monia tarkoituksia, ainakin pitää teidät kuluttamassa sitä, mitä on ulkopuolella, kun yritätte kompensoida syviä "ei riittävän hyvä" ja arvottomuustunteitanne. Sen sijaan alatte nyt arvioida oman olemuksenne totuudesta käsin, jos olette tehneet sisäistä työtä. Alatte nähdä enemmän ryhmien yhdistyvän tai ainakin puhuvan siitä, miten ne voivat toimia kokonaisuuden hyvän palvelemiseksi.

Vuoden toisen kolmanneksen aikana - touko-elokuussa - kuudennen chakran energiat liikkuvat toiseen chakraan. Tähän liittyy sielutahdon jumalaisen tarkoituksen yhdistymistä selkeämpään ryhmäpalveluun. Tämä on MERKITYKSEN paljastumista viisauden, toiminnan ja valinnan kehittymisen kautta. Tämä aloittaa panostamisen syvempään totuuteen ja merkitykseen. Kaikki tänä vuonna liittyy syvempään sisäiseen liikkeeseen ja yhteyteen. Tässä on kyse suuremman totuuden paljastumisesta jokaisen yksilön sisältä, mikä on elämällenne merkityksen antava perusta.

Jos olette alkaneet päästää irti vastakohdista, alatte myös päästää irti ulkoisen palkitsemisen ja rankaisemisen käsityksestä valintojenne ja totuutenne opastajana. Siirrytte syvempään suhteeseen toisen chakran, napa-alueen, asioiden kanssa. Vaihdatte sisältöön keskittyneempään suhteeseen asioiden kanssa, sen sijaan että keskitytte asioihin, jotka palvelevat erillistä itseänne, mikä haluaa pelkästään ulkoisten symbolien mielihyvää. Tämä auttaa teitä erottamaan paremmin sen, mikä todella palvelee MERKITYKSEN luomista.

Nyt teitä kannustetaan menemään energeettisesti syvemmälle kuin ennen, jotta henkilökohtainen kokemuksenne todellisuudesta luo täysin uuden vaihtoehtovalikoiman tai ainakin uusia motivaatioita valintojenne taustalle. Nyt niitä arvioidaan perustuen vastuunne täyttämiseen maailmaa kohtaan. Nyt näette, että ihmiset menettävät massatietoisuudessa laajemmin vanhan ja hauraan merkityksentunteensa. Asiat jotka ennen antoivat teille mielihalun tyydytystä, eivät enää tee sitä. Tällä kertaa kykenette pääsemään syvemmälle koskettamaan sellaista, mikä merkitsee jotain itsen uudessa syvyydessä. Tämä kannustaa teitä etsimään syvempää osallistumista elämään, mikä alkaa syvemmällä yhteydellä oman sisäisen elämänne kanssa. Tämä voi tapahtua vain silloin, kun olette valmis päästämään irti ulkoisesta kiintymyksestänne, lumouksestanne ja halustanne siihen, että jokin ulkopuolellanne antaa teille itsetuntoa tai
arvoa. Taas kerran, teidän on varmistettava, että teillä on työkalut tämän sisäisen siirtymän tekemiseen.

Syvän MERKITYKSEN paljastuminen liittyy viisauden kehittymiseen jokaisen yksilön sisällä, mikä vaikuttaa enemmän ja enemmän kollektiivitietoisuuteen. Kaksi energeettisesti vaikuttavaa tekijää tänä sielun paljastumisaikana ovat tietoisuuden seitsemäs ja toinen säde, jotka alkavat nyt tehdä yhteistyötä täydemmin.
Tietoisuuden seitsemäs säde, taian seremoniajärjestyksen säde tai valkoisen maagikon/luojan energiapotentiaali sisällänne, yhdistyy täydemmin vanhan ulkoisen, fyysisen todellisuuden transformoimiseen. Rakkauden/viisauden toinen säde transformoi sisäistä todellisuutta.

Niitä vanhoja valintoja, jotka määritellään suoraan reaktiona siihen, mitä ulkopuolellanne tapahtuu, alkaa nyt motivoida paljastuva SISÄINEN totuutenne. Jos sallitte tämän tapahtua, alatte tuntea enemmän ja enemmän merkitystä elämässänne. Henkilökohtainen kokemuksenne ja ilmaisunne tulee täyttymyksellisemmäksi ja luovemmaksi. Tämä perustuu sille, että esiin nouseva sielu alkaa ohjata erillistä persoonaa. Persoonan ote ihmisten elämään kuolee. Tämä saa monet ihmiset hämmentymään. Monet etsivät epätoivoisesti vanhoja ajanvietteitä ja häiriötekijöitä, mikä saa aikaan vain suurempaa kaksinaisuutta ja erillisyyttä. Tämän vastustuksen aiheuttama tuska saa aikaan ahaa-elämyksiä tai heräämisiä useammille ihmisille, jotka eivät ole tähän mennessä tehneet sisäistä työtä. Heille jää harvempia ulkoisia vaihtoehtoja, joten he ovat taipuvaisempia etsimään sisältä - mikä on koko homman tarkoitus!

Sielu ei välitä siitä, motivoiko teitä kasvamaan ja kehittymään ilo ja luova ilmaisu vai vastakohdat ja tuska. Kumpikin motivointitapa kannustaa teitä samoihin paljastuksiin ja totuuksiin. Kyse on vain siitä, että toinen polku
on armollisempi ja miellyttävämpi kuin toinen. Kun korkeammat chakrat jatkavat leviämistä alempiin chakroihin (ja nostavat niiden energiaa ja tietoisuustasoa), kaikki vastakohtaisuudet tulevat selvemmiksi kuin koskaan - erityisesti tässä toisessa kolmanneksessa, jossa on kyse siitä, miten syvälle kokemukseenne sielu leviää.

Nyt on se aika, jolloin persoona menettää sen kontrollin (harhakuvan kontrollista), missä se on selvinnyt hengissä. Silloin kun teillä ei ole todellista yksilöllisyyden tuntua, persoona käyttää erillisyyttä kompensoijana ja kehittää hauraan itsetunnon. Mutta tämä ei ole todellista yksilöllisyyttä, jolloin oikeasti tunnette itsenne ja teette luomis- ja ilmaisemisvalintoja sisäisestä totuudesta ja intohimosta. Yksilöllisyyttä hallitsee merkitys, arvo ja tarkoitus käytännöllisellä ja tuntevalla tavalla. Tämän tapahtumiseksi teidän on hävitettävä vanha kiintymys siihen, että ulkopuoliset asiat antavat teille itsetunnon.

Saatatte nähdä joissain ihmisissä äärimmäisiä muutoksia. Myös maissa neuvottelut voivat muuttua. USA vaihtaa painopistettä. Obama on sielu, joka on keskeisessä asemassa, neuvotellen valinnoista ja käyden omassa kehityksessään läpi suurta oppimista. Hän toimii niiden vanhojen ihanteidensa pohjalta, joihin hän todella uskoo,
joita hän ilmaisee ja joilla hänen on tarkoitus innostaa. Hän kehittää sitä syvällistä kokemusta, mitä monet heijastavat. jolloin hän ei voi täysin nähdä sen manipuloinnin syvyyttä, mitä hänen ympärillään tapahtuu. Monien teidän tapaan hän opettelee erottamaan, mihin ja kehen luottaa. Tämän prosessin kautta hän kehittää lisää merkitystä.

Näette ehkä muutoksia, kun lähestytte vuoden toista puoliskoa, ja tapahtuu joitain uusia valintoja ja joidenkin valintojen perumisia laajemmalla näyttämöllä. Luultavasti on vastakkainasettelua - luonnollisena parantumisprosessin osana. Yksilöt ovat monin tavoin hämmentyneitä - ne jotka eivät tee sisäistä työtään. Syntyy paljon menetyksen ja surun tunnetta, kun päästätte irti vanhasta, vaikkei ole selvää, mistä nämä tunteet tulevat. Ensimmäisenä impulssina on kääntää huomio muualle tai turruttaa tunteet. Erilaiset tavat voivat mennä äärimmäisyyksiin. Kehittyneemmät sielut päästävät täydellisemmin irti siitä ulkoisesta harhasta, joka on korvannut sisäisen itsetunnon. Hekin tuntevat menetystä ja tyhjyyttä, mutta ovat valmiimpia neuvottelemaan ja sallimaan sen. Tämä alkaa avata ovea syvemmille paljastuksille tuhkasta nousevasta sisäisestä itsestä.

Aiempien vuosien aikana olette jo kokeneet vanhojen haaveiden haihtumisen. Ja vasta alatte luottaa intuition innoitukseen ja saada tietämisen ilmestyksiä. Toisen kolmanneksen aikana kehitätte lisää sisäistä viisautta ja
MERKITYSTÄ. Neljän ensimmäisen kuukauden aikana älykkyys tekojenne TARKOITUKSEN taustalla liittyy
enemmän mentaalikehoon. Tässä toisessa kolmanneksessa on enemmän kyse tunnekehon kehittymisestä intuitioon ja merkitykseen.

Kokemus tulee syvällisemmän elämään osallistumisen kautta - erityisesti kesäkuukausina. Toivottavasti aidolla
MERKITYKSELLÄ on etulyöntiasema valinnoissanne ja panostuksissanne. Tämä edelleenkehittää TARKOITUSTANNE. Teidän täytyy myös alkaa huomioida kaikki elämänmuodot ympärillänne, silloin kun MERKITYS syntyy sisältä. Huomaatte haluavanne osallistua syvemmin elämän useampiin osiin. Monet valinnat tulevat selviksi, kun sallitte luovien impulssien kehittymisen ja niihin luottamisen. Se miten alatte tällä kolmanneksella arvostaa kaiken olevaisen yksilöllistä ainutlaatuisuutta, innostaa omia luovia impulssejanne. Syntyy suurempi "huoli" luonnon eri valtakunnista huolehtimiseen.

Viimeisten neljän kuukauden aikana ryhdytään enemmän TOIMEEN, mutta tämä on aikaa kehittää suhdettanne ja sisäistä vakaumustanne näihin asioihin. Alatte nähdä niiden kerrottujen valheiden ja tarinoiden paljastuvan, joilla on ollut teille merkitystä ja jotka ovat vaikuttaneet teihin, ja jotka ovat pitäneet teidän vain selviytymistilassa. Alatte nähdä, että nämä asiat eivät hallitse teitä tai vaikuta teihin yhtä paljon kuin aiemmin, koska näette harhan. Alatte myös yhdistyä syvempään vilpittömyyteen ja toimia oman totuutenne ja syvän merkityksen pohjalta. Käsitätte, että teillä on enemmän tarjottavaa siinä, missä olette mukana.

Tällä toisella kolmanneksella löydätte täydemmin sen, mitä tarpeenne todella ovat. Aitojen tarpeiden tyydyttämisestä tulee aina vain tärkeämpää. Myös lähellänne olevien tarpeista tulee tärkeämpiä, kun opitte kunnioittamaan enemmän yksilöllisyyttä myös heissä. Tästä tulee pyhempää ja integroidumpaa. Fyysisellä tasolla teillä on luultavasti kummallisia aistimuksia alaruumiissa. Saatte joskus energiasyöksyjä, silloin kun olette luoneet tunnepitoisemman yhteyden. On myös intohimoista kiihottumista kehonne syvimmissä osissa. Se voi tuntua siltä, että olette täynnä innostusta ja intohimoa - kaikki tämä on osa MERKITYKSELLISEMMÄKSI
tulemista. Näette asiat paljon selvemmin, mikä vapauttaa teidät niistä odotuksista, joita aiemmin tunsitte ulkopuolella olevaa kohtaan. Tämä sallii persoonan antautua enemmän sisäiselle opastukselle.

Kun tunnette yhteyttä johonkin ihmiseen tai tilanteeseen, alatte tuntea todellista yhteyttä ja intohimoa alaruumiissa, mikä on melkein kuin kahden sielun yhdistymistä yhdeksi. Tämä alkaa ja sitten syvenee ajan kuluessa. Rakkausvoima alkaa tunkeutua seksuaalivoimaan täydemmin, mikä lisää aistillisuuden kokemista.

Vuoden neljän viimeisen kuukauden aikana siirrytte innoitukseen ARVOSTA oppien arvostamaan itseänne ja elämää ympärillänne. Taitonne, kykynne ja ominaisuutenne auttavat synnyttämään laajemman ja syvemmän tunteen totuudesta, kun ohjaatte niitä luovia impulsseja, jotka ovat alkaneet syventyä. ja sen luovuuden arvosta, mitä teillä ja toisilla on tarjottavana elämälle. Alatte tasapainottaa vieläkin enemmän vastakohtia ja kaksinaisuutta. Alatte nähdä, miten kaikki ihmiset ovat tekemässä toisiaan paremmiksi, paljastamassa elämän osia toisilleen. Opetatte, ohjaatte ja innostatte toisianne syvällisempien valintojen ja luovemman ilmaisun kautta.

Jos olette tehneet sisästä työtä, alatte kokea, mitä todella merkitsee, että elämä on niiden valintojen kokemista ja ilmaisemista, jotka toteuttavat arvoja. Alatte todella nähdä, mitä merkitsee käyttää valinnan vapauden luovuutta,
kokea se luovasti ja nyt ilmaista sitä enemmän. Alatte kokea enemmän, miten persoona antautuu sielun syvyydelle todellisuutenne luomisessa, kaiken olevaisen tarkoituksen, merkityksen ja arvon kautta. Alatte nähdä, mitä luova voima on, kun viidennen chakran energia liikkuu ensimmäiseen, juurichakraan.

Jumalaisen tahdon ja tarkoituksen syvyys alkaa ilmentyä kauttanne. Alatte laajentaa käsitystänne luovan voiman käyttämisestä rajattomaan ilmentämiseen, kun rakennetaan elämää uudelleen. Alatte TIETÄÄ, että todella hyödytätte elämää. Tunnette uudenlaista arvoa sisällänne. On intohimoista ihmetystä. Alatte nähdä, että ne asiat, joista olette olleet kiinnostunut, mutta joiden osalta ette ole ryhtyneet toimeen, yllyttävät voimakkaammin valintojen tekemiseen ja toimeen ryhtymiseen. Yhdistytte enemmän elämään ja saatte SEN tapahtumaan kokonaisvaltaisemmin, kuin olitte käsittäneet. Ihmettelevä lapsi sisällänne paljastuu enemmän, kun olette valmiita tutkimaan tuntematonta ja siirrytte pois tutulta mukavuusalueelta ja tutuista valinnoista.

Näette sellaisten ihmisten etsivän arvoa, jotka keskittyvät edelleen itsen ulkopuolelle. He ovat hämmentyneitä. On toisia, jotka haluavat käyttää tilanteen hyväkseen ja ottaa hallinnan. On kuitenkin monia kehittyneitä sieluja, jotka kykenevät ottamaan johtoroolin tälle uudelle aikakaudelle siirtymiseksi. On enemmän luovaa inspiraatiota. Monet haluavat auttaa myös toisia löytämään sen, millä on arvoa. Alatte saada enemmän yhteyttä persoonan ja sielun välille, sisäisen ja ulkoisen välille, älyn transformoitumiseen, viisauden syventymiseen, sielukokemukseen ja niihin luoviin ilmaisumuotoihin, jotka innostavat. Jotkut muodot muuttuvat tässä inspiraatiossa. Useammat ja useammat ihmiset miettivät, miten arvostaa ryhmää. On suurempaa tasavertaisuuden vapautta, erityisesti maissa joissa väestö on kehittyneempiä sieluja. Heistä tulee johtajia, jotka löytävät ja esittelevät lisää ratkaisuja. Tulee uusia johtajia, uusia yritysjohtajia ja vastaavia, jotka ovat innostavampia ja jotka arvostavat ihmisten lisäarvoa kokonaisuudessa.

Tämä kaikki vasta ALKAA tänä vuonna. Seuraavat vuodet näkevät enemmän tämän kukoistusta. Maailman väestö kokee valtavaa järjestelmien uudelleenarviointia, mikä tuo esiin uusia luovia ideoita. Ehdotetaan uusia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia. Ja taas kerran, on vastakkainasettelua. Näette korkeamman sielutason ihmisten ottavan vastuuaseman suuremmissa järjestelmissä. Näette tätä uskonnoissa sekä yhteiskunnallisissa
rakenteissa. Myös perherakenne muuttuu suuremman luovuuden ilmaisemisen myötä. Opetus ja koulutus kehittyvät monin tavoin. Aletaan keskittyä sielukoulutukseen.

Käyttäkää tätä yleisoppaana tälle vuodelle. Varmistakaa, että otatte vastuun sisäisen transformaation aikaansaamisesta omassa elämässänne, ja siten avaudutte sisäisiin syvyyksiinne ja toimitte myötätuntoisesti ja rohkeasti.

Siunausta teille kaikille.
Gabriel