24.1.10

Sydämen äänen seuraamisesta, rahasta ja riittävyydestä
Olin juuri aloittamassa kirjoittamaan aiheesta "auktoriteettien ym.tahojen tahdon mukaan toimiminen vs.sydämen äänen seuraaminen", kun päiväkirjastani ponnahti esiin tämä kuvien alla oleva vanha kanavointi, joka kertoo asian juuri niin kuin olin siitä aikeissa kirjoittaa. Kiitos, kiitos, kiitos! :D Tästä samasta aiheesta tulee nyt näköjään postattua vähän väliä, johtuen siitä, että tämä on se asia, jonka kanssa olen itse viime viikot paininut oikein toden teolla: miten pystyä toteuttamaan intuition seuraamista mahdollisimman puhtaasti tässä kovien energioiden yhteiskunnassa, jossa suoritetaan Elämää läpi ennemmin kello kaulassa rahan perässä juosten, kuin tehden sitä, mikä oikeasti tuo Elämään Ilon, Onnen, Riemun, Luovuuden ja Rakkauden ilmapiirin. Tässä muutama kuva kolmesta omasta Tähtihetkestäni, jotka toteutuivat, kun seurasin puhtaasti omaa sydämen paloa! Nämä tapahtumat eivät olleet kenenkään ulkopuolisen säätämiä tai suunnittelemia asioita, vaan omia puhtaasta rakkaudesta syntyneitä Ihmeitä!

Tangomarkkinat 1998.
Kiraffi-putiikki Turussa 2004-2007.

Kotimatka-albumi 2007.
Onnelliset sielunkumppanit, Kotimatkan tuottajatiimi minä&Ape Anttila.


Jos minä pystyn tälläisiin, niin todelLAKIN sinäkin pystyt!!!!! Kuuntele sydäntäsi, luota sen ääneen ja toimi sen mukaan!!!! 


Mutta alla nyt se lupaamani kanavointi. Lyhensin alkuperäistä kanavointia hiukan, mutta pointti on edelleen oivallettavissa. Iloa, Valoa ja Rohkeutta viikkoosi! <3


****Tämä kanavointi on esitetty yleisön läsnäollessa 5.6.2005 Haarenissa, Hollannissa. Puhuttua sanaa on hieman muokattu luettavuuden parantamiseksi.

Rakkaat ystävät!

Minulla on ilo olla keskuudessanne tänään. Tunnen teidät niin hyvin, ja minusta näyttää aivan kuin olisimme tavanneet toisemme eilen. Niillä tasoilla, joilla asustan, aika ei ole niin tärkeä. Tunnistan teidät oikein hyvin, vaikka ilmentymänne, teidän fyysinen ulkoasunne on erilainen kuin niinä aikoina, jolloin tunsin teidät. 

Minä olen Joshua. Olen ollut ihminen ihmisten joukossa aivan teidän laillanne. Mikään inhimillinen ei ole vierasta minulle. Tästä ihmisenä olemisen kokemuksesta tulen tukemaan teitä teidän omassa kehityksessänne, kun synnytte uudelle aikakaudelle. Uusi aikakausi on tulossa. Näinä päivinä on käynnissä muodonmuutos, johon te kaikki tunnette vahvaa yhteyttä.

Tämä muodonmuutos vanhasta uuteen aikakauteen kuitenkin kiskoo juuriltaan ja ravistelee monia asioita. Työ ja raha liittyy hyvin paljon tähän "juuriltaan kiskomiseen", sillä nimenomaan se on alue, jossa vanhat energiat ovat erityisen aktiivisia. Voitte luonnehtia niitä vallan ja egon energioiksi.

Vanhat energiat ovat olleet niin vahvasti aktiivisia tällä alueella, että teillä saattaa olla melko vaikeaa suhtautua tasapainoisesti työ- ja rahaongelmiin. Työssänne, organisaatiossa tai yhtiössä, jonka palveluksessa olette, tai niissä ihmisissä, jotka ovat teidän työtovereitanne, te joudutte vastakkain yhteisön kanssa. Monta kertaa te kysytte itseltänne: miten pärjään energioiden kanssa, joihin en koe mitään viehtymystä ja kuitenkin ne ympäröivät minua joka päivä? Tässä vanhan ja uuden kohtaamisessa te haluaisitte tietää miten tämän kitkan kanssa toimitaan.

Haluaisin valaista tätä asiaa vähän lisää kehonne energiakeskusten pohjalta.

Aura, joka kuuluu jokaiseen ihmisolentoon, sisältää seitsemän chakraa eli energiakeskusta. Tahto sijaitsee solar plexuksessa, kolmannessa chakrassa (lähellä palleaa tai vatsaa). Juuri tässä henkilökohtaisen tahdon keskuksessa on vallan ja kunnianhimon tyyssija. Vanhan energian aikakaudella, vanhanaikaisen ihmisen aikana, ihmiset ovat eläneet ylen määrin tästä keskuksesta käsin. Se on liittynyt voittamishalun asenteeseen, omien tavoitteiden asettamiseen etusijalle ja toisten kustannuksella taistelemiseen. Tällainen asenne syntyy usein pelosta ja eksymisen tunteesta. Tarkoitukseni ei ole arvostella näitä energioita. Haluan vain mainita, että ne aktivoituvat usein solar plexuksesta, kolmannesta chakrasta.

Yhtä chakraa ylempää löydämme sydänkeskuksen. Sydän yhdistää teidät korkeampaan alkuperäänne, energiatasoihin, joilla kerran asustitte ja joilta tuotte mukananne ihanteita, joiden kontrasti vallan ja egon energioihin on jyrkkä.

Nykyisessä tietoisuuden muodonmuutoksessa tapahtuu niin, että solar plexus luovuttaa ohjauspyörän sydämelle. Se ei tarkoita, että solar plexus pitäisi hylätä tai työntää kokonaan syrjään. Ei ole totta, että teidän pitäisi "heittää ego menemään". Kyse on enemmänkin ohjauspyörän luovuttamisesta olemisen toiselle tasolle, ja samalla elämänne perustamisesta sydämen energian varaan. Te kaikki pyritte saavuttamaan tämän tavalla tai toisella, joko henkilökohtaisessa elämässänne tai erityisesti työn ja luovuuden alueella. Te kaikki tunnette vetoa sydämen energiaan vaihtamisesta. Te kaikki aistitte, että voitte sillä tavoin elää elämäänne niin, että siinä on paljon enemmän iloa ja tyyneyttä.

Mitä tulee kysymykseen kuinka egopohjaisia energioita (itsessänne ja toisissa) käsitellään, olennainen asia, jota teiltä pyydetään, on ottaa sydämellä yhteys solar plexuksen energioihin (tahtoon ja egoon) ja ohjata niitä rakastavasti ja hellästi. Nimenomaan sydämen ja solar plexuksen (yleisemmin ylempien ja alempien chakrojen) välisellä yhteydellä saatte runsautta työn, luovuuden ja rahan alueelle.

No niin, mistä tiedätte toimitteko sydämestänne vai pelosta tai egosta käsin? Haluaisin antaa teille muutamia vihjeitä kuinka sydänenergia tunnistetaan ympäristössä, jossa tämä energia ei ole vallitsevana.
Te olette tottuneet kamppailemaan ja taistelemaan saadaksenne asioita, joita haluatte. Erityisesti työssä on paljon kilpailua ja egojen kamppailua. Usein teidän on oltava joku, joka te ette ole saadaksenne tunnustusta, kun taas sydämenne sanoo, ettei näin pitäisi olla. Sydän kaipaa paljon luonnollisempaa olemista. Tämä halu on vahvasti läsnä teissä kaikissa. Siksi haluaisin selittää kuinka sydämen energia toimii ja miten tunnistatte sen.

Sydämen energia ei luo painetta ja se on luonnostaan hyvin tyyni ja hellävarainen. Se puhuu teille intuition kautta. Sydän antaa helliä tönäyksiä ja ehdotuksia eikä se koskaan kerro teille sellaista, mikä on emotionaalisesti täynnä pelkoa tai painetta.

Siksi kutsuisin sydämen ensimmäistä energiavirtaa vaivattomuuden virraksi. Päivittäisessä elämässä voitte selvästi havaita menevätkö asiat sujuvasti ja luonnollista tietään vai kohtaatteko toistuvasti vastarintaa sen taholta mitä yritätte saada aikaan. Viimeksi mainitussa tapauksessa se tarkoittaa, että ette ole – tai ette ole täysin – harmoniassa sydänenergianne kanssa. Sydänenergian salaisuus on siinä, että se tekee ihmeitä, ei pakolla, vaan vaivattomuudella ja hellyydellä.

Uskaltamalla seurata intuitiota on yksi kaikkein tärkeimmistä keinoista, jolla pääsette harmoniaan sydämen energiavirran kanssa, mitä minä kutsun "vaivattomuuden virraksi". Intuition seuraaminen työn ja luovuuden piirissä, missä tämä energia ei ole ilmeinen, luo mahdollisuuksia ja tilaisuuksia, joita ette osaa odottaa. Se tuo teidät lähemmäksi kotia, mikä tarkoittaa, että se tuo teitä lähemmäksi paikkoja, jonne kuulutte energianne kanssa.

Kun syntyy ongelmia, esimerkiksi ristiriitatilanne työssä, ja tunnette, ettette ole oikeassa paikassa siinä työympäristössä, vaipukaa hetkeksi hiljaisuuteen. Menkää kokonaan itseenne, ottakaa yhteys sydämeenne, korkeimman luovuuden lähteeseenne, ja pyytäkää intuitiotanne kertomaan mitä sillä hetkellä pitäisi tehdä. Älkää yrittäkö perustaa toimianne ulkopuolisten mielipiteiden tai käyttäytymismallien varaan, jotka erityisesti työn alueella voivat olla musertavia. Siellä käyttäytymistä saneleva sosiaalinen tai kollektiivinen tietoisuus perustuu vahvasti pelkoon: pelätään aliarvostusta, pelätään epäonnistumista ja pelätään rahan tai aineellisen runsauden puutetta. Kaikki nuo pelot voivat varjostaa intuitiotanne, ja silti sisäinen ääni kertoo teille mikä saattaisi olla teille hyväksi sillä hetkellä. Tärkeintä on uskaltaa kuunnella sitä ääntä, ja tulette huomaamaan, että sillä on aitoja vastauksia.

Tässä vaiheessa epäluulon tunteet saattavat tulla tukkeeksi ja estää teitä luottamasta henkiseen polkuun, joka eteenne avautuu. Henkisellä polulla tarkoitan kokemusten polkua, joka tuo teidät kosketuksiin korkeimman luovan lähteenne kanssa, luovien energioiden kanssa, joilla on halu virrata luoksenne. Nämä energiat ovat jo olemassa. Tärkeintä on todella kuunnella omia tunteitanne ja toiveitanne ja noudattaa sydämenne antamia vihjeitä siitä miten parhaiten voitte toteuttaa niitä.

Olette saaneet pelon loppumaan solar plexuksen alueelta. Aiotte päättäväisesti vapautua sellaisesta olotilasta ja olette kaikki hyvin motivoituneita ilmaisemaan luovuuttanne sydämestä käsin. Pyydän teitä luottamaan itseenne tässä vaiheessa ja jatkamaan tällä polulla, sillä te tuotte jo uutta energiaa tähän maailmaan, mikä on suuriarvoista. Tämä energia saa usein aikaan muutoksia tietämättänne: te teette enemmän hyvää kuin tajuattekaan. Te autatte uuden aikakauden synnyttämisessä luottamalla sydämenne virtaukseen ja uskaltamalla seurata vaivattomuuden virtaa. Siksipä jättäkää epäilykset ja jatkakaa polullanne.

Sydämen energia on paljon hiljaisempi ja hellempi kuin ne melko raa'at tai karkeat energiat, jotka työssä usein vallitsevat. Siitä syystä vaatii rohkeutta ja lujuutta pysyä sydämen keskuksessa, kun olette näiden egopohjaisten energioiden ympäröimänä. Mutta kuulkaapas, sydämen virran seuraaminen vie teidät lopulta luoviin mahdollisuuksiin, jotka ovat aivan todellisia ja käytännöllisiä, ja se tuo teille runsautta aineellisella tasolla. Kun jätätte itsenne tähän virtaan, se on uskon ja rohkeuden teko.

Seuraavaksi haluaisin sanoa muutamia asioita rahasta. Teidän yhteiskunnassanne henkiset tai idealistiset ihmiset tekevät rahasta ongelman. Rahaa pidetään synnillisenä, alempana energiana. Se johtuu siitä, että olette ryhtyneet liittämään rahan toisten kustannuksella saatuun valtaan ja vaurauteen. Rahasta on käytännössä tullut vallan synonyymi. Tämä mielleyhtymä on yksi niistä syistä miksi aineellisen runsauden virta on energiakentässänne tukkeutunut.

Mutta raha on viaton. Raha on energiavirtaa, joka itse asiassa merkitsee puhdasta potentiaalia. Raha tarjoaa tilaisuuksia, raha on mahdollisuus; ei siinä ole mitään väärää. Eikä ole niin, että rahaa vastaanottamalla te toimitte toisten kustannuksella. Rahalla te pystytte luomaan asioita, joista toisille on hyötyä. Siinä mielessä mitä enemmän saa sitä enemmän voi luoda. Tämä luova kierre saa aina aikaan myös antavaa virtaa niin, että saaminen ja antaminen ovat tasapainossa. Se on sydämen toimintatapa. Älkää siksi pelätkö rahan vastaanottamista.

Ette ehkä tiedostakaan, että te estätte rahaa virtaamasta, että teillä on äänetön vastenmielisyys rahaa kohtaan. Tutkikaa hetki ajatuksianne ja tunnetilojanne rahan suhteen, ja voitte helposti nähdä miten ne estävät runsautta virtaamasta elämäänne. Usein siellä on sellainen aspekti, ettette salli itsellenne rahan hallussapitoa. Teillä on myös kielteisiä ajatuksia siitä, mitä raha on ja mitä se edustaa. Erityisesti valotyöntekijät eli sielut, joilla on suuri henkinen into, liittävät rahan johonkin alhaiseen, jonninjoutavaan, joka on voitettava. Siinä on aktivoituneena monia vakaumuksia, jotka ovat peräisin ankarista ja aineellisesta maailmasta pidättyneistä elämistä. Elämistä, joita usein vietettiin yksinäisyydessä ja jotka tähtäsivät pelkästään henkiseen vapautumiseen. Näiden elämien energia resonoi yhä teidän energiakentässänne. Siitä on seurauksena eräänlainen "tiukkuus", joka supistaa teitä.

Aineellinen runsaus on luonnollinen asia: teidän on tarkoitus nauttia elämästä maan päällä! On luonnollista rakastaa Maata ja kaikkea mitä se teille tarjoaa, nauttia kauniista ja ihanista asioista. Maapallon ja aineellisen todellisuuden rakastaminen luo runsauden virtaa. Maa haluaa tarjota teille kaikkea mitä tarvitsette, ei ainoastaan kasvamista ja kehittymistä henkisenä olentona, vaan myös elämästä nauttimista ihmisenä.

Joten miettikää asennettanne aineellista runsautta kohtaan syvimmällä tasolla, ja tuntekaa miten tämä virtaus tarjoaa teille mahdollisuuksia Uuden Maan rakentamiseen, unelmienne toteuttamiseen todellisuuden tiheimmällä tasolla. Nyt ei ole aika vetäytyä yhteiskunnasta ja meditoida itseksensä vuoren huipulla. Nyt on osallistumisen aika. On aika antaa energianne virrata tähän maailmaan ja ottaa vapaasti vastaan kaikki mitä teille takaisin tulee. Älkää pelätkö runsauden vastaanottamista. Oman työpanoksen kunnioittaminen, riittävän korvauksen saaminen ponnistustenne vastineeksi kuuluu osana tasapainoisena henkisenä ihmisenä olemiseen.

Haluaisin sanoa hieman lisää sanasta "riittävä". Kerroin teille, että sydämen energiaa luonnehtii "vaivattomuuden virta". Kun asiat onnistuvat ja ilmestyvät spontaanisti polullenne, se on merkki siitä, että te menette sydämen virran mukana. Toinen energiavirta, joka sydämeen kuuluu, on riittävyyden virta. "Riittävä" merkitsee sitä, että kaikki mitä tarvitsen tässä ja nyt on minun käytettävissäni ja minä nautin siitä. Riittävyyden virrassa eläminen tarkoittaa sitä, että tunnette tyytyväisyyttä ja kiitollisuutta kaikesta mitä teillä on. Tunnette olevanne ravittuja kaikella sillä, mikä teitä ympäröi aineen, tunteiden, mielen ja hengen tasolla. Se on runsautta. Se on riittävästi.

Aineelliseen runsauteen liittyy se, että määrä (kuinka paljon tai kuinka vähän teillä on) ei välttämättä vastaa kokemanne mielihyvän suuruutta. Pääasiana on löytää sellainen aineellinen runsaus, joka tyydyttää teitä. Toisille se voisi merkitä elämistä omillaan syrjäisessä mökissä, missä he voivat nauttia luonnosta täysillä. Toisille se merkitsee ylellistä kaupunkiasuntoa, jossa he nauttivat kaupungin hulinasta ja hyörinästä. Tätä ei arvostella meidän puoleltamme, ei Jumalan eikä Hengen toimesta.

Keskeisenä asiana on löytää se virtaus, joka tekee sinut onnelliseksi, joka antaa sinulle tunteen, että elät elämääsi täysillä. Se on riittävyyden virta. "Riittävä" on tunne eikä asia tai esine.

Kun tunnette olevanne ulkona tästä virrasta, katsokaa kaikkia tällä hetkellä ympärillänne olevia asioita ja tulkitkaa se energiaviestinä itsellenne. "Tämä on sellaista miten luon todellisuutta nyt." Älkää tuomitko itseänne. Tunnustelkaa sitten nykyisen ympäristönne energiaa – olipa se kotinne, seuraelämänne tai työnne – ja verratkaa sitä oman sydämenne kaipuuseen. Näin tekemällä tulette tietoiseksi sellaisen "puutteesta", mitä siellä ei ole. Älkää jääkö vellomaan tyytymättömyyteen. Tämä ei ole harjoitus, jolla teille saadaan paha mieli. Kyse on siitä, että sallitte itsenne tuntea syvällä sisällänne, että on asioita, joita haluaisitte vetää elämäänne. Tämä hiljainen ymmärrys on muutoksen suurin magneetti. Teidän ei tarvitse tehdä sille mitään.


Se riittää, että tiedostatte mitä toivotte. Muutokseen ei tarvitse pyrkiä aineellisella tasolla. Pääasiana on tuntea syvästi (muttei emotionaalisesti) mitä kaipaatte ja sitten jättää asia sydämenne haltuun. Ihan vaan päästäkää siitä irti ja luottakaa. Asioita alkaa muuttumaan elämässänne. Kenties vanhat ajatusmallit, työt ja ihmissuhteet jäävät ensin pois. Voitte luottaa siihen, että se mitä teiltä puuttuu, ilmestyy spontaanisti polullenne. Se saapuu elämäänne vaivattomasti ja tyylikkäästi. "Riittävyyden todellisuus" tulee luoksenne, kun olette rehellisiä ja rohkeita, kun "olette uskollisia sydämenne kaipauksille".

Teille kaikille kyllä riittää. "Riittävä" on olemisen luonnollinen tila. Olette kaikki täällä kokeaksenne riittävyyttä; riittävyyden virta on teidän kaikkien ulottuvillanne. Vähempään tyytyminen on melko tarkoituksetonta. Ei pidä paikkaansa, että kehitätte itseänne (mielellisesti tai henkisesti) pidättyvyydellä tai itse aiheutetulla köyhyydellä. Teillä saattaa sen takia muodostua jopa katkeruuden tai vihamielisyyden tunteita. Älkää yrittäkö etsiä jonkinlaista henkistä oikeutusta runsauden puutteellenne. Olette kaikki täällä nauttiaksenne täysillä elämästä, antaaksenne luovan energianne virrata maailmaan ja saadaksenne paljon vastavuoroisesti.


© Pamela Kribbe 2006
www.jeshua.net