7.2.10

Oletko valmis olemaan se, kuka tulit tänne olemaan?

Sinistä sädettä kanavoinut Shekina (Catherine Marie) 
(<http://www.starchildascension.org>www.shakinaspeaks.com)
Tammikuu 2010

Vapaasti suomentanut Pirjo LaineSinisen säteen olennot ovat indigojen tapaan ultraherkkien ja empaattisten sielujen ryhmä, jotka ovat tulleet monilta ylösnousseilta planeetoilta ja monista valoulottuvuuksista valaisemaan ihmisten geneettistä koodia ja kohottamaan Jumaltietoisuutta Gaialla. He ovat valotyöntekijän kadonnut säde.Shekinah, hepreankielinen sana "valokielellä", on luomisen pyhän jumalaisen feminiinisyyden kadotettu puoli, mikä on Jumalan ilmentymä ylösnousemusprosessissa. Sininen säde on kaikkien sinisten säteiden korkeimpien puolien sieluryhmätietoisuus. Yhdessä annamme teille nämä lähetykset.


Seuraavissa valovaiheissa yhdistytte ydinolemukseenne ja maailmankaikkeus tukee nyt todellista olemistapaanne. Kun saavutatte vuoden 2012 kosmisen asteleman, heräätte horroksessa oleville, henkisille taidoillenne ja kyvyillenne ja kaikki aistinne korostuvat. Tämä vuoden 2012 galaktinen ydinasetelma on vasta alkua aidon suunnitelmanne elämälle.* * *


Luettelo vuoteen 2012 johtavista muutoksista


Äkilliset heräämiset. Olennot jotka eivät ole olleet tällä polulla, heräävät tähtisukulinjalleen.Muutokset henkisessä työssänne. Hiotte taitojanne ja ydinolemuksenne uusia taitoja tulee pintaan 
ja ne ottavat etusijan. Monet sinisen säteen parantajat vetäytyvät ja tuntevat vetoa uuteen tapaan.

Työtehtävät, ammatit ja pitkäaikaiset suhteet päättyvät tai muuttuvat dramaattisesti ja uusia alkaa.

Sairauden ja uupumuksen tunne - erityisesti auringon- ja kuunpimennysten 
ja kosmisten asetelmien energiatulvan aikana, kun kehonne taajuus jalostuu.

Ette tunne oloanne mukavaksi vanhoissa energioissa, kehoissa ja tilanteissa. 
Ette enää pysty sietämään matalammalla värähteleviä energioita. 
Maailmankaikkeus hoitaa tämän monissa tapauksissa puolestanne. 
Jos pakotatte tahdollanne, kehonne ja terveytenne kärsii.

Kehonne ja olemuksenne toimii nyt korkeammalla taajuudella, joten se mikä toimi ennen, ei toimi enää. 
Löydätte uusia tapoja tukea korkealle virittynyttä pyhää kulkuneuvoanne, mikä jatkaa muuttumistaan.

Ruokavaliomuutoksia auttamaan valon lisääntymistä kehossanne ja olemuksessanne.

Uusia tapoja ja oppaita auttamaan yhdistymisessä henkenne kanssa. 
Nämä ovat osa sielulinjaanne, mikä voimaannuttaa ja laajentaa teitä.

Tunne irtautumisesta Jumalasta ja oppaistanne. 

Se tapa millä saatte jumalaista opastusta ja sisäistä tietoa, on muuttunut. 

Olette itse asiassa mestaritasolla. Tietäkää, että olette säätöjaksossa, 
missä yhteydestänne tulee vielä voimakkaampi.


Nopeampaa ilmentämistä kera pysähdystaukojen, jotka näyttävät pitävän teitä odotuskannalla. 
Sitten energia vaihtuu mystisesti.

Kummallisia kehomuutoksia ja -tapahtumia, kun saatte uutta näkemystä ja korkeampia visioita. 
Tämä voi tuntua pään paineena. Tunne siitä, että pää on energeettisessä ruuvipuristimessa 
ja sitten vapautuu yhtäkkiä, kertoo teille, että verhoimplanttejanne poistetaan.

Herääminen väsyneenä. Korkeampi itsenne ja oppaanne työstävät kehoanne. 
Olkaa hyvin ystävällinen itsellenne tuona päivänä.

Ajoittaista superherkkyyttä energioille ja värähtelyille.

Unettomat yöt. 
Ne kosmisten taajuuksien voimaryöpyt, jotka kohtaavat maan energiat, aiheuttavat levottomuutta. 
Kosmisen valolähteen jumalaisina ankkureina tasapainotatte ja sopeutatte energiakenttäänne.

Äänitaajuusvärähtelyistä tulee voimakas menetelmä parantavaan transformaatioon, 
kommunikointiin ja astumiseen pyhiin ulottuvuuksiin.

Sydämen laajentuminen ja herääminen.

Suurempi tunteellisuus, kera tunnevapautusten.

Toisten tapaaminen samasta sukulinjasta. 


Tulette ulos pitkästä yksinolemisen talviunestanne ja palaatte hitaasti maailmaan, 
kun tapahtuu pyhän energian ryhmäankkurointia tunteaksenne olevanne elävämpi ja enemmän turvassa.


Eläimet ja elävät olennot toimivat kollektiivisesti ja yksilöinä mittarina siitä, 
mitä maailmassanne oikeastaan tapahtuu. Seuratkaa niiden merkkejä. 
Alkakaa kommunikoida niiden kanssa, koska tämä kyky on luontaisena sisällänne.

Tunnette vetoa kristalleihin ja kristalliolentoihin ja työskentelette niiden kanssa. 
Kristalleissa on koodattuna informaatiota jaettavaksi kanssanne 
ja ne auttavat teitä taajuutenne tasapainottamisessa ja maadoittamisessa.

Suuri paluu Jumalattareen ja kiinnostus pyhästä jumalaisesta feminiinisyydestä.

Tilaisuuksia jotka eivät ole olleet aiemmin ulottuvillanne, esittäytyy taianomaisesti.

Alatte tuntea enemmän onnellisuutta, kun koette enemmän aitoa olemustanne. 
Se tuntuu kuin kauan kadoksissa olleen ystävän kotiinpaluulta. 
Sinisen säteen ja ultraherkkien on ollut suljettava osiaan, etteivät energiat pakahduttaisi heitä. 
Tämä onnellinen muutos tuo lisää avoimuutta ja vastaanottavuutta.

Mitä voitte tehdä saattaaksenne vuoden 2012 uudet energiataajuudet elämässänne tasapainoon ja harmoniaan? Käyttäkää pyhiä työkalujanne, lahjojanne hengeltä, jotka teillä jo nyt on.Superherkkyytenne lahja

Rakkaat valonkantajat, superherkkyydellenne on syy. Aito ihminen on herkkä ja empaattinen olento, joka on harmoniassa ja pyhässä yhteydessä luonnon, tuulen, veden, maan, kasvien, puiden, eläinten, toisten ihmisten, kosmoksen ja tähtien kanssa. Tämä on "alkuperäinen jumalainen mallinne", luomisen alkuperäinen jumalainen
aikomus. Kerran näin oli, kun monia, ytimeltään galaktisia tähtisiemeniä tuli maan päälle.

Teillä valonkantajina on tämä voimallisesti koodattuna sielusäteeseenne, mikä aktivoi alkuperäisen jumalaisen suunnitelmanne. Teidän ei ehkä ole aina mukavaa olla tällainen täällä Gaian päällä, mutta tämä on muuttumassa.
Ultraherkkyytenne on intuitiivista, empaattista tietämystänne, mikä on aitoa sielualkuperäänne ja opastaa teitä tulevissa muutoksissa. Ehdotamme, että alatte työskennellä pyhän jumalaisen mallinne ja kehonne kanssa ja kunnioitatte tätä jumalaista piirrettä, josta tulee korvaamaton teille tulevaisuudessa.


Laajentumisen, jatkuvan muutoksen, transformaation ja kehittymisen lahjat

Teidät on ohjelmoitu laajentumaan, koska näin maailmankaikkeus toimii jatkuvasti ja runsaasti. Siksi ette pidä niistä nimikkeistä ja rajoituksista, joita löytyy järjestäytyneistä uskonnoista. Teistä tuntuu, että se ottaa pois
pyhän voimanne. Tiedätte jo, miten toimia maailmankaikkeuden ja luomisen kanssa.Päästäkää irti matalammista energioista ja ajattelumuodoista.

Kun teillä on epäilyksen aikoja, kun varmistatte aidon olemuksenne uutta perustaa ja maailmanne järjestelmät käyvät läpi monia muutoksia, etsikää totuutta luonnosta. Se alkaa puhua teille entistä kovempaa ja selkeämmin.

Tuntekaa kehossanne enemmän pyhän jumalaisen feminiinisyyden tavalla. 
Ollessanne tietoisempana kehossanne tiedätte, mikä on aitoa jumalaista opastusta ja mikä harhaa.

Saatatte tarvita enemmän lepoa ja mineraaleja, jotka auttavat kehoanne tulemaan valoksi. 
Lepoa tarvitaan niiden aikojen välillä, kun tähtiportit tuovat energiaryöppyjä. 
Sallikaa itsenne levätä, vaikkei näyttäisikään siltä, että olette tehneet paljon työtä ulkoisessa maailmassa. 
Olette pyhällä valopolulla, mitä tarvitsee kunnioittaa.

Leikkikää enemmän, pitäkää hauskaa ja nauttikaa. 
Liikkuminen, rytmit, musiikki ja tanssi ovat erityisen hyödyllisiä. 
Sininen säde on ollut uuttera henkisessä työssään ja on hauskanpidon aika.

Työskennelkää ja leikkikää deeva- ja keijuvaltakuntien, vesihenkien ja kasvilääkinnän kanssa. 
Olette tässä yhdessä ja niillä on paljon jaettavaa kanssanne.

On aika rakentaa ja uudistaa suhde niiden elämän enkelien kanssa, 
jotka tunnetaan elementteinä ja neljänä suuntana. 
Alatte herätä tähän pyhään suhteeseen ja sisäiseen kutsuun.

Harmonisoitukaa Jumalan tahdon kanssa. 
Tämä vapauttaa teidät täysin ja tuo elämäänne ehdotonta korkeinta hyvää ilman yrittämisen tarvetta.

Työskennelkää kehoelementaalienne, fyysisen kulkuneuvonne terveysapulaisten, kanssa.

Sallikaa itsenne olla luova, koska se auttaa teitä olemaan virrassa ja Luojan pyhissä rytmeissä.

Puhdistukaa kaikista tarpeettomista ja vanhentuneista energioista. 
Se näyttämö millä olette nyt, näyttää tämän kaikin tavoin ja elämän muodoin: vapauttakaa itsenne!
Maailmassanne tapahtuu muutosta ja jatkuvaa uudelleenjärjestelyä, kunnes tilanne asettuu. Saattaa näyttää kaaokselta, kunnes tapahtuu uudelleenjärjestäytyminen. Olette ankkureita myrskyssä ja kyllä, olette valmiita ja valmistautuneita, koska sielunne on ollut valmiina ajan alusta saakka. Harmonisoitumalla päivittäin Lähteen/Luojan "jumalaisen järjestyksen" virtaan ja rytmeihin, elätte sujuvaa ja helppoa elämää nyt ja tulevaisuudessa.

Tuomme jatkossakin päivityksiä ja muinaisia pyhiä teknologioita, kun olette valmiita vastaanottamaan niitä. Olemme veljiänne ja sisarianne valossa.

"Olen yhtä kanssanne, elätte sydämessäni. Hyväilen sieluanne elämän jokaisella sykkeellä." 

- Jumalataräitinne Shekina