19.2.10

Yhdeksän Oivalluksen Tie


  • Huomaamme elävämme maailmassa, joka on täynnä tarkoituksellisia yhteensattumia ja kohtaamisia
  • Kun yhä useampi huomaa tämän tarkoituksellisuuden, maailmankuvamme uudistuu täysin
  • Maailmankaikkeutemme osoittautuu pyhäksi ja energian täyttämäksi. Kaikki ympärillämme on jumalallista energiaa, jonka alamme vähitellen nähdä ja käsittää
  • Silloin ymmärrämme että ihminen, joka on aina tuntenut olonsa epävarmaksi joutuessaan olemaan erossa pyhästä energianlähteestä, on yrittänyt saada itselleen energiaa hallitsemalla muita ja aiheuttanut näin kaikki ihmisten väliset konfliktit
  • Ainoa ratkaisu tilanteeseen on luoda yhteys jumalaiseen energiaan, rakkauteen, joka laajentaa kykyämme  havaita kauneutta ympärillämme ja opettaa meidät tiedostamaan korkeamman henkisen minämme
  • Tämä tietoisuus päästää meidät tarpeestamme hallita muita ja näyttää meille tehtävämme, joka osaltaan vie ihmiskuntaa uudelle todellisuuden tasolle
  • Tehtävämme etsintä voi vapauttaa sisäisen intuitiomme, joka johdattaa meitä, ja jos käsitämme saamamme merkit aina myönteisesti, se saa liikkeelle tehtävämme paljastavan yhteensattumien vuon
  • Kun kyllin moni meistä liittyy tähän kehityksen vuohon antaen energiansa muiden korkeamman minän käyttöön, saamme aikaan uuden yhteiskunnan, jossa energiatasomme ja havaintokykymme kehittyvät korkeammalle
  • Tällä tavoin olemme osa evoluution kulkua  aina alkuräjähdyksestä kehityksen huipulle. Meihin kerääntyy sukupolvien saatossa niin paljon energiaa, että astumme lopulta taivaaseen, joka on meidän silmiemme edessä.
                   
                   - James Redfieldin elokuvasta The Celestine Prophecy : Yhdeksän Oivalluksen Tie