5.3.10

Mutta suurin niistä on Pyyteetön Rakkaus

Minä Olen-lehdestä 01/2006

SEIJA NURMI:
Pyyteetön Rakkaus

Pyyteetön Rrakkaus on korkein energia ja suurin voima koko universumissamme. Se on avain Kristus- tietoisuuteen. Rakkauden todellinen olemus on, että se pysyy ehdottomana kaikkina aikoina. Tie ehdottomaan rakkauteen on rakastaminen pyyteettä ilman ehtoja, ilman tuomitsemisia, kiinnipitämistä, rajoja, rajoituksia tai ennakkoasenteita. Olemme täällä oppimassa, kuinka rakastaa ehdoitta ja antaa anteeksi, sillä mitä annamme sitä myös saamme. Ylösnoussut Mestari Serapis Bay on todennut, että Rakkaus ei ole tekemistä vaan sallimista. Sen sallimista, että annat Korkean Rakkauden energian virrata jatkuvasti itseesi, lävitsesi sekä ympärilläsi. Kun olet Pyyteettömän Rakkauden tilassa, olet tässä ja nyt, vailla tuomitsemista, vihaa, kiukkua, kateutta, pelkoa tai mitään muitakaan negatiivisia tunteita. Mestari Sai Baba opettaa, että Rakkaus on kaikkein tärkein henkinen toiminta. Sai Baba sanoo: "Ala päiväsi Rakkaudella, täytä päiväsi Rakkaudella, vietä päiväsi Rakkauden kanssa, sillä tämä on tie Jumalan luo.”

Jeesus Kristus tuli 2000 vuotta sitten maan päälle ankkuroidakseen pyyteettömän Rakkauden Kristus-energian maapallolle. Kirjassa Ihmeiden Oppikurssi (A Course in Miracles) Jeesus sanoo, että ristiinnaulitseminen oli äärimmäinen Rakkauden ja anteeksiantamisen oppiläksy. Hän näytti, että jopa kaikkein äärimmäisissä olosuhteissa, mitä vain voi kuvitella, on mahdollista pysyä rakastavana ja anteeksiantavana. Hänhän sanoi: ”Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä mitä he tekevät.”

Arvostettu henkinen opettaja Dr. Joshua Stone opetti, että ei ole sellaista kuin synti, on vain erehdyksiä. Jumala on jo antanut anteeksi kaikki. Vain meidän tulee antaa anteeksi itsellemme ja veljillemme ja sisarillemme.  Tämä on helpompaa, kun muistamme, että kukaan ei ole tehnyt meille mitään, vaan me olemme sallineet sen tapahtua itsellemme, sillä olimme vetäneet sitä puoleemme universumien lakien mukaisesti tai tarvinneet tapahtumaa, jotta sielumme kasvaisi. Jos teet virheen, pysähdy, hyödynnä kultainen viisaus ja ota opiksesi, anna anteeksi ja valitse uudestaan.  Dr. Joshua Stonen mukaan Jeesus ei kuollut syntiemme tähden, sillä meillä ei ole mitään syntejä. Olemme välittömästi saaneet anteeksi, eikä ole syytä pitää kiinni menneisyydestä ja rankaista itseään. Tärkeää on, että ymmärrät tehneesi erehdyksen ja opit siitä. Ihmeiden Oppikurssi opettaa, että jos teet erehdyksen ja sillä on seuraamuksia, rukoile Pyhää Henkeä ja/ tai Jumalaa peruuttamaan erehdyksesi seuraukset.

Pyyteettömän Rakkauden energiakenttää on tutkittu


Pyyteettömän Rakkauden energiakenttää on jo pystytty mittaamaan tieteellisesti. Tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet, että tietoisuudessa itsessään on äärettömän voimakkaita puoleensa vetäviä energiakenttiä, jotka organisoivat ihmisen käyttäytymistä siihen, mikä on synnynnäistä ihmisyydelle.  Nämä energiakentät ovat tietoisuuden itsensä ominaisuuksia. Niitä voidaan ajatella ihmisen uskomusjärjestelmiksi, joihin voidaan myös vaikuttaa.

Dr. David Hawkinsin pitkäaikaisten tutkimusten tulokset osoittavat tietoisuuden kentässä olevan voimakkaita puoleensa vetäviä energiakenttiä, ihmistietoisuuden tasoja. Nämä dominoivat ihmisen olemassaoloa ja käyttäytymistä määrittäen käyttäytymismallien motiiveja ja arvoja kautta eri aikojen ja kulttuurien.
Tasojen logaritminen skaala ulottuu 0:stä 1000:een. Kaikki tasot, jotka ovat alle 200, ovat negatiivisia ja elämää tuhoavia, (liittyvät negatiivisiin tunteisiin kuten häpeä, syyllisyys, kadehtiminen, pelko, viha, tuomitseminen) kun taas sen ylittävät tasot ovat rakentavia ja voimaa-antavia ja liittyvät positiivisiin tunteisiin.

Tässä tietoisuuden skaalassa on kaksi kriiittistä kohtaa, jotka sallivat suuremman hyppäyksen kehityksessä.
Ensimmäinen on 200, missä nousee halu lopettaa toisten syyttely ja hyväksyä vastuu omista teoista, tunteista ja uskomuksista. Niin kauan, kun syy ja vastuu on kohdistettu itsensä ulkopuolelle, ihminen pysyy uhrina olemisen ja syyttelyn voimattomassa tilassa. Ihmiskunnan kollektiivisen tietoisuuden taso ylitti vasta viime vuosikymmenellä tason 200, minkä on voinut huomata myös mm. voimakkaasti lisääntymeestä myötätunnon kasvusta sekä kiinnostuksesta henkiseen kehitykseen.

Toinen taso on 500, jonka voi tavoittaa hyväksymällä Rakkaus ja anteeksianto elämän periaatteiksi, käyttämällä ehdotonta ystävällisyyyttä kaikkiin henkilöihin, asioihin ja tapahtumiin poikkeuksetta, ja myös itseensä. Kun tämä sitoumus tehdään, ihminen alkaa kokea erilaista ystävällisempää maailmaa. Tätä tasoa kuvaa Pyyteettömän Rakkauden kehittyminen, Rakkauden joka on ehdotonta, muuttumatonta ja pysyvää. Tämä tietoisuuden taso liittyy todellisen onnellisuuden saavuttamiseen, eikä ole sidoksissa ulkonaisiin olosuhteisiin, ei henkilöihin eikä materiaan.


Pyyteetön Rakkaus edistää terveyttä

Pyyteettömän Rakkauden omaksuminen on voimakkaassa yhteydessä myös terveyteen. Tutkimusten mukaan fyysinen ja mentaalinen terveys liittyvät positiivisiin asenteisiin, kun taas huono fyysinen ja mentaalinen terveys ovat yhteydessä negatiivisiin asenteisiin kuten katkeruus, kateus, vihamielisyys, itsesääli, pelko, ahdistuneisuus, huolestuneisuus, jne. Rakkaus, myötätunto ja anteeksianto ovat syvästi vahvistavia, kun taas kosto, tuomitseminen ja paheksunta väistämättä heikentävät sinua. Mielen ja kehon yhteys on välitön, ja kehon reaktiot muuttuvat hetkestä toiseen ajatusvirran ja siihen liittyvien tunteiden seuraksena. Negatiiviset ajatukset myös toista henkilöä kohtaan vaikuttavat välittömästi kehoomme muodostaen jonkinasteisen epämukavuuden kehossamme. Kehomme on viisaampi kuin me. Dr. Hawkinsin mukaan jokaisessa tutkitussa spontaanissa parantumisessa toivottomasta ja parantumattomasta sairaudesta on tapahtunut suuri tietoisuuden nousu niin, että korkeammin värähtelevät energiakentät ja positiiviset asenteet alkoivat dominoida. Spontaanissa parantumisessa on yleensä huomattava lisäys kyvyssä rakastaa ja tietoisuus Rakkauden tärkeydestä parantavana tekijänä.

Vaikutat kehosi ja mielesi terveyteen, ja niinpä voit vaikuttaa parantumiseesi. Uskomusjärjestelmämme jokainen ykstyiskohta vaikuttaa joko parempaan tai huonompaan suuntaan. Siksi ei ole koskaan parantumatonta tai toivotonta tapausta – jossain, joskus, joku on parantunut siitä muuttamalla ajatuksiaan ja käyttäytymistään. Kun sairautta hoidetaan vain fyysisenä prosessina, tämä ei korjaa alkuperäistä syytä, ja peittää tämän sen sijaan että parantaisi. On mahdollista parantaa elinikäinen sairaus pelkällä asenteiden muutoksella.

Japanilaisen tohtori Masaru Emoton loistavassa kirjassa Veteen kätketyt viestit on havainnollisesti osoitettu, kuinka vesi tallentaa tietoa ja kuinka vesikiteet reagoivat musiikkiin, puheeseen ja ajatuksin. Hän on osoittanut, kuinka Rakkaus ja kiitollisuus yhdessä pystyvät tekemään veden vastustuskykyiseksi mm. magneettikentän haitallisille vaikutuksille. Meistä on vähintään 70% vettä. Tuntiessamme Rakkautta ja kiitollisuutta meidän oma immuunijärjestelmämme vahvistuu ja pystymme parantumaan.

On tieteellisesti myös todistettu, että ystävällisyydellä on positiivinen vaikutus immuunijärjestelmään ja serotoninin lisääntyneeseen tuotantoon aivoissa. Serotoniini on luontaisesti kehossa esiintyvä aine, joka saa meidät tuntemaan olomme mukavaksi, rauhalliseksi ja jopa autuaalliseksi. Monet depressiolääkkeet stimuloivat kemiallisesti serotoninin tuotantoa aivoissa auttaen depression hoidossa. Tutkimusten mukaan yksinkertainen ystävällisyyden ele toista henkilöä kohtaan parantaa immuunijärjestelmän toimintaa ja stimuloi serotoninin tuotantoa sekä tekijässä että vastaanottajassa. Vielä ällistyttävämpää on, että sama vaikutus on todettu olevan myös niillä henkilöillä, jotka ovat nähneet tämän ystävällisen eleen. Ystävällisyys tehtynä, saatuna ja havaittuna eleenä auttaa kaikkien asianosaisten hyvinvointia! Ilkeys puolestaan kirjaimellisesti tekee meidät sairaiksi, olemme aina oman ilkeytemme uhreja. Jopa salaiset vihamieliset ajatukset johtavat aina fysiologiseen hyökkäykseen omaa kehoa vastaan. Jokainen ajatus joka sinulla on, joko vahvistaa tai heikentää sinua, kannattaa siis valita siis tarkkaan.

Pyyteetön Rakkaus ja ihmissuhteet

Kaikkein tärkein suhde elämässämme on suhde itseemme. Emme pysty antamaan muille sitä, mitä itsellämme ei ole. Jos emme pysty tuntemaan Pyyteetöntä Rakkautta itseämme kohtaan, emme myöskään pysty antamaan Rakkautta muille. On siis tärkeää, että opimme sallimaan Rakkauden virrata meissä ehdoitta.
Meidät on ehkä opetettu ajattelemaan, että meidän tulee ensin osoittaa olevamme Rakkauden arvoisia, jotta voisimme saada Rakkautta, että meidän täytyy noudattaa joitakin sääntöjä ja täyttää odotuksia. Usein olemme sisäistäneet tämän ja sallineet sen tulla osaksi alitajuista ohjelmointiamme ja uskomusjärjestelmäämme. Siksi emme pysty vapaasti rakastamaan itseämme, sillä tuskin kukaan pystyy elämään aina korkeiden standardien mukaisesti.

Ansaitsemme kuitenkin Rakkauden vain olemalla oma itsemme. Jos et rakasta itseäsi, niin silloin automaattisesti etsit Rakkautta itsesi ulkopuolelta. Jos olet riippuvainen muiden Rakkaudesta, annat heille myös voimaa tulla elämäsi hallitsijoiksi. Tällöin arvosi on heidän käsissään. Ajatuksemme ovat yhdistyneitä. Samalla hetkellä, kun ajattelemme toista henkilöä, olkoot ajatuksemme positiivisia tai negatiivisia, tuo ajatuksemme kulkee hänen energiakenttäänsä.

Ihmeiden Oppikurssin mukaan on vain kaksi perustunnetta, Rakkaus ja pelko. Kaikki muut tunteet ovat näiden johdannaisia. Pelko on lähtöisin egosta, Rakkaus Hengestä. Hyökkäys on pyyntö Rakkaudelle. Jos hyökkäämme, niin pelkäämme, sillä odotamme silloin myös muiden hyökkäävän meitä vastaan. Pelko on osoitus Rakkauden puutteesta, itsensä rakastamisen puutteesta, ja siitä, ettei salli itsensä kokevan Jumalan Rakkautta. Jos elämme Rakkaudessa, karman lain mukaan odotamme Rakkautta myös takaisin päin, eikä meillä ole mitään pelättävää. Ehdollinen rakkaus lähtee egosta, pyyteetön rakkaus Jumalasta.

Ulkoinen maailmasi on sisäisen maailmasi peili

Toimiminen Pyyteettömästä Rakkaudesta käsin vahvistaa kykyämme vaikuttaa elämäämme. Asenteemme lähtevät motiiveistamme ja uskomuksistamme. Se, miten tulkitsemme tapahtumien merkityksiä, vaikuttaa tapaamme nähdä tilanne mahdollisuutena tai tragediana. Me olemme kanssaluojia. Mitä korkeampi tietoisuuden tasomme on ja mitä enemmän pystymme soveltamaan Ppyyteetöntä Rakkautta elämässämme, sitä nopeammin pystymme myös kanssaluomaan sellaisen elämän kuin haluamme. Se, mitä ajattelet ja kuvittelet tietoisessa tai alitajuisessa mielessäsi, manifestoituu peilin tavoin ulkoisiin olosuhteisiisi. Kuten Stone on sanonut, ulkoinen maailmasi on sisäisen maailmasi peili. Kun opit hallitsemaan mieltäsi, opit myös hallitsemaan tunteitasi ja tunnetilojasi. Tunteet ja tunnetilat eivät tapahdu sattumanvaraisesti, luot ne itse ajatuksillasi. Ja sinä itse myös valitset ajatuksesi. Kaikkia tilanteita voi katsella joko negatiivisten tai positiivisten lasien läpi.

On helpompi pysyä positiivisena, kun muistaa, että kaikki mitä elämässä tapahtuu, on oppimista, haasteita ja mahdollisuus kasvaa. Kaikki mitä meille tapahtuu, on lahja, sillä se ei tapahtuisi meille, ellemme tarvitsisi sitä kasvaaksemme. Meidän tarvitsee vain kiittää siitä, ymmärtää, mitä siitä kuuluu oppia ja käyttää voimaamme Pyyteettömän Rakkauden ja viisauden avulla. Ellet omista omaa voimaasi, sinua voi hallita lähes kuka tai mikä tahansa universumissa, esim. astraaliolennot, muut ihmiset, egosi, ajatuksesi, tunteesi, fyysinen kehosi, menneen elämän karma tai joukkotietoisuus. On siis tärkeää astua omaan mestaruuteensa ja voimaansa.
Kukaan ei voi ottaa voimaasi, ellet luovuta sitä. Et voi kehittyä henkisesti ja olla pyyteettömästi rakastava ilman henkilökohtaista voimaasi, sillä vain se mahdollistaa itsensä mestaruuden sekä ajatusten, tunteiden, tuntemuksien ja energian hallinnan. Toisaalta ilman Pyyteetöntä Rakkautta henkilökohtainen voima on negatiivisen egon palveluksessa, joten nämä kaksi Pyhän Kolminaisuuden ensimmäistä aspektia ovat tiukasti sidotttuja toisiinsa.

Kolminaisuuden kolmas aspekti on viisaus. Henkilökohtaisen voimasi onnistunut käyttäminen ja Pyyteettömän Rakkauden tilassa pysyminen jokapäiväisissä tilanteissa vaatii myös suunnatonta viisautta.
Voimasi on asenteesi tai mielentilasi, joita on hyvä jalostaa joka aamu ennenkuin aloitat päiväsi. Ole päättäväinen mitä tahansa teetkin. Maaplaneetalla eläminen on kova koulu, meidän tulee olla henkisiä sotureita ja tarvitsemme sitkeyttä ja lujaa Rakkautta selvitäksemme.

Opi vahvistamaan Pyyteetöntä Rakkautta

Opi vahvistamaan pyyteetöntä rakkautta omassa elämässäsi ja ympärilläsi. On useita menetelmiä oppia elämään Pyyteettömässä Rakkaudessa, astua omaan voimaansa ja käyttää voimaansa viisaasti. Aiheesta on kirjoitettu useita kirjoja, mutta siitä voi oppia myös kursseilla. Suomeen on rantautunut myös uusi henkiseen ylösnousemukseen ja parannukseen valmistava tie, eräs voimakkaimmista kursseista, joissa työskennellään kosmisen Kristus-tietoisuuden eli Pyyteettömän Rakkauden kanssa. Se on ”Gaiadon Sydän”, entiseltä nimeltään Melchizedek-menetelmä. Nimi tulee sanoista "Gaia" ja "Adon". Gaia on Jumalallisen Äidin pyhä nimi, joka on henkilöitynyt Uuteen Maatähteen, jota olemme kanssaluomassa tässä kolmannessa dimensiossa. Gaia on viidennen dimension hyvin kaunis loistava tähti, sekä rauha, Rakkaus ja ilo.
Kun kuljemme kohti valaistumisprosessimme huipentumaa, olemme valmiita herättämään Äiti Maan, Gaian, hänen täyteen potentiaaliinsa ja loistoonsa. "Adon" on Adonai, mikä tarkoittaa "Jumalaa"’ tai "Valon Herraa" hebreaksi.
Gaiadon pitää nimessään yhdistynyttä maskuliinisen ja feminiinisen tasapainoa, Jumalatar–Jumala -värähtelyä. Kun tämä lempeä energia on koodattu soluihisi, tunnet myös tuon täydellisesti tasapainotetun yhdistyneen äärimmäisen feminiinisen ja maskuliinisen voiman omassa olemuksessasi. Gaiadon Sydän toimii kosmisen Kristus-tietoisuuden kanssa. Käytännössä sitä välittää ja ohjaa joukko hyvin korkeita Valo-olentoja, mestareita ja enkeleitä. Mukana ovat mm. Thoth, Lord Melchizedek, Lord Maitreya, Arkkienkeli Mikael, Lord Metatron ja Lord Sananda eli Mestari Jeesus Kristus.
Menetelmässä työskentelemme erityisen kehoamme ympäröivän Valo- ja Rakkaushologrammi-rakenteen kanssa. Se herättää ja avaa sydänkeskuksen yhä enemmän Pyyteettömälle Rakkaudelle. Tunnet ja huomaat korkeamman värähtelytason kehossasi sekä ympärilläsi. Menetelmä nostaa kehon värähtelytasoa ja mahdollistaa avautumisen korkeampaan tietoisuuteen. Valokehostasi tulee 33 asteen valokehomatriisi.
Kaikki universumissamme pyrkii täydellistymään. Tässä menetelmässä koodaamme fyysisen kehon ja sitä hienojakoisemmat kehot niiden alkuperäiseen Adam Kadmon -muottiin.
Kun olemme saaneet alkuperäiset koodaukset, kykenemme vastaanottamaan esteettömästi Valoa kehoomme ja näin solurakenne muuttuu. Jo pelkkä Rakkaushologrammin aktivointi auttaa pitämään kehon nuorempana.
Monet menetelmän aktiiviset harjoittajat ovat havainneet jo lyhyessä ajassa hyvinkin mullistavia vaikutuksia sekä omassa henkilökohtaisessa elämässään että ympäristössään. Jokainen kerta, kun menetelmän harjoittaja aktivoi oman energiakenttänsä, hän vaikuttaa myös ympäristöönsä ja sitä kautta koko maaplaneetan kenttään. Aktivointia säännöllisesti harjoittavat eivät voi olla huomaamatta niitä konkreettisia positiivisia muutoksia, joita menetelmä saa aikaan. Menetelmän vahvuus on siinä, että se menee suoraan solutasolle ja muuttaa vanhoja ajatusmalleja, ei pelkästään itsessä vaan myös muissa ihmisissä.

Mitä enemmän Valoa meissä ja maaplaneetallamme on, sitä kevyemmin pystymme kohtaamaan vääjäämättä edessämme olevat dramaattisetkin muutokset. Näin autamme myös Äiti-Maata siinä, ettei Hänen tarvitse yksinään tehdä niin rajua puhdistusta.

****
Dr. Seija Nurmi, PhD, on viestinnän tohtori Englannin Westminsterin yliopistosta, Reiki Master opettaja ja Seichim Reiki Master. Hän työskentelee kolmen ensimmäisen Säteen kanssa opettaen Pyyteettömän Rakkauden ja ajatustemme hallitsemisen tärkeyttä ja omaan voimaan astumista omassa elämässämme. Hän vetää myös Gaiadon Sydän –kursseja (ent. Melchizedek-menetelmä) sekä Positiivisen Ajattelun Ääretön Voima- ja Sufi–kursseja.  seija@galacticlight.com ja www.galacticlight.com.