2.3.10

Olette keskellä henkistä vallankumousta


Arkkienkeli Mikaelia kanavoinut Ronna Herman
(<http://www.ronnastar.com>www.ronnastar.com)
Maaliskuu 2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat mestarit, kuvitelkaa hetken, että olette täysin tietoisia alkuperästänne ja että voitte yhdistyä henkilökohtaisiin historiatiedostoihinne aina halutessanne. Kuvitelkaa, että teillä on kyky kommunikoida ympärillänne ovien kanssa mielestä mieleen, ilman sanoja. Kuvitelkaa, että teillä on luontainen kyky nähdä kaikkien aurakenttä ja siksi voitte lukea tai ymmärtää henkilön olotilan koska tahansa. Kuvitelkaa, että voitte ajatella selvästi, mitä haluatte ilmentää, ja visionne toteutuminen vaatii vain vähän aikaa ja ponnistusta. Kuvitelkaa, että teillä on kyky kommunikoida ja vuorovaikuttaa arkkienkelien, suunnattoman enkeliulottuvuuden, ylösnousseiden mestareiden ja suurien valo-olentojen kanssa. Kaikki nämä ominaisuudet ja kyvyt ovat osa
luonnollista tilaanne korkeammissa ulottuvuuksissa ja olette nyt prosessissa, missä saatte nämä Jumalan antavat lahjat sekä kyvyn auttaa ihmiskunnan ja maapallon kehitysprosessissa.

Olemme selittäneet monta kertaa ja monella tavalla, miten erotitte jumalaisen itsenne maskuliiniolemuksen kipinäksi, jolla oli Isä Jumalamme ominaisuudet ja laadut, sekä feminiiniolemuksen kipinäksi, jolla oli Äiti
Jumalamme avut ja piirteet. Tuosta ensierottumisesta saakka kumpikin puolenne on taittunut moniksi pienemmiksi jumaluuskipinöiksi ja ottanut myriadeja muotoja ja lukemattomia tehtäviä tässä universaalissa kokemuksessa. Seuraava universaali kaikkien tietoisten olentojen laajentumis- ja kehittymisvaihe on käynnissä ja jokaisella teistä on oleellinen osa esitettävänä tähtisiemenenä ja jumalaisen valon kantajana.

Ylösnousemusprosessi vaatii irtipäästämistä niistä asioista, jotka ovat pitäneet teitä kolmannen ja neljännen ulottuvuuden jäykistävässä ja rajoittavassa todellisuudessa. Se sisältää paluun tasapainoon ja harmoniaan maallisen olemuksenne joka osassa, minkä tuloksena muistipankeistanne puhdistetaan pois rikkaan ja vaihtelevan menneisyytenne kaikki riitasointuiset energiat tai tapahtumat. Jäljelle jää vain ihmetys, ilo ja onnistuneet hankkeet, joita olette saavuttaneet kanssaluojina aineellisissa ulottuvuuksissa. Kun kuljette ylösnousemuspolkua, saatte takaisin viisauden, mikä on tallennettuna pyhään mieleenne, ja olette yhteydessä
timantinkoviksi hiukkasiksi kutsutun Luojavalon rikkaaseen varastoon. Alatte ilmentää ja käyttää monia uinuvia kykyjä, joita on pidetty varastossa, kunnes olisitte valmiita saamaan ne.

Teidät suunniteltiin valon välittäjäksi harhan ja varjojen maailmaan. Olette maan päällä tullaksenne energian mestarivälittäjäksi. Hengityksenne on mekanismi, jolla ammennatte luomisen tärkeää elämänvoimaolemusta toimiessanne kolmannen/neljännen ulottuvuuden ympäristössä. Kuitenkin kun avaatte ja aktivoitte pyhän
sydämenne ja pyhän mielenne, teillä on kyky päästä tämän maailmankaikkeuden täyteen valospektriin ja myös violetin liekin jumalaiset alkemiaominaisuudet ovat täysimääräisesti käytössänne.

Kehänlaki varmistaa, että ne värähtelymallit joita lähetätte, palaavat teille kera kumuloituneen määrän samanlaatuista energiaa (tai samojen taajuusmallien värähtelyjä). Olette sen energiapyörteen keskus, mikä on tehty niiden värähtelymallien kehästä/silmukasta, joita olette heijastaneet solaarivoimakeskuksenne läpi. Solar
plexuksenne on osuvasti nimetty, sillä aivan samalla tavalla kuin maapallo vastaanottaa kosmista energiaa aurinkokuntanne auringosta, jokainen teistä säteilee elämänvoimaenergiaa omasta solaarivoimakeskuksestanne. Kuvitelkaa hetken itsenne maailmanne keskipisteeksi. Olette voimalähde ja ajatuksenne, tekonne ja aikomuksenne säteilevät teistä energiasilmukkana, mikä yhdistyy samanlaiseen energiaan.

Tämä energia lisääntyy ja lisääntyy syyn ja seurauksen maailmassa ja sitten palaa luoksenne vahvistaen todellisuuskuvaanne. Kehonne imee osan tuota energiaa, mikä saa aikaan tuskaa ja kärsimystä tai iloa ja siunauksia riippuen taajuuksista. Loppu virtaa taaksenne ja luo äärettömyysmerkkinne toisen silmukan, kun jäämä vähitellen virtaa henkilökohtaiseen luomispyöräänne.  Teette jatkuvasti lisäyksiä henkilökohtaiseen energiavankilaanne tai valokulkuneuvoonne sekä henkilökohtaiseen todellisuuteenne maan päällä. Emmekö ole
kertoneet teille, että tulitte maan päälle Jumalvoiman kanssaluojiksi?

Palaaminen tasapainoon ja harmoniaan on ennakkoedellytys pysymiselle keskittyneenä pyhään sydämeen. Tämän tekemiseksi teidän on jatkuvasti arvioitava ja päivitettävä tietoisuutta itsestänne. Uskomuksenne vaikuttavat tunteisiinne ja tunteenne vaikuttavat aikomuksiinne. Sielunne tönäisyjen, pyhän mielenne viisauden ja pyhän sydämenne tunteiden kuunteleminen auttaa teitä hienovirittämään erottelukykyänne, niin että teette oikeita päätöksiä ja valitsette aina korkeimman polun. Kaikkien asioiden ja Jumalan innoittamien valintojen kunnioittaminen johtaa itsemestaruuteen.

Yksi tärkeimmistä asioista minkä voitte tehdä käynnistääksenne palaamisen tasapainoon ja harmoniaan luomassanne todellisuudessa, on anteeksiannonlain soveltaminen kaikkiin väärinluomuksiinne sekä vuorovaikutukseenne toisten kanssa. Tämä nopeuttaa välittömästi keskukseenne palaamista, sillä se poistaa tai
katkaisee ne energialangat, jotka olette kiinnittäneet toisten ihmisten solar plexukseen, ja se myös lopettaa kaiken säteilyn niistä negatiivisista kollektiivitietoisuuden uskomusjärjestelmistä, jotka olette ottaneet omaksenne. Otatte takaisin ne värähtelymallit, jotka olette vaihtaneet, joita olette lisänneet tai joihin olette osallistuneet. Tämä sallii teidän siirtyä armoprosessitilaan.

Tiedostakaa, että näin tehdessänne koette transformatiivisen puhdistumisprosessin ja kaiken, mitä siihen sisältyy. Se ei kuitenkaan ole yhtä traumaattinen tai pitkä, kuin se olisi ollut, jos ette olisi auliisti ja koko
sydämestänne suostuneet tekemään aloitetta. Anteeksiannonlakiin sisältyy tahtonne harmonisoiminen Isä/Äiti Jumalamme suuremman tahdon kanssa kaiken suurimmaksi ja parhaimmaksi lopputulokseksi. Tämän maailmankaikkeuden jumalainen suunnitelma on kriittisessä evoluutiovaiheessa ja ajalla on merkitystä.

Tuleminen valoprikaatin aktiiviseksi jäseneksi ja uuden maailman palvelijaksi avaa uusien mahdollisuuksien portaalin. Ne teistä jotka olette uutterasti pysyneet kurssissa, korjaatte itsemestaruuden ja opetuslapsena olemisen palkkioita. Kun siirrytte itsemestaruuteen, alatte automaattisesti tarkastella elämäänne ja maailmaa korkeammasta näkökulmasta ja paljon viisaammin. Alatte syleillä todellisuuttanne rakkauden/valon suodattimen läpi ja tuomitsemattomuudesta ja erottelukyvystä tulee luonnollinen osa olotilaanne.

Eräs hyvä affirmaatio muistettavaksi ja käytettäväksi on: OTAN AVOSYLIN VASTAAN JUMALAISEN TODELLISUUTENI EHEYDEN. 


Nöyryydessä on voimaa. Anteeksiannossa on voimaa. Kiitollisuudessa on voimaa. Rakkaus on voimaa, mikä sisältää Jumaltietoisuuden kaikki hyveet ja ominaisuudet.

Monet teistä tietävät, että vihkimysprosessin alkuvaiheissa syntyy kriisi, kun egon ja sielun välinen "valtataistelu" alkaa. Jokaisen henkilön on pyrittävä puhdistamaan harhainen ja vääristynyt todellisuutensa astraalitasolta.
Kolmen alemman chakran energiat ja impulssit kontrolloivat egon halukehoa ja nämä epätasapainoiset taipumukset on tuotava sieluitsen hallintaan taas kerran. Tätä jaksoa kutsutaan usein sielun pimeäksi yöksi tai
kulkemiseksi pimeyden laaksossa. Kun olette keskellä tätä prosessia, teidän on tärkeää ymmärtää, ettei teitä rangaista. Kun olette menestyksekkäästi kulkeneet varjomailla ja tulleet voittajana esiin, katsotte taaksepäin ja
käsitätte, että teille annettiin suuri tilaisuus.

Henkinen tavoittelija on jatkuvasti tiedostava ihminen, joka pyrkii valaistumiseen ja itsemestaruuteen. Alkuvaiheissa hän on edelleen jokseenkin itseensä keskittynyt ja usein altis kiukustumaan ja ärsyyntymään ja hänellä voi olla itsensä epäilemisen ja masennuksen jaksoja. Henkisen tavoittelijan on kehitettävä herkkyyttä
sekä rakastavaa ja ymmärtävää luonnetta. Tavoittelijan elämäntarkoitus siirtyy asteittain henkilökohtaisesta kunnianhimosta ja rakkaudesta valtaan, haluun palvella ihmiskuntaa. Halu palvella toisia on sielun vaisto.

Tavoittelija alkaa vähitellen päästää irti "kyse on vain minusta" -käsityksestä, kun ulkoinen polttopiste alkaa hitaasti hävitä. Käännytään asteittain sisäänpäin ja pääpolttopisteeksi tulee solaarivoimakeskus, mikä muodostuu sydämestä, kateenkorvasta ja kurkusta. Kun tätä aluetta kylvetetään valon korkeammissa taajuuksissa, rinnanalueen kolminkertainen liekki alkaa roihuta taas kerran valmisteluna portaalin avautumiseen pyhään sydämeen.

Sallikaa meidän antaa muutamia tärkeimpiä avainkohtia auttamaan teitä yhdistymisessä siihen viisauteen, mikä on välttämätöntä, että teistä tulee täysin "lentokykyinen" henkinen tavoittelija valaistumispolulla:

* Tunnekeho on heijastaja. Se reagoi ulkoiseen ärsytykseen, kuten toisiin ihmisiin, tapahtumiin,   

  tunnekiinnikkeisiin ja riippuvuuksiin.

* Astelkaa elämänpolkua lempeästi ja kunnioittaen. Puhukaa pehmeästi erottelukykyä käyttäen. Katsokaa, että 

  tekonne heijastavat Jumalitsen puhtautta ja jättävät valojalanjälkiä toisten seurattavaksi.

* Sielun sykleissä on aaltoilua, aivan kuin on koko kosmoksessa.

* Sielu ammentaa elämänvoimaa "minä olen"-olemuksestaan valmisteluna uutta elämän kokemusjaksoa varten. 

  Tuon syklin lopussa elämänolemus vetäytyy hitaasti ja tuloksena on fyysinen kuolemaprosessi. Kuitenkin 
  todellinen "sinä" hengessä pysyy, sillä olette kuolemattomia.

* Sielun impulssit ja vaikutus ovat paljon voimakkaampia olennossa, joka on astunut tiedostamisen polulle, kuin 

  heräämättömässä henkilössä, joka on edelleen kiinni kolmannen/neljännen ulottuvuuden olemassaolon 
  harhassa.

* Teidän on pyrittävä ylläpitämään sielutietoisuuden jatkuvasti laajentuva tila kulkeaksenne 

  ylösnousemusspiraalissa ylöspäin. Niiden on aika tulla tietoiseksi toisistaan, jotka ovat uuden maailman 
  palvelijoita.

* Kritiikki on egon ja alemman mielen erivapaus. Kritisoiminen tai vian löytäminen itsestänne tai muista on 

  äärimmäisen haitallista. Lisäätte energiaa siihen, mihin keskitätte huomionne. Siksi on äärimmäisen tärkeää, 
  että etsitte kaikista ja kaikesta hyvää.

* Rakentava kritiikki on joskus tarpeellista. Sitä pitäisi kuitenkin käyttää vain auttamaan jotakuta korjaamaan 

  haitallista käyttäytymistä, ryhtymään oikeisiin toimiin tai löytämään tarkoituksenmukainen suunta.

* VOITTE EPÄONNISTUA VAIN, JOS LAKKAATTE YRITTÄMÄSTÄ. Voitte menettää aikaa. Kuitenkin
  teidän pitäisi saada jotain tietoa jokaista epäonnistumisesta. Kasvu ja viisaus tulevat sen oppimisesta, mitä ei 

  pidä tehdä, ja niiden taitojen kehittämisestä, jotka auttavat teitä tulemaan tehokkaaksi valitsemallanne alueella.

* Matalammalla värähtelevä energia luo riitasointuisia taajuuksia sielulauluunne. Riitasointuiset värähtelyt 

  aiheuttavat epämukavuutta sillä alueella, mistä ne ovat peräisin tai mihin ne keskittyvät fyysisessä astiassa.   
  Jos negatiiviset energiamallinne ovat riittävän voimakkaita, ne voivat aiheuttaa sairautta ja lopulta turmella koko 
  kehon.

* Teidän on kesytettävä ja saatava hallintaan tunnekehonne korkeamman itsenne, oppaidenne ja enkeliauttajienne 

  avulla, jotta teistä tulee vastaanottavainen kosmisen totuuden jalostuneille taajuuksille. Teidän on puhdistettava 
  mieli vääristyneistä, negatiivisista ja lannistavista ajatuksista. Ainoastaan puhdas astia voi vastaanottaa ja 
  välittää Jumaltietoisuuden kosmisten kirjastojen viisausopetuksia.

* Henkinen etsijä kieltäytyy kiinnittämästä huomiota julkiseen mielipiteeseen, tuomitsemiseen tai 

  epäonnistumiseen. Tavoittelijat tunnistetaan värähtelytaajuudestaan tai valomäärästään, ei tiedoistaan tai 
  teoistaan.

Muistakaa, rakkaat, että SIELUITSENNE KUTSUHUUTO JATKAA KAIKUMISTAAN, KUNNES OTATTE SIITÄ VAARIN. Monet teistä ovat aloittaneet tai ovat valmiina aloittamaan todellisen tehtävänne - mikä se sitten onkin - mutta unohtavat, että perimmäinen tavoite on olla Luojan rakkauden/valon välittäjä.

Tiedämme, että tulevaisuus on epävarma ja että kaikki kokevat tuskaa ja epämukavuutta vaihtelevassa määrin. Pyydämme teitä keskittymään ihmeisiin ja edistymiseenne ja olemaan sallimatta massojen pelon tarttua mieleenne, kun kuljette kaikkien niiden massiivisten muutosten läpi, joita tapahtuu maailmassanne. Tietäkää, että
yhdessä voitatte kaikki vastoinkäymiset. Meidän tehtävämme on avata tietä jokaiselle rakkaalle sielulle, joka ilmaisee halua palata harmoniaan ja vireeseen Jumalitsensä kanssa.

Rakkaat ystävät, silloin kun tunnette olevanne yksin tai olette epäileväisiä tai epätoivoisia, tulkaa valopyramidiinne ja annamme teille rohkeutta sekä kohotamme ja innostamme teitä. Silloin kun tunnette yksinäisyyttä tai rakkaudettomuutta, siirtykää sydänkeskukseenne ja me olemme siellä odottamassa teidän
täyttämistänne Isä/Äiti Jumalamme säteilevällä rakkaudella. Olen jatkuvasti kumppaninanne.

Olen Arkkienkeli Mikael.