27.7.10

12 ajattelu/toimintamalliaKAKSITOISTA AJATTELU/TOIMINTAMALLIA

Ryhmää (the group) kanavoinut Steve Rother ( www.lightworker.com)
Nettiseminaari-ilmoituksesta 24.7.2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Kun Steve alkoi kanavoida Ryhmää, hänelle annettiin 12 ehdotusta tehokkaaseen työskentelemiseen valossa täysin voimaantuneena.

Tämä aineisto on kirjassa "Spiritual Psychology" ja sitä opetetaan tavallisesti OverLight-kurssilla. Tässä annamme tämän veloituksetta, koska se on meistä tärkeää informaatiota, mikä voi auttaa monia pitämään yllä tasapainonsa edessämme olevina muutos- ja evoluutiopäivinä.

Nämä Ryhmän ehdotukset on suunniteltu saamaan teidät ajattelemaan ja arvioimaan uudelleen, miten toimitte ja olette vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa monilla alueilla. Ne auttavat teitä myös tulemaan hyvin selkeäksi siinä, mitä teette ja miksi. Ennen kaikkea ne pitävät teidät keskittyneenä siihen, mikä on tärkeää kaikissa tilanteissa. Vuosien kuluessa 12 ajattelu/toimintamallista on tullut parantajille muutakin kuin vain ehdotuksia … Niistä on tullut elämäntapa.

Kaikki neljä istuntoa on tarjolla ilmaiskatseluun osana "Fundamental Light" -sarjaa Lightworkerin evoluutiokeskuksessa. Aineisto on jaettu neljään osaan, missä Steve ja Barbara kertovat tarinoita ja esimerkkejä jokaisesta mallista ja siitä, miten niitä sovelletaan päivittäiseen elämään.

-------------

KAKSITOISTA AJATTELU/TOIMINTAMALLIA

Seuraavat 12 mallia parantumisen edistämiseksi viidennessä ulottuvuudessa, on tarkoitettu auttamaan teitä määrittelemään korkeampia totuuksia itsestänne ja pitämään teidät tasapainossa luodessanne toisille tilan itsensä parantamiseksi.

1. KESKITY VOIMAANTUMISEEN

Parantuminen uuden maapallon korkeammissa värähtelyissä voi tapahtua vain, silloin kun jokainen ihminen pitää oman voimansa. Tämä merkitsee, että ensimmäisen huolemme ja aikomuksemme on aina oltava löytää tapoja, jotka auttavat muita ottamatta oman voimaansa.

2. PARANTAMINEN PYYNNÖSTÄ

Kaiken parantumisen edistämisen on tapahduttava vain pyynnöstä. Uudessa energiassa ei ole enää mahdollista edistää toisen parantumista hänen erityisesti pyytämättä sitä.

3. AIKOMUS

Uudessa energiassa parantumista on mahdollista edistää vain korkeimman aikomuksen kera. Muista, että uudella maaplaneetalla ei ole enää salaisuuksia. Näin auttajina meidän on annettava itsemme ja motiiviemme olla täysin näkyviä.

4. HAVAINTOTAPA

Ymmärrä, että sairaus ei ole aina merkki siitä, että jokin on pielessä. On aikoja, jolloin sairautta vaaditaan muutoksen auttamiseksi, ja roolimme on vain auttaa tuon prosessin mahdollistamisessa. On tärkeää tunnistaa, että sairaus on vain yksi terveydentila ja että auttajan on opittava työskentelemään kaikkien tilojen kanssa luodakseen ympäristön, missä terveys vallitsee.

5. TOTUUS

Auttajana on tärkeää puhua aina omaa totuuttaan. Kuitenkin näin tehdessämme meidän on tunnustettava, että totuus kehittyy aina. Näin ollen jätä itsellesi tilaa kasvuun puhumissasi sanoissa ja puhu totuuttasi tavalla, mikä sallii toisten seistä omassa totuudessaan tuntematta sinun totuuttasi uhkaavana. Kunnioita totuuden kaikkia "makuja" riippumatta siitä, miten erilaisilta ne ehkä näyttävät omaasi verrattuna. Muista, että kilpailu on vain pelilaudan polariteettiharhaa.

6. TASAPAINOINEN EGO

Tasapainoinen ego on välttämätön parantumisen edistämisessä. Näin ollen auttajana meidän on välttämätöntä tarkistaa egomme usein ja tutkia totuudenmukaisesi omien toimiemme tai sanojemme motiiveja. Jos egomme kasvaa liian suureksi, se leikkaa meidät irti lähteestämme. Jos se ei kuitenkaan ole riittävän suuri, emme koskaan ota paikkaamme parantajana.

7. EROTTELUKYKY

Meidän on opittava käyttämään erottelukykyä valintojen tekemiseksi tuomitsematta, valvomaan tarkasti, mitä kenttäämme tulee, ja erottamaan valittavaksi vain ne asiat ja ajatukset, jotka sopivat värähtelyymme. Kaikki muu pitäisi päästää irti tuomitsematta. Meidän ei tarvitse olla osana kaikkea. Sen sijaan meidän on opittava valitsemaan vain se, mikä ruokkii ja hoivaa meitä.

8. TURVALLISEN PAIKAN LUOMINEN

Viisaimmat sanat auttajan käytettäväksi ovat: "En tiedä." Näin myös opettaessamme meidän on tehtävä tilaa toisten voimaantumiselle. Kenelläkään meistä ei ole kaikkia vastauksia, mutta yhdessä meillä on pääsy kaikkiin vastauksiin.

9. HAAVOITTUVUUS

Todellinen vahvuutemme parantajana lepää kyvyssä olla haavoittuva. Ihmisyytemme tekee meistä erityisen. Meidän on opittava antamaan tämän loistaa läpi kaikesta, mitä teemme, ja jakamaan virheemme avoimesti toisten kanssa. Näin havaituista heikkouksistamme tulee pian suurimpia vahvuuksiamme.

10. AJATTELUN HALLINTA

Muista, ettemme kenties hallitse päähämme juolahtavia ajatuksia, mutta meillä on täydellinen hallinta siihen, mitä sinne jää. Näin vastuunamme on tulla omien ajatustemme mestariksi ja jakaa tämä prosessi niiden kanssa, joiden kanssa työskentelemme.

11. MOTIVAATIO

On tärkeää ymmärtää, että kaikilla on sama perusmotivaatio. Perimmiltään olemme kaikki kuin pikkulapsia, jotka törmäilevät pimeässä huoneessa etsien ovea takaisin valoon. Helpoin tapa löytää valo satuttamatta toisia on pitää kädestä.

12. VASTUU

Ei ole mahdollista parantaa toista. On mahdollista vain luoda ja tarjota hänelle tila, missä hän voi parantaa itsensä, jos hän niin valitsee. Älä siis ota vastuuta kenenkään muun parantumisesta kuin omastasi. Jos huomaat asiakkaidesi kuluttavan omaa energiaasi, se johtuu siitä, että otat vastuun heidän parantumisestaan. Muista, että vastuu on voimatasapainoa. Auta toisia ottamaan vastuu omasta parantumisestaan, jotta he voivat pitää oman todellisen voimansa.

-----------

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 ja www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.
_________________
Edward Maya: Stereo Love
http://www.youtube.com/watch?v=dy2nBvtkgyE