21.7.10

Sinä olet merkitysURIEL PARANTAA

Kirjoittanut ja arkkienkeli Urielia kanavoinut Jennifer Hoffman (www.urielheals.com)
Uutiskirjeestä 19.7.2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

ARKKIENKELI URIEL: Sinä olet merkitys

Merkityksen etsiminen elämästä on syynä karmakiertoon, jossa yritätte selvittää kokemuksianne tunnekiinnikkeiden kautta, joita teillä on niihin. Matkanne opettaa teille lopulta, ettei näillä kokemuksilla ole mitään merkitystä tai ratkaisua paitsi anteeksiannon kautta. Ja kun annatte anteeksi, päästätte irti kaikista kiinnikkeitä ja merkityksistä ja korvaatte ne hyväksynnällä. Henkiseltä tasolta tämä on sielunne ylösnousemussopimuksen täyttämistä. Mutta egolle joka vaatii merkitystä ja vahvistusta ymmärrykselle, tämä on pelon paikka. Näin teidän on valittava hengen rauhan ja egon merkitystarpeen välillä.

Ego luo merkityksen kolmannen ulottuvuuden harhasta. Hengessä ei ole mitään merkitystä, sillä se on luottamuksen ja uskon paikka. Ego vaatii vahvistusta ja sitä innostaa draaman ja tunnekiinnikkeiden luominen, koska siihen se laittaa energiansa ja sitoutuu. Ego on tekemisen instrumentti ja sen on epämukavaa olla. Se haluaa merkityksen, jotta se voi tehdä lisäyksen selitys- ja syymuistiinsa. Voiko harhassa olla merkitystä? Mitä on elämä ilman merkitystä? Ei mitään, sillä merkityksen tuolla puolen on tietäminen.

Jokainen tilanne innostaa teitä kohtaamaan oman halunne merkityksen saamiseen. Tämä on matka, joka pyörii riittävän hyvyyden, ansaitsemisen, rakkauden saamisen ja rakastettuna olemisen ympärillä. Mitä kukin kokemus on merkinnyt ja mikä oli sen arvo? Antoiko se vahvistusta teille vai muistutti puutteistanne? Ego uskoo, että arvo näkyy hyväksynnän saamisen kautta ja joka kerta kun näin ei tapahdu, ei ole mitään arvoa eikä siksi mitään merkitystä. Niinpä se toistaa tuota kokemusta toivoen sen tulevan merkitykselliseksi. Siirtyäkseen merkityksen yli egon on hyväksyttävä harhan valheellisuus ja päästettävä irti merkitysvaatimuksistaan. Voiko egosta tulla moniulotteinen? Tämä on sen ylösnousemushaaste.

Mitä on elämä ilman merkitystä? Se on joksikin tulemisen ja sallimisen laajentuva matka, missä jokainen voi päästä oman potentiaalinsa rajoille ja sallia sen kaikille muille. Ilman merkityksen ja vahvistuksen tarvetta ei ole tarvetta tunne-energian matalampiin värähtelyihin. Silloin kun polariteetti loppuu, kiinnittyminen pelkoon tulee myös loppuunsa. Tämä sallii rakkauden laajentua ja sen myötä merkityksen etsinnän loppua. Voitteko siirtyä yli egon tarpeesta tietää miksi, korkeampiin puoliinne missä kaikki jo tiedetään? Tämä on vapautumistanne polariteetista, pakosta kokea elämänne egon ja tunteiden kautta ja se sallii energian ilmaisemisen sen ehdottoman rakkauden valon kautta, missä te olette merkitys ja matka on rauhan ja ilon tie.

Kaiut ja harhat

Nykyaika on kokemus kaikkien erillisyysharhojen irtipäästämisestä, jotta voimme muistaa ja yhdistää jumaluuden ihmisyyteen. Yksi irtipäästettävistä asioista ovat menneisyyden kaiut, koska niiden kautta luomme nykytodellisuutemme harhoja. Jos voisimme nähdä elämämme energiavirran, näkisimme saman energian pyörivän ympäri, uudestaan ja uudestaan, ja toistavan kokemuksia huolimatta yrityksestämme tehdä jotain erilaista. Voimme muuttua, mutta ensin meidän on tunnistettava kaikumme ja päästettävä irti kaikesta, mitä uskomme niistä.

Vaikka kaikumme voivat vaikuttaa meistä todelta - ja ne ovat olleet totta jossain vaiheessa - ne ovat itse asiassa valheellisia, koska niissä on yhteinen erillisyysteema. Ja tästä teemasta synnytämme kokemuksia, jotka resonoivat pelon, petetyksi tulemisen, arvottomuuden ja yhteydettömyyden äänien kanssa. Ilman ymmärrystä ja valaistusta nämä luovat tänä päivänä kokemamme todellisuuden - todellisuuden joka resonoi menneisyytemme energian kanssa. Jos emme ole päästäneet irti erillisyydestämme, se mitä elämme tiettynä hetkenä, on harhaa, joka voidaan hälventää valaistumisella.

Menneisyytemme värähtelyjen ja energian ymmärtäminen antaa meille näkemyksen kaikuistamme, jotta voimme lakata toistamasta niitä. Esim. oletteko tulleet petetyksi tässä elämässä? Onko se tapahtunut teille useammin kuin kerran? Tämä on värähtelykaiku, jota pidätte energiakentässänne. Mitä harhoja olette sen kera luoneet? Koetteko puutetta, sabotoitteko omia toimianne, oletteko surullinen ja masentunut, miten ihmiset elämässänne kohtelevat teitä? Miten voitte päästää irti tästä kaiusta, jotta sen vastakohta on totta ja elämänne on ylitsevuotavainen haluamastanne ilosta, rauhasta, rakkaudesta ja menestyksestä?

Ihmismuodon kautta tulkitsemme energian todellisuudeksi, mikä heijastaa sitä värähtelyä, mitä olemme valinneet ilmentävämme tuolla hetkellä, ja siitä tulee elämänkokemuksemme. Tämä ilmentymä joko sisältää kaikujamme tai korkeampaa energiaa ja se on jatkuvasti muuttuva tapahtumien, ihmisten ja tilanteiden yleiskuva. Kun päästämme irti kaiuistamme, päästämme irti riippuvuudestamme menneisyyteen ja teemme tilaa nykyhetkelle. Ja sitten voimme luoda täyttymyksellisen ja iloisen elämänkokemuksen, mikä "raikuu" selkeästi aikomustamme eikä siinä ole tilaa kaiuille.

Onnistumisen merkkejä

Mikään ei tapahdu elämässämme sattumalta, "tyhjästä" tai ilman jonkinlaista omaa panostamme. Universumi ei koskaan luo todellisuutta, mikä on erilainen kuin tiedostamattomin aikomuksemme. Riippumatta siitä, mitä tapahtuu, olemme laittaneet tuon energian liikkeeseen ajatuksella, sanalla, teolla tai uskomuksella. Ja kaikella mitä ajattelemme, sanomme ja teemme, on merkitystä. Miksi siis olemme niin yllättyneitä, kun jotain odottamatonta tapahtuu? Vaikka se vaikuttaa yllätykseltä, se on usein tulema, mitä olemme salaa halunneet (mutta olemme pelänneet puhua siitä) tai jotain, mitä olemme toivoneet, mutta unohtaneet pyytäneemme.

Tulkinnoissa kuulen asiakkaista, joita surettaa odottamattomat tapahtumat - loppunut suhde, työpaikan menetys, petetyksi joutuminen - ja kuitenkin jollain tavalla he ovat halunneet asioiden tässä tilanteessa muuttuvan. Koska emme aina vie loppuun saakka halujamme, toivomme muutosta ja sitten seisoskelemme odottamassa jotain tapahtuvaksi. Tietysti haluamme tämän aina tapahtuvan vaivattomasti ja se tapahtuu - kuitenkin vaivattomuus merkitsee, että universumi toimii siinä, mitä haluamme, ja auttaa meitä luomaan tuon lopputuloksen.

Ja näemme merkit onnistumisesta epäonnistumisena, koska ne ovat haastavia, vievät meidät ulos mukavuusalueeltamme ja pakottavat meidät toimimaan siinä, mitä haluamme. Niinpä pyytämämme työn muuttuminen alkaa nykyisen työmme menettämisenä. Kenties emme pidä työstämme, olemme tyytymättömiä emmekä tunne täyttymystä. Mutta pyydämme nykytyömme olosuhteiden muuttumista eikä se ole aina mahdollista. Meidän täytyy löytää toinen työ, mikä tyydyttää tarpeemme.

Tämä pätee kaikkeen elämänkokemuksessamme. Kun pyydämme energiaa muuttumaan, se muuttuu. Mutta se alkaa muutoksella omassa energiassamme, mikä yleensä merkitsee, ettemme enää sovi nykytilanteeseemme. Universumi ei muuta olosuhteita ympärillämme - se näyttää, missä meidän täytyy muuttua. Ja maanjäristykset nykytodellisuudessamme ovat reaktioita muuttuvaan energiaamme. Nämä ovat onnistumisen merkkejä ja sen sijaan että mietimme, mitä teimme väärin, meidän täytyy katsoa, mitä teemme oikein, ja rakennettava uudestaan maanjäristysten jälkeen tavalla, mikä heijastaa omaa energiaamme.

Vanhempien jälkimainingit

Sain hyvin paljon positiivista palautetta viime viikon artikkeliini niistä valinnoista, joita meidän on tehtävä siinä, miten hoivaamme aikuisia indigolapsiamme (myös kristalleja, mutta vähemmässä määrin). Tuossa artikkelissa puhuin siitä, että vapautamme itsemme aikuisten lastemme hoivaamisesta ja annamme heidän olla aikuinen omassa elämässään. Vaikka suurin osa vastauksia oli samaa mieltä, sain mielenkiintoisen kommentin siitä, miten tämä heijasti omia parantamattomia vanhemmuusongelmiani. Vaikka tämä ei voisi olla kauempana totuudesta, niin se paljasti paljon kirjoittajan ongelmista.

Yksi vanhemman indigon kokemus on myötätunnon, läheisyyden, ymmärryksen ja tunneyhteyden puute omiin vanhempiinsa. Vaikka tämä ei ole totta kaikilla, se on totta suurimmalla osalla indigoista. Vanhempamme olivat kovia, kateellisia, epäystävällisiä, yhteydettömiä ja väkivaltaisia. Sen tuloksena olemme menneet toiseen suuntaan omien lastemme kanssa - kiinnittäen huomiota heidän tunne- ja henkisiin tarpeisiinsa ja haluten kertoa heille, että heitä rakastetaan. Mutta sisällämme elämme jälkimaininkeja ja paloja itsestämme puuttuu, kun yritämme sovittaa omaa elämäämme sen kanssa, minkä annamme lapsillemme.

Tämä auttaa meitä olemaan tukahduttava äiti ja pysymään kiinni lapsissamme, silloin kun heidän tarvitsee oppia löytämään oma tiensä. Siinä ei ole mitään väärää, mutta se estää meitä käsittelemästä omia ongelmiamme vanhempiin liittyen sen sijaan, että heijastamme tarvitsemaamme parannusta lapsiimme. Kun luin yhdeltä kirjoittajalta saamaani viestiä, mietin, miten paljon hänen kokemuksensa vanhemmista heijastui kommenttiin ja miten paljon parantumista hän etsi. Sen rakkauden täytyy tulla jostain, jonka ajattelemme meiltä puuttuvan ja jos emme pysty löytämään sitä sisältämme, yritämme saada sitä toisilta.

Monet indigot kantavat näitä jälkimaininkeja omista vanhemmistaan hiljaisena tunteena, ettei heitä ole rakastettu riittävästi. Ja he ovat tehneet hyvää työtä kasvattamalla uuden sukupolven, joka tietää, että heitä rakastetaan, heillä on rajattomat vaihtoehdot, he voivat luoda oman tulevaisuutensa ja heitä tuetaan kaikin tavoin. Mutta kuka tukee meitä? Kun päästämme irti lapsistamme, kohtaamme oman rakkaustarpeemme, minkä olemme pystyneet siirtämään syrjään täyttämällä heidän tarpeensa. Koska olemme tällä hetkellä päästämässä irti kaikesta, mikä seisoo tiellämme, meitä pyydetään päästämään irti myös tästä, antamaan anteeksi vanhemmillemme, kohtaamaan rakkaustarpeemme ja sitten luomaan sen itsellemme, jotta luomme tilaisuuden, mikä sallii toisten antaa sitä rakkautta, mitä olemme etsineet.

-----------

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 ja www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.