21.10.10

Hoffmann: Etsikää mieli avoinnaURIEL PARANTAA

Kanavoinut ja kirjoittanut Jennifer Hoffman ( www.urielheals.com)
Uutiskirjeestä 18.10.2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

ARKKIENKELI URIEL: Etsikää mieli avoinna

Kun avaatte sydämenne vastaanottamaan ja luotte tilan, missä sallitte ulottuvillanne olevan rajattoman yltäkylläisyyden siunata teitä, teidän on myös avattava mielenne, jotta voitte tunnustaa, että on suurempia mahdollisuuksia kuin ajattelunne rajoittamat vaihtoehdot. Silloin kun sydän haluaa sellaista, minkä mieli uskoo mahdottomaksi, unelmanne näyttävät aina olevan ulottumattomissanne, koska ette voi ilmentää sellaista, mitä ette pidä mahdollisena itsellenne. Sydämenne ja mielenne on oltava tasapainossa rajattoman yltäkylläisyyden, ilon ja rakkauden luomiseksi ja unelmienne toteuttamiseksi.

Avoin sydän nousee kolmannen ulottuvuuden yläpuolelle ja luo korkeammista värähtelyistä, jotka sallivat ihmeiden ilmentymisen. Ilman kolmanteen ulottuvuuteen suljetun mielen suostumusta ja tasavertaista osallisuutta toiveitanne rajoittaa mielen tuomitseminen. Rajaton luominen on kohtalonne ja tämä on todellisessa harmoniassa sydämenne kanssa. Teidän on avattava mieli salliaksenne sen olla samalla luomistasolla sydämen kanssa tai muuten tunnette olevanne jumissa ja rajoittunut elämänne joka alueella.

Miten voitte ilmentää sydämenne toiveen, jos mieli ei kuuntele sen ääntä? Ollessaan suljettu mieli ei voi päästä mahdollisuuskenttänne korkeampiin ulottuvuuksiin, mistä löydätte kaiken, mitä ei ole tällä hetkellä elämässänne. Kaikki mitä haluatte, on mahdollista, ja toive siitä tulee sydämestä. Suljettu mielenne näkee sen mahdottomaksi, avoin mielenne on samaa mieltä sydämen kanssa ja luo ajatuksia, jotka tekevät toiveesta mahdollisen.

Ilman sydämen ja mielen välistä tasapainoa teistä tulee rajallinen luoja, joka on maadoittunut siihen, minkä tunnette mielen logiikan ja älyn kautta. Sydän on täynnä unelmianne ja se sisältää lupauksen ilosta ja rakkaudesta, mikä on syntymäoikeutenne, mutta niiden toteuttaminen lepää mielessä - niissä ajatuksissa, joita lähetätte luomaan sydämenne toiveita. Sallikaa mielenne olla yhtä avoin kuin sydämenne ja silloin kun sydän puhuu teille elämänne mahdollisuuksista, mieli pystyy laajentamaan ajatteluaan sisältämään unelmanne ja löydätte etsimäänne yltäkylläisyyttä, iloa ja rakkautta.

Kuka välittää sinusta?

Jokainen välittämisalueellamme on sellainen, jonka kanssa meillä sielusopimus tai karmavelvoite tai jolle olemme tehneet valan tai lupauksen yhdessä tai useammassa elämässä. Vuorovaikutuksen luonteesta riippuen voimme tuntea vastuuta hänestä tai uskoa, että olemme tehneet jotain, mikä vaatii sovitusta. Halutessamme täyttää nämä velvoitteet kohdistamme koko energiamme häneen ja unohdamme, että meillä on velvollisuus myös itseämme kohtaan, tämän kierron lopettamiseksi ja karman selvittämiseksi. Ilman tätä ymmärrystä olemme loputtomassa kierrossa, missä yritämme huolehtia toisista ja sivuutamme omat tarpeemme.

Kaikki elämämme sisältävät parantumismahdollisuuden, mutta ellemme tunnista myös velvollisuuttamme parantua itse - mikä osoitetaan meille toisten sanojen tai tekojen ilmaisemana parannusvaatimuksena - keskitymme yrittämään korjata sellaista, minkä uskomme olevan rikki tai puuttuvan heidän elämästään. Tiedämme yhteisestä energiastamme, että olemme ehkä tukeneet heidän avuttomuuttaan tai voimattomuuttaan jollain tavalla ja haluamme korjata heidät. Mutta he ovat myös vastuussa oman energiansa puhdistamisesta ja aktiivisen roolin ottamisesta omien ongelmiensa ratkaisemisessa.

Kun osallistumme toisten tarpeisiin, yritämme saada anteeksi heiltä roolimme heidän tuskassaan ja unohdamme, että hekin ovat osallistuneet tähän prosessiin. Kuten sanonta kuuluu, "tangoon vaaditaan kaksi". Mitä tahansa on ilmennyt välillämme, se oli yhtä paljon heidän vastuullaan, joskus enemmänkin. Joka suhde jossa tunnemme, että meidän on huolehdittava toisesta, sisältää vihjeitä omaan parantumiseemme ja vapautumiseemme. Mitä meidän on tehtävä itsellemme tilanteen loppuunsaattamiseksi sen sijaan, että olemme mukana loputtomassa antamiskierrossa, mikä ei koskaan anna meille, mitä tarvitsemme?

Meidän on muistutettava itsellemme, että jokaiseen suhteeseen on koodattuna informaatiota, mitä tarvitsemme omaa parantumistamme varten. Sopimustemme täyttäminen ei ole riippuvainen toisten hyväksynnän saamisesta - voimme tehdä päätöksen lopettaa karmakierto ja antaa toisten olla vastuussa omista teoistaan. Emme saa koskaan lisäpisteitä kärsimyksestä ja kiinnittämällä huomiota omiin tarpeisiimme varmistamme, että saamme tarvitsemamme välittämisen ja energiamme menee sinne, missä se voi parhaiten palvella omaa kasvuamme ja parantumistamme.

Kun tällä viikolla ajattelet jotakuta, josta tunnet vastuuta, kysy, mitä lupauksia yrität täyttää, ja muista, että et tarvitse hänen lupaansa tai hyväksyntäänsä antaaksesi anteeksi itsellesi ja vapauttaaksesi itsesi velvoitteista, joita olet luonut hänen kanssaan.

Merkityksellisen merkitys

Opin hyvin paljon vuorovaikutuksestani asiakkaiden kanssa, koska usein heidän saamansa informaatio sisältää viestejä myös minulle. Ja olen huomannut, että eri asiakasryhmillä on samanlaisia kysymyksiä. Viime aikoina kysymykset ovat koskeneet sitä, mikä on merkityksellistä heille, mitä tämä edustaa heidän elämässään ja haluavatko he pitää sen vai päästää siitä irti. Tämä on erittäin suuri kysymys, koska olemme halukkaita panostamaan paljon aikaa ja energiaa siihen, mikä on merkittävää meille. Mutta teemme sen esittämättä toista kysymystä: mitä se merkitsee minulle ja miksi? Se mitä pidämme merkittävänä, voi joskus olla tapa, mihin sitoudumme kysymättä itseltämme "miksi".

Viimeiset kaksi vuotta olen kamppaillut muuttopäätöksen kanssa, mutta vasta parilla viime viikolla olen alkanut käsittää, miksi se oli niin suuri ongelma minulle. Muuttaminen paikkaan, minne tunnen kuuluvani ja missä tunnen oloni mukavaksi, on syy muuttohaluuni, mutta haluan myös muuttaa samanlaiseen kotiin, minkä nyt omistan. Se on merkityksellistä minulle, mutta eri syistä jotka tunsin ennen kaivautumistani sieluun.

Koti merkitsee minulle vakautta ja turvaa, asioita joita minulla ei ollut lapsuudessa. Itse asiassa vanhempani eivät koskaan edes omistaneet kotia - osittain isäni työn vuoksi ja siksi, että kummallakin vanhemmallani oli epävakaa lapsuus eivätkä he koskaan harkinneet ostamista. Kotini paikan tietäminen, paikka mihin voin laittaa jalkani ja missä voin omistaa tilani, on merkityksellisiä minulle, koska se merkitsee tietoa, missä asun (olemme muuttaneet paljon) ja että minulla on vakaa perusta. Mutta siitä on tullut tapa, mikä pitää minut jumissa yhteen paikaan, silloin kun olisin onnellisempi jossain muualla.

Kaiken menossa olevan myötä ei ole mikään ihme, että minun on vielä hankittava uusi "myytävänä"-kyltti, jonka tuuli puhalsi pois kuukausi sitten. Tämä oivallus tuo helpotuksen, koska nyt voin luottavaisin mielin myydä kotini ja muuttaa tietäen, että kykenen luomaan tämän perustan sinne, missä asun.

Mikä on merkityksellistä sinulle elämässäsi - mille annat aikaasi, energiaasi ja huomiotasi - ja tiedätkö, miksi se on tärkeää? Voisiko se olla kätketty syy joidenkin elämäsi liiketukkeiden takana? Kun mietit merkitystä jonkin merkityksellisenä pitämäsi taustalla, saatat löytää vastauksia tärkeisiin kysymyksiin, jotta voit luottavaisesti siirtyä eteenpäin elämässäsi ja luoda tietoisesti merkityksellisiä kokemuksia, jotka tukevat unelmiasi.

Lapsenne valitsivat teidät

Hyvin monet vanhemmat kirjoittavat minulle siitä, miten he ajattelevat olevansa huonoja vanhempia, koska he ovat eronneet, kamppailevat taloudellisesti, tuntevat, etteivät he pysty tyydyttämään lastensa tarpeita, eivät tee oikeita asioita tai täytä velvollisuuksiaan vanhempina. Tiedän, ettei tämä ole totta, koska lapset ja vanhemmat valitsevat toisensa yhteisten tarpeidensa perusteella ja saadakseen kokemuksia, joita he tarvitsevat parantumiseen, sekä muodostaakseen sen karman, mikä heidän on käsiteltävä. Se mitä koette vanhempana ja huoltajana tällä hetkellä, oli teidän ja lastenne tiedossa, ennen kuin he valitsivat teidät vanhemmikseen.

Vaikka olisitte pennitön, koditon ja eläisitte autossanne, se on osa kokemusta, jonka lapsenne tarvitsevat teiltä osana sielunsa matkaa. Uudella lapsisukupolvella on myötätuntoinen sydän ja joidenkin heistä tarvitsee kokea kärsimystä, jotta he voivat paremmin ymmärtää, miten toiset kärsivät. Joidenkin tarvitsee elää yksinhuoltajan kanssa, isän tai äidin, jotta he voivat muodostaa tuota energiaa itsessään näkemällä sen toimivana vanhemmassaan. Toiset haluavat oppia, miten saavuttaa voitto kamppailusta, koska he ovat epäonnistuneet siinä entisessä elämässä, joten he valitsivat vanhemman, joka voi opettaa heille taloudellisen, tunnepuolen, fyysisen tai henkisen kamppailun kokemisesta ja voittamisesta.

Yhdistämme usein hyvän vanhemmuuden kaiken sen antamiseen, mitä luulemme lastemme tarvitsevan aineellisella tasolla, ja unohdamme, että hekin ovat sieluja omalla polullaan. Kaikki mitä he kokevat kanssanne, on osa tuota polkua. Heidän oppimisensa ei ala aikuisena. Se alkaa ennen hedelmöitystä, kun he valitsevat elämänkokemuksensa yksityiskohtia. Niihin sisältyy vanhemmat, jotka ovat heidän parhaimpia opettajiaan niissä oppitunneissa, joita heidän tarvitsee oppia, ja siinä työssä, mitä heidän tarvitsee tehdä.

Silloin kun ajattelette, että te ette ole hyvä vanhempi, voitte muistaa, että nämä valinnat ovat tahallisia ja hyvin harkittuja. Valitsitte toisenne, koska voisitte olla heidän tarvitsevansa vanhempi, ja suostuitte osallistumaan kaikkeen siihen, mitä teette tällä hetkellä. Virheitä ei siis tapahdu ettekä te tuota pettymystä lapsillenne. Itse asiassa, luultavasti ylitätte heidän odotuksensa ja teette juuri sitä, minkä tekemiseen he teitä tarvitsevat. Sen sijaan että tuomitsette itsenne vanhempana, olkaa kiitollinen siitä, että teette täydellistä työtä ja elämä joka teillä on lastenne kanssa, on sellainen, jonka he valitsivat kanssanne.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.
_________________
Hurts:Better Than Love
http://www.youtube.com/watch?v=-Rg_FgbSUeU&feature=related
Hurts:Wonderful Life
http://www.youtube.com/watch?v=KkyeXK5zQcI&feature=related