4.5.11

Hoffman: Minä Olen ja Toukokuun energiatURIEL PARANTAA

Kanavoinut ja kirjoittanut Jennifer Hoffman ( 
www.urielheals.com)
Uutiskirjeestä 2.5.2011
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

ARKKIENKELI URIEL: Kuka olet?

Joka hetki, joka tilanteessa, jokaisen ihmisen kanssa ja joka ajatuksessa olet jokin aspektisi. Jotkut näistä ovat maadoittuneet henkeen, toiset ihmisyyteen. Jotkut ovat maadoittuneet menneisyyteen, toiset nykyhetkeen. Jotkut aspektisi heijastavat matalinta värähtelyaspektiasi ja toiset korkeimpia energioitasi. Se kuka olet, on kokoelma energioista - jokainen on ilmaisumahdollisuus ja valitset sen, mitä haluat ilmaista, riippuen aikomuksesta itsesi ja todellisuutesi osalta.

Silloin kun ilmaiset aikomuksen toteuttaa korkeimman potentiaalisi, sinun on yhdistyttävä energiatasoille, jotka sallivat tämän potentiaalin tulla todellisuudeksesi. Ja näillä kerroilla voit hämmentyä ja tuntea olevasi jumissa, koska tämä ei ehkä ole mukava tai tuttu energiatila sinulle. Jos olet pidätellyt lahjojasi, rajoittanut energiailmaisuasi tai tukenut toisten tarpeita, omassa energiassasi ja voimassasi oleminen voi olla ylivoimaista ihmisaspektille. Vaikka tiedät sinulla olevan voimaa, se miten paljon voimaa on käytettävissäsi ja mitä tehdä tuolla voimalla, voi olla haastavaa.

Olet oma aspektisi koko ajan ja tässä ilmennät todellisuutesi. Jos koet puutetta, niin olet se aspekti, joka uskoo, ettet ole suurempien siunauksien arvoinen. Jos tunnet voimattomuutta, niin ilmaiset sitä aspektia, joka pelkää voimaasi tai on tietämätön siitä. Jos tunnet olevasi ei-rakastettu, niin ilmaiset aspekteja, jotka uskovat, ettet ole rakkauden arvoinen. Siinä mitä olet joka hetki, yhdistyt energioihin ja värähtelyihin, jotka sallivat sinun ilmaista tuota aspektia. Muutos siinä, kuka haluat olla, niissä energioissa joita haluat ilmaista, voimaannuttaa transformaatiosi.

Kaikki asiat ovat mahdollisuus sinulle, matalimmista korkeimpiin värähtelyihin, suurimmasta pienimpään todellisuuteen, voimakkaimmasta voimattomimpaan energiailmaisuun. Jokainen näistä on mahdollinen todellisuus ja sinun todellisuutesi heijastaa sitä, mikä on sinulle mukavinta joka hetki. Mutta silloin kun sinusta tulee tietoisempi henkisestä valostasi, sisäinen voima ja voimakkaampien aspektiesi läsnäolo luovat tilaisuuden niiden ilmaisemiseen ja niistä tulee todellisuuttasi. Ei ole huonompaa tai parempaa kuin joku toinen, kaikki ovat osa energiakenttääsi ja oikein sinulle, silloin kun valitset ilmaista niitä. Mutta silloin kun olet voimakkain itsesi, sallit ihmisyytesi kumppanina olla jumalaisten aspektiesi ja tulet kanssaluojaksi, mikä on jumalainen kohtalosi, otat vastaan voimakkaimman aspektisi ja sallit sen olla se, kuka olet kullakin hetkellä.
Minä olen vai olenko minä?

Kaksi pientä sanaa "minä olen" sisältävät avaimen sen ilon, rakkauden, yltäkylläisyyden, menestymisen ja täyttymyksen salaisuuteen, mikä on syymme olla täällä. Tiedämme, että nämä sanat ovat voimakkaita, ja käytämme niitä lukemattomia kertoja joka päivä luomaan todellisuuden, missä elämme. Etsimme elämässä totuutta. Haluamme tietää, että henkisen puolemme voimakas "minä olen" voi soveltaa aineellista maailmaa ja se tekee sen riippumatta siitä, teemmekö sen tietoisesti vai tiedostamatta. Mutta se on tehokkainta, silloin kun käytämme näitä sanoja vastauksena kysymyksen sijasta.

"Olenko minä?" ei ole tehokas tapa lähestyä totuuden etsintää. Itse asiassa, se on kysymys, jonka vastauksena on toinen kysymys. Olenko minä voimakas? Olenko minä rakkauden arvoinen? Ansaitsenko saada kaiken, mitä haluan? Nämä kysymykset ovat tärkeitä meille, mutta ne tulevat paikasta, missä epäilemme ja haluamme vahvistusta. Seuraava askeleemme tästä näkökulmasta on löytää joku, joka antaa meille myönteisen vastauksen. Mutta tiedämme, että se ketä ja mitä vedämme puoleemme, peilaa omaa energiaamme, joten löydämme niitä, jotka eivät pysty vastaamaan kysymykseemme, koska heillä on sama kysymys.

Silloin kun käytämme "minä olen" -sanoja kysymysmuodossa, pyydämme universumilta lupaa olla, kuka olemme, ilmentääksemme sitä voimaa ja läsnäoloa, mitä haluamme saada elämäämme. Haluamme sen totuuden, minkä ajattelemme mahdolliseksi totuudeksi, mitä elämme. Mutta emme tarvitse lupaa eikä kukaan, universumi mukaan luettuna, voi antaa meille lupaa olla, kuka olemme ytimessämme. Olemme sitä ilmaisemalla "minä olen" -energiaa ja meidän on muutettava epäilyksemme luottamukseksi, pelko uskoksi ja seistävä tiukasti sen tietämisessä, että totuutemme on totta meille, silloin kun voimme julistaa sen luvan kysymisen sijasta.

"Minä olen" on hyvin voimakas fraasi, koska se on aikomuksemme julistamista. Se puhuu totuudestamme, minkä vuoksi meidän täytyy aina käyttää sitä hyvin harkiten. Sanoilla "minä olen" luomme todellisuuttamme ja vedämme puolemme kaikkea, mikä resonoi sen kanssa. Se mikä seuraa "minä olen" -sanoja, on totuus meille ja universumi reagoi energialla saadakseen sen tapahtumaan. "Minä olen" -sanoilla pidämme jalat maassa, julistamme itsemme ja totuutemme. Onko se sitä, mitä oikeasti haluamme? Olemmeko tietoinen tämän valinnan voimasta? Vaikka emme saakaan lupaa, saamme tuloksia ja silloin kun luomme vähemmän, mitä haluamme, tiedämme, että olemme esittäneet kysymyksen aikomuksemme julistamisen sijasta ja puhuneet epäilystä tietämisen sijasta. Sitten teemme seuraavasta aikomuksesta sellaisen, mikä maadoittaa meidät totuutemme korkeimpaan aspektiin.
Toukokuun energiat

Merkuriuksen perääntyessä haastavasti melkein koko ajan huhtikuu ei ollut helppo. Olemme saattaneet saada voimallisia oppitunteja sellaisista asioista irtipäästämisessä, jotka eivät palvele meitä, toisten näkemisessä sellaisina, kuin he ovat, ja toisten hyväksymisestä omassa energiassaan ja valossaan. Nämä kaikki vievät meidät takaisin itseemme ja siihen, mitä haluamme elämässämme. Polkumme on yksilöllinen ja vaikka meillä saattaa kulkea toisia rinnalla, meidän on opittava laittamaan itsemme etusijalle. Tämä on voitu osoittaa meille useamman kerran huhtikuussa ja tämä asettaa perustan sille, mitä toukokuussa tapahtuu. Ja koska Merkurius on varjoalueellaan 11.5. saakka, teillä saattaa olla muutamia lisätilaisuuksia sen tekemiseen.

Tässä kuukaudessa on kyse suunnitelmien laittamisesta liikkeeseen, siirtämisestä sivuun kaikki tarve tehdä toisten puolesta ja olemisesta heidän elämässään valona tai läsnä tavoilla, jotka eivät ota energiaa omalta tarkoitukseltamme. Kun siirrymme pidemmälle tähän vuoteen, tarvitsemme kaiken energiamme tukemaan elämämme visiota ja toteuttamaan aikomuksemme saada sitä iloa, rakkautta ja yltäkylläisyyttä, mitä haluamme. Olemme huomanneet tänä vuonna, että energiamme antaminen toisille ottaa sen pois omalta tarkoitukseltamme. Se mitä yritämme tehdä heidän puolestaan, vie pois kykyämme olla läsnä omassa elämässämme.

Vuoden tapahtumat tähän mennessä ovat ehkä hämmentäneet meitä vielä lisää elämämme tavoitteista ja siitä, mitä oikeasti haluamme. Ajatus toimeen ryhtymisestä saattaa olla liikaa, koska vaikka olemme ehkä valmis siihen, meillä ei ole aavistustakaan suunnasta. Toimeen ryhtyminen on prosessi, mikä alkaa olemisella, ei tekemisellä. Tekeminen on tulos. Meidän on "oltava" asettamalla aikomus ja muodostamalla energia suunnallemme. Käyttäkää siis tämä kuukausi tottuaksenne vapauteenne, löytääksenne voimanne, muodostaaksenne rajanne ja asettaaksenne perustan sille, mitä haluatte tehdä.

Kun aloitamme kuukauden energisellä vivahteella, meillä on liikevoima käytössämme. Ensin meidän täytyy tottua olemaan omassa energiassamme, vapaana häiriötekijöistä ja energiarasitteista. Jos emme anna energiaa toisten unelmille, meillä on tarvitsemaamme aikaa ja energiaa toteuttaa omamme. Miten voimme olla voimakkaita omassa elämässämme? Miltä unelmamme näyttävät? Mikä on ensimmäinen askel, toinen jne.? Jos on liian ylivoimaista nähdä suuri kuva, niin mitä ovat pienimmät askeleet, joita voimme ottaa pysyäksemme joka päivä yhteydessä visioomme elämästä, täyttääksemme tarkoituksemme ja ollaksemme läsnä energiassamme joka päivän joka hetki? Kuten sanoin vuoden 2011 ennusteissa, kesäkuusta elokuuhun on voimakasta aikaa ja toukokuu on valmistautumisaikaa, kun huhtikuun loppumiset viitoittivat tietä uusille aluille. Siispä valmistautukaa, keskittykää, olkaa rauhassa, uneksikaa suuria ja viettäkää upea kuukausi!
Heräämisen sukupolvet

Jokainen uusi sukupolvi alkaen niistä, jotka ovat nyt aikuisia indigoita ja kristalleja, ovat esittäneet roolia ihmiskunnan heräämisessä hengelle. Indigojen roolina oli tuoda huomio siihen, mikä maailmassa oli pielessä, ja innostaa meitä ryhtymään toimeen, muuttamaan sitä, miten näemme standardit ja odotukset sekä olemaan yhdistyneempi ja luomaan tasapainoisemman maailman. Kristallit laittoivat meidät kosketuksiin oman intuitiomme, empatiamme ja energioidemme kanssa ja he aloittivat verhon nostamisen ihmisyyden ja hengen väliltä luomaan tietoisuutta ihmiskunnan jumalaisesta keskuksesta. Ja meillä on uusia sukupolvia, jotka vievät meitä pidemmälle tässä heräämisprosessissa.

Nämä uudet sukupolvet ovat avoimempia ja äänekkäämpiä henkisistä yhteyksistään eivätkä he pelkää puhua totuuttaan. Monet heistä ovat hyvin nuoria ja heidän tietämyksensä henkisistä asioista voi tulla vain syvän ymmärryksen ja yhteyden paikasta. Heidän nuori ikänsä sallii heidän itse asiassa olla voimakkaita ja uskomattomia lähteitä ja he keräävät paljon huomiota. Ihmiset uskovat heitä ja he voivat antaa todisteen siitä, mitä he tietävät. Monet ovat menneet julkisuuteen henkimaailman totuuksista ja ovat muuttaneet jopa kyynisimpien skeptikkojen mieltä.

Siinä missä sukupolvet ennen näitä uusia lapsia ovat enimmäkseen keskittyneet aineelliseen maailmaan, nämä lapset ovat hyvin kehittyneitä, maadoittuneita henkiseen tietoonsa eivätkä pelkää puhua siitä, mitä he tietävät, riippumatta siitä, kuuntelevatko ihmiset vai eivät. Kaksi asiaa auttaa heitä, alkaen heitä edeltävien sukupolvien työstä. Ja heillä on tukea antavat vanhemmat tai isovanhemmat, jotka uskovat heihin ja ovat avoimia heidän informaatiolleen. Ilman tätä tukea näillä lapsilla ei olisi samaa tehokkuustasoa tai he eivät saavuttaisi samaa yleisöä.

Riippumatta siitä, kuulemmeko 8-vuotiaasta college-opiskelijasta, katselemme taiteellista tai musikaalista ihmelasta videolla tai luemme lapsen käynnistä taivaassa tai menneen elämän kokemuksista, nämä lapset muuttavat sitä, miten maailma näkee heidän henkisen yhteytensä. He eivät tee sitä yksin - me olemme täällä auttamassa heitä ja he jatkavat meidän hämmästyttämistä kyvyillään, joita he eivät näe poikkeuksellisina, koska tätä he ovat. Kun kuulette näistä lapsista, olkaa kiitollinen heidän läsnäolostaan, koska he vievät meidät läpi henkisen matkamme seuraavista askelista. Ja muistakaa, että he ovat teidän laillanne erilaisia kuin muut, mutta heidän ei tarvitse sopeutua, koska maailma kerääntyy lopulta heidän ympärilleen ja jonain päivänä he eivät enää ole poikkeuksia, koska uusia sukupolvia tulee auttamaan ihmiskuntaa siirtymään vielä lähemmäs kanssaluomista ja taivasta maan päällä.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: 
www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.