25.8.11

Hoffman: Uriel parantaaURIEL PARANTAA

Kanavoinut ja kirjoittanut Jennifer Hoffman (www.urielheals.com)
Uutiskirjeestä 22.8.2011
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

ARKKIENKELI URIEL: Ole oma itsesi

Viesti olla oma itsensä saattaa olla hyvin ilmiselvä. Tietenkin olet oma itsesi, mitä muuta voit olla? Mutta sinussa on monia puolia ja voit olla mikä tahansa niistä, minkä valitset. Elämässä ilmennät monia eri puoliasi, joista toisista pidät ja toisista et pidä lainkaan. Itsesi ruumiillistuu kehoon eikä se ole muuta kuin tietyn energian ilmaisemista. Niinpä kun energiasi muuttuu, muuttuu myös se itsen puoli, jota voidaan ilmaista kauttasi.

Puolesta jonka valitset, tulee itsesi ilmaisemista - miten ilmaiset energiaa fyysisessä muodossa. Energia ilman muotoa on mahdollisuus ilman tarkoitusta, mutta energia etsii aina muotoa ilmaisemisen kautta. Niinpä vaikka ehkä haluat ilmaista vain korkeimpia puoliasi, ne jotka vaativat parantamista ja transformointia korkeampiin värähtelyihin - mikä on elämänmatkasi tarkoitus - etsivät ensimmäisinä muotoa ja tämä on ärsyttävää. Toisten kanssa tätä ilmaistaan sielunkumppanisuhteissa, itsessäsi kyse on usein valinnasta, joka sinun on pakko tehdä, vaikka myöhemmin ihmettelet, miksi valitsit tuon polun.

Se itsen puoli etsii ilmaisua, joka etsii parantumista. Sitten kun se on tehty, itsen toinen puoli on ulottuvilla - eri värähtelytasolla, jos menneisyys on selvitetty ja anteeksiannettu. Niin kauan kuin katumus on läsnä, tuo itsen puoli on edelleen aktiivinen ja sen värähtelytaso on voimakkain (vaikkei se ole korkein) ja se liikkuu vetämään puoleensa parannusta. Tietoisella aikomuksella voit valita sen itsen, jonka kautta elät. Haluatko elää ilossa, menestyä, olla yltäkylläinen ja tuntea voimaa? Se on yksi itsen puoli, joka on mahdollinen. Toisia voivat olla mm. haasteet, puute ja voimattomuus.

Mikä itse valitset olla? Voit valita minkä tahansa ja kaikki valinnat ovat oikeita sinulle, kun ne on valittu. Se puoli minkä valitset, sopii joka hetki energiavärähtelytasollesi. Voit olla itsesi korkein tai matalin puoli tai jotain siltä väliltä. Voit valita voiman tai voimattomuuden, yhteyden tai yhteydettömyyden, rakkauden tai pelon ja kaikki valinnat ovat oikeita ja niillä on tarkoitus elämäsi polulla. Lopulta kaikki valitsevat itsensä korkeimman puolen, koska kun parantuminen, kasvu ja transformaatio on tehty, kaikki itsen muut puolet antautuvat ehdottomalle rakkaudelle ja tämä on taivas maan päällä.

Todellisuuden manipuloiminen

Silloin kun hyväksymme tai torjumme jonkin, teemme valinnan seurata yhtä polkua toisen sijasta, koska jokainen valinta vie meidät eri polulle. Vaikka emme voi koskaan olla täysin tietoisia valinnan lopputuloksesta, koska tuo tietoisuus tulee, sitten kun olemme kokeneet sen tulokset, voimme ns. manipuloida tuloksia hyväksymällä jo, ennen kuin valintatilanne esitetään. Tähän prosessiin liittyy eräänlainen ajan ja paikan vääristymä, mihin jokainen meistä kykenee, mutta harvoin käytämme sitä.

Näemme ajan ja paikan kiinteinä tekijöinä aineellisessa maailmassa, mutta ne ovat oikeasti vain risteyskohtia, jotka perustuvat siihen, minkä olemme valmis hyväksymään todeksi. Yksinkertaisesti ilmaistuna se minkä näemme valintatilanteina, jotka voimme hyväksyä tai torjua, ovat itse asiassa ajan ja paikan risteyksiä, mitkä olemme luoneet uskomuksillamme, ajatuksillamme ja havainnoillamme siitä, miltä maailman pitäisi meistä näyttää. Toinen vaihtoehtomme on kuvitella, miltä maailma voisi näyttää, ja se luo täysin erilaisen valintajoukon.

Koska olemme todellisuutemme perimmäisiä luojia, jokainen vaihtoehto jonka voimme hyväksyä tai torjua, alkaa meistä. Jos asetamme todellisuudellemme ehdot tai rajat, mihin liittyy aikomusvoimamme käyttäminen ja kykymme määrätä energiavärähtelymme, luomme mahdollisia valintatilanteita, jotka voimme hyväksyä tai torjua. Niinpä jos päätämme, että vaihtoehtoihimme sisältyy esim. moottoripyörä, niin voimme valita eri malleista ja tyypeistä, joita voi tulla meille eri tavoin. Mutta ilman tuota alkumääräystä, moottoripyörät eivät ole vaihtoehtojemme joukossa, koska emme ole tehneet niitä mahdollisuudeksi.

Tämä ulottuu elämämme jokaiseen osaan ja avaa meidät oivaltamaan, että vaikka emme voi aina tietää valintamme tuloksia, voimme määrätä, mistä meidän on valittava. Jos meistä tuntuu, että meillä on vain huonoja tai haastavia vaihtoehtoja edessämme, on aika palata siihen, millaisia vaihtoehtoja luomme. Jos haluamme upeita vaihtoehtoja hyväksyttäväksi tai torjuttavaksi, niin meidän täytyy luoda upeiden vaihtoehtojen joukko. Sitten voimme saada vaihtoehtoja, jotka voimme luottavaisesti hyväksyä tai torjua, koska ne resonoivat korkeimman hyvämme kanssa ja siirtävät meidät tarkoituksemme suurempaan kokemiseen, potentiaalimme korkeimmissa puolissa.

Lisää perääntymishulluutta?

Tämä on ollut rankka Merkuriuksen perääntymisjakso ja se loppuu tällä viikolla, vaikka varjojakso jatkuu 9.9. saakka. Tämä tapahtuu vähintään kolme kertaa vuodessa, joten se ei ole harvinainen ilmiö, mutta kohonnut tietoisuutemme ja suurempi herkkyytemme energialle tekee tästä vaikeamman, koska olemme tietoisempia tapahtuvista muutoksista, virittyneempiä muutoksiin ympärillämme ja enemmän mukana niissä, koska olemme yhdistyneempiä kaikkeen, mitä tapahtuu, sen pienen osan lisäksi, mikä on varsinainen osallistumisemme.

Tämä korostunut herkkyys tekee meistä tietoisen muutoksista, joita tapahtuu meissä ja muissa. Tunnemme heidän tuskansa, epäilynsä ja hämmennyksensä ja jos pelkäämme, voimme ottaa sen henkilökohtaisesti. Tätä transformaatiota eivät koe vain ihmiset, jotka ovat olleet henkisellä polulla - sen kokee jokainen. Ja jokainen reagoi ymmärrystasonsa mukaisesti. Niinpä joku joka yhtäkkiä päättää, ettei jokin suhde ole enää oikea hänelle tällä hetkellä, saattaa tuntea epäilystä ja hämmennystä omasta kyvystään olla suhteessa. Mutta vastaanottavassa päässä olevalle henkilölle se on eri juttu.

Olen kirjoittanut jonkin aikaa, että jokainen tuntee pian sen transformaation, jota olemme käyneet läpi ainakin viimeiset viisi vuotta, ja se aika on täällä. Ja toiset kokevat tämän transformaation pelkosuodatintensa läpi ja heidän on tartuttava omaan energiasopusointuunsa ja vilpittömyyteensä. He tekevät valintoja, joihin me sisällymme tai emme sisälly. He toimivat omasta pelostaan ja voivat päättää, että heidän elämänsä on väärä heille ja he hylkäävät sen ja meidät. Heistä voi tulla niin erilaisia, ettemme voi enää olla heidän kanssaan.

Ja kun jatkamme omaa transformaatiotamme, saatamme päättää, että elämämme ei ole enää oikea meille, että ihmiset joita meillä on ympärillämme - myös perhe - ovat niin kaukana värähtelystämme, ettemme voi enää yhdistyä heihin millään tavalla. Eroaminen voi olla vaikeaa, mutta se mitä poistuu, korvataan sellaisella, mikä sopii energiaamme, ja tämä on meille aikaa keskittyä siihen yhteisö-, yhdistymis- ja suhdetasoon, minkä haluamme elämäämme, jotta voimme saada ympärillemme ihmisiä, joiden kanssa voimme ja haluamme yhdistyä ja jotka voivat ja haluavat yhdistyä meidän kanssamme.

Uhriuden poisoppiminen

Vastauksena viime viikon indigo/kristalliviestiin yksi äiti kirjoitti ja kysyi, miten hän voisi lakata tukemasta tyttärensä uhriutta, vaikka tällä oli kaikki syy tuntea itsensä uhriksi. Miten hän voisi vahvistaa hänen tunteensa ja sallia hänen vapautua niistä tuntematta sääliä häntä ja tapahtumia kohtaan? Miten hän voisi opettaa tytärtään nousemaan kokemuksensa yli voimakkaana, samalla käsitellen omaa syyllisyyttään äitinä, joka ei voinut suojella häntä? Ja opettaa tytärtään olemaan varovainen maailmassa, missä meidän on usein opetettava lapsiamme pelkäämään suojellaksemme heitä niiltä, jotka haluavat vahingoittaa, mutta meidän ei pidä saada heitä tuntemaan oloaan uhriksi maailmassa.

Monet lapset kokevat elämäntilanteita - joskus hyvin nuorena - joissa he joutuvat toisten uhriksi. Meidän on vaikeaa hyväksyä, että lapsilla on oma karmansa ja he voivat saada näitä kokemuksia hyvin nuorena. Aivan kuten koemme voimattomuutta, jotta voimme löytää voimamme, meistä tulee myös uhreja, jotta voimme oppia nousemaan uhrienergian yläpuolelle. Ja meille vanhempina, lastemme kokemukset särkevät niin sydämemme, että haluamme vain suojella heitä, vahvistaa heidän kokemuksensa ilmaisemalla syyllisyyttä kyvyttömyydestämme suojella heitä ja pelko, että se voi tapahtua uudestaan.

Luulemme, että lastemme tukeminen heidän uhriudessaan antaa vahvistuksen heidän kokemuksilleen, kertoo heille, miten pahalta meistä tuntuu heidän puolestaan ja miten halukas olemme tukemaan ja lohduttamaan heitä. Mutta näin ylitämme hienoisen rajan, koska opettamalla lapsillemme, että he olivat uhreja tuossa tilanteessa - ja he olivat - sallimme heidän jäädä jumiin tuohon ajattelutapaan ja he pysyvät siinä sallien itsensä olla uhri lapsena ja sitten aikuisena.

Niinpä voimme tehdä jotain muuta: tunnustaa, että he ovat olleet uhri, ja sitten siirtää heidät voimakkaampaan ymmärrykseen tuosta kokemuksesta. "Tämä tapahtui ja olet voimakas siitä huolimatta" on paljon voimakkaampi toteamus kuin "Tämä tapahtui ja olet kärsinyt siitä ja kärsit siitä edelleen". Riippumatta lapsen iästä voimme muistuttaa joka päivä häntä omasta voimasta - on hänellä ollut uhrikokemus tai ei. Kun teemme sen, sallimme hänen yhdistyä voimakkaimpiin puoliinsa ja niitä hän käyttää yhdistymiseen maailman kanssa ja se on paljon suotuisampaa kuin maailman käsitteleminen uhrina.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.