18.10.11

Carroll: Jumalan inhimillistäminen

JUMALAN INHIMILLISTÄMINEN 

Kryonia kanavoinut Lee Carroll (www.kryon.com)
16.7.2011 Totowa, New Jersey
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Alla oleva informaatio on ilmaista sinulle ja voit tulostaa, kopioida ja jakaa sitä haluamallasi tavalla. Tekijänoikeus kuitenkin kieltää sen myymisen missään muodossa muilta kuin julkaisijalta.

Tässä on yksi Kryonin suosikkiaiheista, kaikki laitettuna ja summattuna yhteen paikkaan kaikkien nähtäväksi. Miksi teemme Hengestä ihmisen ja sitten annamme ihmisen piirteitä jumalalle? Tämä on mytologian ydin ja syy, miksi useimpien ihmisten on hyvin vaikeaa ymmärtää käsitys henkilökohtaisesta ja rakastavasta Jumalasta.

Lukijan auttamiseksi viesti on kanavoitu uudelleen [Lee ja Kryon] ja siihen on tehty lisäyksiä ymmärrettävyyden parantamiseksi. Usein kanavointitilaisuudessa välittyy energiaa, jota kirjoitetut sivut eivät sisällä. Nauti siis tästä parannellusta viestistä, joka annettiin New Jerseyssä 16.7.2011.

***********

Tervehdys, rakkaat ystävät, olen Kryon Magneettipalvelusta. Niin palaan taas havaintotapaviestin kera. Tässä muutoksessa joka tapahtuu nyt tässä planeetassa, tällä hetkellä, on kyse teistä. Siinä on kyse kommunikoinnista. Sillä sitä, mitä kutsutaan korkeammaksi itseksenne ja mikä pysyy määrittelemättömänä, ei yksinkertaisesti voi määritellä kunnolla kolmessa ulottuvuudessa. Niinpä se ymmärretään usein väärin. Kaikkien on aika kuulla tämä viesti, vaikka siinä on osia, joita ette ehkä ymmärrä. Se laatikko missä olette, on selviytymislaatikko kolmessa ulottuvuudessa. Tunnette vain sen. Niinpä perustatte kaikki näkemänne asiat ja tekemänne päätökset vain sille, minkä luulette tietävänne. Itse asiassa teidän on mahdotonta perustaa asioita sille, mitä ette tiedä - kuitenkin pyydämme teitä yrittämään.

Ihmisten on vaikea miettiä moniulotteisia asioita. Jos astuisitte sen toimintamallin ulkopuolelle, mihin synnyitte, ja sen todellisuuden ulkopuolelle missä olette selviytyneet, se olisi hämmentävä kokemus. Miten sitten voimme pyytää teitä ajattelemaan tavoilla, jotka ovat sen ulkopuolella, mitä tiedätte tai mitä olette kokeneet?

Energia tällä planeetalla on muuttumassa. Voitaisiin sanoa, että valotyöntekijän työkalupakki parantuu. Niinpä tuo uusi työkalupakki on avain kykyyn tehdä se, minkä sanon nyt olevan mahdollista, ja alkaa ajatella moniulotteisesti edes tietämättä, että teette sitä. Nimittäin osa työkalupakkia on uusi apu. Se alkaa vanhan sielun lisääntyneellä intuitiolla.

Aloitetaanpa siksi affirmaatiolla tai toteamalla aikomukseksi ymmärtää. Kun istutte Hengen edessä tällaisessa ryhmässä tai yksin ja kuuntelette tai luette, kuten jotkut teistä nyt, pyytäkää erityisvapautta viisauteen: "Rakas Henki, auta minua ymmärtämään moniulotteisella tasolla käsitteet, joita minulle esitetään." Sillä jos parannatte viisauttanne, se lisää kommunikointia verhon kahden puolen välillä.

Jumalan inhimillistäminen 


Aion otsikoida tämän kanavoinnin, jotta kumppanini ei tee sitä. En aina otsikoi niitä, sillä asioiden nimittämistä tehdään 3D-syistä. Haluatte omassa todellisuudessanne nimen viestille, jonka kohta kuulette. Niinpä annan sen teille, vain kahtiajakoharjoituksena. Sen otsikko on "Jumalan inhimillistäminen".

Kumppanini istuu tuolissa. Häneltä on vienyt 22 vuotta tuoda teille käsitteellisiä ajatuksiani. Vaikka nämä käsitteelliset ajatukset verhon toiselta puolelta ovat myös jokaisessa ihmisessä, korkeammassa itsessänne, niihin ei ole helppoa päästä. Tämä johtuu siitä, että ne ovat moniulotteisessa tilassa eivätkä siinä, mihin ihmiset samaistuvat. Siksi kumppaniltani on vienyt 22 vuotta oppia linearisoimaan käsitteet sanajonoksi, joka esitetään ymmärtämällänne kielellä.

Kaikki täällä ja lukemassa eivät ymmärrä sitä, mitä opetan tänään. Olen tietoinen siitä, sillä Henki ei puhu ihmisolennoille tällä tavalla sanoilla. Sen sijaan Hengen kieli puhuu intuitiivisina välähdyksinä, lineaarisen ajan ulkopuolella ja kaiken kerralla. Näin saatte parhaan informaationne. Kuitenkin monet teistä tuntevat, että olette selvittäneet kaiken Jumalasta.

Esimerkkejä lineaarisuudesta 


Kun istun tässä, kenties yksilö joka on täällä ensi kertaa, esittää kysymyksen: "Kuka olet, Kryon, ja mistä olet?" Nämä kaksi kysymystä ovat ehkä ehdottoman loogisia ja normaaleja jokaiselle ihmiselle, joka kuulee ja lukee tämän viestin, mutta kerron teille, että nämä kysymykset pettävät ennakkoasenteisen lineaarisen ajattelun, sillä Kryon ei ole kukaan eikä mistään. Miten niin voi olla? Voin selittää tämän vain antamalla teille vertauskuvia. Tiedän, etteivät vertauskuvat pidä täydellisessä tutkimuksessa, koska mikään analogia ei ole täydellinen. Pitäkää niitä vain lähellä olevana esimerkkinä, jotta teidät saadaan aloittamaan ymmärrysprosessi.

Sanotaanpa, että olette uskomattoman rakastunut elämässänne esimerkiksi toiseen ihmiseen tai eläimeen tai lapseenne. Sanotaanpa, että se on pakahduttavaa, kenties saa teidät jopa itkemään ilosta - se on niin voimakasta! Silloin kun siis tunnette näin, katsotteko ympärillenne ja sanotte: "Kuka oikeasti olet? Kuka siellä on?" Puhuttelisitteko tuota rakkaustunnetta, ikään kuin sillä olisi keho, ja kysyisitte: "Mistä olet?" Te ette tekisi niin! Sen sijaan vain hyväksyisitte sen ja sanoisitte: "Tiedän sen tulevan minusta, muttei ei oikeastaan tunnu osalta minua."

Rakkaudessa on jotain. Se tulee kaikkialta. Se tunkeutuu ihmisolennon sieluun. Tunnette sen niin voimakkaasti. Te ette tiedosta, että se lähetetään teille tai työnnetään teihin - se vain on. Mutta se on epätavallista ja syvällistä, ikään kuin osa jotain muuta, jotain suurempaa. Olette oikeassa siinä. Rakkaus ei ole yksikkö. Te ette jaa sitä osiin tai myöskään laita sille kehoa ja anna nimeä. Se on käsite, mikä vaikuttaa kehonne joka soluun ja kaikkiin kehotoimintoihinne. Joskus se jopa ottaa vallan! Tämä on rakkauden kauneus.

En ole kukaan. Kuulette minun tämän äänen myötä tulevan yhdestä ihmiskehosta. Niinpä haluatte ymmärrettävästi tietää, kuka puhuu. Mutta ainoa yksikköasia tässä on se ihminen, jonka kautta tulen. Minut määritellään parhaiten kokoelmaksi ja yhtymäkohdaksi luovasta energialähteestä universumissa. En ole laskettavissa enkä "eristetty" ja yksikkö. Te ette voi nuotittaa minua (määritellä omaisuuksilla 3D:ssä). Kaksikymmentäkaksi vuotta sitten määrittelin itseni ja sanoin: "Minä olen, mitä olen." Ja sitten sanoin: "Ja niin sinäkin olet!" Kerroin teille, että olen atomin keskuksessa. Ja kerroin teille, että tila elektronipilven ja ytimen välillä on täynnä rakkautta. Kerroin teille, että se hyväntahtoinen luova energialähde, joka on osa minua, on osa sinua. Se on kaikki asiat yhdessä. Se löytyy puusta, maasta ja ruohosta. Se löytyy ilmasta ettekä voi kysyä "kuka", koska emme ole yksiköitä. Te ette voi laskea keiton aromeja tai määritellä, missä suola on. Se vain "on" keittoa.

Jumalalla ei ole ihmisolennon mieltä, jossa on ihmisolennon tietoisuus. Jumala ei ole myöskään kokoelma monista eri tietoisuusosista ja tämä teidän on vaikea ymmärtää. Jumala voi puhua jokaiselle ihmiselle - kaikille 6.7 miljardille - samaan aikaan. Jumala voi käydä rakastavaa ja parantavaa keskustelua ja olla henkilökohtainen samaan aikaan jokaisen teidän kanssa. Ajatelkaa sitä! Se ei ole "kuka". Se on universumin luoja. Se on jumalainen, älykäs ja rakastava energia. Älkää inhimillistäkö tätä lähdettä! Se ei ole teidän kaltaisenne.

Lineaarinen ajattelija 


Ihmiset haluavat tehdä kaikesta erillistä ja yksilöllistä. Haluatte erottaa, tunnistaa ja antaa määrän. Tämä on ihmisluonne, sillä jokainen elävä asia jonka kanssa olette kontaktissa, on erillinen ja yksikkö - ihminen, eläin, ötökkä, puu. Tämä on kaikille niille yhteistä. Jokainen on suljettu elämän järjestelmä ja yksi asia. Niinpä Jumalan laittaminen tähän laatikkoon saa olonne tuntumaan paremmalta. Koska vasta silloin voitte tajuta, miten teidän pitäisi toimia ja reagoida Henkeen. Jumalan linearisoiminen auttaa teitä tuntemaan, mitä teidän pitäisi tehdä ja milloin teidän pitäisi tehdä se. Kaikki selviytymispiirteet joita olette oppineet koko elämänne, menevät tähän ja kutsumme sitä ihmisen lineaariseksi ennakkoasenteeksi. Jumala ymmärretään paremmin, jos se on mies, jolla on parta ja matala ääni - auktoriteettihahmo. Mutta Henki ei ole sellainen.

Jumala ei ole myöskään auktoriteettihahmo! Kuitenkaan monet teistä eivät hyväksy sitä. "Tarkoitatko, ettei universumin luoja ole ohjaksissa?" En sanonut niin. Sanoin, ettei Jumala on auktoriteettihahmo. Jumala on perhe. Jos on jokin auktoriteettienergia, niin jaat sen Jumalan kanssa, sillä Jumala on sinussa. Siksi sinä olet tuo auktoriteettihahmo.

Ei ole myöskään protokollaa! Kuuletteko? Ei ole mitään yleisprotokollaa! Tuhansia vuosia uskonto on luonut tuhansia "sääntöjä" siitä, miten "päästä Jumalan suosioon". Mitä jos mikään ei ole niin? Minäpä kysyn sinulta jotain: jos haluaisit puhua oman kehosi solurakenteelle, mikä protokolla on? Jos kyse on sinusta sinun kanssa, miten aloitat? Pitäisikö sinun pukeutua vähän, polvistua ja valmistautua? Keksitkö jotain, jotkut liikkeet, jotta se toimii paremmin? Vai menetkö vain sisääsi mielen kera, puhut sille, minkä omistat, ja selvität palapelin? Näetkö, mitä tarkoitan? Ihmiset eivät koskaan ajattele Jumalaa itsessään. Sen sijaan he haluavat olla erossa Jumalasta. He haluavat kohottaa Jumalan ja laittaa Hengen alttarille, missä he voivat kohdata sen, ja kenties myös tehdä patsaan, jotta he voivat visualisoida, kenelle puhua. Se on Jumalan inhimillistämistä.

Oppaat ja enkelit 


Puhutaanpa siitä, mitä sanoisin pahimmaksi Jumalan inhimillistämistapaukseksi ja se koskettaa hyvin monien teidän ydintä. Se on tapa, jolla visualisoitte oppaat ja enkelit. No niin, tämä on hyvin erilaista kuin paljon siitä, mitä teille on kerrottu. Valmistautukaa siis ajattelemaan eri tavalla. Tämä ei väheksy yhtään jumalaista olentoa, vain parantaa, sen tuomiseksi harmoniaan moniulotteisen ajattelun kanssa.

Onko enkeleitä olemassa? Ehdottomasti, mutta ei sellaisina, kuin luulette tai teille on opetettu. Onko auttajia? Ehdottomasti, mutta taaskaan ei sellaisina, kuin luulette. Kun enkeleitä kävi ihmisten luona muinaisaikoina ja tapahtumista kirjoittivat ne, jotka olivat paikalla todistamassa kokemusta, voin taata, että se oli hyvin erilaista, mitä he pystyivät ilmaisemaan paperille. Kun enkeli ilmestyy ihmisen eteen, se näyttää pyörivältä energiapallolta, joskus myös tulelta mikä ei ole kuuma eikä kuluta mitään. Enkelit eivät ole ihmismuodossa eivätkä ole koskaan olleet. Ne ovat moniulotteisia olentoja, eivät 3D:ssä. Kuitenkin haluatte laittaa niille ihon ja siivet ja antaa nimen! Miksi? Se saa olonne tuntumaan paremmalta niiden suhteen. Ymmärrämme sen.

"Keitä he ovat?" Annatte niille nimiä, annatte niille ominaisuuksia. Tämä enkeli tekee tätä, tämä enkeli tekee tuota. Mitä jos kertoisin teille, että ne olivat kaikki yhdessä? Reagoisitte. Sanoisitte: "En pidä siitä. Haluan niiden olevan yksilöitä ja tekevän eri asioita." Ihmiset haluavat enkeleiden olevan "Jumalan jumalaisia tehdastyöläisiä", joilla jokaisella on tehtävä. Ei se niin ole! Kun hengitätte ilmaa, menevätkö yksittäiset molekyylit joilla on nimi ja tehtävä, riviin, ja sitten astuvat keuhkoihinne rivissä? Totutelkaa käsitteeseen, mitä fysiikassa kutsutaan kietoutumiseksi. Se on sana, jota käytetään kvanttimaailmassa ja joka kuvaa sitä aineen kummallista ominaisuutta, mikä näyttää olevan "yhteydessä kaikkeen samanaikaisesti".

Haluan teidän tottuvan johonkin, mikä on syvällistä ja kaunista. Olette osa kaikkea! Te ette ole erillään siitä. Kuulutte siihen. Saatatte olla yksilöllisiä kehoja 3D:ssä, mutta moniulotteisessa maailmassa olette yhteydessä kaikkeen!

Puhutaanpa oppaista ja auttajista yksityiskohtaisemmassa ja historiallisessa yhteydessä. Muinaiset kanavoinnit [kirjoitukset] ovat seuranneet kuvaanne kolmesta oppaasta. Mutta teidän pitäisi tiedostaa tämä numero kolme tässä uudessa perspektiivissä, koska nyt aion antaa teille jotain, mikä eroaa 3D:stä.

Kaksikymmentä vuotta sitten seurasin yksinkertaisesti havaintoanne "kolmesta oppaasta". Se palveli teitä eikä ollut viisautta ymmärtää mitään muuta. Nyt on. Minulla on teille uutinen: teillä ei ole kolmea opasta. "Kolme" on vain auttajaenergian numerologinen tunniste. Numerosta kolme tulee "osoitin" toiseen merkitykseen.

Sanoin aiemmin tänään [aiemmassa kanavoinnissa], että te kaikki osallistutte kolmanteen kieleen kanavointieni aikana. Jotkut teistä eivät kuule sitä, mitä teen kumppanini kanssa koko ajan [kanavointi, mitä luet]. Sen sijaan teille tulee omia henkilökohtaisia viestejä ja niitä välitetään juuri nyt. Siksi se mitä kutsumme kolmanneksi kieleksi, on katalyyttinen, moniulotteinen kieli. Se katalysoi energiaa teidän ja minun välillä ja kun istutte edessäni ja avaatte kolmannen silmänne, käpylisäke on täysin auki. Silloin katalyytti aloittaa toimintansa ja saatte intuitiivisia kommunikaatioviestejä.

Katalyytti on sen energian, mitä kutsutaan luontaiseksi tai korkeammaksi itseksenne, ja minun verhopuoleni välissä. Tämä kieli toimii intuitionne kanssa ja antaa teille välähdyksiä, antaa teille ohjeita, pitää teitä kädestä ja antaa teille rakkautta. Tätä on kolmas kieli.

Teillä ei ole kolmea opasta 


No niin, näyttää siltä, että teillä on kolme opasta, koska on kolme selvää energiaa, jotka ovat jumalaisia ja joita Henki käyttää ihmisten kanssa. Ensimmäinen ihminen joka näki ne ja julkaisi sen, oli Elisa, profeetta Elian "sijainen". Kun hän katseli Elian ylösnousevan, se näytti kolmelta hevoselta, jotka vetivät vaunuja, joilla Elia ajoi pilviin vapaaehtoisessa ylösnousemuksessaan. Hän kutsui tätä koko kokemusta merkabaksi. Tämä on hepreankielinen sana, mikä merkitsee "ajaa, ratsastaa".

Elisa näki kolme energiaa, jotka kuuluivat Elialle, ja ne eivät olleet oppaita tai enkeleitä, jotka olivat osa häntä. Sen sijaan Elia tuli ne mukanaan ja lähti ne mukanaan. Rakkaat ystävät, tulette jumalaisen energian kera, joka on niin syvällinen, että osa siitä pysyy erillään teistä elämän ajan. Olette suurempi, kuin ajattelette. Oppaanne ovat osa teitä! Ne eivät ole erillisiä, ne eivät ole toisista paikoista eivätkä ne muutu. "Voi ei, Kryon, entisissä kirjoissa sanoit, että ne muuttuivat." Niin tosiaan sanoin ja niin tapahtui, jotta ymmärtäisitte yksinkertaisemman todellisuuden jumaluudesta. Nyt olette valmistuneet.

Sielun pimeä yö - näennäinen opasmuutos 


Nyt annan teille jotain muuta, mitä teidän pitäisi kuulla. Monilla teistä on ollut tilanne, missä uskoitte enkeleidenne, oppaidenne - miksi tahansa kutsuttekin niitä - mennen pois joksikin aikaa. Kryon-työn alussa kerroimme teille, että saattaisitte kokea 90 päivää, mitä nyt kutsumme uudelleenkalibroinniksi. Silloin kutsuimme sitä implantiksi. Se oli "muutoslupanne istutus". Sitä usein seurasi havainto, että enkelit ja oppaat jättävät teidät 90 päiväksi.

Jokaisella ihmisellä joka uudelleenkalibroituu - riippumatta siitä, miten monta kertaa hän tekee sen - on ajanjakso, jolloin ei näytä olevan apua ja jolloin Henki näyttää vetäytyneen pois. Annan teille tämän informaation, koska jotkut teistä tulevat käymään sen läpi ja jotkut teistä ovat jo käyneet sen läpi eikä se ole sitä, mitä luulette. No niin, haluan teidän kuuntelevan minua, kun lopultakin selitän, mitä tapahtuu.

Tänä uudelleenkalibroitumisaikana kun tunnette, ettei Henki kuuntele teitä tai oppaanne ovat lähteneet, teidän on parasta lukea vain hyvää kirjaa. Älkää yrittäkö tajuta sitä. Älkää tehkö mitään päätöksiä. Älkää muuttako asuinpaikkaa. Jos haluatte tehdä jotain, miksi ette istu tuolilla sanoen: "Kiitos, Jumala, että välität riittävästi minusta, että käyn tätä läpi. Koska kun pääsen tästä läpi, olen erilainen." Sinä olet!

Ihmisolennot uudelleenkalibroituvat tarkoituksella ja vapaasta tahdosta värähdelläkseen korkeammalla. Uudelleenkalibroitumisen myötä tulee lisää jumalaista näkökykyä, lisää intuitiota, lisää valoa ja lisää oivallusta siitä, kuka on. Kun he ilmestyvät taas uudelleenkalibroituna esiin ottamastaan energiamuutosaskeleesta, nuo oppaat näyttävät tulevan takaisin! Mutta kerron teille totuuden. Luuletteko niiden muuttuneen? Hah, hah. Ne eivät ole muuttuneet. Sama energiajoukko on paikalla, kuin on aina ollut, mutta nyt näette sen paremmin! Ymmärrättekö, mitä sanon? Kuitenkin 3D:ssä näyttää siltä, että yksi joukko meni pois ja toinen tuli sisään. Todellisuus on, että te muutuitte siinä määrin, että ne vain näyttävät erilaisilta teille! Niin paljon te muutuitte. Te muutuitte, eivät ne.

Onko tästä ennakkotapausta? Kyllä, syvällisesti kirjoituksissanne ja annan sen teille. Tätä ei annata loukkaamaan ketään, mutta menen tässä keskustelussa jonnekin, minne te ette odottaneet minun menevän. Aion kertoa teille totuuden ja se on kaunis. Historiallisissa kirjoituksissanne siitä raportoitiin hyvin selkeästi, hyvin selittämättömästi. Rakkauden mestari roikkuu ristillä kuolemassa. On synkkä päivä, kun tietyt kontrollissa olevat ihmiset ovat päättäneet tappaa yhden mestarin, joka voisi näyttää heille eniten. Hän huutaa epätoivoisena ja hänen kyyneleensä ovat suuria ja hän sanoo: "Jumalani, miksi hylkäsit minut?" Odotitteko tuota lausetta mestarilta? Tämä oli väitetty Jumalan poika!

Niinpä annan teille syyn: hän muuttui kohta! Ja muutoksessa jonka hän kohta saisi, vaadittiin näennäisen opasenergian uudelleenkalibrointia. Inhimilliselle Kristukselle se näytti siltä, että hän oli menettänyt sen kaiken - mutta vain hetkeksi. Kuitenkin hän oli selvästi ahdistunut, sillä hän oli yhtäkkiä pimeydessä, ilman tukea mihin hän oli tottunut koko elämänsä ajan. Sitten se kaikki tuli takaisin ja jumaluus palautettiin parempana. Tämä on ylösnousemusprosessi.

Myös teillä on tämä ominaisuus. Tämä "Jumalan poika" kertoi teille, että tekin olette "Jumalan poikia". Hän halusi teidän ymmärtävän selvästi, että kaikki mitä hän teki ollessaan täällä, oli esimerkki siitä, mitä tekin voisitte tehdä. Jos käyt läpi tätä prosessia, haluan kertoa sinulle tämän: Jumala ei koskaan jätä sinua! Et voi ottaa Jumalaa kehostasi. Kiellät ehkä Jumalan koko elämäsi ajan, mutta rakas ystävä, sama määrä enkeleitä kulkee kanssasi kuin parantajan tai kanavoijan kanssa. Ei ole uskomuksesi tuomitsemista, on vain rakkautta.

Kommunikointi Jumalan kanssa 


Puhutaanpa seuraavasta aiheesta - kommunikointi. Miksi haluatte inhimillistää Jumalan? Kuten vihjasin hetki sitten, laitatte Jumalan erilleen itsestänne, teette hänestä miespuolisen, annatte hänelle parran ja syvän äänen. Asetatte hänet vanhemman asemaan, palvotte häntä ja rakennatte patsaita inhimillistääksenne hänet. Jumala on sisällä! Maapallon luojan mahtavin energian on jokaisen ihmisolennon sisällä, suoraan sisällä. DNA:n jokaisessa osassa on tämä, niitä on 100 triljoonaa. On tietoisuutta ja myös kommunikointia DNA-molekyylien välillä, mistä tiede ei edes tiedä. Jumala on sinussa! Miksi siis revitte sen ulos ja teette rakennuksia pitämään sitä?

Minäpä kysyn teiltä jotain. Sanotaan, että teidän on aika puhua yhdelle kehonne elimelle ja päivän harjoituksena olisi puhua munuaiselle. Rakentaisitteko silloin jättimäisen munuaisen ja palvoisitte sitä? Voi, miten 3D:tä teiltä! Näettekö, mitä sanon? Miksi tekisitte sen, kun se on kehonne sisällä? Se johtuu siitä, että te ette hahmota Jumalan tulevan teistä. Kyse on siis jumalan havaintotavasta. Teidän on aika muuttaa kuvaa itsestänne! Kun teette sen, avaatte silmänne, katsotte peiliin ja sanotte: "Minä olen, mitä olen. Jumala on minussa." Se on vaikeaa tehdä ihmisenä. Se vaatii teitä astumaan ulos vanhasta uhritodellisuudestanne.

Mitä kulttuurinne kertoo teille jumaluudestanne? Kaikki mitä näette mediassa, kertoo teidän olevan rikki. Tarvitsette tätä ja tarvitsette tuota. Oletteko koskaan nähnyt mainosta, missä teitä katsotaan sanoen: "Et tarvitse muuta kuin itsesi. Pärjää sen kanssa nyt."? Ei.

Miten voitte parhaiten kommunikoida Hengen kanssa? Minä kerron. Teidän on rakastuttava itseenne! Se on avain. Se on portaali. On ok, että Jumala on sisällänne. Te ette syntyneet likaisena, te synnyitte suurenmoisena - suurenmoisena! Ja niitä jotka tässä huoneessa ovat löytäneet suurenmoisuutensa, ei aja ego. Heitä ajaa rakkaus ja siinä on suuri ero. He rakastavat itseään niin, kuin rakastaisivat Jumalaa. He ymmärtävät tasapainon siinä, että puolustaa sitä, minkä he uskovat olevan osa valoa, ja torjuu ne asiat, jotka edustavat vanhaa energiaa ja pimeyttä. Samaan aikaan he pitävät egonsa loitolla, jottei se koskaan kontrolloi heitä. Tätä mestarit tekivät ja tätä mestarit opettivat. Kommunikointi Jumalan kanssa on automaattista, silloin kun kosketatte sitä luojan osaa, joka on sisällänne. Se avaa portaalin.

Sotia taivaassa? 


Katsokaa historiaa hetki ja nähkää, mitä ihmiset ovat päättäneet Jumalasta ja Jumalan historiasta. Minäpä kerron teille tarinan, mitä opetetaan tänä päivänä. Olipa kerran Jumala, universumin luoja, jolla oli ongelma. Sota näytti olevan käynnissä. Jotenkin se oli sotaa enkelien kanssa ja tietyt enkelit eivät pitäneet Jumalan tavasta tehdä asioita. No niin, heti kättelyssä, kuulostaako tämä Jumalan vai ihmisen tapaiselta?

Tarina jatkuu. Lopulta, koska sota meni huonosti, alkuunpanija heitettiin ulos taivaasta (tai miksi sitä kutsutaankin) ja se putosi maapallolle. Hän vei seuraajat mukanaan ja meni maan alle. Nyt hänellä on häntä ja sarvet ja hän tekee tulta. Taas kerran, rakkaat ystävät, kuulostaako tämä teistä universumin luojalta? Kuulostaako se rakkauden ytimeltä, kaiken olevaisen moniulotteiselta lähteeltä? Ei. Se kuulostaa lasten tarinalta, mikä inhimillistää Jumalan, jotta massoja voidaan kontrolloida. Ihmiset tekevät sotia, ei universuminne luoja. Sota taivaassa? Itse tarina on Jumalan äärimmäistä inhimillistämistä. Ihmiset luovat tuomitsemisen, rankaisemisen, koston ja draaman tilanteita ja sitten liittävät ne Jumalaan. Jos teillä on yhtään henkisen logiikan kipinää, se huutaa, että tämä on ihmisten persoona, ei Jumala.

Jumalan rakkaus 

Olen kertonut teille aiemmin, että äidillä joka katsoo lasta, on vain rakkautta. Tuo perheenjäsen ei koskaan sano lapselle, että hän aikoo olla piittaamatta tästä tai että elämästä hänen kanssaan tulee vaikeaa. Hän ei koskaan heitä lasta pimeään paikkaan, jos tämä ei tee, mitä käsketään. Siinä kaikki. Ja tätä saatte verhon toiselta puolelta, rakkaat ystävät. Siksi olen nyt edessänne. Miksi inhimillistätte Jumalan ja vähennätte luojaenergian komeuden tavalliseksi kaksinaisuudeksi? Syynä on, että se edustaa ihmisajattelun vanhaa energiaa eikä uuden maapallon viisautta. Ihmiskunta on muuttumassa ja niin on myös ymmärrys sisäisestä Jumalasta. 

Kehotus uutta energiaa varten 


No niin, annan teille jotain, mistä teidän pitäisi olla tietoinen uudessa energiassa. Älkää poistuko kulttuuristanne. Vanhassa energiassa teillä oli taipumus poistua pimeistä asioista, löytää toisia valaistuneita ihmisiä ja muodostaa yhteisöjä tai kenties mennä yksin erämaahan. Heimon pyhät miehet ovat aina eläneet yksin. Tämän ajateltiin lisäävän puhtauttanne, jotta voisitte palvella paremmin Henkeä.

Nyt kuitenkin kutsun sinua tikunkantajaksi ja tiedät, mitä tämä on, valomajakka. Tuot valoa pimeyteen ja siksi olet täällä. Alle puolen prosentin teistä on sytytettävä tämä tikku luodaksenne rauhan maan päälle. Sen siemenet on jo kylvetty nyt, kun puhumme. Vanhassa energiassa poistuitte pimeydestä. Nyt haluamme teidän pysyvän kulttuurissanne ja vain säteilevän valoanne.

Niinpä haluan kertoa teille tämän. Huoneessa on niitä, jotka sanovat: "Miksi minun on oltava töissä siellä, missä olen? Siellä ei ole ketään samanmielistä ja se on pimeä paikka. En pidä siitä, mutta minun täytyy mennä sinne." Ja taas kerran sanomme teille, kuten olemme sanoneet vuosikymmeniä, että jos olet valomajakka, olet siellä, missä ei ole ketään toista majakkaa. Saatat olla ainoa valo maisemissa. Sinulla ei ole käsitystä siitä, miten monta laivaa ohjaat turvaan. Siksi olet täällä - mennäksesi kenties paikkoihin, minne et ole koskaan mennyt, tai pysyäksesi kenties paikoissa, jotka ovat pimeitä.

Hengeltä on lupaus, että tässä uudessa energiassa pimeys ei voi koskettaa teitä. Jos pidätte ainoaa valoa, pimeys ei voi koskettaa sitä! Valon poissaoleminen ei ylitä valoa. Älkää olko huolissanne jonkin pääsemisestä teihin, koska se on pimeää. Se ei voi päästä. Se ei voi! Teidän ei enää pitäisi poistua yhteiskunnasta. Älkää olko esimerkiksi ylpeä siitä, että te ette mene tänne tai tee tätä tai tuota, koska näyttää siltä, että sekoitutte sellaisten kanssa, jotka eivät ole samanmielisiä. Älkää tuomitko ympärillänne olevia. Tietäkää, että he ovat kaikki Jumalan osia kuten te. Ainoa ero on, että te olette vanha sielu ja teillä on tulitikku! Teillä on mestarin siemenet. Ettekö haluaisi sytyttää sitä, jotta he voivat nähdä paremmin?

Toiset ihmiset eivät ehkä koskaan tiedä, mistä tuo raikastava valo tulee. He eivät ehkä tiedä nimeänne. Mutta jos seisotte heidän joukossaan sytyttäen tikun, he näkevät toisensa paremmin. Siunattuja ovat ne ihmiset, jotka näkevät toisensa valossa, sillä he alkavat vähemmän todennäköisesti sotia - kaikki tämä siksi, että joku raapaisi tikun.

Tulitikku on vertauskuva valaistuneesta vanhasta sielusta, joka kulkee tällä planeetalla tiedon kera. "Mitä meidän sitten on tarkoitus tehdä?", sanotte. "Mikä tehtävä on?" Teidän ei ole tarkoitus tehdä mitään. Teidän on tarkoitus olla. Valomajakka ei kommunikoi laivojen kanssa merellä. Se vain säteilee valoaan. Teidän ei tarvitse kiertää ja julistaa. Teidän ei tarvitse kiertää ja antaa jollekin Kryon-kirja. Teidän ei tarvitse sanoa mitään. Valo mitä kannatte, näkyy siitä, miten kohtelette toisia, miten kohtelette perhettänne ja mitä teette tilanteissa, jotka ovat tyypillisesti inhimillisiä. Näin peilaatte Jumalan rakkautta.

Draamamoottori 


Onko kaikki ongelma? Onko elämässäsi koko ajan draamaa? Onko ahdistusta? Tuntuuko siltä, että sinulle tulee koko ajan asioita, jotka sinun on käsiteltävä? Jos vastaus on kyllä, kerron sinulle, ettet ole sytyttänyt tikkuasi. Voi, saatat olla valotyöntekijä, mutta et ole oikeasti sytyttänyt tikkua. Sinulla on vain työkalupakki. Et ole koskaan avannut sitä.

Miten homma toimii 


Rakas ihmisolento, sinulla on aktiivinen tarkoitus tällä planeetalla ja synnyt syystä. Kun kohotat värähtelyäsi, kristalliverkko mikä on tämän planeetan esoteerinen verkko, tuntee, kuka olet. Heti kun alat kohottaa värähtelyäsi, olet kosketuksessa planeetan, Gaian, kanssa. Se alkaa muuttaa värähtelyään, koska muutat omaasi. Jos raapaiset tikun pimennetyssä huoneessa, se valaisee huoneen. Lopulta toiset kiinnostuvat, miten he voivat saada oman tikkunsa, ja he löytävät sen itsestään. Sitten hekin vaikuttavat kristalliverkkoon samalla tavalla kuin sinä. Tuo verkko on Gaian tietoisuus. Kun Gaian verkko muuttuu, ihmiskunta muuttuu. Olette nähneet sen kahdessa viime sukupolvessa. Tästä tänä päivän viestissä oli kyse [Leen luento aiemmin tuona päivänä].

Ihmistietoisuus muuttuu, juuri niin kuin sanoimme 22 vuotta sitten. Se aika on nyt ja valo alkaa tehdä työtä. Saattaa viedä kaksi sukupolvea, ennen kuin todella näette sen, mistä puhumme koskien ongelmien ratkaisemista Lähi-idässä ja tien selvittämistä kestävälle rauhalle tällä planeetalla. Mutta se alkaa nyt ja olette sen eturintamassa. Sen tunnette. Tämän energian toimintaosa on pysyä kulttuurissanne ja olla sen osa samalla, kun pidätte tuota tikkua.

Valotyöntekijä on valon työntekijä - yksinkertaisesti ilmaistuna ihminen joka pystyy sivuuttamaan draaman ja joka alkaa ymmärtää, miten voi elää pidempään, olla rauhallinen ja parantaa itsensä, kaikesta riippumatta. On se sitten fyysistä tai psyykkistä, valotyöntekijät oppivat, miten kirjoitetaan DNA:nsa uudestaan. Tämä on opetus. Tätä alatte tehdä. Työkalupakkinne alkaa paljastaa uusia mestaruustyökaluja. Jotkut niistä saattavat näyttää myös taianomaisilta teistä, sillä ne ovat kolmen ulottuvuuden toimintamallin ulkopuolella. Lopulta näette sitä kaikkialla ja tiede alkaa parantaa tilannetta todentamalla sen, mitä tunnette.

Älkää inhimillistäkö Jumalaa! Sen sijaan ottakaa Jumalan kädestä, mitä tarjotaan teille korkeamman itsenne kautta, ja tulkaa sen osaksi. Älkää palvoko Jumalaa ja polvistuko Jumalan edessä. Sen sijaan tulkaa osaksi sitä Jumalan rakkausolemusta, mikä on sisällänne. Ensimmäistä kertaa ihmishistoriassa lähestytte valmistumistilan siemeniä. Hälyytätte pian galaksinne kaukaisen osan olennoille, että onnistuitte pääsemään tähän ymmärryspaikkaan. Voi, rakkaat ystävät, teillä ei ole aavistustakaan, mitä se merkitsee!

Mayat olivat oikeassa. Ihmiskunnan korkeimman tietoisuuden mahdollisuus häämöttää. Se ei ole mitenkään varma asia, mutta kahden viime sukupolven vapaan valinnan kautta se on nyt lähempänä, kuin on koskaan ollut. Te ette tuhoa itseänne tällä kertaa. Sen sijaan te alatte hitaasti kääntää kaikkea ympäri ratkaisuksi.

Maapallo [Gaia] tekee yhteistyötä. Se on jo alkanut. Elämänkierto muuttuu ja valtamerien viileneminen on alkanut - aivan aikataulun mukaisesti. Maapallo on liittolaisenne. Olette tässä yhdessä, ette erillään siitä.

Rakkaat ystävät, kaikki nämä asiat ovat totta. Joitain niistä te ette ymmärrä, mutta sanon tämän teille: siunattu on se ihminen, joka tunnistaa universumin suunnittelijan kasvot katsoessaan peiliin. Sillä silloin hän tietää, että on ok rakastaa näkemäänsä - Jumalaa hänessä.

Tämä on päivän viesti. Olen Kryon, rakastunut ihmiskuntaan.

Ja niin se on.

Kryon

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.