26.5.12

Caroll: Viesti itseltämme

VIESTI ITSELTÄMME

Kanavoinut Suzanne Lie (Suzan Caroll) ( suzanneliephd.blogspot.com)
8.5.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Tervehdys,

Olemme moniulotteisen ITSENNE korkeamman taajuuden ilmaisumuotoja. Tulemme tietoisuuteenne nyt, koska näemme teidän olevan valmiita ylösnousemaan. Itse asiassa, monet teistä ovat tunteneet olevansa jonnekin menemisen partaalla, tietäen jotain ja/tai kokien jokin versionne, minkä olette unohtaneet myriadien inkarnaatioidenne aikana kolmannessa ulottuvuudessa.

Voitte tuntea tuon ilmaisumuotonne sekä sen rohkeuden, arvokkuuden, voiman ja ehdottoman rakkauden olevan juuri ja juuri saavuttamattomissanne. Tietysti olette lopultakin oppineet, että "saavuttaminen" on kolmannen ulottuvuuden toimintamallia. Viidennen ulottuvuuden toimintamallissa te ette muuta todellisuuttanne yrittämällä ja tekemällä kovasti työtä vastusta vastaan, vaan kulkemalla moniulotteisen valon ja ehdottoman rakkauden virtauksessa, kun antaudutte jokaiselle tilanteelle, minkä kohtaatte/luotte.

Kohtaaminen/luominen on toimintamallimuutoksen perusta. Kolmannessa ulottuvuudessa menette vastaan, juoksette kohti ja odotatte sitä, mitä HALUTTE kokea. Toisaalta viidennen ulottuvuuden todellisuudessa seuraatte, virtaatte ja antaudutte jokaiselle mallille, minkä tiedätte luoneenne ajatuksillanne ja tunteillanne. Viidennestä ulottuvuudesta voitte tarkkailla kolmannen/neljännen ulottuvuuden ilmaisuanne, joka yrittää olla yrittämättä ja taistelematta tuolla antautumishetkellä. Teillä ei ole tätä kamppailua, koska te pelkäätte, vaan koska kolmannen ulottuvuuden tavat sanelevat edelleen käyttäytymistänne.

Kun siirrytte viidenteen ulottuvuuteen, jokainen ajatuksenne ja tunteenne ilmentyy. Itse asiassa sitä tapahtuu nyt, mutta on edelleen riittävästi "aikaa jäljellä", että te ette aina käsitä tuota yhteyttä tunteiden/ajatusten ja luomanne todellisuuden välillä. Nyt kun olette aivan viidennen ulottuvuuden todellisuusmallin partaalla, ajatuksenne ja tunteenne ilmentyvät nopeammin ja nopeammin. Näin ollen aika ajatusten/tunteiden ja luomusten välillä vähenee.

Valitettavasti monista teistä ei ole vielä tullut oman energianne mestaria. Tämän vuoksi jotkut ajatuksenne ja tunteenne ovat edelleen pelko/egopohjaisia. Pelko/egopohjaisia tunteita ovat pelko, viha, suru, raivo, ahdistus ja masennus. Kun tietoisuutenne energiamalli edelleen sisältää pelkopohjaisia ajatuksia ja tunteita, luotte kolmannen/neljännen ulottuvuuden todellisuutta, koska tietoisuusvärähtelynne on liian matala tarttumaan viidennen ulottuvuuden matriisiin.

Värähtelynne on sovittava yhteen tietyn maailman värähtelytaajuuden kanssa, jotta tietoisuutenne voisi tarttua tuon todellisuuden taajuusmalleihin. Kolmannen ulottuvuuden mallit ovat kulmikkaita, erillisiä ja vastakkaisia, kun taas viidennen ulottuvuuden energiamallit ovat virtaavia, yhtenäisiä ja ympyrämäisiä. Kulmikkaan tietoisuustilan ei ole mahdollista tarttua ympyrämäiseen matriisiin ja virrata siinä. Myöskään energiakenttänne kontrolloimisen kova yrittäminen ei toimi, sillä yrittäminen on kolmannen ulottuvuuden käyttäytymistä. Yritätte kovasti tehdä jotain vain, koska epäilette (pelkäätte), osaatteko tehdä sen helposti. Ajatelkaa sitä, sillä jos tiedätte osaavanne tehdä jotain, te ette yritä. Te vain teette sen.

Te meistä/teistä, jotka olette käyttäneet 3D-maa-astiaa myriadien inkarnaatioiden ajan, olette unohtaneet ne luontaiset kyvyt, jotka maa-astianne on piilottanut käyttämättömiin aivoihinsa ja "päältä pois kytkettyyn" DNA:hansa. Nyt galaktinen valomme ja ehdoton rakkautemme on kytkemässä päälle tätä käyttämätöntä DNA:ta ja lataamassa ja käynnistämässä uutta moniulotteista käyttöjärjestelmäänne. Tämä järjestelmä on ollut latenttina ihmisaivoissanne vuosituhansia, mutta jos palaatte muistoissanne Atlantiksen huippuaikaan, muistatte, miten käyttää sitä.

Muistatte myös, miten hyväksytään se, että luontainen ajattelunne on moniulotteista. Ajatellaksenne moniulotteisesti teidän on päästettävä irti käsityksistä, jotka on sidottu aikaan, egoon, erillisyyteen, sukupuolenne, polariteettiin, vastakohtiin sekä kaikkeen pelkopohjaiseen. Haasteena on, että päästääksenne irti kaikista pelkopohjaisista ajatuksista ja tunteista, teidän on oltava tietoinen niistä, ennen kuin voitte päättää kieltäytyä osallistumasta niihin. Toisin sanoen, kun saatte itsenne kiinni keskellä jotain pelkopohjaista ajatusta tai tunnetta, teidän on tunnistettava, että se tosiaan perustuu pelkoon. Luulette ehkä tätä helpoksi tehtäväksi, mutta se ei ole sitä. Pelosta on tullut niin oleellinen osa kolmannen ulottuvuuden elämäänne, että suurin osa siitä menee huomaamatta.

Itse asiassa, minkä tahansa pelkomuodon tunnistaminen voi tapahtua vain, silloin kun ETTE ole kiinni 3D-pelissä. Kuten olette kaikki kokeneet, ei ole vaikeaa tunnistaa pelkoa, silloin kun olette korkeassa tietoisuustilassa. Ensinnäkin korkeamman tietoisuutenne ehdottoman rakkauden ja pelon välillä on selvä ero. Lisäksi kokiessanne ehdotonta rakkautta on helppoa päästää irti pelosta rakastamalla itseänne ehdottomasti. Valitettavasti teillä on vain muutama minuutti tulla tietoiseksi pelostanne, koska pelko vapauttaa järjestelmäänne adrenaliinia, mikä alentaa tietoisuutenne kolmanteen/neljänteen ulottuvuuteen.

Sitten kun tietoisuutenne on palannut 3D-todellisuutenne värähtelyyn, on erittäin vaikeaa rakastaa itseänne ehdottomasti pelottomaksi. Itse asiassa, kolmannen ulottuvuuden tietoisuustilassa on todennäköisempää tuomita itsenne tuosta pelosta ja suuttua (pelkopohjaista) itsellenne "sen tekemisestä TAAS". Me, korkeammat ilmaisumuotonne, ymmärrämme pulmatilanteenne. Sitten kun palaatte tapaanne olla kolmatta ulottuvuutta, pelko ja itsenne tuomitseminen kohtaavat teidät ensimmäisenä. Tämän ongelman vuoksi haluamme antaa teille värähtelymatkanne seuraavan "taipaleen".

Me jotka olemme todellisuudessa TE korkeammassa taajuudessa, alennamme värähtelyämme kohdataksemme teidät "siinä välissä", minkä voitte melkein tuntea ja missä elätte. Tiedämme, että te ette voi tuntea läsnäoloamme, silloin kun olette juuttuneet pelkoon, työhön, konfliktiin, aikaan, yksinäisyyteen ja muihin kolmannen ulottuvuuden kokemuksiin. Kuitenkin joka sekunti kun voitte vapautua tästä ansasta, astumme tietoisuuteenne. Ihmettelette ehkä miten voimme astua teihin. Siksi vastaamme tuohon kysymykseen. Voimme astua teihin, koska olette antaneet meille siihen luvan.

Koska maa on edelleen vapaan valinnan planeetta, teidän on annettava meille, jotka olemme itse asiassa te, lupa astua suoraan tietoisuuteenne joka hetki, kun tunnistatte kaikki pelon ilmaismuodot ja päästätte niistä irti. Siksi:

* Ota hetki ja anna meille tuo lupa NYT …
* TUNNE läsnäolomme aivan edessäsi …
* Miltä vaikutamme sinusta?
* Miten näet meidät?
* Miten kuulet meidät?
* Kurkota koskettamaan meitä …
* Salli aurasi laajentua kohtaamaan meidät …
* Avaa sydämesi ja mielesi kokemaan ehdoton rakkautemme …
* Antaudu tuolle ehdottoman rakkauden ja moniulotteisen valon tunteelle …
* Putoa meidän (sinun) korkeamman olemuksemme virtaan … kun astumme SINUUN …

Vain pelko ja sen paras ystävä, itse-epäily, voivat sekaantua tähän prosessiin. Muista, että oikea tapa tehdä tämä on sinun oma tapasi. SINÄ olet ylösnousemuspolkusi. SINÄ olet portaali ylösnousemukseen.

97% DNA:sta mikä nyt käynnistetään tulevalla valolla ja rakkaudella, on täynnä minimadonreikiä moniulotteiseen maailmaan, mikä on vältellyt tietoista havaintoanne. Lisäksi moniulotteinen käyttöjärjestelmänne yhdistyy kolmannen ulottuvuuden käyttöjärjestelmäänne ja korvaa joka kerta, kun antaudutte korkeammalle taajuudellenne. Muistakaa, että te ette voi kiinnittyä, yhdistyä tai edetä viidennen ulottuvuuden ITSEENNE, sillä ne ovat kolmannen ulottuvuuden toimia. Sen sijaan käytätte viidennen ulottuvuuden toimia: hyväksyä, sulautua yhteen korkeamman ilmaisumuotonne kanssa ja "ajautua" siihen.

Näin voitte tulla YHDEKSI sen tunteen, todellisuuden ja odotuksen kanssa, mikä näyttää olevan hyvin lähellä ja kuitenkin niin kaukana. Onneksi "lähellä" ja "kaukana" ovat kolmannen ulottuvuuden sanoja, joista tulee lisääntyvässä määrin vanhentuneita. Myös toisista asioista todellisuudessanne on tulossa vanhentuneita, kuten huoli, pimeys, pelko, raha, työ, sodat, verot, rajoitukset ja paljon, paljon muuta.

* Voitko USKOA, että nämä kolmannen ulottuvuuden kokemukset ovat lähtemässä todellisuudestasi?
* Voitko ottaa riskin ja USKOA, että kaikki mitä olet tuntenut korkeammissa tietoisuustiloissasi, on TODELLISTA?
* Voitko USKOA, että kolmas ulottuvuus on harhakuva, hologrammiprojektio?

Olette lukeneet tai kuulleet näitä lupauksia toisilta ja monet teistä ovat kuulleet nämä sanat, vaikutelmat ja kuvat myös sisällään. Antautuaksenne NYT sille, mitä näemme teidän NIIN syvästi haluavan ja minkä olette valmiita kokemaan, teidän täytyy USKOA sen olevan totta.

Miten voisitte astua harhakuvaan? Itse asiassa vastaus tuohon kysymykseen on hyvin yksinkertainen, sillä se on kolmannen ulottuvuuden todellisuutenne perusta. Myriadien elämien ajan olette vapaaehtoisesti virranneet ulos aidosta, moniulotteisesta versiostanne astuaksenne kolmannen ulottuvuuden maailmaan, mikä perustuu harhaan ajasta, polariteetista, erillisyydestä ja rajallisuudesta. Gaian kolmannen ulottuvuuden maaversio on valmistumassa nyt korkeampiin ilmaisumuotoihinsa. Gaia haluaa teidän kaikkien liittyvän seuraansa, mutta se ei voi odottaa enää paljon kauempaa päätöstänne antautua. Kosminen energiakenttä mikä riittää "viemään sen kotiin", on TÄÄLLÄ NYT.

Tunnette kiirettä ja tarvetta "tulla joksikin", mutta ette ehkä ole varma siitä, mitä teistä tulee. Siksi teidän on antauduttava sille, mikä on tuntematonta kolmannen ulottuvuuden itsellenne, mutta hyvin tuttua moniulotteiselle ITSELLENNE. Korkeampi ITSENNE on kytkeytynyt myriadeihin todellisuuksiin ja niistä pois ja sillä on ollut monia ylösnousemuskokemuksia. Siksi teidän ei tarvitse oppia mitään. Teidän tarvitsee vain tietoisesti yhdistyä moniulotteiseen käyttöjärjestelmäänne, jotta voitte muistaa ITSENNE NYT!

(Kirjoitettuani yllä olevan katselin "Star Trek - Deep Space Nine" -ohjelman lopun, minkä aikana oli nukahtanut edellisenä iltana. Ohjelma koski mielikuvitusta ja sitä, miten heidän kuvittelemansa asiat toteutuivat. Tuo kokemus pelotti heitä - ensin pientä pelkoa, sitten suurempaa pelkoa ja lopulta pelkoa, että koko tähtijärjestelmä tuhoutuisi. Ongelmana oli, etteivät he tienneet kuvittelevansa mitään. Lopulta Komentaja tajusi ja käski kaikkia kuvittelemaan, että kaikki oli taas normaalia, ja tämä toimi. Loppukohtauksessa yksi ihmisistä jonka he olivat luulleet kuvitelleensa, osoittautui hyvin kehittyneeksi olennoksi, joka itse asiassa tutki ihmisen mielikuvituksen voimaa. Kävi ilmi, että Komentaja oli kuvitellut kaiken. Kuka siis on sinun mielikuvituksesi komentaja?)* * *Kanavoinneista ja muista välittämistäni kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi eri tilanteissa. Muistathan, että sinä olet kuitenkin oman elämäsi ja totuutesi paras asiantuntija: luota aina ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Lisää Pirjo Laineen suomentamia kanavoituja viestejä täällä.