28.5.12

Hoffman: Monellako energia-aallolla ratsastat?

MONELLAKO ENERGIA-AALLOLLA RATSASTAT?

Kanavoinut Brenda Hoffman ( www.lifetapestrycreations.com)
15.5.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät,

Aloitetaanpa viimeaikaisilla tapahtumilla ja keskustellaan sitten lähitulevaisuuden ihmeellisistä tapahtumista.

Olette sopeutuneet tulevaisuuden viipaleisiinne. Jotkut teistä tekivät sen huutaen ja potkien. Toiset sellaisen ilon ja rauhan kera, että teillä on vaikeuksia kuvata sitä edes itsellenne. Sen tuloksena olette kokonaisempi olento kuin ennen tämän kuukauden täyskuun energia-aktiviteetteja.

Te jotka jatkatte energia-aalloilla ratsastamista, laajennatte taas olemustanne muutaman päivän kuluttua.

Vanhassa ajassa vain yksi niistä monista energiaräjähdyksistä, joita olette äskettäin kokeneet, olisi saanut teidät polvillenne ja pakottanut teitä tarkastelemaan tuloksia vuosien ajan. Teillä ei ole enää sitä ylellisyyttä, että tarkastelisitte aaltoja - te joko hyppäätte selkään ja hyväksytte kyydin tai odotatte, kunnes sisäinen olemuksenne ohjaa teitä tekemään niin.

Kaikki maan päällä ratsastavat kaikilla aalloilla - joko tässä elämässä tai toisessa. Kyse on vain siitä, että jotkut teistä tekevät sen ilman niitä kehittyneitä järjestelmiä, jotka suunnitellaan teidän ponnistelujenne tuloksena.

Te jotka tunnette kaikenlaisia tunteita nopeasti peräjälkeen, ratsastatte luultavasti jokaisella aallolla, mikä teille esitellään.

Sillä ei ole merkitystä, haluatteko levätä aaltojen välissä vai haluatteko lopettaa aalloilla ratsastamisen. Sisäinen olemuksenne ohjaa teitä tavalla, mikä on paras auttamaan teitä sen roolin esittämisessä, minkä olette hyväksyneet ennen tulemistanne maapallolle.

Jotkut teistä murehtivat, että teiltä menee jokin aalto ohi pelon vuoksi tai että fyysinen olemuksenne ei salli teidän tehdä sitä. Lakatkaa huolehtimasta. Siirrytte oikeaan rooliin oikeaan aikaan.

Kaikki roolit ovat tärkeitä, kuten on nyt totta yhteiskuntanne ruokkimisessa. Jonkun on hyväksyttävä maanviljelijän rooli, toisen noiden tuotteiden jakelijan rooli ja vielä toisen ostajan rooli. Tapahtumaketju jonka saa aikaan ketjuun kuuluvien kiinnostukset ja taidot. Tämä pätee rooliinne tässä uuden ajan siirtymässä.

Jotkut teistä miettivät nyt, voitteko kiertää itsellenne ennen tätä elämää antamanne ohjeet. Olette ehkä jo tehneet sen. Roolinne oli hyväksyä uusi aika ja sitten rakentaa silta vanhasta ajasta uuteen aikaan. Te jotka olette valotyöntekijöiden edistynyttä ryhmä, olette ylittäneet sillan ja valmistaudutte räjäyttämään sen - jotain mitä emme odottaneet vielä useisiin vuosiin.

Samaan aikaan olette ihminen fyysisessä muodossa ja elätte jokapäiväistä elämää, kun teette siirtymää sisäisesti. Ei mikään helppo homma. Sallikaa itsenne seurata sisäistä olemustenne tässä siirtymässä. Sisäinen olemuksenne on ainoa opas, joka tietää, miten kauas ja miten nopeasti voitte ratsastaa näillä aalloilla.

Puhutaanpa seuraavasta suuresta aallosta, millä ehkä haluatte ratsastaa rannalle.

Vähän ennen tämän viikon pimennystä ja vähän sen jälkeen tunnette luultavasti levottomuutta - kenties myös kyllästymistä. Nuo tunteet pakottavat teidät tutkimaan reittejä, joita ette ole aiemmin pitäneet kiinnostavina. Tämä tutkiminen avaa olemustanne uusille toimintamalleille. Käytätte noita uusia näkemyksiä erilaisten ympäristöjen luomiseen.

Monet teistä uskovat luoneensa uusia ympäristöjä - ja niin olette luoneetkin. Mutta olette tehneet niin käyttäen vanhan ajan mahdollisuusmalleja. Kenties vaihdoitte työpaikkaa. Tai muutitte uuteen yhteisöön. Tai selvititte menneitä ongelmia. Mutta teitte niin vanhan ajan ajatuksilla ja mahdollisuuksilla.

Avaatte uusia mahdollisuusvisioita. Käytämme sanaa "visio" kevyesti, sillä uudet luomuksenne yhdistävät tunnetut aistinne uusiin aisteihin. Ja niin luotte uutta yhteiskuntaanne.

Ensin opettelitte puhdistamaan vanhan ajan pelkonne. Sitten siirryitte elämään, mikä tuntui oikeammalta teille. Mutta kumpikin toiminta tehtiin käyttäen mukavia vanhan ajan taitoja. Nyt kun olette hyväksyneet tulevaisuuden viipaleet olemukseenne, luotte syvemmillä lisätaidoilla.

Se mikä oli kaunista teille puoli vuotta sitten, näyttää jokseenkin koruttomalta pimennyksen jälkeen. Siitä mikä oli hyväksyttävää puoli vuotta sitten, tulee niin tuskallista, että teidän on pakko siirtyä eteenpäin. Ja se mitä piditte mahdottomana luoda tai muuttaa, tapahtuu luonnostaan, kun avaatte uudet taitonne ja aistinne.

Sallikaa itsenne olla hämmentynyt muutaman seuraavan päivän ajan. Tulevaisuuden viipaleenne ehdottavat, tarjoavat ja hyväksyvät olemukseenne paljon informaatiota. Värit ja kuviot saattavat muuttua. Ennen kaikkea havaintonne muuttuvat. Vähän kuin eläisi köyhyydessä pienessä yhteisössä, tutkiakseen maailman suurinta ylellisyyttä.

Sinä pysyt sinuna - mutta monissa loistavammissa väreissä ja havainnoissa. Heräät yhtenä aamuna tietäen, miten luodaan ympäristön kannalta puhdas energialähde. Heräät sydämessäsi laulu, mikä sallii toisten siirtyä helpommin uuteen aikaan. Heräät tietäen, miten järjestää uudelleen poliittisia, akateemisia, taloudellisia, lääketieteellisiä ja/tai oikeusjärjestelmiä. Ja sinulla on taitoja tai yhteyksiä tehdä se, koska olet valmistautunut tähän siirtymään aioneita.

Miten on mahdollista, että olet oikeassa paikassa oikeaan aikaan?

Kun kasvat, niin roolisikin kasvaa. Sinusta voi tulla joku, joka rakastaa leipoa perheelleen tai joku joka omistaa leipomoketjun, joka tunnetaan ympäri maailmaa. Sinulla on aina tuo vaihtoehto. Kyse on vain siitä, että tutkit vaihtoehtojasi hienostuneemmin ja laajemman maailmankuvan kera. The Beatles olisi voinut päättää pysyä hyvin suosittuna oman yhteisönsä rokkibändinä sen sijaan, että hyväksyi kansainvälisen kuuluisuuden. Kun otetaan huomioon muodollisen koulutuksen puute ja kotiyhteisö, ensin mainittu olisi ollut paljon todennäköisempää.

Ja näin on sinulla. Valitset syvyyden ja hengität rooliasi maan päällä tänä aikana. Mutta te jotka ratsastatte tulevilla aalloilla, valitsette todennäköisemmin "maailmankatsomusroolin" kuin asuinalueroolin. Ja niin se on. Aamen.


* * *Kanavoinneista ja muista välittämistäni kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi eri tilanteissa. Muistathan, että sinä olet kuitenkin oman elämäsi ja totuutesi paras asiantuntija: luota aina ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Lisää Pirjo Laineen suomentamia kanavoituja viestejä täällä.