4.8.12

Hoffman: Onnellista ja säkenöivää uutta elämää sinulle!

ONNELLISTA JA SÄKENÖIVÄÄ UUTTA ELÄMÄÄ SINULLE!

Kanavoinut Brenda Hoffman ( www.lifetapestrycreations.com)
31.7.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät,

Haluamme puhua joistain uusista peloistanne. Vaikka olette kehittyneet monien niiden pelkojen yli, jotka olivat teille ennen rakkaita, pysytte huolestuneena fyysisistä muutoksista.

Kenties haluatte pitää nykyisen fyysisen ulkonäkönne tai toivotte, että nämä muutokset luovat olennon, mitä kulttuurinne pitää kauniina tai komeana. Haluamme muistuttaa teille, että kulttuurinäkemys viehättävyydestä muuttuu vuosikymmenten mukana. Alle sata vuotta sitten varakkaat ihmiset USA:ssa olivat tietyn painoisia osoittaakseen, että heillä oli varaa syödä, mitä ja milloin lystäävät. Kolmekymmentä vuotta sitten syvää rusketusta pidettiin kauniina. Tänä päivänä "painava" keho tai syvä rusketus eivät ole välttämättä yhteiskunnallisen kauneuden indikaattoreita.

Tietyn painoiset teistä voivottelevat kenties kokoaan - tai kenties kyse on ihonne väristä. Te olette te valitsemistanne syistä - mukaan luettuna rodullinen rakenne ja fyysinen koko. Mutta syynne olla se, kuka olette fyysisesti, muuttuu ja se on pelkonne.

Internetin Radio-ohjelmassamme tällä viikolla vihjasimme, että olette samanlainen kuin solu, joka kehittyy vastasyntyneeksi - näiden muutosten aikana lisäätte ulottuvuuksia, taitoja ja uusia fyysisiä piirteitä. Tällaiset muutokset muuntavat olemustanne yli kaiken, mitä ajattelitte vielä puoli vuotta sitten - kuten oli totta tuolle solulle, joka kehittyi vastasyntyneeksi sinuksi vuosia sitten.

Pelkonne on, että te ette pidä uudesta sinusta ja että fyysiset muutokset muuttavat kokonaisuuttanne niin paljon, että te ette tunnista itseänne - eikä tunnista kukaan muukaan. Se on totta - te ette ole itsenne tai toisten tunnistettavissa. Mutta ette kuvittelemallanne negatiivisella tavalla.

Kun muututte fyysisesti, henkisesti ja tunteellisesti, niin tapahtuu muillekin. Valotyöntekijät käyvät läpi tätä puberteettia tai syntymää yhdessä.

Uusi sinä, mikä pian ilmestyy fyysisesti, on oikea ympäristöönne ja rooliinne. Tämä ei poikkea syntymästänne tai saapumisestanne maan päälle. Kenties teillä on nyt mustat hiukset ja tummat silmät tai vaaleat hiukset ja siniset silmät. Ei siksi, että ne ovat suurempi kauneustekijä - kummatkin ovat kauniita yhteiskunnassanne - vaan sopiakseen paremmin perheeseenne ja yhteisöönne.

Vaikka uusi fyysinen olemuksenne tyydyttää uudet tarpeenne, fyysinen olemuksenne ei välttämättä kehity sellaiseksi, mitä nyt pidetään kauniina - sillä kauneustekijät muuttuvat yhteiskunnan muuttuessa. Muistakaa, että ennen mustia ihmisiä ei pidetty kauniina. Kuitenkin tänä päivänä "musta on kaunis" on todenperäinen toteamus maailmassanne. Monilla julkkiksistanne, malleistanne ja roolimalleistanne on kenties tummempi tai erilainen ihonväri kuin teillä ja kuitenkin "rankkaatte" (kuka heidät rankkaa?) heidät kauneimpiin ihmisiin maan päällä. Näin tulee olemaan teillä.

Fyysiset piirteenne transformoituvat sellaisiksi, mitä tarvitsette täyttämään uuden ajan roolinne.

Kaikki eivät huomaa uutta fyysistä ulkonäköänne. Ajatelkaa taikaviittaa. Ne jotka ovat jättäytyneet pois tästä uudesta ajasta, uudesta maapallosta ja ylösnousemusprosessista - tai miten haluattekin nimittää tätä siirtymää - näkevät teidät sellaisena, kuin ovat aina nähneet. He eivät aisti uutta sinua - olette vain Brenda tai joku heille - ja näytätte, tunnutte ja olette kuten aina. Ainoastaan ne jotka ovat osa uutta aikaa, näkevät tai aistivat eron.

Uusi maa ei ole välttämättä uusi fyysinen paikka, vaan sen sijaan uusi aistillinen paikka.

Kyllästytte niihin, jotka eivät ole mielissään uusista taidoistanne, aisteistanne ja fyysisestä ulkonäöstänne. Vähän kuin Tuhkimo-sadussa. Ne jotka ovat uutta aikaa ja uutta maata, näkevät kauneutenne kekäleiden (pelot) ja tuhriintuneiden vaatteiden ("pitäisi") yli ja kannustavat teitä muuntumaan kauniiksi prinsessaksi, joka Tuhkimosta tulee. He jotka jäävät pelkästään vanhaan aikaan, näkevät tai aistivat vain pelko- ja pitäisi-Tuhkimon. Ja näin he suhtautuvat teihin.

Tiedätte kuitenkin, että olette prinssi tai prinsessa ja niin teillä on vaikeuksia ymmärtää, mikseivät teille kerran läheiset ihmiset voi nähdä uutta kauneuttanne ja uutta olemustanne.

Elämä maan päällä on paljon hauskempaa prinssinä tai prinsessana kuin keittiöpiikana. Mikseivät toiset haluaisi liittyä seuraanne hauskanpitoon? Ja niin häviätte heidän elämästään, sillä ette ymmärrä heidän tarvettaan elää pelossa ja pitää teidätkin siinä paikassa.

Säkenöitte ja loistatte niiden silmissä ja aisteissa, jotka ovat hyväksyneet uuden ajan, uuden maan ja ylösnousemuksen. Ja näytätte tylsältä ja elottomalta niille, jotka eivät ole. Ei siksi, että olette tylsä ja eloton tai ylipainoinen, alipainoinen, liian pitkä, liian lyhyt, väriltänne sininen, kermanvärinen tai jotain muita muutoksia, vaan siksi, että värähtelynne on niin erilainen kuin heidän, että heillä ei ole mitään tuntemistapaa olla vuorovaikutuksessa kanssanne.

Te näette ja tunnette heidät, mutta sama ei päde toisinpäin. He eivät salli itsensä siirtyä yli arkipäiväisestä ettekä te ole enää arkipäiväinen. Olette tähtisädetikku täynnä iloa ja hauskuutta.

Te jotka pelkäätte edelleen uutta fyysistä sinua, tietäkää, että olette kallisarvoinen ja kaunis niille, jotka kehittyvät myös. Ne jotka eivät kehity, eivät huomaa paljon eroa. Sinä olet sinä heille ja tulet aina olemaan.

Niille jotka kehittyvät, olet säkenöivä prinssi tai prinsessa, jonka kanssa vuorovaikuttamista he tuskin malttavat odottaa. Vanhan sinän näkevät ja tuntevat vain ne, jotka haluavat jäädä vanhaan aikaan.

Uusi sinä kehittyy hämmästyttävää tahtia. Muutamassa päivässä - kyllä, päivässä - muut alkavat panna merkille tähtisädesinut. Onnellista, säkenöivää ja iloista uutta elämää sinulle! Niin olkoon. Aamen.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.