3.10.12

Lie: Viidennen ulottuvuuden johtajuus

VIIDENNEN ULOTTUVUUDEN JOHTAJUUS
Arcturuslaisia kanavoinut Suzanne Lie ( suzanneliephd.blogspot.com)
28.9.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Olemme puhuneet aiemmin kanssanne viidennen ulottuvuuden johtajuudesta (ks. artikkeli 20.8.2012) ja haluaisimme tehdä lisäyksen tuohon informaatioon. Jos olette sanoneet: "Kyllä, haluan olla 5D-johtaja", vaikkette olisi ole edes varma, mitä se merkitsee, olette laittaneet itsenne ylösnousemuksen "pikakaistalle".

Siksi elämänne alkaa muuttua hyvin nopeasti ja teitä pyydetään päästämään irti jokaisesta ihmisestä, paikasta, tilanteesta tai asiasta, mikä sitoo teidät kolmannen/neljännen ulottuvuuden toimintamallin viimeisiin harhakuviin. Tämä polku minkä olette valinneet, ei ole helppo. Se on polku, missä teidän on siivottava pois vanhaa ja sitten siivottava sitä uudestaan, sitten uudestaan ja uudestaan.

Valo kulkee ympyröinä ja kun päästätte korkeampia ja korkeampia valotaajuuksia olemukseenne, pyörivä liike vie teidät sen alempiin ja alempiin taajuuksiin, minkä jätätte taakse. Johtajina viidenteen ulottuvuuteen olette Gaian "siivousjoukkoa".

Sillä ei ole merkitystä, onko pimeys maapallossa, teissä vai jossakussa muussa. Itse asiassa, kun jatkatte siirtymistä viidennen ulottuvuuden ykseystietoisuuteen, termi "joku muu" häviää kokonaan. Gaian 3D-polariteettien viime jäänteet on siivottava ja te olette vapaaehtoisia tekemään sen. Itse asiassa olitte vapaaehtoisia, ennen kuin otitte tämän muodon.

Te, rakkaimmat ystävämme, olette rakkaita veljiämme ja sisariamme, jotka ovat tehneet valtavan uhrauksen ja lähteneet valon ja ehdottoman rakkauden upeista ulottuvuuksista, käyttääksenne maa-astiaa tämän planeettaylösnousemuksen ajan.

Me, galaktinen ja taivaallinen perheenne, kutsumme teitä nyt omistamaan jäljellä olevan olemassaolonne maa-astiassa Gaian palauttamiseen viidennen ulottuvuuden ilmaisumuotoonsa. On niitä, jotka sanovat omistavansa, mutteivät tee sitä. Toisaalta on niitä, jotka sanovat omistavansa ja tekevät sen!

Tiedämme, että pyydämme teitä venyttämään uupunutta maa-astiaparkaanne sietokykynsä rajoille. Kuitenkin tämä prosessi vapauttaa teidät tuon muodon erillisyydestä ja rajoituksista ikuisuudeksi.

Käsitämme, että pyydämme erittäin paljon teiltä, mutta jos voitte sallia itsenne muistaa, kuka oikeasti olette, vastoinkäymisenne paljastuu siunaukseksi. Teitä ei pyydetä luopumaan mistään, mitä ei korvata korkeamman taajuuden versiolla. Teemme tämän toteamuksen tietäen, että te kaikki olette voittaneet egonne vallan.

Olemme kuitenkin myös käsittäneet, että haavoittunut egonne haluaa teidän edelleen uskovan, että te olette "vain yksi ihminen". Ei! Te ette ole vain yksi ihminen! Ei! Te ette ole yksin. Kyllä! Te olette yhtä!

Viidennen ulottuvuuden johtajuuden määritelmä

Ennen kuin jatkamme viestiämme, haluamme määritellä viidennen ulottuvuuden johtajuuden sanomalla, että viidennen ulottuvuuden johtaja on se, joka johtaa tietä viidenteen ulottuvuuteen. Tämä määritelmä voi auttaa teitä mahdollisessa hämmennyksessänne siitä, miten johdetaan. Kyse ei ole niinkään siitä, miten johdatte, vaan minne johdatte.

Rakkaimmat ystävät, puhumme teille kaikille, jotka saatte tämän viestin. Vaikkette olisikaan mukana missään tietyssä hankkeessa, näemme, että valotyöntekijämme ovat panneet suuremman vaihteen päälle näinä viime hetkinä. Näemme valtavia muutoksia Gaialla ja tiedämme teidän, edustajiemme jotka käyttävät ihmisastiaa, luoneen nämä muutokset valtavalla, moniulotteisella luovuudellanne.

Katsomme kaikkia teitä ja näemme, että olette todellakin aito ITSENNE, verhottuna matalamman taajuuden asuun. Siksi pyydämme teitä muistamaan, että me, galaktinen ja taivaallinen perheenne, olemme te! Näin ollen emme ole kehittyneempiä kuin te.

Itse asiassa teidän haasteenne moniulotteisena ITSENÄ pienessä savimuodossanne on uroteko, emmekä ole varmoja, pystyisimmekö me siihen. Kunnioitamme teitä avoimella sydämellämme ja kosmisella mielellämme. Meillä on suurta arvostusta galaktisen perheemme jäseniä kohtaan, jotka ovat vapaaehtoisesti ottaneet muodon tähän planeettaylösnousemuksen viimeiseen osaan.

Kollektiivinen kykynne säilyttää yhteys todelliseen ITSEENNE, samalla kun olette maa-astiassa, on tehtävänne pääkomponentti. Olette jo voitokkaita tuossa pyrkimyksessä.

Lisäksi jokainen teistä alkaa ymmärtää oman palapelinpalanne sekä sen, miten voitte yhdistää henkilökohtaisen palanne planeetan ylösnousemuspalapeliin. Valitettavasti teillä ei ole palapelilaatikon kantta nähdäksenne, miltä se näyttää valmiina. Näin ollen jokaisen teistä on katsottava syvälle sisään löytääkseen toteutuneen toiveenne.

Olemme nyt valmiita antamaan teille ohjeet kolmesta komponentista johtajuudessanne viidenteen ulottuvuuteen.

1) Moniulotteisen käyttöjärjestelmänne integroiminen fyysisiin aivoihinne

Ilman uuden mentaali- ja tunnekäyttöjärjestelmänne integroimista, ne käsitteet joita teille esitellään, ovat liian kehittyneitä ja liian moniulotteisia fyysisten aivojenne hyväksyttäväksi. Siksi pyydämme teitä lukemaan aiemman viestimme moniulotteisen käyttöjärjestelmän integroinnista (ks. artikkeli 24.9.12).

2) Palaminen ykseystietoisuuteen

Me, galaktiset, tarvitsemme verkoston niistä ylösnousevista sielusta, jotka ovat liittyneet ykseystietoisuudessa toisiinsa ja korkeamman ulottuvuuden ilmaisumuotoihinsa. Tätä ykseystietoisuutta ei voi täysin saavuttaa integroimatta täysin moniulotteista mentaali- ja tunnekäyttöjärjestelmäänne.

Sanomme "mentaali ja tunne", koska moniulotteisessa käyttöjärjestelmässä ajatukset ja tunteet, mieli ja sydän, ovat yhtä. Siksi voitte ajatella ja hahmottaa sydämellänne ja tuntea upeita ihmistunteita mielellänne. Laajentunut kykynne hahmottaa sydämellä, mikä laajenee jatkuvasti hahmottaakseen korkealla sydämellänne, on tämän uuden käyttöjärjestelmän perusta.

Mieli, ajatukset, aivot ja neurologia voivat ottaa vastaan moniulotteista valoa ja organisoida sen informaatiopalasiksi. Kuitenkin ainoastaan korkea sydämenne voi hahmottaa, syleillä ja käyttää sitä ehdotonta rakkautta, mikä on kaiken luomisen rakennuspalikka. Muistakaa, että ehdoton rakkaus on multiversumin yhdistävä voima.

Näin ollen ehdoton rakkaus on koossapitävä voima, mikä pitää kaikki energiamolekyylit yhdessä muodon luomiseksi. Koska muoto mitä luotte, on viidettä ulottuvuutta, ehdotonta rakkautta tarvitaan myös sulkemaan kaikki kolmannen/neljännen ulottuvuuden valo-, ajatus- ja tunnepolariteetit ykseydeksi. Tällä tavalla luovat käsitteenne voivat astua sisään viidennen ulottuvuuden matriisin kautta, missä ne yhdistetään ehdottoman rakkauden yhteenkuuluvuudella.

3) Uuden maan luominen

Ensin meidän on muistutettava teille, että ehdottoman rakkauden sanastossa käsitteet "luominen" ja "havaitseminen" voidaan vaihtaa keskenään. Jos jotain ei ole luotu, sitä ei voi havaita. Toisaalta, jos jotain ei havaita, sitä ei ole luotu. Koska viidennessä ulottuvuudessa ei ole aikaa, kuten tiedätte, ei ole mahdollista laittaa näitä käsitteitä erikseen, peräkkäin ja järjestykseen.

On vain nyt. Siksi luominen ja havaitseminen sekoittuvat tässä ja nyt viidennen ulottuvuuden maan muodoiksi. Paradoksaalisesti viides ulottuvuus on myös muodoton, koska se reagoi äärettömästi ykseystietoisuuden jatkuvasti muuttuviin luoviin ihanteisiin.

Esiintuleminen

Samaan aikaan fyysisellä maapallolla jotkut ylösnousevat ystävämme kamppailevat edelleen sen päätöksen kanssa, uskaltavatko he "tulla esiin" todellisena ITSENÄÄN vai eivät.

Näin ollen toivomme teidän ymmärtävän nyt, miksi tarvitsee olla voimakkaita ja tukevia verkostoja, jotka
- ovat integroineet moniulotteisen käyttöjärjestelmänänsä ymmärtääkseen paremmin sen, mitä opettavat toisille
- ovat palanneet ykseystietoisuuteen auttaakseen paremmin planeettaylösnousemuksessa
- ja luovat aktiivisesti uutta maata ajatuksillaan ja tunteillaan.

Näemme, että monet teistä ovat valmiita liittymään ylösnousemusvirtaan, mutta tuntevat eristyneensä ja olevansa yksin. Siksi pyydämme teitä, jotka olette löytäneet tienne, jakamaan prosessinne niiden kanssa, joita olette tulleet auttamaan.

Kyllä, ette ehkä muista, mutta te kaikki olette luoneet vahvoja siteitä tiettyjen elämänvirtojen kanssa myriadien yhteisten inkarnaatioiden aikana. Itse asiassa monet teistä jotka ovat yhdessä nyt, olivat yhdessä myös tullessanne auttamaan Gaiaa Atlantiksen romahtaessa.

Muistakaa, rakkaat ylösnousevat ystävämme, ettei ole mitään virheitä eikä mitään vahinkoja. Te olette elämänne luoja! Vaikka tämä luominen kumpuaisi alitajuisen mielenne haavoittuneesta egosta tai moniulotteisen ITSENNE valtavasta voimasta, se on teidän luomuksenne. Kun päästätte irti kaikesta uhritunteesta, tiedätte, että siitä missä ja mitä teette tässä ja nyt, alkaa uusi elämänne.

Me, galaktinen ja taivaallinen perheenne, olemme aina kanssanne. Kutsukaa meitä!

Arcturuslaiset*

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.