23.11.12

Hoffman: Uusi aika ei ole fyysisesti, mitä kuvittelette

UUSI AIKA EI OLE FYYSISESTI, MITÄ KUVITTELETTE

Kanavoinut Brenda Hoffman ( www.lifetapestrycreations.com)
20.11.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät,

Kenties tunnette olevanne ikään kuin myrskyn silmässä - paljon ei tapahdu omassa elämässänne, mutta sama ei ole totta ympärillänne. Tai kenties te olette myrskyssä ja ympärillänne olevat ovat tyyniä. Kumpikin on odotettua. Jotkut teistä ovat puhdistaneet asiat. Ja toiset teistä vasta aloittelevat uuden ajan matkaansa.

Tuon matkan lopputulos on fyysisesti erilainen, mitä kuvittelette nyt. Heijastatte vanhan ajan kuvia uuden ajan elämäänne. 1930-luvun tieteiselokuvat ovat vanhentuneita, koska niiden kuvat perustuvat 1930-luvun elämäntyyliin. Näin on myös teillä nyt.

Uusi aika ei ole samanlainen kuin nykyinen fyysinen maailmanne.

Asuintalot eivät ole suurempia tai pienempiä versioita USA:n suosituista McMansion-taloista. Eivätkä ne näytä välttämättä toisten maiden, minkään aikajakson rakennuksilta. Luomanne suunnitelmat sekoittuvat ja parantavat ympäristöänne.

Keksinnöt joita käsitteellistätte, tarjoavat ratkaisuja vaikeuksiin, joista ette ole edes tietoisia. Vähän kuin yrittäisi selittää internetin turvallisuuden merkitystä jollekin 1850-luvulla.

Uusi aika on juuri sitä - uutta aikaa. Ette voi ymmärtää, miltä se näyttää, sillä ette ole vielä kokeneet sitä.

Sisäinen olemuksenne ohjaa teitä järjestelmiin, keksintöihin, kuviin ja vuorovaikutuksiin, jotka ilmaisevat uuden ajan kauneutta ja iloa.

Kenties tunnette jotkut sisäisen olemuksenne ideanne typeriksi. Nuo lempeät muistutukset eivät ole ainoastaan tärkeitä - niiden merkitys jatkuu aioneita. Sisäinen olemuksenne luo uutta aikaa toisten samanmielisten sisäisen olemuksen kanssa.

Lisäsimme "samanmielisten", sillä löydätte oman paikkanne ja siksi yhteisönne. Ainutlaatuisuus on tärkeä tekijä, toisin kuin ennen. Ette enää matkusta maailmassa nähden samantyyppisiä yhteisöjä, joissa on samat kaupat ja kaikki käyttävät samanlaisia vaatteita. Tämä on uusi aika.

Taatusti ne joiden kanssa resonoitte, näyttävät vähän samanlaisilta. Muttei ole enää odotettua yleistä ulkonäköä, käyttäytymistapaa tai toimintaa. Jotkut yhteisöt tai olennot juhlivat joulua joulukuussa, jotkut keväällä ja jotkut eivät lainkaan.

Enää ei ole yhtä lääketieteellistä, teoreettista tai uskonnollista ääntä.

Kenties uskotte, että tällainen toiminta luo erimielisyyttä ryhmien kesken. Totuus on päinvastainen. Silloin kun kaikki vaihtoehdot - myös monia uusia - sallitaan, kenenkään ei tarvitse näyttää paremmalta, vahvemmalta, varakkaammalta tai viisaammalta kuin toinen. Yhteisöt muodostuvat yhteisille intresseille. Kun nuo intressit muuttuvat, joku tai kaikki muuttavat tai luovat uuden yhteisön.

Uusi aika on vapautta ja hyväksyntää.


Jotkut teistä asuvat yhteisössä, jotka on rakennettu ihmisen tekemistä materiaaleista. Toiset valitsevat erilaisia asumiskokemuksia.

Maailma on avoin kaikille. Enää kansalaisten (kansalainen on vanhanaikainen sana) ei tarvitse anoa lupaa valtiolta asuakseen maailman eri osassa. Maailmasta tulee enemmän kuin USA - harvempien rajoitusten kera. Aivan kuten useimmat USA:n kansalaiset muuttavat helposti osavaltiosta toiseen, tämä pätee myös niihin, jotka muuttavat mantereelta toiselle. Ei ole enää maita, vaan intressiyhteisöjä.

Haluamme laajentaa uskomuksianne lopputuloksista. Muutamat kehittyneet valotyöntekijänne ovat ajatelleet paljon, mitä maailmanlaajuinen vapaus merkitsee.

Jotkut teistä ovat edelleen huolissaan niistä maailman osista, jotka nyt kontrolloivat rahoitusta tai ruokavarastoja. Kontrollointimerkit häviävät, kun löydätte oman yhteisönne. Jokainen teistä osallistuu uuden ajan fyysiseen luomiseen niin, kuin sisäinen olemuksenne ohjaa. Muistakaa, että uusi aika on teidän suunnittelemanne suuri siirtymä.

Nyt kun monet teistä kehittyneistä valotyöntekijöistä haluavat kokea uuden ajan, meidän täytyy muistuttaa teille suurista eroista näiden kahden ajan välillä.

Fyysinen yhteisösiirtymänne on samanlaista, kuin teillä oli henkilökohtaisesti.

Henkiolemuksenne hyväksyi ensin uuden ajan. Sitten tunneolemuksenne puhdisti pelkonne, jotta voisitte elää mukavasti uudessa ajassa. Lopuksi fyysinen olemuksenne alkoi sopeutua vastaavasti.

Näin on teillä nyt. Olette hyväksyneet ilon ja rakkauden uuden ajan hallitseviksi tunteiksi. Henkisesti ymmärrätte, että vaikka olettekin ainutlaatuinen, ainutlaatuisuutenne auttaa luomaan kauniin ja melodisen uuden ajan harmonian. Nyt teidän on aika ymmärtää, miten maailmanne muuttuu fyysisesti.

Ainutlaatuisuus on tosiaan ohjaksissa fyysisissä ulottuvuuksissa. Ja rakkaus on avain kotipesänne ja ystäväyhteisönne valinnassa - niin kauan kuin se tuntuu oikealta. Ei-ihmisolennot yhdistyvät myös niihin alueisiin tai yhteisöihin, jotka tuntuvat oikeilta.

Kun maapallon ja teidän värähtelynne muuttuu, koette eri puolia olemuksestanne kuin ennen. Sama pätee maan ekosysteemiin.

Jotkut ihmiset päättävät olla ilman lemmikkiä. Toiset ehkä yhdistyvät olentoon, mitä pitävät nyt vastenmielisenä, kuten haisunäätä. Tai olentoihin, joista ette ole vielä täysin tietoinen, kuten keijut tai haltiat.

Saako tällainen ajatus teidät nauramaan? Ei ole mitään haltioita … vai onko? Kuka haluaisi ystävystyä haisunäädän kanssa?

Ymmärrättekö nyt, miten rajoittunut fyysinen kuvanne uudesta ajasta on?

On aika hyväksyä uusi aika ja odottaa sitä kaiken fyysisen, tunne- ja henkisen kauneutensa kera. Siirtäkää sivuun uskomuksenne siitä, miltä sen pitäisi näyttää ja millainen sen pitäisi olla. Ja hyväksykää, että uusi aika on kaikkien teidän ja maapallon eri puolien aika.

Seuratkaa sisäistä olemustanne ja löydätte ilon luomastanne muodosta. Ylläpitäkää vanhan ajan kuvat siitä, miltä uuden ajan pitäisi näyttää, ja huomaatte olevanne turhautunut ja rajoittunut.

Avatkaa silmänne, korvanne ja kaikki muut aistinne - tunnetut ja vielä tuntemattomat - ja siirrytte uuteen aikaan kikattaen. Käyttäkää nykyistä viittä aistianne tutkiaksenne maapalloa, sellaisena kuin se on nyt, ja rajoitatte olemuksenne toistamaan samaa, mitä olette toistaneet aionien ajan - vanhan ajan elämä toisensa jälkeen. Niin olkoon. Aamen.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.