10.12.12

Herman: On henkisen aarteenetsinnän aika

ON HENKISEN AARTEENETSINNÄN AIKA

Arkkienkeli Mikaelia kanavoinut Ronna Herman (www.ronnastar.com)
Joulukuu 2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat mestarit, henkinen aarteenetsintä alkoi tosissaan, silloin kun te, tähtisiemenet, aloitte reagoida Hengen tönäisyihin 1900-luvun jälkipuoliskolla. Henkisen, mentaali- ja tunnetietoisuuden värähtelytaajuudet pommittavat maapalloa ja ihmiskuntaa täydellä teholla. Teidän on kuitenkin tarvinnut valmistautua vastaanottaaksenne tämän upean lahjan vailla vertaansa. Nämä aarteet ja ihmeparantumiset joita etsitte, voidaan löytää virittymällä rakkauden, ilon ja myötätunnon taajuuksiin. Teidän on opittava ylläpitämään rakastava välinpitämättömyys pieniin loukkauksiin, erimielisyyksiin ja pettymyksiin. Teillä on miljoonia solureaktiolaukaisimia - jotkut ovat hyvin voimakkaita, jotkut melko heikkoja ja jotkut monissa taajuuksissa sillä välillä.

Harjoitelkaa ja pyrkikää tasapainoon ja harmoniaan, kun yhdistytte sieluitseenne ettekä egonne halukehoon. Pyhästä sydämestänne löytyvä puhdas rakkaus ja pyhän mielenne viisaus antaa teille totuutta, voimaa, myötätuntoa ja luonteenlujuutta seurata korkeamman itsenne tai ylisielunne tönäisyjä, sillä se opastaa teidät siihen luontaiseen ja synnynnäiseen tilaan, mitä etsitte.

Jokainen teistä sijoitettiin tiettyyn energiaympäristöön, missä oli harmoniset taajuudet, jotka olisivat hyödyllisimpiä auttamaan teitä niiden oppituntienne oppimisessa, jotka valitsitte ennen tulemistanne tähän inkarnaatioon. Lisäksi teille annettiin erityislahjoja ja taitoja sekä voimakkaita taipumuksia auttamaan elämänoppituntienne oppimisessa, jotta voisitte täyttää valitsemanne elämäntehtävän.

Paluu tietoisuusylösnousemuksen kapealle polulle on alku vastakohtaisuuden yläpuolelle nousemisessa, jolloin ei ole hyvää tai pahaa, oikeaa tai väärää - ainoastaan harmonisia henkilökohtaisia valintoja hyväksytyllä kaksinaisuusasteikolla. Toimivana itsemestarina opitte tekemään vain parhaita valintoja kaikkien eduksi. On oleellista, että vapaudutte niistä solar plexuksen voimakkaista ja rajoittavista voimista, mitkä luovat vetävää ja työntävää vuorovaikutusta toisten kanssa, jotka elävät kolmannen/neljännen ulottuvuuden todellisuudessa.

Teidän on pyrittävä tulemaan viattomaksi yhdistyäksenne Jumalan ihmeellisiin valotaajuuksiin, jotka on tallennettuna pyhään sydämeenne. Ensin tulee neutraalisuus, minkä jälkeen ajan kuluessa rakkautenne lisääntyy sisältämään luomakunnan kaikki tasot. Vähitellen kun yhdistytte mentaaliluontonne jalostuneemmille tasoille, alatte ymmärtää ja integroida monia viidennen ulottuvuuden symboleja ja geometrisia kuvioita. Tieto, taito ja korkea ÄO eivät tee neroa. Vaatii keskittymistä, rohkeutta, sinnikkyyttä ja kestävyyttä sekä jatkuvaa "draivia" ja tinkimättömyyttä yhdistyä henkiseen nerouspotentiaaliinne. Teidän on tavoiteltava erinomaisuutta ja yhdistyttävä siihen ja pyrittävä elämään oma intohimonne parhaan kykynne mukaan.

Elätte poikkeuksellisia aikoja. Jossain määrin jokaisen ihmisen sieluitse pinnistää vapautuakseen siitä ajatusmuotovankilasta, joka laitettiin fyysisen, mentaali- ja tunneastian ympärille syntymässä. Kahleiden rasitus vaikuttaa koko ihmiskuntaan. Ego luo erillisyysharhaa ja iskostaa olemattomuuden pelkoa, mikä saa aikaan itsekeskeisen selviytymistarpeen "minä vastaan kaikki, mikä ei ole minä". Tietoisuus laajemmasta itsestä alkaa sielun tönäisyistä tutkia egoitsen rajojen ulkopuolella.

Pyrkimys oppia tuntemaan aito itse voi olla ihmeellinen seikkailu tai tuskallinen ja loputtomalta näyttävä matka. Liian usein ne, jotka kamppailevat itsemestaruuden alkuvaiheiden kanssa, eivät pysty kestämään niiden dramaattisten muutosten painetta, joita tapahtuu heidän henkilökohtaisessa maailmassaan, ja näin he vaihtavat takaisin mukaviin taajuusmalleihin. Vaikka he ovatkin tyytymättömiä ja onnettomia nykyisessä henkilökohtaisessa todellisuudessaan, se on tuttua aluetta eivätkä he ole valmiita siirtymään yli massatietoisuususkomusmallien vahvoista siteistä. Nämä itsen sirpaleet joita kukin teistä on luonut, ovat hyvin voimakastahtoisia, ja monille rakkaille sieluille on vaikeaa kamppailua saada alempi itse kontrolliin. Ne jotka ovat edelleen jumissa laumatietoisuuden tilassa, seuraavat johtajiaan kyselemättä. He valitsevat sen vähimmän vastuksen polun, minkä toiset ovat jo muodostaneet. He seuraavat menneisyyden tapoja, sillä he pelkäävät tulevaisuutta.

Kun pääsette jalostuneemmille ilmaisualueille, tietonne valosta ja äänestä sekä erityisesti tärkeä pyhä hengitys lisääntyvät kovasti ja niistä tulee oleellinen osa henkistä elämänfilosofiaanne. Pyydämme hartaasti teitä käyttämään hyödyksi kaikkia mestaruustyökaluja, joita annamme, sillä te kaikki olette evoluutioprosessin kriittisessä vaiheessa. Niiden fyysinen rakenne jotka ovat edelleen jumissa kolmannen/neljännen ulottuvuuden ympäristössä, on suuressa ahdingossa, kun enemmän ja enemmän kummallisia sairauksia ilmestyy. Monien näiden sairauksien alkuperää ja syytä ei pystytä diagnosoimaan eivätkä perinteiset menetelmät ja lääkkeet paranna niitä. Siksi lääketieteen asiantuntijat turhautuvat lisää ja ihmettelevät, miksi niin monia uusia, kroonisia sairauksia vaikuttaa massoihin, joihin ei näytä olevan mitään pysyvää hoitoa.

Teidän on pyrittävä vaihtamaan itsenne tuomitsemisesta itsenne rakastamiseen, mikä luo värähtelyn, mikä laajentuu fyysisen kehon ulkopuolelle ja alkaa vaikuttaa toisiin. Silloin kun se kasvaa riittävän voimakkaaksi, se voi auttaa myös niiden parantumisprosessissa, jotka ovat vaikutuspiirissänne. Ihmiskeho on magneettinapa valon ja varjon asteikolla tai kosmisen sähkömagneettienergian positiivisissa ja negatiivisissa voimissa. Fyysinen astia on monimutkainen organismi, mikä sisältää kaikkien alempien ulottuvuuksien elementtejä - mineraali, kasvi ja eläin - sekä Luojavalon tähtipölyelementtejä.

Olette oppineet oppituntinne hyvin, suloiset ystäväni. Osaatte hallita ajatuksianne ja pitää tunteenne tasaisena. Olette oppineet, että puhtaan rakkauden on oltava peräisin pyhän sydämen lähteestä ja teidän on ensin kunnioitettava ja rakastettava itseänne, ennen kuin voitte säteillä tätä siunattua lahjaa toisille. Teette suuria harppauksia tuomitsemattomaksi tulemisessa ja erottelukyvyn käyttämisessä, kun annatte tilanteiden ja vuorovaikutuksen toisten kanssa virrata ympärillänne. Hienoviritätte sisäistä tietoisuuttanne, niin että keräätte nopeasti sitä viisautta, mitä on saatavissa hetken tapahtumista. Alatte asteittain tuntea korkeampien ulottuvuuksien seesteisyyttä ja taikaa, kun kudotte eri tietoisuustasojen ja harmonisten taajuuksien välillä.

Kyllä, on edelleen monia oppitunteja opittavana ja aina tulee olemaan. Teillä on nyt kuitenkin näkemystä nähdäksenne oikeudenmukaisuuden ja täydellisyyden siinä elämän tanssissa ja draamassa, mitä teidän on koettava joka päivä. Teitä valmistellaan ottamaan jättihyppy sisäänpäin, ulospäin ja eteenpäin, rakkaat. Teidän on tullut aika omaksua varsinainen roolinne tässä suuressa tapahtumassa nimeltään "maapallon ja ihmiskunnan ylösnousemus". Teidän valomääränne on roihuttava, niin että se voi yhdistyä toisten valaistuneiden valo-olentojen valomäärään, ja niin tehdessään se saa voimaa ja nopeutta. Lopulta se tunkeutuu valelemaan kotiplaneettanne eteeristä kristalliverkkoa, niin että kaikki hyötyvät transformaation Luojavalosta.

Muistakaa, että rakkauspotentiaalinne käyttäminen merkitsee maallisten taitojenne, lahjojenne ja rikkauksienne jakamista toisten kanssa. Rakkaus on luomiskatalyytti. Sytyttämällä teille annetut timantinkovat valohiukkaset ja sitten jakamalla työnne hedelmät ympärillänne olevien kanssa, pyhän tulivalon vakaa virta teille ja lävitsenne on varmistettu. On tärkeää, että ymmärrätte jalostuneen Luojavalon voiman ja suuruuden sekä tiedätte, miten sitä käytetään tehokkaasti.

Timantinkovat hiukkaset ovat paljon hienojakoisempia kuin hengittämänne happi. Kun se tehdään kunnolla, sitä voidaan kutsua sieluhengittämiseksi tai hengittämiseksi kera aikomuksen, jolloin hengitätte sisään luomiselementtejä, energisoitte ne rakastavalla aikomuksella ja sitten säteilette ne fyysiseen maailmaan. Viime viestissä kerroimme teille: "Pyhän valkoisen kosmisen tulen, niiden timantinkovien hiukkasten joita vedätte puoleenne heränneenä itsemestarina, on jatkuvasti kierrettävä. Ainoastaan tietty taso mikä on sopiva kunkin sielun integroida nykyisellä valaistumistasollaan, voidaan tallentaa fyysiseen astiaan, ja tasapainoa on säteiltävä muodon maailmaan."

Lahjana auttamaan teitä Luojavalon maksimimäärän integroimisessa, olemme pyytäneet rakasta viestintuojaamme jakamaan prosessin, minkä olemme innostaneet häntä luomaan. Tämä on suuri lahja. Kuitenkin teidän on käytettävä kaikkia näitä antamiamme lahjoja, jotta ne olisivat tehokkaita.

Minulle on kunnia auttaa teitä kulkemaan niitä kiemuroita ja käänteitä, joita teidän on kestettävä jatkuvasti ylöspäin suuntaavalla ylösnousemuspolulla. Ettekö liittyisi seuraani standardin kantajana tässä kehittyneessä ilmaisu- ja oppimisvaiheessa maaplaneetalla, kun valmistaudutte siirtymään takaisin korkeamman tietoisuuden ulottuvuuksiin, niin että voitte ottaa takaisin jumalaisen syntymäoikeutenne? Kurkottakaa ulospäin, rakkaat ystävät, kurkottakaa myös sisäänpäin - odotamme voidaksemme suihkuttaa yllenne Isä/Äiti Jumalamme rakkautta ja kaikkia lahjoja, joita voitte imeä.

Olen arkkienkeli Mikael.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.