29.1.13

Smallman: Täydellinen tietoisuus

TÄYDELLINEN TIETOISUUS MERKITSEE, ETTEI TOIMI KOSKAAN TIEDOSTAMATTA
Jeesusta kanavoinut John Smallman ( johnsmallman2.wordpress.com)
27.1.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Se merkittävä energiamuutos mikä tapahtui joulukuussa, vaatii jokaista teitä tekemään säätöjä omassa energiakentässään, jotta se voi täysin yhdistyä siihen jumalaiseen energiakenttään, mikä kiertää ja syleilee teitä ja planeettaa, ja ellette ole ilmaissut äärimmäisen tietoista aikomusta olla sallimatta sen tapahtua, se tapahtuu automaattisesti. Kun energiakenttänne sopeutuu, voitte odottaa kokevanne kummallisia aistimuksia ja mielialavaihteluja. Tämä on normaalia. Käytte läpi asteittaista värähtelyn nostamista tasolle, missä se voi harmonisoitua ja integroitua jumalaisen energiakentän kanssa, ja tunnette tämän sopeutumisen. Nämä aistimukset ovat erittäin hyvä merkki. Ne indikoivat, että edistytte valmisteluissanne, jotta voitte siirtyä täysin tietoiseen ja täysin heränneeseen tilaan.

Monet teistä ovat kommentoineet aistimuksia, joita käytte läpi - osa niistä ei ole kovin miellyttäviä. Kyse on periaatteessa kaikkien niiden ei-rakastavien aspektienne kohtaamisesta ja irtipäästämisestä, jotka ovat asuneet sisällänne, paljon tietoisen tajuntatasonne alapuolella. On todennäköistä, että ajoittain ne ovat ottaneet kontrollin, kun reagoitte johonkin tilanteeseen sellaisten voimakkaiden tunteiden ajamana kontrolloimattomasti, joita vain nousi epätavallisella, odottamattomalla ja mahdollisesti sopimattomalla raivokkuudella. Ja jälkikäteen olette ehkä hyvinkin miettineet, mitä ihmettä oikein tapahtui. Olitte hyvin tietoinen, että olitte pois tolaltanne, mutta reaktionne ylitti paljon normaalin tai järkevän - ikään kuin jokin demoni olisi siirtänyt teidät sivuun ja ottanut kontrollin.

Täysin tietoisessa tilassa tätä ei voi tapahtua, koska täysin tietoisena oleminen merkitsee, ettei voi koskaan toimia tai käyttäytyä tiedostamatta. Ja aiemmin lähes tiedostamattomassa tilassanne ette ehkä olisi edes huomanneet, että jotain arvaamatonta tapahtui, koska se olisi vaikuttanut normaalilta. Nyt "normaali" ei ole enää hyväksyttävä teille ja se on merkki valtavasta edistymisestä. Onneksi olkoon!

Kaikkien näiden kätkettyjen "demonien" vapauttaminen on vähän kuin uuden käyttöjärjestelmän asentamista tietokoneeseen. Se vaatii aikaa ja keskittymistä ja siihen liittyy paljon uuden oppimista, jotta kykenette palauttaan pätevyytenne ja tehokkuutenne. Tai sitä voitaisiin verrata lakanan tai pöytäliinan silittämiseen, kun näitä ei voi pyykin jälkeen käyttää, ennen kuin rypyt on silitetty pois. Poistatte tehokkaasti kaikki tukoksenne ja kieltämisenne korvaamalla tai päivittämällä käyttöjärjestelmänne tai silittämällä pois kaikki epäjohdonmukaisuudet asenteistanne ja käyttäytymisestänne.

Kun tämä prosessi jatkuu, tiedostatte paljon selvemmin egonne yritykset kontrolloida teitä ja pyörittää elämäänne. Reagoitte vähemmän todennäköisesti nopeasti ja ajattelematta ja tämän seurauksena katuminen vie vähemmän aikaanne. Olkaa iloinen, että kaikki tämä kama nousee tietoisuuteenne, koska tiedostamisen myötä teillä on kaikki tarvitsemanne työkalut käsitellä mikä tahansa tilanne, mikä tulee.

Tietysti ette enää voi siirtää syytä mistään ei-rakastavasta käyttäytymisestä, koska tuolla hetkellä olette täysin tietoinen siitä, mitä tapahtuu, ettekä "menetä tietoisuutta" hetkeksi, kun tunteet syttyvät ja ottavat teidät tilapäisesti valtaansa. Teillä on nyt voima pysäyttää itsenne ennen reagoimista ja se voi olla pelottavaa, koska voitte nähdä seuraamukset, ennen kuin toimitte tai reagoitte. Tiedätte, että olette vastuussa sanoistanne ja teoistanne - kun mitkään demonit eivät aja teitä - ja teette tietoisesti päätöksen, osallistutteko tilanteeseen mukaan vai ette. Kun osallistuminen houkuttelee, teillä on aikaa tehdä päätös, siinä missä ennen osallistuminen vain tapahtui. Teidän on oltava tietoinen tunteaksenne tuon houkutuksen. Ja näin tietoisena voitte päättää vastustaa tehokkaasti ja voimakkaasti tai voitte päättää antaa periksi. Jos annatte periksi, saatte ehkä hetkellisen vapauden tai riemun tunteen, mutta sen korvaa nopeasti voimakas epäonnistumisen tunne.

Kun uusia energioita virtaa niin runsaasti, oppimisjakso egoitsenne ei-haluttujen puolien irtipäästämiseksi on erittäin lyhyt. Ympäristön palaute ajatuksista, sanoista tai teoista on erittäin nopea, kuten jotkut teistä ovat luultavasti jo huomanneet. Hyvä puoli on, että te ette huomaa toistavanne loputtomasti oppitunteja - oppitunteja jotka olivat kenties käsittämättömiä, ennen kuin tietoisuutenne alkoi herätä - koska ne opitaan nopeasti tässä uudessa energiaympäristössä ja siksi teitä eivät enää ahdistele ne epämiellyttävät ja kutsumattomat kokemukset, jotka pilaavat päivänne.

Aiemmin, ennen kuin uusia energioita alkoi virrata niin vapaasti ja runsaasti, monet vain ajelehtivat elämän läpi ihmetellen, miksi se kohteli heitä niin huonosti. Nyt teille tulee nopeasti selväksi, miksi teillä on huono päivä, ja voitte tehdä vaadittavia muutoksia ajatusmalleihinne ja käyttäytymiseenne, mikä sallii teidän välttää tilanteita, jotka toistuvasti päätyvät pilaamaan sen. Olette oma mestarinne, minkä olitte unohtaneet. Tällaiseksi teidät luotiin ja nyt löydätte sen taas ja käytätte sen antaman voiman. Tieto on valtaa/voimaa ja teidän tietotonne kasvaa tietoisuutenne avautuessa ja näin myös valtanne/voimanne. Käyttäkää sitä yltäkylläisesti, rakastavasti ja viisaasti ja kokekaa se uusi aika, mihin olette siirtyneet.

Rakastava veljenne Jeesus

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.