5.3.13

Crimi: Mitä odottaa nyt inkarnoituvilta lapsilta?UUSI IHMISLAJI - MITÄ ODOTTAA NYT INKARNOITUVILTA LAPSILTA?


Enkelioppaita kanavoinut Taryn Crimi ( angelicguides.wordpress.com)
5.2.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Tänään haluaisimme keskittää huomionne lapsiin, joita nyt inkarnoituu todellisuuteenne. Jokaisen uuden sukupolven myötä tapahtuu edistymistä, nämä lapset ovat kuitenkin kehittyneempiä kuin koskaan ennen. He eivät ole ainoastaan kehittyneempiä kyvyiltään, he ovat luonnostaan myös kemiallisesti erilaisia solutasolla. Aikomuksemme on antaa teille oma perspektiivimme niistä muutoksista, joita voitte odottaa todellisuutenne tulevissa lapsissa, ja siitä mihin he kykenevät.

Tämän ajan uudet vanhemmat kohtaavat hyvin erilaisten lasten kasvattamisen kuin koskaan ennen. Se mikä on toiminut aiemmilla sukupolvilla, ei enää riitä tai ole suositeltavaa tälle uudelle ihmisrodulle. Näiden lasten voitaisiin sanoa olevan ensimmäisiä hybridi-ihmisiä. Monen sukupolven ajan ne virstanpylväät, joista on tullut lapsen kehityksen merkkejä, ovat pysyneet samoina. Kuitenkin viimeisten 5-7 vuoden aikana lasten kehityksessä on ollut suuria muutoksia, joita ei voi aina mitata tilastollisesti. Vauvat syntyvät paljon valppaampina kuin koskaan ennen. Tähän todellisuuteen astumishetkestään saakka nämä "vanhat sielut" ovat valmiita tekemään oman merkkinsä ja ovat innokkaita omaksumaan kaiken. Lapsilla on aina ollut hyvin korkea värähtely, heillä ei ole mitään rajoittavia uskomuksia, jotka alentaisivat niiden värähtelyä. Niitä kiehtoo yksinkertaiset ilot elämässä eivätkä ne haudo menneitä kokemuksia. Ne ovat vain läsnä nyt-hetkessä ja kokevat jokaisen hetken täysillä.

Lapsilla jotka inkarnoituvat tähän todellisuuteen, on erittäin suuri rooli. He ovat suostuneet tulemaan tänne näyttämään ylösnousseen ihmisen mallia. Heidän kykynsä heijastavat, mikä on mahdollista korkeammissa ulottuvuuksissa. Aiemmin olitte kaikki tulleet tähän maailmaan kokeaksenne kaksinaisuutta ja saadaksenne arvokkaita oppitunteja valtavasta määrästä elämänkokemuksia, jotka ovat ulottuvillanne. Teillä oli laajoja yleisoppitunteja, joiden hallitsemiseen halusitte tilaisuuden kussakin elämässä. Nämä lapset eivät kuitenkaan enää tule minkään rajoittavien uskomusten kera, jotka täytyy selvittää, vaan he ovat täällä auttamassa teitä kaikkia päästämään irti siitä, mitä ei enää palvele teitä. Näillä lapsilla ei ole yhtä paljon saatavaa tai muistettavaa kuin menneillä sukupolvilla. He ovat täällä näyttämässä teille, miten eletään korkeammissa ulottuvuuksissa. Kun kehitytte, kun kasvatte ja tietoisuutenne nousee, teette suuria harppauksia todellisen voimanne takaisinsaamisessa. Nämä pienet lapset ovat antamassa teille uutta perspektiiviä, uuden tavan elää yhdessä. Lasten on aina tiedetty antavan hyvin suoria neuvoja, niitä on kuitenkin harvoin otettu vakavasti.

Tiedemiehet alkavat lopulta nähdä muutoksia näiden lasten aivoissa. Heidän aivonsa eivät toimi aivan samalla tavalla kuin ihmisillä ennen. Suurempi osa aivoista on aktiivisena ja siksi näette uusia taitoja ja kykyjä näillä lapsilla - siitä mikä kerran näytti mahdottomalta, tulee nyt odotettavaa. Voitte nähdä todisteita tästä lääketieteen laitteilla, kuten kerroskuvaus, mikä osoittaa paljon laajempaa toimintaa. Kun lapsi oppii ja kehittyy, aivoihin syntyy väyliä, jotka päästävät tuohon taiton tai informaatioon. Näillä lapsilla on paljon enemmän väyliä, mitä on koskaan aiemmin tallennettu. Tämä sallii aivojen kaikkien osien optimikäytön, millä päästään käsiksi suurimpaan potentiaaliin.

Sanotaan, että keskivertoihminen käyttää vain 10% aivoistaan. Yleinen väärinkäsitys tästä on oletus, että prosenttiosuus viittaa älykkyyteen. Kuitenkin käyttämällä suurempaa osaa aivoistanne tavalla, mihin ne alun perin suunniteltiin, saadaan parempi yhteys korkeamman itsen ja fyysisen mielen välille. Tämä sallii paljon enemmän kuin vain tietopohjanne laajentamisen. Kun aivojanne käytetään täydellä potentiaalilla, tietoa voidaan helposti hankkia aina, kun uutta informaatiota tarvitaan - ei siksi, että teillä on suurempi kyky ymmärtää, vaan enemmänkin koska olette taas universaalisti yhdistynyt ja kaikki informaatio on aina välittömästi ladattavissa. Se mikä on aiemmin vaatinut vuosien intensiivistä harjoittelua ja ulkoa opettelua, voidaan nyt helposti ladata mieleen, milloin halutaan. Tämä on vain yksi niistä äärettömistä taidoista, johon taas pääsette tullaksenne täysin tietoiseksi olennoksi.

Aivojenne käyttäminen 100%:sti sallii teidän saada kykyjä, joista olette uneksineet - yleisälykkyyden lisääntyminen on vain yksi monista aivojen käyttötavoista. Tämä vastaisi maailman tehokkaimpien tietokoneiden käyttämistä laskukoneena peruslaskuihin. No kyllä, ne osaavat laskea, kuitenkin tämä on vain yksin monista asioista, mihin ne pystyvät. Ja näin on aivoillanne. Ja tätä nämä uudet lapset alkavat havainnollistaa.

Nämä uudet lapset ovat uskomattoman vastaanottavia ja virittyneet ympärillään olevien ajatusten ja tunteiden lisäksi myös menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden energiaan. Näiden lasten psyykkiset kyvyt ylittävät kovasti kaiken, mitä olette nähneet aiemmin. Monet näistä lapsista ovat telepaattisia. He kykenevät lähettämään ja vastaanottamaan toisten ajatuksia läheltä tai kaukaa - sillä ei ole merkitystä. On erittäin tärkeää, että heidän vanhempansa ja huoltajansa vaalivat näitä lahjoja. Vaikka nämä lapset syntyvät näiden lahjojen ja kykyjen kera, ne heikentyvät ajan kuluessa, ellei niitä hoivata eikä kannusteta niiden kehittämiseen.

Näiden lasten kemiallinen ja geneettinen rakenne on fyysisesti erilainen kuin millään ihmisellä aiemmin. Huomaatte, että nämä lapset ovat uskomattoman herkkiä sekä omille että toisten tunteille. He eivät opi samalla tavalla kuin lapset aiemmin. Vanhat oppimismenetelmät tuntuvat hyvin tylsiltä heille ja he menettävät usein kiinnostuksen. Sattumanvaraisten faktojen ulkoa opettelemisella ei ole mitään käyttöä heille. Tämä johtuu siitä, että maailmanne muuttuu dramaattisesti - voitte nähdä tätä jo. Kaikki mitä haluatte tietää, voidaan etsiä internetistä sekunneissa. Mitä tarvetta näillä lapsilla on siis päntätä näitä faktoja? Uusia taitoja vaaditaan näiltä lapsilta, jotka siirtyvät eteenpäin jatkuvasti kehittyvässä maailmassa.

Nämä lapset eivät reagoi hyvin vanhentuneiden perinteiden aiheuttamaan paineeseen. Tällä tarkoitamme, että he eivät menesty ympäristössä, mikä odottaa heidän noudattavan käskyjä, joita annetaan, koska "niin on aina ollut". Monet perinteet jatkuvat ilman sitä tarvetta, mikä ne kerran loi. Monet välittävät niitä vain, koska niin heille on opetettu eivätkä he näe mitään syytä muuttua. Nämä lapset auttavat korvaamaan asioiden vanhat tekemistavat uusilla, joista on hyötyä kaikille. Monilla aloilla, kuten lääketiede, koulutus, rahoitus ja politiikka, tarvitaan dramaattisia muutoksia. Nämä lapset kyseenalaistavat kaiken, kun he ovat täällä rikkomassa muotit ja esittelemässä uuden ajattelutavan.

Olette alkaneet nähdä näiden lasten oppimistapamuutosten alkuvaihteita niissä lapsissa, joilla on ADD tai ADHD. Lääketieteen edustajat sanovat, että näissä lapsissa on vika, mikä estää heitä keskittymästä. Meillä on kuitenkin eri näkökulma. Näissä lapsissa ei ole mitään vikaa. He eivät vain pysty kunnolla ilmaisemaan ainutlaatuisia lahjojaan ja kykyjään järjestelmässä, mikä ei halua kehittyä. Kyse ei ole siitä, etteivät he pysty keskittymään - he eivät vain pysty keskittämään huomiotaan vanhanaikaisissa oppimismenetelmissä.

Suosittelemme, että panette merkille, mikä näiden lasten intohimo on, ja pyydätte heitä selittämään tätä aihetta ja monet hämmästyisivät heidän selittämätöntä kykyään omaksua valtavan informaatiomäärän tästä aiheesta. Heidän mielensä kykenee paljon enempään, mitä heidän ansiokseen luetaan. Heitä ei kuitenkaan stimuloida tai kannusteta käyttämään mieltään sopivalla tavalla. Heidän mielensä ei toimi normaalina pidetyllä tavalla. Monet vanhemmat on opetettu pelkäämään kaikkia poikkeamia, mitä heidän lapsillaan on verrattuna toisten lasten normaaliin kehittymiseen. Haluamme kuitenkin vakuuttaa teille, ettei tässä ole mitään pelättävää, vaan sen sijaan pyydämme teidät ottamaan avosylin vastaan jokaisen lapsen ainutlaatuisuuden. Uusi standardi on yksinkertaisesti, ettei ole mitään "normaalia".

Nämä uudet lapset vaativat yksilöllisempää koulutusta kuin se tapa, mikä on suunniteltu sovittamaan kaikki omaan muottiinsa. Näette enemmän ja enemmän näitä lapsia, jotka eivät resonoi vanhaan järjestelmään, ja kun heidän määränsä kasvaa, he pakottavat koulutusjärjestelmät kasvamaan ja kehittymään. Lääketiede etsii enemmän ja enemmän nimilappua näille lapsilla, jotka eivät sovi normiin. Ei kuitenkaan mene kauankaan, ennen kuin koulutusjärjestelmä huomaa, ettei näissä hyvin lahjakkaissa oppilaissa ole mitään vikaa - he eivät vain opi samalla tavalla kuin lapset ennen. Kaikki lapset janoavat tietoa, kaikki lapset eivät kuitenkaan janoa samaa tietoa. Monet nykyisistä koulutusjärjestelmistä keskittyvät sulattamaan erilaiset lapsiryhmät hyvin samanlaiseen muottiin. Nämä lapset kuitenkin menestyvät ympäristössä, missä heitä kannustetaan kehittämään ainutlaatuisia lahjojaan ja näin he kukoistavat moninaisuudessa.

Kaikilla lapsilla ei ole samoja taitoja eikä heillä kaikilla ole täysin samoja kehittymiskokemuksia. Aivan kuten teillä kaikilla on omat ainutkertaiset lahjanne ja kykynne, niin on heilläkin. Itse asiassa useammat ja useammat teistä huomaavat, että lapsen kehityksen "normaali vaihteluväli" laajenee huomattavasti, kun jokainen lapsi kukoistaa omalla tavallaan ja omassa tahdissaan. Haluamme kuitenkin koskettaa jotain kykyjä, joita alatte nähdä kehittyvän näissä lapsissa.

Joillakin lapsilla on voimakkaat psyykkiset kyvyt, kun taas toisilla on valtavat parannuskyvyt. Toiset käyttävät uskomatonta luovuuttaan ympäröivän maailman muokkaamiseksi tavoilla, jotka ällistyttävät teitä. Jotkut hämmästyttävät luontaisella kyvyllään piirtää erittäin eläviä kuvia hyvin pienenä. Jotkut kehittävät kyvyn muuttaa ja liikuttaa fyysisiä esineitä mielellään, kun taas toiset vain "lataavat" mitä tahansa tietoa tai minkä tahansa taidon, mitä he haluavat. Joillakin on "yliluonnollinen" kyky käsitellä lukuja mielessään sekunneissa, kun taas toiset pystyvät näkemään energiaa, mitä teidän kaikkien ympärillä on. Emme sano, että kenellä tahansa lapsella on kaikki nämä taidot … vielä. Tietäkää kuitenkin, että kaikki nämä taidot ovat olleet horroksessa omassa fyysisessä kehossanne, vaikka nämä lapset syntyvät nämä kyvyt jo aktivoituneena. Monin tavoin he näyttävät muille, mikä on mahdollista. He auttavat monia näkemään sen, mikä on aina ollut heidän edessään. Tulee aika, jolloin näitä taitoja ei nähdä enää poikkeuksellisina, vaan niistä tulee tavallisia.

Se mitä kutsutaan vaistoksi eläinkunnassa, on vain luontaista tietoa, mikä välitetään äidiltä jälkeläiselle. Tulee aika, jolloin lapsia ei tarvitse opettaa niin kuin nyt, vaan kaikki äidin tieto siirtyy lapselle raskauden aikana. Haluamme teidän kuvittelevan, miten nopeasti ihmisväestö kehittyy, kun joka sukupolvi voi laajentaa sitä tietoa, minkä edellinen sukupolvi on hankkinut, eikä enää tarvitse oppia uudestaan "perusteita". Tulevien sukupolvien lapset tarvitsevat edelleen vanhempia, kuitenkin paljon siitä jokapäiväisestä informaatiosta välitetään, mikä vaatii paljon aikaa. Vanhemmat voivat keskittyä tärkeämpiin kokemuksiin, kuten lapsen yksilöllisten kiinnostusten vaalimiseen varhaisiästä alkaen.

Paljon tästä saattaa kuulostaa mahdottomalta teille nyt, mutta tietäkää, että tulee päivä, jolloin tämä on tavallista tietoa ihmisille. Nämä lapset näyttävät mallia siitä, mikä on luontaisesti jokaisessa ihmisessä. Panette merkille, että nämä lapset ovat kaikki itsessään ainutlaatuisia. Kuitenkin heidän kehityksensä on samanlaista siinä mielessä, etteivät he opi samalla tavalla kuin lapset ennen. Nämä lapset esittelevät hyvin varhain näkemyksiä, mitkä syleilevät erilaisuutta eivätkä pelkää sitä - perspektiivejä jotka ajattelevat yhteisön parasta, yhden yksilön sijasta. Kun näistä lapsista kasvaa kypsiä aikuisia, he perivät tämän maailman, jossa elätte, ja he jatkavat muutosten tekemistä sen varmistamiseksi, että jokaisen sukupolven myötä ihmiset jatkavat kehittymistä takaisin niihin korkeampiin ulottuvuuksiin, joista te kaikki tulitte. Nämä lapset ovat vain alkua täysin uuden sivilisaation sarastamisessa.

Toivomme, että tämä viesti on jollain tavalla valaissut teitä, kun toiveemme on aina pelkästään jakaa oma perspektiivimme siihen todellisuuteen, mitä te kutsutte kodiksi.

Rakkaudessa ja valossa, olemme Enkelioppaitanne.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.