18.3.13

Crimi: Olet mitä syöt

OLET MITÄ SYÖT

Enkelioppaita kanavoinut Taryn Crimi ( angelicguides.wordpress.com)
12.3.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Tänään haluaisimme keskittää huomionne ravintoon ja siihen, miten se liittyy yleiseen värähtelyynne. Tämä vaikuttaa tietysti kaikkiin olentoihin tällä planeetalla, kun kaikki fyysiset olennot vaativat ruokaa elääkseen. Maailmassanne on nyt erittäin monia, joista on tulossa nyt paljon tietoisempia kuin koskaan ennen siitä, miten yhteenpunoutunut heidän terveytensä on kulutetun ruuan laadun kanssa. Monet ovat kuulleet sanonnan "Olet mitä syöt", hyvin harvat ovat kuitenkaan pohtineet sen merkitystä. Jos syötte kanaa, merkitseekö se, että olette kana? Ei tietenkään. Aikomuksemme on kuitenkin tänään kertoa teille oma perspektiivimme siitä, miten kuluttamanne ruoka ja ylläpitämänne värähtely ovat hyvin läheisesti yhteydessä.

Aloitetaanpa muistuttamalla teille, että kaikki on tehty energiasta ja kaikki värähtelee siksi omalla taajuudellaan. Jotkut ehkä ihmettelevät, miten syömällänne ruualla voi olla suora vaikutus värähtelyyn, minkä pystytte ylläpitämään. Tätä haluaisimme selittää lisää. Kun nielette mitä tahnansa ainetta, siitä tulee välittömästi teidän osanne, se integroituu olemukseenne. Ruuan värähtelystä tulee osa olemustanne. Ruoka mikä on syöty kiireessä ja ilman kiitollisuutta sen antamasta ravinnosta, ei palvele kehoanne samalla tavalla kuin ruoka, mikä on valmistettu huolellisesti rakkaudella ja kiitollisuudella sen keholle antamasta ravinnosta. Ruuassa on itse asiassa paljon korkeampi ruoka-ainesisältö, mikä imeytyy paljon helpommin kenoon, silloin kun jaetaan rakkautta ja kiitollisuutta.

Ruuan kerääminen ja tuottaminen vaikuttaa ruuan yleisvärähtelyyn kovasti. Ruoka mikä on korjattu rakkaudella ja myötätunnolla, on paljon ravitsevampaa kuin ruoka, mikä on rosvottu ja kerätty kiireessä sen tuottamien voittojen vuoksi. Aivan kuten jokainen teistä on herkkä ympäröivälle energialla, niin on myös kuluttamanne ruoka.

Tietäkää myös, että eläimien elämä ja kuolema vaikuttavat kovasti eläintuotteiden värähtelyyn. Eläimet joita on hoidettu hyvin ja jotka ovat eläneet rauhassa, tuottavat tuotteita, joilla on paljon korkeampi värähtely ja siksi paljon korkeampi ravintosisältö kuin niillä eläimillä, joita on rääkätty ja jotka on nähty vain omaisuutena voiton saamiseksi.

Kasvisolut ja eläimet ja kuluttamanne eläintuotteet imevät kasvin tai eläimen energiaa, taajuutta ja tunteita. Ravinteet ja solut integroituvat olemukseenne, kun niitä syödään. Eläinten pelot ja tunteet ovat osa eläintä ja tämä vuorostaan vaikuttaa teidän yleisterveyteenne, mielialoihinne ja värähtelyynne. Olemme kaikki yhteydessä - se pelko tai rauha mitä eläin tuntee, ei kuole eläimen mukana. Sitä kannetaan fyysisen olemuksen soluissa. Tästä syystä vihjaamme, että teidän pitäisi olla tietoinen syömästänne ruuasta. Ette voi odottaa, että voitte syödä ruokaa, mitä on rääkätty tai kohdeltu väärin, eikä se vaikuta olemukseenne, aivan kuten ruoka mitä on hoidettu rakkaudella ja huolella, integroituu myös soluihinne ja tulee osaksi olemustanne. Tästä syystä sanomme: "Olet mitä syöt."

Suurta osaa ruuasta mitä on tarjolla ihmisten kulutettavaksi, on "peukaloitu". Ruoka mitä kasvatatte omalla takapihallanne, on hyvin erilaista kuin ruoka, mitä myydään kaupoissa ympäri maailmaa. Toimittajia motivoi usein voitto, ei kuluttajien terveys. Useimmat eivät tiedä niistä epäpuhtauksista ja myrkyistä, joita lisätään ruokaanne. Se tuloksena monet kärsivät matalasta energiatasosta ja hitaasta ruuansulatusjärjestelmästä.

On monia, jotka kehittävät allergian moniin ruoka-aineisiin. Tämä ei johdu välttämättä itse tuotteesta, vaan sillä on suora yhteys niihin saasteisiin ja säilytysaineisiin, joita ruuasta jatkuvasti löytyy. Useammat ja useammat havaitsevat, etteivät he pysty enää syömään ruokia, joista he ovat aiemmin nauttineet. Kun kehonne jatkaa tiheyden karistamista lisäämällä yleisvärähtelyänne, ruoka-aineista joita ennen sulatitte helposti, tulee nyt lisääntyvässä määrin vaikeita kehollenne käsitellä. Yksinkertaisesti ilmaistuna yliprosessoidussa ruuassa on paljon alempi värähtely, minkä pystytte nyt ylläpitämään. Tämän tuloksena se ei ole enää yhteensopiva korkean värähtelynne kanssa.

Paljon tästä johtuu myrkyllisistä säilöntäaineista ja geenimanipuloidusta ruuasta. Erittäin yleinen allergia monilla on nyt gluteiiniallergia. Useimmissa tapauksissa keho ei kuitenkaan hyljeksi gluteiinia, vaan vehnän manipulointi aiheuttaa ongelman. Molekyylirakennetta on keinotekoisesti muutettu.

Monta vuotta sitten tiedemiehet oivalsivat, että he pystyivät manipuloimaan kasvien geenirakennetta suuremman sadon tuottamiseksi. Tämä on tietysti sallinut ruokateollisuuden tuottaa suurempia ruokamääriä hankkimatta lisää maata. Aikomuksena oli pelkästään tuottaa lisäsatoa suuremman voiton saamiseksi. Kuitenkin tietämättään nämä tiedemiehet alkoivat geneettisesti muuttaa molekyylejä niin dramaattisesti, että kasvin asiaankuuluvia ravintoaineita poistettiin. Nyt monta vuotta myöhemmin, ihmisruuan massatuotannossa ei ole vehnätuotetta, mitä ei ole geneettisesti manipuloitu alkuperäisestä tilastaan. Siemenet joita on tarjolla, ovat tulleet geenimanipuloidusta viljasta.

Tällä hetkellä näemme lääketieteen ja ruokateollisuuden välisen yhteydettömyyden. Nimittäin ruokateollisuus kiinnittää erittäin vähän huomiota terveyden merkitykseen ja lääketiede kiinnittää erittäin vähän huomiota kuluttamaanne ruokaan. Jonain päivänä nämä teollisuusalat yhdistyvät kaikkien yhteiseksi hyväksi. Kun puhtaamman ruuan kysyntä lisääntyy, ruokateollisuus kehittyy täyttämään nuo vaatimukset. Voitte nähdä näiden muutosten alkua jo maailmassanne - vaaditte nyt luonnollisesti kasvatettua ja huolellisesti korjattua ruokaa.

Monet ihmettelevät, mikä ruoka on parasta heidän kehonsa yleisterveydelle. Tähän sanomme, että se mikä sopii yhdelle, ei välttämättä sovi muille. Jokainen keho on erilainen ja sen vuoksi vaatii erilaisia ravinteita optimaalisen terveyden saavuttamiseen. Keho kommunikoi aina kanssanne tarpeilla, mitä teillä on, ja tunteilla mitä koette. Kaikki kuitenkin hyötyvät puhtaampien ruoka-aineiden syömisestä, joita ei ole kovasti prosessoitu, muunneltu tai saastutettu. Kypsentämättömät ruoka-aineet, kuten hedelmät ja vihannekset, jotka syödään luontaisessa tilassaan raakana, säilyttävät korkeamman värähtelyn ja siksi ne ovat ravitsevampia kehollenne. Emme sano, että te ette voi tai teidän ei pitäisi syödä kypsennettyä ruokaa, mutta tietäkää, että ruoka minkä voitte käyttää turvallisesti kuumentamatta yli 38-asteiseksi, säilyttää lähes tuplasti keitetyn ruuan ravintoarvot. Käytännön suositus olisi lisätä useita annoksia tuoreita hedelmiä tai vihanneksia päivittäiseen ruokavalioonne.

Huomaatte niiden määrän lisääntyvän, jotka kasvattavat ruokansa itse sen sijaan, että nojaavat raskaasti supermarkettien tarjontaan. Monet alkavat etsiä paikallisia ruoka-aineita, joista on huolehdittu ja joita on säilytetty kunnolla. Tähän sisältyy vihanneksia ja hedelmiä sekä eläintuotteita, kuten munat ja maito. Sillä on suora vaikutus ravintopitoisuuteen ja värähtelyyn, miten tuote on kasvatettu ja miten siitä on huolehdittu. Monet oppivat hitaasti se kriittisen roolin, mitä ruoka esittää yleisessä mielentilassanne ja siksi kokemassanne todellisuudessa.

Miten siis tiedätte, miten kuluttamaanne ruokaa on kohdeltu ja miten se on kerätty? Joissain tapauksissa että yksinkertaisesti tiedä. Kuitenkin kun vaatimus parempilaatuisesta ruuasta, mitä ei ole massatuotettu ja huonosti kohdeltu, kasvaa, niin kasvaa myös tarjonta. On monia, joilla ei ole varaa osaa kalliimpaa luomuruokaa. Tietäkää, että vaikka kohtaisittekin tilanteita, missä korkeavärähteistä ruokaa ei ole saatavilla, voitte nostaa ruuan värähtelyä omalla aikomuksellanne, ennen kuin syötte sen. Teidän ei tarvitse muistaa, miten lisätään tietoisesti ruoan värähtelyä, tarvitaan vain aikomuksenne ja valonne. Voitte myös kutsua meitä koska tahansa auttamaan ruokanne yleisvärähtelyn lisäämisessä sen varmistamiseksi, että se palvelee korkeinta parastanne.