15.5.13

Lie: Luomisen alkemia - Tietoisuuden muuntaminenLUOMISEN ALKEMIA - TIETOISUUDEN MUUNTAMINEN


Arcturuslaisia kanavoinut Suzanne Lie ( suzanneliephd.blogspot.com)
13.5.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ylösnousevat ihmiset, puhumme teille tänään luomisen alkemiasta. Alkemia on prosessi, missä ainetta muutetaan nostamalla sen värähtely korkeampaan taajuuteen. Näin luomisen alkemia on itse asiassa muuntamista. Kolmannessa ulottuvuudessa luominen on aikaan sidottu käsite, mikä on tuhoamisen vastakohta. Ajan ulkopuolella ei kuitenkaan ole vastakohtia, ei syntymää eikä kuolemaa. Sen sijaan on muuntumista.

Yksi muuntumismuoto on se prosessi, minkä kautta tietoisuuden kotelo (keho ja/tai muoto) nostaa värähtelyään korkeampaan atomitaajuuteen ja/tai energiaoskillaatioon. Fyysisessä kehossa kolmannen ulottuvuuden aineen atomit pyörivät korkeammalla taajuudella, minkä tuloksena on korkeampi värähtely.

Jos aineen/kehon värähtely nousee, ennen kuin asukas nostaa tietoisuustilaansa, ihmistietoisuus ei ehkä kykene pysymään kalibroituneena kehoon. Tässä tapauksessa tietoisuus eroaa kehosta, mitä fyysisellä tasolla pidetään usein kuolemana. Kuolema on kuitenkin todellisuudessa vain muodon tila.

Jos muodon värähtely nousee nopeammin kuin ihmistietoisuus, mitä tapahtuu harvoin, asukas palautetaan astraalitasolle odottamaan uuden kehon tehtävää. Korkeamman tietoisuustaajuuden ihminen voi sitten asuttaa muodon, jos sillä on sielusopimus aiemman asukkaan kanssa. Tätä tapahtuu "vaihdokkaiden" kanssa. Toisin sanoen, silloin kun muodon asukas ei pysty kalibroitumaan jatkuvasti nopeutuvaan muotoon, asukas voi päättää lähteä tuosta kehosta ja sallia jonkin korkeamman tietoisuusvärähtelyn asua siinä.

Toisaalta on tilanteita, joissa tietoisuus laajenee fyysisen muodon taajuuden yli. Kun tämä tapahtuu, tietoisuus ylösnousee fyysisen muodon rajojen yläpuolelle ja hylkää fyysisen muodon, koska sen värähtelystä on tullut liian matala, jotta tietoisuus voi mukavasti asua tuossa kehossa. Kautta maan historian tämä kokemus on tunnettu henkilökohtaisena ylösnousemuksena.

Kolmas muuntumisesimerkki on se, kun sekä fyysinen keho että tietoisuus muuntuvat niin, että tietoisuus ja muoto voivat pysyä yhdessä. Näin tietoisuuden ja kehon värähtelytaajuus muuntuvat korkeampaan taajuuteen ja pysyvät samalla kalibroituneena toisiinsa.

Tällä tavalla henkilö voi kiihdyttää tietoisuutensa viidennen ulottuvuuden taajuuteen ja sen yli ja samalla hänen muotonsa sopii yhteen tietoisuusvärähtelyn kanssa ja toisinpäin. Tässä tapauksessa voidaan meditoida monta vuotta ja laajentaa kovasti tietoisuutta. Samaan aikaan keholle annetaan erityiskohtelua ruokana, liikuntana jne.

Kun asukkaan tietoisuus on riittävän korkea, hän voi käyttää korkeinta tietoisuustilaansa ja yhdistää avautuneen kolmannen silmän korkean sydämen kanssa. Tämän yhteyden kera ihmistietoisuus voi ohjata kehoaan vapauttamaan tiettyjä hormoneja. Tämä hormonivapautus tapahtuu asukkaan ollessa delta-aaltotietoisuudessa, jotta hän voi opastaa tietoisesti aivokuorta ohjamaan tiettyjä kemikaalimuutoksia.

Esimerkiksi kokeneet joogit voivat istua lumessa ja saada sen sulamaan, mennä horrostilaan viikoiksi ja/tai tietoisesti ohjata käpylisäkettä antamaan tiettyjä viestejä aivo/mestarilisäkkeelle kehon taajuusnopeuden lisäämiseksi. Monet syömiseen, nukkumiseen ja liikkumiseen liittyvät rituaalit toimivat yhdessä niin, että keho voi nostaa riittävästi taajuuttaan, jotta korkeampi tietoisuus voi edelleen asua tuossa muodossa.

Saavuttaakseen tämän korkeamman tietoisuustilan yksilön on kuitenkin ohjattava koko huomionsa tähän pyrkimykseen. Näin ollen enimmäkseen vain ne, jotka elävät eristynyttä elämää, missä he voivat meditoida monta tuntia päivässä yhteisön huolehtiessa heistä, voivat omistautua tälle prosessille. Toisin sanoen, näiden ihmisten täytyy tavallisesti omistaa elämänsä valaistumiselle. Itse asiassa he astuvat tavallisesti henkiseen yhteisöönsä jo lapsena.

Toisaalta nyt tapahtuu niin, että korkeampi valo aktivoi 97% DNA:stanne ja saa aikaan evoluutiomuutoksia sekä tietoisuustilaanne että maa-astiaanne. Kun tämä DNA on täysin aktivoitunut, se mahdollistaa moniulotteisen ajattelun muistamisen, mikä johtaa korkeampiin tietoisuustiloihin. DNA työstää myös solukehoa, mikä käynnistää kehon muuntumisen korkeampaan värähtelyyn.

Tässä tapauksessa ulkopuolinen lähde auttaa sekä tietoisuutta että astiaa/kehoa värähtelemään korkeammalla taajuudella. Tämä korkeampi valo ei kuitenkaan rajoitu mihinkään temppelitilanteeseen. Näin ihmiset kokevat suuria haasteita, kun palaavat moniulotteiseen ajatteluun, laajentavat tietoisuuttaan ja muuttavat täysin muotonsa taajuuden samalla, kun jatkavat 3D-velvollisuuksiaan ja -tehtäviään.

Tietoisuusvärähtelyä nostamalla voitte tutkia sisäisiä muutoksia muototaajuudessanne. Näin tietoisuutenne on aktiivisesti mukana fysiologisissa muutoksissanne ja koko keho toimii yhtenä olentona pitääkseen kaikki elintoiminnot ja muut elämää tukevat mekanismit harmoniassa laajentuvan tietoisuusvärähtelynne kanssa.

Tämäntyyppinen valtava muodon muuntuminen alkaa Lähteestä. Kaikkien muodon muutosten virheetön ajatus säteilee Lähteestä. Elohimit ovat muodon ylläpitäjiä, jotka vastaanottavat tuon virheettömän ajatuksen Lähteestä ja käynnistävät prosessin, missä tuo ajatus laskeutuu alempiin maailmoihin. IlliaEm, Arcturuksen Elohim, kuvaa tätä prosessia.

IlliaEm - Arcturuksen Elohim

Rakkaat ystävämme ihmismuodossa, me, IlliaEm, emme ole puhuneet kanssanne tämän tietoisen muodon kautta moniin vuosiin ja olemme tyytyväisiä, että meitä kutsuttiin taas. Me Elohim vastaanotamme virheettömän ajatuksen kaikkeuden Lähteestä ja aloitamme pitkän prosessin, missä henki sulautetaan yhteen aineen kanssa ja luodaan muoto jokaisesta jumalaisesta esikuvasta. Prosessimme alkaa 11./12. ulottuvuudesta ja jatkuu aineen maailmoihin.

Ajattelette ehkä, että aine on vain fyysistä, mutta on erilaisia ainemuotoja eri todellisuustaajuuksissa. Kaikki aine alkaa jumalaisena esikuvana, mikä on itse asiassa jumalainen ajatusmalli. Kun me Elohim saamme jumalaisen esikuvan, käynnistämme prosessin, missä se laskeutuu pyörivän valon muodottomien todellisuuksien läpi niin, että esikuvaa voidaan ruokkia ehdottomalla rakkaudella, mikä on korkeinta valotaajuutta.

Tämä ehdoton rakkaus sekoittuu jumalaisen esikuvan kanssa ja luo kollektiivimuodon, mikä on samanlainen kuin matriisi. Kunkin ulottuvuuden aine tarttuu matriisiin ehdottoman rakkauden sitovan voiman avulla. Seitsemännen yläpuolisissa taajuuksissa muoto muuttuu jatkuvasti kuin valtava meri tai ulkoavaruus. Ne tietoisuusvirrat jotka kokevat nämä muuttuvat energiamallit, hahmottavat ne hyvin eri tavalla.

Korkeammissa todellisuustaajuuksissa pyörivät tietoisuusvalot värähtelevät mahdollisuusvirtojen muuttuvina muotoina. Nämä pyörivät valot ovat kollektiivitietoisuuden yksikköjä, jotka ovat kerääntyneet yhteen. Silloin kun kollektiivi resonoi täysin yhtenäisesti tietyn energiamallin/matriisin virtaan, se jakaa yhden ja saman kokemuksen. Tämä kollektiivi antaa löyhän muodon tälle energiamallille yhtenäisen vuorovaikutustensa ja yhtenäisten reaktioidensa kautta.

Jos kollektiivi haluaa, se voi laskea tämän energiamallin matalampaan todellisuustaajuuteen. Taajuuksissa seitsemännestä ylempään viidenteen ulottuvuuteen, muoto on olemassa niin kauan, kuin tietoinen kollektiivitajunta pitää huomionsa tässä mallissa/matriisissa. Näin ollen silloin kun kollektiivitietoisuus virtaa tähän malliin ja sitoo sen ehdottomalla rakkaudellaan, se syöttää elämää jumalaiseen esikuvaan.

Jos tämä malli on esikuva, käyttäytymistapa ja/tai käsite, se voidaan välittää kollektiiveille matalammissa todellisuustaajuuksissa, missä mahdollisesta todellisuudesta voi tulla valomuotomatriisi. Jokainen tietoisuusilmaisu on vuorovaikutuksessa tämän jumalaisen esikuvan valomatriisin kanssa oman tietoisuustaajuutensa ja vuorovaikutusaikomuksensa mukaisesti.

Näin ollen sama matriisi voidaan kokea hyvin eri tavalla eri valotietoisuustaajuuksilla. Jotkut näistä kollektiivitietoisuuden olennoista haluavat ehkä laskea matriisin universaaliin, planetaariseen ja/tai henkilökohtaiseen muototaajuuteen. Näin jumalainen esikuva astuu potentiaalisen muodon ulottuvuuteen. Tämä matriisi voidaan laskea todellisuustaajuuteen, missä muodot ovat pysyvämpiä ja esikuvat, käyttäytymismallit ja käsitteet ovat vuorovaikutuksessa tunteiden kanssa.

Ehdoton rakkaus ei ole tunne. Se on korkeampi valotaajuus. Ehdoton rakkaus on kuitenkin vakio kaikissa todellisuustaajuuksissa, mistä tulee tunne matalammissa, muotopohjaisissa maailmoissa. Jos energiamatriisi laskeutuu onnistuneesti näihin matalampiin taajuuksiin, rakkaustunne voi hakea sen muodoksi.

Ei näytä siltä, että käyttäytymismalli voi ottaa muodon, mutta se ottaa. Silloin kun matriisi alkaa pitää pysyvämmän muodon, se saa oman energiakentän. Tämä energiakenttä stimuloi yhtenäistä käyttäytymistä tämän todellisuuden olennoissa. Käyttäytyminen on reaktio ärsykkeeseen. Ärsykkeeseen reagoiminen, korkeamman ulottuvuuden ärsykkeelle antautumisen sijasta, alentaa tämän esikuvan taajuutta edelleen kolmanteen/neljänteen ulottuvuuteen.

Tällä tavalla universumeilla, galakseilla ja planeetoilla on yhtenäiset aikomukset, mikä johtaa kollektiivireaktioihin, jotka stimuloivat kollektiivikäyttäytymistä. Silloin tietoisuusvirrat jotka haluavat muotokokemuksen, voivat valita jonkin universumin, galaksin tai planeetan, mikä antaa niille kokemuksia, jotka saavat aikaan tiettyä käyttäytymistä. Näin tuota käyttäytymistä kopioidaan uudestaan ja uudestaan ja siitä tulee ensisijainen käyttäytymismalli tuossa kollektiivitodellisuudessa.

Esimerkiksi ne jotka ovat ottaneet muodon Linnunratagalaksissa, Solin aurinkokunnassa ja maaplaneetalla, ovat päättäneet kokea polarisoituneen todellisuuden, mitä hallitsee aika, paikka, erillisyys ja rajoittuneisuus. Te jotka olette viettäneet monta inkarnaatiota tuossa todellisuusversiossa, saatatte ihmetellä, miksi mikään elämänvirta valitsisi teidän maailmanne.

Maailmanne haasteet antavat kuitenkin valtavan valikoiman ärsykkeitä, kuten aikakäsite sekä polariteetti-, erillisyys- ja vastustusharha. Nämä kokemukset ovat hyvin viehättäviä tietoisuudelle, jonka kaikki ajatukset ja tunteet ilmentyvät välittömästi. Nämä mahdolliset ihmiset haluavat hitaan ilmentämiskokemuksen myriadien keskeytyskuvioiden vaikuttaessa heidän luomuksiinsa.

Aivan kuten te ehkä päätätte mennä takaisin töihin pitkän loman jälkeen, nämä elämänvirrat ovat valinneet maapallon kolmannen/neljännen ulottuvuuden kokeakseen fyysisen maailman haasteet. Lisäksi monet korkeammat olennot ovat inkarnoituneet maan päälle auttaakseen Gaiaa paluussa korkeampaan ilmaisuunsa. Usein he ovat naiiveja monien fyysisen todellisuustiheyden karikkojen suhteen, mutta he oppivat ne pian.

Toisaalta 3D-Gaianne planeettaolento tuntee olevansa valmis polariteettikokemuksen osalta. Itse asiassa Gaia on hyvin kyllästynyt siihen jatkuvaan uhkaan, mitä kohdistuu sen planeettaolemukselle. Onneksi se avaruusalue jonka läpi maapallo parhaillaan kulkee, paistattaa sitä korkeammilla valotaajuuksilla.

Tämä korkeampi valo vaihtaa maan kolmannen ulottuvuuden käyttöjärjestelmän moniulotteiseksi käyttöjärjestelmäksi. Jotta tämä versiovaihdos integroituu henkilökohtaiseen matriisiin, jokaisen ihmisen on suljettava vanhat, kolmannen ulottuvuuden järjestelmänsä. Jos näitä vanhoja järjestelmiä, käyttäytymismalleja, toimia, ajatuksia ja tunteita ei suljeta, planetaarinen versiovaihdos ei ole saatavilla yksilön henkilökohtaiseen käyttöön.

Juuri yllä oleva tilanne on tapahtunut maapallolla. Ihmiskunnan oli tarkoitus olla kehittynein elämänmuoto maan päällä. Kuitenkin monet ihmiset ovat kieltäytyneet "sulkemasta" tiettyjä käyttäytymismalleja, ajatuksia ja tunteita. Siksi planeetan versiopäivitys on keskeytetty. Itse asiassa jotkut ihmiset maan päällä eivät halua versiopäivitystä. He ovat hyvin kiintyneitä matalampaan "valta toisiin" -taajuuteen.

Näin he vastustavat maan jumalaisen esikuvan laskeutumista, jotta maapallo voi muuntua viidennen ulottuvuuden ilmaisuunsa. Ne jotka haluavat säilyttää vallan toisiin, hahmottavat tämän jumalaisen matriisin uhkana henkilökohtaiselle voimalleen. Siksi he eivät halua osallistua tämä esikuvan ilmentämiseen. Itse asiassa jotkut ovat yrittäneet pysäyttää sen. Ihminen on kuitenkin kyvytön puuttumaan jumalaisen esikuvan ilmentymiseen riippumatta siitä, miten paljon valtaa hänellä näyttää olevan tosiin.

Vallasta toisiin on taisteltu Linnunratagalaksissa miljoonia vuosia. Onneksi useimmat näistä galaktisista taisteluista ovat loppuneet, koska ne jotka halusivat valtaa toisiin, ovat oivaltaneet, että he saavuttavat suuren tietoisuuslaajentumisen vaihtaessaan voimaan ITSESSÄÄN. Tämä taistelu on kuitenkin jatkunut maan päällä, erityisesti viimeisten 2000 vuoden aikana.

Gaia on kyllästynyt sotaan ja konfliktiin ja päättänyt, että sen planeettaolento on suuressa vaarassa, jos se ei vaihda loppuun saakka tätä uutta käyttöjärjestelmää. Siksi se siirtyy eteenpäin kasvi- ja eläinkuntansa täydellä tuella. Kuitenkin monet ihmiseläimet ovat vastustaneet tätä muutosta, koska heidän tietoisuutensa on tullut niin matalaksi, että he eivät pysty kuvittelemaan ehdotonta rakkautta, mikä on uuden version perusta.

Kuitenkin toiset ihmiset jotka tukevat muutosta, ovat sallineet tietoisuutensa päästää sisään ne korkeammat valotaajuudet, jotka nyt kylvettävät maaplaneettaa. Nämä Gaian ihmiset pääsevät enemmän ja enemmän ehdottomaan rakkaustaajuuteen. Silloin kun heidän tietoisuutensa on täynnä ehdotonta rakkautta, heillä on paljon enemmän luomispotentiaalia kuin niillä, jotka ovat säilyttäneet matalamman "valta toisiin" -tietoisuutensa.

Kun niiden ihmisten prosenttiosuus lisääntyy, jotka resonoivat ehdottomaan rakkauteen - mitä tapahtuu vakaasti - niiden ihmisten prosenttiosuus vähenee, jotka resonoivat pelkopohjaiseen "toisten uhri" ja "valta toisiin" -käyttäytymismalliin. Lopulta monet hyväksyvät täysin niiden tiettyjen käyttäytymistapojen, käsitysten, ajatusten ja tunteiden "sulkemisen", jotka ovat vanhan polarisoituneen käyttöjärjestelmän perusta.

Tämä vanha käyttöjärjestelmä ollaan korvaamassa kvanttikäyttöjärjestelmällä, mikä toimii suoraan valofotoneilla ja luo välittömästi elävöittäen ajatukset muotoon ehdottomalla rakkaudella. Näin ollen maan päälle syntyy uusia muotoja, jotka voivat kokea ainoastaan ne, joiden tietoisuus ja näin havaintotapa resonoi viidenteen ulottuvuuteen ja sen yli.

Ne jotka pysyvät uhrin tai hyväksikäyttäjän matalammassa tietoisuustilassa, eivät voi kokea näitä uusia maaelämän muotoja, koska he eivät pysty havaitsemaan niitä. Heidän mentaalimatriisinsa ja tunnereaktioidensa/luomustensa taajuus ei voi havaita taajuuksia, jotka resonoivat kolmannen ulottuvuuden muodon yläpuolella.

Näin ollen he putoavat pian pelistä, kun he eivät enää pysty hahmottamaan pelikenttää. He jatkavat niiden kolmannen ulottuvuuden harhakuvien kanssa, jotka hahmotettiin todellisuudeksi vanhan kolmannen ulottuvuuden käyttöjärjestelmän mukaan. He eivät kykene hahmottamaan korkeampia todellisuustaajuuksia tai osallistumaan niihin, koska yksilö voi osallistua vain todellisuuteen, minkä hän voi havaita.

Ne jotka hyväksyvät moniulotteisen käyttöjärjestelmän, pystyvät kokemaan planeettaylösnousemuksen jumalaisen esikuvan ilmentymisen jokapäiväiseen elämäänsä. Ne jotka ennen pelasivat matalamman taajuuden todellisuuskentällä, kääntävät huomionsa ja näin havaintotapansa korkeamman taajuuden kentille kokeakseen täysin erilaisen todellisuuden.

Tämä prosessi on paljon samanlaista, kuin katsoisi elokuvaa teatterin kellarissa ja päättäisi sitten lähteä tuon valkokankaan luota ja kiivetä portaat pääaulaan katsomaan eri versiota tuosta elokuvasta. Kellarielokuva perustuu "valta toisiin" -ajattelutapaan ja johtaa pelkoon ja alistamiseen, mikä muuttuu, silloin kun soturit taistelevat ja voittavat, niin että toinen ryhmä voi saada vallan niistä, joita vastaan he ovat juuri taistelleet.

Toisaalta pääaulan elokuva perustuu sille, että ihmiset oppivat päästämään irti kaikesta konfliktista. Itse asiassa nämä ihmiset kieltäytyvät osallistumasta erillisyys- ja rajoittuneisuusharhaan, sillä he ovat löytäneet eri todellisuuden, joka perustuu ehdottomaan rakkauteen. He ovat löytäneet tämän todellisuuden laajentamalla tietoisuutensa korkeampiin taajuuksiin, missä ehdoton rakkaus on normaalia ja pelko on unohdettu kauan sitten.

Kumpaa elokuvaa sinä haluat katsella?

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.