1.6.13

Herman: Rajoitukset vai vapautuminen - kumman valitsette?

RAJOITUKSET VAI VAPAUTUMINEN - KUMMAN VALITSETTE?

Arkkienkeli Mikaelia kanavoinut Ronna Herman (www.ronnastar.com)
Kesäkuu 2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Muistakaa, rakkaat ystäväni, että elätte ikuisuuden keskellä. Teille tuomiemme kosmisten viisausviestien tarkoituksena ei ole asettaa lisää sääntöjä tai luoda uutta oppijärjestelmää. Aikomuksemme on sytyttää sydämenne tuleen rakkaudella ja antaa teille vilaus upeasta tulevaisuudesta edessänne. Kun massoissa useammat ja useammat tuntevat sieluitsensä käynnistämää tyytymättömyyttä, on tärkeää, että ylösnousemuksen viisausopetuksia tarkastellaan ja jaetaan ympärillänne olevien kanssa. Te, heränneet tähtisiemenet, jaatte nyt esiin tulevia viisausopetuksia tulevaisuudesta.

Ollaan siitä tietoisia tai ei, niin ihmiskunta ja maapallo ovat nyt kiihtyneen evoluutioprosessin keskellä. Se on näiden aikojen ihme, rakkaat ystävät. Ylin Luoja säteilee koko omniversumiin jumalaisen valon koko asteikkoa. Tämä voimakas ja puhdas valo suodattuu jokaisen suuren keskusauringon, jokaisen universumin Isä/Äiti Jumalan palatsimaailman, kautta luomakunnan joka tasolle, niin että vähitellen luomakunnan jokaisella kipinällä ja osalla on pääsy sopivalle Luojatietoisuustasolle. Luomisvalo tai timantinkovat hiukkaset saatetaan käyttöön jokaiselle sielulle, mikä on koskaan luotu. On kuitenkin joitain sääntöjä, joita sovelletaan tähän "valolunastusprosessiin": jokaisen sielun on valmisteltava astiansa nostamalla värähtelymallinsa tietylle harmoniselle taajuustasolle voidakseen saada näitä Jumalvalohiukkasia, ja teidän on muistettava, että kun nämä valohiukkaset on vastaanotettu, ne on aktivoitava rakastavalla aikomuksellanne. Rakkaus on näiden kaiken Lähteen kallisarvoisten hiukkasten voimalähde, generaattori.

Ylösnousemuksessa on kyse värähtelymallinne nostamisesta, tasapainottamisesta ja harmonisoimisesta, niin että Jumalitsenne monet osat voivat laskeutua pyhään sydänytimeenne ja ottaa hallinnan.
Kun tukitte syvemmin kosmoksen viisautta, on elintärkeää, että säilytätte tietoisen tiedostamistilan. Ihmiskunta on paljastumassa muistinmenetyksestä tai itsen ja luomakunnan monimutkaisen laajuuden rajallisesta tiedostamisesta, kuten sitä voitaisiin kutsua. Olemme selittäneet sitä aiemmin, mutta on aika virkistää muistianne siitä, mitä tapahtuu, kun matkaatte tietoisuuden monia tasoja ja alitasoja.

Kun selvitätte vääristymät aurakentästänne, tapahtuu myös sisäinen prosessi. Koko fyysinen rakenteenne käy läpi monimutkaisia muutoksia, jotka laukaisee ne korkeammat taajuusmallit, joita integroitte Luojalähteestä suurten valokaupunkien kautta. DNA:nne, chakrakeskuksenne ja pyhä sydämenne ja mielenne sisältävät jumalaisen suunnitelmanne ja kun integroitte enemmän ja enemmän Jumaltietoisuuden timantinkovia hiukkasia, kaikki ne vääristymät ja epätäydellisyydet joita olette luoneet omaksi totuudeksi hyväksymistänne käsityksistä, korjataan hitaasti. Monet näistä vääristyneistä käsityksistä suodattuvat tietoiseen tajuntaanne parannettavaksi tai poistettavaksi, ja ymmärrämme, että tämä voi olla epämukava ja hämmentävä prosessi.

Teillä on pyhä olemassaolokeskus pyhässä sydämessänne, minkä olemme nimenneet "timanttiytimelliseksi Jumalsoluksenne" näihin aliuniversaaleihin kokemuksiin. Teillä on ympärillänne eteerinen kolmannen/neljännen ulottuvuuden suuri olemassaolokolmio, mikä sisältää valopilarinne ja aineristin, mitä olette rakentaneet kautta aikain. Olette olemassa kultaisessa munassa, mikä laajenee ja säteilee enemmän ja enemmän jumalaista rakkausvaloa, kun resonoitte korkeampiin ja korkeampiin tietoisuustaajuuksiin.

Jumalaisen valon timantinkovat hiukkaset sisältävät elävää energiaa, mikä on ohjelmoitu erityistä jumalaista suunnitelmaa varten. Silloin kun pääsette käsiksi tuohon elävään valoon, teidän on aktivoitava se rakastavalla aikomuksellanne ja ohjelmoitava se sielunne toiveilla, jotka ovat aika harmoniassa jumalaisen suunnitelmanne kanssa. Aineellisella olemassaolotasolla, Luojavalo on koodattavaa teidän ydinolemuksellanne kanssaluojana, ennen kuin se on valmis säteiltäväksi muodon maailmaan. Vaatii suurta rohkeutta ja sitkeyttä tulla itsetietoiseksi ja sielutietoiseksi. Jatkuva kiitollisuuden asenne on sielun ravintoa.

Teistä on tulossa hyvin tehokkaita analysoimaan voimaannuttavalla erottelukykylahjalla niitä uusia käsitteitä ja sitä valtavaa informaatiomäärää, mitä on nyt saatavilla. Nyt kun olette virittyneempiä Henkeen ja sisäiseen ääneen, osaatte nopeasti varmistaa, onko jokin käsite harmoniassa sisäisen totuutenne kanssa. Jos ei ole, velvollisuutenanne on sivuuttaa se ilman ilkeyttä tai tuomitsemista, tai jos ette ole varma, laittaa se sivuun ja pyytää korkeampaa itseänne vahvistamaan se teille jollain päivänselvällä tavalla. Tiedostatte, että teitä pommitetaan monilla uusilla käsitteillä, joista jotkut venyttävät käsitteellisen ymmärryksenne rajoja. Tiedostakaa, rakkaat, että kaikki se mitä koette, on osa sitä jälleenyhdistymis- ja ylösnousemisprosessia, minkä keskellä olette.

Monet teistä kokevat taianomaisia tapahtumia elämässään ja pyydämme teitä olemaan riittävän rohkeita jakaaksenne nämä ihmeet ystävienne kanssa. Älkää pelätkö pilkkaamista tai kritisointia - kohtaatte hyväksyntää useammin kuin paheksuntaa ja kiinnostusta useammin kuin ylenkatsetta. Uskonnollisissa yhteisöissä alkaa olla maltillisempia kosmisia opetuksia - osittain seuraajiensa menettämisen pelosta. Sillä ei ole merkitystä miten tai miksi - kaikki on ihmiskunnan eduksi ja auttaa maapallon ja sen asukkaiden transformaatioprosessin nopeuttamisessa.

Tutkikaa tunteitanne yltäkylläisyydestä ja niukkuudesta, rakkaat ystävät. Jos yksi neljännes maailman väestöstä uskoisi, kuvittelisi, kutsuisi ja sitten tekisi työtä kaikkien vaurauden ja yltäkylläisyyden hyväksi, näkisitte dramaattisen käänteen tapahtumissa, kun ne jotka rohmuavat maailman varallisuutta ja riistävät säyseitä ja köyhiä, alkavat menettää kuristusotteensa maailman taloudesta. Pidättekö pelokkaasti kiinni rikkauksistanne ja rohmuatte niitä? Varokaa, rakkaat ystävät, etteivät kätkönne sula ilmaan. Kyse on nimittäin vain energiamuodosta. Energia on tarkoitettu kiertoon - käyttäväksi, uudistettavaksi, laajennettavaksi ja jalostettavaksi. Se mistä pidätte liian tiukasti kiinni, häviää silmienne edessä.

Osa vihkimysprosessia on luovuttaa jumalaiselle itsellenne, kaiken korkeimmalle hyvälle, kaikki mitä pidätte rakkaana, kaikki mitä omistatte. Tämä ei merkitse, että menetätte sen, mistä luovutte. Se merkitsee vain, että olette valmis sallimaan jumalaisen suunnitelman toimia kauttanne, mikä on aina korkeimmaksi parhaaksenne, vaikkei siltä ehkä tuolla hetkellä näytä.

Älkää kauhistuko, jos menneisyydestänne tulee vain hämärä muisto, erityisesti kipeistä muistoista joita olette kokeneet tässä elämässä. On aika parantaa menneisyys ja päästää siitä irti, rakkaat. Teitä ei enää palvele tutkia menneitä elämiä parantuaksenne tai yrittääksenne ymmärtää, miksi toimitte tai reagoitte tietyllä tavalla nykyisyydessä. Se on vanha tapa. Ne tietoisuusvääristymät joita loitte menneisyydessä, eivät voi olla olemassa, silloin kun täytytte ylitsevuotavasti timantinkovilla hiukkasilla niiden prosessien avulla, joita olemme opettaneet teille. Nämä taianomaiset hiukkaset sisältävät Luojan puhdasta ja täydellistä olemusta ja ne transformoivat vähitellen kaikki vääristymät aurakentässänne ja fyysisessä astiassanne. Hitaasti mutta varmasti ne epätäydellisyydet korjataan, joita olette luoneet sisäisessä ja ulkoisessa maailmassanne.

Muistakaa, että hidas ja vakaa tahti eteenpäin polulla johtaa itsemestaruuteen. Egopersoona haluaa enemmän informaatiota ja dramaattista vahvistusta. Se etsii aina jännitystä, draamaa ja sensaatioita. Maapallolta ja ihmiskunnalta on mennyt hyvin pitkän aikaa saavuttaa nykyinen epätäydellisyystilansa. Se transformaation eteneminen minkä te, maalliset valojoukot, olette saaneet aikaan hyvin lyhyessä ajassa, on todella taianomaista.

Sallikaa meidän taas kerran antaa teille esimerkki siitä, mitä tapahtuu, kun kuljette valaistumispolkua. Olette kuulleet, että taivaassa on monta asuinsijaa, mitkä ovat todellisuudessa luomisen monia ulottuvuus- ja aliulottuvuustasoja. Aikakaudella mikä on nyt tulossa loppuun, jokaisen ihmisen todellisuus koostuu kolmannen ja neljännen ulottuvuuden taajuusmalleista, jotka hänen menneet ja nykyiset uskomuksensa ja tekonsa ovat muodostaneet. Jokaisen ihmisen asuinsijassa ovat kaikki ne ihmiset, jotka ovat virittyneet tietylle olemassaolotasolle ja ovat yhteensopivia sen kanssa. Heillä on monia yhteisiä uskomuksia ja he toimivat monien samojen rajoittavien käsitysten alaisuudessa - niukkuus, syyllisyys, tulevaisuuden pelko - ja heitä kontrolloivat tavallisesti rodulliset, kulttuurilliset, uskonnolliset ja perinnesäännöt ja -standardit.

Tässä todellisuudessa normaalilla egon ohjaamalla persoonalla on tavallisesti joko itsekeskeinen oikeudentunto tai itsensä uhraava marttyyrikompleksi, monien variaatioiden ja ääritapausten kera. Ne jotka toimivat tässä olemassaolotaajuudessa, ovat tekemisissä toistensa kanssa valiten ne, jotka peilaavat heille sitä, mitä heiltä puuttuu (tavallisesti vääristyneellä ja ylikorostuneella tavalla). He eivät tavallisesti tunne oloaan mukavaksi niiden kanssa, jotka värähtelevät korkeammalla taajuustasolla, ja vaikka he olisivatkin tyytymättömiä, heillä on vaikeuksia murtautua vapaaksi ja lähteä pois toimimattomista elämänkuvioistaan, mitkä he hahmottavat mukavuusalueeksi.

Kun poistatte vanhat tavat, uskomukset ja teot, palaatte vähitellen harmoniaan hyväksytyllä polariteetti- ja kaksinaisuusasteikolla. Jokaisen saavuttamanne korkeamman taajuustason myötä jätätte taaksenne ne tilanteet, ihmiset ja asiat, jotka eivät ole enää yhteensopivia uuden tiedostamis- ja värähtelytasonne kanssa. Usein näytätte ikään kuin astuneen uuden ulottuvuuden ovesta ja osa menneisyyttä haihtuu pois. Tästä syystä monet teistä menettävät ystäviä ja/tai perheenjäseniä ja vaihtavat työpaikkaa tai aloittavat uuden ammatin/uran. Monet teistä muuttavat myös uuteen paikkaan, joskus oikein ymmärtämättä, miksi teitä on opastettu tietylle alueelle, mutta on syvä sisäinen tietämys, että niin on tarkoitus olla. Monet teistä huomaavat, että tekemänne työ, ajanvietteet, harrastukset ja monet asiat jotka ennen kiinnostivat, ovat vähemmän tyydyttäviä, sillä ne eivät sovi jatkuvasti laajentuvaan ja kehittyvään todellisuuteenne.

Moniulotteiset ovet menneisyyteen sulkeutuvat ja tulevaisuuden ovia avautuu nopeammin ja nopeammin, kun ylösnousemusprosessi kiihtyy. Muutospelko on ollut tietoisen tajuntanne tärkein kontrolloiva tekijä erittäin pitkään. Kun matkanne alkoi tiheyteen, pyritte suureen itsenne ilmaisemis- ja muutosvalikoimaan ja ilahduitte jokaisesta uudesta luomuksesta. Vasta maakokemustenne aikana olette unohtaneet, että olette kanssaluoja, joka on varustettu täysimittaisilla luomiskyvyillä, ja että teillä on suora yhteys luomisen voimalähteeseen, mitä on kutsuttu elämänvalon virraksi.

Te, tähtisiementen etujoukko, jotka olette uutterasti tehneet työtä maa-astianne värähtelyn jalostamiseksi ja tunne- ja mentaaliluontonne parantamiseksi, jotta voitte palata hyväksytylle kaksinaisuustasolle, puhdistatte nyt tasapainottomien taajuuksien jäämää neljännen ulottuvuuden astraalitasoilta. Olette jalostaneet valopilarianne, niin että olette nyt itse tekemässänne maailmassa, mikä koostuu neljännen ulottuvuuden kolmesta ylimmästä alitasosta. Useimmat teistä jotka olette uskollisesti seuranneet opetuksiamme, olette hyödyntäneet taajuusvirtaa, mikä koostuu valikoimasta viidennen ulottuvuuden taajuuksia sekä kuudennen ulottuvuuden pienestä valotihkusta. Voitaisiin sanoa, että luotte tässä elämänvalon uutta kaavaa.

Muinaisissa esoteerisissa opetuksissa oli tämä hämmentävä käsite: "Silloin kun vihittävä polulla saavuttaa tietyn vaiheen ylösnousemusprosessissa, ilmestyy ns. kynnyksen asukas ja enkeliolemus. Kynnyksen asukas on se, joka seisoo Jumalan portin ja vihkimysportaalin edessä. Enkeliolemus seisoo portaalin toisella puolella."

Koska hyvin monet teistä polulla olevista puhdistatte epätasapainoisten taajuusmallien jäämää ylemmästä kolmannesta ja alemmasta neljännestä ulottuvuudesta, meidän on tullut aika selittää tämä vihkimysprosessin tärkeä osa. Kynnyksen asukas on muistisiemenatomi, mihin tunne- ja mentaalikehon negatiivisten ajattelumallien jäämä on ajan kuluessa koteloitu. Kun olette saavuttaneet tietyn valaistumistason, kynnyksen asukas vapauttaa hitaasti - korkeamman itsenne ohjatessa - näitä haastavia ajatusmuotoja tietoiseen tajuntaanne ja sitten muodon maailmaanne, niin että ne voidaan muuntaa harmoniksi valotaajuuksiksi. Portaalin enkeli on korkeamman itsenne osa, joka on valmiina auttamaan teidät näiden intensiivisten testausaikojen läpi. Kynnys on timanttiytimellisessä Jumalsolussanne. Se on sisin portaali, mikä johtaa pyhään sydänytimeenne, missä Isä/Äiti Jumalan valkoisen tulen siemenatomi on. Sitten kun saatte pääsyn pyhän sydämen kultaiseen aurinkokammioon, olette muuttuneet iäksi, sillä olette kokeneet autuuden yhteydestä Jumalavanhempiinne.

Ymmärrämme, että nämä ovat hyvin haasteellisia aikoja, rakkaat, ja monet teistä ihmettelevät, mitä teette ansaitaksenne niin tuskallisia ja rasittavia testejä, kun olette hyvin uskollisesti pysyneet kurssissa. Sanomme teille: älkää horjuko nyt, sillä kun kohtaatte nämä viimeiset testit rakkaudella ja myötätunnolla, havaitsette, että portaalin enkeli auttaa teitä selvittämään tien. Jokaisen haasteen myötä joka kohdataan suoraan, on ihmeitä ja siunauksia, jotka kannustavat teitä selvittämään jäljellä olevat esteet polulla edessänne.

Tämä on kriittinen askel ylösnousemusprosessissa, sillä sitten kun olette onnistuneet muodostamaan tiukasti sielulauluvärähtelynne ylempään neljänteen ulottuvuuteen, olette valmis yhdistymään suurempaan määrään neljännen ulottuvuuden värähtelymalleja. Ennen tämän tietoisuushyppäyksen ottamista on elintärkeää, että olette saavuttaneet itsekurin pysyä vaadittujen kaksinaisuusrajojen sisällä. Kykynne ilmentää muodon maailmassa lisääntyvät dramaattisesti ja jos ette ole hyvin kurinalaisia mentaalisesti ja tunteellisesti, luotte enemmän kaaosta, mikä luultavimmin vetää teidät takaisin tiheämpään taajuusmalliin.

Urheat valonkantajat, oletteko valmis ja halukas olemaan polunraivaaja, avaamaan ovet luomisen moniin taivaallisiin asuinsijoihin ja ulottuvuuksiin? Jokainen ulottuvuustaso tarjoaa teille uusia mahdollisuuksia ja antaa teille pääsyn moniin uusiin kykyihin ja laajentuneeseen viisauteen. Jokainen korkeampi taso kuitenkin myös haastaa teidät monin tavoin ja vaatii, että päästätte irti niistä asioista, jotka eivät enää palvele suurinta hyväänne. Jätitte suuremman itsenne monia puolia matkan varrelle, kun matkasitte laskeutuvaa polkua matalampiin ulottuvuuksiin, ja teidän on oltava myös valmis vapauttamaan menneisyyteen ne ihmiset, olemistavat ja asiat, jotka eivät sovi nykyiseen ja tulevaan todellisuuteenne, kun teette paluumatkaanne korkeampiin ulottuvuuksiin.

Rakkaat, autamme teitä kaikin mahdollisin tavoin universaalin lain puitteissa ja odotamme kärsivällisesti, että liitytte seuraamme eri valopyramideissa, joita on ympäri universumia. Olemme kertoneet teille, että te ette luo ainoastaan uutta maatodellisuuttanne, vaan luotte myös asuinsijoja taivaallisiin ulottuvuuksiin. Välitämme teille kaiken rakkausvalosäteilyn, minkä voitte sisältää. Teitä rakastetaan mittaamattomasti.

Olen arkkienkeli Mikael.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.