9.9.13

Dagher: Taivaallinen siirtymä - Oletko valmis?


ENERGIAENNUSTE: TAIVAALLINEN SIIRTYMINEN - OLETKO VALMIS?

Kirjoittanut Emmanuel Dagher ( www.magnifiedmanifesting.com)
Syyskuu 2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rauhaa ja siunausta, ystäväni.

On suuri kunnia yhdistyä sydäntasolla taas kanssasi. Ilmassa on kouriintuntuvaa odotusta, että jotain SUURTA ilmentyy pian kollektiivikokemuksessamme.

Asuessani teini-iässä Keskilännessä, minulla oli tilaisuus olla kahden tornadon silminnäkijänä. Ne jotka ovat kokeneet tällaisia sääihmeitä, tietävät, että juuri ennen ankaran myrskyn saapumista on tavallisesti selittämätön hiljaisuus.

Monet meistä panevat merkille nyt samantyyppisen hiljaisuuden. Tässä tapauksessa "tornado" ei ole mitään pelättävää, vaan jotain avosylin vastaanotettavaa. Tornado on vain liikkeessä oleva energiapyörre ja voi varmasti sanoa, että meillä olisi käyttöä tällaiselle pyörteelle, jotta tietoisempi elämistapa voi tulla esiin.

Kyse on vain siitä, miten reagoimme tähän energiapyörteeseen - reaktiomme määrittelee, millainen kokemuksemme on. Silloin kun reagoimme pelosta, huolesta tai piittaamattomuudesta, asetumme tämän pyörteen ulkoreunalle, missä on epämukavinta ja suurinta kamppailua. Silloin kun reagoimme tyyneydestä, rakkaudesta ja tietoisuudesta, asetumme keskukseen, mikä tunnetaan myös pyörteen silmänä, missä on helpointa, vaivattominta ja hiljaisinta. Keskuksessa oleminen varmistaa myös, että toimimme tietoisena, mikä on voimallisin tila, missä voimme olla.

Tahtipuikon luovuttaminen


Energiatasolla tapahtuu tahtipuikon luovuttaminen kollektiiviegolta kollektiivisydämelle. Kollektiiviego on uupunut. Voimme selvästi nähdä sen ympäri maailmaa. Ego käsittää, ettei se voi selvitä niissä vanhoissa ja tuhoisissa kontrollointi-, hallinta- ja erillisyysmalleissa, joihin se osallistui ja joista se löysi suurta lohtua hyvin pitkään. On tärkeää muistaa, että opimme suuria oppitunteja näistä vanhoista malleista, muttei meidän enää tarvitse jatkaa niiden uudelleenluomista saadaksemme oppitunteja. Olemme valmiita siirtymään eteenpäin.

Tämän tahtipuikon luovuttamisen aikana asiat vaikuttavat hyvin kaoottisilta, koska kollektiiviegon on valmistuttava tiukasta olemassaolotilasta joustavaan ja avoimeen tilaan. Niinpä tämän siirtymän tuloksena egolla on taipumusta seota.

Tämä vaihto voi tuntua pelottavalta egosta, koska se ei ole tottunut muuttumaan ja se pelkää identiteettinsä menettämistä prosessin aikana. Niinpä ego yrittää pitää tiukasti kiinni niistä vähistä vanhoista tavoistaan, mistä se vielä voi. Tämä näyttäytyy pelkotaktiikkoina, joita hallitukset, yritykset, media ja uskonlahkot käyttävät yrittäessään pitää ihmiset erillään todellisesta luonteestaan. Nyt enemmän kuin koskaan emme saa ulkoisen melun antaa häiritä itseämme.

Näiden hallitusten, yritysten, mediakanavien ja uskonlahkojen toimet ovat pelkästään peili siitä, miten olemme kohdelleet itseämme. Ei ole kyse "meistä vastaan he". On kyse itsemme voimaannuttamisesta tietäen, että loimme nämä rakenteet ja meillä on myös voima muuttaa ne yhtä nopeasti. Miten teemme sen? Keskittymällä sen tavan muuttamiseen, miten kohtelemme itseämme ja ympäröivää maailmaa. Tunnistamalla, että olemme maailmanlaajuista perhettä.

Silloin kun ego oivaltaa, miten paljon se saa, kasvaa ja kokee päästäessään irti siitä kontrollista, hallinnasta ja erillisyydestä, mihin se on tottunut, se vaihtaa välittömästi tietoisempaan ja avoimempaan tilaan. Sitten maailmanlaajuiset rakenteemme alkavat peilata korkeampaa tietoisuustilaamme.

Taivaallinen siirtyminen

Miten tahtipuikon luovuttaminen sitten ilmentyy? Muutaman kuukauden kuluessa tämä ilmentyy ihmisten siirtymisenä egon motivoimista aikomuksista (kontrollointi, rakenne, ylianalysointi) sydämen motivoimiin aikomuksiin (tunteminen, intuitiivinen kehittyminen). Tätä muutosta kutsun mielelläni "taivaalliseksi siirtymiseksi."

Tässä muutamia asioita etsittäväksi, kun taivaallinen siirtyminen raivaa tietään maailmanlaajuisesti:

* maailmanlaajuisen tietoisuuden esiintuleminen
* omavaraiset yhteisöt
* suurempi läpinäkyvyys ja vastuullisuus hallituksissa, suuryrityksissä, uskonlahkoissa ja mediarakenteissa
* teknologian ja tieteen innovatiiviset läpimurrot
* maailmanlaajuiset tilaisuudet, jotka siirtävät vallan takaisin kansalle
* kollektiivinen pelottomuus
* kokonaisvaltaisempien ja vaihtoehtoisten terapioiden jano
* terveelliset ruokahankkeet
* kaikkien maailmankansalaisten tasavertaisuus
* rahamuutokset

Tässä muutamia asioita etsittäväksi, kun taivaallinen siirtyminen raivaa tietään henkilökohtaiseen elämäämme:


* ajan nopeutuminen
* muutokset henkilökohtaisissa ja ammatillisissa suhteissa
* ympäristön ja paikan muuttuminen
* projektien ja luovien hankkeiden toteutuminen
* odotuksen tunne, kohonneet energia-aallot (voidaan sekoittaa ahdistukseen tai ailahtelevuuteen)
* suuremmat oivallukset, suurempi viisaus ja tiedostaminen
* fyysinen, mentaali-, tunne- ja taloudellinen parantuminen
* välittömät ilmentymiset ja synkronismi
* jälleenyhdistymiset, jälleentapaamiset
* suurempi selkeys
* sen ymmärtäminen, millä oikeasti on merkitystä, oleminen hikoilematta pikkujutuista
* intuition ja henkilökohtaisten lahjojen ja panosten kehittyminen
* henkinen kehittyminen

Jumalaiseen "minä olen" -olemukseen luottaminen


Miltä elämä näyttäisi, jos luottaisimme täysin omaan prosessiimme, matkaamme ja perimmiltään jumalaiseen "minä olen" -olemukseemme? Voimmeko luottaa, että olemme täsmälleen se sama "minä olen" -olemus, mikä on Lähde-energia, mikä virtaa kaiken läpi ja on kaikki? Mitä tapahtuisi, jos heittäisimme harteiltamme kaikki pelkopohjaiset ominaisuudet, joihin mielemme on samaistunut hyvin pitkään, ja avautuisimme sille laajuudelle, kuka oikeasti olemme? Näyttäisikö elämä edelleen samalta ja olisiko meillä mitään menetettävää matkan varrella?

Olemme maailmanlaajuisena perheenä palaamassa täysin siihen, kuka olemme, ja suurin este itsemme syleilemiselle (prosessi, matka, lahjat, taidot ja halut) täysin on tähän saakka ollut, että mielemme ei ole kyennyt luottamaan "minä olen" -olemukseen tai Lähteeseen, mikä loi sen.

Miksi tuo luottamus puuttuu? Vastaus on yksinkertainen. Koska kautta aikain olemme yrittäneet inhimillistää "minä olen" -olemuksen tai Lähde-energian heijastamalla ihmisen erilaisia kasvoja siihen, tehdäksemme mielelle vähän helpommaksi sulattaa ja ymmärtää sen.

Kun synnymme tänne, pidämme lapsena vanhempiamme tai huoltajiamme "Jumalana" tai "minä olen" -hahmona elämässämme. Luotamme, että nämä hahmot antavat meille kaiken tarvitsemamme. Mutta kun sitten kasvamme, alamme huomata, että nämä elämämme roolimallit ovat persoonallisuuksia, jotka voivat toisinaan näyttää vihaiselta, tuomitsevalta, ilkeältä, loukkaavalta, epätäydelliseltä tai sellaiselta, joka tekee päätöksiä, mitä saattavat aiheuttaa meille ahdistusta, pettymystä ja järkytystä.

Niinpä silloin kun oivallamme, että nämä roolimallit joihin olemme luottaneet, eivät enää näytä odottamaltamme täydellisyydeltä, jokin muuttuu sisällämme. Teemme tavallisesti sanattoman sopimuksen tai lupauksen itsemme kanssa, ettemme enää koskaan luota kehenkään tai mihinkään paitsi itseemme. Ja koska näiden huolehtijoiden oli määrä olla Jumala tai "minä olen" -hahmo elämässämme, aloimme nähdä myös sen sellaisena, mihin emme voi enää luottaa täysin. Annamme kasvot Lähteelle ja tämä on aiheuttanut suurta pelkoa ja pettymystä kautta aikain.

Totuus on, että huolehtijoitamme, heidän huolehtijoitaan jne. ei ole kautta aikain opetettu muistamaan todellisinta jumalaista luontoaan ja toimimaan siitä käsin huolehtiessaan meistä. He eivät toteuttaneet itseään täysin toimiakseen todellisimmasta itsestään käsin. He olivat ihmisyydessään, siinä osassaan joka unohti kaikkivoimaisuutensa - he tekivät parhaansa sillä, mitä heillä oli tuolloin.

Niinpä tietäen tämän nyt, voimme alkaa luottaa taas "minä olen" -olemukseen tai Lähde-energiaan.

"Minä olen" -olemus tai Lähde-energia ei ole koskaan horjunut rakkaudessaan meitä kohtaan eikä koskaan horju. Se on ehdotonta rakkautta korkeimmassa ja tahrattomimmassa muodossaan. Tämä energia on aina tukenut ja rakastanut meitä ja tarjonnut opastusta matkamme jokaisella askeleella, silloinkin kun emme ole kiinnittäneet huomiota. Saadaksemme kaikki siunaukset, joita Lähde-energia luo meille elämämme joka hetki, meitä pyydetään vain siirtymään pois itsemme tieltä, luottamaan ja olemaan valmis vastaanottamaan. Tämä voimakas yhdistelmä palvelee meitä ja siirrymme myös merkittävien henkilökohtaisten ja maailmanlaajuisten paljastusten läpi, kun niiden esiintuleminen jatkuu seuraavina kuukausina. Valmistaudu - matkasta tulee jännittävä!

Seuraavaan kertaan, taianomaisesti sinun

Emmanuel

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.