15.10.13

Fenn: Vääjäämätön muutos

VÄÄJÄÄMÄTÖN MUUTOS JA SYVÄ UNEKSIMINEN GAIAN KANSSA - UUSI VALOYHTEYS

Arkkienkeli Mikaelia kanavoinut Celia Fenn (starchildglobal.com)
Uuden maan energiat lokakuussa 2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakas valoperhe, on ollut muutama intensiivinen ja myrskyisä kuukausi heinäkuun planetaarisen uuden vuoden jälkeen ja uuden valon tulvittua tähtiporttien läpi heinä- ja elokuussa. Tämä energian vaihtuminen on tuonut muutoksen hyvin syvälle tasolle.

Tämä muutos on vääjäämätön, sillä se on osa elämän ja evoluution prosessia. Kun maapallo siirtyi viidenteen ulottuvuuteen joulukuussa 2011 (?), se ravisti irti vanhojen 3D-verkkojen tiukat rajoitukset ja salli itsensä yhdistyä taas jumalaisen valon sulavaan virtaan kosmoksen sydämestä. Tämä merkitsi, että myös jokainen elävä olento maaplaneetalla uudelleenkalibroitiin tähän uuteen nopeutuneeseen muutostaajuuteen.

Muutos on vääjäämätön. Se on osa elämän ja kasvun prosessia. Se on nupun avautuminen keväällä ja lehtien lähteminen syksyllä. Se on ensimmäiset vihreät versot lumessa ja kesän sadonkorjuun rikkaus. Kaikilla on oma hetkensä fyysisen elämän ajassa, rikkaudessa ja kukoistuksessa.

Mutta luontaisten kasvu- ja muutoslakien lisäksi, maapallolla tapahtuu muutoksia myös hyvin syvällä tietoisuus- ja luomistasolla. Uudet valokoodit jotka tulevat tähtiportti-portaalien kautta, nopeutuvat ja aktivoivat energioita atomi- ja aliatomitasolla. Kutsuisimme niitä "Jumalhiukkasiksi". Nämä nanohiukkaset ovat jumalaista kosmista älykkyyttä, kun se ilmentyy fyysiseen todellisuuteen. Kun nämä hiukkaset kehittyvät ja muuttuvat, ne käynnistävät muutoksen kaikilla luomistasoilla.

Siis rakkaat ystävät, sanoisimme, että muutos tapahtuu ensin hyvin syvällä tasolla luomiskudoksessa ja maan kollektiivitietoisuudessa. Mutta tunnette tämän muutoksen myös fyysisessä kehossanne ja kollektiivikokemuksissanne yhteisöinä.

Fyysinen keho ja uusi todellisuus

Kun syviä muutoksia tapahtuu, fyysinen kehonne alkaa sopeutua uuteen todellisuuteen ja korkeampiin tietoisuusverkkoihin. Tähän sisältyy kaksi prosessia. Ensimmäinen on kaiken sellaisen hyvin syvä puhdistaminen ja pois heittäminen, mikä on raskasta, matalaa taajuutta, myrkyllistä ja rajoittavaa teille ja muille. Huomaatte ehkä kehonne pyrkivän muutoksiin ruokavaliossa, liikunnassa sekä nukkumis- ja ilmaisutavoissa. Tätä selkeytystä tarvitaan seuraavaa askelta varten, missä keho alkaa hengittää valoa soluihin.

Valon hengittäminen on soluprosessi ja se tapahtuu spontaanisti soluissa, sitten kun keho on riittävän korkeaa taajuutta ja valmis tekemään siirtymän. Tässä kohtaa keho saa noin 50% ravintoaineistaan valosta solunsisäisessä synteesiprosessissa ja noin 50% fyysisestä ravinnosta.

Sanoisimme kuitenkin, että tämä muutos tapahtuu vasta, kun keho on puhdas, maadoittunut ja harmoniassa valokehon kanssa. Kyse on spontaanista evoluutiosta ja se tapahtuu, silloin kun olette valmis. Tuossa kohtaa teistä tulee säteilevä olento, kun alatte säteillä valoa ja energiaa soluistanne. Tämä on ensimmäinen muutos vanhasta hiilipohjaisesta fyysisestä muodosta uuteen kristallivalopohjaiseen muotoon.

Rakkaat ystävät, pyydämme teitä olemaan yrittämättä pakottaa tätä prosessia ja kuuntelemaan kehoanne ja sen tarpeita. Jos ette ole valmis siirtymään, tarvitsette ehkä edelleen perinteisempiä ravintomenetelmiä, kunnes kehonne on valmis. Myös muutoksen jälkeen teidän täytyy tarkkailla ravinto- ja energiatasoanne varmistaaksenne, että kehonne ylläpitää uuden energia- ja säteilymallinsa.

Sitten kun olette tehneet siirtymän, teistä tuntuu erittäin vaikealta olla lähellä ihmisiä ja ympäristöjä, jotka ovat myrkyllisiä ja saastuneita. Uusi energiarakenteenne on suunniteltu uutta maata varten ja se haluaa puhdasta ilmaa, valoa ja ravitsevaa ruokaa sekä valontäyteistä ja harmonista ympäristöä.

Tämä fyysis-energeettinen toimintamuutos tuntuu myös tunne- ja mentaalitasolla. Tunne- ja mentaalienergianne voivat olla epävakaita jonkin aikaa ja vaihdella hyvin laajasti, kun järjestelmänne integroi nopeutuneita valoenergioita, joita kulkee hermoston läpi ja sytyttää hormonijärjestelmän ja aivosolut. Huomaatte ehkä reagoivanne hyvin nopeasti voimakkailla tunteilla joissain tilanteissa. Tietäkää vain, että järjestelmänne sopeutuminen nopeutumiseen vie jonkin aikaa.

Rakas valoperhe, ajan kuluessa olemme näyttäneet teille, miten maadoittua maatähtichakraan ja maakeskukseen ja miten harmonisoitua kosmisen sydämen kanssa. Tämä on oleellinen päivittäinen harjoitus, kun integroitte valohengitystä ja nopeutuneita valoimpulsseja hermostoon.

Sitten kun tämä prosessi on valmis, tunnette harmonisoituvanne uuteen tunteeseen itsestänne ja voimastanne valonmestarina. Teillä on enemmän luottamusta kykyynne ilmentää yltäkylläisyyttä työskentelemällä jumalaisen valon kanssa ja muokkaamalla sitä kanssaluoden jumalaisen lähteen kanssa.

Maayhteisö ja uusi todellisuus

Rakas valoperhe, aivan kuten jokainen teistä kokee tämän valon nopeutumisen, niin kokee myös kollektiivi-ilmaisunne maailman yhteisönä. Viidennessä ulottuvuudessa keskinäinen yhteys on kollektiivi- tai maailmatodellisuuden ensisijainen ilmentämisväline. Niin se on, että huomaatte siirtyneenne maiden kulttuurista maailman tai planeetan sivilisaatioksi, missä maat ovat pelkästään osa planeettaverkostoa.

Tarkemmin selittäen, ennen jokainen ihminen ajatteli ensisijaisesti kuuluvansa tiettyyn kansaan, jolla oli hänet määrittelevä kansallisidentiteetti. Samaistuitte myös oman kansanne tai valtionne erityisongelmiin. Nyt kun maapallosta tulee planeettakulttuuri tai yksi maailmankansa, mikä on yhdistynyt, kaikki planeettaan vaikuttavat kysymykset vaikuttavat jokaiseen kansaan ja ihmiseen. On uusi samaistuminen maapalloon eikä vain sen johonkin osaan.

Uudet indigo- ja kristallilapset tietävät jo tämän ja heidät on johdotettu elämään maailmankansalaisina rajojen ja rajoitusten ulkopuolella. Uusi maapallo ottaa huomioon yhden planeetan eikä monia maita. Se on seuraava askel maailman yhteisön kollektiivievoluutiossa.

Tämä ei merkitse, että mikään mahti tai ryhmä kontrolloi, manipuloi tai hallitsee tätä maailman kollektiivia. Vuoden 2012 muutoksessa vastuu maapallosta siirrettiin korkeamman ulottuvuuden Vanhimpainneuvostolle ja Maanhoitajaneuvostolle. Nämä ovat valoneuvostoja, jotka määräävät planeettanne suunnan ja evoluution. Työskentelette niiden kanssa, silloin kun meditoitte muutoksia ja rauhaa kärsimyksen lopettamiseksi ja uuden maan luomiseksi. Kaikki ihmiset joita kutsutaan maanhoitajaksi, tuntevat tarpeen auttaa siellä, minne planeetta kutsuu heitä.

Toiminnallisesti tämä siis merkitsee, että hallituksista tulee fyysisellä tasolla hallintoviranomaisia niille päätöksille ja ohjeille, joita nämä valoneuvostot laativat korkeammilla tasoilla. Niinpä havaitsette monia yllättäviä muutoksia siinä tavassa, miten hallitukset käsittelevät maailmanlaajuisia kysymyksiä.

Kun energiat nopeutuvat, kohtaatte aluksi monia odottamattomia ja yllättäviä tapahtumia. Kaikki muuttuu. Mutta vähitellen alatte nähdä uuden todellisuuden ääriviivojen hahmottuvan, kun valo alkaa ilmentyä niiden reaktioissa ja vastauksissa, jotka hallinnoivat maata fyysisellä tasolla.

Kun tarkkailette näitä muutoksia, älkää huolestuko - sallikaa itsenne vain hyväksyä ne syvät muutokset, jotka ilmentävät uutta todellisuutta ja jotka ovat harmoniassa jumalaisen luovan älykkyyden kanssa. Atlantiksen vanhat arvet ja traumat ovat menneisyyttä eikä ole mitään pelättävää. Tulevaisuus on laajentumista uuden todellisuuden valoon, iloon ja yltäkylläisyyteen.

Taas kerran sanomme, että indigo- ja kristallisukupolvet ovat täällä johtamassa tietä tähän uuteen todellisuuteen. He ovat intohimoisia, välittäviä ja täynnä tulta ja valoa tämän uuden todellisuuden ilmentämiseen. Se on heidän tehtävänsä ja nyt on heidän aikansa. Ilmestyy monia nuoria johtajia, jotka auttavat planeettayhteisön opastamisessa mielen rajoittuneesta talousvankilarakenteesta uuden todellisuuden muihin elämis-, jakamis- ja ilmentämismahdollisuuksiin, joita tarvitaan elämään maapallolla.

Syvä uneksiminen Gaian kanssa - uusi valoyhteys

Rakkaat ystävät, näissä syvissä muutoksissa muuttuu myös toinen aspektinne. Vanhassa energiaverkossa ennen teitä rajoitti yhteiskuntanne luonne. Olitte irti maasta ja taivaasta ja elitte mentaali- ja tunneajatusten ja -tunteiden suljetussa kierrossa, mikä salli niiden kontrolloida teitä, jotka manipuloivat mediaa kontrolloimaan näitä ajatuksia.

Heräämisprosessissa pystyitte irrottautumaan suljetun kierron matriisistanne ja laajentamaan todellisuutenne moniulotteiseen tietoisuuteen, mikä syleili sekä taivasta että maata.

Mutta maan päällä on edelleen monia, jotka elävät vanhassa suljetussa kierrossa, ja monet ovat vasta kehittymässä uuteen tietoisuuteen. On siis eroavia tietoisuustasoja - pinnallisempi mentaali- ja tunnekierto ja paljon syvempi ja laajentunut moniulotteinen tietoisuus.

Puhumme nyt tästä laajentuneesta tietoisuudesta. Tämä tietoisuus koskettaa syvälle maahan ja syvälle kosmokseen. Se herättää yhteytenne galaksiin, mutta myös maahan.

Kun laajennutte uuteen todellisuuteen, huomaatte uneksivanne maapallon kanssa. Tulette tietoiseksi, että olette osa Gaiaa ja se puhuu teille - ei pinnallisesti, vaan hyvin syvällä tietoisuudessa, missä se välittää teille kuvia ja tunteita. Tunnette ja uneksitte sen kanssa.

Joitain teistä ehkä pyydetään auttamaan maan syvässä parantamisprosessissa sellaisissa paikoissa kuin Japanin Fukushima tai työskentelemään metsien kanssa tai pudistamaan meriä ja ilmaa, jotta uusi maapallo voi ilmentyä. Ne joita kutsutaan tähän työhön, ovat valonsotureita, jotka keskittävät aikomuksen Atlantiksen vanhojen uskomusten ja mallien transformoimiseksi uuden maan malleiksi.

Sitten on niitä, joita pyydetään pelkästään uneksiman Gaian kanssa yltäkylläinen, rakastava, kaunis ja selkeä uusi maa. Uneksimaan kirkas taivas, puhtaat meret ja järvet, terveet puut, metsät ja kasvit ja kaikkien elävien olentojen rakastava ja kunnioittava rinnakkaiselo. Tämä on alkuperäinen paljastuva uni, kun Atlantiksen trauma on parantunut ja uusi maa ilmentyy.

Toivomme teille iloa syvissä unissanne uudesta maasta ja uudesta todellisuudesta.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.