4.12.13

Herman: Oletko valmis ilmentämään pyhää tulienergiaasi?


OLETKO VALMIS ILMENTÄMÄÄN PYHÄÄ TULIENERGIAASI?


Arkkienkeli Mikaelia kanavoinut Ronna Herman (www.ronnastar.com)
Joulukuu 2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat mestarit, tulitte kaukaisista universumeista, aliuniversumeista, galakseista ja kaukaisilta planeetoilta ja toitte mukananne runsaasti kosmista informaatiota, mikä oli tallennettuna pyhään mieleenne haettavaksi tulevaisuudessa. Teidän oli läpäistävä tiukat vaatimukset ja tehtävä juhlallisia lupauksia. Suostuitte tulemaan maapallolle näinä merkittävinä evoluutioaikoina ja sitten inkarnoiduitte erittäin monenlaisiin ja usein hyvin vaikeisiin olosuhteisiin. Teitte lupauksen, että sitten kun teidän oli aika astua ylösnousemuspolulle, sallisitte meidän siirtää sivuun vapaan tahtonne, jotta voisimme käyttää mitä tahansa tarpeellisia toimenpiteitä teidän herättämiseksenne. Monilla tämä johti sieluyhdistymiseen ja toiset jotka olivat jo heränneet sieluitselleen, olivat valmiita yhdistymään korkeamman itsensä osaan. Silloin kun sielu lopulta sulautuu täysin pyhään sydämeen, se on mittasuhteiltaan valtava jälleenyhdistyminen. Silloin kun aikomuksenne koostuvat rakkaudella päällystetystä viisaudesta ja ne heijastetaan puhtaasti, teistä tulee pyhän tulienergian voimakas lähde.

Tämä herääminen johti jumalaiseen massatyytymättömyyteen "etuvartion" keskuudessa, kuten sitä kutsumme. Olette kaikki kokeneet niitä moninaisia ja merkittäviä transformaatioita, joita on tapahtunut massojen keskuudessa. Teihin ovat vaikuttaneet myös kiihtyneet maanmuutokset, joiden määrä on lisääntynyt ja jotka jatkuvat säännöllisesti - tai olette tarkkailleet niitä. Useimmat teistä jotka olette tietoisesti ponnistelleet jumaluuden saamiseksi takaisin niillä keinoilla, joihin tunsitte/tunnette vetoa, olette tässä kehittyneessä sieluryhmässä. Suostuitte olemaan esimerkkejä ja olette valmiita tekemään kaiken vallassanne olevan helpottaaksenne toisten tietä tulemalla valon vartiosotilaiksi, tiennäyttäjiksi ja maailmanpalvelijoiksi.

Menneinä aikakausina ylösnousemusprosessi oli vain niiden ulottuvilla, jotka inkarnoituivat tiukasti noviiseiksi polulle - opetuslapsiksi joiden tehtävänä oli ankkuroida jumalvaloa ja tuoda esiin kosmista viisautta mahdollisimman paljon. Tuo aika on mennyttä. On massaylösnousemuksen aika, sillä kaikki tämän universumin planeetat, aurinkokunnat, galaksit ja aliuniversumit ovat aktiivisesti mukana ennenkuulumattomassa ylösnousemusprosessissa. Luomispyörät pyörivät ikuisesti spiraalina alaspäin tai ylöspäin, sisäänpäin tai ulospäin, riippuen tuon ajan kosmisesta syklistä.

Supertietoinen mieli ja korkeamman itsenne monet osat ovat linkki henkisiin maailmoihin. Ensin alatte ehkä saada informaatio- tai inspiraatiovälähdyksiä intuitiivisten kykyjenne kautta ja meditoidessa. Mielen voimat parantuvat kovasti, kun polulla oleva pyrkijä tulee tehokkaammaksi ja rennommaksi käyttämään pyhän mielen korkeampia taajuusmalleja. Tuloksena aivorakenteen korkeampien taajuusmaailmojen käyttämisestä, suuri osa menneiden tapahtumien muistoista alkaa haalistua, kun siirrytte vaistomaisesta aivo/ mieliulottuvuudesta korkeamman mielen ulottuvuuteen. Ylösnousemus on mieltä laajentava prosessi, missä siirrytään tietoisuustilasta toiseen. Tietoisuus laajenee sisältämään koko ihmiskunnan, maanpallon, aurinkokunnan ja sen toiminnan. Fokus ei ole enää pikkuitsessä. Perimmäinen tavoite on tulla galaktiseksi olennoksi ja saavuttaa lopulta universaali tietoisuus.

Kun teistä tulee tehokas pääsemään korkeampien ulottuvuustaajuuksien voimaan ja majesteettisuuteen, alatte saada vilauksia siitä, miten ihmeellinen paratiisi voi olla, ja alkaa herätä innostusta. Tätä tapahtuu ympäri maailmaa. Se on erittäin henkilökohtainen kokemus, sillä teillä voi olla hämmennystä, myllerrystä ja kaaosta ympärillänne ja olette silti keskittynyt rauhan ja ilon tyyneen silmään. Kun aikaa kuluu, huomaatte, että rauhakeskuksenne laajenee pidemmälle ja pidemmälle, ja kun useammat teistä alkavat päästä käsiksi ikuiseen täydelliseen voimaan, se leviää nopeammin ja nopeammin, kunnes se käsittää koko maailman.

Massojen keskuudessa tapahtuu suurta heräämistä, niissä jotka eivät tähän saakka olleet valmiita kuuntelemaan Hengen sisäisiä tönäisyjä tai tutkimaan luomisen mysteereitä, joita alkaa tulla uuden jumalaisen suunnitelman korkeamman taajuuden säteiden virtauksina. Olemme sanoneet, että olette olleet hyvin rohkeita astuessanne mukavuusalueeltanne, massatietoisuusvirran suosituista uskomuksista kartoittamattomalle alueelle. Olette olleet valmiita kohtaamaan monia haasteita ja testejä eivätkä teitä ole saaneet luopumaan ne, jotka ovat sanoneet teidän olevan väärässä, pahuutta tai toiveajattelijoita. Olette todistamassa, että se minkä olette hyväksyneet totuudeksenne, todella toimii ja vahvistus on konkreettinen ja näkyvä kaikille, joten siitä ei voi väitellä. Pelko on suurin pelote, mutta opitte kesyttämään pelkonne ja vaaditte pyhän tahdonvoimanne.

Joka kerta kun käytte viidennen ulottuvuuden valopyramidissanne, teistä tulee taitavampi pääsemään käsiksi luomislahjoihin ja käyttämään niitä, ja tuotte mukananne enemmän ja enemmän viidennen ulottuvuuden jalostunutta ja ilmentymätöntä valoainesta. Nähkää näiden valovirtojen pyörivän spiraalina alas fyysisiin ilmaisumaailmoihin, kun niistä tulee vähitellen kouriintuntuvia ja ne ottavat muodon ohjauksessanne visioidenne, unelmienne ja selkeän aikomuksenne kautta. Monet teistä ovat oppineet tarpeellista kurinalaisuutta visioidenne pitämiseksi horjumatta ja opitte, että ilmentämisihmeitä tapahtuu yksi selkeä ajatus, yksi askel tai teko ja yksi päivä kerrallaan. Ei ole mitään oikopolkuja, rakkaat, teidän on seurattava universaaleja ilmentämislakeja voidaksenne valjastaa luomisvoiman.

Teitä kutsutaan liittymään valon johtotiimiin - niihin jotka näyttävät tietä kauniille sieluille, jotka heräävät nyt henkisestä unestaan. Tuhansia tarvitaan edesauttamaan tätä seuraavaa heräämisaaltoa, mikä on nyt tapahtumassa, sillä se sisältää miljoonia ja miljoonia ihmisiä. Nekin jotka edelleen kieltävät, tulevat tietoiseksi, että jotain syvällistä ja ennenkuulumatonta tapahtuu maan päällä. Näiden sielujen ei tarvitse käydä läpi sitä laajaa puhdistumista ja tuskallista prosessointia, jonka hyvin monet teistä ovat kokeneet. Olette avanneet tien ja teillä on tietoa, mitä auttaa heitä siirtymään nopeasti heräämisprosessin läpi voimaantumiseen.

Olette esimerkkejä ja tiennäyttäjiä, sillä teidän on määrä opettaa ympärillenne oleville yksinkertaistetut askeleet, joita tarvitaan heidän vanhojen ajattelumalliensa puhdistamiseen, niin että Luojan jumalainen valo voi alkaa ottaa heidän sydänkeskuksensa hallintaan. Te olette päätekijöitä, urheat ystäväni, kun siirrymme evoluutiospiraalin seuraavaan vaiheeseen. Toivomme, että alatte hyväksyä sen, mitä kerromme teille - että olette kaikki kauniita olentoja, jotka kantavat kallisarvoista Luojakipinää sydämessään/sielussaan. Sallikaa korkeamman itsenne innostaa ja opastaa teitä, mutta astukaa eteen ja käyttäkää tietoa, viisautta ja taitoja, joita olette kalliisti saavuttaneet.

Rakkaat sydämet, te ette ole menneiden kokemustenne ja muistojenne yhdistelmä. Teillä on ollut monta elämää naisena, missä miehet ovat hyväksikäyttäneet tai kaltoin kohdelleet teitä, ja monia elämiä mieskehossa, missä kärsitte rakkaan kumppanin menettämisestä, teidät petettiin tai ette täyttäneet vaatimuksia jollain tavalla. Kaikki nämä ristiriitaiset energiat soluissanne, aurakentässänne ja aivorakenteessanne värittävät näkemystänne vastakkaisesta sukupuolesta, kunnes selvitätte ja muunnatte ne. Olemuksenne ytimessä etsitte jälleenyhdistymistä jumalaisen itsenne toisen puolikkaan kanssa, tuon täydellisen jumalaisen luomissäteen joka lähetettiin kokonaisena. Jakauduitte sitten kahdeksi alisäteeksi, joista toinen edustaa Isäluojaa ja toinen Äitiluojaa. Olette jakautuneet ja eronneet moniksi tietoisuusosiksi tai -sirpaleiksi sen jälkeen, mutta olette ikuisesti kaivanneet ja pyrkineet palaamaan eheyteen ja ykseystietoisuuteen.

Miten voitte parantaa ja yhdistää nämä itsenne kaksi pääosaa? Ensinnäkin, kehittämällä itsearvostusta ja itserakkautta. Alatte säteillä tätä korkeammalla värähtelevää energiaa ulospäin auravoimakentästänne ja toiset reagoivat sen mukaisesti. Oppikaa luottamaan itseenne ja intuitioonne, jotta voitte luottaa muihin. Ette koskaan tunne olevanne yksin, kun opitte, että teillä on mahtavia enkelivoimia aina lähellänne - valmiina suojelemaan, kannustamaan, rakastamaan ja tukemaan teitä päivän tai yön joka hetki. Päästäkää irti menneisyyden tuskasta antamalla anteeksi itsellenne ja kaikille muille.
Elämässänne on edelleen niitä, joiden kanssa ette resonoi, ja näin on niin kauan, kun olette fyysisessä astiassa. Jos pystytte ylläpitämään tuomitsemattoman asenteen ja säteilemään rakkautta kaikkien ihmisten ydinolemukselle, teidän ei tarvitse kokea karmatanssia tai vuorovaikutusta heidän kanssaan. Siunatkaa heitä ja sallikaa heidän seurata omaa polkuaan, samalla kun itse seuraatte omaanne.

Ihmiskunnan on aika poistaa ne eteeriset suojakilvet, mitkä he ovat asettaneet sydän/solar plexus keskukseensa, jottei heitä voi satuttaa tai heihin ei voi kohtuuttomasti vaikuttaa. Sen pyhän sydämen missä timanttiytimellinen Jumalsolunne on, kultaisen sinettiportaalin avaaminen sallii Isä/Äiti Jumalamme rakkaus-valon virrata vapaasti pyhän sydämen etu- ja takaportaalista.

Rakkaat, haluamme esitellä teille yhden tärkeän ajatuksen. Tiedämme, että näin tehdessämme laukaisemme pelon ja epäilyksen monissa teissä. Jos näin on, pyydämme laittamaan informaation sivuun ja pyytämään vahvistusta, onko se teidän totuutenne, tai jos se on liian epämukava, vain sivuuttamaan sen. Tulee paljon informaatiota, mikä haastaa menneisyyden vanhan maailman käsitykset ja ajatusmuodot. Lapset oppivat elämän yksinkertaisia peruskäsitteitä varhaisvuosina ja oppitunnit ja tieto tulevat monimutkaisemmiksi ja ajatuksia herättävämmiksi heidän kasvaessaan. Tämä ajatus pätee myös henkiseen koulutuksenne ja kasvuunne.

Olemme kertoneet teille, että Ylin Luoja on alkanut säteillä jalostunutta rakkaus-valo-olemusta olemuksensa sydänytimestä (puhtaan ja jumalaisen valo-olemuksen timantinkovat hiukkaset). Tämä olemus sisältää luomisen kaikki puolet, joihin sisältyvät siemenajatukset, energiakomponentit ja suuret suunnitelmat ennen kokemattomille uusille luomuksille. Näissä Luojavalon ihmeellisissä monisäteissä on juuri aktivoitu puhtaan ilmentymättömän potentiaalin mustan asteikon säteet. Luoja lähettää näitä säteitä lahjana ympäri universumia, sillä ne sisältävät sen suuren tyhjiön hiljaisuuden, mihin pääsevät käsiksi kaikki, jotka ovat riittävän rohkeita käyttämään hyväksi tyhjiön suurenmoista voimaa osallistuakseen tulevien maailmojen ja galaktisen luomiseen.

Ensin tuli tyhjiö ja sitten tuli valo ja valossa olivat kaikki hyvät ja ihmeelliset asiat. Valospektriä ei voisi erottaa ilman monia pimeyden sävyjä. Monet teistä pelkäävät pimeyttä ja omaa varjopuoltaan ja pitävät sitä pahuutena. Rakkaat, jos kaikki on osa yhtä, Luojaa, miten voi olla mitään pelättävää, silloin kun olette täynnä Jumalvaloa? Olette ihmisinä luoneet monia pelättäviä asioita, mutta nämä asiat eivät ole Luojan tekemiä. Pelkäättekö suurta tyhjiötä, joka on tähtien ja tähtijärjestelmien taustamaisema? Jotkut teistä pelkäävät yötä, mutta ette voi syyttää pimeyttä, vaan niitä satuttavia asioita, joita ihmiset tekevät pimeyden peitossa. Haluamme auttaa teitä tutkimaan ja muuntamaan noita vanhoja itseä rajoittavia käsityksiä, jotta voitte laajentaa horisonttianne ja ottaa valoviittanne. Valolahjan kera tulee suuri vastuu, johtorooli mitä hahmottelimme teille aiemmin.

Pyydämme teitä elämään korostetun tietoisesti, tuntemaan iloa yhteydestä Kaikkeen olevaiseen ja sitten jakamaan tuon ilon toisten kanssa ja käyttämään tahdonvoimaanne liikkuaksenne nopeasti valaistumispolulla, jotta korkeamman näkökulman saadessanne, voitte helpommin auttaa toisia kuoppaisten osien yli. Pyrkikää rakastamaan toisia koko sydämestänne ja sielustanne niin, kuin Luoja rakastaa teitä, puhumaan korkeinta totuuttanne rakastavasti, myötätuntoisesti ja erottelukykyä käyttäen, näkemään parhaan kaikissa ja tietämään, että olemme kaikki osa samaa suurta "minä olen" -olemusta.
Kalliit ystävät, aloitimme ja lopetamme tämän ihmeellisen matkan yhdessä. Kannustamme teitä, venytämme mieltänne ja tönimme teitä, silloin kun se on tarkoituksenmukaista, mutta ennen kaikkea rakastamme teitä ikuisesti.

Olen arkkienkeli Mikael.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.