3.2.14

Hoffman: Kukaan maa- tai ei-maaopettaja ei ole viisaampi kuin sinä


KUKAAN MAA- TAI EI-MAAOPETTAJA EI OLE VIISAAMPI KUIN SINÄ

Kanavoinut Brenda Hoffman ( www.lifetapestrycreations.com)
28.1.2014
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät,

Kenties mietitte, ovatko nämä huuhaa-jutut totta. Mitä jos tämä siirtymä on yksi 3D-harha olemuksenne pitämiseksi tietyissä rajoissa? Taas yksi tapa pitää teidät ruodussa. Taatusti eilisen "tuhmat lapset" syrjäytetään, mutta ovatko tämän päivän "kiltit lapset" yhtään erilaisia?

Monet julistavat nyt, että tällaiset ajatukset ovat anti-jotain. Mutta eikö tämä ole sellaista, mikä teidän täytyy tutkia itse? Sillä jos seuraatte toisia - menneisyyden kirkkoa ja hallitusta tai tämän päivän uuden maan opettajia - onko siinä mitään eroa?

Jos seuraatte jotakuta - mukaan luettuna uuden maan opettajat - kuljettamatta tuota informaatiota sisäisen olemuksenne läpi ja lisäämättä henkilökohtaista osuuttanne sekoitukseen, olette vain vähän erilainen kuin ennen tämän siirtymän alkamista.

Tämä siirtymä on todellisuutta - kuten monet teistä voivat todistaa fyysisten ja tunnemuutosten avulla. Mutta ei yhden polun massasiirtymää, missä vain harvoilla ihmisillä on informaatio, mitä tarvitsette muutostanne varten. On monia, joilla on osia, mitkä he jakavat iloisesti internetin, kirjojen, seminaarien ja muiden multimediamuotojen kautta. Mutta noiden osien ei ole tarkoitus olla ainoaa informaatiota, mitä keräätte. Koette itsellenne tärkeitä asioita. Niinpä sisäinen ohjeenne on ottaa toisilta ainoastaan ne osat, jotka tekevät paremmaksi sitä polkua, jonka olette suunnitelleet itsellenne.

Kukaan muu ei voi luoda polkuanne tai myöskään helpompaa polkua. Monet teistä jotka olette pikaruoka- ja MTV-sukupolvea, haluatte saada kaiken tehtyä helposti ja nopeasti. Ja niin se on ja tulee olemaan - jos otatte vastuun itsestänne. Uuden maan pikakorjausgurut ovat upeita roolimalleja, mutta he eivät ole teidän gurunne. Vaikka he olisivatkin löytäneet itselleen oikeita elementtejä, te olette eri yksilö ja eri paikassa. Kenelläkään muulla kuin teillä ei ole vastauksia ongelmiinne.

Voitte jakaa, vaihtaa, pohdiskella ja miettiä ajatuksia ja tuntemuksia toisten kanssa. Mutta ei ole mitään oikopolkua nopeuttamaan matkaanne, vaikka joku kertoisikin teille, että hänellä on kaikki vastaukset. Tämä siirtymä on samalla aaltopituudella "helpon" kanssa, mutta ei niin helpon, että voitte ottaa itsenne pois yhtälöstä.

Jos väitätte, että kaikki on hyvin, kunhan meditoitte kuin Toni tai seuraatte Hollyn pitämän seminaarin ohjeita (sääntöjä!), ette ole vielä löytäneet tasapainoanne. Tämä on erilainen aikakausi, mitä olette koskaan kokeneet maan päällä. Siinä ei ole kyse seuraamisesta, siinä on kyse luomisesta. Kaiken luomisesta elämässänne alusta, mukaan luettuna uudet tavat sisäistää ja levittää informaatiota.

Teille on tuttu se AJATUS, että jos jonkin tuntuu oikealta, se on oikein teille. Lisäämme vielä toisen ulottuvuuden. Jos LUOMINEN tuntuu oikealta, se on oikein teille. Vaikkeivät nuo sanat ole oikein osuvia, riittää, kun tiedätte, että olette ainutlaatuinen yksilö syystä.

Voisitteko luoda moninaisen uuden maapallon, jos ratkaisisitte kaikki jonkin ongelman samalla tavalla? Tämä eroaa vain vähän niistä vanhan ajan kirjailijoista, jotka väittävät, että kaikki naiset - alkuperäisamerikkalaiset tai mikä tahansa ryhmä - ajattelevat ja käyttäytyvät näin tai noin.

Tämä on hyvin moninainen siirtymä, jotta kaikki lapsenne, lapsenlapsenne ja lapsenlapsenlapsenne tuntevat olonsa yhtä mukavaksi uudella maapallolla.

Tässä uudessa maassa ei ole kyse rajoituksista, vaan äärimmäisen laajasta horisontista. Se on mahdollista vain, jos sallitte, vaaditte ja luotte itsellenne oikeanlaisen elämän. Ja kenties teette sen ottamalla osia toisilta - ja sitten muokkaamalla ne elämäksi, mikä on ehdottoman oikein teille ja vain teille. Tämä ei ole "samasta muotista" -aikaa. Tämä on uuden "sinun" vapaasti virtaavaa ja vapaanmuotoista luomista.

Kenties tällaiset ajatukset pelottavat teitä. Sillä miten tiedätte luovanne uutta vapaasti virtaavaa "sinua"? Tuntemanne ilon määrästä. Toisen ajatusten tai ohjeiden seuraaminen voi tuntua oikealta alussa, mutta se kuluttaa teitä lopulta. Nyt jaetut uuden maan osat on tarkoitettu tutkittavaksi ja muokattavaksi uudelle "sinulle".

Huomaatte ihastuvanne yhden ihmisen informaatioon tällä viikolla ja kyllästyvänne siihen seuraavalla - kuten pitäisikin olla. Sillä sitten kun olette ymmärtäneet ja muokanneet tuon informaation, siirrytte eteenpäin.

Tämä ei tarkoita, että teidän täytyy hävetä jonkun seuraamista kuinka pitkään tahansa. Vaan että te ette seuraa tuota ihmistä ollaksenne hän, vaan kerätäksenne lisää informaatiopalasia uutta "sinua" varten. Ja tiedätte syvällä sisällänne, milloin olette tyydyttynyt tuon ihmisen informaatiosta.

Teitä ei haukuta toisten sanojen tai viestien seuraamisesta - niin te opitte.

Jotkut teistä uskovat, että nyt on monia hienoja uuden maan opettajia, mutta vain toisesta ulottuvuudesta tai ajasta olevat ovat kaiken tietäviä - ja näin heidän viestejään on seurattava tarkkaan.

Toisen ulottuvuuden tai toisen ajan opettajat eivät ole viisaampia kuin te. Olette kaikki jumalia ja jumalattaria - ja olette aina olleet.

Olette niitä, jotka elävät 3D-maailmassa, mikä tekee siirtymää johonkin, mitä kukaan ei ole koskaan kokenut maan päällä. Ne jotka tarkkailevat toisissa ulottuvuuksissa, ajoissa tai paikoissa, eivät voi tietää, mitä te koette maan päällä. Niinpä aivan kuin jokaisen uuden maan opettajan kohdalla, informaatio minkä keräätte toisista paikoista ja ajoista, täytyy muokata oman olemuksenne mukaisesti.

Sinä olet kompassisi. Sinä olet tulevaisuutesi, menneisyytesi ja nykyisyytesi. Salli itsesi muistaa tämä tuntiessasi seuraavan kerran syyllisyyttä, kun et meditoi tai syö oikeita ruokia. Sillä syyllisyys kertoo, ettei se ole oikea suunta sinulle. Ilo on kompassisi ja uusi sisäinen olemuksesi. Niin olkoon. Aamen.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.