31.3.14

Lie: Elämänpuutarhamme hoitaminenELÄMÄNPUUTARHAMME HOITAMINEN 

Tending our Garden of Life

Kirjoittanut Suzanne Lie (www.multidimensions.com)
23.3.2014
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Suurimmassa osassa maainkarnaatioistamme emme ole tiedostaneet luomisvoimiamme. Kuitenkin nyt kun korkeampi valo juurtuu tietoisuuteemme, meistä tulee tietoisia siitä, että olemme todellisuutemme luojia.

Kun pohdimme oman todellisuutemme
luomista, meidän on katsottava tilanteita, joissa uskomme, ettei meillä ole kontrollia, ja joissa tunnemme olevamme uhri. Loimmeko nämä tilanteet? Loiko karma ne vai oliko moniulotteinen ITSEMME luoja?

Vastaus on "kyllä" kaikkiin kolmeen kysymykseen. Luomme todellisuutemme oman tietoisen, tiedostamattoman tai supertietoisen itsemme kautta. Voidaksemme olla tietoisia luojia, meidän on oltava valmis omistamaan, että olemme luoneet jokaisen tilanteen, vaikka pitäisimmekin sitä haastavana.

Ollessamme tilanteessa, missä tunnemme, ettei meillä ole vaihtoehtoa tai kontrollia, on vaikeaa uskoa, että olemme oman todellisuutemme luoja. Siksi on hyödyllistä tutkia luojaitsemme kolmea osaa, jotka ovat tiedostamaton itse, tietoinen itse ja supertietoinen itse. (Määritelmät englanniksi www.multidimensions.com/the-conscious/physical-body-door/what-is-consciousness)

Tiedostamaton itse


Aloitamme tiedostamattomasta itsestä, koska se on tavallisesti osamme, mikä on mukana ei-halutuissa tilanteissa. Tiedostamaton itse on taipuvainen luomaan todellisuuksia, missä vanhat ja keskeneräiset asiat tulevat esiin parannettavaksi. Nämä kokemukset ovat usein menneistä, rinnakkaisista ja/tai vaihtoehtoisista elämistämme. Näitä tilanteita nimitetään usein karmaksi, koska ne ovat malleja, joita olemme eläneet uudestaan ja uudestaan myriadeissa inkarnaatioissa.

Nämä vanhat mallit tuodaan nyt tietoiseen mieleemme jonkin ei-halutun tilanteen kautta, koska korkeampaa valoa tulee solurakenteemme vanhoihin, psyykkisiin haavoihin. Kun nämä haavat tulevat tietoisuutemme pintaan, ilmennämme ne tilanteena, mikä vaikuttaa olevan kontrollimme ulkopuolella. Näin meillä on tilaisuus parantaa entisiä, vaihtoehtoisia ja rinnakkaisia elämiä, joihin tarttumiseen emme ehkä ole tunteneet olevamme riittävän vahvoja ennen tätä.

Tämä prosessi on kuin uuden puutarhan perustamista pihamme/tietoisuutemme alueelle, mistä ei ole piitattu. Kun muokkaamme uutta maaperää, meidän on poistettava kivet, jotka haittaavat uusien kasviemme hentoja juuria. Meidän on myös kitkettävä rikkaruohot, jotta ne eivät tukahduta uusia kukkia. Jos emme kitke rikkaruohoja juurineen, ne kasvavat uudestaan.

Silloin kun jokin ei-haluttu tilanne ilmestyy elämäämme, haluamme sanoa, ettei se ole meidän vikamme. Tämä on kuitenkin meidän elämämme/puutarhamme ja meidän vastuunamme on kitkeä rikkaruohot ja tutkia juuria. Ennen kuin päätimme istuttaa uuden puutarhan tuolle elämämme alueelle, rikkaruohoista ei piitattu. Kuitenkin sitten kun päätämme, että haluamme olla puutarhamme luoja, meidän on kitkettävä lempeästi rikkaruohot niin, ettei juuria jää enää maaperään.

Voisimme myrkyttää rikkaruohot, mutta silloin myrkyttäisimme maaperän, missä ne kasvavat. Maaperä edustaa maakehoamme, mikä valmistautuu muuntumaan valoksi. Siksi meidän on rakastettava ehdottomasti maaperää ja kaikkea, mitä olemme antaneet kasvaa siihen.

Tietoinen itse

Kun meistä tulee tietoisempi luontaisista luomisvoimistamme, tunnemme valmiutta ottaa vastuun siitä, mitä olemme antaneet kasvaa puutarhaamme/maa-astiaamme. Kun tarkkailemme luomispuutarhaamme, voimme nähdä, missä rikkaruohojen - jotka ovat itse asiassa kotoperäisiä tuolle alueelle - kasvu jatkuu.

Nämä rikkaruohot edustavat käyttäytymistapoja, joista on tullut kotoperäisiä pihassamme/elämässämme. Nämä rikkaruohot ovat olleet pihallamme suuren osan elämäämme ja ovat juurtuneet syvälle. Kun oivallamme, että nämä käyttäytymistavat häiritsevät elämämme puutarhaa, voimme alkaa päästää irti niistä tutkimalla syvällisesti suhdettamme itseen ja toisiin. Tämä itsetutkiskelu ei ole tavallisesti mukavaa, mutta tunnemme siten hallitsevamme enemmän omaa elämäämme.

Supertietoinen mieli

Korkeampaa valoa tulee puutarhaamme nyt galaksin keskuksesta, mikä sallii runsaan uusien kasvien kasvamisen. Nämä kasvit ovat täynnä galaktista muutosvaloa sekä violettia muuntamisvaloa. Jos sallimme tämän galaktisen valon tulla puutarhaamme ja myös kannustamme sitä, puutarha minkä olemme havainneet vain unissa ja meditaatiossa, tulee tietoisuuteemme.

Haasteemme on integroida nämä uudet kasvit puutarhaamme, samalla kun edelleen hoivaamme sitä, mikä pysyy vanhasta. Kun sallimme uuden valon integroitua elämäämme, palautamme muistiin muuntamisvoimamme. Jotkut puutarhamme kasvit ottavat innokkaasti vastaan muuntamisemme, mutta jotkut kasvit eivät voi sietää korkeampaa valoa ja ne täytyy ehkä rakastaa vapaaksi ja päästää irti.

Planeettaylösnousemuksen luominen

Supertietoinen itsemme muistuttaa meille, että olemme päättäneet käyttää maa-astiaa auttaaksemme Gaiaa ylösnousemuksessa. Tiedostaessamme inkarnaatiomme merkityksen, alamme vaalia ylösnousemuspolkuamme. Galaktista valoa täynnä olevat kasvit ympäröivät tätä polkua, kun rakkaus ja valo ohjaavat matkaamme.

Kun kuljemme tätä polkua, se muuntuu valoportaaliksi, mikä palauttaa meidät moniulotteiseen ITSEEMME. Tämä paluuportaali resonoi siihen ehdottoman rakkauden tunnustaajuuteen, mikä opasti meidät luomaan sisäänpääsymme Gaian maaplaneettaan. Monet meistä tulivat auttamaan Gaiaa Atlantiksen romahtaessa ja lupasivat palata sen keholle uudestaan ja uudestaan planeettaylösnousemukseen saakka.

Monet meistä ovat ottaneet taas muodon auttaakseen Gaiaa ylittämään "maaliviivan". Polkumme kulkeminen on yhdistänyt supertietoinen itsemme yhteen moniulotteisen itsemme kanssa, joka muistaa monet inkarnaatiomme Gaian maapallolla. Jotkut elämät olivat täynnä rakkautta, jotkut olivat pelokkaita, jotkut olivat menestyksekkäitä ja jotkut täynnä epäonnistumista. Kuitenkin ne kaikki antoivat meille tilaisuuden oppia elämämme tiedostamattomana, tietoisena ja supertietoisena luojana olemisesta.

Gaialla on myös tunnustaajuus, mikä edustaa sen planeetan paluuportaalia. Kun seuraamme paluuportaalimme valoa ja rakkautta, aktivoimme kristalliytimemme. Aktivoinnin myötä portaalimme palaa maan keskelle harmonisoitavaksi Gaian kristalliytimen kanssa. Tällä tavalla monista henkilökohtaisista portaaleista tulee yksi planeettaportaali. Tämä moniulotteisen valon ja ehdottoman rakkauden planeettaportaali palauttaa ihmiset ja planeetan Kotiin moniulotteisen ITSEN korkeampiin ilmaisuihin.

Mestariksi tuleminen

Kaikki mitä alitajuinen, tietoinen ja supertietoinen itsemme luo, alkaa ajatuksesta, mikä yhdistyy tunteeseen tullakseen ajatusmuodoksi. Silloin kun kohdistamme huomion tuohon ajatusmuotoon, kehitämme sen todellisuudeksi, tilanteeksi tai tapahtumaksi. Voidaksemme luoda ylösnousemuksen, meidän on tultava ajatustemme ja tunteidemme mestarisiksi.

Tämä mestaruus alkaa tunnustamalla, että me olemme elämämme luoja. Näin ollen jos tunnemme olevamme uhri, siinä on tärkeä oppitunti opittavaksi, mikä edistää matkaamme polkuamme pitkin. Silloin kun hyväksymme sen totuuden, että me olemme elämämme luoja, kolmannen ulottuvuuden harhakuvat alkavat hävitä ja voimme keskittyä selkeästi planeettaylösnousemuksen kanssaluomiseen.

Moniulotteinen ITSEMME muistuttaa meille, että olemme päättäneet ottaa maa-astian ylösnousemusprosessin aikana. Tämä maa-astia palvelee ankkurina, niin että moniulotteiset energiamme voivat yhdistyä Gaian planeettakehoon. Tämän oivalluksen myötä henkilökohtainen tietoisuutemme laajenee planeettatietoisuudeksi ja tiedostamaton, tietoinen ja supertietoinen itsemme integroituvat moniulotteiseen ITSEEMME.

Moniulotteinen ITSEMME tiedostaa, että paluuportaalimme tunnustaajuus ei ole paikka, vaan tietoisuustila. Tämä tietoisuustila on ulottuvuuksien välinen paluuportaalimme Kotiin viidenteen ulottuvuuteen ja sen yli. Kun yhdistämme keskuskristallimme Gaian keskuskristalliin, jätämme kolmannen ulottuvuuden aikaharhan harmonisoituaksemme ykseyden nyt-hetkeen ja luodaksemme tuon ylösnousemuksen tässä ja nyt.

Huomautus Suelta.
Olen kirjoittanut tämän artikkelin uudestaan useamman kerran, kuin osaan laskea. Puutarhaa hoitaessani olen havainnut, että jotkut uudet valokukat säteilivät vanhoihin harhakukkiin.

Korkeamman valon lataaminen on tuonut esiin keskeneräisiä asioita, joita olen välttänyt, koska en halunnut kohdata niitä. Tämä kohtaaminen ei mennyt hyvin, mikä toi esiin käyttäytymistapoja, joita täytyi ja täytyy edelleen muuttaa.

Ylösnousemuspolku ei ole pelkureille, kun meidän on katsottava itseämme uudestaan ja uudestaan. On tapahtunut ja tapahtuu edelleen monia asioita, jotka voisivat tehdä meistä uhrin. Siksi meidän täytyy muistaa rakastaa itseämme ehdottomasti, kun korkeampi valo selvittää harhaa ja paljastaa sen, minkä olemme kätkeneet tietoiselta itseltämme.


-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.