28.7.14

Fenn: Sisäiseen ydinvoimaan kääntyminenSISÄISEEN YDINVOIMAAN KÄÄNTYMINEN - IHMISKUNTA JA PLANEETTA SIIRTYMÄSSÄ

AE Mikaelia kanavoinut Celia Fenn (starchildglobal.com)
Heinä/elokuu 2014
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Olette taas kerran saavuttaneet planeettanne uuden vuoden. Kun lähestytte loppua heinäkuussa 2014 - myrskyisässä kuukaudessa täynnä haasteita - olette nyt valmiita ylittämään kynnyksen ja astumaan valon, ajan ja kokemisen uuteen vuoteen. Päätättekö siirtyä lisääntyvän valon kera uudelle kokemustasolle vai jatkatteko pelkästään samojen kokemusten toistamista uudestaan ja uudestaan tulevana vuonna?

Tämä on hyvä kysymys, sillä kun planeetan energiat kohoavat ja niiden intensiivisyys lisääntyy, jokaiselle planeetalla elävälle olennolle annetaan tilaisuus käynnistää henkilökohtaisen kasvun ja kokemisen uusi taso, planeetan energioiden ja niiden tulevien valokoodien mukaisesti, joita välitetään Suuresta keskusauringosta ja Galaktisesta keskuksesta, valosykkeinä suuresta kosmisesta sydämestä ja mielestä.

Tämä ei ole helppoa aikaa kenellekään teistä, kun planeetta kulkee siirtymäjakson läpi vanhasta, vuotta 2012 edeltäneestä järjestelmästä ja järjestyksestä uuden maan ilmentymismuotoon, kollektiivisydämen ja -mielen toteutuvien suunnitelmien ja unelmien mukaisesti. Siltä ei ehkä näytä, koska planeetan hämmennys-, väkivalta- ja kaaosmäärä on suuri. Näemme tämän kuitenkin ilmentymänä vanhojen energioiden putoamisesta pois, jotta voi nousta jotain uutta, mikä ylläpitää elämää maaplaneetalla tulevina vuosina.

Henkilökohtaisella tasolla jokainen teistä johdatetaan kyseenalaistamaan elämänne ja arvonne ja valitsemaan uusi polku, mikä on paremmin harmoniassa sen kanssa, mitä pidätte totuutena omassa elämässänne.

Voitte myös huomata, että vaikka teitä pyydetään päästämään irti, mitään ei nouse välittömästi ottamaan sen paikkaa. Tämä voi olla pelottava näkymä - pyyntö astua tyhjiöön missä ei ole mitään - mutta luottakaa, että teitä kannatellaan ja opastetaan. Mutta rakkaat ystävät, todellisuudessa olette valmistautuneet tähän hetkeen monta vuotta.

Kyllä, tämä on se hetki, kun astutte eteenpäin todella valon mestareina, ajan ja paikan mestareina ja vaaditte oman ydinvoimanne.

Ydinvoima ja miten se elättää teidät ja opastaa teitä siirtymässä


Kysytte ehkä, mikä on tämä ydinvoima, josta puhumme. Se on hyvin syvä sisäinen voima ja tietäminen, mitä olette kehittäneet siitä lähtien, kun aloititte heräämis- ja transformaatioprosessinne.

Kun heräsitte, aloitte aktivoida valokehoanne ja DNA:tanne ihmiselämän jumalaisen mallin tai suunnitelman mukaisesti. Sitten kun olitte valmis, pystyitte vastaanottamaan valokoodeja, jotka aktivoivat Kristus-tietoisuuden kultaisella Kristus-valolla, ja timanttikoodeja, jotka aktivoivat galaktisen tietoisuutenne ja mahdollistivat täyden harmonisoitumisenne tulevien galaktisten valokoodien kanssa.

Aktiivisen valokehon ja valon aktivoiman DNA:n yhdistelmä luo voimakkaan energiavirran, mikä voidaan ohjata sydämen ja sydänchakran kautta luomaan ns. ydinvoiman jokaisessa heränneessä ja tietoisessa yksilössä.

Tämä merkitsee, että teillä on voima ja vaikutusvalta, mikä menee mielenne ja yksinkertaisten ajatustenne ja arvostelujenne tuolle puolen. Teillä on energiavirta, mikä on harmoniassa kosmisen sydämen kanssa, ja voitte ammentaa tuota voimaa, silloin kun tunnette, että teitä estetään, teidät haastetaan tai olette ilman fokusta ja suuntaa mielen tasolla.

Ydinvoima on keskittynyt sydämeen ja se täytyy tuntea ja kokea - ei ajatella sitä. Se on korkeampi kuin olemuksen mentaali- ja tunneaspekti ja sitä ilmaistaan ensisijaisesti tuntemuksina, intohimona, intuitiona ja luottamuksena.

Sitten kun tämä tuntemis- ja intohimotaso on aktivoitu kehossa/valokehossa, se voidaan ohjata alaspäin olemuksen mentaali-, tunne- ja fyysiseen puoleen, mikä sallii ratkaisujen ja tilaisuuksien ilmentyä helposti ja luonnollisesti.

Kun alatte työskennellä ydinvoiman kanssa, huomaatte tapahtuvan kaksi asiaa. Ensinnäkin teidät haastetaan monilla tasoilla ja toiseksi opitte päästämään irti ja sallimaan tuon voiman virrata ja luoda ratkaisuja elämäänne.

Haasteeksi tulee, että sallitaan ydinvoiman ottaa hallinta ja olla johtava voima elämässänne. Mielenne ja tunteenne pyrkivät puolustamaan kontrolliaan teistä. Ne ovat olleet kontrollissa suurimman osan elämästänne ja ovat haluttomia päästämään irti kontrollointiharhastaan. Syntyy siis monia tilanteita, joissa kohtaatte valintatilanteen: joko käytätte ydinvoimaa tai seuraatte mieltä ja tunteita tai mestarina sallitte niiden toimia harmoniassa ja tasapainossa. Nimittäin energian luonnollista virtausta on yhdistyä ydinvoimaan ja sitten tuoda se läpi, jotta sitä voidaan ilmaista mentaali-, tunne- ja fyysisinä energioina "reaalimaailmassa".

Ydinvoiman käyttö uudessa tulevassa muutos- ja siirtymäsyklissä

Rakkaat ystävät, tässä uudessa ajan ja paikan syklissä, mikä alkaa uutena vuotena Leijonaportaalissa, löydätte monia uusia tilaisuuksia käyttää ydinvoimaanne. Voimme tosiaan sanoa, että ellette käytä tätä ydinvoimaa, teistä voi tuntua eksyneeltä ja jäätte kiinni niiden hämmennykseen ja kaaokseen ympärillänne, jotka ovat vielä heräämässä omalle voimalleen ja ydinvoimalleen.

Sanomme myös, rakas perhe, että tämä planeettanne siirtymäjakso jatkuu luultavasti tulevan vuoden, vuoteen 2016 ja on siis todella tärkeää, että otatte avosylin vastaan mestaruutenne ja ydinvoimanne ja toimitte tästä energiasta siirtyessänne eteenpäin.

Sanomme myös, että ydinvoimaa täytyy käyttää tasapainoisesti. Kuten tiedätte, jumalainen feminiinienergia on ankkuroitunut planeetalle upealla tavalla kuluneina vuosina ja on tärkeää sallia kytkeytyminen ydinvoiman jumalaiseen feminiinienergiapuoleen. Tämä merkitsee elämänvirran sallimista ja läheistä yhdistymistä rakkauteen, luottamukseen ja hyväksyntään. Tietäkää, milloin vain sallitaan elämänvirran tuoda teille tarvittavia tilaisuuksia ja valintatilanteita, mutta olkaa valmis myös astumaan eteenpäin ja tarttumaan noihin tilaisuuksiin ja tekemään noita valintoja oikeaan aikaan. Olkaa halukas näkemään elämänne taideteoksena, mihin valitsette tietoisesti muotoja, värejä ja sointuja, mitkä ilmentyvät kauniina ja harmonisina.

Mutta olkaa myös halukas saamaan yhteys ydinvoimanne maskuliiniseen puoleen vastuullisesti, tinkimättömästi ja sitoutuen. Kun teette valintojanne, olkaa voimaantunut henkilökohtaisesti kulkemaan tinkimättömästi ja vastuullisesti, ollen nuhteeton ja kulkien rehellisyyden ja totuuden valossa. Tämä sisältää olemisen syyttämättä itseänne tai toisia tehdyistä valinnoista ja pelkästään elämänvirran sallimista, kun se ilmentyy muotoon. Maskuliinienergiassanne tiedätte, että jokainen ilmentymismuoto on osa ydinenergian ilmentämisvoimaa ja sillä on roolinsa elämänne aikajanojen tai aikaspiraalien kehittyvässä tarinassa.

Ja sitten kun olette tehneet valintanne, muistakaa seurata polkuanne ja kohtaloanne aikajanaa pitkin intohimoisesti, luovasti ja iloisesti!

Rakas perhe, nyt on taatusti aika muistaa, että teitä on treenattu olemaan valonmestari ja mestarisielu. Teillä on pääsy ydinvoimaan ettekä ole koskaan yksin. Paikalla on aina korkeampia energioita ja enkelivoimia auttamassa ja opastamassa teitä, kun opettelette käyttämään ydinvoimaanne ja olemaan maatasolla ihmisenkelinä ja valon, rakkauden ja voiman maaolentona.
Kun muistatte, kuka olette, ja keskitytte siihen, mitä teistä on tulossa, huomaatte helpommaksi siirtyä läpi tästä suuresta siirtymäajasta planeetallanne ja selviytyä niistä loppumisista ja muutoksista, jotka ovat osa vanhasta irtipäästämistä ja uuden tulemista.

Tämä on erityisen intensiivistä tällä jaksolla heinäkuun lopussa ja elokuun alussa, kun seuraavan syklin uudet energiat ja taajuudet tulvivat planeetalle.

Muistakaa myös, että tässä siirtymässä vaihdetaan maapallon uusiin timanttikristalliverkkoihin. Niissä yhdistytte taas luontoon ja uusiin valokoodeihin, jotka valmistautuvat ilmentämään uuden ja kestävän maapallon heti, kun niitä kutsuvat ne, joita koulutetaan uusiksi shamaaneiksi ja unikävelijöiksi maapallolla. Seuraavien kahden vuoden aikana monia kutsutaan seuraamaan uuden maashamaanin polkua ja työskentelemään luonnon ja elementaalienergioiden kanssa uuden maan ilmentämiseksi planeetalle, uneksimisen, seremonioiden ja voimapiirien kautta sekä työskentelemällä maan kanssa yhteisöohjelmissa ja kestävien olemistapojen luomisessa.

Planetaarinen uusi vuosi ja uusi aikasykli

Niiden galaktisten kalenterien mukaan joita pitivät Mayat ja maapallon muut kehittyneet rodut, planeetan luonnollinen uusi vuosi on 26.7. Koska perinteisemmät kalenterit eivät seuraa täsmällistä aikaa, mikä on synkronissa galaktisten syklien kanssa, 25.7. on nimetty "ajattomaksi päiväksi", jolloin maapallo harmonisoituu galaktiseen aikaan valmistauen uuteen ylösnousemus- ja luomissykliin. Tämä on maaginen päivä täynnä iloa, luovuutta ja taikaa, kun uusi energia syntyy.

26.7. merkitsee itse uutta vuotta hetkenä, jolloin uudet valokoodit on täysin maadoitettu ja uusi luomissykli voi alkaa. Tämä sykli koetaan aina asioiden luonnollisessa järjestyksessä korkeampana tietoisuustasona, kun tietoisuus kehittyy aina spiraalina ylöspäin kohti valoa. Kuitenkin vanhassa energiamatriisissanne monet ovat päättäneet olla siirtymättä ylöspäin ja jatkaa samojen vanhojen energioiden kiertämistä ja samojen vanhojen valintojen tekemistä. Tänä aikana myös vallassa olevat usein yrittävät pitää massatietoisuuden pelossa ja vihassa luomalla draamaa ja harhautuksia, jotta maapallon kollektiivi ei siirry luontaisesti ylöspäin, vaan pysyy kiinni pelossa ja väkivallassa. On siksi hyvin tarpeellista, rakas valoperhe, että te ette salli itseänne vedettävän massatunteisiin tänä aikana, vaan sallitte itsenne kulkea sitä ylöspäin suuntautuvaa evoluutioenergiavirtaa pitkin, mikä on luonnollinen maallisessa olemassaolossanne.

Kun teette tämän valinnan yksilöllisesti ja käyttämällä ydinvoimaanne, mahdollistatte myös toisille, että he voivat alkaa tehdä tämän valinnan. Niiden värähtelykenttä jotka tekevät kehittymisvalinnan, antaa voimallisen harmonian jumalaisen valon kanssa ja tekee planeetalle mahdolliseksi aloittaa helpomman harmonisoitumisen jumalaisen valon kanssa. Valintanne tällä hetkellä ovat voimallisia ja voivat auttaa planeettaa matkalla korkeampaan tietoisuuteen kollektiivina.

Tulevassa elokuussa nämä energiat huipentuvat Leijonaportissa 8.8., uusien energioiden ja valokoodien voimallisessa integrointi- ja maadoittumishetkeesä, ja 12.8. mennessä tulevan syklinne uusi suunta on muodostettu sekä henkilökohtaisella että planeettatasolla.

Rakas valoperhe, toivotamme teille paljon iloa, kun kytkeydytte tietoiseen luojaenergiaanne ja työskentelette galaktisen timanttivalon kanssa. Astukaatte sydämen, sielun ja mielen selkeyteen, kun luotte uuden aikasyklin maaplaneetalle.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.