25.8.14

Lie: Moniulotteisena johtajana oleminen


MONIULOTTEISENA JOHTAJANA OLEMINEN
Being a Multidimensional Leader
Arcturuslaisia kanavoinut Suzanne Lie (www.multidimensions.com)
21.8.2014
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Me olemme todellisuutemme muutosprosessissa. Sanomme "me", sillä kaikki ulottuvuudet, todellisuudet ja maailmat ovat siirtymässä korkeampaan ilmaisutaajuuteen. Niin kuin on pienimmällä, niin on suurimmalla.

Näin ollen kun kolmas/neljäs ulottuvuus vapautuu kolmannen ulottuvuuden harhatodellisuuden kahleista ja siirtyy kosmisen totuudenvalon viidenteen ulottuvuuteen, myös kaikki ulottuvuudet viidennen yläpuolella siirtyvät seuraavaksi korkeimpaan ulottuvuusilmaisuunsa.

Kun teemme tämän siirtymän, siitä päästetään irti, mikä on ollut hallitseva itsemme ilmaisu. Esimerkiksi me arcturuslaiset laajennamme lähtökohtataajuuttamme 8.-10. ulottuvuudesta 11.-12. ulottuvuuteen.

Samalla tavalla ihmisen lähtökohtataajuus muuttuu kolmannesta/neljännestä ulottuvuudesta viidenteen ulottuvuuteen, mikä oli ennen ITSENNE korkeampi ilmaisu. Maapallon tapauksessa kolmannesta/neljännestä ulottuvuudesta tulee vähitellen vähemmän ja vähemmän asuttava.

Huomaatte, että samalla tavalla kuin aiemmin vaati ponnistelua kokea tietoisesti viides ulottuvuus, tulee aina vain vaikeampaa kokea tietoisesti kolmas/neljäs ulottuvuus. Nytkin tietoisuutenne ehkä näyttää vaeltavan transsimaiselta vaikuttavaan tilaan. Tämä transsimainen tila tuntuu niin luonnolliselta, että te ette halua lähteä siitä.

Kun tämä siirtymä nopeuttaa jatkuvasti tietoisuuttanne, saatte myös uuden perspektiivin fyysiseen maailmaanne. Tämä korkeampi näkökulma tekee teille mahdolliseksi hahmottaa 3D-todellisuutenne "sen yläpuolelta" eikä "jumiutuneena siihen". Toisin sanoen, pystytte tarkkailemaan egoanne korkeammasta ITSESTÄ.

Sitten kun moniulotteinen ITSESI on ohjaksissa, pystyt tekemään tärkeitä päätöksiä, mitkä tekevät SINUSTA elämäsi luojan. Sinusta tulee myös tietoinen monista korkeamman ulottuvuuden vaihtoehtoisista tai rinnakkaisista todellisuuksista.

Uidessasi kolmannen ulottuvuuden harhassa näet vain sen, mitä ympärilläsi on. Kuitenkin kun saat korkeamman perspektiivin elämääsi, monet prioriteettisi muuttuvat. Ego ei enää kehota sinua päästämään irti meditaatiosta ja luovasta ilmaisusta, jotta voit "palata todellisen elämäsi asioihin".

Kun korkeampi ITSESI on ohjaksissa, oivallat, että se minkä olet hahmottanut vain mielikuvitukseksesi, on itse asiassa todellinen elämäsi. Sitten hitaasti tai nopeasti haluat päästää irti monista alemman taajuuden askareistasi, vastuistasi ja töistäsi.

Tällä tavalla voit helpommin pysyä viidennen ulottuvuuden ehdottomassa valossa ja rakkaudessa. Tietysti hoidat edelleen 3D-asiat, mutta prioriteettisi muuttuvat kovasti, kun tietoisuutesi laajenee korkeampiin ulottuvuuksiin.

Ajattelet ehkä: "Uskallanko uskoa, että se mikä vaikuttaa mielikuvitukseltani, on itse asiassa todellinen maailmani? Jos teen tuon valinnan ja kiinnityn ensisijaisesti viidennen ulottuvuuden mielikuvitukseni tuntemuksiin, merkitseekö se, että kuolen fyysisessä maailmassa?"

Kun meditoitte tai näette unta korkeamman taajuuden todellisuudessa olemisesta, pystyttekö heräämään tai lopettamaan meditoinnin? Tietysti, fyysinen todellisuutenne ei katoa nukkuessanne tai meditoidessanne, eikä se mene pois, kun vaihdatte ensisijaisen identiteettinne fyysisestä 3D-itsestä 5D-valokeho-ITSEEN.
Myös ne jotka todella "kuolevat" kolmannessa ulottuvuudessa, kokevat usein sekä korkeammat maailmansa että kolmannen ulottuvuuden, kunnes he ovat valmiita päästämään irti itsensä matalammasta ilmaisusta. Samalla tavalla valotyöntekijämme kohtaavat "kumpi todellisuus on oikea maailma?" -päätöstilanteen.

Viidennen ulottuvuuden tietoisuustilassa tämä kysymys kehittyy lopulta muotoon "minkä monista todellisuusulottuvuuksista valitsen ITSENI ensisijaiseksi ilmaisuksi?".

Silloin kun tulitte vapaaehtoisesti maa-astiaanne, fyysisestä maailmasta tuli ITSENNE ensisijainen ilmaisu. Ollessanne verhoutuneena edelleen maa-astiaanne, teillä on taipumusta uskoa, että voitte valita vain yhden ensisijaisen ilmaisun.

Kun koette lisääntyvästi moniulotteisen tietoisuutenne, kun samalla hahmotatte myös kolmannen ulottuvuuden maailman, uskotte ehkä, että teidän täytyy valita jokin ensisijainen todellisuus. Tällainen uskomus on, koska vaikka teillä on moniulotteisia kokemuksia, ajattelette kolmannen ulottuvuuden tavalla.

Sitten kun teette enemmän ja enemmän retkiä viidennen ulottuvuuden tietoisuuteenne, alatte myös ajatella moniulotteisesti. Näin ollen "joko-tai" -valintanne joita 3D-maailmanne on täynnä, korvataan oivalluksella, että voitte valita kummankin ja/tai kaiken. Silloin alatte ymmärtää moniulotteisen todellisuuden korkeammasta perspektiivistä.
Kehittyneen ymmärryksenne myötä moniulotteisesta ITSESTÄNNE, muistatte, ettei teidän tarvitse enää valita. Viidennen ulottuvuuden ITSENNE perspektiivistä tiedätte, että teillä on myriadeja ITSENNE ilmaisuja, joita koetaan samanaikaisesti myriadeissa ulottuvuuksissa ja todellisuuksissa.

Vaikea sopeutumiskohta on siinä, että viidennen ulottuvuuden ITSENNE saa vakuutettua kolmannen ulottuvuuden itsenne päästämään irti aika- ja paikkaharhasta. Kolmannen ulottuvuuden ilmaisunne pelkää päästää irti tuosta harhasta, koska muistatte tiedostamatta, että tuo irtipäästämismuoto on merkinnyt kuolemaa monissa kolmannen ulottuvuuden inkarnaatioissanne.

On erittäin vaikea rikkoa "yksi elämä per henkilö" ja "yksi elämä kerralla" -3D-iskostumia. Nämä säännöt toteavat lisäksi, että jos elätte hyvän elämän, menette taivaaseen, mutta jos elätte huonon elämän, menette helvettiin. Hyvän ja huonon ongelmana on, että niiden määritelmät ovat erilaisia 3D-iskostamisenne mukaisesti.

Koska monia ihmisiä on ohjelmoitu valtavasti ja monet Gaian ihmiset elävät selviytymisrajalla, suurin osa siirtymäprosessista korkeampiin tietoisuustaajuuksiin lankeaa heränneiden valotyöntekijöiden harteille.

Haluamme kiittää teitä, rakkaat valotyöntekijät, suuresta rohkeudestanne ja kestävyydestänne. Tulemme tietoisuuteenne kertomaan: "Teidän jotka olette yhdistyneet moniulotteiseen ITSEENNE, on nyt aika yhdistyä toistenne kanssa."

Galaktisten ja taivaallisten maailmojen edustajat työskentelevät teidän, ITSEMME maasidonnaisten ilmaisujen, kanssa muistuttaen teille: "On nyt-hetki yhdistyä Gaian ja kaikkien sen ihmis- ja ei-ihmisasukkaiden kanssa, jotka ovat halukkaita päästämään irti kolmannen ulottuvuuden astiansa myriadeista harhakuvista ja rajoituksista."

Jokainen uskomus että olette rajoittunut 3D-ilmaisuunne, saa teidät harhan vangiksi. Onneksi sitten kun pystytte ajattelemaan, että olette moniulotteinen, alatte oivaltaa, että teidän ei tarvitse lähteä yhdestä todellisuudesta voidaksenne kokea toisen.

Itse asiassa teillä kaikilla on kyky kokea kolmannen, neljännen ja viidennen ulottuvuuden todellisuutenne moniulotteisen tietoisuutenne nyt-hetkessä. Virittymällä ykseyden nyt-hetkeen voitte arvioida rehellisesti tietoisuustilaanne tarkkailemalla ajatuksianne, tunteitanne ja tekojanne vastikään löytämästänne korkeammasta perspektiivistä.

Voidaksenne palata täyteen tietoisuuteen moniulotteisesta ITSESTÄNNE, teidän täytyy olla elämänne tietoinen tarkkailija. Ensin teidän täytyy tuntea itsenne, ennen kuin voitte muuttaa itseänne.
Sitten kun hahmotatte itsenne selvästi, oivallatte ne muutokset, joita teidän on tehtävä elämässänne ja itsessänne. 


Tämä havainto alkaa sanomalla itsellenne:
"Juuri nyt siirryn korkeampaan ITSEENI tarkkailemaan tietoisuustilaani. Tästä korkeammasta perspektiivistä voin tarkkailla rehellisesti ajatuksiani, tunteitani ja tekojani."

"Juuri nyt tarkkailen, miten ajatukseni ja tunteeni vaikuttavat tietoisuustilaani. Tunnistan myös ne toimet ja/tai velvollisuudet, jotka alentavat tietoisuuttani."

"Juuri nyt olen valmis virtaamaan viidenteen ulottuvuuteen ja päätän tietoisesti muuntaa kaikki ajatukset, tunteet, toimet tai tavat, jotka alentavat tietoisuuttani."

Jotta te - vapaaehtoiset jotka kaksoispaikantuivat maa-astiaan auttamaan Gaiaa - voitte täysin tiedostaa moniulotteisen ITSENNE, teidän täytyy olla elämänne tietoinen tarkkailija.

Kun pääsette taas jatkuvaan vuorovaikutukseen ITSENNE korkeampien ilmaisujen kanssa, muistatte, että tämä korkeampi opastus on jokin oman moniulotteisen ITSENNE korkeampi ilmaisu.

Jatkuvan kommunikoinnin myötä ITSENNE kanssa, muistatte sen tehtävän, minkä päätitte hyväksyä ennen tulemistanne maa-astiaan. Mikä tärkeintä, kun sallitte moniulotteisen ITSENNE korkeampien ilmaisujen sulautua yhteen kanssanne ja johtaa teitä, valmistaudutte olemaan muiden moniulotteinen johtaja.

Aloitatte ehkä yhtenä ihmisenä, mutta kun sulaudutte yhteen sisällänne monien kanssa, pystytte yhdistymään niiden monien kanssa, jotka alkavat myös muistaa oman tehtävänsä. Sitten yhdestä tulee kaksi ja kahdesta tulee neljä, mistä tulee 8, 16, 32, 64 jne. äärettömyyteen.

Olette heräämässä moniulotteiseen ITSEENNE ja siihen syyhyn, miksi päätitte tulla kolmannen ulottuvuuden maa-astiaan. Tiedämme sen suuren yksinäisyyden, mistä olette kärsineet, ja syvän kaipauksen ... minkä? - jonkin asian tai jonkun joka puuttuu.

Se jokin asia mitä kaipaat, on tehtävä, minkä päätit suorittaa, ja se joku mitä kaipaat, olet SINÄ - todellisena moniulotteisena ITSENÄSI. Jokainen teistä on tärkeä osa Gaian planeettaylösnousemusta. Jokainen teistä on tullut vapaaehtoisesti auttamaan Gaiaa sen ylösnousemuksessa.

Palkkiona ponnisteluistanne teistä tulee moniulotteinen johtaja, joka yhdistyy Gaian kanssa, kun se muuntaa fyysisen todellisuutensa moniulotteisen valon ja ehdottoman rakkauden moniulotteiseksi maailmaksi.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.