22.10.14

Rother: Suuri uudelleensuuntaaminen

The Grand Reset

Ryhmää kanavoinut Steve Rother (www.lightworker.com)
Lokakuu 2014
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Tervehdys Kotoa, rakkaat ystävät.

Tilan tekeminen uudelle voimaantuneelle ihmiselle


On suuri ilo olla kanssanne. On suuri perhe, joka on kerääntynyt kerta toisensa jälkeen tänne maaplaneetalle. Valoperhe, sitä voidaan kutsua monilla tavoilla. Me kutsumme sitä "E-perheeksi, valotyöntekijäperheeksi". Monet teistä ovat tulleet tällä kertaa tarkoituksenaan saattaa kollektiivi korkeimmalle mahdolliselle tasolle. Tämä on erittäin kaunista, kuitenkin erittäin vaikeaa, joten haluamme puhua kanssanne siitä, mitä edessänne on ja mitä jokainen teistä voi tehdä.

Rakkaat ystävät, voitte osallistua siihen, mitä maailmassa ympärillänne tapahtuu, tehdäksenne tilaa uudelle voimaantuneelle ihmiselle. Tätä todella tapahtuu. Maaplaneetalla tapahtuu merkittäviä säätöjä. Olemme puhuneet mannerlaattojen jännitteestä ja siitä, miten ihmiset nappaavat sen itseensä ja joskus ylireagoivat. Olette tulleet sisään ja alkaneet tasapainottaa maskuliinista ja feminiinistä. Tämä on haastava tasapainottaminen teille, koska olette aina nähneet asiat polariteetteina, vastakohtina. Kaiken yhtäkkinen näkeminen yhdistyneenä ja kokonaisena on erittäin vaikeaa ihmisille, vaikka tiedätte, että olette siinä nyt.

Rakkaat ystävät, olette tärkeimpiä ihmisiä, jotka voivat auttaa maadoittamaan uuden ajatuksen tähän uuteen energiaan. Kyllä, olette tulleet tämän ajatuksen kera, mutta toisinaan se merkitsee totuutta, mikä on vastoin vanhempienne opetuksia ja sitä, mitä olette oppineet muilla alueilla. Tämä on yksi vapauttavimmista asioista ja uusi ihmisyys on ulottuvilla maaplaneetalla. Jaamme hyvin innostuneena tämän kanssanne tänään.

Jumalan uloshengitys


Rakkaat ystävät, universumi liikkuu hyvin nopeasti tai hyvin hitaasti riippuen suhteestanne siihen. Viimeisten 15 vuoden aikana se on liikkunut hyvin hitaasti jollain tavoin. Yli vuosikymmen sitten kerroimme teille, että Jumalan sisään- ja uloshengitys loi universumin kauniin sykkeen. Kun tämä viimeksi muuttui, universuminne syntyi. Kerromme teille, että se oli erittäin mielenkiintoista, koska teillä on niin monia käsityksiä, miten voitte nähdä yötaivaan. Se tapahtuu nyt, mikä on kaunis osa tätä. On suunnanmuutos, mikä on tapahtunut viimeisten neljän vuoden aikana. Monet teistä ovat painineet maaplaneetan uskomattoman tiheyden kanssa, kun olette tunteneet muutokset ja sijoittuneet uudella tavalla. Jotkut ovat puhdistaneet pöydän kokemalla oman haamukuolemansa, uskaltaen ohittaa oven, minkä loitte itsellenne Kotiin menemiselle. Toiset tulivat kohonneen herkkyyden kera nähdäkseen, tunteakseen ja aistiakseen asiat erittäin nopeasti, mikä teki teistä parantajan ja antoi lahjaksi kyvyn olla yhdistynyt.

Nyt ihmiskunnassa tapahtuu kehitysaskelia ja myös fyysinen kehonne muuttuu sopeutuakseen energiaan. Yksi asia mistä olemme puhuneet teille, on kiertäjähermo, mikä saa teidät tuntemaan kaiken. Onko teillä koskaan ollut vaisto jostain? Oletteko koskaan tunteet jonkin energian ja sydämenne alkoi jyskyttää ilman selvää syytä? Tämä liittyy kiertäjähermoon ja sen kehittymiseen, joten haluamme kertoa teille suuremman syyn sen tapahtumiseen.

Olette poistamassa monia rajoja, jotka ovat erottaneet teidät toisistanne, ja tämä tapahtuu tässä Jumalan uloshengityksessä. Eivät kaikki, mutta monet haasteet joita näette maailmassanne, aiheutuvat uloshengityksestä tai ovat reaktio siihen. Tulette tähän tasapainottuneen maskuliini-feminiinienergian kera, vaikka aiemmin näitte asiat vastakohtina polariteettikentästänne. On edelleen monia, jotka ovat panostaneet raskaasti jompaankumpaan energiaan, niiden sekoittamisen sijasta. Ne jotka ovat panostaneet kovasti maaplaneetan maskuliinihallintaan, ylireagoivat, ja tätä on paljon siitä, mitä näette maaplaneetalla tällä hetkellä.

Maaliskuu 2015

Nyt taipumuksenanne on polarisoida kaikki ja sanoa: "Voi, se ovat he, emme me. Olemme erilaisia, sillä kyse on vain tästä ihmisryhmästä." Rakkaat ystävät, muistakaa, että he ovat ihmisiä, he ovat osa teitä ja osa kokemustanne maan päällä. Pyydämme teitä kaikkia alkamaan nähdä suuremman kuvan siitä, miten voitte yhdistyä sen perusteella, mikä teille on yhteistä, sen sijaan miten olette erilaisia. Se on vähän vastoin luonnettanne, koska olette tulleet mukananne tämä erillisyysahdistus ja teeskentelette olevanne erillään toisistanne, kun koette ihmisyyden ja itsenne. On aika muuttua, rakkaat ystävät, ja sitä tapahtuu nyt. Laajemmin on tulossa energiamuutos ja siihen sopeutuminen vie jonkin aikaa. Toivomme, että voisimme kertoa teille tietyn päivämäärän, jolloin energia muuttuu ja kaikki tuntuu paremmalta. Annamme teille karkean ajankohdan, mikä liittyy ihmiskunnan evoluutioon ja muutokseen ja se on ensivuoden maaliskuun loppupuolella.

Tilaisuus nollata ovi Kotiin


Valmisteluna tähän uuteen energiaan monet teistä arvioivat uudelleen kaiken elämässään.
Näin todella pitäisikin olla, mutta selitetäänpä, miksi tämä tapahtuu. Tämä tapahtuu kaikkien niiden tilaisuuksien vuoksi, joita järjestitte ennen tuloanne. Monet tulivat uskomattoman herkän kiertäjähermon kera, jotta voisitte tehdä parannustyönne. Kuitenkin huomaatte pakahtuvanne sen kanssa ja kantavanne kaikkien muiden energiaa, vaikkei vastuullanne ollut tehdä niin. Tullessaan tämän kohonneen herkkyyden kera, monet teistä suunnittelivat ovia Kotiin. Kutsumme näitä "haamukuolemiksi", sillä ne ovat teille tilaisuus päästä pois kehosta ja palata Kotiin.

Olette järjestäneet olosuhteita, tilaisuuksia ja kylväneet joskus sairauden siemeniä omaan olemukseenne, jotta voisitte saattaa loppuun tämän prosessin. Monet teistä ovat parantajia, joten teillä on se ymmärrys, että sairaus on väärin. Ei ole, rakkaat ystävät. Monta kertaa se on vain tapa vapauttaa henkenne tuosta kehosta. Mietitte kaikki pitkään tätä, ennen kuin tulitte. Tästä maaliskuuhun 2015 ihmisillä on kaikkialla tilaisuus nollata oma tilaisuutensa mennä Kotiin.

Monet teistä ovat väsyneitä ja turhautuneita. Jos teistä tuntuu, että olette tehneet kaiken voitavanne, teille esitellään tilaisuus lähteä. Muistakaa, rakkaat ystävät, että olette vapaan valinnan planeetalla. Tämä on ainoa vapaan valinnan planeetta tällä hetkellä, poikkeuksena toinen mikä on nyt liikkeessä. Kaunista tässä on, että voitte muuttaa tämän kaiken, ja jos haluatte jäädä, voitte suunnata uudelleen energianne. Selitettäänpä, millaista se on ja mitä se saa aikaan – ei vain teillä, vaan myös hengessänne.

Hengessänne on tietty määrä energiaa ja valoa, minkä olette kyenneet pitämään fyysisessä, tiheässä kehossanne. Se alkaa muuttua, sillä kehossanne on fotoneja, jotka kasvavat tällä hetkellä. Pian molekyyli- ja mikrobiologinne alkavat ymmärtää vielä lisää fyysisen kehon fotoneita ja sitä, miten ne voivat alkaa kasvaa. Se muuttaa kaiken elämässänne.

Nyt monet teistä ovat väsyneitä ja tuntevat ystäviä, jotka lähtevät, mutta näin pitäisikin olla. Älkää pitäkö kuolemaa millään muotoa vääränä. Sen sijaan sitä on tarkoitus juhlia, rakkaat ystävät, sillä se on paluu Henkikotiin. Rakkaat ystävät, olette tehneet uskomatonta työtä. Monet teistä ovat järjestäneet varhaisen poistumisen – tulitte sellaisen herkkyyden kera, että suunnittelitte tilaisuuksia päästä ulos mahdollisimman nopeasti. Tästä maaliskuun loppuun teillä on tilaisuus nollata tuo energia, tehdä uusia sopimuksia ja laittaa asioita liikkeeseen. Tämä ei ole ollut normi siitä lähtien, kun astuitte tähän uuteen energiaan ja siirryitte tälle uudelle valotasolle. Hyvin varautuneet fotonihiukkaset joita osuu maapalloon joka ikinen päivä, antavat uuden kokemuksen maaplaneetasta. Hyvin yksinkertaisesti ilmaistuna, jotkut teistä tuntevat halua lähteä ja teillä on lupa tehdä se, rakkaat ystävät. Kukaan ei sano teille, että te ette ole saaneet valmiiksi tehtäväänne tai että teidän täytyy jäädä. Tämä tapahtuu, jos päätätte jäädä.

Haamukuolema


Jossain kohtaa muutaman seuraavan kuukauden aikana käytte läpi haamukuolemaprosessin. Kenties sydämenne pysähtyy leikkauspöydällä ja on erittäin selvää, että se on todella haamukuolema. Toiset ovat suoremmalla polulla. Henkenne sanoo: "Mene eteenpäin. Astu eteenpäin." Kun tulette tähän tilaisuuteen mennä Kotiin, se menee ohi erittäin nopeasti. Se saattaa olla vain "läheltä piti" –tilanne liikenteessä ja aivan yhtäkkiä oivallatte: "Olisin voinut kuolla silloin, mutta antakaa minun jatkaa polkuani." Ja jatkatte vain eteenpäin, mutta te tiedätte. Näitä tilaisuuksia pitää juhlia, rakkaat ystävät, ei pelätä. Laaditte nämä alussa, ennen inkarnoitumistanne ja tämän elämän alkamista. Ne ovat osa sopimusta, minkä teitte maaplaneetan kanssa, ja osa olemistanne täällä teeskentelemässä ihmistä.

Elämän uudelleenarviointi


Tuomme tämän esiin, koska valtaosa teistä päättää jäädä. Mikä tahansa valintanne onkin, se ei ole oikein eikä väärin. Olette vapaan valinnan planeetalla ja kunnioitamme teitä. Jos tulette Kotiin huomenna, teitä juhlitaan, mutta sillä ei merkitystä, miten kauaksi aikaa jäätte, rakkaat ystävät. Se riippuu teistä. Monet teistä innostuvat mahdollisuudesta kantaa enemmän valoa ja henkeä omassa kehossa ollen vielä inkarnoituneena. Mitä tapahtuu tässä, kun käytte läpi tämän haamukuoleman? Riippumatta siitä, onko se jotain vakavaa vai ainoastaan hetken "läheltä piti" –tilanne liikenteessä, elämänne suunnataan uudelleen. Kun se tapahtuu, katsotte taaksepäin elämäänne ja yritätte määritellä polun. Alatte muistaa kaiken, käytte läpi vanhoja muistoja ja ajatuksia ja selailette myös vanhoja valokuva-albumeita. Katsotte jokaista elämänne osaa ja käytte siinä samalla tavalla kuin kuollessanne ja mennessänne Kotiin, paitsi ettei teillä ole valokuva-albumeita Kotona. Se on suurin ero, mutta juuri niin teette mennessänne Kotiin – arvioitte koko kokemuksenne ja muistelette sen joka osaa. Kotiin mennessä päätätte, minkä osien kanssa olette valmis, minkä osien kanssa haluatte palata tai oletteko saaneet valmiiksi kaiken. Se riippuu kokonaan teistä, sillä kukaan ei tuomitse teitä. Olette vapaan valinnan planeetalla, mikä jäljittelee Kotia, mutta pyydämme teitä tekemään saman täällä.

Te jotka jäätte, tehkää täsmälleen sama. Katsokaa uudestaan kaikkea elämässänne – jokaista suhdetta, jokaista työpaikkaa, tarkoitustanne olla täällä ja intohimojanne, mitä ne ovatkin. Se on aikaa uudelleenankkuroitua maaplaneetalle. Jos haluatte lähteä, teitä juhlitaan, ja huomaatte sen paljon helpommaksi, kuin odotitte. Sitten kuin tiedostatte siirtymän, siitä tulee iloista menoa, energiamatka ulottuvuudesta toiseen. Suurin osa siirtymähaasteista alueelta toiselle johtuu yksinkertaisesti siitä, että ihmiset pelkäävät. Mitä tapahtuu, kun luoja alkaa pelätä? Silloin hän luo suurimmat pelkonsa ja tuosta silmukasta eroonpääseminen vie jonkin aikaa.

Te joille se on tuttua, kuljette läpi hyvin helposti ja mukavasti ja sitten siirrytte eteenpäin erittäin nopeasti. Palaatte Kotiin ja sopeudutte sinne. Ja te jotka jäätte, uskaltakaa sallia itsenne kokea se ottamalla aikaa yksin, koska jokainen teistä tarvitsee sitä. Teidän täytyy arvioida uudelleen paikkanne maaplaneetalla, ymmärtää, miksi ylipäätään tulitte tänne ja onko tuo tarkoitus edelleen pätevä vai haluatteko muuttaa sitä. Samaan aikaan teillä on tilaisuus käydä uudestaan elämänne joka osassa. Se miten olette olleet vuorovaikutuksessa ja muodostamanne suhteet, tulevat tarkasteluun tässä kohtaa.

Kerromme teille, rakkaat ystävät, ettei ole oikeaa tai väärää. Jotkut teistä sanovat: "No, voin nähdä nyt, miten saisin suhteen rakkaani, mieheni tai vaimoni kanssa. Mutta entä lapset? Miten suhteeni lapsiin muuttuu?" Se on hyvin yksinkertaista. Olette siirtymässä voimaantuneeseen yhteiskuntaan, joten kaiken on muututtava, myös suhde lapsiin ja ne pitkäaikaiset sopimukset, joita monet teistä ovat tehneet. Nämä ovat jännittäviä aikoja, rakkaat ystävät, koska myös heidän suhteensa maaplaneettaan muuttuu.

Fyysinen keho muuttuu

Alatte tajuta korkeampia totuuksia ihmiskokemuksestanne. Se on muistamista monilla alueilla, koska henkenne ei ole tiheyttä – henkenne on todellinen "sinä". Se on ydinpersoonallisuus, mitä olette kantaneet aioneita, ettekä ainoastaan maaplaneetalla. Nyt olette päättäneet tehdä tämän päätöksen tietoisesti sen sijaan, että teidät pyyhkäistään pois maaplaneetalta ja sitten alatte taas alusta. Muutatte tätä kirjaimellisesti päivästä toiseen ja katselemme sitä hyvin innokkaana. Voimme nähdä ne monet haasteet, joita käytte läpi, ja eksyneisyydentunteenne, mutta näemme myös, kuka oikeasti olette. Rakastamme teitä enemmän, kuin tiedätte. Olette muuttaneet jo kaikkea olevaista – nyt teillä on tilaisuus suunnata uudestaan oma energianne ja laittaa asioita liikkeelle täällä, jotta voitte astua eteenpäin. Vasta voimaantuneena ihmisenä kannatte paljon enemmän omaa valoanne ja pystytte kasvamaan siinä suunnassa.

Rakkaat ystävät, jos jonkun olisi juuri nyt määrä astua täysin valokehoon ja maailmaan, se olisi hyvin haastavaa, koska ihmiskunnan kollektiivivärähtely ei vielä tue sitä. Huomaisitte valokehossa valtavia herkkyyksiä. Siksi teillä on monia allergioita ja samanlaisia haasteita. Teillä on ollut saasteita teollisesta vallankumouksesta ja siitä lähtien, kun aloitte polttaa fossiilisia polttoaineita. Teillä on kuitenkin kyky myös muuttaa tilanne. Fyysinen keho on muuttumassa ja siinä on herkkyyttä, millaista ette ole koskaan ennen tunteneet. Tällä hetkellä noin 20% planeetastanne on allerginen gluteiinille, mihin teidän kaikkien pitäisi helposti sopeutua. Kun yhdistätte enemmän valoa kehoon, joidenkin näistä asioista on muututtava ja viljelijänne alkavat muuttaa ajatteluaan tästä. Ruokakauppanne ovat jo sopeutuneet vähän ihmisten uusiin tarpeisiin. Lisää on tulossa ja huomaatte nopeita muutoksia tapahtuvan näinä aikoina.

Ihmiskunnan suuri uudelleensuuntaaminen

Tämä on uudelleensuuntaamisen, ihmiskunnan suuren uudelleensuuntaamisen aikaa. Tapahtuu sisään- ja uloshengityksen vaihtuminen ja jokainen ihminen maaplaneetalla kohtaa sen nyt. Sen mukana tulee tilaisuus jäädä tai lähteä valintanne mukaan. Kukaan ei pidättele teitä täällä. Jos päätätte jäädä, arvioitte uudelleen kaiken ja tunnette vapautta tehdä sen. Teidät vapautetaan sopimuksistanne, vaikka useimmat teistä eivät tiedä sitä. Teette uusia sopimuksia, joten uskaltakaa luoda tietoisia sopimuksia planeetallanne. Kun tapaatte jonkun, jonka kanssa olette tehneet sopimuksen verhon toisella puolella, on luontaista vetoa toteuttaa tuo sopimus jollain tapaa. Useimmista niistä on vapauduttu, mutta se on turhauttavaa joillekin teistä, koska etsitte kumppania, jonka kanssa teillä on sopimuksia.

Kerromme teille, rakkaat ystävät, että monia niistä vielä valitaan – niillä ei ole vielä aivan samaa vetoa kuin aiemmin. Myös asioista jotka teidän täytyi ratkaista – sellaiset kuin karmasopimukset – on poistettu täysin magnetismi. Se ei merkitse, että ollessanne kontaktissa jonkun kanssa, ette tunne jonkinlaista karmasidettä. Haluatte ehkä myös selvittää sen, mutta se riippuu teistä. Tarvitseeko se tehdä menestyäksenne maan päällä? Rakkaat ystävät, olette jo menestyneet maan päällä. Tätä olemme kertoneet teille. Olette voittaneet pelin ja nyt rakennatte täysin uutta maapalloa. Olemme uskomattoman innostuneita, koska tämä peli on paljon enemmän harmoniassa Kodin kanssa, mistä tulette. Se antaa teille kyvyn sisältää enemmän luomisvoimianne kuin koskaan ennen. Kerromme teille, rakkaat ystävät, että koko ihmiskunnan siirtyminen takaisin valokehoon voi olla erityisen vaikeaa joillekin. Auttakaa toisia, sillä siksi tulitte ja siksi monet teistä ovat täällä nyt – palvellaksenne tässä suuressa siirtymässä ja ihmiskunnan uudelleensuuntaamisessa.

Ajattelette meidän katselevan yläpuolelta, mutta emme itse asiassa ole yläpuolella. On kiehtovaa, että ajattelette meidän olevan ylhäällä, koska taivas ei ole ylhäällä, rakkaat ystävät – se on kaikkialla. Saatte tämän käsityksen ollessanne lapsi, kun heräätte fyysisessä kehossa ja makaatte selällänne tai teitä pidetään sylissä. Katsoessanne ylös nähdäksenne maailman "päättelitte", että kaikki hyvyys tulee ylhäältä.

Olette ihmeellisiä olentoja. Emme malta odottaa nähdäksemme, mihin tämä uusi peli kasvaa. Olemme suoraan takananne koko matkan ja yritämme avata ovia helposti teille ja tehdä elämästänne vähän mukavampaa. Teidän ei tarvitse kamppailla samalla tavalla kuin vanhassa energiassa. Vähimmän vastuksen polku ilmestyy hyvin nopeasti. Sallikaa niin olla. Päästäkää irti niistä asioista, joista pidätte kiinni kiinnipitämisen vuoksi, ja sallikaa itsenne uudelleensuuntaaminen ja –sijoittaminen. Tämä on uusi maailma ja olette kovasti osa sitä.

Suuresti kunnioittaen pyydämme, että kohtelette toisianne arvostaen. Tukekaa toisianne kaikin tavoin, millä voitte. Siksi tulitte. Tietäkää, että pelaatte täysin uutta peliä, rakkaat ystävät. Ja pelatkaa hyvin yhteen.

Espavo

Sana "espavo" on varhaislemurialainen tervehdys: "Kiitos, että otat oman voimasi."
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.