29.5.15

Hoffman: Ei enää odotettuja malleja

No More Expected Patterns (LINK IN ENGLISH HERE)


Kanavoinut Brenda Hoffman (www.lifetapestrycreations.com)
25.5.2015
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät,

Luultavimmin olette viime aikoina näyttäneet pyytävän turhaan siirtymäapua oppailta, enkeleiltä ja ystäviltä, sillä olemuksenne tuntuu vain vähän erilaiselta kuin ennen maalis-huhtikuun energiaryöppyjä.

Vaikka teillä on ehkä ollut joitain tyhjiä tiloja ajassa tai olette huomanneet, että merkityksettömiä toiveita tapahtuu pienin ponnisteluin tai ilman niitä, jatkatte yksitoikkoista elämäänne, missä on muutamia ilon huippuja ja monia innottomuuden tai vihan laaksoja.

"Missä iloni on?" –hokema kuuluu ympäri maapalloa. Niin se on, että olette siirtymässä uuteen "sinuun". Sillä tosiaankin uusi "sinä" nousee hitaasti – hitaammin kuin te toivoitte, mutta nopeammin kuin me kuvittelimme – 3D-sinun jätteistä.

Kenties ymmärrätte paremmin tätä vaihetta, tätä tyhjiötä muistaessanne, miltä teistä tuntui, kun siirryitte uuteen kouluun, yhteisöön tai työpaikkaan. Ensin halusitte supervalppaana sopia mukaan mahdollisimman nopeasti. Teillä ei ollut tärkeitä ystäviä – pelkkiä tuttuja, jotka olivat mahdollisesti ystäviä tulevaisuudessa. Ette oikein ymmärtäneet kouluanne, työtänne tai yhteisöänne. Kaikki oli vain puhdas ja yksinäinen taulu, kun yrititte sopeutua ja tottua.

Näin on teillä nyt. Ette ole enää 3D:tä. Jätitte tuon yhteisön pysyvästi. Ette kuitenkaan tunne oloanne mukavaksi 4D:ssä ja sen yli. Olette yksinäisessä tyhjiössä, mikä johtaa odottamattomaan, joskus jopa jatkuvaan vihaan. "Missä minun paikkani on? Missä minun maailmani on?" on jatkuva huutonne universumille.

Olette kasvamassa uudeksi "sinuksi". Odotitteko uppoutuvanne uuteen yhteisöön täysin muutamassa päivässä? Näin on teillä nyt. Lopulta löydätte ne, jotka yhdistyvät uuteen "sinuun". Löydätte täydellisen roolinne. Mutta nyt teette merkittävää sopeutumista, mitä 3D-sinä ei odottanut aloittaessanne tämän siirtymän.

Romutitte 3D-maailmanne ja tarvitsette aikaa sopeutua uuteen "sinuun", uusiin rooleihin, uuteen maapalloon.

Koskaan aiemmin ei mikään ryhmä ole suorittanut näin ihmeellistä tehtävää ollessaan 3D-kehossa. Olette kuulleet saman monta kertaa, mutta nyt alatte todella ymmärtää. Ja liikutte todella pidemmälle ja nopeammin kuin kukaan uskoi mahdolliseksi, myöskään te.

Tietysti haluatte tietää tarkkaan, mitä uuden roolinne vastuut ovat, jotta voitte hoitaa ne tarkoituksenmukaisesti. Kuitenkin vain te tiedätte, mitä vastuita haluatte ottaa. Olette "sinun" toimitusjohtaja/presidentti/johtaja. Hahmottelette vastuut itsellenne ja monille osillenne. Kaikki on valmiina sen tekemistä varten. Ja te teette sen – omana aikananne.

On vähän syytä huutaa universumeille, enkeleille tai kenellekään tästä tyhjiöstä, sillä loitte sen sopeutuaksenne kunnolla uuteen "sinuun". Tyhjiönne saattaa kestää muutaman päivän tai viikon. Sillä ei ole merkitystä universumeille eikä millekään olennolle – vain teille itsellenne.

Haluisitteko naapureita tai ystäviä tulevan jatkuvana virtana uuteen kotiinne tai työpaikkaan, mikä vaatii huomionne, ennen kuin teillä on ollut aikaa purkaa tavarat ja asettua fyysisesti? Näin on teillä nyt. Annatte itsellenne aikaa yksin sopeutuaksenne uuteen "sinuun".

Joillekin tämä merkitsee uusien toimitusjohtajataitojenne testaamista eri osissa, ulottuvuuksissa tai taajuuksissa. Toisilla ajatustensa keräämistä ja joihinkin rajoittaviin pelkoihin tarttumista. Ja vielä toisilla täydellistä uppoutumista uudessa "sinussa" kaikkeen, mitä se sisältää, myös sen iloiseen tietämiseen, että olette "sinun" upea toimitusjohtaja.

Ei ole mitään tarvetta pakottaa itseänne – tai toisia – paikkaan, mikä ei ole vielä oikea teille. Sallikaa itsenne soljua vertailematta toisiin tai pakottamatta osianne tai mitään osaa olemuksestanne paikoilleen.

Tämä ei paljon eroa puberteetista. Vaikka olisitte kuinka halunneet suuremmat rinnat tai matalamman äänen, ette voineet pakottaa itseänne tuoksi olennoksi. Puberteetti oli prosessi, mikä tapahtui luonnostaan ilman huolestumisen tarvetta. Vaikka monet huolestuivatkin, he pitävät nyt sellaisia ajatuksia typerinä tai söpöinä.

Ei ole mitään tarvetta tuntea ylemmyyttä, jos olette tottuneet uuteen "sinuun", sillä toiset seuraavat, sitten kun heidän on tunteellisesti ja fyysisesti turvallista tehdä se. Eikä ole mitään tarvetta huolestua, jos teistä ei tunnu erilaiselta kuin viime tai edellisviikolla. Teistä tuntuu, sitten kun teille on oikein tuntua.

Uutta "sinua" ei voi pakottaa olemaan. Se tapahtuu – ette todella ole enää 3D:tä. Poistuitte 3D:stä kaiken loiston kera, mitä sellainen poistuminen sisältää. Nyt totutte, sopeudutte ja siirrytte uuteen "sinuun" – teille oikeana aikana ja oikealla tahdilla. Aikaa ja tahtia ei voi kiirehtiä tai suunnata toisin.

Olette vaatineet uuden "sinun" – nyt teidän täytyy pelkästään soljua siihen. Sama on jokseenkin totta uuden työpaikan vastaanottamisessa.

Uusi työ, koti tai koulu vaatii fyysistä, tunnepuolen ja älyllistä sopeutumista. Teette nyt samaa ja enemmän. 

Antakaa itsenne olla. 
Antakaa itsenne soljua. 


Monet teistä ajattelevat, että toimitusjohtajana teillä pitäisi olla enemmän informaatiota pelkän soljumisen sijasta. Haluatte saada aikajanoja ja yleiskatsauksen – kuten 3D-maailmassa. Tiesitte, että teidän täytyi suorittaa A, ennen kuin B voi tapahtua.

Uudessa maailmassanne A+B saattaa olla yhtä kuin C, F tai Z. Ei ole lineaarista tapahtumaketjua, mihin voitte luottaa. Tämä on yksi suurimmista sopeutumisista, minkä teette tässä tyhjiössä – tieto, että odottamaton on odotettua, tieto, että odotettu ei ole enää osa uutta "sinua".

Tulette lentämään tai lennätte jo korkealla kaikenlaisten uusien taitojen ja seikkailujen kera. Mikään niistä ei sovi siihen 3D-muottiin, missä elitte aioneita.

Karmaa – lineaarisesta perspektiivistä – ei enää ole. Ja pelko on kovasti vähentynyt tai poistunut, sillä ette voisi toimia niin, kuin toimitte kasvettuanne uudeksi "sinuksi", jos pelko olisi hallitseva tunteenne.

Ilo on sinä. Ilo uudessa ja ilo sinussa.

Niin se on, että alatte nauttia odottamattomasta ilman siteitä siihen, minkä olette tunteneet maa-aionien ajan. Palaatte takaisin universumien virtaan, mikä suljitte pois maaelämistä aionien ajan. Tämä ei olisi mahdollista, jos säilyttäisitte tarpeen odotettuihin peräkkäismalleihin.

Malleja ei ole enää. Niin olkoon. Aamen.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.