7.2.11

Hoffman: "Ole" missä olet

URIEL PARANTAA
Kanavoinut ja kirjoittanut Jennifer Hoffman ( www.urielheals.com)
Uutiskirjeestä 31.1.2011
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

ARKKIENKELI URIEL: "Ole" missä olet
Fyysinen keho-olemuksenne on myös henkenne olemus - missä olette aineellisessa maailmassa, on se paikka, missä kaikki aspektinne ovat. Olette voimakkain, silloin kun aspektinne ovat yhdessä ja harmoniassa niiden korkeampien värähtelyjen kanssa, joita sielunne haluaa teille. Mutta tuomitsette todellisuutenne enemmän tai vähemmän voimakkaaksi, iloiseksi tai rauhalliseksi ja uskotte, että sitten kun ette ole tuolla olemistasolla, elämänne on parempaa muualla. Läsnäolopaikka on se, missä elätte elämäänne, ja kokeaksenne täysin oppimisenne ja ylösnousemuksenne teidän on opittava olemaan siinä, missä olette.

Sen ajatteleminen, että elämänne on parempaa toisena aikana, toisessa paikassa tai kun olette ylösnousseet tai saavuttaneet korkeamman värähtelyn, poistaa teidät voimallisimmasta paikasta, missä voitte olla - läsnäolevasta hetkestä. On syitä, miksi olette valinneet tämän kokemuksen - paikan jossa olette, sieluryhmän ja luomanne todellisuuden. Tarkoituksenne ei ole keskittyä tulevaisuuteen ja toivoa, että se on parempi, vaan käyttää nykyhetken energiaa ja muuttaa se korkeimmiksi mahdollisiksi ilmaisumuodoiksi. Kaikki on olemassa monissa värähtelyissä ja aikomuksenne yhdistyä korkeimpiin värähtelyihin sallii teidän olla harmoniassa niiden kanssa.

Ihmiskunta on elänyt uhrimallin kanssa aionien ajan, se on kolmannen ulottuvuuden perusta ja siksi myös on vapaa tahto. Mutta silloin kun vapaata tahtoa käytetään sen uhrina olemisen vahvistamiseen, mistä olette kaikki kärsineet, niin uskotte, että elämä tuntemanne ulkopuolella on parempaa ja että saavuttaessanne tuon paikan olette siunattu. Siunaukset joita etsitte, ovat siinä, missä olette, kun voitte oppia "olemaan" siinä, missä olette, ja löytämään voimanne, vahvuutenne ja rohkeutenne joka hetki.

Voimattomimmat tilanteet ilmaisevat uhrina olemistanne ja niissä värähtelette, kunnes voitte löytää energioidenne korkeamman ilmaisumuodon. Miten voitte olla voimakas tässä hetkessä ja paikassa, muuntaa energian ja tiedostaa läsnäolevan hetken sen sijaan, että yritätte paeta tulevaisuuteen? Koko voimanne ja ylösnousemuksenne on tässä hetkessä, joten olkaa siinä, oppikaa sen energioista, valitkaa ne, joita haluatte kokea, ja antakaa transformaation alkaa. Olette valinneet tämän paikan, tämän hetken ja tämän oppitunnin sielunne parantumiseen ja kasvuun. Jos ette ole täysin siinä, ette ole elämänne tarkoituksessa ja polulla. Ja heti kun voitte "olla" tässä hetkessä, luotte uusia mahdollisuuksia uhrimallista vapautumiseen ja uusiin todellisuuksiin, missä ilmaisette korkeimpia energioitanne korkeimman potentiaalinne luomiseksi.

Pitäisikö minun, voinko minä, saanko minä?
Kohtalo on elämämme ennakkokäsikirjoitus, mutta oikeastaan se on ohjenuora niistä energioista, mitä meidän on muunnettava elämämme aikana. Meidän ei tarvitse voittaa kohtaloamme, vaan jotkut erittäin vahvat uskomukset siitä, miten rankaisemme itseämme "synneistämme". Tärkeämpi on se ajatus, että tarvitsemme luvan joltain - mukaan luettuna Jumala - antaaksemme anteeksi itsellemme, vapautuaksemme menneisyydestä ja harkitaksemme toisia, "kohtalovapaita" vaihtoehtoja elämässämme. Se että harkitsemme toisia vaihtoehtoja, merkitsee, että olemme valmiita niihin. Meidän on opittava, ettei kukaan anna meille lupaa tai takuuta, että onnistumme. Meidän täytyy vain olla valmis kokeilemaan.

Silloin kun osaamme esittää kysymyksen, olemme valmis vastaukseen. Niinpä sen kysyminen "pitäisikö minun tehdä tämä" merkitsee, että tilanteen ympärillä on tapahtunut jo energiamuutos ja olemme valmis johonkin muuhun. Muutokselle antaa tavallisesti polttoainetta "valerohkeus", silloin kun olemme riittävän väsynyt, turhautunut tai vihainen sallimaan sen tapahtua. Kysymys "voinko tehdä tämän" on ensimmäinen juuttumiskohtamme. Jos olemme tehneet asioita tietyllä tavalla hyvin pitkään, voimme tehdä jotain eri tavalla? Emme tiedä, ennen kuin kokeilemme, ja ellemme ole valmis kokeilemaan, emme koskaan tiedä.

Vaikeampi kysymys on "saanko tehdä tämän" ja tässä kohtaa etsimme opastusta ja tukea keneltä tahansa, joka kuuntelee. Voimme puhua ystäville ja perheelle, henkiselle opastustiimille ja itsellemme siitä, mitä suunnittelemme tekevämme ja miten haluamme tehdä sen, mutta todellisuudessa etsimme lupaa ja vahvistusta. Kertooko joku meille, että se on hyvä ajatus, ja sitten tasoittaa polkuamme? Ihmistukijamme antavat oman mielipiteensä, henkitukijamme ovat ehkä hiljaa, koska he tietävät, ettemme tarvitse lupaa. Ja jos pyydämme sitä, saamme vahvistusta peloltamme ja luottamuksen puutteeltamme.

Ylösnousemuksen myötä siirrymme kohtalopolultamme itse valitsemallemme polulle - pois niistä rajoituksista ja tekemisen pelosta, miten olemme aina tehneet (ja odottaneet eri lopputulosta), ja laitamme energiamme sen lopputuloksen luomiseen, mitä haluamme. Tämä on ilmentämistä ja sitä tapahtuu, kun astumme ulos syyllisyys- ja häpeäenergioistamme, teemme parannustyön ja sitten annamme sen mennä, jotta voimme olla eri polulla. Emme tarvitse siihen lupaa keneltäkään, paitsi itseltämme, että katsomme omaa elämäämme ja jos emme pidä näkemästämme, alamme ottaa askelia alkaen siitä uskomuksesta, että ansaitsemme iloisemman, rauhallisemman ja rakastavamman tulevaisuuden, ja vapautamme itsemme kohtalopolulta sen muuttamiseksi.

Helmikuun energiat
Voitteko uskoa, että tammikuun on ohi? Se meni ohi hyvin nopeasti ja niin tapahtuu tänä vuonna, kun jatkamme lineaarisen ajan rajojen rikkomista ja alamme ymmärtää, miten ilmentää haluamamme. Kerron äskettäisen ilmentämistarinani tämän viikon radio-ohjelmassa. Voitte kuunnella sieltä kokemuksestani.

Helmikuu alkaa uudella kuulla ja kiinalaisella uudella vuodella - hyvin merkittävää aikaa kaikille meille, koska hyvin paljon energiaa keskittyy uusiin tilaisuuksiin. Käyttäkää tuon päivän (3.2.) energiaa aikomuksenne ilmaisemiseen tälle vuodelle, mutta varsinkin elämällenne tällä hetkellä. Haluatko olla onnellisempi, tuntea itsesi paremmaksi ja saada tyydyttävämpiä ihmissuhteita? Kun ilmaiset tällaisen aikomuksen, annat universumin siunata itseäsi ihmeillä. Ja kun keskityt läsnä olevaan hetkeen, käytät energiaasi tehokkaimmalla tavalla. Sinulla ei ole voimaa tulevaisuudessa, koska vain läsnä olevalla hetkellä on merkitystä.

Näemme paljon vihan ilmaisua helmikuussa, kun ihmiset alkavat nähdä, missä he ovat antaneet rajoittaa itseään, ja heidän kiukkunsa kohdistuu niihin, joiden he ajattelevat olleen tuskansa lähde. Tässä kohdassa muutos voi alkaa, mutta vihan yli pääseminen voi olla vaikeaa. Viha ilman henkistä ymmärrystä on vain pelon ilmaisua. Vaaditaan korkeamman värähtelyn soveltamista vihan käyttämiseen rakentavasti muutoskeinona. Ja tietysti tämä on ystävänpäivän kuukausi, jolloin voimme velloa itsesäälissä, koska meillä ei ole ollut suhdetta pitkään aikaan, tai ilmaista aikomukseksemme luoda suhde.

Henkilökohtainen maailmamme ja ympärillämme oleva maailma voivat näyttää olevan täynnä vihaisia ihmisiä tässä kuussa. Tavoitteenamme on ymmärtää, että voimme olla jonkun vihan kohde, muttemme ole vastuussa hänen tunteistaan, tuntemuksistaan tai uskomuksistaan. Pysykää erossa, älkää salliko itseänne vedettävän tilanteisiin, jotka vievät teitä energioihin, joiden osana ette halua olla. Valikoikaa energiallanne ja sallikaa ihmisten, jotka siirtyvät ulos elämästänne, tehdä se. Tässä vuodessa on kyse valinnoista - miten valitsemme elää, kuka on osana elämäämme, millaisia energioita haluamme ympärillemme ja kokea todellisuudessamme. Muista, että olet voimakas, ja voit käyttää tämän kuukauden voimakkaita energioita luomiseen. Mahtavaa kuukautta!

Tunnekysymys (miesten)
Kysymys eräältä nuorelta mieheltä, joka kamppailee indigona hyvin konservatiivisessa perheessä, on tämän viikon artikkelin perusta, koska se toi esiin hyvin mielenkiintoisen dynamiikan, minkä näen indigomiehissä ja heidän isissään ja mikä on miesenergian muuttaminen. Vaikka kuulostaa hyvin yksinkertaiselta muuttaa tuota energiaa, kyse on hyvin monimutkaisesta prosessista, mihin liittyy ehdoton rakkaus, kompromissi, hyväksyntä ja jonkin tason sinnikkyys. Kun tämä kaikki tapahtuu kahden miehen välillä, jotka kumpikin haluavat olla oikeassa, se voi johtaa hyvin räjähdysherkkiin tuloksiin, mutta myös voimakkaaseen parantumiseen.

Indigoenergia on keskittynyt parantamiseen ja nuoret miehet joilla on tätä energia, ovat tunteiltaan avoimia ja paljon virittyneempiä tähän puoleensa. Tämä merkitsee, että heidän tunteitaan loukataan usein, he ovat hyvin herkkiä ja heillä on taipumusta ottaa asiat henkilökohtaisesti. Tuodaan tilanteeseen nyt mukaan isä, joka on tunnepuolelta kiinni, joka ei kommunikoi tunteiden kautta ja jolla on "tee niin kuin sanon" -asenne vanhempana - ja voidaan ihmetellä, miten tämä tilanne voi koskaan toimia. Tässä kohtaa tulee kompromissiosa mukaan, koska indigon tehtävänä on muuttaa tuo energia ensin itsessään ja sitten opettaa se vanhemmilleen.

Opetustilanne tulee usein jonkinlaisen draaman kautta, missä isällä on tilaisuus auttaa tavalla, mihin hän tuntee pystyvänsä tai olevansa pätevä. Näin hän voi osoittaa rakkauttaan tekemällä jotain poikansa hyväksi. Parhaan tuloksen saamiseksi tästä tilanteesta pojan on käsitettävä, että isä antaa siitä, minkä hän näkee vahvimpana puolenaan, eikä se välttämättä ole tunteellista, vaikka mukana on tunne-energiaa. Voiko poika ottaa vastaan tämän lahjan ja käyttää sitä mallintaakseen anteeksiantoa ja ehdotonta rakkautta isälleen, ilman vihaa, syyttelyä tai kritisointia?

Monilla indigoilla on konservatiiviset vanhemmat, jotka eivät ymmärrä tuota energiaa ja jotka haluavat sitä, mutteivät osaa pyytää. Uskon, että monet isät haluavat läheisemmän suhteen poikiensa kanssa, mutta eivät tiedä, mitä tehdä sen muodostamiseksi. Opetustilanne on avaus, mihin sekä isä että poika osallistuvat, ja indigon tehtävänä on tunnistaa, että jos hän antaa rakkautta ja hyväksyntää, hän sallii isänsä kokea sen. Reaktio ei ehkä ole se, mitä hän haluaa, ja siinä kohtaa kiintymättömyys ja hyväksyntä tulevat mukaan. Mutta ajan kuluessa suhde voi muuttua joksikin, mikä on tunteellisesti tyydyttävämpi kaikille, ja syntyy uusi dynamiikka miesenergialle, mitä indigo opettaa omille lapsilleen.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.