30.3.13

Deepthi: Valoverkkomme kasvaa ja vahvistuu ♥Huomenta! ♥


Tänä aamuna herätessäni huomasin ensimmäistä kertaa pitkän talven jälkeen kaipaavani kesäsadetta ja metsän tuoksua.
Oi Ihana Kesä, tule jo! ♥ ♥


Meidän ihana Valoverkkokin sen kuin vain kasvaa kasvamistaan, tänä aamuna ylittyi jo 500 osallistujan rajapyykki! Jos haluat liittyä toistemme ja maapallon puolesta hiljentyvään joukkoomme, löydät meidät täältä: https://www.facebook.com/groups/478325645543522/"♥ VALOVERKKO ♥ on kaikille avoin rukous- ja meditaatioryhmä.

Alunperin ryhmä perustettiin kokoamaan yhteen kaikki 12.12.12-päivänä pidettävät hiljentymismeditaatiot. Sen jälkeen ryhmä on vain kasvanut kasvamistaan, ja tänä päivänä muodostammekin jo todella ihanan ja voimallisen yhteisrukousryhmän, jonne jokainen saa halutessaan esittää esirukous- ja avunpyyntötoiveensa.

Tämä ryhmä ei ole sitoutunut mihinkään uskontoon tai erityiseen maailmankatsomukseen; täällä kunnioitamme toinen toisiamme ihmisinä ja yksilöinä, ja tuemme toisiamme rakkauden hengessä.

Juuri nyt elämme huikeita aikoja, kun yhä useampi meistä alkaa kuulla oman sydämensä ohjausta, astuu omaan valovoimaansa, ja alkaa näin luomaan omaa elämäänsä ilossa ja rakkaudessa, harmoniassa luonnon, ihmiskunnan ja koko planeetan kanssa. Meditaatiolla ja rukouksella on harmonian luomisessa välitön merkitys, ja siksi koimme tärkeäksi luoda yhden yhteisen portaalin, jossa rukous ja info kulkee nopeasti ja vaivattomasti koko Suomen kattavaan Valoverkkoon.

Tervetuloa nauttimaan hiljentymisen voimasta ja jakamaan infoa rakkautta ja harmoniaa maapallolla edistävistä tapahtumista. ♥"
"Together we build a new world 
based on Love, Joy and Compassion" 
~Deepthi 

29.3.13

Crimi: Raha on vain energiasiirtoa

RAHA ON VAIN ENERGIASIIRTOA

Enkelioppaita kanavoinut Taryn Crimi ( angelicguides.wordpress.com)
27.3.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Tänään haluaisimme keskittää huomionne rahaan. Joitain hyvin yleisiä rahaan liittyviä uskomuksia ovat: "raha on paha asia", "yltäkylläisyys merkitsee, että olet ahne ihminen", "raha ja henkisyys eivät sovi yhteen", "ne joilla on rahaa, ovat saaneet sen huijaamalla toisia", "on tehtävä kovasti työtä rahansa eteen", "koskaan ei ole riittävästi". Nämä ovat vain muutamia uskomuksia, joita näemme yleisesti. Rahaan liittyy monia väärinkäsityksiä ja tarkoituksemme on jakaa kanssanne oma perspektiivimme siinä toivossa, että se karkottaa joitain näistä rajoittavista uskomuksista.

Tietäkää, ettemme näe rahaa hyvänä emmekä pahana, vaan se on neutraalia - aivan kuten kaikki todellisuudessanne on neutraalia. Ainoastaan havainnoija määrittelee arvon kaikelle todellisuudessanne. Kyse on palvelun vaihtamisesta toiseen. Raha on käypä vaihdon väline, mikä on tasaveroinen minkä tahansa muun yltäkylläisyysmuodon kanssa maailmassanne.

Muistakaa, että tämä todellisuus on pelkästään harhakuva, mikä sallii teidän saada ainutlaatuisen perspektiivin ja auttaa sieluanne kokemaan valtavan määrän kasvua. Voitte kaikki valita, mitä haluatte kokea, käyttämällä vapaata tahtoanne. Vaikka sielunne saa kasvua jokaisesta päätöksestänne, teidän ei tarvitse elää puutteessa - voitte saada paljon myös yltäkylläisestä elämästä. Universumi missä olette, on äärettömän yltäkylläinen. Voitte valita saavanne vähän tai paljon, sillä ei ole väliä.

Maailmassanne on edelleen monia, jotka uskovat, että on henkisempää elää puutteessa kuin yltäkylläisessä aineellisessa vauraudessa. Hymyilemme tälle. Muistakaa, että olette jumalainen olento, joka valitsee fyysisen inkarnoitumisen, ja jumalaisena olentona olette aina tietoinen äärettömästä yltäkylläisyydestä. Näemme väärinymmärrystä usein siinä uskomuksessa, että aineellinen varallisuus haittaa jotenkin henkistä kasvuanne. Yltäkylläisyyden puoleen vetäminen fyysisessä todellisuudessa ei tee teistä yhtään vähemmän henkistä ihmistä kuin joku, joka päättää estää yltäkylläisyyden ja kokea puutetta.

Henkisyys ei ole mitään, minkä voitte saavuttaa tai menettää - te olette sitä. Vaikka olette ehkä tilapäisesti unohtaneet jumaluutenne, henkisyytenne on ikuista. Jos sanotaan, että on henkisempää riistää itseltänne aineellinen varallisuus, kuin kokea yltäkylläisyyttä, se vastaa sanontaa: on henkisempää kokea sairautta kuin yltäkyllin terveyttä. Tämä lause olisi monista outo ja kuitenkin joidenkin on vaikea yhdistyä uskomukseen, että aineellinen yltäkylläisyys on yhtälailla heidän jumalainen oikeutensa.

Tuomitsemalla rahan vähemmän henkiseksi kuin mikä tahansa muu yltäkylläisyysmuoto, estetään vain yltäkylläisyysvirtaa tulemasta luoksenne. Jos haluatte elää puutteessa, kannustamme tietysti teitä tekemään niin, ja jos haluatte elää yltäkylläisyydessä, kannustamme teitä luomaan myös sen. Emme näe kumpaakaan valintaa virheenä - kumpikin johtaa sielukasvuun. Emme kuitenkaan halua teidän tuntevan, että teidän täytyy riistää itseltänne yltäkylläisyys ja elää puutteessa varmistaaksenne, että saatte henkistä kasvua. Olette luojaolentoja ja olette vapaita luomaan sen, mitä tahansa haluatte kokea.

Näemme vähän epäselvyyttä sen eron tulkitsemisessa, että vedetään luojaolentona aineellista yltäkylläisyyttä parantamaan fyysisen elämän mukavuutta tai että etsitään aineellista yltäkylläisyyttä määrittelemään oma arvo. Ne jotka sallivat aineellisen varallisuuden määritellä oman arvonsa, saavat usein erittäin vähän iloa omaisuudesta, mitä he jatkuvasti keräävät. Syynä on, että henkiolentona teitä ei voi määritellä luomanne fyysisen omaisuuden mukaan. Tästä syystä sanotaan, ettei rahalla voi ostaa onnea - eikä todellakaan voi. Jotkut yrittävät täyttää tämän sisäisen tyhjyyden tunteen hankkimalla lisää "asioita", oivaltamatta koskaan, ettei se tyydytä heidän palavaa haluaan tuntea rauhaa, rakkautta ja iloa. Se on sama kuin söisi jatkuvasti sammuttamaan janonsa. Ei voi sammuttaa janoa syömällä ruokaa, se täyttää, mutta veden tarve jää edelleen - aivan kuten aineellinen omaisuus ei voi sammuttaa sielun rauhan, rakkauden ja ilon janoa.

Elätte fyysisessä todellisuudessa ja tietysti fyysisen yltäkylläisyyden luominen on hyvinkin kapasiteettinne puitteissa. Vaikka rahan kerääminen lisää aineellista vaurauttanne, se ei voi täyttää tyhjiötä, minkä tunnette sisällänne ja mikä on olemassa, koska yritätte täyttää sen itsenne ulkopuolisilla asioilla. Ilo tulee ainoastaan sisältä. Mitkään ulkopuoliset olosuhteet eivät voi luoda teille onnellisuutta. Teidän on ensin täytettävä olemuksenne sisäisellä ilolla ja vasta sitten voitte tuntea iloa, mikä tulee ulkopuolisista kokemuksista. Monet vastaavat sanomalla, että "rahanpuute tuo minulle kurjuutta", ja siihen vastaamme, että kurjuutenne tuo teille puutetta.

Tietäkää, ettemme näe kiinnostusta liikavarallisuuteen vääränä tai oikeana, vaikka tulee aika, jolloin ei yksinkertaisesti haluta enää omistaa enempää, kuin tarvitaan tiettynä ajankohtana. Ei siksi, että opitaan tyytymään vähempään, vaan koska tiedetään, että voidaan milloin tahansa luoda, mitä halutaan. Tarpeen yli omistaminen pelkästään näyttääkseen toisille, miten paljon on kerännyt, ei ole enää nautittavaa, silloin kun kaikki pystyvät ilmentämään kaiken, mitä haluavat.

On joitain, jotka tuntevat niiden olevan ahneita ihmisiä, jotka ovat hankkineet runsaasti aineellista varallisuutta. He uskovat, että toisten yltäkylläisyys jotenkin vie heiltä yltäkylläisyyttä ja lisää heidän kokemaansa puutetta. Muistutamme teille, että universumi on ääretön. Siksi on enemmän kuin riittävästi energiaa toimittamaan kaikille olennoille kaiken, mitä he haluavat. Tietäkää, ettei oma yltäkylläisyytenne vie millään tapaa pois toisten yltäkylläisyyttä. Universumi on ääretön, loputon "varasto". Raha on vain energiaa. Ainoastaan rahalle antamanne nimilaput saavat näyttämään siltä, että varanto on rajallinen.

Monet alkavat nyt ymmärtää, että universumi on yltäkylläinen. Kuitenkin he pelkäävät edelleen aineellisen yltäkylläisyyden puutetta. Tätä he tietysti vetävät puoleensa, mikä vahvistaa heidän pelkoaan siitä, ettei ole riittävästi. Kuitenkin rahaa voi ilmentää yhtä helposti kuin ilmaa, mitä hengitätte.

Annetaanpa yksinkertainen esimerkki siitä, mitä usein näemme maailmassanne. Monet tuntevat tarvetta säästää ja hamstrata rahaa siitä pelosta, ettei heillä ole riittävästi, sitten kun he tarvitsevat sitä. Voitte kuitenkin käyttää vain tietyn määrän kerralla. Te ette pelkää, ettei ole riittävästi ilmaa hengitettävänä - hengitätte sisään ja ulos kaiken päivää tietäen, että voitte vetää henkeä seuraavan kerran, sitten kun teidän tarvitsee. Te ette huolehdi siitä, miten seuraava hengenvetonne tulee, ettekä tunne tarvetta "kerätä" ilmaa, jotta teillä on tarpeeksi, sitten kun tarvitsette sitä. Odotatte sitä olevan yltäkyllin tarvitessanne - ja niin se on. Teistä tämä ajatus voi tuntua huvittavalta, emme kuitenkaan näe omasta perspektiivistämme mitään eroa. Varmasti teidän ei tarvitse säästää ilmaa, sitä on aina tarvitessanne - aivan kuten yltäkylläisyyttä voi olla aina tarvitessanne, jos uskomuksenne tukevat tätä.

Tulee aika, jolloin tätä yltäkylläisyysmuotoa ei enää tarvita maailmassanne. Kuitenkin monia uusia järjestelmiä, ajatuksia ja uskomuksia on oltava, ennen kuin rahantarve poistuu. Alatte vaihtaa palveluja sen sijaan, että vaihdatte palvelujanne rahaan. Voitte nähdä tämän alkuvaiheita nyt. Kuitenkin raha on tällä hetkellä aineellisen yltäkylläisyyden symboli maailmassanne. Sitä tarvitaan ostaaksenne ihan perustarpeita. Käyttämällänne symbolilla ei ole väliä, raha on energiaa. Voisitte aivan yhtä helposti käyttää kanoja, halauksia, väriliituja tai kiviä käypänä vaihdon välineenä, nyt käyttämienne paperin, kolikkojen ja muovikorttien sijasta.

Haluaisimme kertoa suosituksemme siitä, miten toivotetaan yltäkylläisyys tervetulleeksi elämänne joka osaan, jos sitä haluatte. Määrittelemällä tarkkaan, miten yltäkylläisyyttä voi virrata elämäänne, keskittymällä vain tuloihin, palkkaan ja asiakkaisiin, estätte ääretöntä yltäkylläisyysvirtaa tulemasta luoksenne millään muulla tavalla. Universumi on äärettömän yltäkylläinen ja se pyrkii palvelemaan. Sallikaa sydämenne avautua kaikille mahdollisuuksille, millä yltäkylläisyyttä voi tulla. Se voi olla lahja, se voi olla idea, se voi olla vieras ihminen, se voi tulla myös kauppana. On ääretön määrä tapoja, joilla kaikki haluamanne voi ilmentyä.

Käsitämme, että ihmismielen on erittäin vaikeaa sulkea pois tarve suunnitella ja tietää, miten jokin tapahtuu. Vanhassa energiassa mitään ei voinut saada tehtyä, jos ei ollut vaiheittaista prosessia siitä, miten se tapahtuisi. Mutta energia ei ole sitä enää. Se ei vaadi niin paljon työtä teiltä. Nyt teidän täytyy oppia sallimaan. Ongelmana on tarve tietää, miten ja milloin, sen sijaan että sallii sen vain tulla. Ilmentymisen tietäminen epäilyksettä toteuttaa sen. Se estää vain prosessia, kun laitatte rajoja ja rajoituksia sille, milloin ja miten tämä ilmentyminen voi tapahtua. Päättäkää, mitä haluatte ilmentää, sallikaa ja odottaa saavanne se vähimmän vastustuksen polulla, ja kun kukin askel tulee tietoonne, ryhtykää vaadittuihin toimenpiteisiin toiveidenne ilmentämiseksi fyysiseen todellisuuteen.

Jos huomaatte pitävänne kiinni uskomuksista, jotka eivät enää palvele teitä, odotamme teidän kutsuvan meitä, ja autamme iloisesti teitä muuntamaan nämä rajoittavat uskomukset sellaiseksi, mikä tukee sisäistä jumaluutta. Muistakaa, että me emme voi muuttaa uskomuksia puolestanne. Muistutamme kuitenkin mielellämme, miten päästetään vaivattomasti irti mistä tahansa uskomuksesta, jos sitä haluatte. Tietäkää, ettemme opeta teille mitään uutta, vaan muistutamme teitä siitä, minkä tiedätte jo sisällä.

Olemme jakaneet perspektiivimme rahaan siinä toivossa, että se saavuttaa ne, jotka tarvitsevat tätä viestiä eniten. Toivomme, että tämä viesti on jollain tavoin palvellut teitä.

Rakkaudessa ja valossa, olemme Enkelioppaitanne.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

28.3.13


OIVALLA! VOIMAANNU! UUDISTU! 


IHANA ELÄMÄ tarjoaa sinulle avaimia oman polun löytämiseen ja voimavarojesi tunnistamiseen uusin, ennennäkemättömin keinoin.

Päivi, Maiccu ja Kirsi ovat jokainen tehneet suuren elämänmuutoksen, joka on auttanut heitä matkallaan tasapainoisempaan ja onnellisempaan elämään. Kukin heistä on pitänyt jo vuosia tahoillaan eheytymiseen keskittyviä iltojaan, ja nyt he päättivät yhdistää voimansa. Tule kuulemaan uuden ajan vinkkejä ja saamaan elämääsi iloa, energiaa ja inspiraatiota!

Elämäsi tärkein matka on se, jonka teet itseesi.
LUE LISÄÄ LUENNOIJISTA:

PÄIVI KASKIMÄKI

Päivi Kaskimäki on tunnettu maya-astrologi sekä selvänäkijä. Tamperelainen Päivi toimi 16 vuotta liike-elämässä kahden yrityksen kiireisenä toimitusjohtajana kunnes kaikki hänen elämässään muuttui dramaattisesti. 


Kipeä avioero ja yrityskonkurssit toimivat tälle kahden pienen lapsen äidille sysäyksenä uuden elämän alkutaipaleelle sekä henkilökohtaisen muutoksen ja kasvun tielle. Ne myös johdattivat hänet nykyisen työnsä pariin – työn, jonka Päivi kokee olevan ominta itseään hänen päästessä auttamaan ja kannustamaan lukuisia kanssakulkijoitaan.


Tänään Päivi Kaskimäki on kysytty luennoija ja hän järjestää kursseja henkisen kasvun, tietoisuuden ja oman voiman käyttöönottamisen tiimoilta. Kaiken tämän myötä Päivin tavoitteena on mahdollistaa jokaista löytämään omat lahjansa sekä luottamaan itseensä ja sisäsyntyiseen tietoonsa. www.paivikaskimaki.com


MAICCU KOSTIAINEN

Maiccu Kostiainen on maamme johtava eläinkommunikoija. Inkoolainen Maiccu työskenteli Finnairin tekniikan palveluksessa 21 vuotta – viime vuonna sydämen ääni vei voiton ja Maiccu päätti jättää tutun ja turvallisen sekä tehdä rohkean hypyn tuntemattomaan.


Tämän tuloksena Maiccu kirjoitti suositun Hiljaisen viisauden voima -esikoisteoksensa, joka palkittiin Vuoden Rajatietokirjana. Eläinkommunikoijana hän on tulkki, joka vastaanottaa – niin eläviltä kuin edesmenneiltä - eläimiltä tuntemuksia, mielikuvia ja ajatuksia, jotka hän sitten pukee sanoiksi. Maiccu on myös tuonut Suomeen maailmankuuluja tv-esiintyjiä kuten englantilaisen meedio Lisa Williamsin sekä amerikkalaisen koirakouluttaja Victoria Stilwellin.Mediassa Maiccu Kostiainen on ollut esillä runsaasti työnsä tiimoilta; mm. Kalifornian The Gentle Barn -farmilla hän on kommunikoinut Ellen DeGenereksen eläinten kanssa. Parhaillaan Maiccu puuhaa vastaavanlaista farmia Suomeen – työnimi Farmi on projekti, joka antaa kodin kaltoin kohdelluille ja pelastetuille koti- ja maatalouseläimille. www.animalstalk.fi 
KIRSI RANTO

Kirsi Ranto on laulaja, lauluntekijä ja enkeliohjaaja Jalasjärveltä. Kirsi tuli koko kansan tietoisuuteen voitettuaan Seinäjoen Tangomarkkinoiden laulukilpailun vuonna 1998. Tämän jälkeen hän on luonut uraa niin esiintyvänä artistina kuin levylaulajanakin.

Tiukka työtahti ajoi Kirsi Rannon työuupumukseen ja avioeroon vuonna 2005, mikä laittoi elämänarvot uusiksi ja saatteli hänet henkisen kasvun polulle. Tänä päivänä Kirsi säveltää ja sanoittaa itse kappaleensa, tekee eheyttäviä enkelikonsertteja, työskentelee nuorten parissa, sekä toteuttaa intohimoaan ihmisten auttajana enkelityönsä välityksellä. Kirsin enkeli-illat ovat saaneet suuren suosion ympäri maata, minkä myötä hän on tänä päivänä myös kysytty luennoitsija ja retriittiohjaaja.

Tänä kesänä Kirsillä tulee kuluneeksi 15 vuotta tangokuningattareksi kruunaamisesta, jota hän juhlistaa aitiopaikalla Seinäjoen Tangomarkkinoiden laulukilpailun tuomaristossa. Lokakuussa ilmestyy "Ole se valo joka olet - Enkeleitä ja villasukkia" -esikoisteos (Tammi), jossa taiteilijatar kertoo omin sanoin matkastaan Pohjanmaan tangokaduilta Intian temppeleihin ja enkelien universaaliin, kiehtovaan maailmaan. www.kirsiranto.com


Tule kuulemaan näitä upeita, herkkiä naisia, ja astu heidän kanssaan uuteen, Ihanaan Elämään!www.lippupalvelu.fi -myyntipisteet ja R-kioskit kautta maan


HUOM!!!  

YHTEISKYYDITYS SEINÄJOKI-HKI-SEINÄJOKI 20€/HLÖ!! 
Pysäkit ilmoitetaan myöhemmin.
Minimilähtijätoive 20hlöä, jotta yhteiskyyti toteutuu. 
Varaa paikkasi ranto.kirsi@gmail.com

YHTEISKYYDITYS KUUSANKOSKI-HKI-KUUSANKOSKI!!
Kuusankoski-Kouvola-Myllykoski-Inkeroinen-Kotka-Pyhtää-Helsinki
Lisätiedot ja ilmoittautuminen kyytiin 
kreeta.karhu@gmail.com

Jos SINÄ haluat järjestää isompaa kimppakyytiä kotipaikaltasi Helsinkiin, 
niin otamme ilolla tiedon siitä vastaan ja levitämme sanaa! 
Laitathan kyyti-ideasta postia minulle ranto.kirsi@gmail.com!
 27.3.13

Hoffman: Olette ensimmäinen aaltoOLETTE ENSIMMÄINEN AALTO - MITÄ JOS KUKAAN EI SEURAA?


Kanavoinut Brenda Hoffman ( www.lifetapestrycreations.com)
25.3.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät,

Monet teistä huomaavat, että se mikä oli kiinnostavaa, ei ole sitä enää. Ne ihmiset joita ennen piditte kiehtovina, ovat nyt tylsiä. Se mistä kerran nautitte, tuntuu elottomalta. Ennustimme sellaista. Mutta on yksi asia lukea muutoksista ja täysin toinen kokea niitä. Monet teistä huomaavat palaavansa vanhoihin pelkoihin tai malleihin.

Teistä tuntuu, että te yksin ette ole saaneet korkeinta valotyöntekijäpalkintoa. Tai unelmanne rakastavasta uudesta ajasta on kuin myytti Kuningas Artturista ja pyöreän pöydän ritareista. Se ei ole totta - mutta te ette välttämättä usko sitä vielä.

Te ja kaikki eri toimintatasojen valotyöntekijät luotte uuden ajan myyttejä. Vaikka kaikki Kuningas Artturin tarinat eivät perustu todellisuuteen, noissa myyteissä, tarinoissa ja unelmissa on perusta tuon ajan todellisuudessa.

Tarinankertojat kertoivat ennen tarinoita. Jokainen tarinankertoja muutti tarinaa vähän - kuten viestinvälitysleikissä - jotta se oli värikkäämpi tai sopivampi kuulijayleisölle, kunnes paikkansapitävyys oli enemmän fiktiota kuin todellisuutta.

Koettelemukset uuteen aikaan siirtymisessä luovat upeita tarinoita lapsillenne ja lapsenlapsillenne, kun he kokoavat yhteen niiden rohkeuden, jotka menivät edeltä. Mutta kuten oli totta menneisyydessä, he värittävät teidät suuremmalla rohkeudella ja viisaudella, minkä tunnette olevan todellisuutta.

Tiedätte, että teidän tarvitsee herätä herätyskelloon valmistautuaksenne työhön, mistä ehkä pidätte tai sitten ette, jotta voitte vapaa-aikananne - sinä vähänä mitä on - päästä käsiksi uuden ajan materiaaleihin, mitkä saavat sydämenne laulamaan.

Kuitenkin siirtymänne alkuhistoriassanne lukee luultavasti näin: "Tiesitte alusta saakka, että teidän täytyi muuttaa maailmaa, joten laitoitte sivuun kaiken, mikä ei auttanut teitä siirtymään tuohon suuntaan."

Muutamassa sukupolvessa historianne muuttuu: "Tiesitte sen yrityksen, missä työskentelitte, tarvitsevan täydellistä uudistamista, joten postitushuoneen toimihenkilönä onnistuitte muuttamaan yrityksenne ja kaikki samanlaiset yritykset."

Kenties pidätte ajatuksiamme huvittavina tai jopa pelottavina, mutta ette tietenkään todellisuutena. Se on siis kertomianne rohkeustarinoita varten. Kukaan muutoksen keskellä oleva ei todella ymmärrä - ei varmasti tämän suuruisen muutoksen - miten monimutkainen muutos on tai tulee olemaan omassa elämässä.

Monet teistä hämmästelevät sitä rohkeutta, mitä vaadittiin Anne Frankin ja hänen perheensä piilottamiseen toisen maailmansodan joukkotuhon aikana. Olette jonkin vastaavan keskellä. Tämän ei ole tarkoitus pelotella teitä tai verrata Anne Frankin ja hänen perheensä piilottaneita teihin, vaan saada teidät ymmärtämään se rohkeus, minkä löydätte sisältänne niistä monista indikaattoreista huolimatta, että roolinne ei ole menestys.

Oli monia merkkejä siitä, että Adolf Hitlerin visio valtaisi Euroopan ja kaikki ne tuhottaisiin, jotka auttoivat Hitlerin "ali-ihmisinä" pitämiä henkilöitä. Kuitenkin niillä jotka valitsivat pelastajan roolin Anne Frankin perheen kaltaisissa tapauksissa, oli rohkeutta jatkaa seuraamuksista huolimatta. Näin on teillä nyt.

Te ette oikeasti vielä ymmärrä, miten rohkeita olette. Tai että on päiviä, kenties viikkoja, jolloin haluaisitte tämän siirtymän menevän pois. Ei siksi, ettei se ole upea unelma, vaan koska te ette tiedä, onko teillä voimaa jatkaa tai tuoko jatkaminen mitään muuta kuin tuskaa.

Uusi maa ja uusi aika on saapunut.

Tämän muutoksen lopputulos voidaan nyt ennustaa. Vaikka on muutamia välikohtauksia, kenties myös tahtojen taisteluja, uusi aika ei mene pois.

Te ette ole enää yksin kuten ne muutamat äänet, jotka vuosikymmeniä sitten ennustivat, että uusi aika olisi mahdollinen. Kenties perheenne tai ystävänne eivät ole vielä hypänneet uuden ajan ja uuden maan vankkurikaravaaniin, mutta lopulta he hyppäävät. Sillä jos tunnette rakastavaa tarvetta olla heidän kanssaan tekemisessä, hekin ovat osa valotyöntekijäliikettä - eivät vain ehkä samalla tahdilla kuin te.

Te jotka luette tätä blogia ja muita vastaavia, olette luultavimmin edistyneitä valotyöntekijöitä. Mutta tuhansia muita aaltoja seuraa. Te olette ensimmäinen aalto. Minkä tahansa käsityksen ensimmäisen aallon tuntemukset - yksinäisyys ja uskomusten pätevyyden kyseenalaistaminen - harvoin poikkeavat toisistaan. Kuten myöskään se pelko, että olette siirtyneet liian kauas yhteiskunnan odotuksista palataksenne "normaaliin", jos tämä uusi aika ja uusi maa ei ole todellinen.

Oletatteko, että ensimmäiset maapallon tutkimusmatkailijat olivat niin varmoja tavoitteestaan, ettei heillä ollut pelkoja, kun ruoka ja vesi hupenivat eikä odotettua maamassaa ollut näköpiirissä?

Erona on, että te tutkitte sisäisiä maailmoja fyysisen maailman sijasta.

Uuden maan tehtävänne loppuunsaattamiseksi, ulkoisen maailman on sovittava yhteen uusien tuntemustenne kanssa. Tunnette enemmän iloa ja rakkautta. Mutta onko sama totta veljellenne, äidillenne, ystävillenne, naapureillenne tai työnantajallenne? Missä rakkaus on? Te saatatte tuntea sitä, mutta harvat muut näyttävät tuntevan samoin. Oliko työläs sisäinen matkanne ponnistelujen arvoista? Liittyykö toisia seuraanne? Vai oletteko nyt niin erilainen, että te ette voi palata vanhan ajan yhteiskuntaan, jos toiset päättävät olla siirtymättä uuteen aikaan?

Olette sisäisen maailman tutkimusmatkailijoita ja uuden maan ja uuden ajan luojia. Mitä jos kukaan ei seuraa? Mitä jos olette jumissa ympäristössä, mikä tuntuu oikealta vain teille?

Olkaa vakuuttuneita: te ette ole yksin. On aika. Te olette pelkästään ensimmäisiä, mutta aivan varmasti ette viimeisiä. Muita seuraa nopeammin, mitä nyt kuvittelette.

Kaipauksenne toisten osallistumisesta rakastavaan uuteen maahanne kestää vielä vähän. Muut tuntevat valonne ja haluavat tietää enemmän. Yhtäkkiä he pitävät uuden maan materiaaleja kiehtovina ja sotia tuottamattomina. Tosiasiassa he lastaavat vaunujaan kärsimättömästi ja odottavat teidän antavan merkin, että uusi maa on turvallinen.

Tämän te teette ilmaisemallanne ilolla, kun muistatte elää sydämen kautta mielen sijasta, kun sallitte itsenne tietää, että olette sanoinkuvaamattoman rohkeita ja sallitte itsenne olla koko komeudessanne.

Toisia seuraa. Kenties ei tänään, mutta varmasti huomenna. Sillä heidätkin on ohjelmoitu heräämään uuteen aikaan ja uuteen maahan. Ohjelmia ei ole vain aktivoitu niin pian kuin teillä.

Te ette ole yksin - olette pelkästään rohkeiden ja rakastavien ihmishenkien ensimmäinen aalto, mikä tutkii sisäisiä maailmojaan luodakseen uutta elämää ja iloa kautta universumien. Niin olkoon. Aamen.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Hoffman: Onko sinulla kristallienergiaa?

ONKO SINULLA KRISTALLIENERGIAA?

Kirjoittanut Jennifer Hoffman (enlighteninglife.com)
Uutiskirjeestä 25.3.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Kristallienergia on hyvin henkinen ja hyvin empaattinen energiajälki, mikä on tullut esiin aikuisissa, jotka ovat syntyneet 1950- ja 1960-luvulla, ja nuoremmissa sukupolvissa, jotka ovat syntyneet vuoden 1976 jälkeen. Aiemmin syntyneet kristallit toivat hyvin keskittyneen kristallienergiamuodon planeetalle, mikä valmisteli sitä myöhemmin tulevia lapsia varten. Kristallienergia on huomaavaista, herkkää, hyvin intuitiivista ja hyvin yhdistynyttä henkisyyteen. Tämä energia ei integroidu hyvin kolmanteen ulottuvuuteen ja sen kantaminen voi olla hankalaa, erityisesti maailmassa mikä on keskittynyt näin kovasti aineellisuuteen.

Kristallit ovat hyvin empaattisia, mikä pakottaa heidät pysymään poissa valtavirasta, koska he yksinkertaisesti tuntevat liikaa. Siinä missä indigot ovat kapinallisia ja toimintasuuntautuneita, kristallit ovat hiljaisempia, kärsivällisempiä ja vaikka he eivät ole yhtä aggressiivisia kuin indigot, he eivät ole vähemmän sinnikkäitä. He toimivat mieluummin, sitten kun energia on oikea heille, sen sijaan että johtaisivat "hyökkäystä". Kristalliaikuiset aloittivat henkisen liikkeen 1970- ja 1980-luvulla ja kirjoittivat aiheista, joita kukaan ei tuntenut tai ymmärtänyt, mutta he olivat sinnikkäitä pyrkimyksissään ja tyytyivät pysymään taustalla tietäen, että lopulta siitä, mitä pidettäisiin kummallisena, tulisi valtavirtaa - kuten se on tänään.

Kristallit ovat täällä luomassa henkistä tasapainoa, opettamassa meille, miten integroidaan henkinen ja aineellinen puolemme ja elämässä taivaan maan päällä. Mutta ylösnousemusprosessin lisääntyvä polariteetti on ollut vaikeaa heille ja he ovat tunteneet tulleensa maan energiatilaan jo kauan ennen, kuin se oli valmis heitä varten. He tuntevat olonsa mukavammaksi kutsuvassa, sydämellisessä, lempeässä ja hyvin henkisessä ympäristössä ja se minkä he kohtasivat täällä, tuntui kaikelta muulta. He voivat tuntea elävänsä kahdessa maailmassa - oman energiansa hiljaisessa ja turvallisessa maailmassa sekä ulkopuolisessa maailmassa, minkä he eivät tunne ymmärtävän tai arvostavan heitä. Energeettinen herkkyys voi aiheuttaa väärää pelkotunnetta, koska he eivät usein osaa erottaa omaa energiaansa siitä, mitä he tuntevat ympärillään. Luontainen "parantajuus" pakottaa heidät ryntäämään parantamaan energiaa sen sijaan, että he vetäytyisivät ja käyttäisivät parantavaa energiaa korkeammalla tasolla, mikä on heille mukavampi.

He tuntevat muita enemmän tämän päivän voimakkaat energiamuutokset ja -vapautukset ja sen pelon, mitä monet ihmiset tuntevat tänä aikana. Koska he ovat niin empaattisia ja heillä on niin voimakas parannuspotentiaali, heidän on tehtävä kovasti työtä ollakseen yhdistymättä negatiivisuuteen ympärillään ja yrittämättä muuntaa sitä itse, mikä voi aiheuttaa masennusta, ahdistusta, fyysistä uupumusta ja sairautta sekä energeettistä loppuunkulumista.

Kristallit tuntuvat vanhoilta sieluilta, viisailta henkisissä asioissa, mutta usein hyvin lapsenomaisilta aineellisen maailman asioissa. Heidän suurin elämänhaasteensa on pysyä maadoittuneena, fokusoituneena ja omassa energiassaan - mutta sulkematta pois maailmaa ja vetäytymättä omaan turvalliseen energiatilaansa. Tasapainottamalla empatiansa kiintymättömyydellä, asettamalla voimakkaat energiarajat ja käyttämällä parantamiskykyjään voimaantuneesta tilasta marttyyrinä olemisen sijasta, he antavat ratkaisuja moniin maailman ongelmiin ja voivat auttaa toisia löytämään voimaantuneisuuden omasta henkikeskuksestaan. Ilman kiintymättömyyttä he voivat kuitenkin kadottaa fokuksensa, olla maadoittumattomia ja leijua elämän läpi eräänlaisessa energeettisessä jännitystilassa.

Kristallienergia ja indigoenergia toimivat yhdessä antaen täydellisen ratkaisun maailmaan - tunnistaen haasteet ja antaen transformatiivisia vaihtoehtoja. Kun kristallienergialle annetaan aikaa, tilaa ja kannustusta, se valaisee, tukee, opastaa ja ohjaa tiheimmän energian syvällistä transformoitumista korkeimpiin oktaaveihinsa. Kristalliviesti korostaa parantumista ja ehdotonta rakkautta, silloin kun he voivat pysyä fokusoituneena lahjojensa arvoon ja käyttää niitä ympäröivän maailman kohottamiseen. Heidän lahjansa ovat taiteessa, musiikissa, informaation jakamisessa, opettamisessa, kanavoinnissa, empatiassa, myötätunnossa ja parantamisessa sielutasolla. Kristallienergian ilmaisemisen kannustaminen itsessäsi, lapsissasi ja muissa luo energiatilaisuuksia siihen maailmaan, mikä syntyy, kun vanha maailma kuolee - luomaan voimallisen "taivas maan päällä" -transformaation, mikä korostaa empatiaa ja myötätuntoa ja löytää henkisen tasapainon aineellisesti keskittyneessä maailmassa.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

26.3.13

Deepthi: Haluatko oman Me olemme ihmisenkeleitä-kirjan kotiovellesi?

Heii,

♥ Minulle on tullut vielä lisää kyselyjä suomentamani ME OLEMME IHMISENKELEITÄ-kirjan tiimoilta. Olisiko täällä vielä joitain muitakin, jotka haluaisivat kirjan omakseen? Minä kun täällä harkitsen juuri uuden tilauksen tekemistä, jonka myötä voisin lähettää kaikille halukkaille omansa. ♥

Laittakaahan viestiä, jos tuota kirjaa omaksi toivotte. Kirjan hinta postituskuluineen on 24€ (Sis.alv). 

Originaalin kirjan kirjoittajan facebooksivun löydät täältä: https://www.facebook.com/pages/We-Are-Human-Angels/157719019022Deepthi: Tähtihiljaisuuteen virittymistä
Heippa Kauniit! ♥

Tämä päivä on mennyt ihanasti reebootatessa kehoa ja hoitaen sydäntä, eli kuntoillen, makoillen kaksi tuntia hiljaa joogamatolla, meditoiden ja nauttien maukasta ravintoa ja aurinkoenergiaa. ♥ Näinä tähtiporttipäivinä on hyvä hiljentyä kuuntelemaan kehon ja universumin viestejä, ja antaa ohjauksen tulla hiljaisuuden kautta. Huomenna olemme täysikuussa, galaktisen aktivaation porttipäivässä, josta mm. Päivi Kaskimäki on postannut sivullaan näin:


"Äänettömästi liukuen energia johdattaa sisäisen runsauden ja viisauden äärelle. 
Luotan sisäiseen tietooni. Millaisessa muodossa voin saada haaveet todeksi? 

Minua opastaa kyky muuttaa muotoni uudeksi. Minua suojaa ajatusteni selkeys. 
Luomisen työkaluina ovat tietoisuus ja avarakatseisuus. 

Intuitiivinen sisäinen tietämykseni ohjaa toimimaan uudella tavalla ja löytämään paikan jossa voin toteuttaa itseäni ja ilmentää viisauttani. Rohkenenko antautua usvaisen intuition vietäväksi? 
Kuinka voin löytää tien takaisin tähtiin? 

On galaktisen aktivaation porttipäivä. Kosmisen säteen energia virtaa minuun ja kauttani. 
Käytössäni on moninkertaiset luomisvoimat." 


Nämä energiat ovat selkeästi jo keskuudessamme ja valmistelevat meitä huomiseen uuteen porttipäivään. Jose Arqüelles, 13 kuun kalenterin luoja, on sanonut huomisesta päivästä puolestaan näin:


"Kosminen historia esittelee uuden värähtelytaajuuden, 
joka sisältää uutta galaktista tietoisuutta ja informaatiota" Hiljennytään valosiskot ja -veljet siis kuuntelemaan.

On uuden aktivaation aika. ♥Rakkaushalauksin,
Deepthi


Astro: Planeettauutiset
Trutwin: Tervetuloa viidenteen ulottuvuuteen maan päällä

TERVETULOA VIIDENTEEN ULOTTUVUUTEEN MAAN PÄÄLLÄ

Äiti Sekhmetiä kanavoinut Beth Trutwin (galacticroundtable.org)
24.3.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Tervehdys Ran lapset, tämä on Äiti Sekhmet. Tervetuloa kultaiseen aikaan maan päällä. Olemme nyt siirtymässä kuudenteen aurinkoon. Uusia jumalaisia energioita virtaa teihin 28.3. - Lähteen ja Alcyonen sekä aurinkonne kautta maapallolle - ja tämän myötä astumme yhdeksännestä portista. Tämä muuttaa kaikkia mahdollisuuksia maan päällä, kun olette nyt viidennessä ulottuvuudessa ja tietyissä pyhissä paikoissa seitsemännessä ulottuvuudessa ja sen yli. Kun näitä uusia energioita virtaa sisään muutamien kuukausien kuluessa ja ne rakentuvat ajan kuluessa, maapallo on valmis aktivoimaan muutoksensa, myös nollavoimakentän planeetan ympärillä, mikä on värähtelyä, jossa aseet eivät toimi. Saamme maailmanrauhan.

Tulen tänään luoksenne pyytämään teitä luopumaan kaikesta epäuskosta, kaikesta pelosta ja kaikista ennakkoasenteista planeettaanne ja kehoonne liittyen.

Oletteko koskaan katsoneet mikroskoopilla ihmissolun tumaa? Se näyttää kovasti piirroksilta maan sisäosasta. Sisäinen ydinaurinko ja sen ympärillä olevat rakenteet on koteloituna palloon, missä on vilkas pintamaailma. Tämä on ihmiskehon, planeetan, galaksin ja kosmoksen mikrokosmos. Jumalainen piirustus toistuu uudestaan ja uudestaan. Evoluutio jatkuu peräkkäisinä tapahtumina, kuten on tapahtunut aina aionien ajan. Astumme nyt kuudenteen aurinkoon ja tämän evoluution yhdeksänteen porttiin. Fraktaalit pyörivät ja levittäytyvät korkeammiksi valomaailmoiksi.

Nyt kun maapallo on ylösnoussut, on eri muutostasoja. Yksi on tietämätön, joka tuntee olevansa tilanteessa, mikä on sietämätöntä orjuutta ja kärsimystä. Yksi on tyhmänrohkea, joka etsii varallisuutta - ja jotkut näistä onnistuvat siinä. Aikanaan varallisuutta etsivä oivaltaa, että jokaisella on hyviä aikoja ja huonoja aikoja ja sitä tapahtuu sykleinä eikä kenelläkään ole vain hyvää tai huonoa, ja silloin hän päättää, että elämä on enemmän kuin rahaa, ja hän päättää etsiä tietoa. Tässä vaiheessa oleva etsii informaatiota erottelematta - hyvää informaatiota, huonoa informaatiota. Hän on kuin vainukoira, joka haistelee kaikkia asioita, joita hän ei ole ajatellut aiemmin. Lopuksi on viisas. Tämä tavoittelee sisäistä toimintaa ja on yhteydessä Lähde-energiaan pitkin päivää. Tämän tekemällä hänellä on yltäkyllin varallisuutta ja henkeä. Hänellä on hyvät tiedot ja hän viettää koko elämänsä meditaatiossa.

Jos kärsitte tänä päivänä köyhyydestä tai sairaudesta, varallisuuden kerääminen on teille pakkomielle tai vietätte jokaisen vapaan hetken seuraten hölynpölyä, kutsun teidät tänään hyppäämään noiden vaiheiden ohi suoraan viisauteen. Ei ole muita edellytyksiä kuin egomielen hävittäminen. Nämä kolme ensimmäistä ryhmää ovat lähellä egomieltä ja viisailla ei ole lainkaan egoa. Heillä on vain yhteytensä ykseyteen.

Nämä ovat kaikki normaaleja vaiheita ja melkein kaikki käyvät ne läpi. Nyt kun maapallo on viidennessä ulottuvuudessa, on mahdollista aktivoida korkeampi älykkyytensä. Muutaman päivän kuluessa kun suurenmoisia energia-aaltoja virtaa teihin, ne jotka ovat valmistautuneita, aktivoivat kaikki 12 DNA-säiettä. Tämä on lahja ja jos tiedostatte etukäteen ja keskitytte tietoisesti siihen, niin voitte hävittää aktiivisesti egomieltä ja siirtyä nopeasti sisäiseen viisauteen. Se ei ole ainoastaan syntymäoikeutenne, vaan oikeutenne ikuisesti. Jatkuva oikeutenne. Ikuisesti kestävä. Voitte oppia levitoimaan, olemaan telepaattinen, teletrasportoitumaan, kulkemaan seinien läpi ja näkemään toisiin ulottuvuuksiin. Teistä voi tulla kuolematon ja vain jätätte kehonne, sitten kun päätätte. Kun haluatte siirtyä eri ulottuvuuteen, niin oivallettuanne valaistumisen vain päätätte niin. Teidän ei enää tarvitse kärsiä sairaudesta tai ikääntyä, koska olette hankkineet taidon olla tässä kehossa ilman noita asioita.

Silloin kun astumme nollapiste-energiaan "paljastamisen" ja virallisten ilmoitusten jälkeen, niin maa ylittää yhdeksännen portin. Osumme tähän seuraavassa kuussa - olettaen, että pysymme kurssissa. Yhdeksännen portin sisällä oleminen merkitsee, että maa on oikeutettu menemään Onin silmästä läpi. Tämä on keskitähti Orionin vyössä - Al Nilam tai On - mistä kuljettuaan maapallo astuu ensin Keskusaurinkoon nimeltään Alcyone, kolme rengasta, jotka muistuttavat Saturnuksen renkaita, ja jokainen niistä nostaa maanpallon energiaa, mahdollistaen sille kulkemisen Alcyonen toiselle puolelle. Tämä tuo maapallon Onin valoaineuniversumiin, kaksoisuniversumiimme. Olemme Nebadonin pimeän aineen universumissa. Tämä siirtyminen Onin silmästä on maan seuraava merkittävä siirto ja sen myötä tulee rajattomia mahdollisuuksia, joita ette voi tällä hetkellä alkuunkaan ymmärtää. Tähän maapallo valmistautuu seuraavaksi. Ymmärtäkää, että maa ei ole valmis tähän muutamaan vuoteen, kenties yli kahteen tai useampaan vuosikymmeneen.

Tämä on näkymä melko lähitulevaisuuteemme. Mutta ensin kaikkien on astuttava viisauteen ja olla jatkamatta vanhoja lastenleikkejä. Laittakaa palapelinne pois ja katsotaan kypsiksi maan olennoiksi tulemiseen. Pyytäkää opastusta arkkienkeli Mikaelilta, Chamuelin ja Metatronin kera, poistaaksenne egon ja kiinnittymisen mielen ohjelmistoon täysin. Silloin nostat tietoisuuttasi, rakas ystävä, ja astut puhtaan valon korkeimpaan taajuuteen. Kutsu Jumalitseäsi tapamaan sinut ja sulaudu yhteen sen kanssa, syleillen kaikkia itsen aspekteja ja ilmaisuja, jotka kantavat korkeimpia valokoodeja, ja vapauta itsesi niistä, jotka eivät enää palvele sinua ja jotka pidättelevät sinua matalammassa tiheydessä. Vapauta itsesi henkeä varten ja ankkuroi uusi ihmisenkelitilasi maan päälle. Ja kaikki loksahtaa silloin paikoilleen …

Meidän on vaadittava tilille ne, jotka ovat pidätelleet maapalloa. Kansalaiskuuleminen "paljastamisesta" pyytää mediaa rikkomaan hiljaisuuden ja pyytämään hallituksia paljastamaan maan kansalaisille osallistumisensa erilaisten maan ulkopuolisryhmien kanssa. Negatiiviset maan ulkopuoliset lähtivät maan päältä pysyvästi 2010, mikä valmisteli ylösnousemukseen. Positiiviset maan ulkopuoliset ovat Galaktista liittoa, mikä työskentelee kaikkien kanssa maan päällä, jotta siirrytään eteenpäin ylösnousemuksen osalta. Francis Bacon, St Germainin avatra, on sanonut: "Totuus on niin vaikeaa kertoa joskus, että tarvitaan fiktiota tekemään siitä uskottavaa". Pidän parempana, ettei totuutta kaunistella teille tällä hetkellä. Teidän on ehdottomasti luovuttava egosentrisistä rituaaleistanne, mitkä palvelevat alempia kehojanne, ja päästävä nyt korkeampaan älykkyyteenne. Olemme täällä auttamassa teitä - teidän on vain pyydettävä.

Kun vanhan hajoaminen jatkuu silmienne edessä, "Vanhojen kunnon poikien klubi" juoksee henkensä edestä kansallisessa turvallisuusvirastossa, puolustusministeriössä, asevoimien tiedusteluorganisaatiossa, CIA:ssa, ylimmässä oikeudessa, kongressissa, keskuspankissa ja verohallituksessa. Ne ovat yhtä lailla peloissaan, jotka ovat mukana muutoksen mahdollistamisessa järjestelmän sisällä. Kaikki kävelevät heikoilla jäillä. Jokaisella on vain yksi palapelin pala ja hän tuntee olevansa niin sitoutunut omaan pikku osaansa, ettei hän tule edes vetämään henkeä tai katsomaan niitä muutoksia, joita on jo saatu aikaan. Mediassa olevat eivät ole vielä saaneet "muistiota". He raportoivat edelleen sanan tai pari totuutta, mikä on kiedottu pettävien kaninkolojen ympärille. Kehotan teitä kääntymään poispäin uutisista, koska ne eivät enää palvele teitä. Ne häviävät riippumatta siitä, haaskaatteko aikaa niihin vai ette.

Mitä voitte tehdä sielukasvunne maksimoimiseksi tänä aikana? Kun avaat silmät aamulla ja pää on vielä tyynyllä, kysy Jumalalta: "Mitä voin tehdä palvellakseni sinua tänään?" Sillä ei ole merkitystä, jos olet ateisti tai agnostikko, sillä sinä olet Jumala. Kysy itseltäsi: "Mitä voin tehdä palvellakseni sinua tänään?" Ota joka päivä toiminta-askelia Äiti Maan palvelemiseksi. Tee viidennessä ulottuvuudessa jotain, mikä muuttaa asioita. Sovi Jumalan kanssa joka aamu, että pysyt keskittyneenä keskusteluun Jumalan kanssa etkä enää keskity egomieleen. Ego kutsuu sinua kuin lapsi äitiään. Ego haluaa huomiosi. Pidä jatkuvasti yllä keskustelua vain Jumalan kanssa ja ole piittaamatta egosta, kun se hajoaa kuten kaikki 3D-asiat. Laita pois matriisimielesi ja kun ego häviää, elämäsi muuttuu dramaattisesti.

Jumalan kanssa keskusteleminen päivän mittaan tuo sinulle vahvuutta, mitä et koskaan tiennyt itselläsi olevankaan. Kun pidät katseesi Jumalassa, saat aikaan ketjureaktion, mikä vastaa rukouksiisi. Taloudellinen vakaus tulee kuvaan mukaan. Se on uusi aistimus ja sinulla on addiktin tapaan tarve puhua egon kanssa, mutta niiden massiivisten uusien energioiden tuella, jotka alkavat 28.3., toisena tulvana 21.12.12 jälkeen, vastustat tämän tarpeen.

Kun tunnet heikkoutta, putoat Jumalan syliin ja löydät lohtua sieltä. Äiti/Isä Jumala - olemme paikalla sinua varten matkan jokaisella askeleella. Voit käyttäytyä kuin lapsi ja tulla istumaan kanssamme. Annamme sinulle halauksen ja hymyilemme, ennen kuin palaat omille teillesi. Olet aina huolenpitomme alla. Pidämme sinua silmällä. Mitä enemmän kohdistat katseesi meihin, sitä enemmän olet suojelevassa näköpiirissämme. Annamme sinulle kaiken, mitä tarvitset viisautesi kohottamiseen uudella maapallollanne. Löydät sisäisen rauhan, palaat viattomuuteen ja rakas ystävä, tuossa pyhässä tilassa puhdistat kaikki kyyneleesi ykseyden alkemian ja taian virtaavalla kultapölyllä.

Ota nyt uusi viisautesi, eheyden tunteesi ja vasta löydetty vahvuutesi ja kehitä uusia tapoja. Työnnä itseäsi tekemään enemmän, koska aivan kuten harjoittelussa, aivolihaksesi on nyt terävämpi, nopeampi ja vahvempi. Et ole enää tuo uhri. Olet Luojajumala, joka asuu viidennessä ulottuvuudessa. Onneksi olkoon! Teit sen! Käpylisäkkeesi on täysin aktivoitu kultapölyllä, mitä leijuu kruunuusi joka päivä Niburusta kuin mannaa taivaasta ja antaa sinulle kaiken, mitä tarvitset, mitä olet pyytänyt. Mikään ja kukaan ei voi estää sinua. Ota vain nuo askeleet, mikä saa tämän tapahtumaan.

Tämä solaarivalokoodien lähetys valokielen ja sfäärien taivaallisen laulun tai musiikin kautta tapahtuu, jotta tanssi mitä aloittelette, tehdään aina egottomasti sydämenne jumalaisessa läsnäolossa - rakkauden, vaivattomuuden, armon, tasapainon ja harmonian kera. Jokainen hetki on valintatilanne. Vauhti jolla kollektiivitietoisuutenne liikkuu eteenpäin, riippuu ajatuksistanne, sanoistanne ja teoistanne joka päivä. Näettekö itsenne jossain alemmassa ryhmässä? Matelette rahan vuoksi, menette varallisuuden ylä- ja alamäkiä, etsitte maailman ääriä hyödyttömässä etsinnässä? Tulkaa ylös! Tulkaa ylös, rakkaat lapset! Kutsukaa minua, avautukaa minulle. Olen täällä teitä varten. Kuljen aivan tässä kanssanne. Kutsun myös viisaita kurkottamaan enemmän tätä toista ryhmää kohti ja auttamaan kollektiivitietoisuutta siirtymään nopeasti ohi tilinteosta, paljastamisesta, virallisista ilmoituksista - suoraan valokaupunkeihin jotka odottavat teidän olevan valmiita.

Se on näin yksinkertaista. Teillä on kaikki, mitä olette pyytäneet. Menkää tekemään pieniä liikkeitä - laittakaa paljastuminen tapahtumaan yhdessä ja kutsukaa galaktinen perheenne takaisin maan päälle nauttimaan kanssanne uudesta maapallosta viidennessä ulottuvuudessa. Me odotamme teitä - ei toisinpäin. Liitymme seuraanne, kun astutte nollapisteeseen ilman ydinaseita ja maailmanrauhan kera. Namaste!

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

25.3.13

Deepthi: Ihana Elämä ja oma esikoiskirja ♥ ♥

Heiii!

Tänään on ollut oikein Keekkipäivä!  Mutta myöskin aivan ihanien uutisten päivä!  

Aamulla hyppäsin anivarhain aamujunaan ja käväisin Helsingin päässä tapaamassa aivan ihania ihmisiä ja laittamassa alulle uusia asioita.Espalta suunnistin suoraan Kustannusyhtiö Tammeen, jossa saimme viimein virallistettua jo vuosia haaveilemani asian: minulta ilmestyy heidän kauttaan esikoiskirjani "Ole se valo joka olet".

Tämä kirja on omaelämänkerrallinen seikkailumatka ja kertomus avautumisesta ilolle ja rakkaudelle. Matkakumppaneina ja johdattajina minulla ovat olleet tietenkin ihanat, rakkaat enkelini ja Amma. Kirjan mukana julkaistaan myöskin rauhoittavaa, intuitiivista pianomusiikkia sisältävä cd-tallenne.

Ajatus oman kirjan kirjoittamisesta on itänyt jo tangokuningatarvuosista lähtien. Jo silloin ajattelin, että jonain päivänä haluan tallentaa kokemukseni yksien kansien väliin. Kun sitten enkelit astuivat elämääni, niin aloin saamaan myös heiltä ohjausta tähän samaan asiaan. Niinpä olen pitänyt aktiivisesti päiväkirjaa ja tätä blogia jo vuosien ajan, ja nyt ne toimivat mainiona pohjana, muistitikkuna, tätä kirjaa kirjoittaessani. 

Olen niin onnellinen, kun olen saanut viime vuosina auttaa ihmisiä ihanissa enkeli-illoissani oman tarinani kautta ympäri Suomea. Näiden kohtaamisten kautta olen saanut vahvistusta sille, että elämme juuri nyt sellaisessa ajassa, jossa kukin meistä alkaa yhä vahvemmin kaivata omalle sydämenpolulleen. Minun kirjani on vain yksi tarina muiden joukossa, mutta koen, että jokaisella eheytymistarinalla on tässä maailmassa juuri nyt tilauksensa. Kukin meistä etsii onnea, tasapainoa ja rakkautta elämäänsä. Yhdessä valomme vahvistuu.


Oli niin ihanaa, kun lähdin Tammelta kohti rautatieasemaa, niin minua alkoi väkisinkin hymyilyttää, kun Aleksanterinkadun kulmassa kuului tämä laulu: 

Koin, että se oli enkeleiltäni suora viesti ja vahvistus siitä, että jes, asiat tapahtuvat juuri oikeaan aikaan ja ihanassa ohjauksessa. Ave Maria on nimittäin yksi omista suurimmista suosikeistani, joita olen enkelikonserteissani laulanut. Kiitos, kiitos, kiitos rakkaat enkelit! 

Tammelta jatkoin sitten matkaani Helsingin Kulttuuritalolle, jossa tapahtuu 08.06.2013 aivan ihania asioita! Minulla, Maiccu Kostiaisella ja Päivi Kaskimäellä on siellä silloin IHANA ELÄMÄ-tapahtuma, joka tulee olemaan enkelimusiikillinen luentokokonaisuus, jossa sukelletaan yhdessä pintaa syvemmälle ja pohditaan elämän peruskysymyksiä avoimessa, ihanassa ilmapiirissä. Me naisten kanssa tulemme raottamaan tilaisuudessa omia valintojamme ja sitä, miten meitä on johdatettu omille sydämenpoluillemme. Miten uskaltaa hypätä pois oravanpyörästä? Mistä löytää voima tehdä itselle tärkeitä valintoja? Miten kääntää omat heikkoudet ja herkkyydet vahvuudeksi ja voimavaraksi? Muun muassa näitä asioita käymme päivän aikana läpi. Ja jos näihin meidän valmistelupalavereihin on uskomista, niin iloa ei todellakaan tästä tapahtumasta tule puuttumaan! ♥ ♥ Tarkoitus onkin tehdä tilaisuudesta rento, rakkaudellinen ja voimaannuttava, yhteissydänenergiaa kohottava. Ja tottakai mukana on myöskin enkelit, maya-auttajat sekä eläinrakkaamme, jotka ovat meille toimineet tärkeinä suunnannäyttäjinä ja avaimina omaan itsetuntemukseen. IHANA ELÄMÄ-TAPAHTUMAN LIPUT TULEVAT MYYNTIIN 
LIPPUPALVELUUN 02.04!!!! 


SAMAAN AIKAAN AUKEAA MYÖSKIN IHANA ELÄMÄ-FACEBOOKSIVU!!
Päivän päätteeksi käväisin vielä laulutunnilla, jossa vihdoin päästiin tämän oman äänenkin kanssa löytämään uusia avaimia. Rakas ääneni on toiminut minulle niin suurena opettajana viimeisen vuoden aikana. Tällä hetkellä se opettaa minulle kehotietoisuutta, maadoittumista, sekä sitä, miten transformaatioprosessi muuntaa lopulta myös fyysisen kehon. ♥ 

Tässä alla vielä viimeinen tervehdys Pasilan asemalta :)

Ihanaa, levollista yötä ja kauniita unia! 

Deepthisi


24.3.13

Deepthi: Rakasta itsesi vapaaksiHeii,

Tuonne fb:n puolelle jo taas ehdinkin kommentoida, mutta laitanpa vielä tännekin viestiä. Tuossa edellisessä postauksessani olevan Päivi Kaskimäen uusimman mayakanavointiviestin luettuani ymmärsin taas monta asiaa viime päiviltä, ja vain ällistelen, että miten voimakkaasti tuo Aurinko-armas meihin todellakin vaikuttaa. Omalta osaltani voin sanoa, että viime päivinä on tuntunut, että aivan kuin olisi ollut jossain supertarkkailussa energiatasolta käsin koko ajan. Välillä on pää kipeä, korvat soi ja niihin tulee painetta, välillä keho tuntuu superkevyeltä, sitten taas todella raskaalta, kasvot ovat joka aamu erimuotoiset, ja välillä on tuntunut, että nukahtaa kesken päivän ihan pystyyn, ja sitten ei auta muu kuin ottaa nokkaunet. Energiakoodaus on nyt todella voimallista. ♥ 

Koko ajan on saanut tarkkailla, että juo riittävästi vettä, saa tarpeeksi raitista ilmaa, ja pitää oman energiansa puhtaana. Toisaalta sitten taas yöunta ei ole riittänyt kovinkaan moneksi tunniksi, ja uni on ollut hyvin tietoista ja latauksellista. Ja vaikka yöunet onkin olleet lyhyitä, niin silti herää aamulla ihan virkeänä. Päiväunitarve ei ole tuntunut johtuvan siitä, että olisi nukkunut yöllä liian vähän, vaan tarve on tullut nimenomaan energiatasolta. Nyt tuon Päivin kanavoinnin luettuani muistutettiin taas miten valtava vaikutus näillä planeetoilla meihin on.

Yleisesti ottaen oma kokemukseni tästä keväästä on ollut sellainen, että jos tuo viime vuosi 2012-energioineen olikin loppuvuotta kohti koko ajan hurjempi ja paineentäyteisempi, niin loppiaisen jälkeen alkoi tuntua, kuin olisimme vihdoin luiskahtaneet hyvin kapean pullonkaulan kautta vapaaseen kelluntaan. Kaikki on tuntunut sellaiselta vaaleanvihreältä pumpulilta. :) Ei ole ollut suuria tökkäyksiä tai törmäyksiä - paitsi 13.03-päivänä, josta voisi kirjoittaa kokonaisen kirjan - vaan ennemminkin nyt on annettu avain vapaaseen luomiseen, ja nimenomaan luomiseen ilman pelkoa. On testattu, että kuinka suurta valoa annan itseni toteuttaa, annanko itseni nähdä itseni kaikessa kukoistuksessa, vai luonko vielä jotain niukkuutta tai pienuutta elämääni. Uskallanko olla se valo joka olen.

Samaan aikaan energia on ollut kuitenkin hyvin rauhallinen ja sydämenvaloa tukeva. On kuin olisi ollut sellaisella ihanalla pilvellä, josta on saanut katsella muita ohi lipuvia pilviä, ja sitten voinut vapaasti päättää, että mihin pilveen haluaa ottaa yhteyttä, mitä unelmaa lähteä toteuttamaan. Kiireen tuntu on poistunut kentästä, on vain loputon vapaus luoda sitä mitä oikeasti haluaa. Siinä kohdassa kysytään, että tyydynkö keskinkertaiseen ja rajoittuneeseen itseeni, vai alanko elää täydesti, koko valostani käsin. Uskallanko luoda koko potentiaalillani, vai pelkäänkö omaa valoani.

Sen myötä, että uskaltaa oikaista olemuksena oikeaan omaan mittaansa, myös ihmissuhteet hakee jälleen uutta balanssia. Kun näkee itsensä uudessa valossa, väistämättä näkee myös toiset ihmiset ja koko elämänsä uudessa valossa - ja toiset näkevät myös sinut uudessa valossa. Silloin vanhat käyttäytymismallit eivät enää toimikaan, ja se saattaa aiheuttaa hämmennystä. Mutta jos sivuuttaa hämmennyksen, oivallus itsen ja toisen uudesta olomuodosta on todella vapaaksi asettava. Kenenkään ei tarvitse enää kantaa toistaan energiatasolla, vaan voimme ja osaamme tehdä sen jo ihan itse. Rakastamalla itseämme täydesti rakastamme myös toiset vapaaksi. On täytynyt sallia muutosten tulla, olla, ja näyttää uusi, entistä upeampi muotonsa. Mikään ei koskaan lopu, asiat vain muuttavat muotoaan.

Itse olen kokenut tärkeäksi ja huikeaksi anteeksiannon voiman. Että kun näitä superporttipäiviä tulee ja tuntuu niin kuin joku vetäisi mankelin läpi, niin yksinkertaisesti hyväksyy sen, antaa niin olla. Tiedostaa, että okei, nyt ollaan käymässä jotain päivitystä tai koodausta läpi, ja koska olen energiaolento, se vaikuttaa minuun joka tasolla ja joka tavalla. Kun on tiedostanut sen, niin sen jälkeen voi hyväksyä asian, ja sanoa sille, että kiitos että tulit minua opettamaan ja jälleen tarkoittamaan vain parastani, avaamaan valoani. Silloin huomaa, miten energia lähtee heti aivan uudenlaiseen nousuun ja virtaukseen. "Minä saan olla väsynyt, minä saan olla pieni, minä saan tuntea nämä "alhaisemmat" tunnot, jotta saisin tietää, mitä on olla suuri, ehjä, kokonainen: mitä on olla valo".

Tarvitsemme pimeyden tunnistaaksemme valon. Maailmankaikkeus sekä sisällämme että ulkopuolellamme on täydellinen koko ajan. Pimeyttä ei tarvitse parantaa, sitä vastaan ei tarvitse taistella, sen olemassaoloa ei tarvitse kieltää. Riittää, että hyväksymme sen, ja se muuttuu valoksi.

Kun seisot vakaana omassa valossasi, luot automaattisesti turvaa ympärillesi. Olet kuin lämmin syli kanssaihmisillesi. Kun muut tuntevat olonsa turvalliseksi lähelläsi, heiltä katoaa tarve puolustella itseään, yrittää olla jotain muuta mitä he ovat. Sen sijaan he pääsevät kauttasi kosketuksiin oman täydellisen valonsa kanssa. Se on suurin rakkauden palvelus, mitä voimme itsellemme, toisillemme ja tälle planeetalle tehdä.

Kaunista uutta tulevaa viikkoa! 


DeepthinnePs.Uusimmassa Kauneus&Terveys-lehdessä tuore haastatteluni
Pps. Ihana Elämä-tilaisuudesta 08.06 Helsingissä julkaistaan 02.04 lisää tietoa 

Kaskimäki: Maya-päivityksiä

Ihanaa kevätaurinko päivää!

Lämpimät terveiset Saanatunturin ja Haltitunturien haltijoilta. Lapin maagisen magneettiset energiat ja tunturien tähtiportit ovat aktivoituneet asteittain. Minulla oli ilo viettää viikko näissä huikeissa tunnelmissa Valoa Saanalla tapahtuman aikaan. Magneettinen pohjoisnapa on lähellä Suomea ja Lappia. Sen voimat toimivat päivä päivältä vahvemmin vaikuttaen koko Suomen valoverkon vahvistumiseen. Pohjoisnapa on kuin maapallon sisäänhengitys, galaktista aikaa ja energiaa. Etelänapa taas uloshengitys.

Kosminen tietoisuus virtaa läpi koko planeettamme, virraten navalta navalle sähkömagneettisten kenttien kautta. Se kulkee alhaalta ylös Maan keskusakselia pitkin, viritellen koko planettaa uuteen kosmiseen aikaan ja tietoisuuteen.

Auringon aktiivisin vaihe on käynnissä juuri tänä vuonna. Sen sykli kulkee tutkijoiden mukaan noin 12-13 vuoden jaksoissa ja vuosi 2013 on huipentuma. Auringon purkaukset värittävät iltataivasta revontulilla, parhaimmillaan taivaanvalot ovat näkyneet Etelä Suomessa asti. Äänetön, lempeä valotanssi taivaalla on mykistävän huikea kokemus!

Auringon sähkö-magneettisten purkausten aikaan tuntemukset ovat olleet myös fyysisiä. Illalla ei nukahtaminen oikein meinaa onnistua, on sellainen outo olo keholla... muurahaiset juoksee iholla, virtailee siellä ja täällä... kutittelua ja valvomista. Erikoisia päänsärkyjä, erikoiseen aikaan. Meillä on keskellä yötä helisseet kristalliset kellot, niihin olen herännyt ja sitten ei nukkumisesta ole taas tullut mitään. Onneksi tällaisen yön jälkeen ei kuitenkaan ole päivällä väsynyt. Yö on ladannut uutta voimavirtaa ja tekeminen on energistä.

AURINKO
Aurinko voimistuu kevään edetessä yhä lämpimämmäksi. Se kuljettaa meille valoinformaatiota suoraan Lähteestä. Sen valo sisältää tärkeimmät koodit ja uudistavan informaation paketit jokaiselle, henkilökohtaisesti. Antaudu Auringolle aina kun voit. Anna sen helliä ja lämmittää itseäsi. Olet parhaassa mahdollisessa valohoidossa tällöin. Anna unelmasi ja huolesi Auringolle. Se lukee toiveesi ja tuo sinulle juuri sen tiedoston, jonka avulla vastaanotat itsellesi vain parasta! Tietoisuutesi avautuu jättämään huolenaiheet taakse ja vapautumaan uuteen suuntaan.

Kevätpäivän tasaus on juuri ohitettu, 20.3 ja nyt, joka päivä, valo on varjoa pidempi "kukon askeleen verran."

SYNKRONISMI

Aika nopeutuu. Tahti kiihtyy ja synkronismi lisääntyy. Mitä ajattelee, se tapahtuu entistä herkemmin. Nyt kysytäänkin jo rohkeutta vastaanottaa sitä mitä on vuosikausia tilannut, koska nyt se tulee!!! Ja mitä kun se tulee sellaisessa paketissa, jossa sitä ei osaa heti edes tunnistaa?

Herkän hellästi kannattaa pysähtyä tutkimaan, ottamaan vastaan lahjoja, joita universumi kuljettaa luoksesi. Sinä tilasit tämän, tässä se nyt on. Ole hyvä ja nauti. Älä hylkää sitä vanhasta tottumuksesta tai pelosta. Jokainen lahjapakettisi on askel kohti entistä kirkkaampaa lopputulosta. Ja lopputulos ei ole koskaan valmis, se kehittyy äärettömyydessä, äärettömästi... Peiliensalissa...

Sitten tiedät taas paremmin, mitä tilaat seuraavaksi kun avaat tämän paketin nyt, kun aika on.

AURINGON AALTOJAKSO / TZOLKIN PÄIVÄT 40 - 52
Gregoriaanisessa päivät: 24.3 - 5.4.2013


Auringon aaltojakso sattuu kevääseen tällä kierroksella. Otetaan auringon info-valokylpyjä, tietoisena sen uudeksi muuntavasta voimasta. Kuten luonto alkaa herätä, siten mekin nyt heräämme uuteen sykliin ja uuden ajan tietoisuuteen. Tämä aalto valmistelee meitä ja planeettaamme elämämme kesään. Jokin merkittävä ja uudistava tekee tuloaan.

Aurinko on kosmisen tulen voima. Valaistuminen! Pyyteetön rakkaus tosi toimissa, omassa arjessa ja elämässä. Nyt on hyvä asettaa päämäärät omien arvojen ja sydämen ohjauksen mukaan, itseä kunnioittaen ja kuunnellen. Tämä on hyvin merkittävä jakso ja siihen kannattaa antautua tietoisena siitä, että nyt synnytetään uutta minua!

Uusi, ihmeellinen Minä syntyy parhaiten itsen rakastamisen kautta. Mitkä ovat minun arvoni ja ihanteeni? On aika tarkistaa, että oma itse on pääroolissa, omassa elämässä. Mikäli nöyristelet, vähättelet tai alennat itseäsi, nyt on aika kääntää kunnioitus itseen. On aika arvostaa omaa olemusta, ajatuksia, tunteita ja kaikkea sitä mistä oma persoonallisuus koostuu. Minä olen-tietoisuus on Auringon aallon tärkein teema. Kristustietoisuus käytännössä ja arkeen tuotuna. Elänkö niin kuin opetan?

Päivä 40 eli 24.3 on myös erityisporttipäivä, ns. maya-kuningas Pacal Votanin hauta-arkkupäivä. 13 Tzolkin päivää on kaiverrettuna Pacal Votanin arkun kanteen, joka löydettiin vuonna 1952 Palenquesta, Meksikossa. Näiden päivien aikana olemme energian äärellä joka toisinaan valvottaa, toisinaan nukuttaa ihan hurjasti. DNA-aktivoituu selkeästi näiden galaktis-kosmisten energioiden virratessa meille. Kannattaa siis tarkkailla itseään ja tietoisuuden virtaa sekä tuntemuksia. Energia tuo kosmista siemennystä, jonka on tarkoitus avata tietoisuuttaamme ja fyysisen kehomme muistikätköjä.


Lisäksi muita porttipäiviä ja muuten seurattavia päiviä tulevalla jaksolla ovat:
27.3 / Kin 43, Sininen Itsevallitseva Yö 
Täysi kuu 
Galaktisen aktivaation porttipäivä

" Kosminen historia esittelee uuden värähtelytaajuuden, 
joka sisältää uutta galaktista tietoisuutta ja informaatiota" 
(13 Kuun kalenterista J. Arqüellesin lainaus)

Yhteydet ovat todella apposen auki ja tuntemukset kullekin juuri sen mukaiset. 
Missä muodossa unelmani toteutuvat, miten saan unelmat näkyviin? 
Millaiset uudet tietoväylät avautuvat?


* * * 


3.4 / Kin 50, Valkoinen Sperktraali Koira 
Puolen kuun päivä 
Galaktisen aktivaation porttipäivä

" Vasta kun opit kontrolloimaan mielen ajatusmallejasi, 
voit kokea sen mitä kutsutaan todellisuudessa elämiseksi"
 (13 Kuun kalenterista J. Arqüellesin lainaus)

Vapaudun kuuntelemaan sydämen kutsumusta. 
Vapaudun kaavoista! 
Irrottaudun, jotta voin kulkea sydämeni tiellä!


* * * 


4.4 / Kin 51, Sininen Kristallinen Apina 
Galaktisen aktivaation porttipäivä

Henkilökohtaisen itsen evoluutio. 
Iloa, sisäisen lapsen kuuntelua, vilpittömyyttä ja avoimuutta.
Yhteistyötä ja kanssa käymistä.
Hauskanpitoa.


* * * 


Galaktiset porttipäivät tarkoittavat sitä että kosminen energia virtaa suoraan meille. Käytössämme on normaalia enemmän valovoimia ja tietoisena tästä voi manifestoida, meditoida tai käyttää energiaa itselle tärkeiden asioiden toteuttamiseen.

Itse olen edellämainittujen päivien ajan Guatemalassa ja Hondurasissa ihanan ryhmän kanssa. Lähdemme 24.3 Auringon allolla matkaan. Jännityksellä odotan täydenkuun päivää, jolloin olemme Meksikossa, Chizhen Itzalla. Innostunut matkakuume on kyllä jo nyt päällä, koko matkan osalta.

Kerron matkan kuulumisia seuraavassa meilissäni.

Ensi päivitykset matkasta voi kuulla myös Hengen ja Tiedon messuilla Tampere talossa, 13. -14.4.2013
Lauantaina 13.4 pidän miniseminaaria yhdessä Riitta-Marjan ja Veli Martinin kanssa, aiheina tietoisuuden evoluutio uudella syklillä. Tarkempi ohjelma tästä on sivuillani www.paivikaskimaki.com
Teen messuilla myös henkilökohtaisia katselmuksia molempina päivinä.

Ihaninta pääsiäistä ja kultaisen Auringon tietoisuus hellintää meille kaikille!
Päivi


PS: JOTAKIN IHANAA ON TULOSSA 8.6 HELSINGIN SUUNNALLA
Lisää tietoa 1.4, kun tapahtuma julkistetaan :)
====================================================================
18.4TULKINTAPÄIVÄ JYVÄSKYLÄSSÄSelvänäkö ja maya-astrologisia katselmuksia.
Paikka: Hyvänolon kauppa ja kahvila Säde, Kauppakatu 11
Ajanvaraus kaupalla ja/tai 050-591 0600
tai
enkeli(at)hyvanolonkauppa.com
24.4TULKINTAPÄIVÄ JA MAYA-ILTA PORVOOSSAPäivän aikana henkilökohtaisia selvänäkö- ja maya-astrologisia katselmuksia.
Ajanvaraus ja tiedustelut: 040-500 0050 tai paivikaskimaki(at)gmail.com

MAYA-ILTA Klo. 18.00 - 20.00
Ajatuksia ajanlaadusta, tunnelmista ja uuden syklin käynnistymiseen liittyvistä huikeista mahdollisuuksista. Vietetään valoilta yhdessä oivaltaen. Lämpimästi tervetuloa!
Oviraha: 20,00 e

Paikka: Soulstar, Runeberginkatu 36, Porvoo
https://www.facebook.com/SoulstarKy
Ilmoittautuminen iltaan välttämätön, rajatun osallistujamäärän vuoksi:
paivikaskimaki(at)gmail.com tai 040-500 0050
25.4TULKINTAPÄIVÄ HELSINGISSÄHenkilökohtaisia selvänäkö ja maya-astrologisia katselmuksia. Tulkinta voi olla myös yhdistelmä näitä molempia.

Paikka: Stenbäckinkatu 3, Töölö, Tiinan työhuone katutasossa.
Ajanvaraus: paivikaskimaki(at)gmail.com tai 040-500 0050
3.5TULKINTAPÄIVÄ JYVÄSKYLÄSSÄSelvänäkö ja maya-astrologisia katselmuksia.
Paikka: Hyvänolon kauppa ja kahvila Säde, Kauppakatu 11
Ajanvaraus kaupalla ja/tai 050-591 0600
tai
enkeli(at)hyvanolonkauppa.com

4. -5.5

UNIVERSAALI OLEMUS - TÄHTITYÖPAJA JYVÄSKYLÄ
Paikka:
 Villielo, Asemakatu 11 A, 3. krs
(Klikkaa otsikkoa, pääset työpajan esittelyyn)
10.5TULKINTAPÄIVÄ HEINOLASSATeen henkilökohtaisia selvänäkö- ja maya-astrologisia katselmuksia.
Tulkinta voi olla myös näiden yhdistelmä.

Paikka
: Luonnontähi, Kaivokatu 3, Heinola  www.luonnontahti.fi
Ajanvaraus: Tarja Kuusipohja 044-515 3366 tai Luonnontähti 03-715 3366
15.-16.5TULKINTAPÄIVÄT KOUVOLASSATeen henkilökohtaisia selvänäkö- ja maya-astrologisia katselmuksia molempina päivinä.
Katselmus voi olla myös yhdistelmä selvänäköä ja mayaa.

Paikka: Ritarihuone, Kouvolankatu 28
Ajanvaraus: Päivi, 040-500 0050 tai paivikaskimaki(at)gmail.com
16.5MAYA-ILTA KOUVOLASSAKatsaus maya-kalenterin kuluvan ajan ja uuden syklin energioihin, niiden vaikutuksiin meissä ja elämässämme. Ajatuksia siitä, kuinka voit hyödyntää omat, uudistuvat aistit ja kyvyt arjen tietoiseen käyttöön. Vapaata keskustelua ja yhdessä oivallusta.

Klo
. 18.00 - 20.00
Oviraha: 20,00 e
Paikka: Ritarihuone, Kouvolankatu 28
Rajatun osallistuja määrän vuoksi ilmoitathan tulostasi maya-iltaan Päiville.
paivikaskimaki(at)gmail.com
17.5TULKINTAPÄIVÄ LAPPEENRANNASSAOlen tekemässä henkilökohtaisia selvänäkö- ja maya-astrologisia katselmuksia.

Paikka: Seijan hoitola, Valtakatu 39, 2. krs, Lappeenranta
Ajanvaraus: paivikaskimaki(at)gmail.com tai 040-500 0050
23.-24.5TULKINTAPÄIVÄT SEINÄJOELLAHenkilökohtaisia selvänäkö- ja maya-astrologisia katselmuksia molempina päivinä.
Paikka: Akvamariinin valo, Kantoviita 4 A, Seinäjoki
Ajanvaraus: paivikaskimaki(at)gmail.com tai 040-500 0050

Lisää tapahtumia sivuillani www.paivikaskimaki.com


Lämpimästi tervetuloa mukaan.
T. Päivi