26.8.14

North: Lyhyt energiapäivitys


LYHYT ENERGIAPÄIVITYS
A short update on the energies and a short update from me

Jatkuvia seuralaisia kanavoinut Aisha North (aishanorth.wordpress.com)
26.8.2014
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Olette kenties jo huomanneet, että ilmakehässä on tapahtunut muutos, ja se on täysin oikein. Kun olette saaneet loppuun taas yhden intensiivisen energiatransformaatiokierroksen, olette myös suorittaneet valtavan tehtävän, mikä jättää teille vähän pelivaraa edessä olevana aikana. Selitetäänpä.

Nyt kun poistuitte siitä energiavaihtelutunnelista, mille olette antaneet nimeksi "Leijonaporttiportaali", edessänne on jollain tapaa tyynemmät vedet jonkin aikaa. Se mitä tuotiin sisään tällä ns. portaalijaksolla, mahdollisti monien asioiden loksahtamisen kirjaimellisesti paikoilleen ja ymmärtääksemme tunnette, että tämän äskettäin löydetyn neitseellisen alueen uudet osat alkavat jollain tavalla yhdistyä vähemmän myrskyisällä tavalla. Ja näin ollen kun aloitatte tällä uudella tieosuudella, luulemme teidän huomaavan sen helpommaksi kulkea. Nimittäin olette kaikki auttaneet tien tasoittamisessa sallimalla näiden voimakkaiden energioiden päästä kontaktiin planeetan pinnan kanssa hyvin kirjaimellisesti ja olette mahdollistaneet, että nämä samat energiat ovat aktivoineet paljon lisää siitä tukijärjestelmästä, mikä on ollut jo olemassa.

Kuten olemme kertoneet teille jo monissa tilanteissa, paljon siitä, mikä auttaa teitä nyt, on järjestelmiä, jotka on upotettu tämän planeetan ytimeen kauan sitten - ennen kaikkea auliilla osallistumisellanne elämästä toiseen - ja nyt jokseenkin kaikki järjestelmät ovat käytössä. Ottakaa siis vähän aikaa ja vetäkää syvään henkeä ja katsokaa, voitteko tuntea jollain tavalla tämän muutoksen ympäristössänne. Monille tämä muutos tuo mukanaan korostuneen tunteen yhteydestä ja lisääntyneen kyvyn aistia sitä "näkymätöntä", mitä on kaikkialla ympärillänne, kun taas toisille tämä ns. uusi ilma tuo uusia ja jännittäviä tilaisuuksia yhdistyä toisten kanssa, joko suoraan tai sähköisen verkostonne kautta. Kuten olemme kertoneet teille kerta toisensa jälkeen, langat joita olette kutoneet ympäri maailmaa, tämä upea valoverkko, aktivoituu nyt niin, että se auttaa teidän kaikkien lähentämisessä - sekä suoraan mutta myös energiatasolla.

Toisin sanoen, kun nämä viittaamamme järjestelmät alkavat saada lisää vauhtia, tekin huomaatte kiitävänne tätä energiayhteyksien uutta supervaltatietä pitkin ja valmistautukaa näin ollen kokemaan elämänne kyytiä, kuten sanotaan. Nyt hyvin paljon alkaa tulla ilmiselväksi teille kaikille, kun valo syttyy huoneesta huoneeseen ja sydämestä sydämeen. Ja vaikka siis energiamullistukset hiljentyvät joksikin aikaa, huomaatte ehkä olevanne entistä kiireisempi viestien lähettämisessä ja vastaanottamisessa, sekä omassa tietoisuudessanne, mutta myös eetterissä ns. sosiaalisissa verkostoissanne, joita olette jo muodostaneet tällaisiin paikkoihin.

Älkää näin ollen yllättykö, jos jokin alkaa koputtaa ovellenne, tietynlainen tarve, mikä johtaa teidät tutkimaan tuntemattomia kiinnostusalueita, tuntemattomia paikkoja tai tapaamaan vieraita kasvoja. Nyt teistä alkaa tuntua kodilta, kun ne ovet jotka olette auttaneet avaamaan, kutsuvat teitä astumaan sisään ja saattavat teidät yhteyteen taas kaiken sen kanssa, mihin luulitte kadottaneenne kontaktin iäksi. Tai kaiken kanssa minkä ette edes tienneet olevan lähellä sydäntänne, mutta mikä alkaa nyt tulla selvemmin ja selvemmin mieleenne, jotta te ja ne osanne jotka ovat odottaneet teidän löytävän itsensä, tulette taas yhdeksi.

Tiedämme, ettei tämä viesti näytä uutiselta monille teistä, sillä olette jo vanhoja tekijöitä itsenne uudelleenmäärittelyssä. Mutta taas kerran, ette ole nähneet vielä mitään - kuten sanonta kuuluu - sillä syvälle tähän planeettaan haudattu järjestelmä, tämä uskomaton ns. itseohjautuva laite, varmistaa, että te ette eksy matkalla, vaan alatte mennä suorinta reittiä siihen, mitä olette yrittäneet etsiä hyvin pitkään. Nyt se alkaa nimittäin tulla teille kristallinkirkkaaksi sanan kaikissa merkityksissä ja kun vauhti lisääntyy, niin lisääntyy myös teidän innostuksenne ja jännityksenne ja uskallamme arvata, että löydätte edessä olevana aikana paljon sellaista, mistä innostua.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.


25.8.14

Lie: Moniulotteisena johtajana oleminen


MONIULOTTEISENA JOHTAJANA OLEMINEN
Being a Multidimensional Leader
Arcturuslaisia kanavoinut Suzanne Lie (www.multidimensions.com)
21.8.2014
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Me olemme todellisuutemme muutosprosessissa. Sanomme "me", sillä kaikki ulottuvuudet, todellisuudet ja maailmat ovat siirtymässä korkeampaan ilmaisutaajuuteen. Niin kuin on pienimmällä, niin on suurimmalla.

Näin ollen kun kolmas/neljäs ulottuvuus vapautuu kolmannen ulottuvuuden harhatodellisuuden kahleista ja siirtyy kosmisen totuudenvalon viidenteen ulottuvuuteen, myös kaikki ulottuvuudet viidennen yläpuolella siirtyvät seuraavaksi korkeimpaan ulottuvuusilmaisuunsa.

Kun teemme tämän siirtymän, siitä päästetään irti, mikä on ollut hallitseva itsemme ilmaisu. Esimerkiksi me arcturuslaiset laajennamme lähtökohtataajuuttamme 8.-10. ulottuvuudesta 11.-12. ulottuvuuteen.

Samalla tavalla ihmisen lähtökohtataajuus muuttuu kolmannesta/neljännestä ulottuvuudesta viidenteen ulottuvuuteen, mikä oli ennen ITSENNE korkeampi ilmaisu. Maapallon tapauksessa kolmannesta/neljännestä ulottuvuudesta tulee vähitellen vähemmän ja vähemmän asuttava.

Huomaatte, että samalla tavalla kuin aiemmin vaati ponnistelua kokea tietoisesti viides ulottuvuus, tulee aina vain vaikeampaa kokea tietoisesti kolmas/neljäs ulottuvuus. Nytkin tietoisuutenne ehkä näyttää vaeltavan transsimaiselta vaikuttavaan tilaan. Tämä transsimainen tila tuntuu niin luonnolliselta, että te ette halua lähteä siitä.

Kun tämä siirtymä nopeuttaa jatkuvasti tietoisuuttanne, saatte myös uuden perspektiivin fyysiseen maailmaanne. Tämä korkeampi näkökulma tekee teille mahdolliseksi hahmottaa 3D-todellisuutenne "sen yläpuolelta" eikä "jumiutuneena siihen". Toisin sanoen, pystytte tarkkailemaan egoanne korkeammasta ITSESTÄ.

Sitten kun moniulotteinen ITSESI on ohjaksissa, pystyt tekemään tärkeitä päätöksiä, mitkä tekevät SINUSTA elämäsi luojan. Sinusta tulee myös tietoinen monista korkeamman ulottuvuuden vaihtoehtoisista tai rinnakkaisista todellisuuksista.

Uidessasi kolmannen ulottuvuuden harhassa näet vain sen, mitä ympärilläsi on. Kuitenkin kun saat korkeamman perspektiivin elämääsi, monet prioriteettisi muuttuvat. Ego ei enää kehota sinua päästämään irti meditaatiosta ja luovasta ilmaisusta, jotta voit "palata todellisen elämäsi asioihin".

Kun korkeampi ITSESI on ohjaksissa, oivallat, että se minkä olet hahmottanut vain mielikuvitukseksesi, on itse asiassa todellinen elämäsi. Sitten hitaasti tai nopeasti haluat päästää irti monista alemman taajuuden askareistasi, vastuistasi ja töistäsi.

Tällä tavalla voit helpommin pysyä viidennen ulottuvuuden ehdottomassa valossa ja rakkaudessa. Tietysti hoidat edelleen 3D-asiat, mutta prioriteettisi muuttuvat kovasti, kun tietoisuutesi laajenee korkeampiin ulottuvuuksiin.

Ajattelet ehkä: "Uskallanko uskoa, että se mikä vaikuttaa mielikuvitukseltani, on itse asiassa todellinen maailmani? Jos teen tuon valinnan ja kiinnityn ensisijaisesti viidennen ulottuvuuden mielikuvitukseni tuntemuksiin, merkitseekö se, että kuolen fyysisessä maailmassa?"

Kun meditoitte tai näette unta korkeamman taajuuden todellisuudessa olemisesta, pystyttekö heräämään tai lopettamaan meditoinnin? Tietysti, fyysinen todellisuutenne ei katoa nukkuessanne tai meditoidessanne, eikä se mene pois, kun vaihdatte ensisijaisen identiteettinne fyysisestä 3D-itsestä 5D-valokeho-ITSEEN.
Myös ne jotka todella "kuolevat" kolmannessa ulottuvuudessa, kokevat usein sekä korkeammat maailmansa että kolmannen ulottuvuuden, kunnes he ovat valmiita päästämään irti itsensä matalammasta ilmaisusta. Samalla tavalla valotyöntekijämme kohtaavat "kumpi todellisuus on oikea maailma?" -päätöstilanteen.

Viidennen ulottuvuuden tietoisuustilassa tämä kysymys kehittyy lopulta muotoon "minkä monista todellisuusulottuvuuksista valitsen ITSENI ensisijaiseksi ilmaisuksi?".

Silloin kun tulitte vapaaehtoisesti maa-astiaanne, fyysisestä maailmasta tuli ITSENNE ensisijainen ilmaisu. Ollessanne verhoutuneena edelleen maa-astiaanne, teillä on taipumusta uskoa, että voitte valita vain yhden ensisijaisen ilmaisun.

Kun koette lisääntyvästi moniulotteisen tietoisuutenne, kun samalla hahmotatte myös kolmannen ulottuvuuden maailman, uskotte ehkä, että teidän täytyy valita jokin ensisijainen todellisuus. Tällainen uskomus on, koska vaikka teillä on moniulotteisia kokemuksia, ajattelette kolmannen ulottuvuuden tavalla.

Sitten kun teette enemmän ja enemmän retkiä viidennen ulottuvuuden tietoisuuteenne, alatte myös ajatella moniulotteisesti. Näin ollen "joko-tai" -valintanne joita 3D-maailmanne on täynnä, korvataan oivalluksella, että voitte valita kummankin ja/tai kaiken. Silloin alatte ymmärtää moniulotteisen todellisuuden korkeammasta perspektiivistä.
Kehittyneen ymmärryksenne myötä moniulotteisesta ITSESTÄNNE, muistatte, ettei teidän tarvitse enää valita. Viidennen ulottuvuuden ITSENNE perspektiivistä tiedätte, että teillä on myriadeja ITSENNE ilmaisuja, joita koetaan samanaikaisesti myriadeissa ulottuvuuksissa ja todellisuuksissa.

Vaikea sopeutumiskohta on siinä, että viidennen ulottuvuuden ITSENNE saa vakuutettua kolmannen ulottuvuuden itsenne päästämään irti aika- ja paikkaharhasta. Kolmannen ulottuvuuden ilmaisunne pelkää päästää irti tuosta harhasta, koska muistatte tiedostamatta, että tuo irtipäästämismuoto on merkinnyt kuolemaa monissa kolmannen ulottuvuuden inkarnaatioissanne.

On erittäin vaikea rikkoa "yksi elämä per henkilö" ja "yksi elämä kerralla" -3D-iskostumia. Nämä säännöt toteavat lisäksi, että jos elätte hyvän elämän, menette taivaaseen, mutta jos elätte huonon elämän, menette helvettiin. Hyvän ja huonon ongelmana on, että niiden määritelmät ovat erilaisia 3D-iskostamisenne mukaisesti.

Koska monia ihmisiä on ohjelmoitu valtavasti ja monet Gaian ihmiset elävät selviytymisrajalla, suurin osa siirtymäprosessista korkeampiin tietoisuustaajuuksiin lankeaa heränneiden valotyöntekijöiden harteille.

Haluamme kiittää teitä, rakkaat valotyöntekijät, suuresta rohkeudestanne ja kestävyydestänne. Tulemme tietoisuuteenne kertomaan: "Teidän jotka olette yhdistyneet moniulotteiseen ITSEENNE, on nyt aika yhdistyä toistenne kanssa."

Galaktisten ja taivaallisten maailmojen edustajat työskentelevät teidän, ITSEMME maasidonnaisten ilmaisujen, kanssa muistuttaen teille: "On nyt-hetki yhdistyä Gaian ja kaikkien sen ihmis- ja ei-ihmisasukkaiden kanssa, jotka ovat halukkaita päästämään irti kolmannen ulottuvuuden astiansa myriadeista harhakuvista ja rajoituksista."

Jokainen uskomus että olette rajoittunut 3D-ilmaisuunne, saa teidät harhan vangiksi. Onneksi sitten kun pystytte ajattelemaan, että olette moniulotteinen, alatte oivaltaa, että teidän ei tarvitse lähteä yhdestä todellisuudesta voidaksenne kokea toisen.

Itse asiassa teillä kaikilla on kyky kokea kolmannen, neljännen ja viidennen ulottuvuuden todellisuutenne moniulotteisen tietoisuutenne nyt-hetkessä. Virittymällä ykseyden nyt-hetkeen voitte arvioida rehellisesti tietoisuustilaanne tarkkailemalla ajatuksianne, tunteitanne ja tekojanne vastikään löytämästänne korkeammasta perspektiivistä.

Voidaksenne palata täyteen tietoisuuteen moniulotteisesta ITSESTÄNNE, teidän täytyy olla elämänne tietoinen tarkkailija. Ensin teidän täytyy tuntea itsenne, ennen kuin voitte muuttaa itseänne.
Sitten kun hahmotatte itsenne selvästi, oivallatte ne muutokset, joita teidän on tehtävä elämässänne ja itsessänne. 


Tämä havainto alkaa sanomalla itsellenne:
"Juuri nyt siirryn korkeampaan ITSEENI tarkkailemaan tietoisuustilaani. Tästä korkeammasta perspektiivistä voin tarkkailla rehellisesti ajatuksiani, tunteitani ja tekojani."

"Juuri nyt tarkkailen, miten ajatukseni ja tunteeni vaikuttavat tietoisuustilaani. Tunnistan myös ne toimet ja/tai velvollisuudet, jotka alentavat tietoisuuttani."

"Juuri nyt olen valmis virtaamaan viidenteen ulottuvuuteen ja päätän tietoisesti muuntaa kaikki ajatukset, tunteet, toimet tai tavat, jotka alentavat tietoisuuttani."

Jotta te - vapaaehtoiset jotka kaksoispaikantuivat maa-astiaan auttamaan Gaiaa - voitte täysin tiedostaa moniulotteisen ITSENNE, teidän täytyy olla elämänne tietoinen tarkkailija.

Kun pääsette taas jatkuvaan vuorovaikutukseen ITSENNE korkeampien ilmaisujen kanssa, muistatte, että tämä korkeampi opastus on jokin oman moniulotteisen ITSENNE korkeampi ilmaisu.

Jatkuvan kommunikoinnin myötä ITSENNE kanssa, muistatte sen tehtävän, minkä päätitte hyväksyä ennen tulemistanne maa-astiaan. Mikä tärkeintä, kun sallitte moniulotteisen ITSENNE korkeampien ilmaisujen sulautua yhteen kanssanne ja johtaa teitä, valmistaudutte olemaan muiden moniulotteinen johtaja.

Aloitatte ehkä yhtenä ihmisenä, mutta kun sulaudutte yhteen sisällänne monien kanssa, pystytte yhdistymään niiden monien kanssa, jotka alkavat myös muistaa oman tehtävänsä. Sitten yhdestä tulee kaksi ja kahdesta tulee neljä, mistä tulee 8, 16, 32, 64 jne. äärettömyyteen.

Olette heräämässä moniulotteiseen ITSEENNE ja siihen syyhyn, miksi päätitte tulla kolmannen ulottuvuuden maa-astiaan. Tiedämme sen suuren yksinäisyyden, mistä olette kärsineet, ja syvän kaipauksen ... minkä? - jonkin asian tai jonkun joka puuttuu.

Se jokin asia mitä kaipaat, on tehtävä, minkä päätit suorittaa, ja se joku mitä kaipaat, olet SINÄ - todellisena moniulotteisena ITSENÄSI. Jokainen teistä on tärkeä osa Gaian planeettaylösnousemusta. Jokainen teistä on tullut vapaaehtoisesti auttamaan Gaiaa sen ylösnousemuksessa.

Palkkiona ponnisteluistanne teistä tulee moniulotteinen johtaja, joka yhdistyy Gaian kanssa, kun se muuntaa fyysisen todellisuutensa moniulotteisen valon ja ehdottoman rakkauden moniulotteiseksi maailmaksi.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

22.8.14

Hoffman: Milloin hän päästää minusta irti?MILLOIN HÄN PÄÄSTÄÄ MINUSTA IRTI?

Kirjoittanut Jennifer Hoffman (enlighteninglife.com)
20.8.2014
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Kysymys:
Rakas Jennifer, olen eronnut melkein kolme vuotta sitten ja olen edelleen tekemisissä ex-vaimoni kanssa, joka ei tunnusta, ettemme ole enää naimisissa, ja haluaa minun käyttäytyvän kuin aviomies. Hän on tarvitseva ja vaativa ja kutsuu minua apuun ongelmissa, jotka tiedän hänen osaavan käsitellä itse. Haluaisin siirtyä eteenpäin ja etsiä uutta suhdetta jonkun toisen kanssa, mutta joka kerta kun pyydän ex-vaimoani lopettamaan soittelemisen minulle, hän itkee ja sanoo minua itsekkääksi ja piittaamattomaksi. Säälin häntä ja tiedän, että hän ei ole onnellinen, hän pelkää olla yksin ja hän tarvitsee jonkun huolehtimaan itsestään. En halua olla tuo henkilö ja haluaisin, että hän päästäisi minusta irti, jotta voin jatkaa omaa elämääni. Miten voin tehdä tämän luomatta lisää karmaa välillemme?

Jenniferin vastaus:
Vaikuttaa siltä, että sinulla ja ex-vaimollasi on energeettistä köydenvetoa ja vaikka saatat nähdä hänet heikkona ja voimattomana ja sääliä häntä, hän on riittävän voimakas pitääkseen sinut elämässään, vaikka haluatkin siirtyä eteenpäin. Sääli ja myötätunto ovat kaksi eri asiaa ja vaikka odotat hänen päästävän sinusta irti, sinun täytyy päättää, että olet valmis, lakata säälimästä häntä ja siirtyä eteenpäin. Vapautuminen vaatii, että päästämme irti, ja päätökseen saaminen vaatii, että siirrymme eteenpäin. Tässä kohdassa sinulla ei ole kumpaakaan – et ole päästänyt irti etkä siirtynyt eteenpäin. Nämä ovat valintoja, jotka sinun on tehtävä omasta puolestasi ilman hänen lupaansa, mitä hän ei luultavasti anna sinulle, koska hän ei voi eikä halua.

Aina kun säälimme jotakuta, vahvistamme hänen voimattomuuttaan ja se estää häntä löytämästä oman voimansa ja yhdistymästä siihen. Niin kauan kun näemme hänet säälittävänä, pysymme yhteydessä hänen voimattomuuteensa, mikä ei pakota häntä tekemään mitään muuta. Vahvistamme myös hänen uhriasemaansa ja se tuo peliin mukaan syyllisyyden, mitä meillä on. Tunnet ehkä syyllisyyttä, koska olet iloinen avioliittonne loppumisesta ja haluat siirtyä eteenpäin, mutta hän ei halua. Syyllisyytesi pitää sinut yhdistyneenä ex:ääsi eikä se ole terveellistä kummallekaan teistä.

Myötätunto on säälin vastakohta ja se tukee hänen voimaansa ja samalla kannustaa häntä yhdistymään siihen. Ilmaistessasi myötätuntoa voit olla irti, koska yhdistyt voimallisemmasta paikasta ja kannustat toista ihmistä olemaan voimakas. Et voi kontrolloida, miten joku tekee sen, mutta sinun ei tarvitse myöskään tukea häntä uhrina.

Sitten on tämän tilanteen vapautumis- ja päätökseensaamispuoli, mitä syyllisyytesi ei myöskään auta. Haluat hänen päästävän irti sinusta, jottet tunne syyllisyyttä siteen täydellisestä katkaisemisesta. Voitko päästää irti syyllisyydestäsi ja vapauttaa itsesi? Hän ei anna sinun siirtyä eteenpäin, ennen kuin hän päättää olla voimakas, koska hänellä on paljon valtaa sinuun, ja syyllisyytesi sallii hänen tehdä sen. Siihen saakka kunnes lakkaat tuntemasta syyllisyyttä, odotat hänen sanovan: "Sinun on ok lähteä", eikä hän tee sitä lähiaikoina.

Tämä energeettinen köydenveto jatkuu, kunnes toinen teistä päättää – luultavasti sinä – että on saanut tarpeekseen. Jos pystyt päästämään irti syyllisyydestäsi, anna itsellesi päätös, mikä merkitsee, että lähtiessäsi pois voit tehdä sen armollisesti ja rakastavasti. Älä odota, kunnes suutut riittävästi lähteäksesi, koska lopetus on silloin ruma ja tunteellinen ja sinulla on edelleen syyllisyyttä, vaikka tunnetkin, että olet vihdoinkin valmis suhteen osalta.

Tilanne ei ole helppo, mutta se on hyvä oppitunti sinulle siitä, miten sallit itsesi tuntea iloa ja rauhaa, ja siitä roolista mitä syyllisyys esittää elämässäsi. Aina kun säälimme jotakuta, annamme hänelle voimamme ja estämme häntä käyttämästä omaa voimaansa. Mutta jos pysymme myötätuntoenergiassa, tunnustamme hänen voimansa ja annamme hänen käyttää sitä tavalla, mikä tuo hänelle iloa. Emmekä tarvitse koskaan kenenkään toisen lupaa itsemme vapauttamiseen, päätöksen saamiseen ja eteenpäin siirtymiseen. Yleensä ihminen jota ajattelemme tässä, ei ole kykenevä antamaan meille tuota lupaa, joten pysymme epätyydyttävissä ja kontrolloivissa suhteissa, kunnes kyllästymme tilanteeseen niin, että käytämme vihaa itsemme vapauttamiseen, hiljaisen ja voimallisen irrottautumisen sijasta.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

20.8.14

Hoffman: Alut, loput ja päätökseen saaminen


ALUT, LOPUT JA PÄÄTÖKSEEN SAAMINEN
Kirjoittanut Jennifer Hoffman (enlighteninglife.com)
18.8.2014
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Joskus meiltä menee kauan, että olemme valmis antamaan jonkin loppua, mutta sitten kun luulemme olevamme valmis, haluamme siirtyä heti eteenpäin. Olemme valmis vanhan osalta ja valmis uusin alkuihin. Mutta ne eivät ole aina valmiina meitä varten tai me emme ole niin valmis niihin, kuin luulemme. Alamme nähdä viivytyksiä, asioita tulee esiin, meidän täytyy keskittyä siihen, minkä osalta luulemme olevamme jo valmis, ja turhaudumme. Emme halua olla tuossa tilassa enää – olemme valmis siirtymään eteenpäin. Mutta olemmeko?

Nämä keskeneräiset asiat, pienet kalvavat yksityiskohdat ja tilanteet, jotka vaativat nyt huomiotamme, näyttävät ajan haaskaukselta, mutta ne ovat itse asiassa tärkeä osa uusia alkujamme, koska niissä saamme asialle päätöksen sekä viimeisen opin, mikä varmistaa, että uusiin alkuihimme ei sisälly energiaa, minkä haluamme jättää taakse. Ne ovat myös "ässä hihassa" ja sallivat meidän olla vähän jumissa siltä varalta, että tarvitsemme jonkin tekosyyn tai tilaisuuden muuttaa mieltämme, jos haluamme.

1970-luvulla kun avioerosta tuli yhteiskunnallisesti hyväksyttävämpää ja ihmiset alkoivat lopettaa avioliittojaan, heitä neuvottiin odottamaan muutama vuosi, ennen kuin menisivät uudelleen naimisiin. Jos eivät odottaneet, heillä olisi riskinä mennä naimisiin samanlaisen ihmisen kanssa, jollaisesta olivat juuri eronneet. Tämä oli viisas neuvo, koska monet havaitsivat sen olevan totta. Jos he eivät ottaneet aikaa parantumistyönsä tekemiseen ja asioiden saattamiseen päätökseen omassa tunne-elämässään, he löytäisivät uuden kumppanin auttamaan noissa oppitunneissa. Uuden alun sijasta uusi suhde oli peili vanhasta ja se mitä he luulivat siirtymiseksi ylöspäin, oli siirtymistä sivulle, koska he eivät vieneet sitä prosessia loppuun, mikä vaadittiin asian saamiseksi todelliseen päätökseen.

Jos emme ota aikaa ratkaisemattomien asioiden viimeistelemiseen – mitkä tulevat aina esiin, jos ne ovat osa päätösprosessiamme – niin uudesta alustamme tulee siirtymistä sivulle, ja sen sijaan, että siirrymme tyydyttävämpään ja iloisempaan todellisuuteen, astumme johonkin hyvin samanlaiseen, mistä juuri lähdimme. Jos olisimme ottaneet aikaa lopetusprosessin viimeistelemiseen, esiintulevien ratkaisemattomien asioiden loppuunsaattamiseen (ja niitä aina tulee), niin loisimme uudet alut loppuunsaatetusta tilanteesta ja olisimme vapaa ja selkeä siirtymään uuteen todellisuuteen.

Tiedämme, että meillä on ratkaisemattomia asioita, jos etenemisenne ei tapahdu nopeasti. Tiedostamattomalla tasolla luomme omat esteemme viivytysten, onnettomuuksien, draaman ja yllättävien tapahtumien avulla, joita näyttää tulevan tyhjästä. Nämä ovat muistutuksia vanhasta energiasta, mikä täytyy selvittää ennen kuin uudet alkumme – todella uudet – voivat tulla. Tietoisella tasolla teemme valmisteluja seuraavia askeliamme varten ja teemme parhaamme pysyäksemme fokusoituneena tähän lopputulokseen ja luulemme, että viivytykset ovat merkki, että olemme arvoton – pahimmillaan – tai eteemme ole valmis muutokseen – parhaimmillaan. Totuus on jossain sillä välillä – olemme valmis muutokseen, mutta meidän täytyy hoitaa ensin ratkaisemattomat asiat, jotta liikumme eteenpäin emmekä sivulle.

Ratkaisemattomat asiat palvelevat toista, kätketympää tarkoitusta. Ne antavat meille aikaa ja tilaa muuttaa mielemme. Voimme käyttää niitä hyödyllisenä ja mukavana tekosyynä estämään meitä siirtymästä eteenpäin. Tai voimme käyttää niitä tapana viivyttää muutoksen tekemistä, mihin emme ole vielä aivan valmis, vaikkemme olekaan onnellinen siinä, missä olemme. Jos päätämme, ettemme ole valmis muutokseen, jokin vaikea ratkaisematon asia voi viedä energiaamme riittävästi viivyttämään tuota muutosta äärettömästi. Mutta jos olemme valmis siirtymään eteenpäin, niin viivytykset auttavat meitä oivaltamaan, miten kyllästynyt olemme tuohon energiatilaan, ja pakottavat meidät hoitamaan kerta kaikkiaan sen, mikä on pitänyt meitä siinä.

Niin epätodennäköiseltä kuin se saattaa näyttääkin, estämme oman etenemisemme ja menemme itsemme tielle riippumatta siitä, miten paljon haluamme uutta alkua. Samalla kun fokusoidumme seuraaviin askeliin ja uusiin lopputuloksiin, tiedostamaton halumme johonkin uuteen saa meidät tiedostamaan ratkaisemattomat ja keskeneräiset asiat, joihin meidän täytyy tarttua, ennen kuin olemme täysin valmis jonkin osalta. Niinpä sen sijaan, että annamme niiden olla turhauttavia muistutuksia epäonnistumisistamme, pärjäämme paremmin, kun hoidamme ratkaisemattomat asiamme, jotta loppuunsaattamisemme on aito ja täydellinen ja olemme selvittäneet polun uusille aluillemme.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

19.8.14

Deepthi: Mahdottomasta mahdollistaKaunista yötä rakkaat,

Täällä on taasen palauduttu reissuilta hetkeksi Etelä-Suomen päähän. Viime viikon alun vietin ensin uuden kirjani kirjoittamisen parissa, ja viikonlopun Pohjanmaalla, jossa saatiin pitää huikea Enkeli-ilta Seinäjoella, kävin Rainbow Eaglen luennolla, juonsin Jalasjärvellä Aukusti-tapahtuman, sekä vietin syntymäpäivää perheen ja ystävien kanssa. ♥

Jotain sisälläni on tänä kesänä muuttunut perustavanlaatuisesti, mikä tuntuu heijastuvan nyt kaikkeen. Uskon, että olemme kollektiivisestikin käyneet läpi valtavan transformaation viime viikkojen ja kuukausien aikana, ja nyt olemme kuin tulleet ulos putkesta vapaaseen liitoon. Oma energia tuntuu nyt olevan entistä napakampi, kun omat rajat on löytyneet ja on tunnistanut, mitkä asiat vievät energiaa ja mitkä tuovat, ja miten sallia itsen antaa olla neutraalissa sydämen hiljaisuudessa, rauhassa itsen ja elämän kanssa. Enää emme lähde mukaan mihinkään puolivillaiseen, vaan sallimme itsemme vastaanottaa rakkautta kaikilla tasoilla.

Myös intuitio on vahvistunut entisestään. On ollut huikeaa seurata mitä tapahtuu, kun tarttuu intuitiivisiin viesteihin ja kehotuksiin heti ja alkaa toimeen.  Tuntuu niin kuin koko Universumi olisi nyt aivan iholla kiinni, tarjoten meille joka hetki hyppyä ikuisuuteen, jatkuvaan autuuden ja runsauden virtaan. Monta kertaa olen törmännyt tilanteisiin, joissa mieleni on sanonut yhtä ja korkeampi johdatukseni toista. Joka kerta kun olen tunnollisesti seurannut korkeampaa ohjausta, mahdoton on muuttunut mahdolliseksi.

Yksi esimerkki tästä tapahtui viime viikolla. Olin lähdössä Karjalohjalle pitämään Enkeli-iltaa. Ajattelin, että käyn lähteissäni syömässä ihanassa kasvislounasravintolassa, Fredrikan Lähteessä. Kun parkkeerasin autoa kadulle talon eteen katsahdin kelloa ja tajusin, että ei hitsi, se on jo melkein kolme, ja että lounasaikahan onkin loppunut jo klo:14.00. Mieleni syötti minulle kaksi vaihtoehtoa: joko ajan Helsinkiin Silvopleehen tai kipaisen kauppaan ja laitan ruokaa itse. Mutta kumpikaan vaihtoehto ei todellisuudessa ollut vaihtoehto, koska kumpaankin olisi mennyt liikaa aikaa. Korkeampi ohjaukseni puolestaan sanoi, että "mene nyt vain katsomaan, jos siellä "sattuisikin" olemaan vielä lounasta jäljellä". Minulla oli jo käsi autonavaimessa kiinni ja olin käynnistämässä autoa, kun sitten kuitenkin päätin, että okei, mennään katsomaan, vaikka kyllä tiedän, että ei siellä voi olla ruokaa jäljellä, koska olen tunnin myöhässä.

Astelen sisään taloon ja huikkaan keittiöön, että mahtaisiko tälläiselle mattimyöhäiselle olla vielä ruokaa jäljellä? Hymyilevä ja hyräilevä kokkinainen tulee minua vastaan ja sanoo, että "voi kuule, siellä on vielä pöytä katettuna, sinne vain syömään kaikessa rauhassa!" Oh, ei voi olla totta! Niin pääsin nauttimaan aivan ihanaa, herkullista ruokaa, pysyin täydellisesti aikataulussani ja mahdottomasta tuli mahdollista! Kiitos, kiitos, kiitos! ♥


Minun sydämeni on myöskin ollut aivan pakahtua siitä Kiitollisuudesta ja Rakkaudesta, jota olemme saaneet Enkeli-illoissa nyt jakaa. Meditaatiot, viestit ja kaikki tieto mitä meille on siellä jaettu, on ollut todella voimallista ja sydämiä avaavaa. Olen niin Kiitollinen saadessani toimia tässä tehtävässä. ♥

Ensi keväälle on tullut nyt valtavasti Enkeli-iltapyyntöjä, ja Enkelit ovatkin hiukan vihjailleet, että voisin alkaa laittaa kevään Enkeli-iltakiertueen aikataulua kokoon jo aivan pian. Itse vähän emmin, että onko liian aikaista, mutta energia siellä tuntuu jo niin vahvalta, että ehkä aikatauluttaminen on kohta aivan paikallaan. Tällä kertaa minulle on näytetty, että tulen kiertämään paljon myös Pohjoisen päässä, mikä tuntuu aivan ihanalta! Kevääni tulee huipentumaan Hawaiille, jossa pidän ensimmäisen EnkeliJumalatar-retriittini ulkomailla! En malta odottaa!!!!

Muutaman viikon kuluttua elämässäni tuleekin tapahtumaan iso energeettinen muutos - tai itse asiassa se on aktivoitunut jo - kun luovun kodistani ja asetun virallisesti ReissuEnkeliksi. ♥ Ensin on suuntana ulkomaat ja kirjan kirjoittaminen, ja sitten lokakuussa Suomessa EnkeliJumalatar-retriitti ja muutama Enkeli-ilta. Ammaakin haluaisin mennä moikkaamaan Eurooppaan. ♥ Jos kaikki menee niin kuin minulle on etukäteen vihjailtu, niin jatkan sitten taas matkaani ulkomaille, ja palaan Suomeen ensi vuoden puolella kirjan julkaisun yhteydessä, jolloin aloitan sitten koko kevään mittaisen Enkeli-iltakiertueen. ♥ ♥ ♥Aivan ihania uutisia on myös kaikille teille, jotka olette pyytäneet minua julkaisemaan Ole se valo joka olet-kirjani mukana olleen meditaatiocd:n omana levynään: tulen julkaisemaan levyn kappaleet näillä sivuillani videoiden muodossa lokakuussa! Silloin laulut ovat kaikkien vapaassa käytössä meditoimiseen, kodin energiaputsaukseen, lasten nukuttamiseen tai mihin tahansa tunteekaan Enkeleiden eheyttävää rakkausenergiaa tarvitsevan. Haaveenani on teettää levystä myös vielä ihan fyysinen levy, jota voi sitten ostaa itselleen Deepthi Shopista. Jos et ole itse kirjaa vielä lukenut, niin suosittelen sitä lämpimästi, jos tarvitset tukea omalle Sydämenpolullesi. Voit lukea muiden lukijoiden palautteita kirjani Facebook-sivulta.
Olen nyt saanut myös usealta taholta aivan huikeaa palautetta Läikytät Mua-levystäni. Levy on tuntunut toimivan ihmisille ihmeellisen voimauttavana EnkeliJumalatar-levynä, ja olen ollut itsekin aivan häkeltynyt sen saamasta palautteesta. Eräskin ihana enkelikaunokainen kertoi, että hän oli ostanut levyn minulta kesällä oman eroprosessinsa keskellä, ja kun hän oli laittanut levyn soimaan, niin se olikin alkanut soittaa itseään ykköslaulun sijaan seitsemännestä laulusta, joka on nimeltään Omillaan! Seuraava laulu oli puolestaan ollut kolmoslaulu, Läikytät mua! Hmm... mistä lähtien levyt ovat soittaneet kappaleita missä järjestyksessä haluavat.... Juuri tälläisellä ihmeellisellä tavalla meitä ohjataan ja autetaan, ja saamme tuntea, ettemme ole koskaan yksin. Jos joku haluaa tuota Voimalevyä minulta omakseen, niin sitäkin saa tilata minulta nimmarin kera Deepthi Shopista. ♥


OMILLAAN
Säv.San.Kirsi Ranto

On huomaamatta vuodet vierineet
tähän rantaan toi taas askeleet
Vaikka tiesin sen mitä saan
mitään kadu en kuitenkaan

Vedenpintaan kuva heijastuu
katsoo sieltä silmiin joku muu
Nyt tajuan vihdoin sen
tän jatkuvan tahdo en

Ja niin hetki kerrallaan
omiin siipiin voimaa saan
On tullut aika kun mun seistä täytyy
omillaan

Kun meren ylle rauha laskeutuu
mä riisuudun kun valvoo enää kuu
Nään jäljet sun ihollain
sä tahdoit mun parastain 

Ja niin hetki kerrallaan
omiin siipiin luottaa saan
En takaisin mä suostu palaamaan

Ja niin hetki kerrallaan
omiin siipiin voimaa saan
On tullut aika kun mun seistä täytyy
omillaan

Aamunkajo kultaa rantojaan
pienen höyhenen mä jostain syliin saan
Joku haluaa kai muistuttaa
päästä irti vaan sua kannetaanNo niin, nyt on piikkimaton ja mantrojen aika... Aika astua Jumalallisen Äidin Temppeliin yösiunauksien välittämiseen. ♥

Rakkauden täyteistä yötä toivottaen,
Deepthi

Ps.Nämä numerokoodaukset myös seuraavat meitä nyt kaikkialle... Hiukan hymyilytti, kun huomasin, että tämän postauksen julkaisuajaksi muodostui 00.13, joka on minun oman voimanumeroni ja kertoo täydellisestä ajoituksesta ja Mestareiden läsnäolosta. Kiitos, kiitos, kiitos! ♥16.8.14

Hoffman: Kun ystävämme, johtajamme ja sankarimme kuolevat


KUN YSTÄVÄMME, JOHTAJAMME JA SANKARIMME KUOLEVAT

Kirjoittanut Jennifer Hoffman (enlighteninglife.com)
13.8.2014
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Monien teidän tapaan olin yllättynyt kuullessani Robin Williamsin kuolemasta tällä viikolla, mutta tavallaan en ollut. Vaikka minusta hän oli erittäin hauska ja pidin hänestä, häntä ympäröi aina jokin sävy, tietty onneton energia, mitä aina ihmettelin. Mitä hän piilotteli ja miten pitkälle oli liian pitkälle hänellä? Jos näit hänen koskaan esiintyvän livenä, tiedät, että hän meni melko pitkälle eikä näyttänyt koskaan välittävän, ketä hän loukkasi tai satutti. Nauru antoi hänelle luvan luoda tuskansa yli ja epäilen, että mitä pidemmälle hän meni pimeyteensä, sitä enemmän hänen tarvitsi käyttää pilkantekoa ja satiiria sen käsittelemiseen. Puolustiko hän kärsimystään, jos hän pystyi saamaan ihmiset nauramaan tuossa parantumisprosessissa? Se oli minusta vaarallinen merkki ja luulen olleeni oikeassa. Mutta miljoonat rakastivat ja ylistivät häntä ja kun sankarimme, johtajamme ja ystävämme kuolevat - nekin joita emme ole koskaan tavanneet kasvotusten - sillä on tärkeä maailmanlaajuinen vaikutus, mitä emme voi sivuuttaa, ja kuolemaan sisältyy lahja, mistä voimme olla kiitollinen.

Hänen huume- ja alkoholiriippuvuutensa ei ole yllättävä, kun ottaa huomioon hänen energiansa. Hänenlaisensa ihmiset joiden persoonallisuus, lahjat, kyvyt ja viesti vetoaa suureen ihmisjoukkoon, kulkevat usein maailmojen välissä ja heidän on vaikea maadoittua, joten he kääntyvät alkoholin ja/tai huumeiden puoleen tarpeesta paeta energiaansa kohdistuvaa vetoa ja löytää tasapaino maailmassa, mikä repii kirjaimellisesti heidät hajalle energeettisesti. Kun lähtee sille polulle, siltä on vaikea karata.

Minulla ei ole mitään huumeiden tai alkoholin käyttöä vastaan, vaikken käytä kumpaakaan (satunnaista viinilasillista (olen ranskalainen) lukuun ottamatta en juo) ja se johtuu siitä, etteivät ne viehätä minua. Ja olen nähnyt liian monia ihmisiä, jotka ottavat askeleen tuolle polulle ja sitten putoavat riippuvuuspyörteeseen, koska he luulevat virheellisesti voivansa paeta keinotekoisen hilpeytensä euforiaan maksamatta seuraamuksista. Robinin kaltaisille se on kalteva pinta, koska heidän energiansa on pirstoutunut ja laimentunut ja heidän henkilökohtaiset ongelmansa, jotka sallivat heidän viehättää monia ihmisiä, korostuvat. Alkoholi ja/tai huumeet voivat antaa helpotusta, mutta ne addiktoivat, silloin kun ollaan riippuvaisia ulkoisista lähteistä eikä vahvisteta itseä sisältä käsin. Sekin on kalteva pinta, koska he ilmaisevat luovaa nerouttaan sisäisten demoniensa kautta - heidän vihansa ja tuskansa on heidän luomispalonsa. Jos he sammuttavat tuon palon, he menettävät etulyöntiasemansa eikä heillä ole enää luomisresursseja - tai niin he luulevat.

Yhdistyneessä ja hyvin sosiaalisessa maailmassamme Robin Williamsin kaltaisista ihmisistä tulee ystäviämme, johtajiamme ja sankareitamme, vaikkemme ehkä koskaan tapaa heitä henkilökohtaisesti. Voimme päästä hyvin lähelle heitä ja jakaa sellaisen läheisyyden, mikä tekee vaikeaksi tunnistaa heidän inhimillisyytensä. Niinpä heidän kuollessaan, meistä tuntuu petetyltä ja loukatulta, ikään kuin olisimme tunteneet heidät henkilökohtaisesti. Mutta sitä he antavat meille - iloa ja yhteyttä, mikä tekee yhteydestä hyvin helppoa ja yleismaailmallista. Myös heidän kuolemansa tunnetaan yleismaailmallisesti ja se herättää reaktioita, joihin sisältyy pettymys - sankareiden, ystävien ja johtajien ei ole tarkoitus kuolla, he ovat superihmisiä eikä heitä sido samat säännöt ja rajoitukset kuin meitä. Ja kuitenkin sitoo, kuten havaitsimme tällä viikolla.

Robinin kuolemauutista seurannut suru oli myötätuntopyörre (aloin kirjoittaa näistä 2007), mikä avautuu, kun meillä on tarvetta vapauttaa surua ja avautua vastaanottamaan enemmän rakkautta. Fyysisinä olentoina meitä hallitsevat fysiikan lait ja yksi näistä laeista toteaa: "Kaksi "asiaa" ei voi varata samaa tilaa samaan aikaan." Tähän sisältyy fyysinen tila ja energiatila. Olemme saaneet erittäin voimakkaita energialatauksia viime viikkoina, mutta ellemme vapauta jotain ilmentämäämme energiaa, sille ei ole sijoituspaikkaa. Suruenergia varaa paljon energiatilaa, mutta sitä on vaikea vapauttaa, koska se saa olomme tuntumaan niin pahalta. Niinpä silloin kun meidän täytyy vapauttaa surua, avautuu myötätuntopyörre, minkä luo jokin tapahtuma, joka tekee kaikki hyvin surulliseksi, ja tämä sallii surun virrata ulos ja tulla korvatuksi korkeammalla värähtelevällä rakkausenergialla.

Niitä joille on annettu sydän, minkä he jakavat maailman kanssa, siunataan usein elämällä, mikä pakottaa heidät oppimaan ilon ilmentäminen - he joko oppivat nauramaan tai he itkevät koko ajan. Uskon, että tämä oli osa Robinin matkaa ja hänen lahjaansa ihmiskunnalle. Riippumatta siitä, näetkö hänet ystävänä, sankarina vai johtajana, hän oli ehdottomasti hauska ja hän jakoi ainutlaatuisen ilonsa, huumorinsa, näkemyksensä ja havaintotapansa maailman kanssa. Häntä kaivataan, mutta ennen kaikkea hänen viimeinen lahjansa meille oli avata sydämemme suuremmalle vastaanottamiselle, jotta voimme vapauttaa enemmän surua, ruumiillistaa enemmän rakkautta ja nauttia suuremmasta yhteydestä yhteisenä surunamme hänen kuolemastaan. Lepää rauhassa, Robin, matkasi on palvellut meitä hyvin ja muistelemme sinua rakkaudella.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

14.8.14

Crimi: Yltäkylläisyyden luominen kaikissa muodoissa


YLTÄKYLLÄISYYDEN LUOMINEN KAIKISSA MUODOISSA
How to create abundance in every form?

Enkelioppaita kanavoinut Taryn Crimi (www.angelic-guides.com)
30.7.2014
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Tänään haluaisimme puhua yltäkylläisyyden ilmentämisestä. On tärkeää huomata, ettemme puhu pelkästään taloudellisesta yltäkylläisyydestä, koska se on vain yksi yltäkylläisyysmuoto. Puhumme enemmänkin siitä, miten luodaan yltäkylläisyyttä mihin tahansa, mitä haluatte. Aloitetaanpa.

Sanomme usein, että te kaikki luotte yltäkylläisyyttä koko ajan – ette vain ehkä erityisemmin pidä siitä, missä olette yltäkylläisiä. Muistakaa, että teillä voi olla yltäkyllin ongelmia, puutetta, sairautta ja haasteita yhtä helposti, kuin teillä voi olla yltäkyllin rahaa, iloa, rakkautta, autuutta ja ystävyyttä. Tämän vuoksi sanomme, että ilmennätte kaikki aina yltäkylläisyyttä. Haluaisimme selittää kuitenkin paremmin, miten voitte tietoisesti ohjata sitä, missä haluatte olla yltäkylläinen.

Te jotka tunnette vetoa tähän viestiin, tiedätte jo varsin hyvin, että olette oman todellisuutenne luoja. Miksi siis on edelleen puutetta, sairautta, kärsimystä ja sydänsurua? Tähän vastaamme: vaikka olette tulleet tietoiseksi siitä, että olette todellisuutenne ainoa luoja, alatte vasta muistaa, miten ohjataan tietoisesti sitä, mitä haluatte luoda. Usein samaistamme tietoisen luomiskyvyn mihin tahansa ihmiskehon lihakseen. Jos lihasta ei käytetä pitkään aikaan, se alkaa heikentyä ja ajan kuluessa lopulta surkastua. Nimittäin kykynne ei ole koskaan mennyt pois, se on vain surkastunut käytön puutteesta. Kuitenkin käyttämällä ja tietoisesti kehittämällä tätä taitoa saatte taas kerran kyvyn ohjata sitä tahdonalaisesti. Koska olette edelleen sidottu lineaariseen aikaharhaan, saatte luultavasti tämän kyvyn takaisin ajan kuluessa ettekä koe sen heräävän hetkessä.

Mietitte siis: "Miten voin kehittää kykyä ilmentää tietoisesti kaikki haluni? Miten alan luoda yltäkylläisyyttä elämääni?" Tähän vastaamme, että teidän täytyy ensin ja ennen kaikkea sallia sen tulla elämäänne päästämällä irti muureista ja rajoista, joita olette luoneet estämään sitä virtaamasta sisään. Kuten olemme sanoneet, rahallinen yltäkylläisyys ei ole ainoa yltäkylläisyysmuoto – se on kuitenkin yksi yleisimmin etsityistä yltäkylläisyysmuodoista. Vaikka keskitymme nyt pääasiassa taloudellisen yltäkylläisyyden luomiseen, tietäkää, että teillä ei ole ainoastaan kapasiteettia luoda mitä tahansa yltäkylläisyyttä, vaan se on myös jumalainen oikeutenne luojaolentona.

Kerromme nyt joitain hyvin yleisiä pelkoja, joita on edelleen kollektiivisessa massatietoisuudessa rahallisen yltäkylläisyyden luomiseen liittyen. On erittäin yleinen puutteen pelko, ansaitsemattomuuden tunne ja uskomus, ettette voi olla henkinen ja yltäkylläinen samanaikaisesti. Nämä ovat vain joitain yleisimpiä pelkoja ja uskomuksia, joita on maailmassanne monilla, riippumatta kansallisuudesta, uskonnosta tai rodusta. Puhutaanpa lyhyesti näistä huolista.

Kuten olemme sanoneet monta kertaa, ei voi pelätä puutetta ja vetää puoleensa samaan aikaan yltäkylläisyyttä. Sitä uskomusta mille annatte eniten energiaa, vedätte onnistuneesti todellisuuteenne. Elätte universumissa, mikä on tehty kokonaan energiasta. Olette itse energiaa. Universumi on äärettömän yltäkylläinen ja siksi siitä ei voi koskaan loppua energia. Se mitä päätätte ilmentää, riippuu täysin teistä. Universumi missä olette, on äärettömän yltäkylläinen – voitte valita vähän tai paljon, siinä ei ole eroa. Kun tämä on sanottu, vakuutetaanpa, että päätöksenne ilmentää yltäkylläisyyttä ei ota millään tavalla pois toisten kykyä luoda omaa yltäkylläisyyttään.

On myös erittäin monia, jotka kyseenalaistavat, ansaitsevatko he yltäkylläisyyttä, ja pitävät kiinni monista syyllisyyksistä ja katumuksista, joiden he pelkäävät tekevän itsestään vähemmän ansaitsevan saamaan haluamaansa yltäkylläisyyksiä. Taatusti on monia miljoonia olentoja, jotka eivät elä yltäkylläisyydessä ja vähintäänkin ansaitsisivat sitä.

Yltäkylläisyys luodaan uskomustenne, aikomustemme ja odotustenne kautta. Maailmassa on edelleen monia, jotka uskovat, että on henkisempää elää puutteessa kuin aineellisen yltäkylläisyyden keskellä. Hymyilemme tälle, koska muistakaa, että olette jumalainen olento, joka valitsee fyysisen inkarnaation, ja jumalaisena olentona olette aina tietoinen äärettömästä yltäkylläisyydestä. Näemme usein väärinymmärrystä siinä uskomuksessa, että aineellinen vauraus vähentää jotenkin henkistä kasvuanne. Yltäkylläisyyden vetäminen fyysiseen todellisuutenne ei tee teistä yhtään vähemmän henkistä kuin ihmisestä, joka estää yltäkylläisyyden ja kokee puutetta.

Henkisyys ei ole mitään, minkä voitte voittaa tai hävitä – se on, kuka olette. Vaikka olette saattaneet hetkellisesti unohtaa jumaluutenne, henkisyytenne on ikuista. Kun sanotaan, että aineellisen vaurauden riistäminen itseltänne on henkisempää kuin yltäkylläisyyden kokeminen, se on sama asia kuin sanoa, että on henkisempää kokea sairautta kuin yltäkyllin terveyttä. Tämä lause on monista outo ja kuitenkin joillakin on edelleen vaikeuksia integroida se uskomus, että aineellinen yltäkylläisyys on yhtä lailla heidän jumalainen oikeutensa.

Jos haluatte elää puutteessa, niin tietysti kannustamme teitä tekemään niin, ja jos haluatte elää yltäkylläisyydessä, niin kannustamme teitä luomaan myös sitä. Emme näe kumpaakaan valintaa virheenä – kumpikin johtaa sielukasvuun. Emme kuitenkaan halua teidän tuntevan, että teidän täytyy riistää itseltänne yltäkylläisyys ja elää puutteessa varmistaaksenne, että saatte henkistä kasvua. Olette luojaolentoja ja vapaita luomaan sen, mitä haluatte kokea. Jokainen teistä on jumalainen luojaolento, joka on epäilemättä ansaitseva ja kykenevä luomaan yltäkylläisyyttä kaikissa muodoissa. Teidän on tarkoitus olla yltäkylläisiä rakkauden, energian, terveyden, talouden, ystävien, rauhan ja autuuden osalta.

Haluaisimme kertoa teille suosituksemme, miten toivotetaan tervetulleeksi yltäkylläisyys elämänne joka osaan, jos haluatte tehdä sen. Määrittelemällä tarkkaan, miten yltäkylläisyyttä voi virrata elämäänne, ja keskittymällä vain tuloihin, palkkaan, asiakkaisiin ja suhteisiin, estätte ääretöntä yltäkylläisyysvirtaa tulemasta teille missään toisessa muodossa. Universumi on äärettömän yltäkylläinen ja se pyrkii palvelemaan. Sallikaa sydämenne avautua kaikille mahdollisuuksille, millä yltäkylläisyyttä voi tulla teille. Se voi olla lahja, se voi olla idea, se voi olla vieras ihminen, se voi kauppatekoa. On ääretön määrä tapoja, joilla kaikki haluamanne voi ilmentyä.

Jos huomaatte pitävänne kiinni uskomuksista, jotka eivät enää palvele teitä, olkaa hyvä ja kutsukaa meitä ja autamme mielellämme teitä muuntamaan nämä rajoittavat uskomukset sellaisiksi, jotka tukevat sisäistä jumaluutta. Muistakaa, ettemme voi muuttaa uskomuksia teidän puolestanne – muistutamme kuitenkin mielellämme teille, miten päästetään irti mistä tahansa uskomuksesta helposti, jos haluatte sitä. Tietäkää, ettemme opeta teille mitään uutta, vaan muistutamme teille siitä, minkä jo tiedätte sisällänne.

Toivomme, että olemme palvelleet teitä jollain tavalla. Rakkaudessa ja valossa, olemme Enkelioppaitanne.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

12.8.14

Hoffman: Milloin terveydentilani paranee?MILLOIN TERVEYDENTILANI PARANEE?

Kirjoittanut Jennifer Hoffman (enlighteninglife.com)
6.8.2014
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Kysymys:
Rakas Jennifer, terveydentilani on ollut huono niin pitkään, etten muista, millaista on olla terve, tuntea olonsa hyväksi kehossa eikä tarvitse ottaa tusinoittaan lääkkeitä toimiakseen. Otan lääkettä korkeaan verenpaineeseen, nopeaan sykkeeseen, syvänvaivaan, kolesteroliin, ahdistukseen, kilpirauhasen vajaatoimintaan ja lihasrelaksantteja lantio- ja jalkakipuun. Lapsuuteni oli kamala ja olen selviytynyt insestistä. Tiedän, että elämälläni on tarkoitus ja minulla on potentiaalia, mutta minulla on jatkuvasti kipuja ja minusta tuntuu niin pahalta, etten voi alkuunkaan ajatella minkään muun tekemistä, ennen kuin terveyteni paranee. Milloin se tapahtuu?

Jenniferin vastaus:
Terveydentilaasi liittyy kaksi kysymystä ja ne ovat yhteydessä toisiinsa, mutta erilaiset. Ensimmäinen on halusi olla terve ja kaikkea sitä, mitä terveys sallii sinun tehdä. Toinen on tarttua siihen, mitä terveydentilasi antaa sinulle, koska se palvelee erittäin suurta tarkoitusta, ja tämä pitää sinut sairaana. Sitten kun ymmärrät ja ratkaiset nämä kaksi kysymystä, voit tehdä valinnan olla täysin terve ja tehdä siitä mahdollisuuden.

Vaikka saattaa näyttää siltä, että nykyisten terveysongelmiesi voittaminen ei ole mahdollista, meille ei ole mikään mahdotonta. Kontrolloimme todellisuuttamme ja sinä kontrolloit omaasi tällä hetkellä, koska sairaana ja huonossa terveydentilassa oleminen estää sinua tekemästä muita asioita – ja tämän valitset tiedostamatta, mutta se on silti valintasi. Hyvin yksinkertaisesti ilmaistuna, sinulle on helpompaa olla sairas kuin hyvinvoiva, koska jos olet hyvinvoiva, pystyt saavuttamaan onnellisuutta ja tuntemaan etevyyttä – mitä et pysty näkemään mahdolliseksi nyt. Oletko ollut koskaan onnellinen ja tuntenut itsesi hyväksi? Tiedätkö, millaista se on? En usko, ja tämä tekee sinulle vaikeammaksi asettaa sen tavoitteeksi.

Tämä johtaa sairautesi toiseen syyhyn ja siihen, mitä saat siitä. Onneton lapsuus, mikä on täynnä hyväksikäyttöä ja epäkunnioitusta, ei innostanut sinua harkitsemaan potentiaaliasi ja mahdollisuuksiasi positiivisessa valossa. Se on luultavasti saanut aikaan paljon vihaa ja katkeruutta niitä kohtaan, jotka satuttivat sinua ja jotka eivät suojelleet sinua, ja uskomuksen, ettet ansaitse mitään muuta. Samalla kun menneisyytesi keskittyi heikentämiseen, voimaannutat itseäsi nyt sallimalla elämästäsi tulla peilin voimattomuudestasi.

Huono terveydentilasi on hiljainen protestisi niitä vastaan, jotka satuttivat sinua, ja näytät heille tekojen seuraamukset. Tämä on erittäin voimallinen paikka, vaikka se ei tunnu hyvältä. Ja se johtaa kysymykseen, mikä voi ratkaista kaiken tämän sinulla: voitko olla yhtä voimaantunut terveenä ja iloisena, kuin olet vihaisena ja sairaana? Viha on erittäin voimakasta ja silloin kun ihmiset satuttavat meitä, haluamme näyttää heille tekojen seuraamukset. Mutta teemme sen rajoittamalla omaa elämäämme tarkoituksella ja jos pystyt päästämään irti vihastasi, voit alkaa miettiä, miten voimaannutat itseäsi eri tavalla.

Ala keskittyä niihin asioihin, joita haluaisit tehdä, jos olisit nyt terve. Kehittäisitkö jotain taitoa, hankkisit koulutusta, menisit töihin vai aloittaisit liiketoiminnan? Laajentaisitko ystäväpiiriäsi, tulisit kirjoittajaksi tai taitelijaksi vai auttaisit muita, jotka ovat käyneet läpi samat kokemukset, osoittamalla heille, miten voimaannutaan eri tavalla – ilon kautta, vihan, loukkaantumisen ja tuskan sijasta? Oletko valmis käyttämään vihasi oman elämäsi voimaannuttamiseen, sen rajoittamisen sijasta? Voitko päästää irti vuosikymmenten tuskasta, vaikkei kukaan pyydä anteeksi tai sovita sinulle, mitä hän on tehnyt? Vihan voimaa voidaan käyttää valitsemallamme tavalla – päättää, ettemme ole kokemustemme uhri tai elää pelossa ja katkeruudessa (mikä on anteeksiannon vastakohta).

Valinta on sinun ja voit valita koska tahansa, kun olet valmis – tuo valintatilanne on aina olemassa. Huono terveys on tulos, ei syy ja se voidaan muuttaa koska tahansa, kun päätät, että olet valmis voimaantumaan uudella tavalla, elämään iloista, rakkaudellista ja yltäkylläistä elämää ja karkaamaan uhritietoisuussiteistäsi, löytääksesi energiallesi tyydyttävämpää käyttöä.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

10.8.14

♥ ♥ ♥ UUTUUSKIRJA "PEHMEÄ KUIN KUKKA, KOVA KUIN TIMANTTI" ENNAKKOTILAUKSET ♥ ♥ ♥
UUTUUSKIRJA ~

KIRSI RANTO:
"Pehmeä kuin kukka, kova kuin timantti"

ON NYT ILMESTYNYT!!TEE TILAUKSESI: 
ranto.kirsi@gmail.com
ja saat kirjan nimmarilla varustettuna suoraan kotiisi!
Rakkauden Ilossa,
Deepthi
8.8.14

RAINBOW EAGLE KIERTUEELLA SUOMESSA - SEINÄJOKI LA 16.08.2014

Pohjois-Amerikan okla-choctaw intiaani
RAINBOW EAGLE 
VIERAILEE SEINÄJOELLA
LA 16.08.2014 klo:11-17
Pohjois-Amerikan okla-choctaw intiaani, Seitsemännen Tulen Rauhan Kilven opettaja ja perinteisten seremonioiden johtaja Rainbow Eagle on juuri tällä hetkellä kiertueella Suomessa. Hän saapuu Seinäjoelle lauantaina 16.08.2014. 

Olin itse kuuntelemassa Rainbow Eaglea ensimmäisen kerran jo vuonna 2011, josta kirjoitinkin postauksen tänne blogiin. Nyt olen menossa hänen luennolle uudelleen ja odotan sitä innolla! Viime kerralla Rainbow Eagle soitti jopa minun juurivalmistunutta shamaanirumpuani, ja tuntui kuin olisin saanut rumpuun aivan huikeat Intiaanienergiat tuon soiton myötä, niin vahvoja kokemuksia olemme saaneet rummun kautta kokea EnkeliJumalatar-retriiteissäni. 


Rainbow Eaglen tämän syksyisen kiertueen aiheena ovat:

Henkiset opetukset jotka opimme Äiti Maalta sekä
Naisten rooli alkuperäisamerikkalaisten kulttuurissaPäiväluento klo:11.00-17.00
Hinta: 50€ (maksetaan käteisellä paikan päällä) 
Suomenkielinen tulkkaus

Paikka: Etelä-Pohjanmaan Steiner-koulu, Simunantie 10, Seinäjoki

Tilaisuudessa myynnissä intiaanien opetuksia, joita voi ladata tilaisuudessa
muistitikulle 10€:n hintaan (oma vähintään 4 gigan tikku mukaan)

Tarjolla kahvia ja teetä
Lounas aikaan kasvissosekeitto + sämpylä hintaan 5 euroa/hlö. Ilmoittautuminen 10.8. mennessä 
Kirsti Pasto 
0400 668 692 
kirsti.pasto@netikka.fi


Self: Totuus maskuliini- ja feminiinienergiasta, osat 1-2


TOTUUS MASKULIINI- JA FEMINIINIENERGIASTA, OSA 1
The Truth About Masculine and Feminine Energy – Part One

Kirjoittanut Jim Self (www.masteringalchemy.com)
Kesäkuun 2014 Shaumbra-lehdestä
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Ote webinaari-sarjasta "Suhteet siirtymän/muutoksen aikana".

Tämä tietoisuusmuutos on syvällinen. Se on perustavanlaatuinen ja tapahtuu sisältä ulospäin. Se muuttaa sitä, mitä ajattelet, miten hahmotat ja mitä uskot. Se muuttaa havaintoasi ympäröivästä maailmasta ja mikä tärkeintä, se muuttaa suhdettasi ehdottomasti kaikkeen, mitä tiedät. Se on hyvin jännittävää. Se on hyvin laajentavaa.

Tiedän, että alussa Luoja sanoi: "Haluan tuntea itseni etäisimpään reunaan saakka, jotta voin ymmärtää itseäni." Todellisuudessa Luoja sanoi: "Haluan tuntea itseni suhteessa kaikkeen ympärilläni." Tässä on kyse suhteesta - suhteestasi kaikkeen ympärilläsi ja siitä, miten hahmotat sen sisältäsi.

Kolmannessa ulottuvuudessa maskuliini- ja feminiinienergia ovat hyvin tasapainottomia. Oletko koskaan pelannut peliä, minkä sääntöjä et tuntenut - ja kuitenkin jatkoit pelaamista? Esimerkiksi osakemarkkinoilla. Miten pärjäsit? Useimmat kolmannessa ulottuvuudessa eivät tunne sääntöjä eivätkä tiedä, miten menestytään tai poistutaan pelistä. Tietoiseksi tuleminen kolmannen ja neljännen ulottuvuuden säännöistä ja rakenteista ja niiden ymmärtäminen on keino astua pois kolmannesta ulottuvuudesta ja päättää elää ylemmässä kolmannessa ja neljännessä ulottuvuudessa. Pelaamamme pelin sääntöjen tunteminen on todella iso juttu. Useimmat eivät edes tutki sääntöjä, koska he kulkevat liian kiireisenä menneisyydestä tulevaisuuteen eivätkä ole tietoisesti nykyhetkessä.

Suhde on planeetan suurin peli ja useimmat meistä eivät tunne sääntöjä. Siksi emme tiedä, miten pelataan menestyksekkäästi ja rennosti. Olet suhteessa kaikkeen, mitä ympärilläsi on. Se miten hahmotat, on perustavanlaatuista ja vaikuttaa kokemuksiisi ympäristöstä ja toisista ihmisistä. Monet meistä ymmärtävät suhteen tietyllä tavalla niiden ulkopuolisten vuoksi, jotka ovat sanoneet: "Tässä ovat säännöt, näin sinun pitäisi tehdä ja näin sinun pitäisi kulkea elämän läpi. Tämä on oikein/väärin, tämä on totta ja tämä ei ole. Olemme näiden ihmisten kanssa, muttemme puhu noille ihmisille tuolla." Tosin sanoen, suhdettasi on ehdollistettu lapsuudesta saakka.

Kolmas ulottuvuus on ehdollinen. Kolmannessa ulottuvuudessa ei ole mitään "ehdottomuutta". Ehdottomuus alkaa läsnä olevassa hetkessä, neljännessä ulottuvuudessa. Kyllä, elämme samanaikaisesti sekä kolmannessa että neljännessä ulottuvuudessa - ja on meidän tietoinen tai tiedostamaton valintamme elää jommassakummassa joka hetki.

Yksi suhdepelin perustavanlaatuisimmista piirteistä tai säännöistä on maskuliini- ja feminiinienergian ymmärtäminen. En puhu kehoista - miehestä ja naisesta, aviomiehestä ja vaimosta, vanhemmasta ja lapsesta tai rakastavaisista. Viittaan luontoosi ja henkilökohtaisen luovan maskuliini- ja feminiinienergiasi ilmaisemisesta. Maskuliini- ja feminiinienergiaa ymmärtämättä meistä voi tulla hyvin tasapainottomia.

Oletko koskaan huomannut, etteivät maskuliinisuus ja feminiinisyys oikein kommunikoi samalla aaltopituudella? Ne näyttävät jotenkin olevan ilman yhteyttä kolmannen ulottuvuuden todellisuudessa. Tähän on erittäin hyvä syy. Minäpä havainnollistan maskuliinisuuden ja feminiinisyyden välistä eroa mahdollisimman yksinkertaisesti. Käytän geometriaa. Älä pelästy tätä sanaa.

Yksinkertaisesti ilmaistuna maskuliinisuus on tehty suorista viivoista ja kulmista. Feminiinisyys on tehty kaarista ja kiekuroista. Feminiinienergiassa ei ole kulmia ja viivoja eikä maskuliinienergiassa ole kaaria ja kiekuroita. Feminiinienergia on hyvin energistä ja nopeaa. Maskuliinienergia on hidasta ja jähmeää. Jos olisin yksinkertainen, niin maskuliinienergiassa on noin 40 energiapistettä ja feminiinienergiassa noin 140 energiapistettä. Feminiinienergia on hyvin laajentavaa, hyvin luovaa ja hyvin virtaavaa. Se pystyy tekemään 25 asiaa yhdellä kertaa kaartuessaan ja pyöriessään. Maskuliinienergia sanoo "suora linja": "Mene suoraviivaisesti. Mene pisteestä a pisteeseen b ja c ja sitten takaisin pisteeseen a". Kummankin tyyppinen energia on ehdottomasti arvokasta tasapainoisissa luomuksissa.

Maskuliinienergia ei kuitenkaan ole ilman feminiinienergiaa eheää, se ei tunne arvostusta, sitä ei tueta tai arvosteta. Se tuntee itsensä epätäydelliseksi. En puhu miehistä - ja kuitenkin, kyllä puhun miehistä. En puhu naisista - ja puhun myös naisista. Mikä tärkeintä, puhun henkilökohtaisesta maskuliini- ja feminiinitasapainostasi. Feminiinienergia ei ole ilman maskuliinienergiaa eheää, se ei tunne olevansa tuettu, se ei ole fokusoitunut, se on pirstoutunut ja epävakaa, se on vailla tarkoitusta ja tämän tuloksena sillä ei ole menestymisen tunnetta.

VOIMAKAS MASKULIINISUUS JA HEIKKO FEMINIINISYYS

Kun maskuliinienergia on kolmannessa ulottuvuudessa poissa tasapainosta, se voi ilmentyä useilla tavoilla. Tee siitä, mitä kohta sanon, hyvin henkilökohtaista. Katso, pystytkö soveltamaan sen omaan luovaan energiaasi. Kuule sanat ja lue myös rivien välistä.

Silloin kun maskuliinienergia tuntee, ettei se ole riittävän hyvä, kun se pelkää ja sille on kerrottu, ettei se koskaan onnistu, se ei ole minkään arvoinen eikä sillä ole arvoa, se on epätasapainossa. Kompensoidakseen sitä, maskuliinienergia voi näyttää valheellista voimaa. Se tavallaan pönkittää itseään ja sanoo: "Minulla on näitä upeita ideoita ja suuria unelmia. Haluan johtaa. Tiedän, mitä teen. Seuraa minua." Se kaikki on hyvin todellista. Ja silloin kun nainen joka myös pelkää ja on heikko, arka tai vetäytynyt, löytää tämän pönkitetyn miehen, yhteensopivuus on täydellistä. Itse asiassa, vetovoimanlaki antaa kummallekin heistä juuri sitä, mitä he pyytävät. Tapahtuessaan se näyttää kuitenkin tältä.

TORONTOHAVAIJILONTOO

Kuvittele mielessäsi suora viiva ja sitten siitä lähtemään kulmittain toinen viiva (ks. piirros). Maskuliinienergia johtaa: "Tule kanssani. Tiedän. Minulla on suuri unelma. Rakennan sinulle upean talon Torontoon, Kanadaan." Ja sitten feminiinienergia sanoo: "Voi, tämä on mahtavaa. Minäkin haluan suuren talon Torontossa." Maskuliini- ja feminiinienergia aloittavat yhdessä ensimmäisestä pisteestä ja sitten maskuliinienergia kulkee suoraan ja feminiinienergia alkaa luoda, koska siinä on kaaria ja kiekuroita. Se valitsee maalit, uudet verhot ja suunnittelee pihaa. Se on innostunut ja tyytyväinen, että se saa tehdä oman pesän.

Maskuliinienergia jatkaa eteenpäin ja sitten sen tavanomainen pelko ja epäily putkahtavat esiin. Se epäröi ja pelkää epäonnistuvansa. "En tiedä, mitä tehdä, koska minun sanotaan olevan toivoton. En onnistu. En ole minkään arvoinen" ja sitten se epäilee kykyään ja lakkaa etenemästä suuren talon rakentamisessa. Maskuliinisuus on siis rakentanut 80% uudesta kodista ja kulkenut 80% sinistä viivaa ja sanoo sitten: "Ei, luulen, että meidän pitäisi muuttaa trooppiseen ilmastoon. Se on paljon mukavampaa ja voimme saada talon rannalta Havaijilla. Tiedän, mikä on parasta. Seuraa minua Havaijille."

Feminiinienergia pyörii Toronton ympärillä ja sen on lakattava nyt luomasta. Se on epätäydellinen/kesken. Se ei pysty toteuttamaan suunnitelmiaan. Feminiinienergia sanoo: "Ai, no, okei, trooppinen ranta olisi kiva. Rakastaisin rantataloa Havaijilla. Rakastan sinua ja luotan sinuun." Ja he muuttavat, mutta feminiinisyys on epätäydellinen. Maskuliinisuuskin on epätäydellinen, mutta se alkaa rakentaa taloa Havaijille. Taaskin feminiinienergia pyörii ja kaartelee ja alkaa pitää hauskaa Havaijilla luodessaan. Se ostaa bambulattian ja istuttaa hibiskuksia.

Jälleen kerran 80%:n kohdalla tasapainoton ja "voimakas" maskuliinisuus sanoo: "No, luulen, että minun on vaihdettava työpaikkaa, mikä merkitsee, että meidän on muutettava Lontooseen. Tule kanssani Lontooseen ja voimme saada rantatalon joku toinen päivä." Taas kerran feminiinienergia on epätäydellinen/kesken. Maskuliinienergia ohjaa peliä ja feminiinienergia alkaa turhautua ja suuttua ja kenties jopa katkeroitua. Feminiininen luovuus heikkenee, koska se oli hyvin innostunut rantatalosta. Siitä oli tulossa hyvin luova, koska sitä feminiinienergia tekee. Ja näin homma jatkuu ja jatkuu.

Toisessa osassa (ensi kuussa) puhumme siitä, mitä tapahtuu, kun feminiinienergia on voimakasta ja maskuliinienergia heikkoa, ja parista muusta mahdollisesta tilanteesta.

Tämän artikkelin julkaisemiseen on lupa.

masteringalchemy.com


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

MASKULIINI- JA FEMINIINIENERGIA, OSA 2

Kirjoittanut Jim Self
Elokuun 2014 Shaumbra-lehdestä (www.masteringalchemy.com)
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Edellisessä osassa aloimme tarkastella feminiinisen ja maskuliinisen luomisenergian välisiä eroja ja sitä, mitä tapahtuu noiden energioiden ollessa tasapainottomia. Pidä mielessä, ettemme puhu miehistä ja naisista. Tässä on kyse luomisenergiasta, mitä voimme jokainen hyödyntää. Sukupuolesta tai suuntautumisesta riippumatta meillä kaikilla on pääsy upeaa maskuliiniseen ja feminiiniseen luomispotentiaaliin. Puhuimme myös siitä, mitä tapahtuu, kun maskuliinienergia ilmenee hallitsevana ja feminiinienergia heikkona. Jatketaanpa muilla tasapainottomuusmahdollisuuksilla. Pane merkille, jos tunnistat näitä malleja lähelläsi olevien elämässä - ja omassa tavassasi luoda.

VOIMAKAS FEMINIINISYYS JA HEIKKO MASKULIINISUUS


Jos vaihdetaan roolit, joista puhuimme viime kuussa, ja feminiinienergia on erittäin voimakasta ja maskuliinienergia heikompaa, feminiinienergia ikään kuin sanoo: "Minulla on näitä suuria unelmia ja haluja. Haluan saada tämän... Haluan saada tuon... Haluaisin saada nämä muut tällä." Mutta joskus tämän selvän vahvuuden ja päättäväisyyden alla on: "Minulla ei voi olla", "En ansaitse" ja "En voi saada". Luova feminiinienergia ilman maskuliinienergian tasapainoa ja rakennetta on hyvin pirstoutunutta, se on hyvin epäluotettavaa. Ikään kuin kaataisit vettä pöydälle - se leviää kaikkialle, se ei ole fokusta tai suuntaa, se ei pysy kurissa. Ei ole mitään rakennetta (kuppia) pitämässä luovaa feminiinivoimaa.

Kun tämä tasapainoton feminiinisyys pyytää maskuliinisuudelta: "Voi, haluan sinun rakentavan minulle talon", maskuliinisuus sanoo: "Rakastan talon rakentamista sinulle. Olen puuseppä. Osaan rakentaa sinulle talon. Rakastan sinua." Ja se menee innostuneena hakemaan puuta, kiveä ja sähköjohtoja ja alkaa rakentaa kaunista taloa. Tämä on sitä suorien viivojen ja kulmien luovuutta, mistä puhuimme viime kuussa.

Sillä välin feminiinienergia on jatkanut luomista. Pyydettyään taloa se meni joogatunnille, teelle ystävien kanssa, ostoksille ja osti aineet gourmet-päivälliseen. Luovuuden kaaria ja kiekuroita. Kun se lopulta tuo huomionsa takaisin kotiin, se kysyy maskuliinisuudelta:

"Hei, mitä sinä teet?"

"Rakennan taloa, kuten pyysit", se sanoo.

"Milloin minä niin sanoin"? se vastaa. "Oikeasti haluan muuttaa rannalle ja saada talon sieltä."

"Okei, voin rakentaa sinulle talon rannalle."

"Voi, se olisi upeaa", feminiinienergia sanoo.

Ja niin maskuliinisuus lähtee ja tarina toistaa itseään. Tämän maadoittumattoman ja pirstoutuneen mallin myötä maskuliinienergiasta tuntuu, että se mitätöidään, sitä ei arvosteta eikä kuunnella. Tämä pirstoutunut feminiinienergia pyörii ympäriinsä hillitsemättömästi ja maskuliinienergia seuraa sitä tai yrittää seurata. Kun feminiinienergia muuttaa mieltään kerta toisensa jälkeen, myös maskuliinienergia muuttaa suuntaansa sen vuoksi ja yrittää rakentaa talon, rakenteen, missä feminiinienergia voi olla onnellinen ja luoda. Tämän mallin myötä kumpikin luomisenergia on kuitenkin vaillinaista ja ajan kuluessa tulee turhautumista. Tunnetko jonkun tällaisen (sinä)? Tämä ihminen on maadoittumaton, hän ei saa loppuun monia projekteja, jotka hän on alkanut, samalla kun hän kiireisenä keksii vielä lisää ideoita. Hän on ehkä myös säästänyt näiden projektien kaikki tarvikkeet - luvaten vuosia palata niihin vielä joku päivä.

HEIKKO FEMINIINISYYS JA HEIKKO MASKULIINISUUS

On myös malli, missä sekä feminiinienergia että maskuliinienergia ovat heikkoja. Tässä tapauksessa kumpikaan ei luo helposti eikä kumpikaan saa tai tyydytä halujaan. Kumpikin on kauhuissaan. Heikko energia ei luo, se turhautuu kovasti eikä sillä ole lupaa puhua ääneen, asettaa suuntaa ja ottaa ohjia. Joskus tässä tapauksessa kumpikaan ei osaa määritellä tai pyytää halujaan. Edes luomisen ensimmäistä askelta ei oteta. Maskuliinienergia ei rakenna rakennetta feminiinisyyden luomiselle eikä feminiinisyys määrittele, mitä se haluaa rakennettavan. Tunnistat ehkä tätä luomismallia ympärilläsi. Päätöksiä ei näytetä koskaan saatavan tehtyä ja muutetaan mieltä usein. Ei tapahdu liikettä eteenpäin. Voi olla toimettomuutta. Kumpikin haluaa toisen tekevän päätöksen elokuvasta, mitä mennään katsomaan, ja pian on liian myöhäistä - kaikki hyvät elokuvat ovat jo tulleet ja menneet.

Henkilökohtaisesti tutkiessasi asiaa, saatat tiedostaa tätä dynamiikkaa ympärilläsi olevien elämässä ja lopulta omassa luomisprosessissasi. Tunnetko jonkun, joka on toimeton eikä luo täysin sillä tavalla, mihin tiedät hänellä olevan potentiaalia? Kenties hän ei ota riskejä tai käyttää sanastoa, mikä kääntyy itseä vastaan?

VOIMAKAS FEMINIINISYYS JA VOIMAKAS MASKULIINISUUS


Tämän luomismallin kääntöpuolena on voimakas feminiinisyys ja voimakas maskuliinisuus. Taaskin kumpikin pelkää ja sisäisesti on suurta hämmennystä ja epävarmuutta. On paljon kilpailua, työntämistä, tönimistä, keskeneräisyyttä ja myllerrystä. Kumpikin luomisvoima voi olla hyvin tinkimätöntä ja jääräpäistä. Sen seurauksena kumpikin iskee kantansa maahan eikä mitään saada luotua. Tunnet ehkä ihmisiä, jotka tekevät tätä luomistilassaan. He saattavat rehennellä ja kerskua ja esiintyä itsevarmana ja etevänä, mutta todellisuudessa ovat saavuttaneet erittäin vähän elämässään. Tämä ihminen voi "tietää kaiken" ja väittää kaikkia toisten tekemiä ehdotuksia vastaan.
MITEN MENIMME NIIN EPÄKUNTOON?

Silloin kun sisäinen maskuliini- ja feminiinienergia on liian heikkoa tai voimakasta, tämä kolmannen ulottuvuuden peli on "En ole ok". Näin suurin osa meistä on oppinut olemaan ja elämään. Miten jouduimme tähän, tähän tasapainottomaan tilaan? Tässä on esimerkki: On pieni tyttö tai poika, joka on erittäin lahjakas, etevä ja tietäväinen. Hän on hyvin innostunut siitä, kuka hän on ja mitä hän haluaa tehdä. Hän on hyvin itsevarma ja kiinnostunut itsestään ja siitä, mikä on mahdollista. Hän sanoo yksinkertaisesti: "Minä voin/osaan!!"

Tämä pieni lapsi lähtee polulleen ja tekee upeita piirustuksia ja mahtavaa taidetta. Hän laulaa koko ajan ja rakentaa intohimoisesti hämmästyttäviä asioita. Kenties 3-vuotiaana hän on hyvin menestynyt omassa maailmassaan ja sanoo yhtenä päivänä suosikkiaikuiselleen: "Katso elefanttiani", koska se on kaunis elefantti ja hän on hyvin tyytyväinen luomukseensa. Aikuinen sanoo: "Etkö tiedä, etteivät elefantit ole oransseja? Ja sitä paitsi tämä on töherrystä. Sinun pitäisi värittää rajojen sisällä."

Tämä on sellainen järkytys ja mitätöinti tälle pienelle lapselle, että hän putoaa maahan ja luopuu itsevarmuudestaan ja voimastaan. "Et ole ok" -uskomus livahtaa suoraan tuohon pieneen koloon, missä "olen upea ja menestynyt" oli vielä hetki sitten. Ensin pieni lapsi on hämmentynyt, sitten hän tekee toisen kahdesta asiasta. Hän ehkä sanoo: "No, näytän sinulle vielä" ja elää loppuelämänsä tehden työtä osoittaakseen olevansa hyvä. Hänestä tulee ehkä A-tyyppi ja ylisuorittaja näyttääkseen tuolle aikuiselle kauan sitten, että hänellä on oikeasti arvoa. On kuitenkin edelleen pieni epäilys "olenko ok?", mikä on hänen tilassaan ja uskomuksissa itsestään. Hänellä on sellaisia yksityisiä ajatuksia kuin: "En ole varma, onko tämä maalaukseni oikeasti 10000 dollarin arvoinen", vaikka ulkoisesti hän esiintyy ehdottoman itsevarmana, päättäväisenä ja vahvana.

Toinen pienen tytön mahdollinen reaktio on: "No, kenties tuo aikuinen oli oikeassa. Kenties en olekaan niin hyvä." Hän ei ehkä koskaan palaa tuohon voimakkaaseen ja lahjakkaaseen ilmaisuun, mikä hänellä kerran oli. Tuo intohimoinen lapsi kasvaa piiloutumaan, epäilemään jokaista päätöstään eikä ota monia riskejä.

Jokainen meistä on kokenut tämän vääristyneen luomisenergian tuloksia. Sitten kun ymmärrät feminiini- ja maskuliinienergian eron ja voiman, pystyt paremmin tasapainottamaan ne ja luomaan tehokkaammin tuosta täyteydestä. Sitten kun astut johonkin suhteeseen, jatkat tuon uskomuksen ylläpitämistä, että sinulla on merkitystä ja arvoa. Ei ole työntämistä, tönimistä, kilpailua tai mitätöintiä. Ei ole parempaa eikä huonompaa. Silloin on tasapaino maskuliini- ja feminiiniluomistapojen välillä ja sisällä. Tasapanossa tunnistat itsesi ja siirryt maalaamaan iloisesti noita elefantteja valitsemallasi värillä leikkitovereidesi kanssa, jotka juhlivat kanssasi.

Tämän sarjan kolmas osa on tulevassa numerossa.

masteringalchemy.com

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

6.8.14

Deepthi: LuopuminenKaunista yötä Rakkaat,

Terveisiä Sallasta tunturienergioista, joissa sain olla pitämässä ikimuistoista EnkeliJumalatar-retriittiä menneenä viikonloppuna. Huh, millaisia sydänavauksia ja oivalluksia saimme kokea, vieläkin olen sanaton kaikesta siitä Voimasta, Rakkaudesta ja Intohimosta, joka meissä kaikissa Naisissa asuu! On äärimmäisen mykistävää saada olla osa kaikkien teidän Naisten matkaa, joiden kanssa olen saanut kohdata, jakaa, itkeä ja nauraa Naiseutemme Lähteellä, Jumalallisessa Äidissä meissä itsessämme. Voin vain Kiitollisena Kiittää teitä kaikkia. 

Alla olevat kuvat on otettu vähän ennen lauantai-illan Siunausrinkiämme, Kiitos Maritalle kuvista. ♥ Yleensä pyydän ihmisiä ottamaan mukaan jonkin henkilökohtaisen esineen, jonka he tuovat rinkiimme siunattavaksi. Se voi olla jokin valokuva, koru, kivi tai mikä tahansa, mikä on kullekin rakas ja tärkeä. Tällä kertaa kävi kuitenkin niin, että minä olin unohtanut viestittää retriittiläisille oman voimaesineen ottamisesta mukaan, joten saimmekin tilaisuuden luoda tilanteesta aivan uudenlaisen. Yksi retriittiläisistämme oli ostanut juuri uuden lompakon, ja ehdotti, että mitäs jos kaikki toisivatkin rinkiin lompakkonsa, ja siunaisimme näin oman runsautemme virran joka tasolla. Seremoniasta tulikin näin vallan upea, kun pyysimme Jumalallista Äitiä ja hänen Enkeleitään siunaamaan sekä taloutemme että kykymme vastaanottaa runsautta elämäämme joka tasolla. Usein varsinkin raha-asioihin liittyy meillä valtavasti negatiivisia ajatuksia ja uskomuksia, jotka nyt sitten vapautimme tuon seremonian aikana. Kiitos, kiitos, kiitos! ♥ 

Enkelten viesti enkelikorteista runsauden siunaamiseksi: 

"Parantaaksesi taloudellisen tilanteesi, 
pyydämme Sinua antamaan meille kaikki huolesi, 
jotka koskevat raha-asioitasi. 
Me ohjaamme Sinua näyttääksemme 
kuinka voit luoda ja hyväksyä runsauden elämääsi. 
Työskentelemällä yhdessä kanssamme 
taloudellinen tilanteesi kohentuu 
juuri niin nopeasti, kuin annat sen tapahtua."
Sunnuntai-iltana lähdin ajamaan kohti Pohjanmaata porotokkia väistellen. Poroilla taisi olla jokin yleinen kansainvaellus käynnissä, koska niitä riitti aina Ouluun saakka! Ja olipa Enkelitkin taas matkassa mukana. Kesken matkaa tunsin, kuinka autoani alettiin yhtäkkiä ohjata vastaantulevalle kaistalle. Samassa näin, miten edelläni vähän kauempana menevä auto alkoi vilkuttaa takavalojaan, ja kun olin vastaantulevien kaistalla, näin miten omalle kaistalleni sukelsi isosarvinen poro! Jos Enkelit eivät olisi ohjanneet autoani vastaantulevien kaistalle, jolla ei siis ollut liikennettä, poro olisi ollut minun auton kyljessäni. Minun puoleinen tienreunusta kun oli metsän varjojen peitossa, kun aurinko paistoi kirkkaasti oikealta puoleltani pimentäen näkyvyyden. Kiitos, kiitos, kiitos Enkeleille jälleen suojeluksesta! ♥ 

Eilisen päivän tein sitten vielä matkaa Pohjanmaalta Etelä-Suomeen ja kävin samalla tapaamassa ystäviäni matkan varrella. Kaikkien kesän tapahtumien jäljiltä tunnen olevani nyt itse sisäisesti - ja ulkoisestikin - aivan uuden alun edessä, jossa olen kokenut olevani ohjattu tekemään uusia ratkaisuja ja järjestelyjä elämäni suhteen. Sen johdosta olen nyt mm.päätynyt antamaan Olga-rakkaalleni uuden kodin, jossa hänen ei tarvitse sopeutua jatkuviin reissaamisiini. Eilen illalla hän sitten sai uuden kodin - ja minä olen itkeätihrustanut tämän päivän. ♥ Niin oikealta kuin Olgasta luopuminen onkin tuntunut, niin samalla kaikki on tietenkin todella haikeaa. Olga on ollut minun tukeni ja turvani, ystäväni ja opettajani viimeisen seitsemän vuoden ajan, ja tuntuu niin kuin olisi juuri luopunut omasta lapsestani. Mutta Olga sai erinomaisen kodin, ja vieläpä täysin Amman ohjauksessa. Olen niin Kiitollinen siitä, miten kaikki järjestyi, ja miten sain jälleen kerran kokea, että Amma todellakin näkee kaiken ja on mukana meidän jokaisen elämässä. ♥

Tänä aamuna kun tein meditaatiota, päätin avata Amman Jumalallisen Rakkauden Valo-kirjan summanmutikassa ja katsoa, mitä Amma tahtoo sanoa minulle tähän hetkeen. Kyynelsilmin luin kirjasta seuraavaa:

”Mieli tai menneisyys ei ole ongelma, ongelmana on, että samaistutte mieleenne ja menneisyyteenne. Ongelmana on mieletön takertumisenne tunteeseen ”minä ja minun”.”

”…Luovuttuanne kiintymysten tunteista olette aina rauhallisia. Lakatkaa samaistumasta mielenne luomaan maailmaan, silloin edessänne avautuu uusi maailma. Saatatte edelleenkin omistaa suuren talon, kauniin auton ja muita mukavuuksia, mutta todellisuudessa ette omista mitään.”

”…Älkää luulko, että menneisyyden muistot katoavat saavuttaessanne täydellisyyden tilan. Ei, muistot ovat edelleenkin tallessa, mutta te ette enää koskaan samaistu niihin. Kun samaistumisenne menneisyyteen lakkaa, menneisyydestä tulee pelkkä muistojen varasto. Ajatelkaa menneisyyden olevan muistojenne varasto, ei suinkaan paikka, jossa elätte.”

- Jumalallisen rakkauden valo, 8.osa, sivu 130-131

Voi Olga-rakkaus... Niin suuri ikävä tulee häntä, mutta samalla hän tarjoaa minulle jo nyt - ja jälleen - ison henkisen harjoituksen: miten päästää irti tunteesta, että hän on minun kissani, miten päästää irti kaikesta siitä, mitä saimme yhdessä kokea, miten nähdä kaikki vain ilolla ja kiitollisuudella ja olla onnellinen siitä, että sain hänen kanssaan nämä seitsemän huikeaa vuotta jakaa. Kiitos, kiitos, kiitos! 

Olga tuli minulle elämänvaiheessa, jossa kaikki oli menossa pirstaleiksi. Käytännössä hän on todella ollut minun hengenpelastajani, ja tuonut ilon niinäkin hetkinä, kun olen luullut musertuvani kaikkien elämänvaiheideni keskellä. En voi koskaan häntä kylliksi kiittää olemassaolostaan, ja samalla tiedän, että toisella tasolla olemme ikuisesti yhdessä. Kiitos, kiitos, kiitos Rakkaani! ♥

Tämä kevät ja kesä on ollut todellinen irtipäästön ja luopumisen kesä. Mutta se, mitä on tullut tilalle, on ollut jotain vieläkin suurempaa. Sille en edes löydä sanoja vielä, enkä pysty sitä yhdessä blogikirjoituksessa kuvailemaan. Tiedän vain, että meitä kannetaan joka ikinen hetki, ja Äiti on läsnä jokaisessa henkäyksessämme. Sain siitä vahvistuksen heti Olgasta luopumisen jälkeen, nimittäin... Viisi minuuttia sen jälkeen, kun olin antanut Olgalle viimeiset suukot ja halaukset ja olin lähtenyt ajamaan kotia kohti, kohtasin tämän taivaallisen näyn... Kuin joku olisi halunnut sanoa, että "Kaikki on hyvin, Sinua kannetaan. Kaikki tapahtuu aina Jumalallisen Ajoituksen mukaan. Ei ole aihetta huoleen."


Enkelten viesti enkelikorteista:


"Niin kuin aurinko laskee ja nousee joka päivä, 

niin vaihtelevat myös elämäntilanteesi eri syklien mukaan.
Näe kaikki kauneus jokaisessa elämäsi auringonlaskussa, 
ja tiedä, että uusi aurinko nousee jälleen huomenna. 
Vanhan syklin loppu on vain uuden alku. 
Me olemme kanssasi joka hetki."

Om Namah Shivaya,
Deepthi