24.8.16

Walter: Valmistautuminen kolmanteen aaltoon ja aikajanamuutokseen


Kirjoittanut Sandra Walter (www.sandrawalter.com)
18.8.2016
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Siunausta, rakas valoheimo.

Vuoden 2016 kolmas aaltomme on erittäin merkittävä ylösnousemusprosessillemme. Valoälykkyys antaa meille paljon tätä nimenomaista porttia varten. Tässä on yksityiskohtia.

Aikajanamuutos: Muutaman kuukauden Älykkyys on muistuttanut meitä aikajanamahdollisuudesta, joka on ulottuvilla syyskuussa. Voimakkain valoaalto vuosikymmeniin on tulossa maailmaamme, ja se tuo sisään tekemiämme ennakkosopimuksia, valinnan tekemiseksi nopeutumisen tai vakaan kehityksen välillä.

Näitä kollektiivisia aikajanajakoja on tapahtunut useita kertoa tämän siirtymän aikana. Tyypillisesti nämä päätökset ovat portinvartijoiden ja galaktisten käsissä – tarkastelemme, miten kollektiivi pärjää ja mitä se pystyy käsittelemään, ja sopeudutaan sen mukaisesti. Nyt kuin on hyvin monia heränneitä ja hyvin monia ylösnousemusharjoituksiin ja sydänpohjaisiin malleihin osallistuvia, nopeutuminen voi olla dramaattisempaa. Täytyy kuitenkin olla korkeavärähteisen heimon tietoinen valinta nopeuttaa ylösnousemusaikajanoja. Meidän täytyy valita, ennen kuin aalto tulee syyskuussa, koska valo koodataan asianmukaisesti valitsemamme kokemuksen mukaan.

Portinvartijana ja tämän älykkyyden yhteishenkilönä, pyydän kaikkia valitsemaan kokemuksensa viisaasti, koska seuraava aalto edustaa myös aikajanajakoa – ylösnousemuskokemusten jakautumista. Meillä on aina ainutlaatuisia omia kokemuksia tässä maailmassa, koska olemme inkarnoitunut luoja. Esitellään kuitenkin jakautuminen, ja meillä on tilaisuus siirtää kaikki laajentuneeseen ja korostuneeseen kokemukseen jumalaisesta rakkaudesta, kun ylösnousemus kehittyy Gaialla.

Aikajanamahdollisuuksia on lukuisia. Kuitenkin silloin tällöin meillä on tässä siirtymässä laukaisinpisteitä, joissa korkeamman värähtelyn aikajanoja esitellään kollektiivisesti valittavaksi. Jokaisella on lukuisia mahdollisuuksia kehittyä, kuitenkin pääkokemuksia kuvataan alla.

Syyskuun porteissa esitellään kaksi pääaikajanamahdollisuutta:

1. Nopeutunut Kristus-ylösnousemusaikajana, joka kiihdyttää prosessia ja valmistelee suuremman määrän sieluja vuoden 2017 ulottuvuusmuutokseen. Tähän sisältyy nopeutunut puhdistuminen, täydellinen (maan ulkopuolisen elämän) paljastuminen ja voimistuneet ylösnousemuskokemukset niillä, jotka osallistuvat ylösnousemukseen.

2. Ylösnousemusaikajana (kaikki ovat ylösnousemusaikajanoja tässä kohtaa), joka sallii vakaan kollektiivisen kehityksen (hitaampi tahti, vähemmän jumalaista väliintuloa). Tämä voi olla turhauttavaa monille heränneille, kuitenkin hyvä oppimistyökalu kärsivällisyydessä ja kollektiivisessa toiminnassa.

Porteissa, kuten aikajanoissakin, on aina ollut kyse mahdollisuuksista – tilaisuuksia meille kiihdyttää/nostaa tasoa tai pitää vakaa tahti siirtymässä. Monien heränneiden valotyöntekijöiden tietoinen toiminta on jatkuvasti kohottanut kollektiivin tasoa välillisesti ja nostanut rimaa porttityöllä, verkkotyöllä ja jatkuvilla henkilökohtaisilla ja maailmanlaajuisilla sydänpohjaisilla ylösnousemusharjoituksilla. Vuoden 2016 kaksi ensimmäistä aaltoa sai monet valotyöntekijät pois tasapainosta, ja monet ovat uppoutuneet omaan fyysiseen kokemukseensa. Jos aikomuksesi on ykseystietoisuus, on aika yhdistyä jälleen ihmisten kanssa niin, kuin pystyt, ja levittää rakkausvaloa, jonka mestari olet. Tee tämä harmoniassa uuden valon kanssa – vanhojen valoluomistapojen toistaminen tuntuu hulluudelta.

Miten valitaan korkeampi nopeutunut aikajana kaikille:


- Harmonisoi kaikki sanasi, tekosi, toimesi ja ajatuksesi rakkauden kanssa. Opi tämä Uusi ja harjoita sitä joka hetki.

- Tee taas ylösnousemusharjoituksiasi ja pidä sielu-henki-muoto-kolminaisuus täysin kytkettynä Kristus-ruumiillistumaansa.

- Vältä tunteiden sotkemista alemman aikajanan toimiin (media, politiikka, talousongelmat, tunnelaukaisijat jne.). Välitä, mutta älä kanna.

- Galaktisen neuvoston jäsenet: tuo tämä esiin tapaamisissasi, neuvottele sopimuksesi harmoniaan tämän nopeutumisen kanssa, kokoa tiimisi ja pyydä sen täyttä tukea nopeutuneelle aikajanalle. (Huomaa, kuka vastustaa – se voi kertoa paljon.)

- Mene ulos ja luo Gaian ja kanssaihmistesi kanssa. Kutsu nopeutuneen aikajanan paljastumista. Tämä on portinvartijaharjoitus siihen, kun aikajanajakautuminen esitellään. Kutsu korkeampaa todellisuutta paljastamaan itsensä kaikille. Se on jo mahdollisuutena – nyt "valomaadoitamme" sen tähän todellisuuteen luomuksillamme.

- Käytä kristallejasi, meditoi, tanssi, laula, soinnuta, luo, avaa Kristus-portaalisi, avaa DNA:si, puhdista maa ja verkot, valaise tätä planeettaa ja ihmisten sydänverkkoa päivittäin. Jos kutsutaan matkustamaan tai työstämään tiettyä aluetta ennen aaltoa, ota tuosta kutsusta vaari.

- Pohdiskele korkeampaa kokemusta: miltä tuntuu ja mitä teet nopeutuneella matkalla? Tarkastele toimiasi, tunteistasi ja ajatuksiasi ja harmonisoi ne tuon todellisuuden kanssa.

- Puhu totuuttasi ja ole ystävällinen kaikille. Se on erittäin latautunut kohta, kun tämä aalto saapuu. Seiso mestaruudessasi sinä täysivaltaisena, nöyränä ja siunattuna olentona, joka olet. Pysy keskuksessasi ja erossa alemman tason sotkuista – ei tuomitsemista, ei epäilyä, ei pelkoa.

Suuri määrä sydänaktivointia on käytettävissä. Ilmassa on innostusta. Korkeammat maailmat siunaavat meitä – kuitenkin niiden joilla on aspekteja muodossa, täytyy tehdä tämä kollektiivinen aikajanavalinta.

Triplapimennysportaalit: Kolme pimennysportaalia 18.8. (kuu), 1.9. (aurinko) ja 16.9. (kuu) auttaa tuomaan nämä kollektiivitietoisuutta muuttavat energiat sisään. Kohtele niitä porttisisäänvirtauksina, avaa portaalisi ja avaudu vastaanottamaan. Gaia valvoo tietoisesti ajatuksiasi, luomuksiasi ja tunteitasi ja reagoi niihin. Näytä sille, mitä haluamme, ja pyydä sitä (sanallisesti, käytä ääntäsi) vapauttamaan koodit ja taajuudet nostamaan heimon tasoa ja antamaan nopeutuneen kokemuksen.

9.-11.9. alkuaalto: Kolmas aalto alkaa tihkua sisään 9.-11.9. Useimmat teistä voivat tuntea sen rakentuvan jo – se vaikuttaa jo aurinkoon voimakkailla taajuuksillaan. Aurinkoplasmaan vaikutetaan kovasti, mikä vaikuttaa Gaian magnetismiin ja aktivoi (hyvin) muinaisia koodeja ulottuvuusvaihdosta varten. Tämä on iso työntö nopeutuneeseen ylösnousemusaikajanaan. Sitä ei tapahdu ilman komentoamme, aikomustamme ja kykyämme ryhtyä (välittömästi) toimeen siirtymän luomiseksi.

Päiväntasaus 22.9.: Päiväntasaus on 22.9. Tämä on portti uudelle tietoisuustasolle. Kunnioita sitä asianmukaisesti – ole ulkona Gaian pinnalla mahdollisimman paljon. Auringolla ja Gaialla on vahva side tämän portin aikana, ja aikomuksiamme tasapainoon, rauhaan, harmoniaan ja ylösnousemukseen vahvistetaan kovasti.

26.-29.9. vuoden 2016 kolmas aaltomme: Tämä on voimakkain sisäänvirtauksemme vuosikymmeniin. Ole innostunut – tehdään se oikein! Nämä fotonitaajuudet kiihdyttävät lisää ylösnousemustoimintaa ja niiden virtaaminen jatkuu useita viikkoja. Olet ehkä huomannut, ettei valo vetäydy enää aaltojen välillä. Tämä on hyvä asia – pystymme säilyttämään korkeammat valotasot ilman entisiä integrointijaksoja. Jokainen tämän vuoden aalto on nostanut valotasoa dramaattisesti ja kiihdyttänyt ylösnousemusta. Puhdistuminen ja paljastukset jatkuvat kunnioittaen Lähteen käskyä järjestykseen, harmoniaan ja ylösnousemukseen.

Tämän aallon iskemiseen mennessä olemme kollektiivisesti valinneet nopeutumismahdollisuuden. Minusta tuntuu, että kykenemme kokemaan nopeutumisen ilman liiallista pakkoa tai ainakin olemme valmistautuneet auttamaan kollektiivia asiaankuuluvasti. Sydänpohjaisella ilmaisulla, rauhan Kristus-tilan ruumiillistaen, on valtava voima, kun tämä kehittyy. Monet kokevat jumalaisen rakkauden kristallitason neutraloivan vaikutuksen. Luotan, että valoheimo kulkee tämän kohdan läpi vaivattomasti ja sujuvasti.

Rakkaudessa, valossa ja palvelussa,

Sandra

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

DL Zeta: Kuunpimennys Vesimiehessä kohentaa transformaatiotulta


Kanavoinut DL Zeta (www.celestialvision.org)
19.8.2016
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Muutostuulet lisääntyvät tällä viikolla kuupimennyksen ollessa Vesimiehen 25 asteessa. Tämä on toisinajattelijan pimennys, joka osuu Vesimiehen kolmanteen osaan, eläinradan kohtaan joka vaalii humanitaarisia ihanteita ja on niiden koti, jotka eivät koskaan täysin samaistu valtavirtamaailmaan.

Tämä pimennys kohentaa vallankumoustulta ja inspiroi meitä transformaatioon ja muutokseen. Tunnemme tänä aikana vetoa irtautua tutusta ja kehittää niitä lahjoja ja kykyjä, jotka toimme mukanamme tällä kertaa, sekä käyttää niitä kaiken korkeimmaksi hyväksi. Ne jotka ovat jalostaneet lahjoja elämien aikana, voivat herätä uuteen mestaritasoon tämän jakson aikana. Toiset voivat herätä piileville lahjoille, joita kuplii nyt tietoisuuteen.

Näyttämön asettaminen syyskuun pimennyssarjalle, päiväntasaukselle ja muulle

Tämän viikon kuunpimennys asettaa näyttämön edessä olevalle voimalliselle ja tärkeälle jaksolle. Siitä ovat merkkinä pimennykset, jotka vievät meidät tämän päiväntasauksen läpi. Nämä kosmiset tapahtumat auttavat määrittämään draivin ja fokuksen seuraavalle puolelle vuodelle ja ylikin. Tämän viikon pimennystä seuraa pian täydellinen auringonpimennys 1.9. Neitsyen 9 asteessa ja kuunpimennys 16.9. Kalojen 24 asteessa. Merkurius perääntyy 30.8.–22.9., mikä tuo oman lisänsä energiasekoitukseen.

Syyskuun transiitit aktivoivat taas aiemmat pimennykset

Tämän epätavallisen jakson lisäksi, jolloin on kolme peräkkäistä pimennystä, merkittävät transiitit aktivoivat syyskuussa taas useita pimennyksiä kuluneilta kahdelta vuodelta. Nämä uudelleenaktivoitumiset kuljettavat meidät takaisin noiden pimennysten henkilökohtaiseen ja planetaariseen viestiin ja kokemukseen. Näitä ovat auringonpimennys maaliskuussa 2015 Kalojen 29 asteessa, auringonpimennys syyskuussa 2015 Neitsyen 20 asteessa, auringonpimennys maaliskuussa 2016 Kalojen 18 asteessa, ja kuunpimennykset Vaa'an 3 asteessa ja Oinaan 4 asteessa.

Ymmärtääksesi, miten näiden aiempien pimennysten aktivoituminen voi vaikuttaa sinuun, katso taaksepäin noiden jaksojen teemoja. Maaliskuun 2015 pimennys avasi uusia ovia tietoisuudessa ja toi meidät lähemmäs yhteyttä henkisen tarkoituksemme kanssa, mikä käynnisti vuoden 2015 voimallisimman jakson; syyskuun 2015 pimennys toi oivalluksia terveysasioista ja kannusti meitä erottamaan sen, mikä palvelee parhaiten meitä, kun siirrymme pidemmälle uuteen aikaan; ja maaliskuun 2016 pimennys auttoi meitä tämän elämän ja muiden elämien pyhien haavojen syvällisessä soluparantamisessa, mikä vapautti meidät pääsemään käsiksi uusiin taajuuksiin ja mahdollisuuksiin.

Tämän viikon täysikuu voimistaa elokuun teemoja


Tämän viikon kuunpimennys voimistaa teemoja, joita tuli pintaan uuden kuun paikkeilla 2.8. Elokuun uusi kuu yllytti meitä luovaan toimintaan, henkiseen laajentumiseen ja liittymään toisiin, uuden ajan energioiden vahvistamiseksi ja ankkuroimiseksi. Tämä kuukausi on ollut aikaa keskittyä voimakkaammin kuin koskaan ennen siihen, mikä antaa iloa, koska ilon polku palvelee portaalina syvällisiin henkisiin kokemuksiin.

Uudet löydöt ja yhteydet leimaavat tätä jaksoa

Tämän viikon pimennys voi johtaa uusiin löytöihin ja yhteyksiin toisten kanssa. Nämä voimakkaat energiat auttavat integroimaan ja vahvistamaan muutoksia, joita on tapahtunut kuluneen puolen vuoden aikana. Tämä integrointi sallii sinun astua täydemmin syyskuun voimakkaisiin energioihin.

Tämä saattaa olla intensiivisten ja yllättävien tapahtumien aikaa, ja ne aktivoivat aikanaan mahdollisuuksia, joista tulee tukevia polkuja tulevina aikoina.

Kaikki haasteet joita syntyy tänä aikana, voidaan muuntaa korkeamman tietoisuuden, luovuuden ja avoimuuden avulla uusiksi olemistavoiksi. Saatat saada tänä aikana oivallus- ja intuitiovälähdyksiä, jotka tuovat sinut yhteyteen tietoisuutesi uusien aspektien kanssa. Saatat kokea jumalaisia paljastuksia tänä aikana ja tuntea vetoa tutkia ja kokea uutta ja tuntematonta ja laajentaa sekä mukavuusaluettasi että ystäväpiiriäsi. Saatat tuntea tarvetta muokata elämäsi osia sallimaan suuremman ilmaisunvapauden.

"Jumalan sormi" tuo ennalta määrättyjä kohtaamisia


Sattumanvaraiset kohtaamiset voivat johtaa uusiin ystävyyksiin ja suhteisiin – osa näistä saattaa olla ystäviä toisesta ajasta ja paikasta, jotka palaavat elämääsi uudistamaan yhteytenne. Jotkut niistä jotka tulevat elämääsi, voivat palata toistuvasti tässä elämässä ja muissa auttamaan uusien visioiden ja mahdollisuuksien vakiinnuttamisessa. Tätä alleviivaa jod tai "jumalan sormi" –kuvio tämän pimennyksen aikana. Jodit työntävät meitä usein syvemmällä pidettyjä henkisiä tavoitteita kohti, ja tästä syystä ne voivat tuntua kohtalonomaisilta.

Tämä kuukauden jod osoittaa Jupiterin yhtymään Merkuriuksen kanssa, mikä indikoi optimismia, positiivista mielentilaa ja anteliaisuutta, ja laajentunut perspektiivi voi opastaa sinua tärkeän karmatehtävän täyttämiseen, joka laitetaan liikkeeseen tämän pimennyksen paikkeilla.

Tämän viikon kuunpimennysenergiat ovat rakentuneet viime viikkoina ja niiden vaikutus tuntuu tulevien viikkojen ja jopa kuukausien ajan. Tämän kuukauden pimennys asettaa näyttämön syyskuun pimennyssarjalle ja päiväntasaukselle sekä useiden aiempien pimennyskohtien uudelleenaktivoinnille, mikä tuo tullessaan intensiivisen ja transformatiivisen jakson.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

22.8.16

♥ ♥ SYKSYN 2016 ENKELIJUMALATAR-ILLAT NYT JULKAISTU ♥ ♥

♥ ♥ SYKSYN 2016 ENKELIJUMALATAR-ILLAT ♥ ♥

SEURAATHAN ILMOITTELUA 


02.09 SEINÄJOKI, Täynnä
03.09 TAMPERETäynnä
04.09 HYVINKÄÄ, Täynnä
09.09 HELSINKI, Täynnä
10.09 ASKOLATäynnä
11.09 PADASJOKI, Täynnä
15.09 VALKEAKOSKI, Täynnä
18.09 MELLILÄ, Täynnä
23.09 KUOPIO, Täynnä
24.09 OUTOKUMPU, Täynnä
07.10 JÄMSÄ, Täynnä
08.10 LEPPÄVESITäynnä
09.10 LEPPÄVESITäynnä
14.10 KUORTANE, Täynnä
15.10 RAUMATäynnä
16.10 KLAUKKALA, Täynnä
21.10 URJALA, Täynnä
22.10 NUMMELA, Täynnä
23.10 HÄMEENLINNA, Täynnä
04.11 KARSTULA, Ilmoittaudu: maarit.maaritmuhonen@gmail.com 
05.11 KUUSANKOSKI, Täynnä
06.11 MIKKELI, Täynnä
11.11 KUOPIO, Täynnä
12.11 KUOPIO, Täynnä
18.11 ILMAJOKI, Täynnä
24.11 HÄMEENLINNATäynnä
25.11 KOTKA, Täynnä
26.11 IMATRATäynnä
03.12 TURKU, Täynnä
04.12 PORI, Täynnä
09.12 HIRVENSALMI, Ilmoittaudu: saara.tukiainen@luukku.com
10.12 HEINOLA, Täynnä
Huom! Iltoihin saattaa avautua myöhemmin peruutuspaikkoja. 
Infoan niistä sekä tällä sivulla että Facebookissa!ENKELIJUMALATAR-ILLAN 
OHJELMA
Enkelimeditaatio
Intuitiivinen, ajankohtainen viesti
Henkilökohtaiset enkelijumalatar-tulkinnat
Loppuhiljentyminen 


Osallistumismaksu 40€/hlö 
+ mahdollinen teemaksu

Illan kesto klo:18-21

Tarkemmat ohjeet saat ilmoittautumisen yhteydessä
illan järjestäjältä
  ♥ Ilta tarkoitettu vain naisille 


Lämpimästi tervetuloa!
Deepthi

7.8.16

Fenn: Leijonaportti 2016 ja alkava mestarisykli

IN ENGLISH: The Lion's Gate 2016 and the "Master" Cycle that Commences : The Opening of the Seventh Dimension on Earth

Arkkienkeli Mikaelia kanavoinut Celia Fenn (starchildglobal.com)
22.7.2016
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakas valoperhe, kun tämä vuosi 2016 alkoi, sanoimme teille suurella rakkaudella, että se olisi haastava vuosi ja teidän tarvitsisi ruumiillistaa mestaruutenne tehokkaasti. Kun Leijonaportti 2016 lähestyy, valmistaudutte nyt uuteen alkuun ja käynnistämään ensimmäisen merkittävän luomissyklinne ruumiillistuneena mestarina ja alkemistina.

Mitä tämä merkitsee? Se merkitsee, että transformoitte kultaiseksi valoksi sen, mikä on matalaa taajuutta! Vaikka ympärillänne saattaa olla ihmisiä, jotka ovat täynnä pelkoa ja vihaa ja muita matalataajuuksisia tunteita ja jotka tekevät valintoja näiden tunteiden perusteella, te teette valintanne rakkaudesta ja myötätunnosta ja olette timanttivalo, joka loistaa kirkkaasti ja upeasti.

Rakkaat ystävät, nyt ei ole aika antaa periksi tai vetäytyä. Nyt on aika ottaa täysin vastaan se, kuka olette, kuka teistä on tullut, ja astua eteenpäin smaragdivaloon täysin ruumiillistuneena mestarina, valonluojana ja -alkemistina. Tänä kaaoksen ja haasteiden aikana, kun vanha putoaa pois ja uusi on vielä ilmentymättä, te olette täällä ylläpitämässä uuden energiaa, olemassa uusi Maa ja ruumiillistamassa uuden maasielun voiman ja voimaantumisen.

Leijonaportti ja planetaarinen uusi vuosi – uusi aika- ja luomissykli


Astutte planetaariseen uuteen vuoteen 26.7. Tätä aikaa muinaisegyptiläiset ja mayat juhlivat hetkenä, jolloin planeetta aloittaa uuden galaktisen evoluutiospiraalin harmoniassa Suuren keskusauringon ja jumalaisen kosmisen sydämen kanssa. Se merkitsee Leijonaportti-tähtiportaalin avautumista, mikä päästää virtaamaan sisään voimakkaasti valokoodeja, jotka muokkaavat kokemuksia tulevana vuotena. Nämä valokoodit nostavat teidät toiselle evoluutio- ja kokemustasolle, jos sallitte tämän prosessin, mutta jos ette ole harmoniassa tai olette huolen ja pelon matalassa taajuudessa, jatkatte vain luomista tällä samalla tasolla uudestaan.

Rakkaat ystävät, olkaa avoin tälle suurelle voimakkaan valon ja siunausten tulvalle, joka tulee teille, kun tämä tähtiportaali alkaa avautua 26.7., kulminoituu 8.8. ja sitten sulkeutuu 12.8. Tässä on valo- ja tilaisuusikkuna teille jokaiselle astua henkilökohtaisen evoluutionne uudelle tasolle ja uuteen vaiheeseen maan päällä.


Ulkoisessa maailmassa on monia häiriötekijöitä. Tapahtuu monia katastrofeja ja konflikteja, jotka pyytävät huomiotanne ja harmonisoimaan energianne niiden kanssa. Rakkaat ystävät, riittää, kun tiedostatte, mitä tapahtuu, mutta keskittäkää energianne ja huomionne mieluummin sisäisiin prosesseihinne ja tarpeeseen aloittaa henkilökohtaisen luomisen uusi sykli, joka ilmaisee sielunne ja sieluolemuksenne korkeampaa tasoa maan päällä.

Päättäkää itse, kuka olette ja mitä luotte elämäänne maan päällä, ja fokusoitukaa sitten siihen
. Älkää antako sellaisten energioiden vetää itseänne puoleensa, jotka eivät ole linjassa sen kanssa, mitä haluatte luoda.

Aikasyklejä ja uusi sykli


Rakkaat ystävät, viidennen ulottuvuuden siirtymän maatilassa teillä on ollut kaksi luovaa 8-9 vuoden sykliä, ja aloitatte nyt uuden.

Loitte 1999-2008 heränneiden sielujen ensimmäisenä aaltona yhdessä indigo- ja kristallilasten kanssa. Tähän jaksoon sisältyi 911-tapahtuma ja talousromahdus 2008. Kumpikin tapahtuma oli tähdätty viemään huomio pois uuden luomisesta ja pitämään ihmiset maan päällä keskittyneenä samaan vanhaan pelko- ja puuteluomiseen, mikä sallii manipuloida ja kontrolloida heitä. Sitten 2008-2016 olette olleet toisessa syklissä, jossa on ollut jatkuen matalan taajuuden pelkopohjaisia tapahtumia, jotka on tähdätty pitämään ihmiset matalassa taajuudessa ja estämään heitä etenemästä vapauteen ja voimaantumiseen.

Rakkaat ystävät, jos olette hereillä ja tietoinen, näette, miten nämä tapahtumat osuvat aina aikaan, jolloin suuri muutos on mahdollinen, jotta pelko ja huoli estävät monia muuttumasta, kun he ovat omien pelkojensa vankina. Älkää antako tämän tapahtua teille! Kun nyt aloitatte luomissyklin 2016/7-2026, keskittykää korkeampaan tietoisuuteen, korkeampaan viisauteen ja siihen, mitä haluatte luoda itsellenne ja Maalle, kun autatte uuden Maan ilmentämisprosessissa.
Mestari joka olette ja voima joka virtaa läpi, kun seitsemäs ulottuvuus avautuu


Teillä on sisällänne kaikki, mitä tarvitsette. Kahden edellisen evoluutio- ja kasvusyklin aikana olette aktivoineet henkilökohtaisen voiman ja luovuuden, jota tarvitsette. Olette aktivoineet valokehon ja 13 chakran energiajärjestelmän, jota tarvitsette vastaanottaaksenne ja integroidaksenne tulevat valokoodit. Olette avanneet sydämenne vastaanottamaan Kristus-tietoisuuden kultaista valoa ja sen rakkautta ja myötätuntoa olemassaolonne keskikohdassa.

Sitten olette vastaanottaneet timanttikoodeja, jotka sallivat teidän yhdistyä taas galaktiseen perintöönne, ja smaragdikoodeja jotka sallivat teidän yhdistyä taas luonnon ja Maan vihreän sydämen kanssa.

Hiljattain olette alkaneet uudelleenjohdottaa energiameridiaanejanne, mikä sallii teidän yhdistyä taas oikean aivopuolison voimakkaisiin luovan ja intuitiivisen energian virtauksiin, integroida ne vasemman aivopuoliskon kanssa ja tasapainottaa sen kyvyllä organisoida ja luoda tarinoita.

Rakkaat ystävät, tämä voimakas energia jota virtaa planeetalle tällä hetkellä, on siunausten ja luovan yltäkylläisyyden tulva, mutta ellei sitä vastaanoteta tasapainossa ja integroida valokehojärjestelmäänne, sen on mahdollista horjuttaa energiakenttäänne. Tämä energiavirta täytyy vastaanottaa käpylisäkeportilla ja välittää sitten oikealla ja vasemmalla aivopuoliskolla sydämeen. Sieltä se täytyy maadoittaa Maahan ilmentämällä ja yhteydellä maatähteen ja maasydänkeskuksiin.

Ne jotka eivät maadoita tätä energiaa, tuntevat sen kulkevan "hurjana" järjestelmässään, ja heistä tulee aggressiivisia, pelokkaita, räjähtäviä ja vihaisia. Ne joilla ei ole yhteyttä sieluunsa ja korkeampaan itseensä, eksyvät, hämmentyvät, ovat huolissaan eivätkä kykene löytämään paikkaansa maailmassa.

Evoluutionne koko tarkoitus kahden viime syklin aikana on ollut yhdistää taas henki ja keho, taivas ja Maa, jotta kehonne ja sielunne on yhtä.


Sielu antaa olemuksenne ja elämänne keskuksen tällä hetkellä. Olette mestari ja sielunne yhdistyy sydänkeskukseenne rakkaudessa ja rauhassa. Ilmennätte sielusta ja hengen aineeseen, noudattaen jumalaisen luomisvoiman ja tasapainon lakeja. Luotte sydämeenne ja sieluunne rauhan ja luovuuden puutarhan, joka ilmentyy ympärillenne.

Rakkaat ystävät, älkää etsikö rauhaa ja harmoniaa tällä hetkellä ulkoisesta maailmasta tai toisista. Te olette täällä havainnollistamassa mestaruutta ja avaamassa seitsemännen ulottuvuuden portin.
Maailmassa ympärillänne olevat yrittävät edelleen ymmärtää viidettä ulottuvuutta ja kuudennen ulottuvuuden taikaa, joten he eivät pysty tällä hetkellä olemaan siinä laajentumistilassa, jossa te olette nyt valmiina siirtymään eteenpäin.

Seitsemäs ulottuvuus on mestaritaajuus ja ylösnousemusprosessin fokus ja loppupiste.
Rakkaat ystävät, teille se merkitsee olemista täällä maan päällä myllerryksen ja kaaoksen keskellä sisäisen hiljaisuuden ja rauhan tilassa. Se merkitsee yhteyttä jumalaisen luovan älykkyyden voimakkaaseen virtaan ja kykyä ohjata tätä virtaa taianomaiseen ilmentymiseen aikomuksen ja fokuksen avulla. Se merkitsee elämistä ilman pelkoa, ilman odotuksia ja kiinnittymistä, elämistä yksinkertaisesti rakkauden, luovuuden ja jumalaisen ilmentämisen virrassa.

Mestarina eläminen ei merkitse täydellisyyttä. Se merkitsee olemista se, kuka olette sieluna kehossa, ja sielunne ilmaisemista harmoniassa hengen kanssa kaikessa, mitä koette ja ilmennätte maan päällä.

Rakkaat ystävät, kun nämä portit avautuvat, olette kaikki mitä tervetulleimpia astumaan kynnyksen yli ja vaatimaan paikkanne korkeammissa valoulottuvuuksissa, kun ne avautuvat Maahan. Nämä voimakkaat ja kirkkaat valo- ja valovoimataajuudet valaisevat kaikkea, mitä teette tänä aikana.

Ja kun teette tämän, tiedätte ja luotatte, että olette aina turvassa ja teistä huolehditaan. Sielunne suojelee ja henkenne opastaa teitä, kun kudotte ja luotte jumalaisen luomisälykkyyden kanssa ruumiillistuneena valonmestarina.

Taikaportti avautuu

Siis rakas valoperhe, tässä voimakkaassa uudessa vuodessa ja Leijonaportissa on teille myös voimakas avautuminen ylösnousseen mestaruuden seitsemänteen ulottuvuuteen,
jos haluatte siirtyä eteenpäin tällä tavalla.

Tiedätte, että olette valmis. Tunnette, että olette oppineet ykseyden viidennen ulottuvuuden ja vapautuneet kaksinaisuuden otteesta ja elämänne varjoista. Olette valmis ottamaan vastaan kuudennen ulottuvuuden rakkauden, luovuuden ja taian ja kulkemaan voimakkaiden valokoodien ja virtausten myötä pelotta. Olette valmis tasapainottumaan taivaan ja Maan välillä ja astumaan eteenpäin näiden energioiden mestarina maan päällä.

Porttien avautuessa olette valmis ilmaisemaan sieluanne täysin aineellisella tasolla, uuden Maan uutena ihmisenä.


-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Herman: Avoin kirje ylösnouseville tähtisiemensieluille

IN ENGLISH: OPEN LETTER TO ASCENDING STARSEED SOULS

AE Mikaelia kanavoinut Ronna Herman (www.ronnastar.com)
Elokuu 2016
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät, kun opitte hyödyntämään korkeampien maailmojen kosmisia tiedostoja, alatte laajentaa tietoisuuttanne kosmisesta sukulinjastanne. Jälleenyhdistyminen on hyvin käynnissä, ja siksi monet uskolliset valonpalvelijat pyrkivät nyt ottamaan takaisin jumaluutensa monet osat. Osa tehtäväämme on auttaa teitä muistamaan jumalainen perintönne ja myös ymmärtämään se ennenkuulumaton prosessi, jonka keskellä ihmiskunta on tällä hetkellä.

Monet teistä, tähtisiemenet ja tiennäyttäjät, tulivat tähän elämään säteiden (timanttiytimellisessä jumalsolussanne) värähtelytaajuudet aktiivisempana kuin niillä, jotka toimivat edelleen kolmannen ja alemman neljännen ulottuvuuden maailmoissa. Siksi olette kokeneet enemmän jumalatietoisen tajuntanne räjähdyksiä viime vuosina. Jos vertaatte muistiinpanojanne aiemmista kokemuksistanne toisten kanssa tällä polulla, huomaatte, että teillä on ollut monia samanlaisia kokemuksia elämänne aikana. Tiedätte nyt, että monet ihmeet, inspiroituneet ajatukset ja hyödylliset yhteensattumat eivät ole tavallisia keskivertoihmisellä, joka on ja toimii edelleen massatietoisuuden uskomusrakenteen vääristyneissä maailmoissa.

Urheat sydämet, koette nyt neljännen ulottuvuuden maailman viime vaiheiden siirtymää. Monet teistä jotka olette ylösnousemusprosessin pikaraiteella, integroitte parhaillaan korkeamman itsenne neljännen ulottuvuuden jäljellä olevia osia. Tämä aktivoi monia muistoja ja tunteita, kuin kokemuskaleidoskooppi muinaismenneisyydestänne korkeammissa maailmoissa. Useiden vuosien saatossa olemme kertoneet teille siitä kriittisestä prosessista, jonka läpi teidän täytyy mennä voidaksenne saapua ohjelmoituun määränpäähänne – viidennen ulottuvuuden ensimmäiselle alitasolle.

Kun integroitte korkeamman itsenne jalostuneempia sirpaleita, saatte pääsyn menneisyytenne kosmisiin tiedostoihin sekä viisauteen, jota tarvitaan kulkeaksenne neljännen ulottuvuuden materiaalisten osien viimeiset tasot. Alatte saada vilauksia siitä, miten todella suurenmoinen olette korkeammissa maailmoissa. Vedätte myös hitaasti aurakenttäänne viiden korkeamman galaktisen säteen jalostuneempia taajuuksia, jotka sisältävät jumalaisen suunnitelman Vesimiehen ajalle. Lisäksi alatte vähitellen integroida omaa uutta jumalaista suunnitelmaanne kundaliini-muistisiemenatomin kautta, joka on ollut tallennettuna juurichakraanne monien ihmiselämien ajan.

Olemme painottaneet monta kertaa tätä tosiasiaa: "Nykyelämänne on yksi tärkeimmistä elämistä, jonka koskaan koette, fyysisen astian ottamisesta saakka." Valitsitte syntymäpäivänne niiden tiettyjen astrologisten asetelmien ja energioiden vuoksi, joita se sisälsi ja heijasti – energioita ja ominaisuuksia, jotka keskittyivät niihin vahvuuksiin ja taitoihin, joita teidän oli määrä kokea. Lisäksi korostuneena olivat ne negatiiviset ajatusmuodot ja energiat, jotka olivat eniten epätasapainossa neljässä alemmassa kehojärjestelmässänne: fyysinen, tunne, mentaali ja eetteri – alemman taajuuden ajatusmuodot, jotka pitävät teitä harhakuvien ja rajoittuneisuuden varjomaiden vankina.

Valitsitte samasta syystä vanhempanne, perheenne ja ne, joiden kanssa olisitte vuorovaikutuksessa tämän elämän aikana – ne jotka heijastaisivat tai peilaisivat teille positiivisia ominaisuuksia, jotka teidän tarvitsi integroida, ja myös negatiivisia piirteitä jotka teidän täytyi voittaa. Kaikki rakkaat sielut elämässänne ovat osa sitä suurta draamaa, jonka päätitte kokea tässä elämässä – jokainen sielu suostui esittämään roolia, joka olisi toivottavasti hyödyllinen molemmin puolin. Kysykää itseltänne, mitä positiivisia piirteitä vanhempanne, perheenne, puolisonne ja lapsenne ovat heijastaneet teille. Ajatelkaa sitten niitä negatiivisia piirteitä, joita he ovat esittäneet – siinä ovat ne oppitunnit, jotka järjestitte itsellenne koettavaksi ja toivottavasti hyödynnettäväksi sielutasolla. Oletteko oppineet läksynne hyvin? Ilmaisetteko enemmän niitä positiivisia piirteitä vai negatiivisia piirteitä, joita toiset peilaavat teille? Ajatelkaa noita testejä ja haasteita tilaisuutena muuntaa kerta kaikkiaan kaikki ne tasapainottomuudet, jotka estävät teitä astumasta portista uuteen viidennen ulottuvuuden todellisuuteenne.

Te ja perheenjäsenenne päätitte tulla yhdessä perheenä, koska tiesitte, että se antaisi teille suurimman tilaisuuden tasapainottaa älyllinen ja tunneluontonne. Tunnemme, että tärkein oppitunti monille teistä on tietää, että olette rakkauden ja kunnioituksen arvoinen ja on aika alkaa ottaa takaisin oma voimanne. Ihmiset elämässänne eivät kunnioita teitä, ennen kuin opitte asettamaan rajat ja tyydyttämään omat tarpeenne ennen heidän auttamisyritystään. Ette ole vastuussa kenenkään muun sielukasvusta kuin omastanne. Kun opitte asettamaan rajat ja ottamaan takaisin voimanne, huomaatte suhteenne ympärillä oleviin alkavan vähitellen muuttua paremmaksi. Lisäksi, ette voi ottaa itsellenne kenenkään oppitunteja tai vastuuta heidän virheistään. Heidän täytyy oppia syyn ja seurauksen säännöt itse. Suurin lahja jonka voitte antaa toisille, on rakastaa heitä riittävästi salliaksenne heidän selvittää omat ongelmansa ja virheensä.

Urheat ystäväni, olette täällä opettamassa rakkautta, ehdotonta rakkautta, rakastamalla ensin itseänne ehdottomasti. Maan päälle on tänä aikana inkarnoituneena monia sielukumppaneitanne, sekä miehiä että naisia. Enemmän sieluperheitä alkaa yhdistyä jälleen, kun siirrytte syvemmälle jalostuneempiin valoulottuvuuksiin. Paras tapa auttaa perheenjäseniänne, ystäviänne tai työtovereitanne on olla säteilevä esimerkki.

Olette täällä myös oppimassa kiintymättömyyttä – ette voi oikeasti omistaa ketään tai mitään.
Universumin kauneus, yltäkylläisyys ja rusaus ovat jumalainen syntymäoikeutenne, mutta nämä lahjat ovat vain lainassa teillä. Teidän täytyy pitää niitä kevyesti käsissänne ja sallia niiden virrata vapaasti maailmaan – ottakaa, mitä tarvitsette, ja jakakaa sitten loput, älkää hamstratko. Kun ihmiskunta pääsee tähän todellisuuteen, kaikki köyhyys ja puute häviää maan päältä.

Tämän ajan pääpaino on palaaminen eheyteen itsessänne – henkilökohtaisen vastuun ottaminen teoistanne, itsearvostuksen rakentaminen ja arvoisuudentunteen kehittäminen – solaarisydänkeskuksenne kautta, yhteistyössä sieluitsenne ja korkeamman itsenne kanssa. Totuus ja tinkimättömyys ovat jokaisen suhteen perusta tulevaisuudessa. Ensin teidän täytyy hyväksyä se, kuka olette tällä hetkellä, pyrkiessänne tulemaan parhaaksi persoonaksi, joka voitte mitenkään olla, tutkimalla asenteitanne, uskomuksianne, tapojanne ja heikkouksianne.

Lähitulevaisuudessa tiennäyttäjät ja eturintaman sielut jotka tuovat esiin uuden jumalaisen suunnitelmansa korkeampaa viisautta, todistavat, että minkäänlaista sairautta ei tarvitse ilmentyä, kun keho vanhenee. Ihmisen fyysisen kehon tarkoitus oli toimia optimiterveystasolla ainakin 120 vuotta. Ihmiskunta on yleensä jäänyt kiinni siihen kolmannen/neljännen ulottuvuuden massatietoisuuden uskomusjärjestelmään, jonka mukaan menneisyyden ydinongelmat ja vajavuudet esi-isä-DNA:ssa sallivat noiden stressaavien ja heikentävien oireiden ilmentyä – jos olento sallii itsensä tuntea rakkaudettomuutta, arvottomuutta tai se tuntee minkäänlaista syyllisyyttä, häpeää tai kaunaa.

Kun sielun sallitaan tulla fyysisen persoonallisuuden oppaaksi ja johtajaksi – egon halukehotietoisuuden sijasta – kaikki negatiiviset energiat jotka ovat tulosta syvistä muinaismenneisyyden ydinmuistoista, nousevat pintaan, jotta jokainen ihminen voi päästää niistä irti kerta kaikkiaan. Tämä tapahtuu käyttämällä tietoisesti violettia muuntamisliekkiä ja ottamalla onkeensa ne inspiroidut ajatusmuodot, joita poimitaan pyhästä mielestänne ja kosmisilta oppailtanne – sekä monista korkeamman taajuuden parannusmenetelmistä joita on nyt käytettävissänne.

Kun siirrytte syvemmälle itsetietoisuuteen ja alatte kuunnella fyysisen kehon – kehomuistisiemenatominne – viisautta, ette ole enää niin riippuvainen ulkoisista menetelmistä (lääkkeet, leikkaukset ja keinotekoiset hoitomenetelmät). Ne dramaattiset fyysiset tasapainottomuudet ja huono terveys mitä valtaosa ihmisistä nyt kokee, korvataan vähitellen terveellisillä ja harmonisilla elämistavoilla, joita opastaa se uusi intuitiivinen henkiviisaus, jonka olette tallentaneet pyhään mieleenne. Enää ihmiset eivät voi luottaa ainoastaan lääketieteen ammattilaisten nykyisiin menetelmiin. Sielunne tönii teitä integroimaan kokonaisvaltaisemman lähestymistavan fyysisen, mentaali- ja tunnekehonne parantamiseen, jotta ylisielunne korkeammat taajuudet voivat integroitua ilman niin suurta traumaa ja ahdistusta fyysiselle astialle.

Olemme todenneet monta kertaa, että valo, ääni ja väri ovat tulevaisuuden parannusmenetelmiä.
Chakrajärjestelmän ja viiden korkeamman galaktisen säteen taajuuksien tutkiminen auttaa parantajia ja terapeutteja siinä, miten informoidaan potilaille, mikä on epätasapainossa heidän aurakentässään, ja miten autetaan heitä palaamaan vähitellen terveeseen fyysiseen kehoon ja ylläpidetään se. Opetuksemme antavat teille kaikille suuntaviivat, joita tarvitsette integroidaksenne nämä lisäparannusmenetelmät nykyiseen terveydenhoito-ohjelmaanne. Teillä on myös upea informaatiovarasto käytettävissä pyhässä mielessänne.

Kun säteilynne laajenee ja tulee voimakkaammaksi ja kauaskantoisemmaksi, teistä, toisten valotyöntekijöiden rinnalla, tulee yhdistynyt voima, jota ei voi kieltää – korkeimman järjestyksen mukainen transformaatio- ja muutosvoima. Olkaa rohkeita visiossanne. Nähkää, mikä on oikein maailmassanne, ja vahvistakaa näin sitä rakkaus-valoa, joka asuu jokaisessa ihmisessä, jonka kohtaatte. Älkää keskittykö varjoihin, sillä ajatusmallinne yhdistyvät aina niihin ulottuvuustaajuuksiin, joihin keskitätte huomionne, ja näin vahvistatte niitä.

Ainoa todellinen vihollisenne on pelko. Päästäkää irti pelosta ja säteilkää rakkaus-valoa, ja sitten katselkaa, kun ihmeitä tapahtuu. Olette ilmentämisen mestari – olette vain unohtaneet. Uskokaa itseenne ja lakatkaa luomasta noita asioita, jotka tuovat teille tuskaa, syyllisyyttä ja kärsimystä. Tulkaa taas kerran valon, rauhan, tasapainon ja harmonian kanssaluojaksi ja liittykää niihin, jotka pyrkivät saamaan takaisin maaplaneetan turmeltumattoman kauneuden. Vaatikaa takaisin oikeutettu paikkanne valonmestarina, rakkaat ystävät, ja muistakaa: kun integroitte Hengen tietoa ja valaistua totuutta, pyydämme teitä jakamaan viisautenne. Olemme aina lähellä opastamassa, suojelemassa ja inspiroimassa, mutta enimmäkseen rakastamassa teitä.

Olen arkkienkeli Mikael.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.