26.12.13

Zeta: Tiennäyttäjät antavat vaihtoehtoisen kulkutavan uuteen aikaan

TIENNÄYTTÄJÄT ANTAVAT VAIHTOEHTOISEN KULKUTAVAN UUTEEN AIKAAN
Kirjoittanut DL Zeta (www.celestialvision.org)
22.12.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Vuosikymmeniä sitten monet sielut aloittivat heräämisen tarkoitukseensa tiennäyttäjinä, jotka jonain päivänä opastaisivat toisia uuteen aikaan. Aiemmin nämä sielu eivät enimmäkseen tienneet tehtävänsä laajuutta. Tämä oli jumalaisen suunnitelman mukaista, mikä auttoi näitä tulevia oppaita pysymään läsnä olevassa hetkessä ja oppimaan rakentamaan luottamusta sisäiseen opastusjärjestelmäänsä. Tämä luottamus on oleellista, kun tullaan taitavaksi navigoimaan uuden maailman tuntematonta maastoa.

Kun nämä sielut vahvistivat siltaa korkeampaan tietämiseensä, he saivat opastuslatauksia, jotka saivat heidät tavalla tai toisella ilmaisemaan rakkaus- ja palveluaikomuksen. Asettamalla korkeampia aikomuksia säädämme sisäistä kompassiamme ja aloitamme kulkemisen henkiseen tehtäväämme perustuvan elämän läpi.

Tiennäyttäjäidentiteetin hyväksyminen


Ensimmäinen uudessa maailmassa omaksumasi identiteetti on ehkä näyttäytynyt sinulle hyvin pitkään. Tämä ensimmäinen identiteetti voi olla tiennäyttäjä - sielu joka kulkee henkisten kehitystasojen läpi nopeutettuina vaiheina. Tämä vaiheistus sallii sielun astua valmiuteen jumalaisella ajoituksella, voidakseen auttaa toisia sieluja löytämään jalansijansa uudessa ajassa. Olet ehkä ylläpitänyt visiota itsestäsi tutustumatta siihen. Olet ehkä pidätellyt tämän vision hyväksymistä, koska et pystynyt näkemään vielä itseäsi voimaantuneena opastaaksesi toisia. Jos tilanne on tämä, se on merkki, että olet saattanut alistaa tietoisuutesi ajatusviruksille, jotka ovat himmentäneet valoasi ja saaneet sinut uskomaan, ettet ole riittävän viisas tai riittävän voimakas valaisemaan tietä eteenpäin itsellesi ja toisille.

Itsensä epäilemisen aika on ohi. Huomaat tulevina viikkoina ja kuukausina polttavasi kaikki väärinkäsitykset, jotka vähentävät valoasi. Tiedostamalla opit tunnistamaan ajatusvirusten vaikutuksen, kun säteilet korkeamman tietämisesi valoa niihin. Sitten kun lakkaat ruokkimasta niitä huomiollasi ja energiallasi, ne surkastuvat ja putoavat pois.

Rakkaus- ja palveluaikomukset on uuden ajan valomajakoita

Kun astut pidemmälle uuden ajan hedelmälliseen maaperään, havaitset niiden aikomussiementen, jotka on kylvetty kauan sitten, juurtuvan ja toteutuvan nopeasti. Yhdistä sinulle nyt tulevat visiot rakkaus- ja palveluaikomuksiisi ja saat välineen uuden ajan navigoimiseen. Jos olet nähnyt itsesi kirjoittamassa henkistä blogia, löydät itsesi nyt tekemästä sitä. Jos olet nähnyt itsesi taiteilijana, joka koodaa henkisiä taajuuksia luomuksiinsa, alat luoda niitä nyt. Monet kirjoittajat, taiteilijat, opettajat, parantajat ja muut lahjakkaat sielut astuvat nyt esiin vahvemmin, opastamaan ihmiskuntaa uuteen aikaan.

Sinun ei tarvitse tietää, miten toteutat henkisen tehtäväsi. Heti kun siirryt uuden ajan värähtelytaajuuteen, alat ladata viestejä ja opastusta, mitkä antavat tarvittavia oivalluksia ensimmäisten askeleidesi ottamiseen.

Tässä uudessa maailmassa aikomuksista tulee tienviittoja ja valomajakoita. Aina kun eksyt täällä, palaat vain rakkaus- ja palveluaikomukseesi ja löydät jalansijan.

Vanhan tavan salliminen häipyy elämänkokemuksestasi

Kun siirryt pidemmälle uuteen aikaan, vanha tapa häipyy taustalle. Olet vapaa palaamaan siihen, mutta kun aika kuluu, tulee vähemmän todennäköiseksi, että teet sen. Aikanaan energiataajuutesi tulee niin vedetyksi uuteen aikaan, että vanha tapa häviää elämänkokemustesi menusta.

Ajatusvirukset yrittävät estää ylösnousemusliikettäsi syyllisyydellä ja muilla tunneansoilla. Myrkylliset ajatusmuodot saavat sinut uskomaan, että sinun pitäisi pidätellä itseäsi niiden vuoksi, joita rakastat. Älä tunne tarvetta pidätellä itseäsi toisten vuoksi. Sallimalla itsesi kuljettamisen uuteen aikaan, avaat energiatilan toisten seuraamiselle. Silloin kun teet, mikä on parasta itsellesi, teet, mikä on parasta kaikille muille.

Kun opit olemaan täysin uudessa ajassa, löydät suurta myötätuntoa niitä kohtaan, jotka edelleen kamppailevat ajatusviruksen "lumoissa" ja rakkaudettomuuden taakan alla. Tiennäyttäjänä sinut vedetään suunnittelemaan erilaisia vaihtoehtoisia kulkutapoja, mitkä antavat toisille helpomman pääsyn uuteen aikaan. Ideana näiden eri tapojen taustalla on, että jos yksi menetelmä ei toimi, toinen toimii. Suunnittelemasi kulkumuodot toimivat niillä, jotka ovat valmiita astumaan vapaaksi vanhasta tavasta. Siunaa kaikkia niitä, jotka päättävät jäädä kärsimyksen ja kamppailun kouriin, ja luota, että kaikki sielut valitsevat ne oppimiskokemukset, joita ne tarvitsevat tuolla hetkellä.

Toisiin liittyminen tulevien aikatasojen rakentamiseksi


Tietyssä kohtaa matkallaan uuteen aikaan, tiennäyttäjiä kutsutaan liittymään toisiin luomaan rakenteita, jotka antavat perustan uudelle ajalle tulevilla aikatasoilla. Ryhdytte tähän tehtävään paljon samaan tapaan kuin ne, jotka saapuivat ennen teitä ja loivat ne puitteet, joissa nyt olette.

Uudessa maailmassa on tietoisuuspaikkoja, missä taivaan ja maan taajuudet sekoittuvat. Näiden alueiden sisäpuolella pystytte tapaamaan niitä sieluja, jotka tekivät matkanne tänne mahdolliseksi. Tapaatte myös niitä sieluja, joita opastatte ja tuette tulevissa maailmoissa. Kun teistä tulee taitavia kulkemaan korkeampien tietoisuusalueiden läpi, opitte suunnittelemaan tulevia elämiä. Saatte myös linssin niiden elämien tarkastelemiseen, joiden läpi olette jo kulkeneet. Tässä kohtaa ymmärrätte nykyisen elämänne täyden merkityksen.

Kun valmistaudutte lähtemään tästä elämästä, kuljette tietoisuudessa esi-isien maille, missä liitytte juhlimaan sitä tehtävää, minkä toteutitte elämänkaarissa. Liittämällä valonne toisten sielusukupolvien valoon, asetatte näyttämön uudelle ajalle ihmistietoisuudessa. Sitten kun roolinne on valmis, toinen sielu yhdistää valonsa omaanne ja jatkaa siitä, mihin teidän matkanne täällä päättyy.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Kenyon: Tiedolliset ja tunnehaasteet kaaossolmujen aikana

TIEDOLLISET JA TUNNEHAASTEET KAAOSSOLMUJEN AIKANA

Hathoreita kanavoinut Tom Kenyon (tomkenyon.com)
14.10.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Huom. Tämä viesti käsittelee kaaossolmujen erityishaasteita. Hathorien mukaan kaaossolmu on, silloin kun kaoottiset tapahtumat monilla näennäisen erillisillä kosmoksen alueilla (mukaan luettuna maa) ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, mikä vuorostaan generoi lisää kaoottisia tapahtumia. Kun kaaossolmun voima lisääntyy, maaelämämme moniin alueisiin vaikutetaan.

Luonteensa vuoksi kaikki kaaossolmut ovat haastavia biologisille järjestelmille. Tämä nimenomainen kaaossolmu on erityisen haastava niiden lukuisten tekijöiden vuoksi, joita olemme maininneet aiemmissa planeettaviesteissä. Samalla kun haasteet ekosysteemissänne, rahoitusjärjestelmissänne ja kulttuuri-instituutioissanne lisääntyvät, keskitymme tässä viestissä yhteen erityisalueeseen - muistiin ja kognitiiviseen toimintaan.

Tämän ajankohtaisen kaaossolmun lisääntynyttä kiihtymistä ajaa muutos aurinkonne magneettikentässä - sen magneettinapojen kääntyminen tarkemmin sanottuna. Tämä on syklinen tapahtuma noin joka 11. vuosi. Auringon magneettikenttien seuraava vaihtuminen on lähellä ja tämä aiheuttaa sarjan merkittäviä energioita.

Maapallon ja auringon magneettikenttien läheisen suhteen vuoksi jäätte eräänlaiseen kosmiseen ruuvipuristimeen. Tämä johtuu siitä, että muisti on magneettikenttätoiminto - sekä hermostonne generoimien sisäisten magneettikenttien että ulkoisten magneettikenttien, kuten maapallon. Lisäksi ihmismuistiin vaikuttaa kovasti auringon magneettikenttä.

Koska sekä maapallon että auringon magneettikentät vaihtelevat, teillä saattaa olla tiedollisia haasteita. Nämä haasteet voivat ilmestyä tilapäisinä ongelmina lyhytaikaisessa muistissa, kyvyttömyytenä laittaa tehtäviä peräkkäin samalla tavalla kuin ennen ja taipumuksena tunneailahtelevuuteen tai -epävakauteen, erityisesti suurten vaihteluiden aikana maan ja/tai auringon magneettikentässä.

Energeettinen suhde auringon ja maan magneettikentän välillä on todella monimutkainen ja kiehtova alue. Mutta tämän viestin tarkoituksen mukaisesti mikä on käytännönläheinen, emme mene tuon suhteen yksityiskohtiin. Summataanpa tämä monimutkainen suhde näin. Aurinkoonne vaikuttaa galaksin keskusaurinko, mikä on todellisuudessa musta aukko. Tämä musta aukko sinkoaa erilaisia energiamuotoja galaksiinne ja ne kulkevat aurinkokuntanne läpi ja vaikuttavat suoraan aurinkoonne. Sitten auringostanne ryöppyää energiaa maapallolle ja näin meidän perspektiivistämme katsottuna auringon ja maapallon magneettikenttävaihteluja katalysoi galaksin keskusaurinko. Tämä kosminen prosessi vaikuttaa kovasti teihin ihmisinä, biologisina organismeina.

Kun ajankohtainen kaaossolmu kiihtyy lisää, monilla teistä on enemmän tiedollisia häiriöitä ja tunneailahtelevuutta tai hämmennystä. Nämä epätasapainotilat voivat kestää muutamasta hetkestä muutamaan tuntiin ja joissain merkittävissä heilahteluissa päiviä. Nämä ovat todella koettelevia aikoja ruumiillistuneille olennoille maan päällä.

Haluamme jakaa tässä viestissä yksinkertaisen, käytännöllisen ja hyvin tehokkaan tekniikan tasapainon palauttamiseen aivojenne hermoradoissa. Ajatelkaa sitä kaaoksen vastavoimana. Tämä menetelmä vaatii vain kolme minuuttia. Jos käytätte tätä tekniikkaa muutaman kerran päivässä, huomaatte sen antavan jonkinlaisen tasapainon. Voitte toistaa tätä tekniikkaa päivän mittaan aina halutessanne, erityisesti tuntiessanne tasapainottomuutta tai tiedollista haasteellisuutta. Ehdotamme, että te ette käytä tätä ennen nukkumaanmenoa, koska sillä on taipumus virkistää mielen prosesseja ja tämä voi tehdä nukkumisesta ongelmallista.

Menetelmä

Tähän menetelmään liittyy praanaputki, mikä ulottuu pään kruunusta kehon keskiosan kautta välilihaan, mikä sijaitsee peräaukon ja sukuelinten välissä. Tämä kanava seuraa kehon magneettikentän keskusakselia.

Jos laitatte peukalon ja etusormen tai keskisormen yhteen ympyräksi, tämä on suurin piirtein praanaputken koko. Tämä energiakanava yhdistää taivas- ja maaenergiat.

Tämän menetelmän toinen osa on platoninen kappale nimeltään oktaedri. Oktaedri on 8-tahokas, mikä on periaatteessa kaksi neliöpohjaista pyramidia yhdistettynä pohjastaan. Oktaedrejä on luonnostaan monissa kristalli- ja molekyylirakenteissa. Olemme viitanneet oktaedreihin aiemmissa viesteissä, erityisesti puhuessamme tasapainoholonista. Oktaedrit antavat hienoenergiatasolla tasapainon.

Tässä menetelmässä kuvittelette pään keskelle oktaedrin, joka on korkeudeltaan noin tuuman (tai pari senttiä). Tämä kuviteltu oktaedri on pään keskellä, mikä on mielenkiintoisesti myös käpylisäkkeen sijaintipaikka. Oktaedri ja käpylisäke ovat siis praanaputkessanne.

Tähän menetelmään liittyy hienoenergioiden vetäminen maan magneettikentästä praanaputkeen välilihan kautta ja sitten niiden vetäminen oktaedriin, mikä on pään keskellä. Samaan aikaan hienoenergiat auringon magneettikentästä tulevat pään kruunuun ja laskeutuvat oktaedriin, mikä on pään keskellä. Silloin kun nämä kaksi hienoenergiaa kohtaavat oktaedrissä, ne saavat aikaan alkemiareaktion. Oktaedrin rakenteen myötä vapautettu energia on luonteeltaan tasapainoista ja tämä tasapainottava vaikutus ulottuu koko hermostoon. Menetelmä on erittäin yksinkertainen ja kuitenkin hyvin tehokas ja hienostunut.

Aluksi se voi näyttää hankalalta, mutta sitten kun saatte tunnun siitä, menetelmä on yhtä luonnollinen kuin hengittäminen. Menetelmässä on viisi askelta.

Ensimmäinen askel: Tunne praanaputki, mikä kulkee pään päältä kehon keskiosan kautta välilihaan. Ulota putki sitten maahan. Jotkut teistä ehkä tuntevat sen menevän maanhan vain muutaman tuuman, kun taas toiset aivan maan ytimeen saakka. Sillä ei ole merkitystä, miten pitkälle maahan praanaputki laskeutuu, kunhan se on kontaktissa maahan.

Toinen askel: Sitten ulota praanaputken yläosan päälaen yli BA-pisteeseen (kosminen portaali tai tähtiportti), mikä sijaitsee pään päällä paikassa, missä sormenne koskettaisivat nostaessanne kätenne suoraan pään yläpuolelle. (Huom. Käsien nostaminen on vain viitekohta. Käsiä ei tarvitse pitää kohotettuna menetelmää käytettäessä.)

Kolmas askel: Kuvittele pään keskelle oktaedri, mikä on noin tuuman korkuinen. Tämä on huomiosi pääkohde menetelmän aikana.

Neljäs askel: Tämä kohta tehdään pelkästään aikomuksena. Voi auttaa, jos sanot tämän lauseen hiljaa: "Lähetän maailmani liikkeeseen tahdollani." Hengität sitten sisään luonnollisesti, sallien hienoenergian maasta siirtyä praanaputkea pitkin oktaedriin ja samanaikaisesti hienoenergian laskeutua praanaputken yläpäästä BA-pisteen kautta oktaedriin. Ymmärrä, että vedät energioita, jotka liittyvät maan ja auringon magneettikenttään.

Viides askel: Kun nämä kaksi energiaa kohtaavat oktaedrissä, mikä sijaitsee keskellä päätä, anna itsesi tuntea syke tai energioiden yhdistyminen. Sitten kun hengität ulos, salli tämän yhdistyneen energian virrata ulospäin aivoihin ja hermostoon oman luonteensa mukaisesti. Tällä tarkoitamme, että sillä on luontainen älykkyys ja se virtaa sinne, minne tarvitsee, jos sallit sen.

Riippuen herkkyydestänne voitte tuntea jonkin aistimuksen energiasta pään keskellä. Koette tämän ehkä selvänä energialiikkeenä aivoissanne. Saatatte hyvinkin tuntea valoa sykkivän oktaedristä. Ja joissain tapauksissa oktaedri ehkä alkaa pyöriä. Nämä ovat kaikki positiivisia merkkejä. Jos oktaedri alkaa liikkua tai pyöriä, pitäkää se pään keskellä. Vaikka on mahdollista matkustaa muissa ulottuvuuksissa oktaedriä käyttäen, tässä menetelmässä pidätte sen pään keskellä. Tämä sen vuoksi, että oktaedriin muodostuvat energiat virtaavat aivoihin ja hermostoon. Tämä tasapainottaa energioita ja virkistää aivojen hermoverkkoja ja vahvistaa näin kognitiivisia prosesseja, muistia ja tunnevakautta.

Tämä yksinkertainen menetelmä voi olla suuri liittolaisenne, kun kuljette läpi tästä seuraavasta kaaossolmuvaiheesta. Meidän perspektiivistämme tämä kaaossolmu lisääntyy geometrisesti eli siitä tulee vielä intensiivisempi. Kaaostasot maapallolla (eli yhteiskunnallinen levottomuus, poliittiset konfliktit, ekologinen kuormitus, taloudellinen epävarmuus, resurssien niukkuus jne.) kiihtyvät jatkuvasti nopeammin. Tämä aiheuttaa kohtuutonta painetta biologisille järjestelmillenne.

Ehdotamme vahvasti, että teette tästä yksinkertaisesta menetelmästä osan jokapäiväistä elämäänne. On parempi kulkea kaaosportaalien läpi älylliset ja tunnekyvyt vahingoittumattomina.

Hathorit

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

22.12.13

Tervetuloa Jouluyön Meditaatioon Jalasjärvelle 24.12.2013

Lämpimästi Tervetuloa
JOULUYÖN MEDITAATIOON
Jouluaattona 24.12 klo 23.00-00.30
Jalasjärvelle


Ohjelma
Glögitarjoilu 
Joululauluja
Jouluevankeliumi
Jouluyön Meditaatio


Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Ilmoitathan tulostasi os.
ranto.kirsi@gmail.com. 

Kiitos ja Tervetuloa! 

Enkeliterveisin,
Kirsi


21.12.13

Hoffman: Synnyinkö onnekkaana tai siunattuna, ja miksi?

SYNNYINKÖ ONNEKKAANA TAI SIUNATTUNA, JA MIKSI?
Kirjoittanut Jennifer Hoffman (enlighteninglife.com)
Uutiskirjeestä 18.12.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Jennifer:

Jotain tärkeää tapahtui tällä viikolla, tärkeä loppuminen mikä uudelleenkalibroi paljon energiaa ja oli tienpää monille meistä - ei kirjaimellisesti (mutta jollekin teistä se on), vaan siinä mielessä, että asiat saatettiin loppuun, saivat päätöksen ja ollaan valmiina aloittamaan jotain uutta.

Mitä tahansa tapahtuikin, meillä on voimakkaita muutoksia seuraavat kaksi viikkoa, jotka ovat myös vuoden 2013 viimeiset viikot. Jos olet miettinyt, milloin tämä kaikki loppuu sinulla, luulen sen loppuvan nyt. Tulemme tiehaaraan ja voidaan valita monia eri polkuja. Valitse ne, jotka ovat oikeita sinulle - voit valita useamman.

Olemme nyt voimakkaiden astrologisten energioiden keskellä ja meillä on päivänseisaus 21.12. Tyypillisesti se on voimakas energiapäivä ja vielä enemmän sitä tänä vuonna. Jos olet sattunut huomaamaan, 12.12. saakka olemme kokeneet mielenkiintoisia energian sisään- ja ulosvirtauksia. Oletko ollut väsyneempi, levottomampi, tietoisempi tai tuntenut enemmän "En välitä" kuin koskaan ennen?

12.12. saakka olemme kokeneet uudelleenkalibrointia tasolla, mitä emme ole koskaan ennen kokeneet. Te jotka olette selvittäneet oppituntinne ydintasolle saakka, voitte huomata olevanne epätietoinen siinä, miksi elämänne kulkee yhtäkkiä hyvin ja teillä on lopultakin sitä yltäkylläisyyttä ja niitä asioita, joita olette pyytäneet hyvin pitkään. Ja huomaatte ehkä puolustelevanne siunauksianne, kun toiset ihmiset kritisoivat tai tuomitsevat teidät, tai tuntevanne syyllisyyttä, kun teillä on paljon enemmän kuin muilla. Miksi tätä tapahtuu? Se on tämän viikon kysymyksen aihe.

Kysymys:

Rakas Jennifer, minua melkein nolottaa esittää tämä kysymys, koska siinä ei ole kyse ongelmasta, mitä useimmat ihmiset pitäisivät ongelmana. Ongelmani on, ettei minulla ole ongelmia. Itse asiassa elämäni menee oikein hyvin. Minulla on rakastava perhe, upea avioliitto, mahtava työ, paljon rahaa, hyvä terveys ja kaikki on täydellistä elämässäni. En tiedä, olenko vain onnekas vai olenko jollain tavalla siunattu (ja minua nolottaa edes sanoa se). Minusta on epämukavaa kuulla ongelmista, joita perheelläni, ystävilläni ja tutuillani on, kun en voi jakaa ongelmia, koska minulla ei ole niitä. Valitsinko todella helpon elämän ja miten päädyin elämään, missä kaikki näyttää siunatulta, olen hyvin onnellinen eikä minulla näytä olevan mitään ongelmia elämässäni?

Jenniferin vastaus:

Eri elämissä valitsemme erilaiset elinolosuhteet. Joskus meillä on vaikea ja haastava elämä ja toisilla kerroilla helppo elämä, missä meidän ei tarvitse kamppailla. Olet tässä elämässä päättänyt tuntea yltäkylläisen, armollisen ja helpon elämän. Siksi sinulla on hyvin paljon, mistä olla kiitollinen ja mitä arvostaa. Sinulla on luultavasti ollut elämiä, jotka olivat hyvin vaikeita, joissa sinulla ei ollut mitään - ei rahaa, ei ruokaa, ei ystäviä tai perhettä - ja joissa jokainen päivä oli kamppailua ja sinulla oli erittäin vähän mukavuutta tai tilaisuuksia. Niinpä valitsit tähän elämään yltäkylläisyyden. Ja kuten olet huomannut, myös yltäkylläisessä elämässä on haasteensa.

Elämämme olosuhteet kehittyvät tavoilla, jotka näyttävät meille elämän kaikki puolet monina erilaisina toistoina. Valitsemamme olosuhteet heijastavat oppitunteja, jotka meidän tarvitsee oppia. Haasteellisissa elämissä meidän täytyy oppia voittamaan haasteet, kehittämään kiitollisuutta ja arvostusta, saamaan nöyryyttä ja joskus oppimaan antautumaan. Myös suuren yltäkylläisyyden elämissä on edelleen ongelmia ja haasteita, jotka meidän on voitettava. Kuten opit tässä elämässä, yltäkylläisyys tekee sinut tietoisemmaksi niistä, joilla on hyvin vähän. Ja tämä saa tuntemaan syyllisyyttä, koska sinulla on paljon enemmän kuin muilla, mikä heijastaa yhtä elämänoppituntiasi.

Yksi oppituntisi on ymmärtää, että jokainen ihminen valitsee elämänolosuhteensa riippumatta siitä, miten köyhä, haasteellinen tai vaatimaton luulet hänen olevan. Olemme kaikki oman todellisuutemme arkkitehtejä. Vaikka tuntuukin ehkä oudolta kuulla, että paras lahja minkä voit antaa muille, on olla paras esimerkki upean yltäkylläisyytesi arvostamisesta, niin se juuri sinun on tehtävä. Sinun on myös ymmärrettävä, ettei sinulla ole ollut tätä yltäkylläisyyttä joka elämässä. Niinpä nautit tässä elämässä siitä, mitä sinulla ei ole ehkä lähellekään ollut monissa, monissa muissa elämissä.

Sinua ei ole siunattu tavoilla, millä muut eivät voi olla siunattuja, joten vastaus "noloon" kysymykseesi on: siunauksissasi ei ole mitään erityistä. Luulen, että kysymyksesi oikeastaan on, onko sinulla jotenkin Jumalan käsi pääsi päällä eikä toisilla ihmisillä ole. Tilanne ei ole niin. Tämä on elämä, minkä valitsit itsellesi, ja näissä olosuhteissa päätit elää. Olet ehkä aiemmassa elämässä sanonut itsellesi, että jos olisit rikas ja onnellinen, sinulla ei olisi ongelmia eikä huolta maailmassa. Itse asiassa kuulen sinun sanovan, ettet välittäisi, mitä toiset ihmiset ajattelevat sinusta.

Nyt sinulla on haluamaasi yltäkylläisyyttä ja huomasit, että välitätkin siitä, mitä muut ajattelevat, ja yltäkylläisyys on huolenaihe, ei puute. Olet kuitenkin havainnut, että yltäkylläisyydessä olet myös tietoinen siitä, että muilla ihmisillä ei ole samaa yltäkylläisyyttä - koska olet ollut siinä itse. Muista vain, että he voivat valita yltäkylläisyyden koska tahansa elämässään - heillä on kyky valita, mitä haluavat itselleen ja elämälleen.

Parasta mitä voit tehdä heidän hyväkseen, on olla esimerkki parantuneesta ja eheästä elämisestä. Kyllä, tämä elämä on palkkio, mutta olet palkinnut itsesi valitsemalla sen, mitä luulit puuttuvan muissa elämissä. Tiedät myös, että olisit voinut valita jotain muuta - olla varakas tai köyhä, saada yltäkylläisyyttä tai puutetta, terveyttä tai sairautta, surua tai iloa, rauhaa tai tuskaa. Kaikki nämä ovat valintoja eivätkä mitään muuta. Tuomitsemme ne helpoiksi tai vaikeiksi sen perusteella, miten paljon rahaa on mukana, mutta oikeasti kyse on vain oman elämämme valitsemisesta ja toimimisesta aikomuksen mukaan. Kun elät, nauti siitä, mitä sinulla on. Muistuta itsellesi, että olet antanut lahjaksi itsellesi tämän elämän ja elämäntyylin ja ole tämän elämäntyylin paras mahdollinen pilotti, jotta toiset voivat katsoa sinua ja nähdä, mitä sinulla on ja miten paljon arvostat sitä ja nautit siitä, ja tämä antaa heille kiihokkeen pyytää samaa myös itselleen.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Fenn: Taajuus on kultaa

TAAJUUS ON KULTAA

AE Mikaelia kanavoinut Celia Fenn (starchildglobal.com)
Uuden maan energiat joulukuussa 2013 ja tammikuussa 2014
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakas valoperhe, tässä joulukuussa 2013 ja tammikuussa 2014 maapallonne tekee merkittäviä taajuusmuutoksia ja -säätöjä, kun se alkaa ankkuroida kultasäteen taajuutta.

Aurinko on auttanut tässä taajuusmuutoksessa ja viimeisen puolen vuoden intensiivinen auringon aktiivisuus on auttanut maapallon taajuuden uudelleenkalibroinnissa ja sallinut tämän uuden taajuuden asettua ja ankkuroitua.

Rakas perhe, tiedämme, miten vaikeaa tämä on ollut teille. Valoperheenä teidän on ollut tehtävä työtä valonne ylläpitämiseksi niistä haasteista huolimatta, joita olette kohdanneet monilla tasoilla.

Tässä joulukuussa saatatte loppuun vuoden 2013 työn ja aloitatte uuden ilmentämis- ja yltäkylläisyyspolun. Tässä viestissä puhumme ensin siirtymästä vuoteen 2014 sekä voimakkaista 12-12- ja päivänseisausenergioista ja sitten katsomme tuleviin vuoden 2014 energioihin ja niiden kristallilasten rooliin, joista on tulossa nuoria aikuisia.

2013 - kaksinaisuuden yläpuolelle nousemisen vuosi


Maapallo siirtyi viidennen ulottuvuuden aikajanalleen joulukuussa 2011. Joulukuussa 2012 maa aloitti uuden aikasyklinsä uutena maana ja nyt joulukuussa 2013 teille annetaan tilaisuus astua valomestaruuteen nousemalla kaksinaisuuden yli elämässänne ja ankkuroimalla kosmisen Kristus-tietoisuuden kultasäteen.

Tästä syystä vuosi on ollut hyvin vaikea monille teistä. Teitä on pyydetty tekemään valintoja elämässänne joka tasolla ja joka hetki. Reagoitteko vanhoilla kaksinaisuustavoilla vai nousetteko sen yläpuolelle ja päätätte löytää sovinnon, myötätunnon ja rakkauden polun?

Monille teistä tämä polku on ollut vaikea, sillä rakkauspolku alkaa usein itsen rakastamisesta ja oppimisesta sanomaan "ei" tarvittaessa. Monien teistä on siis tarvinnut oppia tekemään tilaa itsellenne ja sanomaan "ei" asioille, jotka eivät enää toimi teillä tai jotka kenties eivät ole oikeastaan koskaan toimineet.

Tämä on ollut epämukavaa, kun olette hitaasti oppineet nousemaan kaksinaisuuden ja ristiriidan yli yhdistämis- ja täydentämistaajuuteen.

Teidän on ollut opittava tekemään valintoja ja olemaan vastuussa noista valinnoista todellisina valonsotureina.

Mutta myös palkkiot ovat olleet suuria. Kun olette kurkottaneet itseenne, sydämeenne ja sieluunne, ja rakkauteen, olette myös nousseet tuskan ja kärsimyksen yläpuolelle ja siirtyneet iloon ja rauhaan.

Monien elämien pitkä matka lähestyy loppuaan, kun alatte sopeutua ja asettua Kristus-tietoisuuden kultataajuuteen. Tämä on harmonian, ykseyden ja rauhan paikka, yltäkylläisyyden ja ilon paikka.

Se on sen tietämisen taajuus, että mikä tahansa on mahdollista ja todennäköistä ja olette voimaantuneet luomaan haluamanne elämän.

Kulta-aalto 12.12. ja 21.12.

Lopulliselle siirtymälle kultataajuuteen antaa voimaa kultainen valoaalto. Tämä alkaa 12-12-portaalista ja huipentuu 21.12. päivänseisauksessa.

Näiden kymmenen päivän aikana valon nouseminen jatkuu ja tunnette varmasti vaikutukset kaikilla olemuksenne tasoilla.

Saatatte tuntea olevanne täynnä iloa ja valoa. Mutta voitte myös tuntea olonne kiusalliseksi ja epämukavaksi kehossanne. Solunne värähtelevät kiihtyneellä taajuudella ja saatatte taas huomata kokevanne ylösnousemusoireita, jotka saavat olonne tuntumaan epämukavaksi fyysisesti ja tunteellisesti.

Tämä prosessi huipentuu 21.12. päivänseisauksessa, kun uudistumis- ja uudestisyntymäenergiat ovat voimakkaimmillaan. Maapallo on linjassa Galaktisen keskuksen kanssa ja myös voimakas timanttivaloaalto auttaa planeettataajuuden nostamisessa.

Sitten 21. - 31.12. maapallo integroi uusia taajuuksia. Tämä voi myös olla epävakaata aikaa, kun uusia energioita ja kultataajuutta ankkuroidaan maapallon verkkoihin.

Sitten 1.1.2014 prosessi on lopulta ohi.

Vuoden 2014 energiat ja kristallilasten rooli

Vuonna 2014 maapallo ankkuroituu viidenteen ulottuvuuteen ja värähtelee Kristus-tietoisuuden kultasädetaajuudella.

Tämä Kristus-tietoisuustaajuus käynnistää voimakkaan heräämisaallon maapallolla. Ihmisiä herää hyvin nopealla tahdilla ja teillä on paljon työtä opastaessanne ja auttaessanne heitä tässä prosessissa, jos se on tehtävänne.

Mutta huomaatte myös, että niistä jotka eivät pysty nostamaan taajuuttaan kultataajuuteen, tulee stressaantuneita, huolestuneita ja epätoivoisia ja he pystyvät näkemään vain vanhan energiaverkon kaaoksen ja hajoamisen.

Mutta rakas perhe, teillä on voimakkaita auttajia tänä vuonna - ei ainoastaan enkelimaailmat vaan myös kristallilapset, jotka tulivat maan päälle pikatehtävänään ankkuroida Kristus-tietoisuus planeetalle.

Ensimmäisiä kristallilapsia alkoi saapua maapallolle 1990-luvun alkupuolella ja nämä olennot ovat nyt parikymppisiä. He tulivat valokeho täysin "johdotettuna" ja valmiina hyväksymään Kristus-tietoisuuden ja kultataajuuden. Vuonna 2014 he "käynnistyvät" ja auttavat taajuuden nostamisessa ja kultasäteen ankkuroimisessa maapallolle.

Nämä kristalliolennot ovat voimakkaita sydämensotureita ja he syntyivät tätä hetkeä varten! He ovat nuoria miehiä ja naisia, jotka ovat valmiita astumaan esiin ja antamaan valonsa säteillä maan päällä.

Ja niin rakas valoperhe, 2014 on vuosi, jolloin kultataajuus ankkuroidaan maan päälle, timanttivaloa vastaanotetaan ja tapahtuu kristalliherääminen. Nämä ovat todella jännittäviä aikoja teille kaikille!

Toivotamme teille paljon iloa ja valoa näinä säteilevinä valoaikoina!

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

19.12.13

Kaskimäki: Mayapäivityksiä

Hei ja ihaninta joulunodotusta,

Vietämme juhlaa joulunpunaisissa Taivaanvaeltajan energioissa, maya-kalenteri Tzolkinin tahdistamana. Punainen Taivaanvaeltajan aaltojakso kestää 22.12.13 - 3.1.14. Näillä tunnelmilla myös vaihtuu vuosi.

Tämän jaksot suotuisat ja leppoisat energiat mahdollistavat unelmien joulun! Taivaanvaeltajan avarakatseisuudella ja suvaitsevaisuuden höysteillä, juhlasta voi tulla mitä parhain. On kykyä suhtautua ihmisiin ja elämään yleensä, lempeällä ja hyväksyvällä tavalla. Nyt on oivallista olla määrittelemätön ja elää sisäisessä rytmissä, nyt-hetken virrassa. Unohtaen kellot ja kalenterit.

Alitajuinen tieto virtaa Keltaisen Tähden taajuudella. Tähti edustaa rauhaa ja harmoniaa. Tähti johdattakoon meitäkin, kuin muinoin itämaan tietäjiä, löytämään sisäinen onnen ja tasapainon keskus.

Olemme näillä laaduilla avaruuden ja ajattomuuden äärellä. Sydämen kautta, voimme linjautua korkeimpien tietoisuuden taajuuksien suoraan yhteyteen. Erityisiä linjaus ja energia päiviä ovat 26.12 ja 27.12 sekä 29.12. Nämä ovat portaalipäiviä, joissa uinuva tähtiperimä ja galaktinen muistipankki kehoissamme aktivoituu. Näitä päiviä kannattaa havainnoida herkällä intuitiolla.

Nyt on aika antaa itselle lepoa ja rauhaa. Latautumisaikaa ja huolenpitoa. Tulevan vuoden energiat alkavat jo heti alkuvuonna viedä melkoiseen muodonmuutokseen. Siispä nyt on hyvä viettää näissä rauhan ja rakkauden tunnelmissa, lempeän lämmin, rakkauden joulu.

Suuret kiitokseni teille kaikille upeille ihmisille, ihanasta palautteestanne tämän vuoden aikana. Olen saanut kauniita kirjeitä, viestejä ja kannustusta. Näillä eväillä tuntuu huikean hyvältä jatkaa uuteen vuoteen. Suuri kiitos myös kaikille asiakkailleni ja kurssilaisille kuluneesta vuodesta.

Toivotan lämmintä valonjuhlaa meille kaikille. Syttyköön tietoisuuden tähti sydämiimme ja valaiskoon tietämme, matkalla vanhasta uuteen.


________________________________________________________________________


Uuden vuoden maya-tunnelmiin pääsee tutustumaan innovatiivisessa workshopissa:

Jooga & Maya -workshop: aika ja sinä
Lauantaina 11.1.2014 klo 15.00-19.00


Maya-kalenteri Tzolkinin tahdistamana aloitamme vuoden 2014 intuitiota ja sisäistä tietämystä aktivoivissa tunnelmissa, kundaliinijoogan ja maya-astrologian parissa.

Selvänäkijä ja maya-astrologi Päivi Kaskimäki kertoo mayojen kalenterista ja sen energioista, sekä kuinka nämä energiat vaikuttavat meissä ja maailmassamme. Opit laskemaan oman maya-merkkisi, sekä vuosienergian, joka sinulla on menossa henkilökohtaisesti.

KRI-sertifioitu kundaliinijoogaopettaja ja intuitiivinen energiahoitaja Sach Amrit Singh ohjaa syvällisen joogaharjoituksen ja meditaation, jotka auttavat sinua ymmärtämään ajan uudistuvaa luonnetta ja pysymään entistä tietoisemmin läsnä käsillä olevassa hetkessä. Et tarvitse aiempaa kokemusta joogasta.

Saat myös oman, henkilökohtaisen mantran, joka on synkronoitu juuri sinun sieluenergiasi kanssa.

Ilmoittautuminen:

Ilmoittaudu 8.1. mennessä maksamalla osallistumismaksu 60€ joko Ong Namon kassalla tai verkkokaupassa. Hinta sisältää alv:n, opetuksen, materiaalit sekä pienen iltapalan.
Nopean ilmoittautujan etu: maksa 31.12.2013 mennessä, maksat vain 55€. 

ongnamo.fi-lisätiedot ja ilmoittautuminen


Lämpimästi tervetuloa mukaan :)
------------------------------------------------------
Päivi Kaskimäki
www.paivikaskimaki.com
paivikaskimaki@gmail.com
040-500 0050
AURINGON PAIKKA
Näsilinnankatu 25 B, 3. krs.
Tampere

Hoffman: Liittykää mukaan säihkymisbileisiin

LIITTYKÄÄ MUKAAN SÄIHKYMISBILEISIIN
Kanavoinut Brenda Hoffman ( www.lifetapestrycreations.com)
17.12.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät,

Olette kulkeneet monien energioiden läpi muutamana viime päivänä, mukaan luettuna energiat joita generoi rakastava, joskus surullinen joulunhenki. Vaikka kalenterissa on päivänseisaus ja täysikuu, noista voimista huokuvat energiat ovat vähemmän dramaattisia, mihin olette tottuneet. Tämä ei tarkoita, että te ette muuta osia olemuksestanne noiden tapahtumien aikana, mutta kyse on enemmän säihkymisbileistä kuin traumaattisesta tapahtumasta.

Monet kyseenalaistavat sanan "säihkymisbileet", sillä jatkatte niiden muutosten ilmaisemista, joita nuo siirtymäaallot aiheuttavat fyysisinä tai tunneoireina. Huomaatte kokevanne tunnevuoristorataa, unirytminne muuttuvan, ruuansulatusongelmia tai muita oireita. Kaikki asioita joita olette kokeneet aiemmin. Erona on, että oireet ovat vähemmän selviä ja tulokset täsmällisempiä.

Ajatelkaa itseänne rosoisena timanttina, silloin kun aloititte uuden maan siirtymänne. Tiesitte, mitä halusitte, mutta ette välttämättä, miten siihen päästään. Ensimmäisten viisteidenne leikkaaminen oli tuskallista ja äärimmäisen pelottavaa useimmille. Jokainen muutos siisti tai kiillotti viisteitä.

Huomatkaa ero. Silloin kun olitte hiomaton ja puhdistamaton timantti, pyysitte apua keneltä tahansa, joka näytti luultavasti vähentävän pelkoanne. Nyt kun olette kiillotettu jalokivi, päätätte, miten paljon haluatte viisteidenne säihkyvän.

Vasta muutama päivä sitten olitte huolissanne suunnastanne ja suhteistanne. Olitte varovainen joulunajan vaikutuksista hyvin epävarmalta näyttävään paikkaanne uudella maapallolla.

Onko teidän mahdollista muuttua niin dramaattisesti muutamassa päivässä?

Eivätkö hyvin monet kanavat ole kertoneet, että kaikki voi tapahtua silmänräpäyksessä? Ja näin on teillä - vaikka luultavasti luulittekin tuon lauseen liittyvän maailmanlaajuisiin ja rakennemuutoksiin eikä henkilökohtaiseen muutokseenne.

Kaikki on sama asia. Kokonaisuutenne yhden solun muuttuminen muuttaa universumeita.

Fyysisyytenne on muuttunut vedestä kristallipohjaiseksi. Monet näkevät tällä viikolla sen, miten tämä vaikuttaa reagointiinne täysikuuhun ja muihin vesipohjaisiin tapahtumiin.

Te ja kaikki olennot maan päällä muututte vesipohjaisesta kristallipohjaiseen solurakenteeseen, joten vanhan ajan astrologiset indikaattorinne muuttuvat myös. Astrologia ja kaikki olemuksenne ja rakenteellisen elämänne osat muuttuvat.

Mutta tuo ajatus ei ole yhtä tärkeä teille kuin sen tietäminen, että olette saavuttaneet selkeyden, mikä ylittää kaiken sen, mitä kuvittelitte vielä vuosi sitten. Arvonne tietäminen on hyvin erilaista. Koette ja ilmaisette elämää eri tavalla. Tunnette uusia tunteita ja uskomuksia. Tiedätte epäilemättä, että olette tähtisädetikku.

Monet ovat eri mieltä. Toteatte itsellenne ja muille, että te ette tunne mitään erilaista, että olette arvoton. Elämä on yhtä harmaata, kuin se on ollut suurimman osan elämäänne - kenties vielä vähän harmaampaa, kun sivuutatte perheen ja ystävät, jotka eivät enää sovi yhteen uuden olemuksenne kanssa. Saanemme olla eri mieltä.

Teidän jotka tunnette itsenne vähäisemmäksi ulkopuolella, täytyy vain tarkastella sisäistä toimintaanne.

Vaikka kaipaattekin ehkä joitain, jotka olivat osa elämäänne, teidän ei tarvitse palata tuohon elämään, koska olette hyväksyneet roolinne sisäisesti. Se ei ole suuri huoli, ilmaistaanko sitä vielä ulkoisesti, sillä pian ilmaistaan. On ilon ja sädehtimisen tunnetta uudesta olemuksestanne - aivan kuin ostaessanne uuden asun, mikä saa päät kääntymään kauneudestanne.

Olette hyväksyneet uuden asunne/olemuksenne sisäisesti. Niinpä huolimatta tarpeestanne tuntea vähempiarvoisuutta, alatte loistaa monitahoista säteilyänne muutaman päivän kuluttua.

Te jotka jo säihkytte ulkopuolelle, tiedätte, että teillä on kerrassaan upea elämä. Olette hohtava ja hyvin kiillotettu, mutta olette päättäneet lisätä vähän kiiltoa ja säihkettä säteilyynne, mitä saatte tällä viikolla täydenkuun ja päivänseisauksen myötä.

Nämä astrologiset tapahtumat parantelevat, kiillottavat ja muuttavat sisäistä kristallirakennettanne.

Monet uskovat, ettei sellainen ole mahdollista, sillä lääkärinne eivät huomaa muutosta. Mutta toisaalta, he eivät etsi. Paljon samaan tapaan kuin Amerikan alkuperäisasukkaat eivät nähneet ensimmäisiä eurooppalaisia tutkimusmatkailijalaivoja, koska ne eivät olleet osa heidän ymmärrystään.

Kristallirakenteenne on soluissa. Lääketieteellinen maailmanne ymmärtää solut, mutta sillä on vähän tarvetta katsoa solujen koostumusta. Heidän laitteensa on suunniteltu suurempia kohteita varten. Lopulta lääketieteellinen maailmanne pääsee uuden fyysisen olemuksenne tasalle - ei vain tänään tai huomenna.

Te jotka epäilette omaa arvoanne, etsikää sisältä vahvistusta - ja sitten hyväksykää ne sädehtivät viestit, joita seuraa. Ettekö tunne oloanne kevyemmäksi ja energisemmäksi, kun luette tai näette, miten pitkälle olette kehittyneet? Nuo hetket ovat vahvistuksia teille, että kaikki on hyvin ja tulee vielä paremmaksi.

Te jotka tiedätte oman arvonne, tarttukaa lisäkiillotukseen, mitä on saatavilla muutamana seuraavana päivänä. Katsokaa ympärille. Toiset alkavat sädehtiä, nauraa ja leikkiä enemmän - ja tietää, että kaikki on upean hyvin heidän maailmassaan.

Olette kaikki siirtyneet 3D:n yli, vaikka edelleen jatkattekin sen osana. Juuri sen halusitte saada aikaan ennen tulemistanne maan päälle tässä elämässä - melkein mahdottoman kahdessa maailmassa elämisen, antaen toisen hallita ajatteluanne ja prosessointianne huolimatta jatkuvasta toiminnasta toisessa.

Uuden maan energiat hallitsevat nyt olemustanne. Sisäinen maailmanne on kristallinen. Uskotte tai ette, niin rosoinen timanttinne on hiottu ja kiillotettu loistoon, mistä ette voineet uneksia muutama kuukausi sitten.

Teiltä vaaditaan vain, että sallitte tuon loiston säteillä olemuksestanne, uskotte itseenne ja tiedätte, että olette laajentuneet yli aiemmasta 3D-olemassaolosta.

Olette tosiaan se uusi olento, joka halusitte olla vetäessänne ensimmäisen kerran maahenkeä. Juhlikaa sitä. Säteilkää sitä. Olette tehneet siirtymänne uuteen maahan täysin onnistuneesti. Hyväksykää nyt säteilynne ja sallikaa sen loistaa. Niin olkoon. Aamen.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

16.12.13

Moorjani: Kuolema antoi minulle elämän
"Hämmästyttävä kertomus paranemisesta ja itsensä löytämisestä!

Anita Moorjani taisteli lähes neljä vuotta syöpää vastaan. Kirjassaan hän kuljettaa lukijan läpi hänen kivunsekaisten vuosien, joiden huipentumana oli lääkärin lausuma kuolemantuomio ja rajanylityskokemus. Kuolemankielissä Moorjani ymmärsi arvonsa ja näki sairauden sisimpään. Parissa viikossa kokemuksen jälkeen Moorjani kotiutettiin - täysin vapaana syöpäsoluista!

Monen kulttuurin kasvatti kertoo lapsuuden tarinoita Hong Kongista, uran luomisen vaikeudesta ja rakkauden etsinnästä. Moorjani kertoo toisten vaatimuksiin mukautumisen vaikeudesta ja itsensä löytämisen oivalluksesta.

Kirjailijan elämä mullistuu tämän huomatessa kykenevänsä parantamaan itse itsensä. Maailmankaikkeus sisältää ihmeitä, joita hän ei olisi osannut arvatakaan!"


Postasin Anitan kirjasta suosituksen jo marraskuussa, ja edelleen suosittelen tätä kirjaa erittäin lämpimästi! Aivan huikea! 


Osta kirja täältä!

Hoffman: Nyt on rakkauden aika

NYT ON RAKKAUDEN AIKA

Kirjoittanut Jennifer Hoffman (enlighteninglife.com)
Uutiskirjeestä 9.12.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Meidän on nyt aika ottaa rakkaus vakavasti. Ja ennen kuin muistutat minua, että viime suhteestasi on vuosia tai pidempään etkä ole pystynyt luomaan yhtään suhdetta tänä aikana, vaikka olet kuinka kovasti yrittänyt, niin anna minun sanoa, että apua on tulossa ja näemme suurta avautumista ja muutosta tällä alueella 2014. Meidän tarvitsee alkaa "pariutua", kuten sanoin 3.12. "Love and Forgiveness Paradigm" -puhelussa ja jumalaiset kumppanuutemme ja sukulaissieluyhteytemme jotka ovat karmasta vapaita, muodostuvat nyt.

Äskettäisessä "Love and Forgiveness Paradigm" -puhelussa sanoin, että meidän oli aika pariutua, ja kuvasin sitä jumalaisen maskuliinisuuden ja feminiinisyyden ilmaisemiseksi kumppanuudessa. Kun luomme uuden maan toimintamalleja, jotka ovat maadoittuneet jumaluuteemme, mikä on heijastusta eheydestämme, meidän on saatettava kaikki rakkausaspektit tasapainoon. Ehdoton rakkaus on yksi aspekti, mutta se on neutraalia energiaa. Tunneolentoina meidän täytyy saattaa rakkaustunne harmoniaan rakkausenergian kanssa. Tämä on sielukasta, tyydyttävää, iloista, tasapainoista ja korkeaan sydämeen perustuvaa rakkautta, mitä me kaikki kaipaamme. Kutsuimme sitä ennen sielunkumppanirakkaudeksi, mutta olemme valmistuneet sielunkumppanien yli, kun yleensä niiden avulla selvitämme karmasuhdekysymyksiä. Nyt olemme valmis sukulaissielu- tai jumalaisiin kumppaneihimme, olemme valmis ottamaan rakkauden vakavasti. Miten siis teemme sen?

Olemme tehneet suurimman osan parantumistyöstä ja ennen kuin kysyt: "Mitä muuta minun täytyy parantaa?", niin ei ole enää parannettavaa - seuraava askel on ryhtyä toimeen. Jäämme niin kiinni parantamiseen, että unohdamme, että osa parantamista on ottaa käytäntöön se, mitä olemme oppineet, käyttäen tuota tietoa erilaisen polun luomiseen. Siinä tavallisesti jäämme jumiin, koska lopetamme parantamisen. Nyt olemme tehneet sen (uudestaan ja uudestaan) ja on aika ryhtyä toimeen.

Ja jos et usko sitä mahdolliseksi, niin kerron sinulle, että tunnen yli 20 ihmistä, jolla ei ole ollut suhdetta vuosiin tai vuosikymmeniin ja jotka ovat nyt upeassa ja tyydyttävässä suhteessa, joka "vain tapahtui" heille. He tapasivat "sattumalta", mikä tapahtui "tyhjästä", ja he kohtasivat jonkun, johon he tunsivat välittömästi vetoa ja yhteyttä, ja nyt he ovat pari eivätkä voisi olla onnellisempia. Kestää vain hetken kohdata tuo ihminen ja tämä energia on käytössämme nyt. Silloin kun rakastumme, sydämemme avautuu täysin ja se on näiden suhteiden tarkoitus - avata sydämemme. Meidän täytyy olla sydän auki astuaksemme näihin uusiin ulottuvuuksiin ja mikä on parempi tapa tehdä se kuin olla rakastunut?

Tätä tarvitsemme uuden maan toimintamallien tuomiseen - tunne- ja energeettisen rakkauden sekoittamista, mikä selvittää polun kaikesta kokemastamme vanhasta draamasta, karmasta ja traumasta, kyetäksemme olemaan tunteissa harmoniassa ehdottoman rakkausenergian kanssa. Mitä meidän tarvitsee tehdä? Tässä on viisi askelta polkumme selvittämiseen rakkaudelle:

1. Poista kivenmurikat polultasi päästämällä irti tunteista, jotka eivät palvele sitä rakkautta, minkä haluat luoda nyt. (Tämä on rakkausmenneisyytemme.)

2. Täytä oma rakkauskorisi, jotta voit tuoda jotain pöytään.

3. Tiedä, mitä haluat kumppanuudessa ja mikä tärkeintä, mitä itse tuot kumppanuuteen.

4. Tiedä, mitä rakkauskieltä puhut, jotta vedät puoleesi jonkun, kenelle voit puhua.

5. Varmista, että esität rakkauskutsusi oikeille ihmisille ja lue "vp." huolellisesti.

Nämä asiat katetaan uudessa 21 päivän "Raise your Love Vibes" -rakkausevoluutio-ohjelmassani, mikä alkaa 12.12.2013. …

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Astro: Planeettauutiset10.12.13

KEVÄÄN 2014 ENKELITILAISUUDET NYT SAATAVILLA - HUOM!!! ENÄÄ MUUTAMA PVM KEVÄÄLLE JÄLJELLÄ!!!
AVAUDU ~ HERKISTY ~ VOIMAANNU
Enkeleiden kanssa


RAKKAUDELLE ~ ILOLLE ~ KAUNEUDELLE

Ohjaajana Kirsi Ranto
Haluatko löytää onnen ja tasapainon elämääsi?
Kaipaatko rohkaisua tehdä uusia elämänvalintoja?
Tahdotko oppia tuntemaan universaalin olemuksesi?


Enkeli-illat, -retriitit, -luennot ja -konsertit ovat 
voimaannuttava matka syvälle omaan itseesi 
ja universaaleihin salaisuuksiin. 
Tilaisuudet tarjoavat kokemuksen läsnäolon
parantavasta voimasta 
ja avoimella sydämellä elämisestä
- enkeleiden avustuksella.


Tilaisuudet eivät ole sidottuja mihinkään uskontoon tai maailmankatsomukseen, vaan ohjaus pohjautuu ajatukseen siitä, että ihminen on sielu-mieli-keho-kokonaisuus, joka pystyy saattamaan itsensä luonnolliseen tasapainon ja onnellisuuden tilaan herkistymällä ja kuuntelemalla omaa sisäistä ohjaustaan. 

Tilaisuuksien ohjaus pohjautuu myös ajatukseen siitä, että kaikki universumissamme on energiaa, jonka kanssa meidän on hyvä pyrkiä harmoniaan. Olemme yhtä kaiken kanssa, ja tullessamme siitä tietoiseksi, alamme valita pelon sijaan rakkauden ja tehdä elämässämme päätöksiä, jotka - sen sijaan että hajottaisivat meitä - tukevat ja eheyttävät meitä elämämme matkalla.

Enkelitilaisuuksien ohjaus ja viestit ovat aina rakkaudellisia ja lempeitä, osallistujien sielua eheyttäviä ja kunnioittavia. 

ENKELI-ILLAT
Enkeli-illassa virittäydytään rauhoittaviin enkelienergioihin, otetaan lempeästi yhteys omaan sisimpään,
ja vahvistetaan sitä valoa ja voimaa, joka meissä kaikissa on luonnostaan.

Illan ohjelmassa
~ Enkelimeditaatio ja -rentoutus
~ Intuitiiviset, henkilökohtaiset enkelikorttitulkinnat
~ Tietoa ja arjen inspiroivia esimerkkejä rakkaustietoisuuteen astumisesta

Ryhmän koko: 15hlöä
Illan kesto: n.3h
Hinta: 35€/hlö (sis.alv.24%)

Kerää oma Enkeliryhmä ystävistäsi ja tiedustele Enkeli-iltaa Sinun 
tai Ystäväsi kotiin/liiketilaasi osoitteessa ranto.kirsi@gmail.com.


ENKELIRETRIITIT
Tällä viikonlopun pituisella, mielenkiintoisella ja ilon täyteisellä retriittikoulutuksella johdatan osallistujat lempeään uuden ajan henkisyyteen, jossa yhdistymme omaan sydänpolkuumme ihanassa, hoitavassa enkelienergiassa. Retriitti herkistää omaa intuitiota, avaa sydämen tunnelukkoja, ja tarjoaa avaimet oman herkkyyden ja voiman tunnistamiseen ja tasapainoiseen käyttämiseen. 

Retriitin ohjelmassa
~ Luentoja ja harjoituksia sydämellä elämisestä
~ Keskustelua
~ Henkilökohtaista ohjausta
~ Meditaatioita ja rentoutusharjoituksia

Ryhmän koko: Max.20hlöä
Retriitin kesto: Pe-su
Hinta: Kysy tarjousta

Tiedustele lisää retriitistä ranto.kirsi@gmail.com. 
Tulen mielelläni pitämään retriittiä pyytämäänne tilaan tai tilaisuuteen. Kuvat: Kirsi Ranto
ENKELILUENNOT
Luennot ovat sydäntä avaava yhdistelmä omaa tarinaani, herkkiä ja voimaannuttavia laulujani, sekä arkisia esimerkkejä toivoa ja iloa luovasta, 
taivaallisesta synkronismista ja rakkaudesta, jota meillä jokaisella on mahdollisuus vastaanottaa elämäämme enkelten avustuksella.

Luennon ohjelmassa
~ Kirsin kokemuksia, vinkkejä ja oivalluksia sydämellä elämisestä
~ Yhteismeditaatio
~ Musiikkia

Ryhmän koko: Ei rajoitusta
Luennon kesto: 1-2h
Hinta: Kysy tarjousta

Tiedustele lisää luennosta ranto.kirsi@gmail.com. 
Tulen mielelläni pitämään luentoa pyytämäänne tilaan tai tilaisuuteen.Kuvat: Shawn Reeder

ENKELIKONSERTIT
Enkelikonsertit ovat sisäiseen rauhaan virittäviä rukousmeditaatiokonsertteja, joissa laulan ja soitan itse pianoa.
Konsertit ovat hyvin intiimejä ja herkkiä, kuulijan sieluun kurottavia.
Uskon siihen, että musiikin voima on sen hiljaisissa hetkissä; siinä, missä sanat loppuvat, ikuisuus on läsnä ja rakkaus melkein käsinkosketeltavaa. Rakastan luoda musiikilla sydäntiloja, sillan taivaan ja maan välille, ja valaa toivoa, iloa ja lohtua kanssakulkijoilleni.

Konsertin ohjelmisto koostuu omista herkistä sävellyksistäni (mm.Hiljainen pyyntö, Anna mun tulla kotiin, Siivet),
sekä tarkoin valikoiduista lainalauluista (mm.Ave Maria, Saviruukku, Kirkossa).

Konsertin kesto: 60-70min.
Hinta: Kysy tarjousta

Kysy lisää ranto.kirsi@gmail.com.
"Ole se valo joka olet"
~ Kirsi Ranto


Kaskimäki: Mayapäivityksiä

Hei,

Maya-kalenteri Tzolkinissa olemme nyt Keltaisen Auringon aaltojaksossa. Sen kesto on 9.-21.12.2013.

Auringon teemoissa olemme avautumassa entistä kirkkaampaan tietoisuuteen. Yhteys keskusaurinkoon tekeytyy sydämessä, valaisten koko olemuksemme. Energiakehomme tulevat yhä kirkkaammiksi ja resonoimme entistä korkeammilla taajuuksilla. Sielu fuusioituu kehoon.

Samaan aikaan kun valo lisääntyy, varjo vahvistuu myös. Se tulee ja kuin testaa valomme voimaa. Käytännössä saatamme joutua kohtaamaan yllättäviäkin testitilanteita, joissa joudumme määrittelemääN oman todelliset arvomme uudelleen. Tämä voi tuntua jopa hyökkäykseltä itseä kohtaan. Valo ja varjo hakevat uutta tasapainoa. Nyt on tärkeä tiedostaa miten syntyy sisäisen voiman ja rauhan keskus, ja miten se pidetään yllä.

Jakson valoteemat mm:
Pyyteetön rakkaus, solaarinen tietoisuus, Minä Olen- tietoisuus, uskollisuus ja ihanteellisuus. Kauneuden ja harmonia luominen, onnellisuus ja korkeiden arvojen ilmentäminen.

Jakson opiskelun teemat mm:
Epärealismi, yli-idealismi, pettymysten käsittelyn teemat, täydellisyyden tavoittelu ja rakkaudettomuus. Uhriteemat, itsen rajoittaminen ja rakkauden ehdollistaminen.

Valon ja varjon tasapainottelu näkyy koko maailmassa. Suomi-neito, indigosoturi-prinsessa lähti 6.12 uuteen vuosi energiaansa, ja tämä on 13:n vuoden jaksossa 11:sta vuosi Punaisen Maan energioissa.

On aika tehdä tilaa uudelle, kosmisen navigaattorin ohjaamana. Tiedossa lienee hyvin itsenäistä ja omalla tavalla etenemistä. Kaikesta aikansa eläneestä irtautumista, rakenteiden purkua ja vanhan kyseenalaistamista. Vastakkainasettelun esiintuomista ja tasa-arvoisuuden, sekä intuitiivisuuden lisääntymistä koko maassa. Tällaisessa vuosienergiassa on mahdollista syntyä hyvinkin radikaalia toimintaa, niin poliittisesti, kuin kansamme tietoisuuden nousun myötä. Tilataan tähän yhteiseen tietoisuusprosessiin meille kaikille sujuvuutta ja helppoutta.

Ensimmäisiä vastakkainasettelun merkkejä saimme seurata jo itsenäisyyspäivän vastaanoton aikaan, kun toiset juhlivat ja toiset rähinöitsivät. Toivon että voimme rakentaa maatamme suotuisasti ja rakentavasti, tietoisesti ja tasa-arvoisuudella.

Tasapainoa haetaan myös ihmissuhteissa. Melkoista rakkauspyykin pesua on käyty monessa perheessä ja kaikilla ihmissuhteiden alueilla. Auringon aaltojaksolla tämä voimistuu, sillä nyt haetaan syvintä rakkautta ja puhtainta tunteen ilmaisua. Sydämien kirkkainta ja täydellisintä yhteyttä. Pienikin epäkohta itsessä tai kumppanissa saattaa kärjistyä ja nousta peikkona pöydälle. Tätä pyykkijaksoa ei kannata vältellä, sillä nyt synnytetään uuden ajan uusia, sydäntietoisia suhteita. Kirkastamalla olemassa olevat tai synnyttämällä aivan uusia. Tässä prosessissa on hyvä tunnistaa ja hyväksyä, ihmisyys ja ihmisen keskeneräisyys. Annetaan armoa itselle ja ympäristölle.

Aikamolekyylit
Kehoissamme on oma sisäinen kello. Luonnollinen ajanrytmi virtaa soluissamme, dna:ssa ja molekyyleissämme. Tämä ajan rytmi ei välttämättä seuraa 24/60 sykliä. Ajan luonteen muuttuessa entistä nopeammaksi, kehomme hakevat uutta synkronismia. Olemme palaamassa luonnolliseen rytmiin ja ajan virtaan, josta olemme olleet irti. Kehomme hakevat uutta tahtia ja tämä tuntuu niin kehossa, mielessä kuin sydämessä. Kehon aikamolekyylit aktivoituvat tai voimistuvat.

Prosessia tuntuu olevan vaikea selittää, mutta käytännössä koen että monet eriskummalliset kokemukset liittyvät tähän. Ajantaju näyttää välillä katoavan kokonaan, tunti häviää kuin huomaamatta. Väsymys tai virkeys eivät välttämättä ole enää samassa tahdissa kuin ennen. Keskittymiskyky vaihtelee ja muistamattomuus vaivailee. Mieli ja intuitio hakevat edelleen uutta yhteyttä ja välillä mielenhallinnan kanssa on tekemistä. Välillä on tunne kuin olisi täydellisessä hetken flowssa, ja toisinaan taas niin epäsynkassa koko maailman kanssa.

Olemme hakemassa uutta, sekä fyysisen, että psyykkisen kehon tahtia uudistuvaan aikaan ja energioihin. 9.12 tienoilla olimme porttienergian äärellä. Hyvin erityislaatuinen valovirta vaikutti voimallisesti.

Tällä energiavuodatuksella lähdemme Auringon aaltoon, jossa avaudumme korkeimman tietoisuuden taajuuksille. Päämääränä pyyteettömän rakkauden todeksi eläminen. Sanoissa ja teoissa.


=====================================================================


MAYA-MATKA MEKSIKOON JA GUATEMALAAN
13.4 - 29.4.2014


Matkan ohjelmassa Meksikossa mm:
Tulum, Coba, Chichen Itza, Mayapan, Uxmal, Palenque
Guatemalassa mm:
Tikal, Flores, Rio Dulce, Antigua, Lake Atitlan
1 pv Hondurasissa
Copan

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 18.12.13
Päivi Kaskimäki
040-500 0050 tai
paivikaskimaki@gmail.com / myös tiedustelut

Matkan hinta:
2hh 4250 e
1hh 4840 e
Varausmaksu 500 e ilmoittautumisen yhteydessä 18.12
Loppuerä 6 viikkoa ennen matkaa (maaliskuu 2014)

Tarkka ohjelma ja matkan esittely
Esite Maaginen Mayamatk.pdf


Lämpimästi tervetuloa mukaani maagiselle maya-turneelle :)
Päivi

www.paivikaskimaki.com
paivikaskimaki@gmail.com
040-500 0050
AURINGON PAIKKA
Näsilinnankatu 25 B, 3. krs.
Tampere

5.12.13

Deepthi: Yksi askel kerrallaan
Tässä aamussa tuntuu olevan erityistä taikaa, pyhyyden taikaa. Herätessäni enkelit olivat jo paikalla, kuin pyhittämässä huomista Suomen itsenäisyyspäivää. Sytytin kaikki kynttilät ja kiitin enkeleitä siitä, miten he ovat sankoin joukoin valvomassa tätä erityistä aikaa vuodesta, jolloin alamme sydämessämme virittyä Joulun tuntuun kerääntymällä yhteen itsenäisyyspäivän merkeissä. 

Jo monta viikkoa on tuntunut siltä, että tämä itsenäisyyspäivä on jollain tavalla erityinen aiempiin vuosiin verrattuna. Tuntuu, että nyt kun juhlat konkreettisesti siirretään keskemmälle Suomea ja pois vanhoista totutuista kaavoista, niin sen myötä avautuu myös aivan uusi energiaportaali uuteen aikaan Suomessa ja suomalaisille. Jotta vanhat rakenteet muuttuisivat, täytyy tehdä uusia konkreettisia siirtoja, jonka myötä energia automaattisesti liikkuu ja vaihtuu, ja uusi tuulahdus pääsee sisään. Mitä tämä sitten konkreettisesti tarkoittaa suomalaisille, se jää nähtäväksi. Ainakin minulle siinä on vahva tuntu yhteenliittymisestä, ykseydestä ja tasapuolisuudesta. Uusi valosilta rakentuu. 

Enkelit toivat tietoisuuteeni myös sanan "itsenäisyys". Tänä vuonna siinä on uusi kaiku. Meillä on huikea mahdollisuus ajatella itsenäisyyttä ei vain Suomen historian kannalta, vaan myös kunkin meistä sisäisenä itsenäisyytenä, omaan voimaan astumisena, oman valon ankkuroimisena maailman palvelukseen. Mitä minä voin tehdä palvellakseni maailmaa? Mitä minun olisi kuultava omalta sisäiseltä intuitiolta ollakseni paremmin linjassa itseni ja oman totuuteni kanssa? Mitkä asiat ja toimintamallit on aika jättää taakse ja olla uskollinen niille asioille, joihin sydämessään uskoo?

Itse olen seurannut mielenkiinnolla kaikkea sitä, mitä Suomessa nyt energiatasolla tapahtuu. On ollut huikeaa nähdä mm.Cheekin ympärillä pyörivä uuden ajan energia, se, miten mies rohkeasti, täysin uuden ajan valopioneerina rikkoo kaikkia mahdollisia rajoja, puhuu unelmiin uskomisesta, tekee haaveistaan pelottomasti totta ja myllää sekä koko musiikkibisneksen että suomalaisten mielet uuteen uskoon. Niin huippua! Olihan se jo aikakin, että joku oikeasti astuu isoihin kenkiin ja näyttää meille kaikille, että kaikki on mahdollista. Usko itseesi! 

Kaiken kaikkiaan mennyt marraskuu oli hyvin vahva transformaatiokuukausi. Meidät tunnuttiin vievän elämissämme juuri niille alueille, joita olemme eniten yrittäneet - alitajuisesti tai tietoisesti - väistellä, koska juuri noilla alueilla alitajunnassamme asuu sana "pelko". Mutta juuri noilla alueilla piilee suurimmat sielunkasvumme avaimet. On laitettu nojaamaan terävimpään miekkaan, testattu millä maalla seisomme ja mihin turvaamme. Meitä todella haastettiin uskomaan itseemme, olemaan herkkiä ohjauksellemme. Välillä tuntui, että kaikkien komeettaohitusten kanssa meitä vedettiin täysin kölin alta, ei ollut kosketusta sen enempää itseen, vallitsevaan kollektiivienergiaan, kuin konkreettiseen tekemiseenkään, vaan pikemminkin moni asia tiivistyi sanaan "saamaton" ja "olla kuin laiva öisellä merellä ilman valonhäivääkään". Käytössämme oli vain sydämen kompassi. 

Samalla energia oli hyvin maadoittunut. Kyse ei siis ollut mistään leijumisesta, vaan pikemminkin siitä, että "piuhojamme päivitettiin". Tietokoneet reistaili, unirytmiä säädettiin, kehon tarpeita päivitettiin, mieli teki tepposia ja tapahtui aivan ihmeellisiä black outeja, unohduksia, kuin asioita olisi vain kerta kaikkiaan pyyhitty tietoisuudesta syrjään. Hirveästi oli myös kaikkea tekemistä työlistalla, mutta energiatasolla näytettiin hyvin selvästi kaapin paikka sille, mitä kulloinkin sai tehdä. Lattioita jäi pesemättä, tiskejä tiskaamatta, puheluihin vastaamatta ja tiettyjä asioita toteuttamatta, kun energia ei vain sallinut tarttua "epäoleelliseen", vaan pystyi tehdä tasan sen, minkä ohjaus antoi myöten. Ja tästä on tullut nyt hyvin napakkaa. Vain niitä asioita pystyy toteuttaa, missä sydän on täysillä mukana. 

Samalla oli vahvasti sellainen olo, että kukin oli tallaamassa nyt omaa tonttiaan uuteen uskoon. Eräänlaista reviirin uudelleenmäärittelyä ja -järjestelyä. Irtaannuimme vanhoista asetuksista, kuka sitten mitäkin kautta: laittamalla ihmissuhteita uuteen kuosiin, sanomalla pomolle suorat sanat, laittamalla kalenterinsa uuteen järjestykseen tai vain olemalla hiljaa paikallaan. Marraskuussa meidän buutattiin ja päivitettiin uuteen taajuuteen. Ja tässä komeettaohitus ja planetaariset muutokset näyttelivät suurta roolia. Olemme nyt timanttienergiassa. Se sallii meidän aloittavan asioita, jotka vielä jokin aika sitten olisivat tuntuneet täysin mahdottomilta ja joita itse asiassa kukaan ei ole aiemmin osannut edes kuvitella. Löydämme täysin uusia tapoja olla ja toimia. 

Ja nyt paino sanalle "toimia". Marraskuun energiat tuntuivat siirtävän meidät ajatuksista tekoihin. Emme enää odota tietoa ja tuuppausta esimerkiksi henkiselle polulle mistään ulkopuolelta, vaan hyvin moni on alkanut nyt itse toimia. Olemme jo ajassa, jossa jokainen alkaa tietoisesti luoda omaa elämäänsä aktiivisesti sydämestä käsin. Maaperä uuden valon ja rakkauden kautta toimimiseen on jo niin vahva, että meistä tuntuu turvalliselta olla oman elämämme pioneereja ja sanoa ääneen mitä tahdomme, mikä sopii minulle ja mikä ei sovi. Omat rajat on määritelty uudelleen. Tässäkin on paradoksi: toisaalta rajoja ei ole, vaan koemme yhä enemmän olevamme universaaleja olentoja, ja toisaalta osaamme nyt vihdoin käyttää myös sanaa "ei" ilmaisemaan omaa totuuttamme ja rajojamme, joilla kunnioitamme itseämme. Olemme yhtä aikaa sekä kytkettyjä universaaliin verkkoon, että samalla hyvin itsenäisiä olentoja. Verho todellisuuksien välillä on ohentunut, jonka myötä ymmärrämme vastuumme ja luomisvoimamme täysivoimaisina, jumalallisina olentoina. 

Marraskuun aikana oma yhteyteni enkeleihini tuntui olevan monta kertaa jollain tavalla katkolla. Olen niin tottunut heidän kohottavaan, kristalliseen ja lempeään läsnäoloon, joten huomaan eron heti, kun energia ympärilläni muuttuu. Kun fiilikseni kaikkien näiden energiamuutosten keskellä heitteli ja huhuilin, että "Come on, missä te oikein ootte, miksi ette tuu jeesaamaan näiden tuntojen keskellä?", niin silloin he vastasivat minulle tämän vanhan kirjoituksen muodossa:


JALANJÄLJET

Eräänä yönä mies näki unen. Hän oli kävelemässä rannalla Luojamme kanssa, 
kun taivaalle välähti näkymiä hänen elämästään. 
Jokaisessa näkymässä hän huomasi kahdet jalanjäljet hiekassa, 
toiset hänen omansa ja toiset Luojan jalanjäljet.

Ennen kuin viimeiset näkymät hänen elämästään tulivat esille, 
hän katsoi taakseen jalanjälkiä hiekassa. Hän huomasi, 
että monta kertaa matkan varrella oli vain yhdet jäljet hiekassa. 
Hän myös  huomasi, että jäljet puuttuivat juuri niinä aikoina, 
jolloin hänellä oli ollut elämässään kaikkein vaikeinta. 

Tämä vaivasi häntä kovasti, joten hän kysyi siitä Luojalta: 
"Luoja, kun päätin seurata Sinua, sanoit kulkevasi mukanani joka askeleella. 
Nyt kuitenkin huomaan, että elämäni vaikeimpina aikoina hiekassa on vain yhdet jalanjäljet. 
En ymmärrä, miksi hylkäsit minut silloin, kun Sinua eniten tarvitsin." 

Luoja vastasi: "Rakas Lapseni, rakastan sinua enkä milloinkaan hylkäisi sinua. 
Vaikeuksiesi aikoina, jolloin näit vain yhdet jäljet hiekassa, minä kannoin sinua."

M.R.Powers


En voinut kuin taas nöyränä hiljentyä kiittämään. Joku tietää aina minua paremmin. Tajusin taas oman rajallisuuteni ja tietämättömyyteni. Luulen, että tässä onkin yksi suurimmista opeista tänä aikana: miten olla yhtä aikaa omavoimainen, vastuuntuntoinen luojatar ja samalla herkkänä universaalille ohjaukselle ja ymmärtää, että voimamme ei ole egosta käsin, vaan meitä ohjaa suurempi voima, jonka käsiin saamme heittäytyä ja antautua, ja antaa sen toimia kauttamme. Minua se tieto lohduttaa joka kerta yhtä suuresti. Samalla kun toimin sydämeni mukaan, minun ei tarvitse tietää kaikkea. Riittää, kun otan yhden askeleen kerrallaan.


Timanttivalon valaisemaa Itsenäisyyspäivää!

Deepthi

4.12.13

Herman: Oletko valmis ilmentämään pyhää tulienergiaasi?


OLETKO VALMIS ILMENTÄMÄÄN PYHÄÄ TULIENERGIAASI?


Arkkienkeli Mikaelia kanavoinut Ronna Herman (www.ronnastar.com)
Joulukuu 2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat mestarit, tulitte kaukaisista universumeista, aliuniversumeista, galakseista ja kaukaisilta planeetoilta ja toitte mukananne runsaasti kosmista informaatiota, mikä oli tallennettuna pyhään mieleenne haettavaksi tulevaisuudessa. Teidän oli läpäistävä tiukat vaatimukset ja tehtävä juhlallisia lupauksia. Suostuitte tulemaan maapallolle näinä merkittävinä evoluutioaikoina ja sitten inkarnoiduitte erittäin monenlaisiin ja usein hyvin vaikeisiin olosuhteisiin. Teitte lupauksen, että sitten kun teidän oli aika astua ylösnousemuspolulle, sallisitte meidän siirtää sivuun vapaan tahtonne, jotta voisimme käyttää mitä tahansa tarpeellisia toimenpiteitä teidän herättämiseksenne. Monilla tämä johti sieluyhdistymiseen ja toiset jotka olivat jo heränneet sieluitselleen, olivat valmiita yhdistymään korkeamman itsensä osaan. Silloin kun sielu lopulta sulautuu täysin pyhään sydämeen, se on mittasuhteiltaan valtava jälleenyhdistyminen. Silloin kun aikomuksenne koostuvat rakkaudella päällystetystä viisaudesta ja ne heijastetaan puhtaasti, teistä tulee pyhän tulienergian voimakas lähde.

Tämä herääminen johti jumalaiseen massatyytymättömyyteen "etuvartion" keskuudessa, kuten sitä kutsumme. Olette kaikki kokeneet niitä moninaisia ja merkittäviä transformaatioita, joita on tapahtunut massojen keskuudessa. Teihin ovat vaikuttaneet myös kiihtyneet maanmuutokset, joiden määrä on lisääntynyt ja jotka jatkuvat säännöllisesti - tai olette tarkkailleet niitä. Useimmat teistä jotka olette tietoisesti ponnistelleet jumaluuden saamiseksi takaisin niillä keinoilla, joihin tunsitte/tunnette vetoa, olette tässä kehittyneessä sieluryhmässä. Suostuitte olemaan esimerkkejä ja olette valmiita tekemään kaiken vallassanne olevan helpottaaksenne toisten tietä tulemalla valon vartiosotilaiksi, tiennäyttäjiksi ja maailmanpalvelijoiksi.

Menneinä aikakausina ylösnousemusprosessi oli vain niiden ulottuvilla, jotka inkarnoituivat tiukasti noviiseiksi polulle - opetuslapsiksi joiden tehtävänä oli ankkuroida jumalvaloa ja tuoda esiin kosmista viisautta mahdollisimman paljon. Tuo aika on mennyttä. On massaylösnousemuksen aika, sillä kaikki tämän universumin planeetat, aurinkokunnat, galaksit ja aliuniversumit ovat aktiivisesti mukana ennenkuulumattomassa ylösnousemusprosessissa. Luomispyörät pyörivät ikuisesti spiraalina alaspäin tai ylöspäin, sisäänpäin tai ulospäin, riippuen tuon ajan kosmisesta syklistä.

Supertietoinen mieli ja korkeamman itsenne monet osat ovat linkki henkisiin maailmoihin. Ensin alatte ehkä saada informaatio- tai inspiraatiovälähdyksiä intuitiivisten kykyjenne kautta ja meditoidessa. Mielen voimat parantuvat kovasti, kun polulla oleva pyrkijä tulee tehokkaammaksi ja rennommaksi käyttämään pyhän mielen korkeampia taajuusmalleja. Tuloksena aivorakenteen korkeampien taajuusmaailmojen käyttämisestä, suuri osa menneiden tapahtumien muistoista alkaa haalistua, kun siirrytte vaistomaisesta aivo/ mieliulottuvuudesta korkeamman mielen ulottuvuuteen. Ylösnousemus on mieltä laajentava prosessi, missä siirrytään tietoisuustilasta toiseen. Tietoisuus laajenee sisältämään koko ihmiskunnan, maanpallon, aurinkokunnan ja sen toiminnan. Fokus ei ole enää pikkuitsessä. Perimmäinen tavoite on tulla galaktiseksi olennoksi ja saavuttaa lopulta universaali tietoisuus.

Kun teistä tulee tehokas pääsemään korkeampien ulottuvuustaajuuksien voimaan ja majesteettisuuteen, alatte saada vilauksia siitä, miten ihmeellinen paratiisi voi olla, ja alkaa herätä innostusta. Tätä tapahtuu ympäri maailmaa. Se on erittäin henkilökohtainen kokemus, sillä teillä voi olla hämmennystä, myllerrystä ja kaaosta ympärillänne ja olette silti keskittynyt rauhan ja ilon tyyneen silmään. Kun aikaa kuluu, huomaatte, että rauhakeskuksenne laajenee pidemmälle ja pidemmälle, ja kun useammat teistä alkavat päästä käsiksi ikuiseen täydelliseen voimaan, se leviää nopeammin ja nopeammin, kunnes se käsittää koko maailman.

Massojen keskuudessa tapahtuu suurta heräämistä, niissä jotka eivät tähän saakka olleet valmiita kuuntelemaan Hengen sisäisiä tönäisyjä tai tutkimaan luomisen mysteereitä, joita alkaa tulla uuden jumalaisen suunnitelman korkeamman taajuuden säteiden virtauksina. Olemme sanoneet, että olette olleet hyvin rohkeita astuessanne mukavuusalueeltanne, massatietoisuusvirran suosituista uskomuksista kartoittamattomalle alueelle. Olette olleet valmiita kohtaamaan monia haasteita ja testejä eivätkä teitä ole saaneet luopumaan ne, jotka ovat sanoneet teidän olevan väärässä, pahuutta tai toiveajattelijoita. Olette todistamassa, että se minkä olette hyväksyneet totuudeksenne, todella toimii ja vahvistus on konkreettinen ja näkyvä kaikille, joten siitä ei voi väitellä. Pelko on suurin pelote, mutta opitte kesyttämään pelkonne ja vaaditte pyhän tahdonvoimanne.

Joka kerta kun käytte viidennen ulottuvuuden valopyramidissanne, teistä tulee taitavampi pääsemään käsiksi luomislahjoihin ja käyttämään niitä, ja tuotte mukananne enemmän ja enemmän viidennen ulottuvuuden jalostunutta ja ilmentymätöntä valoainesta. Nähkää näiden valovirtojen pyörivän spiraalina alas fyysisiin ilmaisumaailmoihin, kun niistä tulee vähitellen kouriintuntuvia ja ne ottavat muodon ohjauksessanne visioidenne, unelmienne ja selkeän aikomuksenne kautta. Monet teistä ovat oppineet tarpeellista kurinalaisuutta visioidenne pitämiseksi horjumatta ja opitte, että ilmentämisihmeitä tapahtuu yksi selkeä ajatus, yksi askel tai teko ja yksi päivä kerrallaan. Ei ole mitään oikopolkuja, rakkaat, teidän on seurattava universaaleja ilmentämislakeja voidaksenne valjastaa luomisvoiman.

Teitä kutsutaan liittymään valon johtotiimiin - niihin jotka näyttävät tietä kauniille sieluille, jotka heräävät nyt henkisestä unestaan. Tuhansia tarvitaan edesauttamaan tätä seuraavaa heräämisaaltoa, mikä on nyt tapahtumassa, sillä se sisältää miljoonia ja miljoonia ihmisiä. Nekin jotka edelleen kieltävät, tulevat tietoiseksi, että jotain syvällistä ja ennenkuulumatonta tapahtuu maan päällä. Näiden sielujen ei tarvitse käydä läpi sitä laajaa puhdistumista ja tuskallista prosessointia, jonka hyvin monet teistä ovat kokeneet. Olette avanneet tien ja teillä on tietoa, mitä auttaa heitä siirtymään nopeasti heräämisprosessin läpi voimaantumiseen.

Olette esimerkkejä ja tiennäyttäjiä, sillä teidän on määrä opettaa ympärillenne oleville yksinkertaistetut askeleet, joita tarvitaan heidän vanhojen ajattelumalliensa puhdistamiseen, niin että Luojan jumalainen valo voi alkaa ottaa heidän sydänkeskuksensa hallintaan. Te olette päätekijöitä, urheat ystäväni, kun siirrymme evoluutiospiraalin seuraavaan vaiheeseen. Toivomme, että alatte hyväksyä sen, mitä kerromme teille - että olette kaikki kauniita olentoja, jotka kantavat kallisarvoista Luojakipinää sydämessään/sielussaan. Sallikaa korkeamman itsenne innostaa ja opastaa teitä, mutta astukaa eteen ja käyttäkää tietoa, viisautta ja taitoja, joita olette kalliisti saavuttaneet.

Rakkaat sydämet, te ette ole menneiden kokemustenne ja muistojenne yhdistelmä. Teillä on ollut monta elämää naisena, missä miehet ovat hyväksikäyttäneet tai kaltoin kohdelleet teitä, ja monia elämiä mieskehossa, missä kärsitte rakkaan kumppanin menettämisestä, teidät petettiin tai ette täyttäneet vaatimuksia jollain tavalla. Kaikki nämä ristiriitaiset energiat soluissanne, aurakentässänne ja aivorakenteessanne värittävät näkemystänne vastakkaisesta sukupuolesta, kunnes selvitätte ja muunnatte ne. Olemuksenne ytimessä etsitte jälleenyhdistymistä jumalaisen itsenne toisen puolikkaan kanssa, tuon täydellisen jumalaisen luomissäteen joka lähetettiin kokonaisena. Jakauduitte sitten kahdeksi alisäteeksi, joista toinen edustaa Isäluojaa ja toinen Äitiluojaa. Olette jakautuneet ja eronneet moniksi tietoisuusosiksi tai -sirpaleiksi sen jälkeen, mutta olette ikuisesti kaivanneet ja pyrkineet palaamaan eheyteen ja ykseystietoisuuteen.

Miten voitte parantaa ja yhdistää nämä itsenne kaksi pääosaa? Ensinnäkin, kehittämällä itsearvostusta ja itserakkautta. Alatte säteillä tätä korkeammalla värähtelevää energiaa ulospäin auravoimakentästänne ja toiset reagoivat sen mukaisesti. Oppikaa luottamaan itseenne ja intuitioonne, jotta voitte luottaa muihin. Ette koskaan tunne olevanne yksin, kun opitte, että teillä on mahtavia enkelivoimia aina lähellänne - valmiina suojelemaan, kannustamaan, rakastamaan ja tukemaan teitä päivän tai yön joka hetki. Päästäkää irti menneisyyden tuskasta antamalla anteeksi itsellenne ja kaikille muille.
Elämässänne on edelleen niitä, joiden kanssa ette resonoi, ja näin on niin kauan, kun olette fyysisessä astiassa. Jos pystytte ylläpitämään tuomitsemattoman asenteen ja säteilemään rakkautta kaikkien ihmisten ydinolemukselle, teidän ei tarvitse kokea karmatanssia tai vuorovaikutusta heidän kanssaan. Siunatkaa heitä ja sallikaa heidän seurata omaa polkuaan, samalla kun itse seuraatte omaanne.

Ihmiskunnan on aika poistaa ne eteeriset suojakilvet, mitkä he ovat asettaneet sydän/solar plexus keskukseensa, jottei heitä voi satuttaa tai heihin ei voi kohtuuttomasti vaikuttaa. Sen pyhän sydämen missä timanttiytimellinen Jumalsolunne on, kultaisen sinettiportaalin avaaminen sallii Isä/Äiti Jumalamme rakkaus-valon virrata vapaasti pyhän sydämen etu- ja takaportaalista.

Rakkaat, haluamme esitellä teille yhden tärkeän ajatuksen. Tiedämme, että näin tehdessämme laukaisemme pelon ja epäilyksen monissa teissä. Jos näin on, pyydämme laittamaan informaation sivuun ja pyytämään vahvistusta, onko se teidän totuutenne, tai jos se on liian epämukava, vain sivuuttamaan sen. Tulee paljon informaatiota, mikä haastaa menneisyyden vanhan maailman käsitykset ja ajatusmuodot. Lapset oppivat elämän yksinkertaisia peruskäsitteitä varhaisvuosina ja oppitunnit ja tieto tulevat monimutkaisemmiksi ja ajatuksia herättävämmiksi heidän kasvaessaan. Tämä ajatus pätee myös henkiseen koulutuksenne ja kasvuunne.

Olemme kertoneet teille, että Ylin Luoja on alkanut säteillä jalostunutta rakkaus-valo-olemusta olemuksensa sydänytimestä (puhtaan ja jumalaisen valo-olemuksen timantinkovat hiukkaset). Tämä olemus sisältää luomisen kaikki puolet, joihin sisältyvät siemenajatukset, energiakomponentit ja suuret suunnitelmat ennen kokemattomille uusille luomuksille. Näissä Luojavalon ihmeellisissä monisäteissä on juuri aktivoitu puhtaan ilmentymättömän potentiaalin mustan asteikon säteet. Luoja lähettää näitä säteitä lahjana ympäri universumia, sillä ne sisältävät sen suuren tyhjiön hiljaisuuden, mihin pääsevät käsiksi kaikki, jotka ovat riittävän rohkeita käyttämään hyväksi tyhjiön suurenmoista voimaa osallistuakseen tulevien maailmojen ja galaktisen luomiseen.

Ensin tuli tyhjiö ja sitten tuli valo ja valossa olivat kaikki hyvät ja ihmeelliset asiat. Valospektriä ei voisi erottaa ilman monia pimeyden sävyjä. Monet teistä pelkäävät pimeyttä ja omaa varjopuoltaan ja pitävät sitä pahuutena. Rakkaat, jos kaikki on osa yhtä, Luojaa, miten voi olla mitään pelättävää, silloin kun olette täynnä Jumalvaloa? Olette ihmisinä luoneet monia pelättäviä asioita, mutta nämä asiat eivät ole Luojan tekemiä. Pelkäättekö suurta tyhjiötä, joka on tähtien ja tähtijärjestelmien taustamaisema? Jotkut teistä pelkäävät yötä, mutta ette voi syyttää pimeyttä, vaan niitä satuttavia asioita, joita ihmiset tekevät pimeyden peitossa. Haluamme auttaa teitä tutkimaan ja muuntamaan noita vanhoja itseä rajoittavia käsityksiä, jotta voitte laajentaa horisonttianne ja ottaa valoviittanne. Valolahjan kera tulee suuri vastuu, johtorooli mitä hahmottelimme teille aiemmin.

Pyydämme teitä elämään korostetun tietoisesti, tuntemaan iloa yhteydestä Kaikkeen olevaiseen ja sitten jakamaan tuon ilon toisten kanssa ja käyttämään tahdonvoimaanne liikkuaksenne nopeasti valaistumispolulla, jotta korkeamman näkökulman saadessanne, voitte helpommin auttaa toisia kuoppaisten osien yli. Pyrkikää rakastamaan toisia koko sydämestänne ja sielustanne niin, kuin Luoja rakastaa teitä, puhumaan korkeinta totuuttanne rakastavasti, myötätuntoisesti ja erottelukykyä käyttäen, näkemään parhaan kaikissa ja tietämään, että olemme kaikki osa samaa suurta "minä olen" -olemusta.
Kalliit ystävät, aloitimme ja lopetamme tämän ihmeellisen matkan yhdessä. Kannustamme teitä, venytämme mieltänne ja tönimme teitä, silloin kun se on tarkoituksenmukaista, mutta ennen kaikkea rakastamme teitä ikuisesti.

Olen arkkienkeli Mikael.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.