29.9.14

Hoffman: Olette uskon ja luomisen yksinäinen susi


OLETTE USKON JA LUOMISEN YKSINÄINEN SUSI

You Are a Belief and Creation Maverick


Kanavoinut Brenda Hoffman (www.lifetapestrycreations.com)
23.9.2014
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät,

Unelmanne luominen pelottaa teitä. Tällainen toteamus voi vaikuttaa syyttävältä, mutta se ei ole.

Olette kätkeneet todellisen olemuksenne niin kauan maan päällä, että pelkäätte nyt olla erilainen ja luoda - odottaen jonkinlaista rangaistusta heti, kun luotte fyysisen unelmanne.
Toiset ovat ehkä kateellisia tai vihaisia elämäntyylimuutoksestanne tai uudesta käyttäytymisestänne. Sillä monet haluavat teidän pysyvän entisellään - vaikkei sellainen ole eikä ole koskaan ollut mahdollista maan päällä tai missään osassa universumeita. Muutos on jatkuvaa. Mutta entiset kokemanne maamuutokset olivat ryhmäprosesseja. Vaikka on aina ollut vastaanväittäjiä - joitain jotka kieltäytyivät uskomasta tai muuttumasta aikojen mukana - oli aina riittävästi muutosta varmistamaan, että olitte osa suurempaa kokonaisuutta.

Tämä siirtymä on erilainen. Tätä lukevat ovat sen eturintamaa. Ei ole monia, jotka vahvistavat nykyuskomuksenne. Tulee olemaan lähitulevaisuudessa, mutta tällä erää olette uskon yksinäinen susi - ja toiset ihmiset katsovat teihin saadakseen selityksen ja selkeyttä tai halveksien. Ette ole kuitenkaan maavirtaa, sillä hyppäsitte uuden maan ilovankkureihin, ennen kuin toiset edes pitivät sellaista mahdollisena.

Toiset ihmettelevät, miten pysytte ilossa, edes lyhyitä jaksoja, vain pienin selvin muutoksin fyysisessä elämässänne. Ja niin se on, että teidän on aika luoda.

Tämän tekeminen ei välttämättä muuta elämäänne tai ulkonäköänne, mutta luomuksenne näyttävät tämän siirtymän kyseenalaistaville, että pelko ei ole enää kaikkien päätösten tai ajatusprosessien perusta.

Kenties olette nyt huolissanne siitä, että unelmanne luominen ei välttämättä muuta elämäänne. Oletteko iloisempi, kun unelmanne toteutuu? Tietysti välittömästi, mutta ei koko aikaa. Kenties teidän on helpompi ymmärtää tuo ajatus, jos muistelette aikaa, ennen kuin teillä oli kännykkä. Muistatteko sen päivän, kun käytitte ensimmäisen kerran kännykkäänne? Luultavasti ette. Kännykkä on nyt sellainen osa elämäänne, että te ette enää pidä sitä hämmästyttävänä tai ihmeellisenä. Ja niin on myös noiden fyysisten unelmien osalta, joita nyt luotte.

Teistä ei tule eri ihminen luomustenne vuoksi. Teillä on pelkästään enemmän aikaa päästä käsiksi toisiin unelmiin - mikä tärkeintä, eri ulottuvuuksiin ja universaaleihin maailmoihin. Tuleeko teistä eristynyt, koska olette eri paikassa fyysisten luomusten osalta kuin muut? Ei enempää kuin kännykkänne kanssa. Sillä ne joilla oli ensimmäisiä kännyköitä, aiheuttivat kateellisuutta toisissa, mutta kun niistä tuli yleisiä, kaikki huomasivat vain ne, joilla ei ollut kännykkää. Näin on myös fyysisten luomustenne osalta.

Ensin saattaa olla kateellisuutta - mikä ei ole teidän murheenne, sillä te ette luo tehdäksenne toisista kateellisia, vaan muuttaaksenne maapalloa.

Ensimmäistä kertaa maan ihmisinä teidän on aika luoda unelmienne elämä. Teidän ei enää tarvitse piilottaa luomistaitojanne itseltänne tai toisilta. Teitä ei mustamaalata, teitä ei vahingoiteta fyysisesti ettekä menetä ystäviä, sillä kaikki tietävät alitajuisesti, että on aika. Teidän on pelkästään vaikea olla ensimmäinen - ei siksi, että se on väärin, vaan koska ette ole koskaan aiemmin ollut ensimmäinen.

On todennäköistä, että teillä on ollut monia aiempia maaelämiä. Vaikka olisitte havainneet noiden elämien olleen huomattavia historian henkilöitä, ette ole koskaan olleet ensimmäinen. Yksi syy miksi valitsitte olla maapallolla tämän siirtymän aikana, on lisätä "partionjohtaja" maarepertuaariinne. Niin olette lisänneet. Nyt täytätte tuon roolin uskaltamalla olla kaikkea, mitä aioitte ennen tulemistanne maapallolle tässä elämässä.

Olette johtaja. Hyväksykää tuo rooli täysin, katsomatta taaksepäin entisiin elämiin tai eteenpäin tulevaisuuden ennusteisiin. Olette täällä nyt. Roolinne on luoda unelmanne - riippumatta siitä, mitä toiset sanovat tai ajattelevat teistä. He seuraavat riemuiten. Kenties eivät tänään, mutta aivan varmasti huomenna.

Hyväksykää ilomanttelinne, luokaa fyysinen unelmanne ja sallikaa sitten itsenne olla siinä muodossa, mitä seuraava uuden maan roolinne vaatii. Nyt on aika luoda fyysinen unelmanne todistaaksenne itsellenne ja toisille, että olette tosiaankin mitä rohkein ja rakastavin partionjohtaja. Niin olkoon. Aamen.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

22.9.14

Rother: Sydänhologrammi - Valotyöntekijät työssä --- SUPER SUPER IMPORTANT!!


SYDÄNHOLOGRAMMI - VALOTYÖNTEKIJÄT TYÖSSÄ
Hologram of the Heart - Lightworkers on the Job

Ryhmää kanavoinut Steve Rother (www.lightworker.com)
15.9.2014
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Tervehdys, rakkaat ystävät, olen eM.

Uusi tasapainoinen voimaenergia

Olen tullut erityistarkoituksenani auttaa teitä toimittamaan energiaa maaplaneetalle ja tuomaan korkeamman itsenne yhteyteen kaiken kanssa, mitä teette. Olen tullut tasapainoisen energian kera. Monet teistä luulevat, että se merkitsee sukupuolettomuutta. Niin ei kuitenkaan ole. Energia on tasapainossa kaikilla alueilla. Kun teeskentelette olevanne ihminen, teidän on päätettävä, kummalla puolella olette. Kun teillä on monia inkarnaatioita yhdellä alueella, teillä on taipumusta palata siihen uudestaan ja uudestaan, mikä on homman haastava osa, myös henkenä. Tällä hetkellä näette feminiinisyyttä virtaavan enemmän sisään ja tasapainoisten energioiden lisääntyvän maaplaneetalla. Tämä käynnistää epäharmoniaa, voimankäyttöä ja vallankaappausta, mitä näette tänä päivänä, koska täällä on vanhoja energioita, maskuliinienergioita.

Miten toimitte tämän kanssa? Monet teistä avaavat television ja lannistuvat niin, että sulkevat sen. Kyllä, rakkaat ystävät, näette monia vaikeita energioita tällä hetkellä planeetallanne tuloksena tästä valoaallosta, mikä tuli sisään. Se tuli monista eri lähteistä, mutta periaatteessa te toitte sen mukananne. Kaikki uudet energiat joita täällä on - mukaan luettuna kristallit, indigot ja kaikki muu - ovat tulleet tänne tämän yhteyden korkeammalla tasolla. Näin olette tuoneet uutta tasapainoista voimaenergiaa, mikä on haaste monille teistä, mutta näitte tämän etukäteen. Monet teistä näkivät, mitä maaplaneetalla oli tapahtumassa, ja ovat sijoittuneet sen mukaisesti.

Nyt kerromme teille, että tällä planeetalla on enemmän E-perhettä kuin koskaan ennen. Näin pitäisikin olla. Näistä syistä tulitte. Monet teistä toivat itsensä juuri tähän ajan ja paikan risteykseen. Monet teistä päättivät myös olla tulematta ensimmäisten vanhempiensa kautta, vaan valitsitte toiset vanhemmat, joiden kanssa ette ehkä olleet täysin harmoniassa, voidaksenne asettua juuri siihen risteykseen, missä voisitte vaikuttaa. Noin 20% planeetasta on tällä hetkellä ns. varasuunnitelmassa. Se on erittäin yksinkertaista ja kaunista. Se merkitsee, että laitoitte itsenne pelilaudalle hyvin erityiseen aikaan.

Voiman uudelleenmäärittely

Miten kannatte tätä tasapainoista energiaa? Miten ilmaisette voimaanne tasapainoisena olentona? Aa, siinäpä kysymys. Sen kanssa te kaikki painitte tällä hetkellä. Näette voimaa esitettävän monilla tavoilla planeetallanne, näette sitä määriteltävän uudelleen monella tavalla. Kerromme teille, etteivät voimakeinot ole oikeata voimaa. Näin on aina ollut ja kaikki hallitukset - ei vain yksi hallitus tai yksi energia - ovat pelanneet tätä peliä jossain määrin. Parhaillaan sitä esitetään maailmanne monissa osissa. Maskuliinienergiat, siis maskuliinivoimat, vaativat kaikkea ja tarttuvat kaikkeen, mihin voivat tarttua, ajatellen, että tämä on viimeinen tilaisuus pelata noita pelejä. Ahneus motivoi niitä monilla tavoilla. Näin ei tarvitse olla. Teidän tehtävänne on muuttaa se. Rakkaat ystävät, pian löydätte ihmiskunnan kollektiivivärähtelyn, kollektiivisydämen ja siitä haluamme puhua tänään.

Henkioikeudet ja kollektiivisydän

Tulitte tuomaan sisään kollektiivisydämen, mikä on se kaunis tasapainoinen energia, minkä saan esitellä teille. Se merkitsee, ettei olla maskuliininen tai feminiininen tai edes ihminen, vaan sallitaan oman henkensä tulla sisään. Tästä syystä olemme hyvin innostuneita niistä henkioikeuksista, joista puhutte, sillä tätä todella tapahtuu. Jokaisella planeettanne hengellä on joukko julistamattomia oikeuksia. Eikö olisi mukavaa, jos hallituksenne tietäisivät niistä? Pian tietävät. Vaikkeivät ne välttämättä lue sitä, mitä kirjoitatte, niin kollektiivivärähtely on suosittua maaplaneetalla. Maskuliinisuuden ja feminiinisyyden tasapainoinen energia tulee takaisin yhtenä täydellä voimalla. Se on tämän kauneus ja totuus.

Muutosajat

Tietysti on monia, jotka ovat panostaneet vanhoihin tapoihin. Tämä tilanne jatkuu jonkin aikaa, kunnes saavutatte kollektiivivärähtelyn, missä olette saaneet niistä tarpeeksi. Muutatte tilanteen, sitten kun ihmiskunta on valmis sen osalta, kun olette oppineet kaiken, mitä voitte, ja näette oman heijastuksenne tarpeeksi kaikissa näissä eri tavoissa. Pyydämme teitä pitämään tuota ajatusta, tuota energiaa sydämessänne ja pitämään sitä totuutenanne. Projisoikaa itsenne tietä pitkin aikajanalla. Ymmärtäkää, että se on jo ratkaistu ja käytte vain läpi kuralätäköt päästäksenne siihen.

Nämä ovat niitä aikoja, joita varten tulitte. Olette kaikki olleet maaplaneetalla monta kertaa aiemmin. Kukaan teistä maan päällä ei ole tällä hetkellä uusi. Olette kaikki panostaneet kovasti maaplaneettaan ja sen kasvuun. Nyt teillä on tilaisuus kantaa enemmän valoa fyysisessä olemuksessanne ja integroida enemmän sitä, kuka todellisuudessa olette, ilman kaikkea tiheyttä.

On monia, jotka tarttuvat vanhoihin tapoihin, vetävät teidät takaisin alas ja sanovat: "Ei, ei se niin mene. Sitä ei ole kirjoitettu." Uskaltakaa kirjoittaa uudestaan. Uskaltakaa vaatia tulevaisuutenne. Uskaltakaa laittaa se liikkeelle ja katsoa, mitä tapahtuu. Sitten kun kollektiivivärähtely saavuttaa ymmärryksen, kaikki muuttuu. Tämä on totuus siitä, mitä tapahtuu. Teknologianne tukevat täysin tätä muutosta, minkä vuoksi teillä on sitä niin paljon. Kerromme teille myös, että on monia, jotka yrittävät kontrolloida teknologioitanne ja jotka ovat yrittäneet estää tiettyjä asioita omissa maissaan, jottei kansa ole liian voimaantunutta. Kerromme teille, että tämä tapahtui myös 500-luvulla Konstantinopolissa ja raamatun uudelleenkirjoittamisessa. Monet totuudet jotka olitte tunteneet, kirjoitettiin uudestaan siitä pelosta, että voisitte ottaa oman voimanne.

No, olette takaisin ja tämä on kaunis asia. Kysymys siis kuuluu: "Miksi teidän tarvitsi olla täällä tänä päivänä? Miksi teitä erityisesti kutsuttiin ja mikä oli sopimuksenne, ennen kuin tulitte tänne?" Tämä on kaunis osa sitä, mitä saan tehdä, koska työskentelen ns. Valomajatalossa. Se on kaunis paikka, mihin jokainen henki menee ennen inkarnaatiota. Hän istuu pöydän ääressä ja vetää sisään koko henkisen perheensä - menneen, nykyisen ja tulevan. Hän tekee sopimuksia ja tilaisuuksia saadakseen jotain tehtyä.

No niin, kerromme teille, rakkaat ystävät, että osallistutte suureen sopimukseen: olette vapaan valinnan planeetalla muutosaikoina. Emme voi kertoa teille, että tämä muutos menee luonnostaan korkeinta tasoaan kohti, mutta siksi teitä inkarnoitui niin runsaslukuisena. Siksi E-perhe on takaisin sellaisella energialla vaikuttaakseen ihmiskunnan kollektiivivärähtelyyn.

Älkää lannistuko, kun näette vaikeuksia maaplaneetalla. Älkää lannistuko, kun avaatte uutiset ja näette vanhojen maskuliinitapojen käyttävän voimakeinoja oikeaan voimaan tai oikean voiman sijasta. Teillä on voima. Tämän olemme kertomassa teille. Teillä on voima luoda todellisuutenne suoraan eteenne. Tehkää se tasapainoisesti ja jakakaa se naapureidenne kanssa. Jakakaa se niiden kanssa, jotka kuuntelevat teitä, ja tuotte valonne kotiin. Kun alatte tehdä tätä, kaikki alkaa muuttua.

Kohtaamiset henkisen perheen kanssa

Rakkaat ystävät, monet teistä kutsuvat henkisen perheensä jäseniä, joita ette ole tavanneet ennen. Kun se tapahtuu, se on kaunista energiaa katsella, koska olette kaikki olleet kaikenlaisissa jälleentapaamisissa maaplaneetalla. Nyt alatte nähdä tapahtuvan tätä vielä lisää. Se on hyvin taianomaista, joten toivottakaa nämä ihmiset tervetulleiksi, kun he tulevat elämäänne mitä kauneimmilla tavoilla. Kaikki heistä eivät pysy rajojenne sisällä tai työskentele kanssanne päivittäin - jotkut pelkästään tulevat ja menevät ohi. Ottakaa, mitä heillä on annettavana teille, ottakaa se heijastus, minkä he tuovat teille, kiittäkää heitä niistä muistoista, joita he auttavat teitä muistamaan, ja siirtykää eteenpäin kollektiivissa. Ylläpitäkää visiota itsestänne korkeimpana olentona. Nämä ovat hologrammeja, jotka luovat uuden planeetan. Nämä ovat niitä uusia energioita, joiden kanssa työskentelette.

Sydänvalohologrammi

Rakkaat ystävät, jos säteilette kauniin valonsäteen jostain kulmasta, fotonit liikkuvat ilman tiheyttä suurimmalla mahdollisella vauhdilla universumissanne. Jos kuitenkin risteätte sen kanssa toisen, jopa kolmannen, neljännen tai viidennen valonsäteen, teillä on tilaisuus luoda hologrammi, täysi kolmannen ulottuvuuden heijastus mikä voi luoda todellisuuden.

Emme puhu nyt varsinaisesti tuntemastanne valonsäteestä, vaan sydänvalonne säteestä. Pyydämme teitä fokusoimaan sydänvalonne tähän heijastukseen, koska mitä useampi ihminen fokusoituu siihen eri kulmasta, sitä tiiviimpi tästä uudesta hologrammista tulee. Olette tehneet tätä aiemmin Magna Cartan päivinä. Olette tehneet sen (USA:n) itsenäisyysjulistuksen päivinä. Olette tehneet se monta kertaa planeetallanne. Olette tehneet sen itse asiassa myös Babylonian varhaispäivinä. Planeetallanne on ollut monia aikoja, jolloin kriittinen massa saavutti tietyn tason, muttei pystynyt siirtymään siitä yli.

Olette yhdessä noista risteyksistä tällä hetkellä. Tulkaa yhteen jollain tavalla. Pitäkää visiota tästä uudesta planeetasta ja pitäkää visiota siitä, miksi tulitte tänne, vaikkette voi nähdä sitä, koska olette yksi viimeisistä, joka näkee itsensä peilissä. Tämä on keksimänne verhon luonne. Olette suostuneet pelaamaan tätä peliä side silmillä, minkä olette tehneet uudestaan ja uudestaan. Mutta nyt on se aika, jolloin voitte alkaa muistaa. Aloittakaa sydämestänne ja pitkää sitä siellä, sillä tässä paikassa voitte vaikuttaa. Kun yhdistytte toisiin ja kaikki keskittyvät sydämensä toiveeseen, luotte uuden hologrammin.

Tätä tapahtuu. On monia, jotka tuntevat tämän energian ja tämän muutoksen ja haluavat roikkua kiinni vanhoissa tavoissa. Tunnette niiden vetävän takasin, jotka tarttuvat planeettanne vanhoihin ihanteisiin ja menestystapoihin. Olkaa hyvin varovaisia siinä, mille annatte oman voimanne, rakkaat ystävät. Toitte sisään jotain, mikä on hyvin ainutlaatuista ja maaplaneetan käytäntöä. Tulitte sisään ja löysitte jotain heijastamaan omaa voimaanne. Edessänne olevan verhon vuoksi ette voineet nähdä itseänne. Ette voineet nähdä omaa varjoanne tai valoa, mikä tulee sydämestänne. Tästä syystä loitte nämä heijastukset.

Jotkut niistä olivat uskontoja, jotkut niistä olivat uskomusjärjestelmiä, jotkut niistä olivat kokemuksia, joita teillä oli ja jotka sallivat teidän astua uudelle polulle. Jokainen jolla on ollut kuoleman lähikokemus, tulee takaisin täysin uuden näkemyksen kanssa siitä, mistä elämässä on kyse. Nämä ovat sen tyyppisiä heijastuksia, joita monet teistä ovat käyneet läpi. Nyt on aika, jolloin voitte heijastaa toistenne valoa mitä kauneimmalla tavalla ja keskittää tuon energian luodaksenne kollektiivisesti Kodin värähtelyn.

Elämänsä uudelleenasettaminen

Nämä ovat aikoja, jolloin kannatte enemmän valoanne. Se ei ole helppoa eikä se näytä aina sopivan maailmaan. Vaikkette voi aina nähdä heijastusta siitä, olette suurimpia olentoja, mitä on koskaan elänyt. Olette E-perhettä, olette totuus voimaantumissanojen takana ja näin ollen luotte kaiken edessänne, kun työskentelette yhdessä harmoniassa.

Vaikka nämä ovat vaikeimpia siirtymäjaksoja planeetalla, alatte kaikki liikkua. Pyydämme teitä aloittamaan elämänne uudelleensijoittamisen muutamien seuraavien kuukausien aikana, katsomaan uusia tilaisuuksia ja sitä, mitä tarvitsette ollaksenne onnellinen tällä planeetalla. Jos olette pelanneet "tossua toisen eteen" -peliä, miettikää, millaista olisi kääntyä oikealle tai vasemmalle. Miettikää, millaista olisi muuttaa tanssianne, rytmiänne, muuttaa jotain tarkoituksella. Aa, mutta sitten soitatte vanhoja ihmiskeloja: "No, mitä jos muutan suuntaa ja se on väärä suunta?" Sanomme, ettei ole mitään väärää suuntaa. Opitte jotain riippumatta siitä, minne menette. Sitten kun opitte itsenne ohjaksissa olemisen voiman, kaikki yhdistyy. Nämä ovat yhdistymispisteitä teille kaikille uudessa energiassa.

Parhaat ihmiset tehtävään ovat työssä

On kaunis aika olla täällä. Kukaan ei sanonut, että siitä tulisi helppoa, mutta emme ole huolissamme. Katselemme maaplaneettaa kaukaa emmekä ole huolissamme, koska parhaat ihmiset tehtävään ovat työssä. Olette jo inkarnoituneet, olette paikalla ja löydätte toisenne. Merkitseekö tämä, että teidän kaikkien täytyy yhdistyä yhdessä uskomusjärjestelmässä? Ei, rakkaat ystävät. Sitä ei tapahdu. Pienellä onnistumisella pääsee pitkälle.

Näette nyt ihmisten tarttuvan vanhoihin tapoihin. Ilmaiskaa oma aikomuksenne. Asettakaa sydämeenne, että tämä muuttuu ja alatte nähdä maailman, mikä on ystävällisempi ja lempeämpi - maailman missä tiedätte, miten harmonisoidutaan toistensa kanssa. Sinä päivänä kaikki muuttuu, kun alatte katsoa niitä tapoja, joilla olette samanlaisia, ei erilaisia. Se päivä on lähempänä, kuin uskotte, koska teillä on hyvin suuret sydämet, mikä on kaunista. Löytäkää tuo intohimo. Astukaa siihen jollain tapaa, vaikka ajattelisitte, ettei sillä ole mitään arvoa. Koska jos se saa sydämenne laulamaan, olette osa tuota kollektiivia. Jos kaikki tekisivät sen, maailma muuttuisi hetkessä.

Valmistautuminen energiamuutokseen (maaliskuussa 2015)

Tosiasia on, rakkaat ystävät, että planeetalla on enemmän E-perhettä kuin koskaan aiemmin. Juuri nyt tällä planeetalla on joitain voimakkaimpia luojia, jotka ylläpitävät tätä valoa ja tätä kaunista energiaa. Jotkut teistä epäilevät edelleen itseään. Se on ok. Se ei ole tärkeää. Tärkeää on, että olette täällä pitämässä valoa ja toitte Kotoa jotain, mitä vain te voitte kantaa.

Kerromme teille, rakkaat ystävät, että vuorovesi on vaihtumassa. Tulevana vuonna ajankohtana mitä kutsutaan maaliskuuksi - erityisesti maaliskuun lopulla - energianne muuttuu. Tuolloin tulee energiaa, mikä auttaa teitä asettumaan uudelleen. Asettukaa nyt korkeimpaan paikkaan. Etsikää, missä haluatte olla päästääksenne sydämenne ulos, ja alkakaa luoda tuota valohologrammia.

Mitä unelmanne ovat? Monet teitä ovat olleet selviytymismoodissa ja ovat näin kadottaneet unelmansa. Silloin kun taistelette päivästä toiseen saadaksenne jotain tapahtumaan, kadotatte näkyvistänne suuremman kuvan. Tämä on aikaa tuoda se takaisin ja kun teette sen, huomaatte apua tulevan toiselta puolelta hyvin voimakkaasti. Huomaatte perheenne muiden jäsenten löytävän teidät. He ovat henkistä perhettä, mitä tulee tyhjästä, heidän polkunsa risteää elämänne kanssa ja heijastaa teitä hetken muistuttaen, että olette mitä kauneimmalla polulla ja elämänne kauneimmissa ja taianomaisimmissa hetkissä.

Katsokaa omaa historiaanne ja omia ennakkoasenteitanne, koska jokaisen teistä on määriteltävä se itse. Olette kaikki olleet maaplaneetalla vähän epätasapainossa tavalla tai toisella. Se on osa kaksinaisuutta, missä olette eläneet. Nyt elätte kolminaisuuskentässä, mikä on hyvin erilainen kuin se, mistä olette astuneet pois. Teillä ei kuitenkaan ole kaikkia paloja. Pitäkää sitä ensin sydämessä. Tietäkää, että te ette ole yksin. Tehkää, mitä voitte, yhdistyäksenne jollain mahdollisella tavalla toisten kanssa. Se keskittää sydänenergian ja muodostaa uuden hologrammin, mikä luo uutta planeettaa. Tämä on mahdollisempaa tänään kuin edes viime viikolla.

Jakakaa valoanne kollektiivissa

Tiedämme, että te ette voi nähdä näitä edistysaskelia. Tiedämme, että teitä polkevat ja kuluttavat monet energiat, jotka ovat voimakkaita planeetalla tällä hetkellä. Ennen ne ovat onnistuneet. Ne eivät onnistu tällä kertaa. Se ei ole uuden energian tie, rakkaat ystävät. Tukekaa valoanne ja jakakaa sitä kollektiivissa mitä kauneimmilla tavoilla. Näin alatte luoda tätä hologrammia ja astua siihen.

Suurimmat hologrammiluojat ovat täällä ja kutsumme heitä E-perheeksi. Kiitämme monia teitä täällä olemisestanne. Monet teistä ovat itse asiassa keränneet riittävästi energiaa ja viisautta siirtyäkseen toisiin kokemuksiin ja kuitenkin toitte itsenne takaisin tänne, jotta voisitte osallistua tähän kauniiseen energiaan. Nyt on aika herätä unesta, pitää sitä syvällä sisällänne ja asettua selkäänne puhaltavaa tuulta varten. Asettukaa uutta tulemista, uutta energiaa ja uutta valohologrammia varten.

Suuresti kunnioittaen pyydämme teitä kohtelemaan toisianne arvostaen. Tukekaa toisianne aina tilaisuuden tullen. Tietäkää, että olette eheitä ja kokonaisia olentoja, jotka tasapainottuvat uudella tavalla. Ja pelatkaa hyvin yhteen.

Espavo. Olen eM.

Ryhmä

Sana "espavo" on varhaislemurialainen tervehdys: "Kiitos, että otat oman voimasi."

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

17.9.14

♥ ♥ ♥ ENKELIJUMALATAR-RETRIITTI HAVAIJILLA 28.04-04.05.2015 ♥ ♥ ♥Aka`aka Loko I Ka Ike A Ke Aloha
~ The secrets within me are seen through love ~ ENKELIJUMALATAR
-RETRIITTI
KAUAI, HAVAIJI 
28.04-04.05.2015

Ohjaajana Deepthi


”EnkeliJumalatar-retriitissä tarkoituksemme on löytää 
sisäinen ilo, vapaus, luovuus, nautinto, rakkaus 
ja pyhyys elämää ja itseämme kohtaan 
Jumalallisen Äidin ja hänen Enkeleidensä läsnäolossa.” 
~Deepthi
Aloha!


Lämpimästi tervetuloa mukaan tälle huikealle naisille pyhitetylle EnkeliJumalatar-retriittimatkalle Havaijille!

Vanha havaijilainen mytologia kertoo, että Havaijin saarta hallinnoi tulen, tulivuorten, salamoiden ja tuulen Jumalatar Pele. Pele asuu Kilauea-tulivuoren kraatterissa ja aiheuttaa vihastuessaan tai rakkaudenkaipuussaan tulivuorenpurkauksia kaikkialla Havaijin saaristossa.

On sanottu, että Pele on samaan aikaan sekä tuhon että uuden elämän Jumalatar. Mikä voisikaan siis olla huikeampi maaperä lähteä matkalle omaan itseemme, katsomaan, kuka todella tänä päivänä olemme - ihanien Enkeleiden ja Äidin johdatuksessa!

Kauain saari on yksi Havaijin rauhallisimmista ja kauneimmista paratiisisaarista, joka tarjoaa EnkeliJumalatar-retriitillemme hengästyttävän upeat puitteet täydelliselle irtiotolle, unelmien lomalle ja matkalle omalle Sydämenpolulle.

Huhti-toukokuun vaihteessa Kauailla on koko vuoden aurinkoisimmat säät ja vähiten turisteja, joten meillä on todellinen rauha nauttia upeasta Meren läsnäolosta ja luoda Unelmistamme totta!


EnkeliJumalatar-retriitin sisältö:

~ Inspiroivia, kohottavia ja vapauttavia luentoja ja workshoppeja aiheinaan:
   pyhä naiseus, intuitio, sisäinen herkkyys ja voima, keho ja seksuaalisuus, enkelit ja jumalattaret 
~ Ohjattuja meditaatioita ja rukouksia
~ Veneretki Na Palin rannikolle
~ Havaijilainen Hula Hula-ryhmätanssitunti
~ EnkeliJumalatar-voimakuvaus Shawn Reederin kanssa
~ Keskusteluja, jakamista ja välittämistä rakkaudellisessa ja hyväksyvässä ilmapiirissä
~ Henkilökohtainen EnkeliJumalatar-istunto Deepthin kanssa
~ "Matka Jumalattaruuden lähteille" -shamaanirummutusilta
~ EnkeliJumalatar-siunausrituaali
~ Omaa aikaa, lepoa ja rentoutumista
~ Herkullista ruokaa oman kokkimme valmistamana
~ Musiikkia ja mantroja
... Ja runsain mitoin naurua, iloa ja valoa!Retriittitalomme Anini Beachilla meren rannan tuntumassa

Na Palin rannikkoa


LIITY MUKAAN IHANAAN
ENKELIJUMALATTARIEN JOUKKOON! 


Ilmoittautuminen, tiedustelut ja lisäinfo

Deepthi ~ Kirsi Ranto
ammandeepthi@gmail.com 

"Ole pehmeä kuin kukka
ja kova kuin timantti"
 ~Äiti Amma
Palautteita aikaisemmista retriiteistä

"Tunnen olevani etuoikeutettu, kun sain osallistua retriittiin, se avasi niin monta "nukkuvaa" asiaa elämään. Oivalluksia, ihmetystä, rakkautta, kiitollisuutta, iloa, naurua, itkua, työkaluja oman polun tekemiseen. Ai että seksuaalisuuskin saa olla parisuhteettomankin elämässä, huikeaa! Puhumattakaan kaikista ihanista ihmisistä, miten avointa, rakastavaa, hyväksyvää porukkaa.

Sydän meinaa pakahtua siitä tunteesta, jonka siellä sain kokea, ja saan sen palautettua kun luen blogiasi tai muistiinpanojani tai fb-ryhmän kirjoituksia. Oma voima, irtipäästäminen, irtautuminen, anteeksianto, tieto, että kaikki on minun sisällä... Kiitollisuus, rakkaus, runsaus, naiseus, seksuaalisuus, meditaatio, alttari... Oi, miten paljon sainkaan viikonlopusta! Kiitos Sinulle Kirsi mahtavasta retriitistä!”

"Molemmat retriitit joissa olen ollut, ovat olleet juuri täydellisiä omalla tavallaan, enkä olisi niistä jättänyt sisällöstä mitään pois. Sinulla on mahtava lahja ottaa jokainen osallistuja huomioon omana rakkaussieluna. Ja se mitä itse rakastan yli kaiken, on se valtaisa elämänilo ja kiitollisuus, joka sinusta ryöppyää. Ja myös se myötäelämisen taito, kun ihmiset avaavat koko sydämensä, itkien tahi nauraen. Tarvitaan usein lujaa luottamusta, jotta haavansa uskaltaa tuoda päivänvaloon. Luot ympäristöstä enkelien kanssa turvallisen kaikille tunteille. Ja puhut enkeleistä hyvin selkeästi, että matkan alussakin oleva pääsee hyvin kärryille.


Lue lisää aikaisempien retriittien palautteita täältä: 
http://www.ammandeepthi.blogspot.fi/p/julkaisut.htmlLämpimästi Tervetuloa Havaijille! Aloha!


16.9.14

Hoffman: Jos laittaa päänsä leijonan suuhun

JOS LAITTAA PÄÄNSÄ LEIJONAN SUUHUN
Kirjoittanut Jennifer Hoffman (enlighteninglife.com)
15.9.2014
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Jos laitat pääsi leijonan suuhun, pureeko se sinua? Se riippuu siitä, onko leijona kesy vai ei, onko se jo syönyt eikä se ole nälkäinen, tai onko se sirkusleijona, joka on koulutettu ja antaa ihmisten tehdä sen. Olen varma, että myös koulutetun leijonan kohdalla ihmisellä on pelkohetki. Tämä ei ole typerä kysymys, koska teemme sitä kaiken aikaa, kun olemme tekemisissä karmakumppaneidemme kanssa, altistumme taas yhteisille oppitunneillemme ja sitten haastamme heidät olemaan purematta päätämme.

Tavallisesti saamme pään vielä pois, mutta voimme kärsiä muista traumoista, mukaan luettuna pettymys, mitä tunnemme jonkun toistaessa entistä käyttäytymismalliaan, vaikka annamme hänelle tilaisuuden olla tekemättä sitä. Ajattele, miten monin tavoin kerromme toisille, että rakastamme ja arvostamme heitä emmekä tarkoita mitään pahaa ja he vastaavat puremalla pois päämme. Kuka tässä on väärässä - me, kun luotamme johonkuhun tavalla, millä häneen ei voi luottaa, vai he kun eivät anna tunnustusta ponnisteluistamme ja reagoi sen mukaisesti?

Saatan antaa tässä epäsuositun kommentin. Silloin kun emme kunnioita toisten totuutta, me olemme epäkunnioittava ja manipuloiva tuosta totuudesta riippumatta. Silloin kun emme usko, että joku päättää olla julma, petollinen ja epärehellinen, ja yritämme muuttaa hänen käyttäytymistään, emme kunnioita sitä kuka hän on. Emme yritä tehdä kivoista ihmisistä ilkeitä, joten miksi yritämme tehdä ilkeistä ihmisistä kivoja? Kummatkin puhuvat omaa totuuttaan ja toimivat sen mukaisesti ja meidän täytyy kunnioittaa tuota totuutta.

En katso sormien läpi niiden ihmisten käyttäytymistä, jotka ovat julmia, petollisia ja epärehellisiä, sanon vain, että käsitellessämme heitä millään muulla tavalla kuin sillä, minkä he tuntevat, laitamme päämme leijonan suuhun, jonka tiedetään purevan, ja altistamme itsemme suurelle pettymykselle ja mahdollisesti huomattavalle määrälle tuskaa. Mitä vaihtoehtomme ovat?

1. Vältä leijonaa. Ei ole välttämätöntä olla tekemisissä ihmisten kanssa, joiden tiedät loukkaavan sinua ja joita et luultavasti saa muuttumaan riippumatta siitä, miten kunnialliset aikeesi ovat. Saatat jopa ärsyttää heitä siinä määrin, että luot tilanteen, mikä lisää omaa tuskaasi. Jos sinua on purtu jo kerran, on parasta välttää tuota leijonaa.

2. Odota, kunnes leijona kutsuu sinua laittamaan pääsi sen suuhun. Kun yritämme muuttaa ihmisiä, ennen kuin he tunnustavat harkitsevansa tai haluavansa muutosta, emme kunnioita heitä, vaikka ponnistelumme olisivat miten ystävällisiä ja hyvää tarkoittavia. Ellei joku todella halua muuttua, kaikki muutosyritykset kohtaavat ymmärrettävää vastarintaa ja torjuntaa. Jos ja kun hän on valmis, hän löytää sinut ja silloin hän näkee, että teet jotain, mitä hän haluaa tehdä, tai sinulla on jotain, mitä hän haluaa oppia luomaan omaan elämäänsä.

3. Näe Jumala, kohtaa ihminen. Tämä on yksi suosikkiviesteistäni, minkä voit lukea täältä (englanniksi). Vaikka pystymme tunnistamaan jumaluuden kaikissa (ja kaikissa on), meidän on yhdistyttävä heihin sen kautta, miten he ilmaisevat jumaluuttaan. Riippumatta siitä, miten paljon ajattelemme, että jotkut ihmiset voisivat olla, käyttäytyä tai tehdä asioita eri tavalla, ja miten paljon jumalaista energiaa heillä on, se miten he ilmaisevat tätä energiaa ihmispuolensa kautta, on heidän olemuksensa todellinen mittari. Kun tunnustamme sen ja päätämme, onko turvallista lähestyä heitä ja olla yhteydessä heidän kanssaan, laitamme paljon vähemmän päämme heidän suuhunsa, kunnioitamme heidän ihmisyyttään ja hyväksymme sen, miten he käyttävät energiaansa. Kunnioitamme toisia näkemällä heidät sellaisena, mitä he ovat - ei sellaisina kuin haluamme heidän olevan tai millaiseksi ajattelemme heidän kykenevän tulemaan.

Tehtävämme ei ole muuttaa tai parantaa toisia. Tehtävämme on muuttua itse ja tulla toisille inspiraation sekä sen parantuneen ja eheän elämisen lähteeksi, minkä he voivat valita itselleen. Ihmiset innostuvat enemmän ilon, rakkauden, yltäkylläisyyden ja menestyksen lähteestä kuin siitä, että heille kerrotaan, mihin he pystyisivät, jos yrittäisivät kovemmin tai jos muuttuisivat jollain tavalla. Kukaan meistä ei tiedä, mikä jonkun Lähdesopimus on tässä elämässä, joten emme voi tuomita sitä, mitä he tekevät tai ovat, koska se mitä pidämme vähiten henkisenä käyttäytymisenä, mitä olemme koskaan nähneet, voi olla heidän suurin ymmärrys- ja transformaatiohyppynsä.

Yksi suurimmista oppitunneistamme on tuomitsemattomuus ja myötätuntoinen hyväksyntä, mikä vaatii meitä pidättäytymään tuomitsemasta toisia ja päättämään energiamme perusteella, olemmeko yhteydessä jonkun kanssa - ja olemaan päättämättä, että he tekevät jotain väärin, koska heidän käyttäytymisensä ei täytä odotuksiamme siitä, mitä ajattelemme, että heidän käyttäytymisensä pitäisi olla.

Leijonan välttäminen on aina vaihtoehto ja jos se ei ole mahdollista, varmista, ettei sillä ole puremismainetta, ennen kuin laitat pääsi sen suuhun.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

11.9.14

Deepthi: Kalifornian terveisiä ♥ ♥ ♥Heii Rakkaudet,

Lämpimiä terveisiä täältä Kaliforniasta! ♥ Olen saanut täällä nyt jatkaa uuden kirjan kirjoittamista, ja se onkin jo hyvässä vauhdissa menossa, yli puolet on jo kirjoitettu! On ollut aivan ihanaa palata tänne vuoristoenergioihin ja lämpimän auringon alle. Joka aamu kiitän niin koko sydämestäni tästä ilmastosta, johon pääsyä olen odottanut koko elämäni. Koko keho aivan hyrisee onnesta: Aurinko, my love! Ja niin kuin kuvasta näkyy, kaikki viltit ja villasukatkin ovat käytössä! Minä ikuinen vilukissa! :D Aamulla joogatessa on ensin viileä, ja sitten istun täällä jo pelkkä huivi ympärilläni, kun aurinko alkaa ihanasti lämmittää ihoa. ♥

Kirjoituspaikkanani on tämä Shawnin kodin ihana pikkuinen ulkoterassi, joka on aivan metsän reunassa, huikean isojen puiden katveessa. Tänäänkin sain istua kirjoittamassa melkein kymmenen tunnin päivän, ja siirtää aina tuolia sitä mukaa aurinkoon, kun aurinko vaihtoi paikkaansa. Tämän ensimmäisen viikon aikana olen myös saanut tänne jo paljon seuraa: ihanan harmaan kisuliinin, kaksi peuraa, valtavan rukoilijasirkan, oravan ja haisunäädän! Voi elämä!

Hitsi oikeasti eilen illalla pelästyin aivan kuoliaaksi, kun menin myöhään illalla hakemaan jotain terassilta ja siellä ei ollut valoja päällä. Olin jo terassilla, kun yhtäkkiä aivan läheltäni alkoi kuulua hirveä sihinä ja suhina ja murina! Minä juoksen nopeasti sisään ja huudan Shawnia. Hän tietenkin, että mikä hätänä, laittaa terassin valot päälle, ja siellä se pörröhäntähaisunäätä vilistää suoraan meitä kohti! Äkkiä ovi kiinni, huutaa Shawn! Nuo tyypit kun haisevat kuulemma todella pahalta, jos sille päälle sattuvat! Haha, elämäni Kaliforniassa! :D
Kirjoittamisen lisäksi on ollut ihanaa käydä tuolla metsässä kävelyillä. Olen koko ajan aivan ällikällä päähän lyötynä, että miten tämä luonto voi olla täällä näin käsittämättömän upea ja majesteettinen... Puutkin ovat kolme kertaa pidempiä kuin Suomessa!

Tällä hetkellä täällä eletään myös maastopalojen vaara-aikaa, ja alkuviikosta kävikin niin, että aivan tässä meidän lähellä kahden kilometrin päässä syttyi iso tulipalo. Shawn oli lähdössä lenkille, kun yhtäkkiä hän palasikin takaisin, juoksi terassille minun luo ja sanoi, että nyt täytyy pakata kaikki tavarat ja lähteä lipettiin täältä! Lentokoneet ja helikopterit jo lensivät yllämme, ja kohta nenään tunkeutui jo vankka savunhaju. Niinpä sitten aloimme pakata tärkeimpiä tavaroita autoon ja lähteä varmuuden vuoksi pois alueelta. Tuollainen metsäpalo voi täällä suht kuivassa maastossa kuulemma edetä salakavalan nopeasti, joten ihmiset ovat tottuneet pakkailemaan kotejaan tämän tästä palovaaran alta. Tässä allaolevassa kuvassa lentokoneista tiputetaan sammutusnestettä metsäpalopaikalle.
Me lähdimme seuraamaan tulen hallintaansaantia noin kymmenen kilometrin päähän korkealle harjanteelle, josta näimme koko ajan mitä tapahtuu. Hiljalleen savu alkoi laantua, joten me lähdimme syömään kaupunkiin. Illan tullen pääsimme palaamaan kotiin, eikä siellä ihme ja kumma tuntunut enää edes savunhajua. Huh, kiitos, kiitos, kiitos!

Viikko ennen tuota parin yön takaista superkuuta tuntui olevan erittäin voimallinen energeettisesti. Aivan valtavaa sisäistä putsaustyötä pääsi tekemään ja linjautumaan itsensä kanssa ihan uudelleen. Me kiipesimme superkuuiltana Shawnin kanssa Eagle Rock-nimiselle kalliolle Lake Tahoella juuri ennen auringonlaskua, ja saimme saalistettua auringon viimeiset säteet. Sitten juuri ja juuri ehdimme asettaa kameran uuteen asetukseen, ennen kuin kuu alkoi tehdä tuloaan. Ja voi huh, täällä kuu todellakin nousee esiin vauhdilla! En ole koskaan nähnyt kuun nousevan taivaalle niin nopeasti, että tuskin oma silmä perässä pysyy! Facebook-sivuiltani pääset katsomaan koko kuugallerian, se oli huikeaa! ♥Viime lauantaina osallistuin Grass Valleyssä myös aivan mielettömän voimalliseen ja upeaan Jumalatar-workshoppiin, jonka ohjasi venäläissyntyinen Sofia Sundari. Oli uskomatonta, että kun pääsin heinäkuussa viime USA:n reissuiltani kotiin, niin löysin "sattumalta" Sofian Mystical Feminity-sivun ja näin hänen juuri postanneen sivuilleen infon tulevasta workshopista, joka olisi juurikin täällä lähellä! En ollut uskoa silmiäni, ja samalla tiesin, että tämä ei nyt kyllä ole sattumaa, vaan minun on mentävä tuonne workshopiin, koska palaan juuri sopivasti takaisin maisemiin, kun sen ajankohta on. Lisää workshop-tunnelmista sitten kirjassa. ♥

Suosittelen Sofian retriittejä ja työpajoja erittäin lämpimästi. Sofia järjestää seuraavaksi Sacred Feminine Immersion-retriitin Goalle 1.-21.12.2014, joka on varmasti myöskin aivan huikea kokemus. Sofian kotisivut löydät täältä: https://www.facebook.com/mysticalfemininity ja http://www.mysticalfemininity.com

Workshopin jälkeen innostuimme ottamaan kuvia uunituoreesta workshoppilaisesta. ♥ Nämä kuvat löydät myöskin facebookistani.
Huomenna onkin aivan ihana päivä! Kun sattumalta selailin pari päivää sitten Deva Premalin sivuja, niin huomasin, että he ovatkin huomenna konsertoimassa juurikin täällä lähellä Grass Valleyssä! Voi olin niin onnellinen, ja kuin "sattuman kaupalla" saimme sinne vielä liputkin, vaikka tilaisuus oli jo loppuunmyyty! Huomenna siis pääsen jälleen mantramusiikin taivaaseen! ♥ Jännää synkronismia tuntuu olevan siinä, että kun keväällä muutin Porvooseen, niin ensimmäisenä iltana menin Devan konserttiin Helsinkiin, ja nyt kun asetuin reilu viikko sitten täysipäiväiseksi reissuenkeliksi ja jätin Porvoon kotini, niin saan jälleen Devan ja Mitenin siunauksen osakseni... Niin ihanaa! Kiitos, kiitos, kiitos! ♥
Täällä siis kaikki hyvin ja olen niin onnellinen, kun saan täällä teille uutta kirjaani kirjoittaa! ♥

Rakkautta ja aurinkosydänhalauksia!

Deepthi ~ joka on aivan innoissaan enkelitoimistoterassini uudesta tuulikellosta, joka tuntuu ilmoittavan aina, kun enkelit ovat paikalla! Tämän ihanan kellon musiikkia saan kuunnella joka päivä kirjaa kirjoittaessani. ♥
Kuvat: Shawn Reeder


10.9.14

Kaskimäki: Maya-päivityksiä


8.-20.9.2014 PUNAISEN TAIVAANVAELTAJAN AALTOJAKSO

Olemme tänään, 10.9, aaltojakson kolmannessa päivässä ja tästä päivästä alkaa myös Sinisen Kotkan vuodenaika. Kotka kantaa sinistä galaktista kirjoa, myös vuodenajan vartijana on Kotka. Vuodenajan teemoina ovat visiointi, kotkaperspektiivistä asioiden katselu ja ideoiden toimeenpano. Kotkan vuodenaika päättyy 9.11.

8.9 alkoi myös Valkoinen Linna-jakso ja se päättyy 29.10. Tämän jakson ydinteemoina ovat vapaus, oman tekemisen ja rajojen määrittely, sekä asioiden selkiyttäminen. Käynnissä on myös tunnekehon puhdistaminen. Mielen ja sydämen yhteistyön tasapainottaminen. Intuitiivinen puoli fuusioituu entistä parempaan tasapainoon järjen äänen kanssa.

Melkoisesti on tässä syklien taitteita, ja kenties olet huomannutkin energeettisen muutoksen 8.9 tienoilla.

Tälle jaksolle sattuu myös 3 merkittävää energiapäivää.
12.9 Synkronoitumis-, eli linjauspäivä tähtiin ja kosmokseen
13.9 Tuplaporttipäivä, jossa sekä synkronoitumis- että galaktinen portaali energiapäivä
15.9 Synkronoitumis-, eli linjauspäivä tähtiin ja kosmokseen

Näiden päivien aikana yhteydet korkeimpaan itseen, sekä galaktiseen kokonaisuuteen ja tähtiin ovat hyvin auki. Psyykkiset ja uniajan kokemukset voivat olla merkittäviä tai vahvoja. Energia saattaa vaikuttaa niin nukkumiseen, kuin hereillä oloon. Voi olla magneettista väsymystä tai ylivilkkautta laidasta laitaan. Kehon tuntemukset ja kipuilut saattavat aktivoitua. Erityisesti hermosto saattaa näissä energioissa reagoida, sekä tunnetason pulpahduksina, että fyysisen kehon tuntemuksina.

Aistit saattavat olla yliherkät, samoin intuitio ja selvätietoisuus aktiivisessa toiminnassa. Aina on hyvä hoitaa itseään asiaankuuluvalla tavalla, mutta jos lääkärissä ei syytä löydy, vaikkapa sydämen rytmihäiriöihin, niin yhtenä syynä saattavat olla nämä hyvin vahvat energiat.

Lepo, puhdas ravinto, ravintolisät, hivenaineet ja vitamiinit, akupunktio, homeopatia jne. ovat kaikki oivallisia tapoja vahvistaa kehoa. Aivot, sydän, käpyrauhanen, hermosto ja kaikki kehon osat tarvitsevat oikeita ravintoaineita, pystyäkseen vastaanottamaan ja ylläpitämään tätä energia virratusta. Maadoittava tekeminen ja luonnossa itsensä lataaminen, ovat erittäin tärkeitä itsen hyvinvoinnille. Samaan aikaan tietoisuus avautuu ja on opastamassa itseä parhaisiin valintoihin, oman kehon tarpeiden mukaan.

Auringonpurkaus on odotettavissa juurikin tuossa 11.-12.9 tienoilla. Tämä vaikuttaa osaltaan kehon sähkömagneettisiin kenttiin, joten energiakeitosta on tiedossa oikein superbuustilla! Päänalueen tuntemukset ja särkyilyt saattavat olla seurausta sähkömagneettisesta aktiivisuudesta.

Eletään myös revontulien vuodenaikaa.

Tuntuu että olemme nyt tehoaktivaation äärellä. Otetaan siis kaikki irti tästä superajasta ja käytetään sitä hyödyksi, myös oman elämän projektien polttoaineena. Ideat, selkeät visiot ja vahva intuitio auttavat tekemään mitä rohkeimpia ratkaisuja, joiden satoa päästään korjaamaan viimeistään tuolla Vihreässä Linnassa, maaliskuun puolivälissä 2015. Siispä jalka pois jarrulta kun inspiraatio kipinöi. Jos sängyn pohja kutsuu nyt kuitenkin eniten, pysy siellä niin paljon kuin voit. Kaikki liikahtaa eteenpäin kun oikea aika on.

Punainen Taivaanvaeltaja on teemoiltaan suvaitsevaa ja avarakatseista toimintaa. Ymmärtäväinen ja toiset suvaitseva tekeminen on pinnalla. Tämä on myös onnistumisen ja menestymisen aikaa.
Nyt on vain osattava ottaa elämän tarjoamat mahdollisuudet vastaan, vaikka ne tulisivat miten erikoisessa paketissa vastaan. Heittäydytään kuin hannu hanhet tähän mukava avaramieliseen energiaan. Poimitaan synkronismin esiintuomat mahdollisuudet elämän sadonkorjuun koriin, hetkessä eläen. Hyväksytään elämä juuri sellaisena kuin se tässä hetkessä näyttäytyy!

Taivaanvaeltaja on liikkeeseen suuntautunut ja uudistusmielinen laatu. Se on elämän tutkimusmatkoille lähtemistä. Juuri nyt kannattaa ottaa myös tietoisia riskejä. Rohkeat ratkaisut ja uusien elämän aluevaltausten tekeminen on valttia. Siispä kokeilemaan kaikkea uutta, niin työssä, kotona, harrastuksissa kuin vaikkapa omassa ulkonäössäkin.

Jaksolla haetaan myös luottamusta elämänkokemukseen ja päästetään irti aikaisemmista peloista ja tunnetukoksista, jotka piilotajunnan kautta voivat estää meitä etenemästä unelmien suuntaan. Luota omaan viisauteen ja kunnioita aikaisempia kokemuksia, sillä nyt kyllä onnistuu, vaikka joskus aikaisemmin kävi vähän köpelösti!

Haasteina jaksolla opiskellaan paikoilleen jumittumista ja kaavoihin kangistumista. Jos näitä tunnistaa, niin ei muuta kuin purkamaan kaikki kaavat ja kahleet, jotka roikkuvat turhaan mukaan.
Kasvunlaatuina ovat myös tuomitsevaisuus ja kapeakatseisuus, kaavamaisuus, sekä tylsistyminen ja erakoituminenkin. Nämä nousevat esiin, mikäli itsellä on näissä vielä jokin opinto kesken.

Myös muutoksen pelko ja tuntemattoman tulevaisuuden stressaaminen, saattavat nousta esiin. Luovutaan turhasta etukäteen petaamisesta ja järkeilystä. Annetaan synkronismin hoitaa elämän palapelin palaset kohdalleen, kaikki menee juuri täydellisesti. Paremmin kuin olisit itse koskaan pystynyt järjellä suunnittelemaan! Keskitytään miettimään vain sitä, kuinka haluamme että asiat ovat.

Nähdään itsemme hymyilevinä ja onnellisena, rakkaidemme kanssa, ja sitä olemme sitten tilaamassa myös tulevaisuuteen. Kotkan vuoden ajan energiassa visualisointi ja mielikuvituksen käyttö ovat vahvassa roolissa, luodessamme unelmiemme elämää.

Siniset Yöt saattavat olla hivenen tiukemman seulan alla kuin muut merkit. Taivaan vaeltaja on Yön haaste, polariteetti, joka pitää kasvussa ja tönäisee eteenpäin. Joskus reippaallakin otteella. Ole valppaana tällä jaksolla! Jotakin hyvin tärkeää sinulle on käynnissä. Intuition aktivoituminen entistä herkemmälle taajuudelle on käynnissä tällä jaksolla myös.

Keltaiset Tähdet ovat tasapainottavalla ja sujuvalla alueella. Tähti saa salatut voimansa, eli alitajuisen viisautensa Taivaanvaeltajan energiasta. Nyt kannattaa ottaa unet ja intuition viestit hyvin herkästi harkintaan ja edetä sydämen ääntä kuunnellen.

Maailmojen sillanrakentajat ovat kaikkein suotuisimmalla energia alueellaan tällä jaksolla. Taivaanvaeltaja tukee ja toimii samankaltaisesti kuin Sillanrakentajan oma energia. Tasaveroiseen ja lempeään verkostoitumiseen ja uudistumiseen, on nyt mitä suotuisimmat lataukset. Nauttikaatte! Myös haasteet kannattaa ottaa nyt vain positiivisen asenteen kautta, elämän helminä!

Taivaanvaeltajat ovat omalla alueellaan. Jakso saattaa näyttäytyä niin huikeana menestyksenä, kuin kiperinä tilanteina. Jokainen tapahtuma on hyvä ottaa vastaan tietoisena siitä, että tämä ajanlaatu vahvistaa ja voimistaa erityisesti sinua. Avaa ovet uuteen, ja astu kultaiseen tietoisuuteen. Pioneerin tavoin löydä uusia maailmoja ja uudistuksellisia näkemyksiä. Pysy soljuvassa liikkeessä ja luovu turhista taakoista, mikäli niitä mukanasi vielä on.

Lähde luottavaisesti elämän seikkailuun!!!!

Jakson motto:

Tässä hetkessä kaikki on täydellistä. 
Minun ei tarvitse lisätä siihen mitään, 
eikä ottaa siitä mitään pois!!!Parasta mahdollista uudistumista meille kaikille :)

T. Päivi

___________________________________________________________________________

VASTAANOTTONI TAMPEREELLA ja PUHELINTULKINNAT
Paikka: Sininen Käsi, Hallituskatu 6, Tre
Ajanvaraus ja tiedustelut minulta, sekä tapaamiseen, että puhelintulkintoihin.
Esittelyt ja hinnat tulkinnoista ovat sivuillani

www.paivikaskimaki.com

____________________________________________________________________________

13. - 14.9 KOTKA - KÄRKISAARI
KULTAISEN AIKAKAUDEN MINÄ -RETRIITTI

Ilmoittautuminen vielä to. 11.9 mahdollista.
Vetäjinä Hanna Elomaa ja Päivi Kaskimäki
Huikea ja poikkeuksellinen viikonloppu, jossa yhdistelmä maya-astrologiaa ja oman intuition ja tietoisuuden herkistelyä.
Uudistuneiden aistien ja kykyjen käyttöönottoa ja harjoittelua.
Henkilökohtainen kanavointi kaikille osallistujille.
Viikonlopun esittely
________________________________________

23.9 HELSINKI SYYSPÄIVÄN TASAUKSEN 
TÄHTIMEDITAATIO JA INSPIRAATION ILTA
Päivi Kaskimäki JA Maiccu Kostiainen

Tässä ajassa vastavoimat ja vastakohdat fuusioituvat.
Näissä tunnelmissa voimme tasapainottaa oman feminiinisen ja maskuliinisen energiamme.
Valo ja varjo, sekä päivä ja yö, ovat kaikkialla maailmassa yhtä pitkiä.
Syyspäiväntasauksessa aika auringonnoususta auringonlaskuun on 12 tuntia koko maapallolla.

Päivi kertoo tämän Kultaisen aikakauden energioista Maya kalenterin valossa.
Maiccu puolestaan kertoo miten eläinmaailmassa vaikuttavat nämä huikeat tämän ajan energiat.
Nautimme myös musiikillisen tähtimeditaation.

Paikka: Tähtipajat, Aleksis Kiven Katu 17, Alppila.
HUOM! Sisäänkäynti Traverssikujan kautta.
Punaisen Tähden alta ovesta sisään ja portaat ylös.

18.00-20.30
Oviraha 30,-
Sydämellisesti tervetuloa mukaan!
Ilmoittautumiset maiccu@animalstalk.fi
___________________________________________

24.9 ja 28.10 HELSINKI - Tulkintapäivä

Henkilökohtaisia selvänäkö- ja/tai maya-astrologisia katselmuksia.

Paikka: Tähtipajat, Aleksis Kiven Katu 17, Alppila.
HUOM! Sisäänkäynti Traverssikujan kautta.
Punaisen Tähden alta ovesta sisään ja portaat ylös.
Tähtipajat Facebookissa

Ajanvaraus040-500 0050 tai paivikaskimaki(at)gmail.com

____________________

23.10 PORI - Tulkintapäivä

Teen henkilökohtaisia selvänäkö ja maya-astrologisia katselmuksia päivän ajan.
Katselmus voi olla myös yhdistelmä näitä molempia.

Paikka: Porin Henkinen keskus, Vanha Koivistontie 12, Pori
Ajanvaraus: 040-500 0050 tai paivikaskimaki(at)gmail.com

-------------------------------------------------------------------------------------

21.9 PORI - MAYA-KALENTERI KURSSI / TASO 1
Klo 10.00 - 17.00
Paikka: Porin Henkinen keskus, Vanha Koiviston tie 12
Ilmoittautuminen 12.9 mennessä paivikaskimaki(at)gmail.com tai 040-500 0050

Muutama paikka vielä vapaana. Opiskelemme kalenterin käytön alkeet ja maya-astrologian perusteet.
Voit tulla myös kertaamaan aiemmin opittua tälle kurssille.

Kurssiesite
______________________________________________________________________________

18.10 TAMPERE - MAYA-KALENTERI KURSSI / TASO 2
Paikka:Sininen Käsi, Hallituskatu 6, Tampere
Klo: 10 - 17
Olen pitänyt monia kursseja alkeista eripuolilla Suomea.
Nyt on mahdollisuus tulla syventämään ja kertaamaan sitä mitä on aiemmin oppinut.

Syvennetään kalenterin käyttöä ja astrologista osaamista.
Tutkitaan voimamerkin ja syntymämerkin sisältöjä ja vuorovaikutusta omalla kartalla tarkemmin.
Perehdytään kalenterin käyttöön erityisesti henkilökohtaisesta perspektiivistä.
Soveltuu parhaiten niille, jotka ovat jo alkeet opiskelleet.

Ilmoittautuminen ja tiedustelut: Päivi 040-500 0050 tai paivikaskimaki(at)gmail.com

Ilmoittautuminen 13.10 mennessä

Esittely tarkemmin

_______________________________________________________________________

MAYA-ILLAT JA TAPAHTUMAPÄIVÄT 2015 KEVÄÄLLE
Mikäli haluat koota ryhmän omalle paikkakunnallesi maya-iltaa, tulkintapäivää tai kalenterikurssia varten, ota minuun yhteyttä.
Ensi kevään kalenterin suunnittelu on jo käynnissä :)

_____________________________________________________________________

TÄHTIMATKA UUTEEN-SEELANTIIN
1.11. -15.11.14

Matkaesite: www.paivikaskimaki.com

Vielä mahdollisuus lähteä mukaan,
3 paikkaa vapaana. Kysy Päiviltä lisää.
_________________________________________

Päivi Kaskimäki
www.paivikaskimaki.com
paivikaskimaki@gmail.com
040-500 0050
Vastaanotto:
Sininen Käsi
Hallituskatu 6,
33100 TAMPERE

Mrkich: Aistiylikuormaa

AISTIYLIKUORMAA

Kirjoittanut Dana Mrkich (www.danamrkich.com)
9.9.2014
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Aistiylikuormaa. Nämä on vain yksi monista sanoista, joita voisin käyttää kuvaamaan muutamaa kulunutta viikkoa. Olet ehkä huomannut tietoisesti tai tiedostamatta kytkeytyväsi mahdollisimman paljon irti maailmasta (minä ehdottomasti olen!), viettänyt vähemmän aikaa sosiaalisessa mediassa ja enemmän kotona tai halunnut olla kotona ollessasi muualla, ja tuntenut yleisesti olevasi talvihorroksessa tai sisäisessä retriitissä. Hyvin monet ihmiset ovat olleet vilustuneena ja flunssassa, mikä on pakottanut lepäämään, kun kenties et olisi muuten käyttänyt tuota tilaisuutta.

Maailma on äänekäs tällä hetkellä ja se tulee äänekkäämmäksi kaikin mahdollisin tavoin. Sinusta ehkä on tuntunut, että yhtenä hetkenä istut hämärässä huoneessa kynttilöiden ja tunnelmamusiikin kera ja seuraavana joku tulee sytyttämään kaikki valot kirkkaasti palamaan, heittää kehiin kovan linjan hevimetallia ja pistää volyymin täysille.

Kaikilla on mielipide kaikesta ja heillä on tunne mukana noissa mielipiteissä. Tämä ei ole huono asia – se on parempi, kuin kaikkien oleminen apaattisena – ja herra tietää, että kaikille on sanottu vuosia: "Puhu omaa totuuttasi!" ja "Löydä oma äänesi!", mutta sen nykyinen ilmentäminen vastaa huonetta, mikä on täynnä televisioita, ja kaikki esittävät eri kanavaa kovaan ääneen.

On kyse sitten jonkin viestin ilmaisemisesta tai vastaanottamisesta, tavallisesti ilmaisemme tai näemme tuolla hetkellä vain yhden puolen nelikylkisestä laatikosta. Kuitenkin monet meistä lokeroivat toiset tai meidät lokeroidaan tuon yhden ilmaisun perusteella. Tuntuu siltä, ettei kukaan voi sanoa tai tehdä mitään jonkun loukkaantumatta. Ikään kuin joku olisi ripotellut tuomitsemispölyä ilmaan!

Mainitse "keskuksessaan oleminen" ja joku käy kimppuusi sanoen, ettei ole hyvä tukahduttaa tunteitaan. Puhu "turhautumisensa tuntemisesta" ja saat luennon tunteidensa yläpuolelle nousemisesta. Kerro tukevasi tiettyä hätätilannetta ja joku sanoo "entä tämä ja tuo ahdinko?". Sain itseni kiinni "laatikon yhden puolen" näkemisestä hetkittäin ja oli epämiellyttävä tunne, kun oivalsin, miten tuolla hetkellä olin niin keskittynyt ongelman yhteen puoleen, että se sokaisi minut väliaikaisesti täysin monilta muilta puolilta.

Järkytyin, koska olen aina kannattanut kaikkien puolien näkemistä (mikä on saanut aikaan elämän, missä päätöksen tekeminen vie ikuisuuksia!). En ole pitänyt siitä, että minut tuomitaan tai lokeroidaan tai että joku on ollut niin sitoutunut kantaansa, että hän kieltäytyy näkemästä, mistä joku toinen tulee. Tuo hetki jolloin olin tilapäisesti sokaistunut näkemästä laatikon toisia puolia, salli minun nähdä selvemmin kuin koskaan, miten helppoa on sokaistua ja olla "kaikkitietävä totuudentorvi". Jos olet huomannut itsesi tuomitsevan tai asioiden "laukaisevan" sinut, yritä ottaa hetki kysyäksesi itseltäsi: "Okei, mitä laatikon puolta en näe tässä?"

Kun valo voimistuu tällä planeetalla, kaikki voimistuu. Rakkaus ja kiitollisuus menevät täysin uudelle tasolle, kuitenkin kaikki se mikä on edelleen varjoissamme kera tunteiden, joita tunnemme tai pidättelemme, vahvistuu myös. Niinpä myös nämä tuomitsevat hetket – joko ilmaisemme niitä tai olemme niiden vastaanottajia – palvelevat tarkoitusta siinä mielessä, että ne loistavat valoa laatikon toisille puolille ja perimmiltään auttavat meitä myöntämään enemmän kokonaisuudestamme yksilöinä ja kollektiivina. Vaatii kuitenkin tietoisuutta nähdä nämä hetket näin. Näemme sen sijaan paljon ihmisten reagoivan tähän energiaan vihalla, loukkaantumisella, väkivallalla, masennuksella tai sellaisella pakahtumisella, että he tuntevat olevansa valmiita lähtemään pois.

Valo mitä on täällä ja sisälläsi, edesauttaa kaikkien ja kaiken massiivista transformaatiota tällä planeetalla ja se on hyvä, muttei helppo asia. Käytä erottelukykyä siinä, miten päätät osallistua ajankohtaiseen purkamis-/remontointiprosessiin henkilökohtaisessa ja globaalissa todellisuudessa. Ei ole oikeaa tai väärää, parempaa tai huonompaa tapaa. Kaikilla on erilainen rooli esitettävänä ja sinun roolisi voi muuttua päivästä toiseen. Motivoitunut toimintapuuska voi antaa tietä viikkojen piiloutumiselle maailmalta ja palataan takaisin taas elävöityneenä ja virkistyneenä. Yritä olla tuomitsematta itseäsi tai muita tämän prosessin aikana. Kaikki ovat eri vaiheessa ja sekin on liian lineaarinen tapa katsoa asioita, mikä vihjaa joidenkin olevan edellä ja toisten perässä. Totuus on, että melkein me kaikki olemme "edellä" jollain tavalla ja kuitenkin edelleen heräämässä, kun on kyse tietyistä aspekteista sisällämme tai todellisuudessa.

Pidä itsestäsi hyvää huolta nyt. Syö, juo ja tee ravitsevia asioita itsesi kannalta. Jos "ulkona" on liian meluisaa, ota aikalisä. Tunne- ja mielenterveytemme vuoksi monien meidän täytyy tällä hetkellä irrottautua vanhan todellisuuden ryhmätietoisuudesta ja se voi saada tuntemaan, että olet tyhjiössä etkä ole yhteydessä mihinkään ja kehenkään. Et ole tyhjiössä, mutta kyllä, siltä se tuntuu, koska emme ole tottuneet siihen, ettemme ole kiinni hyvin tiheässä todellisuudessa.

Vapaus voi tuntua kummalliselta. Se voi tuoda esiin surua ja pettämisen tunteita – jos kytkeydyt irti, ikään kuin pettäisit ne, jotka ovat edelleen vanhassa todellisuudessa. "Irtikytkentä" ei merkitse täydellistä irrottautumista maailmantapahtumista. Täysin päinvastoin, selkeästä tilasta missä olet keskittynyt, kytkeytynyt irti draamasta ja kytkeytynyt omaan keskukseesi ja lähde-energiaan, tunnet luonnostaan asioita, joita voit tehdä – on se sitten rakkaus- ja rauharukouksen lähettämien, tiettyjen ostos- tai elämäntyylipäätösten tekeminen tukemaan tervettä maailman yhteisöä tai jokin miljoonista muista tavoista, joilla voit käyttää energiaasi hyvään.
Sinusta saattaa tuntua, että sinua on petetty, kun maailma ympärilläsi ei sovi yhteen sen kanssa, miltä luulit sen näyttävän tähän mennessä. Minäkin tunnen hetkittäin niin, mutta kun loppujen lopuksi menet sydämeesi ja kysyt omalta sielultasi: "Miksi olemme täällä? Mihin tämä kaikki johtaa?", saat sanoja, opastusta, tunteen tai kuvia, jotka auttavat sinua ymmärtämään ja kannustavat sinua jatkamaan eteenpäin. Älä usko minun sanaani siitä – tai kenenkään muun – muuten sinulla ei ole mitään, mistä pitää kiinni niinä hetkinä, jolloin tunnet pettymystä. Sinun on erittäin tärkeää yhdistyä omaan sydämeesi, omaan keskukseesi ja oman sisäisen viisautesi ja opastuksesi ääneen.

Kaikki tämä voidaan summata oikeastaan vain muutamaan sanaan:

Rakkaus. 
Ole siinä. 
Anna sitä itsellesi ja toisille. 
Vastaanota sitä.Siinä kaikki.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

8.9.14

IAM-MEDITAATIOKURSSI HELSINGISSÄ LA 20.09.2014Äiti Amman kehittämä
IAM-MEDITAATIOKURSSI
HELSINGISSÄ LA 20.09.2014


Hinta: 30€ (sis.ruoan)

Ilmoittaudu mukaan ja lisätietoja osoitteesta iam@amma.fi

Amman viesti meditaatiosta: http://www.iam-meditation.org/so-speaks-amma.htmlLämpimästi tervetuloa mukaan! 6.9.14

Self: Totuus maskuliini- ja feminiinienergiasta, osa 3.


TOTUUS MASKULIINI- JA FEMINIINIENERGIASTA, OSA 3
The Truth About Masculine and Feminine Energy – Part Three

Kirjoittanut Jim Self (www.crimsoncircle.com)
Syyskuun 2014 Shaumbra-lehdestä
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Kahdessa aiemmassa artikkelissa olemme määritelleet maskuliinisen luomisenergian (suorat viivat ja kulmat) ja feminiinisen luomisenergian (kiekurat ja kaarteet). Puhuimme siitä, mitä tapahtuu, kun nämä luomisenergiat ovat tasapainottomia keskenään, kun toinen on hallitseva ja toinen heikko. Pidä mielessä, että puhumme tässä henkilökohtaisesta luomisenergiastasi, ei kehoista ja sukupuolista. Puhuimme myös vähän siitä, miten kukin meistä joutuu tähän epäharmoniatilaan. Lue aiemmat artikkelit ensin. Niissä on paljon asiaa.

Silloin kun maskuliininen ja feminiininen luomisenergiasi ovat harmoniassa, tasapainossa ja pelaavat hyvin yhteen, olet ylemmän neljännen ulottuvuuden olotilassa. Kuten olet kuullut minun sanovan aiemmin, liikumme kaikki neljännen ja kolmannen ulottuvuuden välillä jokapäiväisessä elämässämme. Elämme kummassakin samanaikaisesti. Lyhyesti sanottuna, sellaisia korkeamman värähtelyn sanoja kuin helppous, nauru, yhteisö, kanssaluominen, kunnioitus, ihailu, kiitollisuus ja tasapaino koetaan ollessamme neljännessä – versus tiheämmät ja hitaammat kokemukset, kuten kilpailu, masennus, syyllisyys, syyttely ja uhri, joita koetaan vain ollessamme kolmannessa. Neljännessä ei ole puutetta. Ei ole rajoja. Ei ole "pitäisi" tai "ei pitäisi" eikä voi tehdä mitään väärin.

Silloin kun terve maskuliinisuus on suhteessa terveen feminiinisyyden kanssa, maskuliinisella luovuudella on tilaa ja tilaisuus keksiä uusia ideoita ja tehdä uusia suunnitelmia. Sillä on nyt motivaatio ja into oppia, kasvaa ja laajentua uusiin mahdollisuusulottuvuuksiin. Maskuliinisuus tuntee saavansa vahvistusta ja sitä tuetaan tutkimaan uusia rakenteita, joita se voi tehdä feminiiniselle luovuudelle. Terve maskuliinienergia myös rakastaa tasapainoista feminiinienergiaa ja sanoo: "Miten voin kohottaa, hoivata ja elättää tätä feminiiniluovuutta? Miten voin auttaa sitä unelmiensa luomisessa? Yhdessä voimme luoda uusia maailmoja." Tätä tapahtuu meille kullekin henkilökohtaisesti sekä ulkoisessa suhteessa. Mies rakentaa kasvimaan ja nainen kylvää ja hoitaa vihanneksia ja yrttejä. Olen varma, että olet nähnyt kahden (tai useamman) ihmisen yhdistyvän ja tekevän melko upeita asioita tiiminä. Muistatko Jobsin ja Wozniakin?

Silloin kun terve feminiininen luomisenergia on harmoniassa ja tasapainossa terveen maskuliinisuuden kanssa, sillä on tarvittava rakenne ja telineet luovuudelle. Se voi helposti ja intohimoisesti suunnitella ja toteuttaa unelmansa. Se voi keskittyä täysin opintoihinsa ja tutkimuksiinsa, kirjoittamiseensa ja käsitöihinsä sekä musiikkiin ja matematiikkaan, joita se rakastaa kovasti. Tasapainoinen maskuliinienergia antaa rakenteen, luotettavuuden ja vakauden. Se on luotettava, on fokus, vahvuutta ja suojantunnetta, jotta feminiinienergia voi kokea itsensä turvallisesti ja luvan kanssa. Silloin kun feminiinienergia on turvassa ja sillä on lupa, se on laajeneva ja luova. Maskuliinienergia luo astian tai kentän, mikä antaa feminiinisyydelle luotettavan tilan luoda ja olla onnellinen. Tästä vastavuoroisuuden tasapainosta kehittyy virtaus. Silloin feminiinisyys voi sanoa: "Haluaisin talon." Ja maskuliinienergia hymyilee sanoen: "Voin rakentaa sen sinulle. Miten suuren ja minkä värisen?"

Silloin on vastavuoroisuutta, yhteistyötä ja kanssaluomista. Feminiinisyys sanoo: "Se mitä olet rakentanut, on upea. Voimmeko rakentaa puutarhankin? Onko mahdollista lisätä myös pari linnunpönttöä? Entä …?" Kun feminiinisyys luo pidemmälle ja laajemmalle, maskuliinisuus laajentaa rakennetta ja tekee paljon tilaa sen kiekuroille ja kaarille. On tasapaino. On jaettu innostus luoda intohimoisesti yhdessä. Esimerkkinä omasta elämästäni: rakensin tyytyväisenä Roxanelle säleikön ja hän kasvattaa tyytyväisenä herneitä.

Tässä ylemmän neljännen ulottuvuuden tasapainossa yhdistetystä luomisenergiasta tulee hyvin voimakasta ja sillä on kyky katsoa kolmannen ulottuvuuden maailmaan ja sanoa: "Kuulen mielipiteesi, etten ole arvokas. Minä en lähde siihen. Kiitos paljon." Ei ole keskustelua tai neuvottelua. Ei heitetä energiaa eikä ketään mitätöidä. Teet oman valintasi ja sitten pyyhit pölyt kengistäsi ja ryhdyt hommiisi, antaen tilaa toiselle ihmiselle hoitaa omiaan.

MASKULIINISUUDEN JA FEMINIINISYYDEN SAATTAMINEN TASAPAINOON
Tämän sarjan ensimmäisessä ja toisessa osassa kuvasimme neljää tapaa, joilla feminiinisyys ja maskuliinisuus ovat epäsynkronissa toisensa kanssa, ja ehdotimme, että alat tarkkailla toisia, jotka havainnollistavat tätä. Tämä utelias havainnointi on edelleen hyvä ajatus.

Toinen tapa tunnistaa, kokea ja alkaa ankkuroida maskuliini- ja feminiinienergia luomisprosessiisi on sanojen värähtely. Sanat ovat yksinkertainen ja helppo paikka aloittaa maskuliinisen ja feminiinisen luomisenergian uudelleenjohdottaminen tasapainoon. Olen antanut teille esimerkkejä seitsemästä voimallisesta sanasta - "the Seven Living Words" sekä audiona että artikkeliarkistossa. Nämä sanat ovat osa luontaista harmonisoitumistasi rakkauteen, mitä olet – ydinolemukseesi, mikä olet aina ollut, mutta mille olet kääntänyt selkäsi, koska suhde noihin "tuolla" oli tärkeämpi kuin suhde sinuun "täällä".

Minäpä annan sinulle tunnun maskuliini- ja feminiinienergian luonteesta näissä seitsemässä erityissanassa (ja muissa). Leiki tällä. Ei ole oikeaa tai väärää tapaa saada tämä kokemus.

Maskuliinisissa sanoissa on suoria viivoja ja kulmia. Silloin kun sinusta tulee tuo sana tai käytät sitä energiana tilassasi, voit tuntea suorat linjat ja kulmat. Feminiinisissä sanoissa on kaaria ja kiekuroita. Luonteeltaan maskuliininen sana olisi esimerkki "Kykenevä". Vedä henkeä ja tunne "Kykenevä". Tässä on merkitystä vain sinun mielipiteelläsi. Vedä henkeä ja tunne kehossasi kykenevänä olemisen vahvuus. Kehosi haluaa ehkä istua suorassa ja pääsi mennä taaksepäin. Hartiasi ehkä haluavat siirtyä taaksepäin. Se on tunne "Kyllä, olen Kykenevä". Teeskentele. Keksi se ensin, jos sinun täytyy. Tässä tapauksessa, "Kykenevässä" on rakenne. Sen voi tuntea maskuliiniseksi sanaksi. Tunne sen vakaus.

Lisäisitkö nyt "Kykenevään" sen värähtelyn ja tunteen, että olet Varma itsestäsi. Onko jotain, minkä teet hyvin? Osaatko sitoa kenkäsi? Oletko Varma? Osaatko tehdä sen joka kerta? Ehdottomasti. Olen Kykenevä ja Varma. Anna kehosi olla ja tuntea nämä sanat. Anna näiden sanojen luoda rakenne tai astia (maskuliinisuus), missä feminiininen luovuus voi kokea itsensä. Ilman rakennetta ja astiaa feminiiniset sanat ja feminiininen luomisenergia virtaavat pirstoutuneesti ja ilman suuntaa. Kun kaadat vettä pöydälle ilman kuppia, sinulla on suuri sotku.

Etsi nyt Helppouden tunne. Se on kuin sisäänhengitystä. Tässä sanassa on enemmän feminiinienergiaa. Helppoudella ei ole rakennetta. Antaisitko huomiosi Keskittyä (maskuliininen) Helppouteen, samalla kun olet Varma ja Kykenevä. Jokaisessa meissä on maskuliinista ja feminiinistä luovuutta. Varma, Kykenevä, Helppo. Anna itsesi kokea feminiininen virtaus etkä tuntisi ainoastaan Helppoutta, vaan myös pitäisit itsestäsi.

"Minä pidän minusta" –lauseessa ei ole rajoja, ei reunoja, viivoja ja kulmia. Minä pidän minusta. Ja antaisitko nyt itsellesi Luvan. Luvassa ei ole viivoja. Se on "Vau, osaan tehdä tämän!" Rakennat astian – Varmuus, Fokus ja Kykenevä – ja sallit Helppouden ja Luvan saada vapautensa. Etsi nyt uusi feminiininen sana. Löydätkö Ystävällisyyden värähtelyn, mikä on erittäin voimakas ja feminiininen.

Nyt viimeinen sana: sallisitko Kiitollisuuden alkaa virrata tilassasi. Salli itsesi olla Kiitollinen Kyvykkyydestä ja Varmuudesta, joita sinulla on nyt Lupa kokea. Salli se olla hyvin Fokusoitunutta.

Toinen ehdotus: tee luettelo maskuliinisista ja feminiinisistä sanoista. Käytä kutakin joka päivä. Kokeile. Ala myös leikkiä valitsemalla jokin maskuliininen sana ja löytämällä sen feminiinisen puolen. Saatat tunnistaa nopeasti Varmuuden suorat viivat ja kulmat, mutta pystytkö koskettamaan myös tuon sanan feminiinistä puolta. Feminiinisyydessä voi olla Varmuutta, kun sen juuri kylvämä salaattirivi itää taatusti. Feminiinisellä sanalla "Lempeä" on myös maskuliininen puoli. Kuin lempeä isoisä, joka pitää sylissään vauvaa. Saatko kuvan?

Sinusta tulee myös ehkä tietoinen jokapäiväisessä elämässäsi, miten luot. Aloita yhdistymällä tietoisesti ja tarkoituksellisesti sekä feminiiniseen että maskuliiniseen luovuuteen. Esimerkiksi jos sinulla on iso projekti tekeillä – sanotaan uuden markkinointikampanjan suunnittelu – on tärkeää ymmärtää budjetti, millä sinun on toimittava, ja mitä nettimainonta maksaa. On myös tärkeää ymmärtää nettimainonnan rajoitukset ja koko/värimääritykset. Jos sen sijaan vain ryntäät suunnittelemaan mainoksia (feminiininen) ymmärtämättä järjestelmän rakennetta (maskuliininen), saat enkä kauniin, mutta hyödyttömän mainoksen. Luo ensin rakenne tai perusta ja luo sitten tyytyväisenä sen puitteissa.

Olet voimakas. Olet suuri. Olet merkittävä. Et ole koskaan ollut pieni (vähäpätöinen) ja olet aina ollut tuo pikkulapsi, joka oli Kykenevä ja lahjakas Varmasti ja Helposti. Annoit vain jonkun aikuisen puhua itsesi ulos siitä hetkeksi ja nyt tuo hetki on ohi. Olet juuri nyt Varma, Kykenevä ja Fokusoitunut. Sinulla on taas Kiitollisuus, Lupa ja Helppous. "Minä pidän minusta" – aivan kuin pidit tuona pikkulapsena.

Kun tasapainotat tämän luovan maskuliini- ja feminiinienergian ja alat valita, kumpaa käytät kussakin tilanteessa, maailma ympärilläsi muuttuu merkittävästi. Kaikessa on kyse sinusta. Olet ainoa, jolla on merkitystä, ja kuin voit alkaa valita tietoisesti, miten luodaan, huomaat, että sisältämästäsi valosta tulee niin magneettista, että toisten palveleminen on sinulle vaivatonta.


masteringalchemy.com

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Hoppe: Toivoin, etten olisi fiksu


TOIVOIN, ETTEN OLISI FIKSU

Kirjoittanut Geoffrey Hoppe (www.crimsoncircle.com)
Syyskuun 2014 Shaumbra-lehdestä
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Tulen fiksusta perheestä. Isäni oli nerokas ja luova. Jo hyvin nuorena hän oli johtajana menestyvässä mainostoimistossa. Äitini oli mallioppilas koulupäivinään ja lahjakas kirjoittaja. Minulla on kuusi sisarusta ja useimmat heistä ovat hyvin lahjakkaita ja erittäin älykkäitä.

Muistan nuorena poikana toivoneeni, etten olisi fiksu. Miten outoa, kun ajattelen sitä nyt taaksepäin. Kuka ei haluaisi olla fiksu? Olin A:n oppilas ensimmäiseltä 10. luokalle. En opiskellut kovin ahkerasti, kuitenkin pystyin pitämään arvosanat hyvinä.

Mutta sitten toiveeni toteutui. Lakkasin olemasta fiksu. Lakkasin pyrkimästä saavutuksiin. Lakkasin välittämästä ja yrittämästä 16-vuotiaana. Miksi? Koska katselin fiksuja ihmisiä elämässäni ja päätin, etten halunnut olla heidän kaltaisensa. Fiksu isäni oli alkoholisti. Fiksu äitini kärsi syvästi. Fiksut vanhemmat veljeni vihasivat kaikkea. Toiveeni toteutui. Arvosanani putosivat vessanpönttöön enkä halunnut mennä collegeen, jos se merkitsi päätymistä noiden fiksujen ihmisten kaltaiseksi. Sen sijaan liityin armeijaan 17-vuotiaana ja lähdin ensimmäisellä bussilla pienestä kotikaupungistani. Kenties, vain kenties, tuolla jossain on maailma, missä fiksuus ei merkinnyt mitään ja missä voisi todella kokea elämää iloisesti?

Tuuri (tai kenties Hengen opastava käsi) löysi minulle parhaan tehtävän, mitä voin kuvitella armeijassa. Minut nimitettiin 18-vuotiaana NASA:aan ja lähetettiin 70-luvun puolivälissä Kaliforniaan, sain oman asunnon nykyisestä Silicon Valleystä ja opin paljon työssäni teknisenä kirjoittajana. Tapasin paljon ihmisiä, jotka eivät olleet fiksuja älykkyysstandardien mukaan, mutta he olivat upeita ihmisiä.

En mennyt collegeen kolmen armeijavuoteni jälkeen. No, itse asiassa menin kolmeksi päiväksi, mutta en yksinkertaisesti pystynyt sietämään yliopistoympäristön ylimielisen älykkyyden saleja. Sitä paitsi yliopisto halusi minun käyvän journalismin aakkoset, vaikka olin kirjoittanut kolme vuotta artikkeleja ilmailualan ammattilehtiin.

En halunnut olla fiksu, jos se merkitsi maalaisjärjen, myötätunnon, sydämen, tunteiden ja yksinkertaisten elämänilojen uhraamista – tai pakkoa saada selville kaikki. Olin parissa hyvässä työpaikassa erottuani kunniallisesti armeijasta (armeijan kunniamainintapalkkion kera). Parikymppisenä seurustelu bisnestoverien kanssa merkitsi, että usein tuli esiin kysymyksiä yliopistotaustastani. Suut loksahtivat auki sanoessani, etten ollut käynyt collegea. Pinnalta olin vähän nolona, mutta pinnan alla tiesin, etten halunnut olla fiksu.

Tutkinnon puute tuli eteen ollessani 28-vuotias. Linda ja minä asuimme tuolloin Texsasissa. Työpaikkani atlantalaisen mainostoimiston piirijohtajana loppui äkkiä, kun suurin asiakkaamme, Occidental Petroleum, myi maatalousdivisioonansa. Kyselin paikkaa tunnetuista mainostoimistoista Dallasissa. Minulle tarjottiin työtä arvovaltaisen Century 21:n account managerina, mutta kun minulta kysyttiin yliopistoinformaation puuttumisesta ansioluettelostani, sopimus loppui siihen. Mitä tehdä? Olin riittävän fiksu kärkikaartiin, joten aloitin oman markkinoinnin konsultointiyrityksen. Tämä ei ollut fiksu teko, mutta se oli ainoa järkevä vaihtoehtoni.

Matkan varrella tapasin joitain ihmisiä, jotka olivat sekä fiksuja että viisaita, mutta se on harvinainen laji. Fiksuus menee usein todellisen viisauden edelle. Jotkut inspiroivimmista ja nerokkaimmista tapaamistani ihmisistä eivät ole olleet kovin fiksuja, ainakaan akateemisten standardien mukaan. Mutta heillä oli ymmärrystä elämästä tavalla, mitä mielen älykkyys ei yksinkertaisesti voisi ymmärtää.

Oletko koskaan yrittänyt käydä keskustelua Hengestä tai uskonnosta todella fiksun ihmisen kanssa? Hän siteeraa kappaleita kirjoista ja lainaa muinaisten oppineiden lauseita. Mutta todellista keskustelua ei synny, koska hän ei ole koskaan oppinut tuntemaan omasta sydämestään. Fiksu, kyllä. Ainakin kirjojen, älykkyysosamäärätestien ja yksityiskohtien siteeraamisen valossa. Hän oppi opiskelemaan ja läpäisemään kokeita. Mutta fiksu elämän osalta? Eivät kovin monet.

Toivoin, etten olisi fiksu, ja sain juuri sen, mitä toivoin. Olen oppinut enemmän viimeisten 15 vuoden aikana kahdelta kuolleelta hepulta kuin kaikista kirjoista, joita olen lukenut, ja opettajilta joiden kanssa olen opiskellut. Olen oppinut elämästä ja luomisesta ja suuresta "minä olen" –olemuksesta. Tätä minä halusin.

Arvostan itsessäni ja muissa viisautta, näkemystä, intohimoa, myötätuntoa, totuutta, tinkimättömyyttä, luovuutta, vapautta, tiedostamista ja tervettä annosta hulluutta. Arvostan kykyä tuntea itsensä ja seurata omaa polkuaan. Joku voi olla fiksu ja silti hänellä on nämä ominaisuudet, mutta aivan liian usein olen nähnyt, miten ihmisen suuri mielen älykkyys voi olla pahin este tiedostamiseen ja iloon. Tietoisuuden ja älykkyyden välillä on vähän tai ei mitään vastaavuutta. Jotkut yksinkertaisimmista tapaamistani ihmisistä ovat olleet tietoisimpia.

Tässä ei ole kyse typeryydestä. Vain ihmisäly voisi ajatella, että joku on typerä, jos hän ei ole fiksu. Tässä on kyse mielen ylimielisyyden siirtämisestä sivuun voidakseen oivaltaa, että on jotain paljon tietävämpää ja tietoisempaa kuin äly. Mieli saisi uskomaan, että fiksu ihminen on kykenevämpi henkisiin oivalluksiin kuin keskivertoihminen. Mutta kuten olen oppinut rakkaalta Adamukselta, loppujen lopuksi "minä olen" riisuu pois kaikki yksityiskohdat, älylliset laskelmat, vallan ja kyvykkyyden ja tiivistää kaiken viisaudeksi. Elämänkokemusten viisaus on sielun makeaa nektaria.

Kirjoitan tämän jokaiselle lukijalle, joka säteilee valoaan vähemmän kirkkaasti, koska hän ei pidä itseään tarpeeksi fiksuna. Se on jokaiselle teistä, jotka luulette olevanne vähempiarvoisia, koska ette olleet luokkanne priimuksia tai teillä ei ole pitkää suositus- ja titteliluetteloa. Pidä itseäsi onnekkaana, koska sinun ei tarvitse käydä läpi ahdistusta, kun purat mielen älykkyyden fasadia matkallasi valaistumiseen. Voimakas mieli ei tee hyvää valaistuneelle sielulle. Olet tuntenut halveksinnan, kun fiksut ihmiset ovat katsoneet sinua nenänvartaan pitkin, ja kenties se on saanut olosi tuntumaan pienemmältä, heikommalta ja ehkäpä vähempiarvoiselta. Mutta kun siirrymme pois ihmiskunnan älylliseltä aikakaudelta, lohduttaudu sillä oivalluksella, että vanhan älyllisen mielen päivät ovat menneet. Nyt tulee viisauden ja tietämisen aika. Mikään koulu ei voi opettaa sinulle tätä … koska sinulla on jo se.

Minä olen olemassa.

Minä olen, mitä olen.

Minä tiedän, että/mitä tiedän.

Ja niin se on.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.