3.9.12

Kaskimäki: Maya-astrologiaa

Tänään, 3.9,  on maya-kalenteri Tzolkinissa päivä numero 98.
Valkoinen Resonoiva Peili.
" Virittäydyn innostuksen taajuudelle, tunnistaen äärettömät mahdollisuuteni. "

Olemme nyt Keltaisen Ihmisen aaltojaksossa ja sen 7. päivässä. ( Aalto kokonaisuudessaan kestää 28.8 - 9.9 )
Yksi aaltojakso kestää aina 13 päivää. 
7. päivä on jakson puoliväli, keskimmäinen päivä, vedenjakaja ja tarkistuspiste.
Virittäytymistä oman taivaskanavan taajuudelle.

Teoriat laitetaan testiin ja tarkistetaan valittua suuntaa, omia tekemisiä ja tekemisen todellisia vaikuttimia.
Tämän saattaa kokea myös seitsemännen päivän kriisinä. 
Varsinkin, jos ei ole päässyt tekemisissään toteuttamaan
ominta itseään. 
Turhautuminen ja kärsimättömyys voivat nostaa päätään.
Eipä auta muuta kuin katsoa itseään Peiliin ja uskaltaa olla rehellinen itseään katsoessaan.
Tunnistaa oma osaaminen ja toisaalta omat vajavaisuudet.
Itsen hyväksyntä kaikkine puolineen, auttaa selkeyttämään, niin tunteita kuin ajatuksia.

Peilin muita laatuja ovat rehellisyys, omaan tahtiin ja oman kokoisin askelin etenevä kehitys.
Mullistavat ja ennennäkemättömät keksinnöt, ja uudistukselliset ideat.
Peilien sali, äärettömyys ja rinnakkaistodellisuuksien välisen verhon ohentumista.
Kosmoksen viisauden heijastelua, maanpäälliseen tekemiseen ja tietoisuuteen.

Peili on myös totuuden miekka. 
Veitsi, joka leikkaa terävästi, tarkasti ja syvältä, pois kaiken sen mikä estää rehellisen selkeyden.

Peiliin liittyvät toisinaan epäselvät ihmissuhteet, ja sotkuiset sosiaaliset verkostot.
Rehellisesti, sielunsa viisautta peilaten, on aika selkiyttää omaa tekemistä ja tunnevyyhtejä.

Tällaisenä seitsemäntenä päivänä, kirkkaan Peilin äärellä, voi kriisin aineksia olla ilmassa suunnalla jos toisella.

Oma erottelukyky on myös hyvin herkkänä tunnistamaan kaikki sellainen, mikä ei resonoi itsen kanssa.


Keltainen Ihminen, aaltojakson valtiaana, on vapautta sanan syvimmässä merkityksessä.
Vapaantahdon valintoja, yksilöllisyyttä ja avoimmuutta.
Aidosti ja avoimesti näytettyjä tunteita.
Sosiaalisuutta, jossa liitytään yhteisöön omalla persoonallisella tekemisellä.
Sen tunnistamista, missä on raja itsen ja muiden välillä.
Graalin malja ja jumalallinen kulkuneuvo.
Itsen näkemistä täytenä astiana, sen sijaan että kokisi olevansa vajaa.

Ihminen edustaa elektromagneettista säätymistä galaktisille taajuuksille.
Intuition aktivoitumista ja uusien aistien heräämistä.
Kosmisen runsauden sarven aarteista ammentamista.
Toimien itse jumallisena vastaanottimena ja vastaanottajana.

Varjopuolella on täyttymättömien odotusten kautta tulevaa ärtyneisyyttä.
Tukahdutettujen tunteiden esiin marssia.
Asioiden liiallinen järkeistäminen.
Älyllisyyden ja järkevyyden yliarvostus tai aliarvostus.
Puute ja niukkuusajattelu.
Itsen aliarvioiminen ja vähättely.
Perusturvaalisuuteen liittyvät teemat, turvattomuus.
Asioiden turha monimutkaistaminen.
Luottamattomuus elämän virtaan.

Haastevoima Ihmiselle on Valkoinen Tuuli.
Kommunikointia, nyt-hetkessä elämistä, sielun ja hengen impulsiivisessa virtauksessa luomista.
Itsen ilmaisua taiteen, puheen tai vaikkapa pukeutumisen kautta.

Tuuli muistuttaa meitä Ihmisen aallossa, olemaan selkeitä itsen ilmaisussa.
Ja ennen kaikkea, että ilmaisemme itseämme vapaasti ja näyttäen tunteemme aidoisti.
Toisaalta rohkaistuen tuomaan omat ideat, ja hengen inspiraatio yhteiseen käyttöön.

Olenko aidosti rehellinen itselleni?
Olen todella aidosti vapaa?
Otanko vastaan runsaudesta?

Aikamoisen vahvoja teemoja saamme tutkiskella, tulevat kuusi päivää.

Rohkeita kohtaamisia ja vapautunutta kommunikointia meille kaikille. 

T. Päivi