18.11.13

Hoffman: Fyysisen kehon ja elämänkaaren uudelleenluominen

FYYSISEN KEHON JA ELÄMÄNKAAREN UUDELLEENLUOMINEN

Kanavoinut Brenda Hoffman ( www.lifetapestrycreations.com)
11.11.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät,

DNA:nne laajenee, solunne muuttuvat ja fyysinen kehonne sopeutuu siihen uuteen olemukseen, mitä luotte. Mutta kenties on osia, joista ette ole tienneet tai joita ette ole ymmärtäneet.

Kun solunne uudistuvat, ulkonäkönne voi muuttua ja tunnette vetoa erilaisiin ihmisiin, ruokiin, elinympäristöihin ja elinolosuhteisiin.

Toivotte nuorekkaampaa ilmettä ja niin tulee olemaan. Te jotka haluatte elää uudella maapallolla, pidennätte ehkä (teidän valintanne) luontaista elinkaartanne. Ihmisille on nyt melko tavallista elää 100-vuotiaaksi. Jotain melkein ennenkuulumatonta sukupolvi tai pari sitten.

Jos viivytätte siirtymäänne (kuolema) tässä elämässä, teitä ei välttämättä vaivata sillä ikäheikentymisellä, minkä nyt uskotte todennäköiseksi. Sellaista joka säilyttää nuorekkaan ulkonäkönsä ja tarmonsa yli 80-vuotiaaksi, pidetään nyt poikkeuksena. Näin ei ole muutaman vuoden kuluttua.

Fyysinen olemuksenne muuttuu nopeammin kuin muutama vuosikymmen sitten, jolloin 100-vuoden iän saavuttaminen oli vain pieni mahdollisuus. Sitten monet ihmiset muuttivat ruokavaliota, elinolosuhteita ja terveysohjelmia.

Tietysti on niitä, jotka korostavat, etteivät monet nykyruuistanne ole terveellisiä, erityisesti USA:ssa. Tämä pitää paikkansa monilla. Erona on, että teillä on ruokaa. Edellisissä sukupolvissa ruokaa ei ollut välttämättä runsaasti. Eikä pitkäikäisyyttä odoteta vielä niissä maailmanosissa, missä ruokaa on rajallisesti. 2000-luvun pitkäikäisyysräjähdys liittyy suurelta osin jatkuvaan ruuansaantiin.

Kehonne muuttuu taas, mutta eri tavalla. Tämä on totta koko maapallolla, ei pelkästään vauraissa maissa.

Alkuperäisiä soluja heikompien solujen kopioitumisen sijasta - kuten tapahtui vanhassa ajassa aiheuttaen kehonne rappeutumisen - solunne pysyvät vahvoina ja eheinä vuosikymmeniä pidempään. Ja aivan kuten suuret ikäluokat ja heidän lapsensa vaihtoivat ruokavalion isovanhempien perunasta ja lihasta hedelmiin, vihanneksiin, lihaan ja pikaruokaan, teidän kehonne vaatii uuden ruokavalion.

Kun ruokamakunne muuttuu, huomaatte siellä täällä merkkejä, ettei fyysinen kehonne vanhene niin, kuin odotettiin ollessanne 20-vuotias. Te jotka olette 65-vuotiaita tai vanhempia, huomaatte jo, että teillä ei ole kiinnostusta istua kiikkustuolissa katselemassa maailman kulkemista ohi. Kuudestakymmenestäviidestä on tullut uusi 40.

Vaikkette ehkä tunnistakaan sitä vielä, kehonne muuttuu.

Oppikaa kuuntelemaan sisäisen olemuksenne ohjeita - ja romuttakaa vitsit ja uskomusmallit, jotka olivat luontainen osa vanhan ajan elämäänne. Muistatteko 50-vuotispäivänne, jolloin monet tunsivat tarvetta kertoa teille hautajaisvitsien kera, että maallinen kuolemanne oli lähellä? Kaikki vanhan ajan uskomuksia - ja todellisuutta silloin. Tuota todellisuutta ei enää ole.

Palaavatko harmaat hiuksenne alkuperäiseen väriinsä? Ehkä. Mutta luultavammin kyse on kyvystänne elää luonnollista ja tervettä elämää pitkään yli sen, mitä nyt odotetaan. Sadas syntymäpäivä voi merkitä kanootilla melomista koskessa tai hiihtämistä vuorta pitkin alas.

Kun solunne muuttuvat ja DNA:nne herää, löydätte uusia taitoja, suuntia ja malleja - mukaan luettuna sosiaalinen vuorovaikutus. Ne jotka rummuttavat vanhentumista ja rajoituksia, eivät kiinnosta teitä, kun tutkitte uutta olemustanne.

Vaikka ruokavalintanne muuttuvatkin, teistä ei välttämättä tule kasvissyöjää ettekä halua syödä lihaa. Ettekä te kaikki meditoi tai osallistu uuden maan kokoontumisiin. Olette ainutlaatuisia yksilöitä, joilla on ainutlaatuiset polut, jotka kohtaavat jossain kohtaa tulevaisuudessa.

Riittää, kun tiedätte, että rutiininne muuttuvat. Haluatte kokea uusia paikkoja ja asioita, syödä erilaista ruokaa. Sen tuloksena voitte odottaa elävänne pidempään.

Ne uskomukset muuttuvat, jotka levisivät vanhan ajan elinkaareen maan päällä. Jotkut teistä tekevät siirtymän nuorempana kuin toiset, kuten nytkin. Mutta tuo siirtymä on sisäisten ohjeiden tulosta, ei perheen tai yhteisön uskomusten.

Monet teistä uskovat jo päättävänsä, milloin poistutte maan päältä. Se on totta. Mutta osa tuosta henkilökohtaisesta kontrollista on sidottu yhteiskunnan uskomuksiin. Teidän pitäisi syödä tätä. Teidän pitäisi ikääntyä tällä vauhdilla. Kuolette tässä ikähaarukassa. Nuo pitäisi-asiat tai toimintaohjeet eivät enää päde.

Sisäisen olemuksenne opastusjärjestelmä ohjaa fyysistä olemustanne tavoilla, joita ette vielä osaa kuvitella.

Soluistanne on tulossa kristallisia - kiinteämpi rakenne kuin vanhan ajan fyysisessä kehossanne. Ja sen sijaan että saatte informaatiota ja toimintaohjeita muutamasta DNA-säikeestä, miljoonia lisäinformaatiopaloja virtaa olemuksenne läpi. Paloja muista elämistä, muilta planeetoilta, muista universumeista. Uuden olemuksenne ero on sama kuin viidennen luokan kirjalla, joka kuvaa hermoston toimintaa, ja neurokirurgin tiedoilla.

Olette nyt omavarainen tietokone, jossa on saatavillanne tuhansia lisäinformaatiobittejä, silloin kun tunnette tarvetta tutkia, hakea tai muuttaa olemustanne. Ette ole rajoittuneita yhteen tekstiin, yhteen uskomusjärjestelmään tai yhteen elämään. Avasitte olemuksenne universumeille ja kaikelle informaatiolle, mitä koskaan on ollut ja koskaan tulee olemaan. Ja jaatte tuon informaation kaikkien olentojen kanssa ympäri universumeja.

Ette ole enää eristynyt ihminen rajallisessa 3D-maailmassa. Olette uusi olento, jolla on uusia taitoja, myös kyky muuttaa fyysistä kehoanne, jos niin valitsette. Sallikaa itsenne uskoa itseenne. Ja sitten alkakaa tutkia noita osia, jotka tuntuvat kuin hattaralta.

Te joilla on vaikeuksia uskoa oman fyysisen kehonne uudestisyntymään - toiset keksivät ja jakavat uusia keinoja, mitkä sallivat kehonne luoda itsensä uudelleen ilossa ja elämässä, pelon ja maallisen kuoleman sijasta. Niin olkoon. Aamen.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.