9.11.10

TietoisuusalkemiaaSIELUSIIRTYMÄN FIILISRAPORTTI

Kirjoittanut/kanavoinut Nancy Leilah Ward (soultransitions.com)
6.11.2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Tietoisuusalkemiaa

Tervehdys!

Kun jatkamme evoluutiomatkaamme, minusta tuntuu, että olemme siirtymä-
tunnelissa - olemme kulkeneet tätä tunnelia pitkin viime keväästä lähtien.
Se on luonnonmukainen, elävä ja tietoinen. Elokuussa tästä tunnelista tuntui
tulevan erittäin ahdas ja se irrotti niitä osia "tarinastamme", jotka olimme
valmis päästämään irti. Se oli tuskallista ja jotkut meistä ehkä tunsivat syvää
lannistumista tai irrallisuutta siitä, mitä luulimme olevamme. Tämä tunneli
näyttää sykkivän ja siirtävän meitä maastossa, mikä auttaa meitä näkemään
syvimmät totuutemme. Mutta mihin tämä vie meitä? Olen pohtinut tätä,
koska olen päästänyt irti epäharmonisesta energiasta, mitä olen tuntenut
koko elämäni. Se oli ollut osanani hyvin pitkään ja uskoin siihen - tuskin näin
sitä, koska olin niin tottunut tähän voimattomuuden tunteeseen. En mene
yksityiskohtiin, mutta tunnen, että meillä kaikilla on oma versiomme tästä
energiasta, mikä syö itsetuntoamme ja tekee hyvin vaikeaksi itsemme
rakastamisen.

Tämä tunne on nyt jotain, minkä tunnistan, kun se ilmestyy esiin. Vanhaa,
tuttua värähtelyä, mikä tuntuu ympäröivän minua ja virtaavan sisälläni.
Minulle on annettu kuva kultaisesta harpusta, missä on yksi kieli, joka on
irti ja heiluu tai on löysä ja tomun ja lian peitossa. Se liittyy muistoihini
elämästä, jotka pyörivät ja pyörivät päässäni, kun värähtelen tässä
epäsointuisessa energiassa.

Syvempää ymmärrystä tuli viime maanantai-iltana kanavointi/meditointi-
puhelussa, mitä pidän. Koska se oli 1.11.. kuolemanpäivä jolloin verhot
maailmojen välillä ovat ohuet, virityimme esi-isiimme isän puolella ja
sitten äidin puolella ja avauduimme vastaanottamaan viestejä niiltä,
jotka halusivat tulla esiin. Se oli hyvin voimallista ja kokemuksen aikana
käsitin, että tämä "epäsointuinen värähtely", jota olin tarkastellut, tulee
syvältä sukulinjastani. Se nousi esiin elämänkokemuksessani, koska
tämä energia on kerännyt voimaa sukulinjassani tuhansia vuosia. Se ei
ole minun totuuteni. Se on kumulaatio arvottomuuden energiasta, mikä
on suuri valhe, jota on tyrkytetty ihmisille vuosisatojen ajan. Uskon, että
meillä kaikilla on oma versiomme tästä energiasta ja nyt se on aika, että
"vastuu on meidän". Meidän on evoluutiomatkallamme aika päästää irti
tästä valheesta sielumme syvimmällä tasolla.

Olen "työstänyt itseäni" vuosia puhdistaakseni sen, mikä ei ole totuuttani,
ja tänä vuonna tämä työ on mennyt syvemmälle ja syvemmälle. Kuten
oppaani ovat sanoneet, puhdistamme epätotuuden kokemus-
tinktuuraamme. Tai kuten ystäväni ja kollegani Kelly Beard kutsuu sitä
"tahmeaa mönjää pohjalla". Niinpä olen ajatellut ja tuntenut, mitä
teemme tälle mönjälle. Onko se parantamista, onko se puhdistamista,
onko se irtipäästämistä? Mihin se menee? Olen alkanut käsittää, että
kyse on enemmän energian tunnustamisesta ja yhdistämisestä. Kun
näemme epäsoinnun, se kadottaa magneettisen vetovoimansa. Kun
tunnustamme sen, mikä ikinä näyttääkin sisällämme laukaisevan
varjomme, voimme päästä tunteeseen, että olemme irti siitä, koska
rakastamme itseämme emmekä tuomitse.

LAAJA OLEMUS

Täydellinen myrsky

Tämä on aikaa, jolloin kaikkia kutsutaan katsomaan syvälle sisään…
kiinnittämään huomiota tunteisiin, joita tuodaan esiin vuorovaiku-
tuksessanne toisten kanssa. Ärsytätte toisianne niin sanotusti. Vanhat
ongelmat nousevat pintaan.

Toisinaan tämä energia tuntuu ehkä takovan teitä kuin vellova meri
ja tunnette kaikkien tulevan hulluksi! Tunteet ovat raakoja, kun teiltä
riistaan puolustus, jotta voitte tarkastella haavojanne ja löytää paran-
nustavan. Kukaan ei ole uhri ja kun olette työstäneet itseänne, pystytte
näkemään, missä kohtaa jumalaisia kokemuksia on tapahtunut henkilö-
kohtaisen kasvunne vuoksi. Sallikaa itsenne nähdä jokainen kokemus
jumalaisena tilaisuutena totuuden paljastumiselle.

Kaikenlaisia suhteita tutkitaan ja ravistellaan. On runsaasti tilaisuuksia
parantumiseen ja irtipäästämiseen vanhoista riippuvuusmalleista,
jotka ovat olleet yleisiä ihmisten keskuudessa. Tämä on saanut ihmiset
tuntemaan itsenä uhriksi ja syyttelemään toisia ja luopumaan omasta
voimasta ja vapaudesta. Vastuun ottaminen kaikista tunteistanne ja
teoistanne on tapa luovia myrskyävillä merillä. Jokainen haaste tai
konflikti joka syntyy, on teille tilaisuus rakastaa itsenne eheäksi. Olette
puhdistaneet monta vuotta sitä, mikä ei ole totuuttanne. Kun käsit-
telette ongelmienne tinktuuraa tai pelkistystä, voitte parantua
rakastamalla ja tukemalla itseänne joka tasolla.

Särkynyt peili

Kun matkaatte haavoittuneisuuteenne, löydätte itsenne lapsena.
Kuunnelkaa, mitä tällä lapsella on kerrottavana, ja antakaa tälle
lapselle rakkauttanne ja tukeanne. Kutsutte sirpaloituneet osanne
takaisin kotiin. Annamme teille kuvan. Olet pieni lapsi, riippuvainen
vanhemmistasi tai huoltajistasi ja toimien tiedostamattomasti huoltaja
tekee jotain, mikä aiheuttaa sinussa haavan. Voit kuvitella sen peilin
särkymiseksi ja kun käyt läpi itsesi takaisin saamisen prosessia, saatat
tuon peilin taas ehjäksi. Kun yhdistät pirstoutuneita osiasi, parantava
liima on rakkaus. Ja kun tämä viedään vähän pidemmälle, niin
vanhempasi toimi omasta särkyneestä peilistään, mitä ei koskaan
parannettu ja mikä tuli hänen vanhemmiltaan jne. jne. läpi sukulinjan.
Ihmisten haavat ovat särkynyt peili tai hologrammi.
Ja tämä haavoittuminen heijastuu myös maahan.
Ette ole erillään toisistanne tai maasta.

Voitte siis katsoa jokaista haastetta, joka tuodaan esiin vuorovaiku-
tuksessanne toisten kanssa, tilaisuudeksi rakastaa itseänne. Näin
tehdessänne voitte nähdä "vastustajanne" sellaisena, joka tarjoaa
teille tilaisuutta kasvaa, ja kun kohtaatte totuutenne ja kommunikoitte
totuuttanne sydämestä yhdistäen aitouden takaisin olemuksenne
ytimeen, annatte myös hänelle lahjan parantaa oma sirpaloitumisensa.
Ja näin törmäilette kaikki toisiinne, kun kuljette kapeaa kanavaa pitkin
transformaatiotunnelissa. Olemme puhuneet tästä aiemmin - kaikki
tiivistetään, puristetaan virratessa kapeaa kanavaa pitkin, mikä lopulta
vie teidät olemisen aavaan mereen.

Transformaatioalkemiaa

Tältä energia näyttää meistä. Sitä voidaan kuvata myös molekyylien
aktivoinniksi, aivan kuin mikroaallot aiheuttavat hankausta, jotta
molekyylit hierovat toisiaan vasten luoden kuumuutta. Voitte nähdä
tätä tapahtuvan keskuudessanne. Kuumuus, tuli, on transformaatiotekijä.
Toinen vertauskuva on siis, että te kaikki "kiehutte/kypsytte" ja se on
alkeminen prosessi.

Tässä transformaatiossa ei ole sijaa syyttelylle ja uhrina olemiselle.
Jokaisen on katsottava omaan sydämeensä nähdäkseen osallisuutensa
sen draaman luomiseen, mitä koette. Myötätunto on kuin liukaste, joka
voi auttaa teitä kulkemaan haastavien tilanteiden läpi.

Ihmiskunnan haavat ovat syviä - jokaiseen ihmiseen vaikutetaan jollain
tavalla, jokaista on sattunut jollain tavalla. Tämän haavoittumisen
tunnustaminen avaa myötätunnon toisianne kohtaan, kun olette
vuorovaikutuksessa ja kommunikoitte olemuksenne totuudesta.
Sillä -varmuuden vuoksi - vedätte puoleenne olosuhteita, jotka näyttävät
teille, missä haavoja on. Puhumme siitä magneettienergiana.
Teillä on resonanssi ja se vetää puoleensa samanlaista resonanssia ja
tällä tavalla olette peilejä toisillenne.

Ei ole helppoa kohdata itseänne. Se voi olla tuskallista ja epämukavaa,
mutta näette, että kun toimitte sisäisestä totuudestanne ja aikomuksesta
rakastaa itsenne parantumaan, niin joka kerta kun käsittelette rehellisesti
jonkun haasteen, kuljette kuin läpi tunnelia, missä odottamattomia
kokemuksia tulee auttamaan itsenne näkemisessä. Kun pääsette läpi
tuosta kokemuksesta, ylitätte kynnyksen, mikä avautuu valoon. Teillä on
hetki aikaa paistatella kokemuksessa ennen menemistä toiseen tunneliin.
Se on kuin saostusallas, kun jatkatte puhdistumisprosessia.

Elämänpeli

Ehdotamme, että tarkastelette kokemuksianne "naurutalona" markkinoilla.
Ette koskaan tiedä, mitä seuraavaksi ponnahtaa esiin - ja teidän on parasta
uskoa, että teidät haastetaan aina syvimmällä ongelmallanne, mitä vähiten
odotatte. Silloin puolustuksenne on alhaalla ja olette eniten avoinna
kokemukselle, jotta saatte aidoimman reaktion. Se voi helpottaa matkaanne
vähän, jos näette elämänne pelinä. Ei kouluna, vaan pelinä. Sillä tätä
"puhdistumisprosessia" tulitte tänne kokemaan. Ja useimmat teistä tulivat
tänne kääntämään vuoroveden ja auttamaan ihmiskunnan kohottamisessa
totuuteen olemuksestanne - että olette kaikki Jumala. Olette kaikki tuomassa
korkeamman itsenne, sielunne tietoisuuteenne, mikä sallii aitoutenne
paljastua, että voitte elää totuudessa olemuksestanne. Puhumme tästä usein.
Ja näin selvitätte sen valheellisen riitasoinnun, minkä ihmiskunta on ottanut
vastaan ja vahvistanut sitä tuhansia vuosia. Pelaatte hyvin peliä, eikö vain?

Luoviminen

Tässä intuitio tulee peliin mukaan. Käyttäkää intuitiotanne opastajana.
Tämä on lahja, joka teillä on hetkestä toiseen. Intuitionne, sisäinen
tunteenne, yllyttää teitä, innostaa teitä tekemään tiettyjä asioita, menemään
tiettyihin paikkoihin, soittamaan tietyille ihmisille. Tämä on pelin hauska osuus,
sillä kun sallitte intuitionne ja sydämenne opastaa teitä, koette synkronismi-
hetkiä itsenne ja toisten ihmisten kanssa, mikä tuo teille tunteen suuresta
ilosta ja ihmeestä. Alatte myös nähdä enemmän ja enemmän, miten te kaikki
luotte yhdessä kokemuksenne. Kukaan ei ole saari, kaikki ovat yhteydessä
valosäteillä, jotka luovat ihmisten ajatusten, tunteiden ja kokemusten verkon.
Voitte virittyä tähän säteeseen ja löytää vahvuutta. Muistakaa, että
lukumäärässä on voimaa ja että te ette ole yksin.

Olette valinneet tämän matkan ja kun kuljette haavojenne läpi aikomuksena
löytää eheys, astutte enemmän ja enemmän iloon. Kun päästätte irti haavoista,
tunteista ja ajatusmalleista, jotka pitävät teitä ansassa ja pyörimässä ympäri
ja ympäri tarinassanne, teistä tulee kevyempi, mikä tekee teille mahdolliseksi
kulkemisen muutosenergioiden huipulla. Rakkautenne ja aitoutenne on kuin
vene, joka kantaa teitä. On muutamia läpäistäviä koskia, vapaan pudotuksen
putouksia ja kaaoksen pyöriviä vesiä, mutta mitä enemmän olette vapaa
raskaudesta, mitä painaa teitä alaspäin, sitä kevyemmin pystytte luovimaan
tuntematonta.

On siunaus olla maan päällä tänä aikana ja kun kohtaatte ja parannatte
haavanne, parannatte esi-isänne kautta aikojen, parannatte ns. menneet
elämänne. Parantaminen rakkauden avulla säteilee läpi ajan ja avaruuden.
Tämä itse asiassa luo uuden maapallon - kun haavat parannetaan kaikista
aikajanoista, kun tarinat joita kutsutaan historiaksenne, muuttuvat tai
unohtuvat ja kun keskitytte enemmän ja enemmän nyt-hetkeen.

Tämä on parantumisprosessia, mitä ihmiskunta käy läpi, ja teillä on hyvin
paljon tukea toisiltanne ja ei-fyysisiltä oppailta, opettajilta ja enkeleiltä,
jotka valvovat jokaista teitä.

Siunausta ja rakkautta,

Laaja olemus ja Leilah

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa,
lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi
ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi"
läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi,
kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät
oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 ,
http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni -
en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.