28.8.12

Lie: Me olemme te

ME OLEMME TE

Arcturuslaisia kanavoinut Suzanne Lie ( suzanneliephd.blogspot.com)
22.8.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ylösnousevat ystävät,

Me, Arcturuslaiset, havaitsemme, että monille teistä on haastetta tämän viime vaiheen aikana, kun integroitte uutta moniulotteista käyttöjärjestelmäänne vanhaan kolmannen ulottuvuuden ajatteluunne. Toisin sanoen, osa teissä on täysin moniulotteinen, kun taas toinen osa, tavallisesti maa-astia, tuntuu kuin ankkurilta, mitä raahaatte mukana tietoisuudellanne. Itse asiassa tämä on oikea vertauskuva. Te ette ole enää yhtä kuin maa-astianne, mutta käytätte sitä edelleen pysyäksenne kiinni maan 3D-matriisissa.

Olette paljon samanlainen kuin erakkorapu, joka kasvaa liian suureksi nykykuoreensa ja etsii epätoivoisesti suurempaa koteloa, jotta se voi edelleen ryömiä meressä löytääkseen ruokaa. Aivan kuten erakkorapu lähtee vedestä joskus, tekin jätätte lisääntyvästi tavanomaisen elinpiirinne. Myriadeja elämiä olette rajanneet ympäristönne fyysiselle tasolle. Fyysinen todellisuus alkaa kuitenkin tuntua kuin kuorelta, joka ei enää sovi.

Sen "sinun" taajuus joka on vapaa maa-astiasta, on monta oktaavia korkeammalla kuin astia, mitä näytätte käyttävänne. Näin ollen on jatkuvaa vastakkainasettelua maa-astianne sisällä olevan "sinun" ja sen "sinun" välillä, mikä laajenee nopeasti kolmannen ulottuvuuden rajojen yli.

Tietoisuudessanne tapahtuu myös monia muutoksia, jotka saavat maa-astianne tuntumaan liian tiukalta. Esimerkiksi, ajatuksistanne tulee liian nopeita ilmaistavaksi tehokkaasti fyysisellä artikuloinnillanne. Lisäksi tunnekaipuu jostakin, mikä näyttää mahdottomalta fyysisten aivojenne standardeilla, tekee teistä yksinäisen ja unohtelevan. Näin alatte unohtaa, mutta unohdatte kolmannen ulottuvuuden, samalla kuin kaipuunne jostakin uudesta kasvaa suuremmaksi.

Asiat, toiminnat, ihmiset, ruuat ja kiinnostukset jotka olivat ennen hyvin tärkeitä, alkavat merkitä vähemmän ja vähemmän teille. Se aikaan sidottu ajattelu mikä on ajanut teitä tekemään tiettyä asiaa, olemaan tietyssä paikassa tai viimeistelemään tietyn tehtävän tiettyyn aikaan mennessä, on putoamassa pois. Unohdatte kirjaimellisesti sen, mitä te ette halua tehdä. Sen sijaan päätätte seurata uuden sinun tarpeita.

Kuka on uusi sinä? Tämä sinä ei ole ehdottomasti se ihminen, joka olette aina olleet. Itse asiassa ette olisi koskaan uskaltaneet uskoa, että teistä voisi tulla se versio itsestänne, mikä vähitellen tai nopeasti ottaa haltuunsa jatkuvasti muuttuvan ja laajentuvan elämänne.

Sen osanne joka välitti siitä, mitä teidän pitäisi tehdä, on korvannut uusi sinä, joka haluaa tehdä vain sitä, mitä haluatte tehdä. Haluatte tehdä vain sitä, mikä täyttää teidät tällä uudella tyyneyden ja tyytyväisyyden tunteella. Olette saavuttaneet sisäisen luottamuksen (vai onko se rohkeutta?), mikä sallii teidän elää oman sisäisen kompassinne avulla. Niinpä jos se merkitsee koko elämänne muuttamista, olette valmis seuraamaan tätä laajentunutta todellisuuskokemusta, mikä nousee ytimestänne.

Tietysti on tavallisia haasteita toistaiseksi, mutta teillä on tietämys, että asiat muuttuvat kohta hyvin isosti. Ette ole varma, miten elämänne muuttuu, mutta tiedätte, että te muutatte sen. Ensinnäkin tiedätte todellisuuden olevan erilainen, koska muutatte sitä, miten hahmotatte elämän.

Päätätte pitää mielenne avoimena ja sydämenne täynnä ehdotonta rakkautta. Voitte tehdä tämän vain, koska olette päättäneet kuunnella itseänne ettekä ole enää jonkun toisen pakottaman todellisuuden vankina.

"Joku muu" on termi, mikä alkaa merkitä jotain erilaista. Se merkitsi ennen kaikkia, mutta nyt se tuntuu vanhalta termiltä, mikä ei enää ole tarpeellinen kielessänne, aivan kuten "ratsupiiska". Ette aja enää hevosen vetämillä rattailla, joten ratsupiiskaa ei tarvita. Itse asiassa jos tai kun te ajatte rattailla, ette haluaisi piiskata sitä majesteettista eläintä, joka tekee teille palveluksen vetämällä rattaitanne.

Itse asiassa teillä on kasvavaa kunnioitusta kaikkia eläimiä kohtaan. Näin ollen teistä ei enää tunnu, että olette parempi, koska teillä on kaksi jalkaa ja niillä on neljä jalkaa tai ei lainkaan jalkoja. Hahmotatte nyt eläimet sekä kasvit eläviksi olennoiksi, joilla on samat oikeudet kuin teillä. Ihmisenä oleminen ei ole enää kehittyneimpänä olentona olemista, kun käsitätte, että jotkut eläimet, kuten valaat ja delfiinit, ovat aivan yhtä kehittyneitä kuin ihmiset, jos eivät kehittyneempiä.

Egonne aiempi ylemmyys on muuttumassa. Itse asiassa alatte kasvaa egon rajojen yli. Siinä missä ennen määrittelitte itsenne egoksi ja vain toisinaan kuuntelitte sisäistä ääntänne tai korkeampaa itseänne, nyt olette korkeampi itse ja sisäinen ääni on teidän äänenne. Ego on edelleen olemassa, mutta se on siirretty huolehtimaan maa-astiastanne niin pitkäksi aikaa, kun päätätte käyttää sitä. Tämä astia on tuntunut hyvin tiukalta viime aikoina ja se näyttää hyvin hitaalta.

Mielenne juoksee usein kaukana kehonne ja aivojenne edellä. Aivonne jotka ennen olivat yhteydessä maa-astiaanne, yhdistyvät nyt moniulotteiseen itseenne. Tämän uuden yhteyden vuoksi saatte uusia viestejä korkeammista todellisuustaajuuksista. Jotkut teistä saavat viestejä unissaan, jotkut saavat niitä ajatustenne ja kirjoitustenne kautta ja jotkut saavat tunteiden tai tekojen kautta.

Sen kautta miten teidät on johdotettu korkeampaan havaintotapaan, saatte enemmän viestejä kuin ennen sekä viestejä korkeammista taajuuksista. Kaikki eivät tietenkään ole samalla pikaraiteella kuin te. He voivat kuitenkin herätä yhtäkkiä eräänä päivänä ja "hujahtaa" täysin hereille.

Te olette avaajia. Olette ensimmäisenä avaamassa myriadeja portaaleja viidenteen ulottuvuuteen. Olette myös niitä, jotka seisovat tuolla avoimella portaalilla, kunnes kaikki ovat menneet läpi. "Ensimmäinen on viimeinen." Tämä kolmannen ulottuvuuden sanonta ei kuitenkaan selitä täsmälleen, mitä sanomme.

Te, avaajat, lupauduitte vapaaehtoisesti olemaan tämän planeettaylösnousemuksen johtajia. Siksi palvelette tiedustelijoina, jotka menevät edeltä tuntemattomaan ja palaavat kertomaan kokemuksistaan. Ryntäätte nyt-hetken autuuteen ja palaatte rohkeasti kertomaan vaellusretkestänne. Teistä on tullut mestareita sanomaan asioita erityistavalla, jotta te ette pelästytä yleisöänne.

On edelleen monia, jotka ovat sikeästi unessa. Jos heidät herätetään liian yhtäkkiä, he tuntevat pelkoa, mikä ennemminkin alentaisi heidän tietoisuuttaan kuin nostaisi sitä. "Lukeaksenne" parhaiten niiden tarpeita, joita autatte, menkää omaan ytimeenne ja katsokaa ykseyteen.

Sisäisestä perspektiivistänne tiedätte, milloin sanoa ja mitä. Tällä tavalla voitte pitää egonne ulkona kuvasta ja puhua vain ytimestänne käsin.

Siunattu sivuvaikutus toisten auttamisesta on, että käytätte sitä valtavaa korkeataajuuksista valoa, joka virtaa kehonne läpi. Energiat joita lataatte ja integroitte nyt muotoonne, täytyy pitää liikkeessä.

Siksi ollessanne tietoinen tästä tulevasta energiasta:
- hyväksykää se
- jakakaa se Gaian kanssa
- integroikaa se kehoonne, tietoisuuteenne ja elämäänne
- rakastakaa sitä ehdottomasti ja
- lähettäkää sitä todellisuuteenne.

Kun energia on lähetetty ulos, antautukaa sen korkeammalle tarkoitukselle, minkä olette käynnistäneet. Tämä antautuminen varmistaa, että 3D-egonne pysyy irti ja palvelette pelkästään muuntajana.

Muistakaa, että te olette ne portaalit, joita avaatte. Joillakin teistä on tehtävässään kyky nähdä Gaian monet portaalit ja sitten avata niitä. Joillakin teistä on kyky havaita portaalit toisissa ihmisissä ja auttaa heitä avaamaan nämä portaalit. Antautumalla sen ehdottoman rakkauden virralle, mikä on upotettuna tulevaan moniulotteiseen valoon, palvelette korkeimman ilmaisumuotonne viestintuojana.

Rakkaat moniulotteisen itsenne maasidonnaiset ilmaisumuodot, inkarnaatiopolkunne on tulossa pysyvään kaarteeseen. Se mikä ennen määriteltiin ulkoisesta maailmastanne, korvataan sisäisellä kompassilla, mikä uudelleenkalibroituu jokaisella askeleellanne. Kun palaatte ykseyden nyt-hetkeen, ajatukset tuntuvat kuin kaiulta ja tunteista tulee tapa hahmottaa todellisuuttanne. Liikkeistänne tulee virtaavia ja luovuutenne puhkeaa täyteen kukkaan.

Ennen "kaukainen" opastuksenne on jokaisessa ajatuksessanne ja siitä ehdottomasta rakkaudesta, mitä tunsitte vain syvimmässä meditaatiossa tai rukouksessa, tulee normaalia. Olette hyvin erilainen, mitä olette koskaan olleet, koska palaatte ikuisen olemuksenne ytimeen. Kunnioittakaa itseänne jokaisella hengenvedolla, sillä olette elintärkeä henkilökohtaisen ja planetaarisen ylösnousemuksen prosessille.

Olette opiskelleet, kärsineet, unohtaneet ja muistaneet sen, mikä on nyt helposti tajuttavissanne. Kurkottakaa sisäänpäin vastaanottamaan nämä totuudet ja sallikaa niiden sulautua korkean sydämenne kolminkertaiseen liekkiin. Katsokaa sisällenne nähdäksenne meidät, korkeammat ilmaisumuotonne.

Monien rajoittuneisuuden, erillisyyden ja kaksinaisuuden elämien läpi olimme olleet kanssanne. Olemme pitäneet kädestänne synkimpänä yönä ja täyttäneet teidät ilolla ja autuudella, silloin kun pystyitte ottamaan sitä vastaan. Myriadien elämienne läpi olette ehkä tunteneet yksinäisyyttä, mutta emme ole koskaan jättäneet teitä. Miten olisimme voineet? Mehän olemme te!

Arcturuslaiset ja Galaktinen perheenne

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.