4.12.13

Herman: Fyysinen astia on ihmeellinen luomus


FYYSINEN ASTIA ON IHMEELLINEN LUOMUS

Arkkienkeli Mikaelia kanavoinut Ronna Herman (www.ronnastar.com)
Marraskuu 2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat mestarit, kun siirrytte eteenpäin valaistumisen polulla ja alatte paremmin ymmärtää kosmisia lakeja ja universumin toimintaa, toivotamme tervetulleeksi tilaisuuden antaa teille toisinaan parempaa ymmärrystä luomisen käsitteistä ja fyysisen astian monimutkaisuudesta. Siksi haluaisimme antaa teille perusteellisen selityksen eetterikehon rakenteesta ja sen merkityksestä ylösnousemusprosessissa.

Eetterikeho tai eetteriverkko mikä on koostumukseltaan paljon hienojakoisempaa kuin maallinen keho, viittaa fyysisen kehon näkymättömään vastineeseen. Eetterikeho muodostuu fyysisestä aurasta, mikä ilmaisee terveytenne fyysisen tilan eri värinä ja vääristyminä tai niiden puuttumisena eetteriverkkokuviosta. Tuskan, kärsimyksen ja katkeruuden tunteet ovat ajatusmuotoja, jotka estävät teitä tulemasta siksi valonkantajaksi, mikä teidän on tarkoitus olla. Aurakenttä on näkymätön sähkömagneettivoimakenttä, mikä ympäröi fyysistä kehoa, ja se voimistaa energiaa teihin ja säteilee värähtelytaajuusmalleja teistä.

Mentaalikehon aura eetteriverkossa on lähes olematon niillä, jotka ovat jääneet kiinni kolmannen ja neljännen ulottuvuuden rajoituksiin, koska he näkevät maailman ja tapahtumat harhasuodattimen kautta, jonka ovat luoneet heidän menneet uskomuksensa, ajatuksensa ja tekonsa.

Silloin kun ollaan kolmannen/neljännen ulottuvuuden ympäristössä, tunnekehon hallitseva voima on astraalitaso. Siksi valtaosaan ihmisistä vaikuttavat heidän peruspersoonansa ja egon halukeho, mikä muodostuu menneisyyden tyydyttymättömistä kaipauksista, arvottomuuden ja rakkaudettomuuden tunteista ja tunne-epätasapainosta. Yksi dramaattisimmista vaiheista ylösnousemusprosessissa on siirtyminen massatietoisuuden uskomusjärjestelmän tunnevääristymien läpi, korkeampien ulottuvuuksien vakauteen, raikkauteen ja harmoniaan.

Älkää koskaan unohtako, että pelko vie voimanne. Yleinen massatietoisuuden uskomusjärjestelmä saa voimansa negatiivisesta ja vihamielisestä ajattelusta ja vastustuksesta uusia käsityksiä ja muutosta vastaan. Valtaosa massoista on jähmettynyt tuskan ja kärsimyksen todellisuuteen, mutta he ovat haluttomia punnitsemaan uusia laajentavia ajatuksia, mitkä vapauttaisivat heidät itseaiheutetusta rajoitusvankilasta.

On elintärkeää, että pysytte tiukasti maadoittuneena ja tasapainossa hyväksytyllä kaksinaisuusasteikolla, samalla kun toimitte kolmannen ulottuvuuden todellisuudessa. Teidän on myös pyrittävä muodostamaan tunneharmoniaa ja -seesteisyyttä neljännen ulottuvuuden harhamaailmaan, kun etsitte viisautta ja pyritte sopeutumaan alemman viidennen ulottuvuuden mentaalitasolle. Teidän on oltava aina valppaana sielunne ja korkeamman itsenne kuiskauksille. On myös tärkeää ymmärtää, ettei teillä ole vain yksi korkeampi itse, vaan monia korkeamman itsenne sirpaleita/kipinöitä ripoteltuna ympäri universumia.

Ylösnousemusprosessi tuo mukanaan asteittaisen yhdistymisen korkeamman itsenne seuraavaksi korkeampaan taajuusulottuvuuteen ja sen omaksumisen. Olette laajentamassa valoanne ja tietoisuuttanne. Transformaationne itsemestaruuteen sekä ylösnousemusprosessi nopeutuvat kovasti, sitten kun olette laajentaneet henkilökohtaista valoelämänlankaanne - eteeristä valoputkea - mikä on ydinyhteytenne jumalaiseen "minä olen" -olemukseenne. Olette myös muodostamassa uudestaan yhteyttänne elämänvirtaan henkilökohtaisen antakarananne kautta (valon sateenkaarisilta), mikä sisältää Luojaolemusta nimeltään timantinkovat hiukkaset. Monina menneinä aikakausina ihmiskunta on heikentänyt yhteyttä elämän/valonvirtaan niin, että useimmissa ihmissä siitä on tullut vain pieni noro.

Jokaisessa teissä on säteilypallo, minkä tuottavat aurakenttänne ja sielulaulunne värähtelymallit. Ylösnousemus merkitsee kehon koko chakrajärjestelmän saattamista tasapainoon, mikä edistää eetterikehon/aurakentän puhdistamista, jalostamista ja tasapainottamista. Tavoitteenne on palauttaa eetterikehonne ja aurakenttänne täydelliseen jumalaiseen piirustukseensa, mikä on ihmisen alkuperäinen kehosuunnitelma, jota kutsutaan Aatami/Eeva Kadmon-valokehoksi.

Tarkkailemme teitä monikehojärjestelmänne - fyysinen, mentaalinen, tunne ja eteerinen - värinauhojen avulla, joita ovat luoneet ajatuksenne ja tekonne monissa elämissänne aikakausien aikana. Energiapuumerkkinne muodostuu värähtelytaajuusmalleista, joita lähetätte päivästä toiseen ajatustenne ja tekojenne kautta. Energiapuumerkkinne voi vaihdella suuresti, kun toimitte kolmannen/neljännen ulottuvuuden ympäristössä. Kuitenkin edetessänne valaistumispolulla energiapuumerkistänne tulee vähitellen harmonisempi ja melodisempi ja lopulta siitä tulee osa pysyvää sielulauluanne. Sielunne etenemistä tarkkaillaan sielulaulunne taajuuksilla, ei päivittäisillä teoillanne.

Sielulaulunne on muodostunut ehdottoman rakkauden, viisauden, tasapainon ja harmonian neljännen ulottuvuuden keskiosan ja korkeampien ulottuvuuksien värähtelymalleista. Itsemestarina energiapuumerkkinne ja sielulaulunne yhdistyvät äänen ja värin taivaalliseksi mandalaksi, mistä teidät tunnistetaan korkeammissa ulottuvuuksissa. Teidät tunnistetaan sisäisen valonne loistosta. Mitä enemmän valo-olemusta yhdistätte fyysiseen astiaanne, sitä upeammin auranne hehkuu.

Pyhä Henki tai korkeampi mentaali-itsenne on erotteleva korkeampi älykkyys, joka valvoo ja säätelee valon valelua ja niitä Hengen lahjoja, jotka annetaan teille henkisen tietoisuustasonne ja ajankohtaisten tarpeidenne mukaisesti. Pyhä mentaali-itse joka on välittäjä teidän ja "minä olen" -olemuksenne/Jumalitsenne välillä, valvoo ja levittää erityisjakeluja.

Meditointi auttaa laittamaan kuriin alemman mielen ja egon, jotta voitte virittyä tietoisesti korkeamman mielenne pohdintaan. Vaaditaan kärsivällisyyttä ja kurinalaisuutta lopettaa mielen rupattelu, mikä on normaalia niille, jotka ovat sulkeneet pois korkeamman tietoisuutensa. Kannustamme teitä harjoittamaan aktiivista ja passiivista meditointia.

Määräys tai affirmaatio on rukoilua voiman kera. Sen pitäisi olla ytimekäs ja positiivinen affirmaatio kera luottamuksen ja varmuuden, että se ilmentyy oikeassa muodossa ja tarkoituksenmukaiseen aikaan. Jos affirmaatiota lähetetään aikoen rakastavasti suurinta hyvää, harmonisoitte tahtonne korkeamman itsenne tahdon kanssa ja universaali laki varmistaa, että kanssaluoja-ajatuksenne ja -pyrkimyksenne yhdistetään toisten samanmielisten ajatusten ja pyrkimysten kanssa. Näin niiden voima ja vahvuus kasvaa.

Hiljainen meditointi on vastauksen kuuntelemista korkeammalta itseltänne, suojelusenkeliltänne tai Pyhältä Hengeltä.

Muistakaa, että yksi ihminen joka on keskittynyt pyhään sydämeensä ja pyhään mieleensä, voi välittää kosmisia totuuksia ja innostavia ajatuksia miljoonille ihmisille, kun hänen aurakenttänsä rakastavat värähtelyt siunaavat kaikkia, joiden kanssa hän on kontaktissa. Tyyneys ja ilo ovat sielun ominaisuuksia. Älykäs rakkaus on tuloksena, kun sielusta tulee hallitseva voima sisällä ja egopersona on saatettu kontrollin alaiseksi. Silloin kun onnistuneesti hävitätte valokalvot, jotka vartioivat pyhän mielenne sisäänkäyntiä, saatte pääsyn jumalaisen viisauden henkilökohtaiseen varastoon.

Sallikaa meidän tehdä yhteenveto muutamista ylösnousemusoireista, joita teillä - polulla vihittävinä - on tänä aikana.

* Huomaatte vetäytyvänne sosiaalisista toiminnoista ja tapahtumista, jotka ennen olivat nautinnollisia. Kovat äänet, ihmisjoukot ja riehakas toiminta häiritsevät teitä ja kaipaatte eristäytymistä ja luonnon rauhaa. Kun värähtelytaajuutenne nousevat ja teistä tulee harmonisempia, irrottaudutte ihmisistä, tapahtumista ja paikoista, jotka säteilevät epäharmonisia taajuuksia. Vähitellen teillä on myös vähemmän ja vähemmän yhteistä tiettyjen ystävien ja sukulaisten kanssa, erityisesti niiden jotka ovat negatiivisia, tuomitsevia ja epäystävällisiä toisille.

* Teillä voi olla voimakkaita energiapuuskia, jolloin pystytte tuskin olemaan paikoillanne, ja joskus teistä ehkä tuntuu niin kevyeltä sisällä, että tuskin tunnette kehoanne. Toisinaan teistä taas tuntuu niin painavalta, että melkein uppoatte maahan, ja saatatte tuntea äärimmäistä väsymystä. Kehomuotonne käy läpi voimakasta muodonmuutosta eetteri- ja solutasolla eivätkä kaikki transformaatio-oireet ole miellyttäviä - erityisesti niille jotka ovat vanhemmassa tai vähän heikommassa kehomuodossa.

* Kun kundaliini (pyhä tuli) alkaa nousta selkärankaa pitkin (eteerinen valoputki), saatatte tuntea voimakasta sisäistä kuumuutta, kun ulkoinen kehonne tuntuu kylmältä ja kostealta. Tästä syystä on alun alkaen parasta pyrkiä asteittaiseen kundaliini-tulen vapauttamiseen juurichakrasta selkärangan tyvessä, jotta voitte hitaasti yhdistyä Jumalvalon korkeampiin taajuuksiin. Nopeammin ja enemmän ei välttämättä ole parempi, kun olette keskellä ylösnousemuksen transformaatioprosessia.

* Niille jotka ovat prosessin alkuvaiheissa, jalostuneisiin valotaajuusiin yhdistyminen ei ole kovin dramaattista. Kuitenkin niillä tähtisiemenillä jotka ovat hyvin matkassa omaa ylösnousemusprosessissaan ja jotka ovat suostuneet olemaan maailmanpalvelijoita ja selvittämään tietä toisille, prosessi voi olla vaikuttavaa ja jatkuvaa, kun he yhdistyvät korkeampiin ja korkeampiin valotaajuuksiin jakaakseen toisten kanssa.

* Saatatte tuntea olevanne tunnevuoristoradassa, kun koette monia ylä- ja alamäkiä. Vapautatte syvältä solutasolta hyvin vaikuttavia energia- ja epäharmonisia taajuusmalleja ja on tärkeää sallia näiden tunteiden tulla pintaan, jotta ne voidaan muuntaa jalostuneeksi valo-olemukseksi. On tärkeää, että opitte tulemaan sen tarkkailijaksi, mitä tapahtuu, ja objektiivisesti tarkastelemaan, käsittelemään ja korjaamaan rakastavan kärsivällisesti ja ymmärtäen sitä, mitä teille paljastuu.

* Ruokailutottumuksenne voivat muuttua dramaattisesti. Mitä tahansa päätätte syödä, seuratkaa sisäistä opastustanne ja tarkkailkaa, miltä kehonne tuntuu syötyänne jotain. Kehoelementaalinne tai sisäinen kehoälykkyytenne on heräämässä ja jos kiinnitätte huomiota, se ohjaa teitä oikeaan ruokaan ja ruokavalioon. Muistakaa aina, että kohtuullisuus kaikissa asioissa on avain.

* Teillä saattaa olla monia kummallisia kipuja ja särkyjä, mihin ei ole selvää diagnoosia. Fyysisessä kehossa on monia pienempiä chakra- ja meridiaanipisteitä. Kun valon korkeammat taajuudet yrittävät virrata kehon läpi, ne voivat kohdata vastustusta näissä kriittisissä risteyksissä, mikä voi aiheuttaa vaivaa. Yksi yleisimmistä ahdistusalueista on yläselkärangan alue, lapaluiden välissä.

* Saattaa tuntua, että teistä on tulossa hullu tai ainakin olette menettämässä muistinne. Aivoissa on moniulotteisia tasoja, joten nostaessanne taajuusmallejanne aivojen alemmat tasot jalostuvat asteittain. Siksi teillä ei ole enää tarvetta tai kykyä yhdistyä paljon negatiiviseen historiaanne sekä tyhjänpäiväisiin tietoihin, joita olette tallentaneet sinne. Saatte pääsyn aivojen korkeammille tasoille, missä pyhä mielenne asuu. Pyhän mielen ja pyhän sydämen yhdistyminen on oleellinen osa ylösnousemusprosessia.

Rakkaat, teidän on myönnettävä, että nyt on riemastuttavaa aikaa olla fyysisessä astiassa ja kuitenkin fyysinen astianne kamppailee pysyäkseen mukana jatkuvasti lisääntyvissä taajuuksissa, joihin yhdistytte hetkestä ja päivästä toiseen. Monet teistä jotka eivät ole kärsineet vilustumisesta, flunssasta tai ruuansulatusvaivoista moniin vuosiin, kokevat nyt näitä heikkousoireita, ja jotkut teistä kysyvät: "Mitä teen väärin?" Te ette tee mitään väärin, urheat ystäväni. Se mitä teette oikein, aiheuttaa näitä epämukavia kehoahdistuksen puuskia. Tunnustamme, ettei näitä asioita ole miellyttävää kokea. Kuitenkin toivomme, että voimme antaa teille totuuden toisen puolen pohdittavaksi.

Taas kerran, monet teistä jotka ovat syvään uppoutuneet transformaatio- ja ylösnousemusprosessiin, kokevat näitä epämukavia oireita tapana muuntaa nopeasti vanhoja negatiivisia energioita fyysisessä astiassanne. Voisitte kutsua sitä muuntamiseksi tai kastamiseksi tulella - vanhojen taajuusmallien polttamista tai vapauttamista tietoisuuden korkeampien ja jalostuneempien kristallisolujen imeytymiseksi sisään ottamaan komennon. Eivät kaikki virukset ole pahoja - eivätkä kaikki epämiellyttävät oireet, joita koette. Nähkää ne välikappaleena ja palvelevan korkeampaa tarkoitusta. Nämäkin asiat menevät ohi, rakkaat ystävät.

Pyydämme teitä hoivaamaan itseänne, kiinnittämään enemmän kuin koskaan huomiota fyysiseen astiaanne ja niihin viesteihin tai signaaleihin, joita viisas kehoelementaalinne heijastaa teille. Miten nautitte siitä kauniista rakkauden, ilon ja yltäkylläisyyden maailmasta, mitä olette luomassa, jos kallisarvoinen fyysinen astianne ei ole vireä ja terve?

Liittykää seuraamme valopyramidissanne, rakkaat, ja antakaa meidän auttaa teitä kulkemaan tämän prosessin läpi vaivattomasti, sujuvasti ja hyvin iloisesti. Virratkoon Isä/Äiti Jumalamme säteily teihin ja täyttäköön teidät ikuisesti kestävällä elämänvalolla. Tietäkää, että olemme aina lähellä opastamassa ja suojelemassa teitä.

Olen arkkienkeli Mikael.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 ,http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.