22.9.14

Rother: Sydänhologrammi - Valotyöntekijät työssä --- SUPER SUPER IMPORTANT!!


SYDÄNHOLOGRAMMI - VALOTYÖNTEKIJÄT TYÖSSÄ
Hologram of the Heart - Lightworkers on the Job

Ryhmää kanavoinut Steve Rother (www.lightworker.com)
15.9.2014
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Tervehdys, rakkaat ystävät, olen eM.

Uusi tasapainoinen voimaenergia

Olen tullut erityistarkoituksenani auttaa teitä toimittamaan energiaa maaplaneetalle ja tuomaan korkeamman itsenne yhteyteen kaiken kanssa, mitä teette. Olen tullut tasapainoisen energian kera. Monet teistä luulevat, että se merkitsee sukupuolettomuutta. Niin ei kuitenkaan ole. Energia on tasapainossa kaikilla alueilla. Kun teeskentelette olevanne ihminen, teidän on päätettävä, kummalla puolella olette. Kun teillä on monia inkarnaatioita yhdellä alueella, teillä on taipumusta palata siihen uudestaan ja uudestaan, mikä on homman haastava osa, myös henkenä. Tällä hetkellä näette feminiinisyyttä virtaavan enemmän sisään ja tasapainoisten energioiden lisääntyvän maaplaneetalla. Tämä käynnistää epäharmoniaa, voimankäyttöä ja vallankaappausta, mitä näette tänä päivänä, koska täällä on vanhoja energioita, maskuliinienergioita.

Miten toimitte tämän kanssa? Monet teistä avaavat television ja lannistuvat niin, että sulkevat sen. Kyllä, rakkaat ystävät, näette monia vaikeita energioita tällä hetkellä planeetallanne tuloksena tästä valoaallosta, mikä tuli sisään. Se tuli monista eri lähteistä, mutta periaatteessa te toitte sen mukananne. Kaikki uudet energiat joita täällä on - mukaan luettuna kristallit, indigot ja kaikki muu - ovat tulleet tänne tämän yhteyden korkeammalla tasolla. Näin olette tuoneet uutta tasapainoista voimaenergiaa, mikä on haaste monille teistä, mutta näitte tämän etukäteen. Monet teistä näkivät, mitä maaplaneetalla oli tapahtumassa, ja ovat sijoittuneet sen mukaisesti.

Nyt kerromme teille, että tällä planeetalla on enemmän E-perhettä kuin koskaan ennen. Näin pitäisikin olla. Näistä syistä tulitte. Monet teistä toivat itsensä juuri tähän ajan ja paikan risteykseen. Monet teistä päättivät myös olla tulematta ensimmäisten vanhempiensa kautta, vaan valitsitte toiset vanhemmat, joiden kanssa ette ehkä olleet täysin harmoniassa, voidaksenne asettua juuri siihen risteykseen, missä voisitte vaikuttaa. Noin 20% planeetasta on tällä hetkellä ns. varasuunnitelmassa. Se on erittäin yksinkertaista ja kaunista. Se merkitsee, että laitoitte itsenne pelilaudalle hyvin erityiseen aikaan.

Voiman uudelleenmäärittely

Miten kannatte tätä tasapainoista energiaa? Miten ilmaisette voimaanne tasapainoisena olentona? Aa, siinäpä kysymys. Sen kanssa te kaikki painitte tällä hetkellä. Näette voimaa esitettävän monilla tavoilla planeetallanne, näette sitä määriteltävän uudelleen monella tavalla. Kerromme teille, etteivät voimakeinot ole oikeata voimaa. Näin on aina ollut ja kaikki hallitukset - ei vain yksi hallitus tai yksi energia - ovat pelanneet tätä peliä jossain määrin. Parhaillaan sitä esitetään maailmanne monissa osissa. Maskuliinienergiat, siis maskuliinivoimat, vaativat kaikkea ja tarttuvat kaikkeen, mihin voivat tarttua, ajatellen, että tämä on viimeinen tilaisuus pelata noita pelejä. Ahneus motivoi niitä monilla tavoilla. Näin ei tarvitse olla. Teidän tehtävänne on muuttaa se. Rakkaat ystävät, pian löydätte ihmiskunnan kollektiivivärähtelyn, kollektiivisydämen ja siitä haluamme puhua tänään.

Henkioikeudet ja kollektiivisydän

Tulitte tuomaan sisään kollektiivisydämen, mikä on se kaunis tasapainoinen energia, minkä saan esitellä teille. Se merkitsee, ettei olla maskuliininen tai feminiininen tai edes ihminen, vaan sallitaan oman henkensä tulla sisään. Tästä syystä olemme hyvin innostuneita niistä henkioikeuksista, joista puhutte, sillä tätä todella tapahtuu. Jokaisella planeettanne hengellä on joukko julistamattomia oikeuksia. Eikö olisi mukavaa, jos hallituksenne tietäisivät niistä? Pian tietävät. Vaikkeivät ne välttämättä lue sitä, mitä kirjoitatte, niin kollektiivivärähtely on suosittua maaplaneetalla. Maskuliinisuuden ja feminiinisyyden tasapainoinen energia tulee takaisin yhtenä täydellä voimalla. Se on tämän kauneus ja totuus.

Muutosajat

Tietysti on monia, jotka ovat panostaneet vanhoihin tapoihin. Tämä tilanne jatkuu jonkin aikaa, kunnes saavutatte kollektiivivärähtelyn, missä olette saaneet niistä tarpeeksi. Muutatte tilanteen, sitten kun ihmiskunta on valmis sen osalta, kun olette oppineet kaiken, mitä voitte, ja näette oman heijastuksenne tarpeeksi kaikissa näissä eri tavoissa. Pyydämme teitä pitämään tuota ajatusta, tuota energiaa sydämessänne ja pitämään sitä totuutenanne. Projisoikaa itsenne tietä pitkin aikajanalla. Ymmärtäkää, että se on jo ratkaistu ja käytte vain läpi kuralätäköt päästäksenne siihen.

Nämä ovat niitä aikoja, joita varten tulitte. Olette kaikki olleet maaplaneetalla monta kertaa aiemmin. Kukaan teistä maan päällä ei ole tällä hetkellä uusi. Olette kaikki panostaneet kovasti maaplaneettaan ja sen kasvuun. Nyt teillä on tilaisuus kantaa enemmän valoa fyysisessä olemuksessanne ja integroida enemmän sitä, kuka todellisuudessa olette, ilman kaikkea tiheyttä.

On monia, jotka tarttuvat vanhoihin tapoihin, vetävät teidät takaisin alas ja sanovat: "Ei, ei se niin mene. Sitä ei ole kirjoitettu." Uskaltakaa kirjoittaa uudestaan. Uskaltakaa vaatia tulevaisuutenne. Uskaltakaa laittaa se liikkeelle ja katsoa, mitä tapahtuu. Sitten kun kollektiivivärähtely saavuttaa ymmärryksen, kaikki muuttuu. Tämä on totuus siitä, mitä tapahtuu. Teknologianne tukevat täysin tätä muutosta, minkä vuoksi teillä on sitä niin paljon. Kerromme teille myös, että on monia, jotka yrittävät kontrolloida teknologioitanne ja jotka ovat yrittäneet estää tiettyjä asioita omissa maissaan, jottei kansa ole liian voimaantunutta. Kerromme teille, että tämä tapahtui myös 500-luvulla Konstantinopolissa ja raamatun uudelleenkirjoittamisessa. Monet totuudet jotka olitte tunteneet, kirjoitettiin uudestaan siitä pelosta, että voisitte ottaa oman voimanne.

No, olette takaisin ja tämä on kaunis asia. Kysymys siis kuuluu: "Miksi teidän tarvitsi olla täällä tänä päivänä? Miksi teitä erityisesti kutsuttiin ja mikä oli sopimuksenne, ennen kuin tulitte tänne?" Tämä on kaunis osa sitä, mitä saan tehdä, koska työskentelen ns. Valomajatalossa. Se on kaunis paikka, mihin jokainen henki menee ennen inkarnaatiota. Hän istuu pöydän ääressä ja vetää sisään koko henkisen perheensä - menneen, nykyisen ja tulevan. Hän tekee sopimuksia ja tilaisuuksia saadakseen jotain tehtyä.

No niin, kerromme teille, rakkaat ystävät, että osallistutte suureen sopimukseen: olette vapaan valinnan planeetalla muutosaikoina. Emme voi kertoa teille, että tämä muutos menee luonnostaan korkeinta tasoaan kohti, mutta siksi teitä inkarnoitui niin runsaslukuisena. Siksi E-perhe on takaisin sellaisella energialla vaikuttaakseen ihmiskunnan kollektiivivärähtelyyn.

Älkää lannistuko, kun näette vaikeuksia maaplaneetalla. Älkää lannistuko, kun avaatte uutiset ja näette vanhojen maskuliinitapojen käyttävän voimakeinoja oikeaan voimaan tai oikean voiman sijasta. Teillä on voima. Tämän olemme kertomassa teille. Teillä on voima luoda todellisuutenne suoraan eteenne. Tehkää se tasapainoisesti ja jakakaa se naapureidenne kanssa. Jakakaa se niiden kanssa, jotka kuuntelevat teitä, ja tuotte valonne kotiin. Kun alatte tehdä tätä, kaikki alkaa muuttua.

Kohtaamiset henkisen perheen kanssa

Rakkaat ystävät, monet teistä kutsuvat henkisen perheensä jäseniä, joita ette ole tavanneet ennen. Kun se tapahtuu, se on kaunista energiaa katsella, koska olette kaikki olleet kaikenlaisissa jälleentapaamisissa maaplaneetalla. Nyt alatte nähdä tapahtuvan tätä vielä lisää. Se on hyvin taianomaista, joten toivottakaa nämä ihmiset tervetulleiksi, kun he tulevat elämäänne mitä kauneimmilla tavoilla. Kaikki heistä eivät pysy rajojenne sisällä tai työskentele kanssanne päivittäin - jotkut pelkästään tulevat ja menevät ohi. Ottakaa, mitä heillä on annettavana teille, ottakaa se heijastus, minkä he tuovat teille, kiittäkää heitä niistä muistoista, joita he auttavat teitä muistamaan, ja siirtykää eteenpäin kollektiivissa. Ylläpitäkää visiota itsestänne korkeimpana olentona. Nämä ovat hologrammeja, jotka luovat uuden planeetan. Nämä ovat niitä uusia energioita, joiden kanssa työskentelette.

Sydänvalohologrammi

Rakkaat ystävät, jos säteilette kauniin valonsäteen jostain kulmasta, fotonit liikkuvat ilman tiheyttä suurimmalla mahdollisella vauhdilla universumissanne. Jos kuitenkin risteätte sen kanssa toisen, jopa kolmannen, neljännen tai viidennen valonsäteen, teillä on tilaisuus luoda hologrammi, täysi kolmannen ulottuvuuden heijastus mikä voi luoda todellisuuden.

Emme puhu nyt varsinaisesti tuntemastanne valonsäteestä, vaan sydänvalonne säteestä. Pyydämme teitä fokusoimaan sydänvalonne tähän heijastukseen, koska mitä useampi ihminen fokusoituu siihen eri kulmasta, sitä tiiviimpi tästä uudesta hologrammista tulee. Olette tehneet tätä aiemmin Magna Cartan päivinä. Olette tehneet sen (USA:n) itsenäisyysjulistuksen päivinä. Olette tehneet se monta kertaa planeetallanne. Olette tehneet sen itse asiassa myös Babylonian varhaispäivinä. Planeetallanne on ollut monia aikoja, jolloin kriittinen massa saavutti tietyn tason, muttei pystynyt siirtymään siitä yli.

Olette yhdessä noista risteyksistä tällä hetkellä. Tulkaa yhteen jollain tavalla. Pitäkää visiota tästä uudesta planeetasta ja pitäkää visiota siitä, miksi tulitte tänne, vaikkette voi nähdä sitä, koska olette yksi viimeisistä, joka näkee itsensä peilissä. Tämä on keksimänne verhon luonne. Olette suostuneet pelaamaan tätä peliä side silmillä, minkä olette tehneet uudestaan ja uudestaan. Mutta nyt on se aika, jolloin voitte alkaa muistaa. Aloittakaa sydämestänne ja pitkää sitä siellä, sillä tässä paikassa voitte vaikuttaa. Kun yhdistytte toisiin ja kaikki keskittyvät sydämensä toiveeseen, luotte uuden hologrammin.

Tätä tapahtuu. On monia, jotka tuntevat tämän energian ja tämän muutoksen ja haluavat roikkua kiinni vanhoissa tavoissa. Tunnette niiden vetävän takasin, jotka tarttuvat planeettanne vanhoihin ihanteisiin ja menestystapoihin. Olkaa hyvin varovaisia siinä, mille annatte oman voimanne, rakkaat ystävät. Toitte sisään jotain, mikä on hyvin ainutlaatuista ja maaplaneetan käytäntöä. Tulitte sisään ja löysitte jotain heijastamaan omaa voimaanne. Edessänne olevan verhon vuoksi ette voineet nähdä itseänne. Ette voineet nähdä omaa varjoanne tai valoa, mikä tulee sydämestänne. Tästä syystä loitte nämä heijastukset.

Jotkut niistä olivat uskontoja, jotkut niistä olivat uskomusjärjestelmiä, jotkut niistä olivat kokemuksia, joita teillä oli ja jotka sallivat teidän astua uudelle polulle. Jokainen jolla on ollut kuoleman lähikokemus, tulee takaisin täysin uuden näkemyksen kanssa siitä, mistä elämässä on kyse. Nämä ovat sen tyyppisiä heijastuksia, joita monet teistä ovat käyneet läpi. Nyt on aika, jolloin voitte heijastaa toistenne valoa mitä kauneimmalla tavalla ja keskittää tuon energian luodaksenne kollektiivisesti Kodin värähtelyn.

Elämänsä uudelleenasettaminen

Nämä ovat aikoja, jolloin kannatte enemmän valoanne. Se ei ole helppoa eikä se näytä aina sopivan maailmaan. Vaikkette voi aina nähdä heijastusta siitä, olette suurimpia olentoja, mitä on koskaan elänyt. Olette E-perhettä, olette totuus voimaantumissanojen takana ja näin ollen luotte kaiken edessänne, kun työskentelette yhdessä harmoniassa.

Vaikka nämä ovat vaikeimpia siirtymäjaksoja planeetalla, alatte kaikki liikkua. Pyydämme teitä aloittamaan elämänne uudelleensijoittamisen muutamien seuraavien kuukausien aikana, katsomaan uusia tilaisuuksia ja sitä, mitä tarvitsette ollaksenne onnellinen tällä planeetalla. Jos olette pelanneet "tossua toisen eteen" -peliä, miettikää, millaista olisi kääntyä oikealle tai vasemmalle. Miettikää, millaista olisi muuttaa tanssianne, rytmiänne, muuttaa jotain tarkoituksella. Aa, mutta sitten soitatte vanhoja ihmiskeloja: "No, mitä jos muutan suuntaa ja se on väärä suunta?" Sanomme, ettei ole mitään väärää suuntaa. Opitte jotain riippumatta siitä, minne menette. Sitten kun opitte itsenne ohjaksissa olemisen voiman, kaikki yhdistyy. Nämä ovat yhdistymispisteitä teille kaikille uudessa energiassa.

Parhaat ihmiset tehtävään ovat työssä

On kaunis aika olla täällä. Kukaan ei sanonut, että siitä tulisi helppoa, mutta emme ole huolissamme. Katselemme maaplaneettaa kaukaa emmekä ole huolissamme, koska parhaat ihmiset tehtävään ovat työssä. Olette jo inkarnoituneet, olette paikalla ja löydätte toisenne. Merkitseekö tämä, että teidän kaikkien täytyy yhdistyä yhdessä uskomusjärjestelmässä? Ei, rakkaat ystävät. Sitä ei tapahdu. Pienellä onnistumisella pääsee pitkälle.

Näette nyt ihmisten tarttuvan vanhoihin tapoihin. Ilmaiskaa oma aikomuksenne. Asettakaa sydämeenne, että tämä muuttuu ja alatte nähdä maailman, mikä on ystävällisempi ja lempeämpi - maailman missä tiedätte, miten harmonisoidutaan toistensa kanssa. Sinä päivänä kaikki muuttuu, kun alatte katsoa niitä tapoja, joilla olette samanlaisia, ei erilaisia. Se päivä on lähempänä, kuin uskotte, koska teillä on hyvin suuret sydämet, mikä on kaunista. Löytäkää tuo intohimo. Astukaa siihen jollain tapaa, vaikka ajattelisitte, ettei sillä ole mitään arvoa. Koska jos se saa sydämenne laulamaan, olette osa tuota kollektiivia. Jos kaikki tekisivät sen, maailma muuttuisi hetkessä.

Valmistautuminen energiamuutokseen (maaliskuussa 2015)

Tosiasia on, rakkaat ystävät, että planeetalla on enemmän E-perhettä kuin koskaan aiemmin. Juuri nyt tällä planeetalla on joitain voimakkaimpia luojia, jotka ylläpitävät tätä valoa ja tätä kaunista energiaa. Jotkut teistä epäilevät edelleen itseään. Se on ok. Se ei ole tärkeää. Tärkeää on, että olette täällä pitämässä valoa ja toitte Kotoa jotain, mitä vain te voitte kantaa.

Kerromme teille, rakkaat ystävät, että vuorovesi on vaihtumassa. Tulevana vuonna ajankohtana mitä kutsutaan maaliskuuksi - erityisesti maaliskuun lopulla - energianne muuttuu. Tuolloin tulee energiaa, mikä auttaa teitä asettumaan uudelleen. Asettukaa nyt korkeimpaan paikkaan. Etsikää, missä haluatte olla päästääksenne sydämenne ulos, ja alkakaa luoda tuota valohologrammia.

Mitä unelmanne ovat? Monet teitä ovat olleet selviytymismoodissa ja ovat näin kadottaneet unelmansa. Silloin kun taistelette päivästä toiseen saadaksenne jotain tapahtumaan, kadotatte näkyvistänne suuremman kuvan. Tämä on aikaa tuoda se takaisin ja kun teette sen, huomaatte apua tulevan toiselta puolelta hyvin voimakkaasti. Huomaatte perheenne muiden jäsenten löytävän teidät. He ovat henkistä perhettä, mitä tulee tyhjästä, heidän polkunsa risteää elämänne kanssa ja heijastaa teitä hetken muistuttaen, että olette mitä kauneimmalla polulla ja elämänne kauneimmissa ja taianomaisimmissa hetkissä.

Katsokaa omaa historiaanne ja omia ennakkoasenteitanne, koska jokaisen teistä on määriteltävä se itse. Olette kaikki olleet maaplaneetalla vähän epätasapainossa tavalla tai toisella. Se on osa kaksinaisuutta, missä olette eläneet. Nyt elätte kolminaisuuskentässä, mikä on hyvin erilainen kuin se, mistä olette astuneet pois. Teillä ei kuitenkaan ole kaikkia paloja. Pitäkää sitä ensin sydämessä. Tietäkää, että te ette ole yksin. Tehkää, mitä voitte, yhdistyäksenne jollain mahdollisella tavalla toisten kanssa. Se keskittää sydänenergian ja muodostaa uuden hologrammin, mikä luo uutta planeettaa. Tämä on mahdollisempaa tänään kuin edes viime viikolla.

Jakakaa valoanne kollektiivissa

Tiedämme, että te ette voi nähdä näitä edistysaskelia. Tiedämme, että teitä polkevat ja kuluttavat monet energiat, jotka ovat voimakkaita planeetalla tällä hetkellä. Ennen ne ovat onnistuneet. Ne eivät onnistu tällä kertaa. Se ei ole uuden energian tie, rakkaat ystävät. Tukekaa valoanne ja jakakaa sitä kollektiivissa mitä kauneimmilla tavoilla. Näin alatte luoda tätä hologrammia ja astua siihen.

Suurimmat hologrammiluojat ovat täällä ja kutsumme heitä E-perheeksi. Kiitämme monia teitä täällä olemisestanne. Monet teistä ovat itse asiassa keränneet riittävästi energiaa ja viisautta siirtyäkseen toisiin kokemuksiin ja kuitenkin toitte itsenne takaisin tänne, jotta voisitte osallistua tähän kauniiseen energiaan. Nyt on aika herätä unesta, pitää sitä syvällä sisällänne ja asettua selkäänne puhaltavaa tuulta varten. Asettukaa uutta tulemista, uutta energiaa ja uutta valohologrammia varten.

Suuresti kunnioittaen pyydämme teitä kohtelemaan toisianne arvostaen. Tukekaa toisianne aina tilaisuuden tullen. Tietäkää, että olette eheitä ja kokonaisia olentoja, jotka tasapainottuvat uudella tavalla. Ja pelatkaa hyvin yhteen.

Espavo. Olen eM.

Ryhmä

Sana "espavo" on varhaislemurialainen tervehdys: "Kiitos, että otat oman voimasi."

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.