11.10.11

Hoffman: Uriel parantaa

URIEL PARANTAA

Kanavoinut ja kirjoittanut Jennifer Hoffman (www.urielheals.com)
Uutiskirjeestä 6.10.2011
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

ARKKIENKELI URIEL: Maadoittunut ja uudelleenmaadoittuminen

Astutte kolmanteen ulottuvuuteen monien eri energioiden kera, joita on kerääntynyt elämien aikaisista kokemuksista. Kaikki nämä energiat muodostavat energiakehonne, mikä koostuu tunteista, tuntemuksista, ajatuksista ja uskomuksista. Jokainen näistä kantaa omaa taajuuttaan ja kaikki ovat linjassa parantumistarkoituksenne kanssa. Näiden energioiden myötä luotte ajattelu- ja toimintamalleja, jotka joko toteuttavat tarkoitusta tai siirtävät muuttamaan niitä transformoimalla matalampia energioita korkeammiksi. Voitte maadoittaa itsenne uusiin energioihin tietoisella aikomuksellanne, parantumisellanne ja harmonisoitumalla jumalaiseen keskukseenne, mikä sisältää korkeimpia värähtelyjänne.

Olette maadoittunut jokaiseen energiataajuuteen, jonka kanssa valitsette olevanne harmoniassa. Tiedostamattomalla tasolla näitä energioita ilmaistaan siinä, mitä olette todellisuudessanne. Silloin kun teistä tulee tietoinen tyytymättömyydestä tai onnettomuudesta elämässänne, olette valmis päästämään irti vanhoista taajuuksista ja maadoittumaan uusiin. Energiasta irtipäästämisprosessi on haastava, koska ihmisinä tunnette turvaa ja mukavuutta ollessanne maadoittunut, vaikka se mihin olette maadoittunut, ei olisikaan mukavaa tai varmaa. Turvaa on sen tietämisessä, missä olette, vaikkei se olisikaan sitä, missä haluaisitte olla.

Uudelleenmaadoittuminen vaatii tietoista aikomusta ja rohkeutta. Teidän on aiottava, että uusista energioista tulee osa todellisuuttanne, ja teillä on oltava rohkeutta yhdistyä niihin, koska uudet energiat harmonisoivat teidät vieraisiin malleihin ja kaikki elämässänne muuttuu. Uudessa on yhtä paljon pelkoa, kun vanhassa on epämukavuutta, ja silloin kun halunne muuttua on suurempi kuin pelkonne jäädä siihen, missä olette, löydätte rohkeutta olla maadoittumattomassa tilassa ja tunnustaa vanhojen unelmien loppuneen, uusien alkaneen ja epäharmonian nykytodellisuutenne kanssa.

Kun Maa karistaa vanhat mallinsa ja tekee tilaa uusille, tunnette epämukavuutta ja joudutte kohtaamaan omat rajoituksenne, mikä on paikka, mihin olette maadoittuneet. Jumissa olemisen tunne on yksi tapanne kokea tämä, koska silloin kun maadoittuneet energianne eivät enää palvele teitä, elämässänne tapahtuu vain vähän liikettä. Tämä on sielunne kutsu transformoitua, päästää irti siitä, millä ei enää ole sijaa energiakehossanne, sallia uusien energioiden tulla osaksi todellisuuttanne ja vaihtaa uusiin toimintamalleihin, jotta voitte olla vapaa kokemaan elämää uudella tasolla. Ylösnousemus on liikettä ja olette kaikki ylösnousemassa ihmeiden värähtelyyn, mikä on osa lupaustanne universumille, ja teette sen valitsemalla uusien energioiden maadoittamisen olemukseenne. Valitkaa ne, jotka toteuttavat sielunne halua rauhaan, iloon, rakkauteen ja yltäkylläisyyteen.

Mutta annoin sinulle kaikkeni!


Keskustelin tällä viikolla ravintolassa erään naisen kanssa ja hän kertoi minulle, miten hän oli miehensä kanssa antanut kaiken aikansa ja energiansa yli 13 vuotta yritykselle ja he kumpikin menettivät työpaikkansa. Hän löysi lopulta uuden työpaikan, mutta hänen miehensä masentui, mikä johti heidän avioeroonsa. Saatoin nähdä, että nainen rakasti miestään ja oli erittäin surullinen ja vihainen, että tämä oli kyvytön käsittelemään tilanteen ja torjui hänet, koska - kuten hän sanoi - hän oli antanut miehelle kaiken, oli ollut rakastava ja tukeva kumppani, muttei millään näyttänyt olevan merkitystä ja hän oli nyt yksin.

Useita kertoja keskustelumme aikana hän sanoi, että hän oli laittanut miehen itsensä edelle ja oli tehnyt saman työssään eikä häntä ollut palkittu ponnistuksistaan, ei työpaikan eikä avioliiton säilymisenä. Meillä ei ollut aikaa keskustella pitkään toisten tarpeiden laittamisesta omiemme edelle ja siitä, mitä näin tehdessämme tapahtuu, mutta kerroin hänelle kuitenkin, että hänen täytyi nyt keskittyä itseensä ja että hänen miehensä tekisi itselleen oikeita valintoja. Riippumatta siitä, mitä nainen antoi miehelleen, tämä ei kykenisi tulemaan sellaiseksi, mitä nainen tarvitsi, koska tämän ulkoinen maailma ei voisi peilata enempää rakkautta tai menestystä, mitä oli miehellä sisällään. Ja tämä hänen oli luotava itse itselleen - kukaan muu ei voisi luoda sitä hänelle tai antaa hänelle riittävästi omaa aikaansa tai energiaansa, jotta mies kykenisi luomaan sen itselleen.

Keskustelumme toi mieleen, mitä usein kuulen asiakkailta, kun he katsovat suhteita, jotka eivät toimi heidän toivomallaan tavalla, ja he ihmettelevät, mitä he ovat tehneet väärin. Mutta usein - kuten tämän naisen tapauksessa - silloin kun annamme kaiken suhteisiimme ja olemme kiinni odotuksissamme lopputuloksen suhteen, petymme, koska olemme tyytyväisiä vain siihen, mikä täyttää omat odotuksemme. Niinpä haluamme pitää työpaikan, jolle annoimme yli 60 tuntia viikossa, tai suhteen joka ottaa kaikki tunteemme, energiamme ja aikamme. Meillä on omat tavoitteemme, mitä haluamme saada ponnisteluistamme, ja näkymä oman tarvitsevuutemme ja omien vaatimustemme näkökulmasta ei ole kaunis.

Tavoitteemme luonne lepää sisällämme: mitä odotamme saavamme antamalla kaiken jollekin itsemme ulkopuolella ja miten voimme mitenkään toteuttaa oman parantumistarkoituksemme, kun olemme niin keskittynyt jokin tai jonkun muun parantamiseen tai tyydyttämiseen? Jossain kohtaa saamme sen oppitunnin, että ulkoinen fokuksemme rajoittaa kasvuamme ja nämä suhteet loppuvat, jotta voimme muuttaa fokuksemme sisäiseen työhön, mitä voimme tehdä luodaksemme rakastavia ja tyydyttäviä suhteita - joita voimme saada, mutta emme kenties tuolta ihmiseltä tai tilanteelta. Olemmeko tehtävän tasalla? Silloin kun meidän on aika tehdä tämä, kaikki suhteet poistetaan, kunnes jäämme yksin itsemme kanssa ja meidän on noukittava energiamme palaset, joita on pirstoutuneena hyvin moniin eri tavoitteisiin, jotta voimme päästä takaisin luomaan suhteemme sisältä ulospäin, keskittyneenä itseemme, kunnes ulkoinen maailmamme voi peilata takaisin meille kaikkea sitä rakkautta, mitä meillä on itseämme kohtaan.

Lokakuun energiat

Tämä kuukausi on kiireinen ja tapahtumarikas, täynnä mahdollisuuksia ja oppimistilaisuuksia ja tunnen myös, että se loppuu hyvin erilaisena kuin alkoi. Tässä kuussa on monia tärkeitä piirteitä, mukaan luettuna Maya-kalenterin yhdeksännen aallon viimeisen päivän alkaminen 11.10. ja loppuminen 28.10. On myös voimakkaita energialatauksia uudenkuun ja täydenkuun myötä ja joitain vakavoittavia oivalluksia, jotka joko sinkoavat meidät uusin olemistapoihin tai masentavat meidät syvemmälle uhritietoisuuteen. Tämä on suurien valintojen ja uuden ymmärryksen kuukausi - ihmisen valinta saada rohkeutta mennä sinne, minne se ei ole koskaan ennen mennyt.

Lokakuu on numerologisesti myös 5 (10 + 2011 = 5), mikä esittelee meille ne viitosenergiat, joita koemme vuonna 2012, joten se on ennakkoesitys siitä, mitä koemme ensi vuonna. Viisi on hankala numero - ei vakaa ja maadoittunut maahan kuten 4 eikä yhtä keskittynyt ja tasapainoinen taivaan ja maan välillä kuin 6. Viitosen kanssa olemme puolitiessä taivaan ja maan välillä - emme maadoittuneita kumpaankaan, mutta meillä on pääsy kumpaankin. Jokaisesta valinnasta tulee tärkeä ja se heijastaa sitä, missä olemme ja miten voimme säätää omaa ajatteluamme ollaksemme keskittynyt ja maadoittunut siihen, missä meidän tarvitsee ja missä haluamme olla elämämme joka alueella.

Voimastamme tietoiseksi tuleminen on vähän kuin todella nopean auton ajamista, mikä hiljaa ja vaivattomasti vie meidät nopeusrajoitusten yli ja tuntuu, että tuskin liikumme lainkaan. Sitten noustessamme ulos omasta autostamme, ero nopeaan autoon verrattuna on hyvin ilmeinen. Se on "pettymys", joka saa olomme tuntumaan huonommalta tai motivoi meitä uusin olemistapoihin. Tässä kuussa meille annetaan tilaisuus nähdä, mitä sen vuoren toisella puolella on, mitä olemme kiivenneet hyvin pitkään. Sitten vertaamme tunnetta ehkä siihen, mikä ei toimi elämässämme, ja universumi voi tuntua olevan salaliitossa meitä vastaan. Mutta tämä on kutsumme tarkastella uudestaan sitä, mikä ei tuo iloa elämäämme, mikä ottaa meiltä energiaa ja mikä vaatii liikaa työtä ja ponnistelua, ja korvata se jollain muulla.

Mitä ansaitsemme, mitä todella haluamme ja mistä olemme valmis luopumaan ollaksemme enemmän harmoniassa sydämenne toiveiden kanssa? Harmonisoituminen ja integroituminen ovat kaksi suurta teemaa, joita koemme loppuvuoden. Onko kaikki elämässämme harmoniassa sen kanssa, mitä todella haluamme? Jos ei ole, päästä siitä irti, ennen kuin se lähtee omin avuin. Oletko integroitunut oppimaasi? Miten usein haluamme toistaa oppitunteja? Kerran riittää, mutta voimme kiertää samaa kehää uudestaan ja uudestaan, kunnes integroimme sen opit elämäämme käyttämällä tuota informaatiota toisten valintojen tekemiseen. Olemme pelottavassa paikassa, koska emme ole koskaan ennen olleet täällä ja nyt, enemmän kuin koskaan, oppimaamme integroituminen on harteillamme, jotta voimme kanssaluoda omaa maailmaamme ja maailmaa yleensä. Mitä tahansa valitsemme, universumi tukee meitä ja koska voimme valita mitä tahansa, keskitytään valitsemaan suurinta ja parasta itsellemme ja laajentamaan korkeampi tietoisuuteemme ja aikomuksemme iloon, rakkauteen, rauhaan, harmoniaan ja integroitumiseen maailmassa.

Mikä ole miehiäsi?

"Sielunräjäytysnäyttelyssä" Austinissa viime viikonloppuna minulla oli tilaisuus tavata joitain uutiskirjeen lukijoita, nuoria indigoita jotka kertoivat minulle, miten paljon nämä artikkelit ovat auttaneet heitä vuosien saatossa. Olen kirjoittanut indigoartikkeleita vuodesta 2004 saakka ja käyttänyt materiaalina kokemuksia omasta elämästäni ja indigolasteni kasvatuksesta. Indigona olemisessa on niin monia puolia, ettei minulta lopu materiaali, ja oli rohkaisevaa tietää, että olen auttanut monia teistä navigoimaan indigojen usein haastavaa polkua. Indigona oleminen merkitsee halua, että Maa on rauhallinen ja rakastava paikka, ja jos näin ei ole, turhautumista ja voimattomuutta, vaikka onkin paljon voimaa, koska ei näe tuloksia niin nopeasti kuin haluaa. Ja sitten ihmettelee, mitä itua kaikessa siinä on, koska ei ymmärrä, miksi ihmiset eivät voi nähdä, mikä maailmassa on pielessä, ja tehdä erilaisia valintoja.

Maailma on muuttunut paljon viimeisten 50 vuoden aikana ja muutoksia on tapahtunut indigojen vuoksi. Yksi heidän suurimpia vahvuuksiaan on kyky nähdä, mikä on pielessä, ja halu oikaista se. Eivätkä he pelkää puolustaa uskomuksiaan - he eivät vain aina tiedä, mitä tehdä, eivätkä pidä yksin työskentelemisestä, vaikka heidän usein täytyy, kunnes riittävä määrä ihmisiä päättää liittää ponnistelunsa yhteen. Elämä voi näyttää ylämäeltä näissä tilanteissa ja luovuttaminen voi olla houkuttelevaa, mutta on aina jotain, mikä estää heitä antamasta periksi, vaikka tilanne olisi kuinka vakava. Ja menestys riippuu sitä, mikä olet miehiäsi ja miten paljon uskot itseesi ja unelmiisi.

Tiedän, että jotkut teistä taistelevat itseluottamuksen puutteen kanssa eikä teillä ole ollut elämänkokemuksia, jotka innostavat positiiviseen tai onnistumisajatteluun, mutta voit valita, minkä annat määritellä elämääsi. Mistä päätät olla tehty? Voimattomuudestasi vai voimastasi? Uhrikokemuksistasi vai niiden voittamisesta? Unelmiesi tukemisen puutteesta vai siitä, miten voitat panettelijat käsittäen, että olet ainoa, joka sanelee elämäsi ehdot? Muista heidät, joita ihailemme johtajina maailman muuttamisessa. Esim. Martin Luther King, Oprah, Marianne Williamson ja Nelson Mandela tulevat mieleen sellaisina, jotka käyttivät elämänsä haasteita ponnahduslautana menestykseensä. Mikä siis päätät olla miehiäsi, kun voit valita mitä tahansa?

Meistä tulee sitä, mihin keskitymme, ja indigoenergian potentiaali on tulla kokemustensa rajoittamaksi tai niiden voimaannuttamaksi. Olemme hyvin lähellä tavoitteidemme saavuttamista nyt, että ei ole aika antaa periksi, vaikka asiat näyttäisivätkin pahenevan eikä paranevan. Te jotka olette synnyttäneet, tiedätte, että synnytysprosessi valmistelee kehon lapsen syntymään, sitten vauva on työnnettävä ulos kohdusta. Olemme nyt tuossa prosessin osassa ja muutama suuri energiatyöntö synnyttää maailman, minkä haluamme luoda. Se mitä päätämme tehdä siitä - miten käytämme omia kokemuksiamme antamaan voimaa unelmillemme tai heikentämään niitä - määrää, miten valitsemme itsemme ja maailman puolesta. Tätä tulimme tekemään ja olemme siinä yhdessä, yhdistyneenä tavoilla josta esi-isämme eivät koskaan uneksineet. Löydä keskuksesi, maadoitu maailman uuden toimintamallin mahdollisuuksiin ja työnnä. Sinulla on, mitä vaaditaan, tämä on se hetki, mihin olet valmistautunut kaikkien elämiesi kokemuksissa maan päällä.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija.