8.4.12

North: Selviytymiskäsikirja
SELVIYTYMISKÄSIKIRJA, OSA 114


Jatkuvia seuralaisia kanavoinut Aisha North (aishanorth.wordpress.com )
2.4.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Älkää koskaan pelätkö mielenterveytenne puolesta, suloiset ystävät, vaikka saatattekin tulevalla jaksolla kohdata matkan varrella asioita, jotka haastavat teidät voimalla. Nimittäin kun olette päättäneet antaa verhojen pudota, mielenne eteen tulee paljon sellaista, mikä ehkä näyttää vähemmän sopivalta ns. normaalin standardin mukaan. Tai suoremmin ilmaistuna, asiat joita alkaatihkua tietoisuuteenne ja jotka ovat olleet tähän saakka piilossa mielenne syvissä sopukoissa, näyttävät lähes yliluonnollisilta teille. Siksi mielen kuvissa se voidaan hahmottaa niin, että alatte menettää otteen normaalista. No, sanotaanpa vain, että se on jotain tavoiteltavaa, koska vanhan maailmanne normaaliksi tuomittu on hyvin rajoittunutta ja nyt on tullut aika nostaa kansi siitä, mitä muu luomakunta pitää normaalina.

Nimittäin meille koko luomakunta on moninaista ja upeaa, mutta teille se voi näyttää melkein liian paljolta, kun olette alkaneet nähdä luomakunnan hyvin rajoittunein silmin ja ihmismielellä, ja siksi muistikuvanne tästä koko suuresta olemassaolosta mikä teitä ympäröi, on kadonnut teiltä. Siksi sen näkeminen ja aistiminen taas pitkän poissaolon jälkeen on, kuin ette olisi koskaan kohdanneet mitään vastaavaa aiemmin ja teille on toisinaan vaikeaa hyväksyä sitä, mitä teidän edessänne on. Ja kun sanomme "teidän edessänne", tarkoitamme sanan joka merkityksessä, koska pystytte havaitsemaan asioita, jotka ovat näkymättömiä ja koskettamattomia toisille, sitten kun aistienne koko laajuus lopultakin paljastuu teille. Toisin sanoen, alatte olla vuorovaikutuksessa näennäisen aineettomien asioiden kanssa, asioiden jotka näyttävät viipyilevän näkökentässänne, kuuloetäisyydellänne tai leijuvan mielen tietoisuudessanne jollain tapaa, mikä tuntuu hyvin aineettomalta, mutta mikä hahmotetaan silti todelliseksi.

Tämä voi johtaa kaikenlaiseen hämmennykseen, sillä se tuntuu kuin kahden maailman yhteentörmäykseltä tai melkein vuotamiselta toisiinsa. Se konkreettinen missä olette asuneet tähän saakka, ja toinen eteerisempi mikä alkaa voimistua näkyviin, näyttävät olevan päällekkäin. Kuten olemme todenneet monta kertaa, tasapainonne löytäminen on suurin haaste edessänne, niin tässäkin. Koska kohtaatte hyvin monia tilanteita, missä olette jalat levällään kahden hyvin, hyvin erilaisen maailman välisessä kuilun päällä, on todella valtava haaste olla kadottamatta jalansijaanne ja putoamatta tuohon kuiluun.

Mutta muistakaa, että se on roolinne, kun teidän on tarkoitus olla kuin trapetsilla kävelijä kahden tolpan välillä, ja tuon kävelijän tapaan teidän on yritettävä pysyä tasapainossa. Ja kun sanomme "tasapaino" tässä tapauksessa, viittaamme mielen tasapainoon, koska teidän on elintärkeää olla kadottamatta sitä alkamalla pelätä. Pelko on yksisuuntainen tie, mitä teidän on vältettävä kaiken kustannuksella, koska se vie teidät kirjaimellisesti reunan yli. Teidän on pyrittävä pitämään henkinen kapasiteettinne parhaassa terässään, koska teidän täytyy kyetä erottamaan totuus niiden hyvin hämmentävien signaalien takana, mitä aivonne alkavat nyt lähettää teille.

Muistakaa, että olette avanneet oven hyvin monikerroksiseen maailmaan, ja kun olette syntyneet ja teitä on kasvatettu hyvin pitkään yksikerroksisessa maailmassa, aivonne ja sydämenne alkavat nähdä eri asioita aina, kun nämä uudet kerrokset alkavat tulla konkreettisemmaksi elämässänne. Sydämenne tietää, että kaikki on hyvin, vaikka aivonne huutaakin jotain olevan hyvin, hyvin pielessä kaikkien näiden hämmentävien signaalien keskellä, joita alkaa ilmestyä lisääntyvässä valotulvassa. Aistejanne pommitetaan monin tavoin monilla teille tuntemattomilla signaaleilla ja tämä laukaisee hälyytyskellot mielessänne. Nimittäin mielenne on koulutettu käyttäytymään hyvin ja tulkitsemaan vain signaaleja, jotka esitetään teille todellisuutena, ja sivuuttamaan kaikki, mikä tulee omasta älykkyydestänne. Toisin sanoen, tottelemaan konkreettisen maailman "määräyksiä" ja olemaan luottamatta kaikkiin signaaleihin, jotka näyttävät ilmestyvän aineettomammasta maailmasta.

Monille nämä hyvin hämmentävät signaalit tähän saakka näkymättömistä olemassaolokerroksista, joita on kaikkialla ympärillänne, näyttävät samanlaisilta kuin ne, joita loihtii "epäkuntoinen" mieli, ja he pelkäävät tulevansa hulluksi. Kiirehdimme lisäämään, ettei tämä ole odottamatonta, koska yhteiskuntanne on antanut niin lyhyen liean siinä, mitä pidetään normaalina ja mitä ei. Ja hyvin lähitulevaisuudessa teille kaikille tulee monia tilanteita, missä kohtaatte asioita, jotka määrittelee epänormaaleiksi ja järjettömiksi ne, jotka ovat itse kieltäytyneet avautumasta tälle monikerroksiselle elämälle. Neuvomme teitä olemaan kuuntelematta näiden skeptikkojen neuvoja, koska he varmasti varmistavat sen, että menetätte tuon tasapainon, mitä olemme anoneet teitä löytämään ja pitämään. Näin on taas kerran välttämätöntä, että etsitte vakuutusta kanssanne samanmielisiltä.

Toisin sanoen, nyt on tullut aika pysyä yhteydessä toisiin samalla matkalla ja olla koskaan kadottamatta tätä yhteyttä, kun teidät haastaa enemmän kuin koskaan ne, jotka pitävät itseään riittävän normaalina ja selväjärkisenä sanomaan, mikä on oikein ja mikä väärin. Sillä syvällä heidän kaikkien sisällä väijyy se sama totuus, minkä te kohtaatte nyt, ja niin kauan kuin he eivät uskalla avautua sille itse, he pyrkivät poistamaan tuon saman totuuden toisista. Nimittäin he eivät siedä vahvuutta teidän kaltaisissanne rohkeissa sieluissa, jotka ovat onnistuneet kankeaman tuon oven auki ja katsomaan kätkettyihin syvyyksiinsä. Siksi he turvautuvat kaikkiin keinoihin yrittääkseen saada teistä tuon vastalöydetyn vahvuuden pois. He näkevät pelottomuutenne uhkana omalle tavalleen elää ja näin he sanovat ja tekevät kaiken voitavansa iskostaakseen tuon saman pelon teihin taas. Etsikää siis itsenne kaltaisten rohkeiden sielujen neuvoja, sillä tämä on ainoa tapa varmistaa, että pysytte tiellä kohti lopullista aamunkoittoa.

Yhdessä pärjäätte, yksin olette helppo saalis kaikille noille pelonlietsojille, jotka ovat saaneet jo ensimmäisen tuoksahduksen siitä vapaudesta, mitä te kaikki alatte nyt lähettää ulospäin. Eivätkä he voi kestää tuota tuoksua. Se saa heidät tuntemaan sisäistä kaipausta kokea se itse paljon voimakkaammin ja heidän vaistonvarainen reaktionsa on torjua se kaikin mahdollisin tavoin. Yhdistykää siis hyvin ja yhdistykää vahvasti ja auttakaa toisianne haarukoimaan tuota suurta kuilua. Ajatelkaa itseänne pitkänä jonona loistavia olentoja, jotka ovat yhdistyneet muodostamaan läpitunkemattoman ja katkeamattoman valoketjun, mikä heiluu vapaasti tämän synkän kuilun yllä.

Loistakaa, suloiset ystävät, ja muistakaa, että mitään väärää ei tapahdu teille, vaikka joskus teitä painostetaankin kovasti erottaaksenne selkeästi kaikki nämä monet kerrokset, joita näyttää ilmestyvän sattumanvaraisesti mieleenne. Olette kuin purjehtijanoviisi. Muutaman matkapahoinvointikohtauksen ja jalkojen horjumisen jälkeen, sekä vatsanne että tasapainoaistinne on riittävän vahva navigoimaan tätä aaltoilevaa uutta merta, jolle lähteäksenne irrotatte kohta köyden.

-----------
Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.